Succes voor Midden-Brabantse handelsmissie in China I j a I B r ri BeterMeubel ook iedere zondag open 30 V [^brengt de regio in beweging 107.6 FM Travel Care De Financiële Counter Landelijk actie Nederland Leest in bibliotheken In deze editie... k Honderd jaar man en vrouw op de werkvloer IA Ui Huisnummer® Willem II ■S NR. 2570 JAARGANG 49 DeTilburgse Keener 5 CURSUSSEN CULTUUR AMUSEMENT .5 EN 7 8 EN 9 GEMEENTENIEUWS GEESTELIJK LEVEN.. 10 UITAGENDA 11 RONDOM HART VAN BRABANT.. 12 WILLEM II. SPORT.. HUISNUMMER 1. 15T/M20 DONDERDAG 19 OKTOBER 2006 OPLAGE 110.000 VERSCHIJNT IN TILBURG, Milieu MIDDEN-BRABANT Gemeentenieuws pag. 8 en 9 (013) 549 06 90 Meeus is onderdeel van AEGON HYPOTHEKEN - VERZEKERINGEN - PENSIOENEN meer dan 35 geldverstrekkers, en wij bet; gedeelte van uw afsluitprovisie ten te Aldert van der Burg Grote Antilliaanse Roman". profiteer van korting cadeaus De affiche van de tentoonstelling 'Sex(e) op Kantoor' BIJNEN MAAT 36 t/m 52 www.decibel.nl VERZEKERINGEN, 20 oktober 20.15 uur ivunv.willem-ii.nl Baarle-Nassau turnhoutseweg 5 open van 09.30 tot 18.00 uur www.betermeubel.com Stijlvolle verzorging van uitvaarten. Bent u elders verzekerd, geen probleem, wij kunnen toch de uitvaart verzorgen. •Eigen rouwcentrum, Brucknerlaan 20 te Tilburg. JRADIO DECIBEL Voor Informatie: bel Huib Kornet Ringbaan Oost 116b; 013-5770666 5013 CD Tilburg - Vestigingen door heel Nederland advies, vaccinatie en begeleiding KOM KENNISMAKEN MET ONZE VERRASSENDE NAJAARSCOLLECTIES T: 013 - 455 33 79 I: www.bijnentilburg.nl zoekt een makelaar? wordt belt zijde van 1 - telefoon 013 539 36 00 www.berglandkliniek.nl 15 okt Brucknerlaan 20 5011 DN Tilburg De n collecties MODE LINGERIE TAPIJTCENTRUM NEDERLAND TILBURG Ringbaan Oost 134 POWER-PLATE® LEES MEER OP PAGINA 12 BeterMeubel wonen slapen We zijn vanaf het Korvelplein Ajx gewoon goed bereikbaar! man en vrouv vrouw en de beeldvor Winke2Cspeciaaizakènrmarkt Itje Vaii 1, bij de il jaren sman i de Carnavalsvereniging zoekt oud-leden Onafhankelijk advies, maandlast die bij u past, neer dan 35 geldverstrekkers, en wij betalen een afsluitprovisie terug De handelsdelegatie stond mede onder leiding van erevoorzitter Jan Melis van de Kamer van Koophandel Midden-Brabant. lemen' van €39,95 kun Jè gebruik maken van de nieuwste Power- V Plates. Meld je nu aan voor een gratis instructiernoment. Tilburg Koningsplein 1 ttf: 013-S43Z249 www.arendse.nl ARENDSE Health Club Met het abonne onbeperkt I Staat uw huis ook te koop, maar nog niet 1 met een advertentie in Huisnummer7? Informeer bij uw makelaar naar de v mogelijkheden. Korvel WinkelsLraat ©nesh^pui'g De bezoeker maakt een reis door tijd en dwaalt door vier kantoren verschillende perioden (1900, 1935, 1965 en 2000), waarin de entree en de rol van de vrouw op het kantoor zicht- Ondc baar worden gemaakt. Aan de hand van foto's, voorwerpen, teksten, kleding, cartoons, documen ten, brieven, filmfragmenten en video- De wooneditie van De Tilburgse Koerier Natuur en milieu zijn weer hele- I maal inDat zou je bijna denken als I je afgaat op de vele berichten hier- over van de afgelopen week die I mwel de gemeente als de Tilburg- se fracties de wereld in hebben I gezonden. Zo werd bekend dat de gemeente samen met twee andere organisaties naast het Noorderbos een geboortebos aanlegt. Wat dat precies is, leest u elders in deze edi tie. Verder stelde GroenLinks schriftelijke vragen aan burge meester en wethouders over de Quirijnboülevard, waar volgens de partij 'waardevolle bomen' zijn gekapt. 