u s B Dobotex keert weer terug naar Tilburg Wh fihO K I o? Zm I SANI-DUMP ISI! phi* l hii i iilül 5 ^brengt de regio in beweging Eerste Beursvloer groot succes Woonmaand Oktober 107.6 FM Gesubsidieerd vrijwilligerswerk en werk voor 600 Tilburgers Archievendag in Regionaal Archief Tilburg I 71 FABRIEKSVERKOOP I CO co Win dak of Oisterwijk? F c mS 11 bl 8 De iburgse Keener JAARGANG 49 NR. 2569 FLUKS, KINDERPAGINA.. CURSUSSEN.. .5 FILMS 6 CULTUUR AMUSEMENT. GEMEENTENIEUWS .8 EN 9 UITAGENDA .10 RONDOM HART VAN BRABANT .10 SPORT... 11 GEESTELIJK LEVEN. SENIORENWIJZER 1 1 0.000 VERSCHIJNT OPLAGE DONDERDAG 12 OKTOBER 2006 Bicultureel (013) 549 06 90 Meeus is onderdeel van AEGON De Financiële Counter HYPOTHEKEN - VERZEKERINGEN - PENSIOENEN Cemeentenieuws rage FOTO: MICHEL KLOP FOTOGRAFIE ÊLJ Mooi klein r Aldert van der Burg goed... 429,- beursvloer tilburg MIDDEN-BRABANT na\ I BIJNEN Eigen rouwcentrum, Brucknerlaan 20 te Tilburg. D13-5B211O7 DeTilburgse Koerier website MAAT 36 t/m 52 MEEÜS www.decibel.nl Al onze wintercollecties moeten weg! €5,= €10,= €15,= €20,= Adres; De Hoogt 10 te Loon op Zand (Tegenover de Mercedes dealer) SENIORENWIJZER PAGINA 15 tfatiaafa mi te uen^ctat T.S 0497-388062 windak.nl MODE LINGERIE^Z Lezing en wandeling over begraafplaatsen MILLS dames- en kinderkleding div. andere merken, ook heren kleding Stijlvolle verzorging van uitvaarten. Bent u elders verzekerd, geen probleem, wij kunnen toch de uitvaart verzorgen. 1 RADIO 'decibel Ringbaan Oost 116b; 013-5770666 5013 CD Tilburg - Vestigingen door heel Nederland Neem uw offerte mee. 1 Wij zijn altijd L goedkoper! J fotograaf aanwezig om specifieke voor werpen en personen te fotograferen. KOM KENNISMAKEN MET ONZE VERRASSENDE NAJAARSCOLLECTIES T: 013 - 455 33 79 I: www.bijnentilburg.nl OKTOBER Woonmaand Dakkapellen :pagi- Brucknerlaan 20 5011 DN Tilburg A-MERKEN SANITAIR TEGEN ABSOLUTE BODEMPRIJZEN LEVERANCIERS SPECTAKEL 299,” resultaten i toeziend o.c matchmeter MET EXTRA KORTING OP ONZE TOCH AL LAAGSTE PRIJS 5000 m2 showrooms met de nieuwe collectie! We zoe- de klant t houden een kinder- cwoners helpen s stad' is het niet gedaan geven over onderzoek doen in het archief. Men kan in een korte workshop 'Beef donline' leren hoe je vanuit huis verschil lende historische en actuele foto's uit de beeldbank kunt bekijken en downloaden. is ook een demonstratie van de restau ratie van oude archiefstukken. waan jij in omg. Klamp ven of ouder zak? Wink^jgMae^enrmarkt HYPOTHEKEN, MAKELAARDIJ i n een feit en begon onder het oog van notaris Daamen de eter te lopen. Het eindresul- Wilt i stuur dan een berichtje a U wordt dan op de hoe Volgende week... Huisnummer 0 Deze matches zuller en 2007 verier Daarnaast werden c Onafhankelijk advies, maandlast die bij u past, meer dan 35 geldverstrekkers, en wij betalen een gedeelte van uw afsluitprovisie terug j Schuldhulpverlening verhuisd en Villeroy Both. 45 Douchewanden: o.a. Huppe, Sphinx, Sealskin, Kermi, Novellini, Villeroy Both, PDP en Wilux. Sanitair: o.a. Duravit en alle series van Villeroy Both en Sphinx. Kranen: o.a. Hansgrohe, Damixa, Dornbracht, Borma en alle series van Grohe. Baden: o.a. Villeroy Boch, Sphinx, Ribo, Wilux, Hoesch, Duravit en Ucosan. Bosscheweg 253A TilburgTel. 