"Til I >1 B Gon Mevis op landelijke lijst GroenLinks i U VRIJDAG OKTOBER D 3 BeterMedset’ ook iedere zondag open mia MONTAGE ij II ra V 30 S1 ^bréngt He regio in beweging Raadsleden in de rol Dierenasiel zet deuren open Opening zondagseizoen OBT van gehandicapten 107.6 FM Woonmaand 12 oktober GRANDCL c 2 A l 'K •15 ih pi i 1 n v> .1 5 WHIRLPOOL APPARATEN luw DRÓÓMKEDkENl VAKKUNDIGE if! ’h-= 2 i o 8 - De Tilburgse Keerier JAARGANG 49 NR. 2568 CULTUUR AMUSEMENT.. O H) FLUKS, KINDERPAGINA GEMEENTENIEUWS 10,11 EN 12 CURSUSSEN.. .13 UITAGENDA FILMS 14 RONDOM HART VAN BRABANT .14 GEESTELIJK LEVEN.. 15 SPORT 17 110.000 VERSCHIJNT OPLAGE MOERGESTEL, DONDERDAG 5 OKTOBER 2006 Broodje poep beursvloer Gon Mevis FOTO: MICHEL BLEZER tilburg Aldert van der Burg ggpaa» ir als frac- F Provinci- I uimte bie- I nnen ziin L Mooi klein r goed... W, 10, 11 en 12 (013) 549 06 90 Alzheimercafé FOTO: PETER LIGTENBERG MIDDEN-BRABANT *94 66. BIJNEN De Financiële Counter HYPOTHEKEN - VERZEKERINGEN - PENSIOENEN 4 MAAT 36 t/m 52 I Muziekzaak syeld rnnd Poirte OKTOBER Ideaal voor ouder iemand Meld www.decibel.nl TOT 24.00 UUR OPEN Baarle-Nassau turnhoutseweg 5 open van 09.30 tot 18.00 uur www.betermeubel.com Keukens <t bad Melis stopt in provincie Eerste Beursvloer start maandag Stijlvolle verzorging van uitvaarten. Bent u elders verzekerd, geen probleem, wij kunnen toch de uitvaart verzorgen. Eigen rouwcentrum, Brucknerlaan 20 tè Tilburg. aandacht aan de laatste woontrends Adverteren? J RADIO DECIBEL Ringbaan Oost 116b; 013-5770666 5013 CD Tilburg - Vestigingen door heel Nederland 00 zoekt een makelaar? KOM KENNISMAKEN MET ONZE VERRASSENDE NAJAARSCOLLECTIES T: 013 - 455 33 79 I: www.bijnentilburg.nl Q Brucknerlaan 20 5011 DN Tilburg S S BeterMeubel Je krijgt de kranten bij je thuis, je werkt alleen op donderdag en je verdient méér dan je denkt! Bel af mail voor meer info ven en org- af hebben a de maandag W,- Incl. docking station a m a Superprijs: Z99y- COMBI FOTO TUERLINCS Heuvelstraat 106 Winke2Cspeciaa1zakènr,Tlarkt ^^^^^ekeeHern?1107 DeTJburgseK®erier COMBI FOTO DE HEUVEL Heuvel 27 Tilburg-centrum Tilburg-centrum 013-5800975 I 013-5421905 Grando Dongen S A De Hak 19, Dongen tel: 0162-315958 Niet geldig in combinatie met andere acties. Vraag naar de voorwaarden. De Tilburgse Koerier besteedt op Onafhankelijk advies, maandlast die bij u past, meer dan 35 geldverstrekkers, en wij betalen een gedeelte van uw afsluitprovisie terug "O (D raat 4-4a. 5025 TA Tilburg 013-468 05 40 negrosveld@gn- www.grosveld.i profiteer van korting cade ksvertegenwuviuj ledewerkers van leg Gehandicaptenorgani- j). Deze organisatie wilde Kink! Kappers in Tilburg? Ben je kapper? Ga dan voor je eigen succes en open een Kinki-vestiging in jouw stad! I Wij zijn op zoek naar gedreven kappers die met hart en ziel bezig zijn met dit fantastische I vak. Na een opleiding binnen onze organisatie, open jij jouw eigen Kinki Kappers. Join us! Bel met 023-573 01 50 of mail robbie@kinki.nl www.MnM.nl -^-9 I 5' F* R’ Huur v.a- woon jij in DErkBl-LHSChot I Udenhout of Tilburg? omg. de Hemeltjes Huolstraat T. 013 - 5366805 advertentie@tilburgsekoerier.nl de raadsleden laten ervaren hoe het is leven met een lichamelijke ing. De dag werd georgani seerd in het kader van de Week van de Toegankelijkheid, die deze week plaatsvindt, en was bedoeld als onder ling van het werk van de raadsle- uit de commissies Fysiek en chappij. as Jan Melis stopt na twaalf jaar als frac tievoorzitter van het CDA in P ale Staten. De Tilbuiger wil ruil den aan andere mensen binnen zijn partij. Het bestuur van het CDA heeft Melis voorgedragen als lid van de Eer ste Kamer. Voorlopig stort hij zich eerst op zijn metaalgieterij in Tilburg en op andere