'Het is dus weer misge- - jn hun bijzon dat het heel vaak i deze stad, mgs fietste Jt een beeld gegeven van i j jaar samenwerking tussen mannen en vrouwen op kantoor. Aan bod kómen de omgangsvormen tussen man en vrouw, de emancipatie I van de vrouw en de rol van het onder- ij wijs, de beeldvorming in onder meer films en literatuur, de verschillende de werkzaamheden op kantoor (met i uit nadruk op die van de secretaresse), de j kantooromgeving en de historische werkelijkheid. Jerdeel van de tentoonstelling, die tot en met 22 april volgend jaar is zien, is ook een eigen videoproductie met persoonlijke getuigenissen van secretaressen uit diverse generaties. ringen konden de andere deelnemers profiteren. Het zakelijke succes is mede te danken aan de gecombineerde missie, waarin overheid en bedrijfsleven samen optrokken. De handelsdelegatie stond onder leiding van erevoorzitter Jan Melis en directeur Henk Rosman van de Kamer van Koophandel Midden- Brabant. Burgemeester Ruud Vieer™" en wethouder Els Aarts van i gemeente Tilburg leidden de bestuur lijke missie aan Changzhou, de Chine se zusterstad van Tilburg. De delegatie is op 15 oktober teruggekeerd naar Nederla Carnavalsvereniging de Hoekzèlers uit Tilburg maakt zich op voor het 33 jaar bestaan. Daarom is de vereniging op zoek naar oude foto's van carnaval. Zelfs foto's van de kermis die er tij dens carnaval ooit is geweest in samenwerking met het buurthuis zijn van harte welkom. Ook zoekt de ver eniging oud-leden. Wie iets heeft, kan contact opnemen met Frans van de Moosdijk, Pastoor Duchampsstraat 18, 5046 HV in Tilburg, tel. 013-544 77 59 (na 19.00 uur). Of mail naar hoekzelers hotmail .com Van maandag 9 tot en met woensdag 11 werden Chinese ondernemers in de oktober stonden drie matchmakingbij- gelegenheid gesteld hun interesse te eenkomsten gepland in de steden tonen om de Nederlanders te ontmoe- Changzhou en Nanjing. Tijdens deze ten. De belangstelling van het Chinese bijeenkomsten konden de Nederlandse bedrijfsleven voor de Midden-Brabant- bedrijven individuele gesprekken voe- se handelsdelegatie bleek boven ver ren met mogelijke zakenpartners. Op wachting. Ruim 100 Chinese bedrijven basis van vooraf opgestelde profielen zijn in contact gebracht met de Neder- en h'ulten Het Scryption in Tilburg behandelt clips wordt in de tentoonstelling Sex(e) op Kan- honderd ja: tour de geschiedenis van een eeuw mannen en vrouwen op de werk vloer. De sociaal-historische kant licht, maar ook de 'pikante' i het verhaal wordt getoond. Dubbelspel Voor de eerste editie van Nederland Leest is gekozen voor het boek Dub belspel van Frank Martinus Arion. Het boek Dubbelspel (1973) wordt alge meen beschouwd als het meesterwerk van de op Curasao geboren en getogen 4! schrij ver-^rank Martinus Arion 1936) VVD roerde zich op n milieugebied. Meestal en de liberalen niet zulke pret- als het over dit onder zo ook deze keer. De meent nu al kritiek te moe- hebben op de deelname van turg aan het internationale pro- Local Action for Biodiversity. „n bekijken steden over de hele re'.d wat op plaatselijk niveau worden gedaan om de achter- ,ang van de natuurlijke rijkdom halt toe te roepen. Over dit a kunücFwcrp stelt de VVD schrifte- L lijke vragen aan burgemeester en H Wethouders. Ze vraagt zich af wat 11 de meerwaarde van deelname voor Ij -Tilburg is en zegt er meteen achter- Is I aan zelf geen enkel voordeel te zien IJ in samenwerking met steden 'aan j 'de andere kant van de aardbol'. Weet de fractie wel waarover ze 1 praat? Kennelijk niet, want de jjvraag onmiddellijk daarna luidt ”1 welke activiteiten binnen Local Action for Biodiversity worden ont- I m plooid! Een beetje vreemd om je I d oordeel over een project al klaar te hebben, terwijl je nog niet eens weet wat er precies binnen dat pro ject gebeurt. En waarom zou Til burg niet kunnen leren van steden die heel ver weg liggen? Watje van i ver haalt, is lekker, maar ja, VVD denken ze daar al anders over. Tot slot stellen de liberalen dat bio- j diversiteitsbeleid een verantwoor delijkheid van het rijk is. Allemaal smoesjes om niks te hoeven doen en lekker achterover te leunen. Het is juist een prima zaak dat de gemeente ook hier haar eigen ver- I antwoordelijkheid neemt. Vrijdag 20 oktober gaat de actie Nederland Leest van start. Deze landelijke bibliotheekactie rond de roman Dubbelspel van Frank Martinus Arion duurt tot en met 17 november. In deze periode