013-5821391 den van Bi-wat?. hebheti S IBaak.ee I werkgev 2 NCW. D toon’ ver It u op de hoogte blijven van onze fabrieksverkoop, tje aan verkoop@forfashion.nl met als onderwerp fabrieksverkoop. hoogte gehouden van onze verkoopactiviteiten aan de consument. Grohe Rapid-SL Juridisch, financieel en technisch advies Vrijdag 13 okt. Van 10.00 tot 20.00 uur Zaterdag 14 okt. van 10.00 tot 14.00 uur De komende twee jaar gaat de gemeente zorgen dat zeshonderd mensen structureel gesubsidieerd werk en andere maatschappelijk nuttige activiteiten kunnen doen. zoekt een goed hypotheek advies? Geheugen van Tilburg Het Stadsmuseum Tilburg is met haar project 'Het Geheugen van Tilburg' op 14 oktober in het Regionaal Archief Til burg aanwezig. De website www.geheu- genvantilburg.nl is interactief. (Oud) inwoners van Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout worden uitgenodigd om hun authentieke verhalen, beelden, geluiden, films en voorwerpen over 'geloof' en 'bijgeloof' aan Het Geheu gen van Tilburg toe te voegen. Er is een 0 m ZN ZZ 2° taat van deze bruisende netwerkacti- viteit is maar liefst 164 matches. z Neem uw\ offerte mee. Wij zijn altijd .goedkoper!i Bureau Schuldhulpverlening is het afgelopen weekeinde verhuisd naar de Schouwburgring 103 in Tilburg. De verhuizing was noodzakelijk omdat de huur van het pand aan de Gasthuisring was opgezegd. Op de locatie zijn ook enkele andere gemeentelijke diensten gevestigd. bent 14 jaar of ouder en wilt extra geld op zak? Meld je aan als bezorger! Je krijgt de kranten bij je thuis, je werkt alleen op donderdag en je verdient méér dan je denkt! sb1 of mail voor meer info! Dobotex keert terug naar 1 Het handelsbedrijf vestigt z.v.. juni volgend jaar in een nieuw pand aan de Aletta Jacobsweg op bedrij venterrein Katsbogten. Daar v den een hoofdkantoor, een distri tiecentrum en een vestiging voor zusterbedrijf Dok Vast (ontwikke ling en beheer van onroerend goed) gebouwd. cn in de loop van 2006 en 2007 verder gestalte krijgen. Daarnaast werden ook nog waarde volle contacten gelegd die de basis kunnen gaan vormen voor een toe komstige samenwerking. Contour, voor vrijwilligerswerk en informele zorg, kijkt als initiatiefne mer zeer tevreden terug op het resul taat van Beursvloer Tilburg. Natuur lijk was dit alles niet mogelijk geweest zonder de inbreng van het enthousiaste organisatiecomité, de steun vanuit het coriiité van aanbe veling, de medewerking van de sponsors en natuurlijk de medewer king van velen tijdens de Beurs vloer. Beursvloer Tilburg is een for mule die wat het organisatiecomité betreft absoluut voor herhaling vat baar is. Gemeente verbetert kwaliteit hoofdwegen Gratis parkeren in garag Knegtel op zaterdag Spreekuur wethouder Hamming in Heyhoef pag. 8 en 9 00 cm Maandag 9 oktober heeft de eerste Beursvloer Tilburg plaatsgevonden. Tijdens dit voor Tilburg nieuwe initi atief kwamen ruim 50 maatschappe lijke organisaties en een zelfde aantal maatschappelijk betrokken bedrijven samen in het Willem II Stadion met maar één doel; het sluiten van een of meerdere matches! Met een match wordt de basis gelegd voor een samenwerking tussen een bedrijf en een organisatie om te ondersteunen bij het realiseren van wensen, die aanwezig zijn bij de organisaties. Met een gongslag opende wethouder Hans Janssen officieel de 'handel'. In de anderhalf uur die daarop volgde ontstond een bruisende, enthousi aste, hectische sfeer. Alle partijen gingen op zoek naar de perfecte match. Al heel snel waren de eerste Pentax Optie A10 •8 megapixel, 3x optische zoom •2,5 inch LCD-scherm •Optische beeldstabilisatie •Incl. Lithium accuset 429,- •Incl. docking station Superprijs: Zyy,' COMBI FOTO COMBI FOTO DE HEUVEL TUERLINGS Heuvel 27 i Heuvelstraat 106 Tilburgcentrum Tilburgcentrum 013-5800975 I 013-5421905 g S? 2. 