maatschappelijke func ties. Melis is ook plaatsvervangend voorzitter van Provinciale Staten. Wethouder Gon Mevis (Werk, inko men en participatie) staat op de kan didatenlijst van GroenLinks voor de Tweede-Kamerverkiezingen van 22 november. Het congres van de partij burg, heeft deze lijst afgelopen zondag inkon vastgesteld. Mevis staat op 26e plaats, terwijl GroenLinks in de pei lingen rond de zeven zetels schom melt. Op dinsdag 10 oktober is er wéér een Alzheimercafé in de Nelson Mandela- hof, Korvelplein 60 in Tilburg. Het thema van de avond is 'Wat is demen tie?'. te gast is Arjan Videler, pSycho- looog bij GGZ Midden-Brabant. De avond duurt van 19.30 tot 22.00 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig. Bel voor meer informatie 013 - 5441S Mevis ambieert een plaats op de lijst, omdat hij zich 'zeer betrokken' voelt bij het wel en wee van zijn partij, die 'met een fris elan aan de weg timmert'. "Verder vind ik J- zijn die GroenLinks meer bij de regio 's buiten de Randstad betrekken." Mevis is bang dat er te veel groen in Brabant verloren gaat. Daarom acht hij inbreng vanuit deze provincie in de partij wenselijk. "Brabant moet op zijn qui-vive zijn." Gezien zijn 26e plaats is het zeer onwaarschijnlijk dat Mevis na de ver kiezingen in de Tweede Kamer belandt. "Dat zou een zeer onverwacht scenario zijn en ik zit hier in Tilburg als wethouder uitstekend op mijn plaats, maar zeg nooit nooit." Met 15.000 voorkeurstemmen is een Kamerzetel mogelijk. Bij de gemeenteraadsverkie zingen in maart van dit jaar kreeg hij er ruim 2.600. "Ik zal wel actief zijn in de Pentax Optio AIO »K±chezoom •Optische beeldstabilisatie •Incl. Lithium accuset •Incl. docking station Bij Contour in Tilburg zijn ze er helemaal klaar voor. Aanstaande maandag vindt de eerste beurs in maatschappelijke betrokkenheid plaats in Tilburg. Afgelopen maanden is er hard gewerkt om Beursvloer Tilburg 2006 tot een sqcces te maken. Contour is initi atiefnemer van dit project. Gemeente Tilburg, Rabobank Tilburg e.o., Fortis Bank Tilburg, KPMG, De Tilburgse Koerier en de Kamer van Koophandel maken verder deel uit van het organisatiecomité. Ongeveer- 50 bedrijven en 50 maatschappelijke organisaties hebben zich aangemeld. Bedrij ven die hun betrokkenheid met de gemeente Tilburg willen laten zien op deze beurs doen een (hulp) aanbod aan maatschappe lijke organisaties die hierdoor bepaalde wensen kunnen realise ren wat anders niet mogelijk was geweest. Deze doen vervolgens een tegenprestatie en de match is een feit. Beursvloer Tilburg is alleen toegankelijk voor bedrij ven en organisaties die zich voor- -r aaugeujeij Aanstaan- ag is het dus zover. Het Willem II Stadion is de plaats van handelen. Meeus is onderdeel van AEGON Met ingang van zondag 8 oktober is de Motheek aan het Koningsplein op Mdag weer geopend van 13.00 tot 17.00 uur. Op deze zondagen kunt u natuurlijk terecht voor het lenen van materialen, het lezen van een t:jJ schnft óf het bekijken van een ten- middens toonstelling maar er is ook altijd wel bibliotheek Midden-Brabant op its bijzonders te doen. Onder het zondag een proeverij van Brab motto 'zondag in de .bieb, verr@ssend producten. Bezoekers kunnen van veelzijdig' zijn er allerlei activiteiten 13.00 tot 17.00 uur gratis kennis voor kinderen en volwassenen. Het maken en proeven van producten die Mdagseizoen loopt tot en met zondag al lange tijd in Brabant bestaan. 