deelt de OBT; bibliotheek Activiteiten Midden-Brabant een speciale editie van Dubbelspel gratis uit aan haar vol- Diverse bibliotheken organiseren een wassen leden, zolang de voorraad strekt. De bibliotheken nodigen tijdens Open Leeskring gewijd aan deze klas- zogenaamde Open Leeskringen de lezers uit onder deskundige leiding met sieke roman over de Antillen. Neerlan- elkaar in discussie te gaan over het boek. Vrijdag 17 november besluiten de dici Jan Verweij en Ton Donders bibliotheken de campagne met een feestelijke slotavond. bespreken deze roman uit 1973, die nog niets aan actualiteit heeft inge- De aftrap vindt plaats op vrijdag 20 Hij ontving in 1974 voor dit boek de boed. Bij deze Open Leeskringen kan oktober. In de Tilburgse bibliotheken Van der Hoogt-prijs. NRC Handels- geheel vrijblijvend worden aange- reiken leden van de gemeenteraad de blad kwalificeerde Dubbelspel als "de schoven. Op zondag 29 oktober orga- eerste 25 gratis exemplaren van het "boek uit. De volgende raadsleden zijn te gast: Koningsplein: Ruud van Esch (D66) om 15.30 uur; Groenewoud: Veerle Siegers (SP) om 15.30 uur; Lyndacker: Marjo Frenk (GL) om 14.00 uur; Hasselt: Marjo Frenk (GL) om 15.15 uur; 't Sant: Marcel Degen (Alg.Belang) om 14.00 uur; Heyhoef: Nol van Trier (PvdA) om om 14.00 uur; Berkel-Enschot: Loes Dielissen (Tilb. Volkspartij) om 16.00 uur en Udenhout: Loes Dielissen (Tilb. Volkspartij) om 18.45 uur. In de overige bibliotheken worden de boeken uitgereikt door: burgemeester van Rijsdorp in Goirle om 19.00 uur, wethouder Wim Aussems in Loon op Zand om 16.00 uur, wethouder Lam bert van den Bosch rin Oisterwijk om 15.00 uur, raadslid mevrouw Roborgh in Moergestel om 19.00 uur en burge meester Stefan Huisman van Hilvaren- beek om 19.00 uur. Gemeente peilt meningen over kortingsregelingen busreizigers Van Ceel gast bij discussie over straling UMTS masten Tilburg wint prijs duurzaam inkoper [gekapt. 'Het is dus weer I gaan', schrijven de groenen brief. Op zich niet zo heel der nieuws, ware het niet om een of andere reden I misgaat met de bomen in i Nog zo'n voorbeeld: onlang ik over de Ringbaan-West en daar zijn de zaagmachines ook flink I tekeer gegaan. Het niet al te aan trekkelijk ogende gebouw van de [Kamer van Koophandel werd [voorheen nog enigszins aan het oog" onttrokken door bomen in bloei, maar nu die het loodje heb ben gelegd, zijn die mooie tijden voorbij. Ook de V natuur- en zeggen dc li tige dingen werp gaat, fractie ten hel Tilburg ject La Hierin 1 wereld wa kan wc uitgang een ha onderwerp stelt de GOIRLE, RIEL, LOON OP ZAND, UDENHOUT. BERKEL-ENSCHOT, OISTERWIJK, MOERGESTEL, HILVARENBEEK De Midden-Brabantse handelsmissie naar de provincie Jiangsu in China landse ondernemers en in de gevoerde kon na enkele dagen al een succes worden genoemd. Het bedrijfsleven gesprekken zijn de zakelijke mogelijk- mocht zich verheugen in een grote belangstelling van Chinese ondernemers, heden afgetast en besproken. Veel inte- Ruim 100 Chinese ondernemers stonden klaar om de twintig Nederlandse resse was er met name voor de sectoren deelnemers te ontmoeten. Met name de koppeling van de economische mis- handel, industrie en automotive. sie aan de bestuurlijke missie heeft in China deuren geopend. Naast de succesvolle handelscontacten met het Chinese bedrijfsleven hebben de deelnemende bedrijven ook elkaar versterkt bij het zakendoen. Een aantal bedrijven is al eerder afgereisd naar China en van de eerder opgedane erva- niseert bibliotheek Koningsplein, in het kader van het Cultuurkwartier, een Antiliaanse Zondag, waarbij Frank Martinus Arion als hoofdgast aanwe zig is. Ook organiseren diverse biblio theken voorleesuurtjes voor kinderen o.a. door Vicky Alendy, Antilliaans jeugdboekenschrijfster. Op vrijdag 17 november is de slotavond van Neder land Leest. Alle details over de acti viteiten zijn te vinden op www.obtmb.nl. uitvaartonderneming Tilburg

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 2006 | | pagina 1