1 Bureau Schuldhulpverlening helpt gra tis mensen met financiële problemen. Samen wordt geprobeerd de groei van de schulden te stoppen, beheersbaar te maken en in de loop van de tijd af te bouwen. Tilburg slaagt erin veel men sen weer op weg te helpen, beweert de gemeente. "Het aantal mensen dat in de schulden zit, blijft echter te groot. Dat is reden geweest voor de gemeente om het bureau uit te breiden in 2005 en 2006, zodat meer mensen sneller wor den geholpen", aldus GroenLinks-wet- houder Gon Mevis (Werk, inkomen en participatie). Site voor jongeren Op deze dag vindt om 12.00 uur een swingende presentatie van de jongeren website plaats. Samen met rapster LU-C kunnen jonge onderzoekers ontdekken dat het archief ook interessant en span nend voor hén is. Via de nieuwe site www.regionaalarchieftilburg.nl/agentOO 13 leren jongeren wat een archief is, kan men een moorispel spelen, de histori sche kennis van Tilburg testen, hulp inschakelen bij het opzetten van een werkstuk of onderzoek en een eigen archief maken. Nieuwsgierig geworden? Voor meer informatie kunt u terecht op wwwregionaalarchieftilburg.nl Zaterdag 14 oktober staan in Nederland alle deuren van de archiefbewaarplaat sen open voor iedereen die meer wil weten over het archief in zijn of haar regio. Het Regionaal Archief Tilburg verwelkomt die dag alle geïnteresseer den uit Tilburg en de aangesloten gemeentes. Tijdens deze Landelijke Archievendag kan de bezoeker genieten van de tentoonstelling 'geloof en bijge loof' met informatie, voorwerpen en foto's over gebeurtenissen en personen uit de regio. Theatrale verhalenvertellers nemen je mee naar de wereld van gebedsgenezing, duivels en engelen... Een oude film over authentieke katholie ke gebruiken maakt de sfeer nog (bij)geloviger.... Uiteraard zullen de medewerkers van het archief uw vragen beantwoorden en uitleg volgend jaar opgeleverd. Met de vestiging op Katsbogten keert Dobotex terug naar de textielstad, waar de oprichter van Dobotex sinds eind jaren '50 een textielfabriek had. Martien van Dooren, vader van Jeroen, leidde aan de Piushaven en het Smid- spad het bedrijf dat destijds nog Dore- fa (Van Dooren Regenkleding Fabriek) heette. Behalve in Tilburg en Den Bosch was het bedrijf ook gevestigd in Oisterwijk en Vught. CDA-wethouder Hans Janssen is ver heugd over de komst van Dobotex naar Tilburg. "Een van oorsprong Til- burgs bedrijf dat zich na enige omzwervingen weer in zijn eigen stad vestigt, is een teken dat er volop ver trouwen bestaat in het niveau van bedrijventerreinen en aanbod van per soneel in Tilburg. Katsbogten is een ideaal bedrijventerrein voor Dobotex, dat flink afhankelijk is van een goede logistieke infrastructuur." uittrekt. Mevis: "We willen mensen verleiden mee te doen, een gesubsidi eerde baan verbetert het inkomen, de deelnemer krijgt immers het mini mumloon en dat is hoger dan een uit kering." Naast de gesubsidieerde banen worden driehonderd plekken gezocht voor maatschappelijk nuttige activiteiten. "De deelnemers die voor dit soort plekken in aanmerking komen, behouden hun uitkering, maar krijgen daarnaast een extra bijdrage van maximaal 1.500 euro per jaar." In Tilburg hebben 5.500 mensen een uitkering. Tweeduizend mensen daar van kunnen op termijn een vaste regu liere baan vinden. "De overige mensen willen meestal ook graag werken, maar dat lukt door allerlei factoren niet of pas op de heel lange termijn. Tegelijkertijd is er in de stad een grote vraag naar betrokkenheid en inzet van mensen. Daarom starten we met dit proefproject, waarbij we voor een periode van twee jaar ervaring opdoen met zeshonderd mensen", aldus Mevis. De gemeente zoekt hiervoor samenwerking met veel partijen in de stad. Zij worden betrokken bij plan vorming en uitvoering. Dobotex produceert en distribueert beenmode in de hele wereld. Momen teel is de firma nog gevestigd in Den Bosch, waar werkgelegenheid is voor tachtig medewerkers. In piektijden kan dit aantal oplopen tot honderd. De pro ductie van zo'n 64 miljoen paar sokken per jaar vindt plaats in lageloonlanden als Turkije, China, Pakistan, India en de Filippijnen. Het bedrijf is F houder van Puma, Marc O'Pviv vu Tommy Hilfiger. Dat betekent dat het zorg, vrije tijd en 'grijs en groen'. Gisteren startte het proefproject Doen!, Meedoen telt. "We vinden het ontzettend belangrijk dat mensen meedoen aan de Tilburgse samenleving", zegt GroenLinks-wet- Het gaat om een groep uitkeringsge- houder Gon Mevis (Werk, inkomen en rechtigc|en die niet meer uit kunnen participatie). "Dat hebben we ook aan stromen naar betaald werk. De gegeven in het Algemeen Beleidsplan gemeente gaat hiervoor actief op zoek van de nieuwe coalitie. Meedoen heeft naar nieuwe vormen van werk. Ze zet meerwaarde, mensen ontlenen daar- daarbij specifiek in op drie sectoren: aan immers eigenwaarde en zelfver trouwen. Dat doen zij niet door thuis te blijven zitten zonder werk. V ken naar activiteiten die bij c passen, bijvoorbeeld toezicht op trapveldjes, helpen bij boerderij of andere bev met klusjes. Ook voor 'de fijn als taken die regulier r kunnen worden, wél worden opge pakt.'' De ideeën van het college over participatie staan in de nota Meedoen heeft meerwaarde. De gemeente zegt fors in het project te investeren. In totaal worden driehon derd gesubsidieerde banen gecreëerd. Werkgevers ontvangen een aanzien lijke loonkostensubsidie, waarvoor de gemeente jaarlijks zes miljoen euro HILVARENBEEK EN HULTEN I Jan Hamming heeft het zwaar. I Erg zwaar. Als hij geen koppijn krijgt van de oppositie in de gemeenteraad, dan is het wel van jet gebrek aan koffie. Onze wet houder van Integratie doet name lijk mee aan de Ramadan. Dat betekent dat hij tussen de dage raad en zonsondergang niet mag eten en drinken. Ook roken en seks zijn dan uit den boze, maar dat mag geen probleem zijn: roken heb ik Hamming nog nooit aen doen en voor seks hoort een wethouder van een grote stad als Tilburg geen tijd te hebben, en zeker niet overdag. Even zonder gekheid: de PvdA-bestuurder wil meer te weten komen over de islam door mee te doen aan de Ramadan en door moskeeën te bezoeken. Dat is natuurlijk prima, maar gaat hij zich nou ook verdie pen in andere religies in Tilburg? Bij integratie denken we vaak alleen aan moslims, maar er wonen hier ook aanhangers van andere godsdiensten. Misschien kan Hamming op z'n minst één van z'n koffiegesprekken met hen voeren. Nu we het toch over integratie hebben, wat zou Hamming vin den van het woord 'bicultureel'? Bi-wat?, hoor ik u al denken. Ik heb het over de suggestie van De Baak, een opleidingscentrum van ,eversorganisatie VNO- Die wil het woord 'alloch- «w.' vervangen door 'bicultureel'. Dat klinkt wat positiever, vinden ze bij De Baak, die een vage defi nitie van het begrip geeft: "Bicul- tnreel ben je als je je hebt verrijkt met minstens een andere cultuur." Mmm, ik heb een jaar in Finland gewoond en me enorm verrijkt met de cultuur aldaar. Kom ik dan ook in aanmerking voor die kwa lificatie? Of had ik er dan min- stens vijfjaar moeten wonen? Gon Mevis, collega van Ham ming in het college, schreef nog gen jaar terug op internet: "De allochtoon' bestaat helemaal niet, «nmin als 'de autochtoon'. Maar soms ontkom je er niet aan die i tmen te gebruiken, omdat het illachtig is om steeds te praten over Turkse Tilburgers, Marok kaanse Tilburgers etcetera. Bovendien heb ik ooit besloten •US over 'die terminologie maar P niet al te druk te maken, dat leidt J taf van waarover het moet gaan: Sticcesvolle integratie en partici- patie.' Een opmerking waar ik me van harte bij aansluit. IN TILBURG, GOIRLE, RIEL, LOON OP ZAND, UDENHOUT Tilburg, de exclusieve rechten voor de produc- t zich in tie en distributie van sokken van deze merken heeft. Dobotex maakt de laat- bedrij- ste tien jaar een forse groei door van .r wor- jaarlijks 15 tot 30 procent. Dit jaar ver- listribu- wacht het bedrijf een omzet van 70 tot 75 rnjijoer) euro te behalen. Momenteel is Dobotex nog gevestigd in Den Bosch, waar zij uit haar jasje groeide. "We hebben gekozen voor Tilburg, omdat het één van de beste logistieke steden in de Benelux is van wege de uitstekende ligging", lichtte directeur Jeroen van Dooren afgelopen dinsdag toe. "De stad heeft een goed arbeidspotentieel. Verder is het goed zakendoen in Tilburg. De gemeente werkt goed, snel en daadkrachtig mee." Dok Vast ontwikkelt de panden en daarnaast twee distributiecentra met licentie- kantoren op een oppervlakte van i'Polo en 74.300 vierkante meter. Het kantoor van 1.800 vierkante meter wordt eind BERKEL-ENSCHOT, OISTERWIJK, MOERGESTEL, Het is weer Nationale Woonmaand Oktober. Deze maand staat weer voor een belangrijk deel in het teken van wonen en woninginterieur. Uiteenlo pende woninginrichters spelen'in op deze themamaand met leuke aanbie dingen en een fraaie aankleding van hun zaak. Alle reden dus om eens een extra bezoekje te brengen aan de spe ciaalzaak op het gebied van wonen en interieur. In deze uitgave van De Til burgse Koerier vindt u naast bood schappen van deze speciaalzaken een aantal belangwekkende artikelen over de nieuwste mode en trends op gebied van wonen. Zie verder de pt s 17 tot en met 24. Tilburger Cees van Raak kan urenlang ronddolen op begraafplaatsen. Zijn bij zondere belangstelling gaat uit naar de mooiste én de oudste Tilburgse begraafplaats, begraafplaats Binnen stad aan de Bredaseweg; hij schreef hierover het boek 'In den SchijffOp uitnodiging van Heemkundekring Til- borch zal Van Raak op donderdag 19 oktober om 20.00 uur een lezing hou den bij Boerke Mutsaers, Vijverlaan 2 in Tilburg. Entree: 3f>0 euro, incl. kof fie. Op zondag 22 oktober om 12.00 uur zal Cees van Raak voor de liefheb bers voor 5 euro per persoon een circa anderhalf uur durende wandeling ver zorgen over begraafplaats Binnenstad. Aanmelden kan bij Van Raak zelf: tel. 013-5368599. uitvaartonderneming Tilburg ting cadeaus

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 2006 | | pagina 1