'Geachte geitenbreier, lust u sóms een broodje poep?' Zo begint de uitnodiging aan bewoners van de Clarissenstraat in Boxtel. Die gemeente wilde samen met hen vieren dat er een einde is gekomen i m de rioolwerkzaamheden in die straat. Edwin Rutten, bekend van I het kinderprogramma De film van Ome Willem, luistert de feestelijk heden op. Daarom koos het com municatiebureau dat voor de uit nodiging was ingeschakeld, voor deze ietwat onconventionele ope ning. Wat de gemeente Boxtel betreft kon de tekst er wel mee door. Ik moet zeggen: ik was afge lopen dinsdag door slaapgebrek niet al te vrolijk op mijn werk ver schenen, maar toen ik dit bericht in Brabants Dagblad las, verscheen er toch even een glimlach op mijn gezicht. Helaas kan niet iedereen humor waarderen. Maar liefst vier bewoners meenden zich te moeten beklagen over deze uitnodiging. Je kunt je afvragen waarom een gemeente een communicatiebu- reau moet inschakelen voor het schrijven van een uitnodiging (kunnen ambtenaren van de com municatieafdeling dat zelf niet meer?). En je kunt je afvragen waarom een dure artiest als Edwin Rutten voor deze gelegenheid wordt uitgenodigd. Allemaal terecht, maar om nu te vallen over een dergelijk grapje en er zelfs je beklag over te doen, terwijl je nota bene wordt uitgenodigd, is toch wel erg kleinzielig. Hoe moet dat nu in het vervolg? Voortaan maar weer een gortdroge brief vol met ambtelijke taal? En maar zeuren over de slechte com municatie van de overheid. Vooral zo doorgaan, klagers in de Claris senstraat. Als ik de verantwoorde lijk ambtenaar was, zou ik slechts met moeite de neiging kunnen bedwingen om het feestje dan maar helemaal af te blazen. 18 maart 2007. Zondag 8 oktober is de feestelijke ope ning van het nieuwe zondagseizoen De opening zal in het teken staan van het 900-jarig bestaan van Brabant. In tijd- samenwerking met de plaatselijke i ten- middenstand organiseert de OBT; 1 wel bibliotheek Midden-Brabant op deze r het zondag een proeverij van Brabantse SP-raadslid Bart van de Camp wordt voortgeduwd in een rolstoel terwijl om te zijn PvdA-collega Jan van Esch zich beperkir geblinddoekt over straat voortbe- -J weegt. Afgelopen maandag ging een o aantal volksvertegenwoordigers op plaatsv., pad met medewerkers van het Til- steunin» burgs Overleg Gehandicaptenorgani- den tui saties (TOG). Deze organisatie wilde Maatscl issg 3 ARENDSE POWER-PLATE® Health Club Met het abonnement r\ van €39,95 kun Je onbeperkt gebruik (j J maken van de nieuwste Power- f Plates. Meld je nu aan x voor een gratis mstructiemoment. Tilburg Koningsplein I tel: 013-54322A9 www.arendse.nl campagne van GroenLinks en me laten zien, maar ik ga geen campagne voor mezelf voeren." Mevis is sinds 2002 wethouder van Til- In zijn portefeuille zitten werk, inkomen en participatie, wijk- en buurtwerk, buurtbudgetten, vrijwilli- gersbeleid, asielbeleid, mondiale bewustwording, emancipatie en perso neel- en organisatiebeleid. Daarnaast is hij wijkwethouder voorTilburg-Noord. Ook Tof Thissen staat op de lijst van de partij die door Femke Halsema wordt geleid. Hij was voorzitter van de in aan de weg timmert'. Taskforce Armoede, die onlangs met dat er mensen moeten aanbevelingen kwam om de armoede 1 in Tilburg te bestrijden. Thissen is terug te vinden op de 24e plaats. HILVARENBEEK EN HULTEN Op de Open Asieldagen van aanstaan de zaterdag 7 en zondag 8 oktober, heet het Dierenasiel Tilburg het publiek welkom. Op vrij er stands van de Dierenbescherming. Diereninspectie, Kids for.Anirhals en de dierenambulance. Ook is er infor matie te krijgen over het kittengr^'- zinnenproject van het asiel. E. twee enorme dieren over het: terrein waar de bezoekers samen mee op de foto kunnen. En er is een honden- en kattenquiz waar leuke prijzen bij - winnen zijn. Op zaterdag isier t... trimster aanwezig die een paar honden van het asiel onder handen zal nemen. Ook staat er dan e I toneentenieuws Sduxi gratis voor ftkmdicapte 55-plussers t jMnatring Letschertweg j imgddU 5 CeM voor contact tussen A A A Al 35 jaarl ■n 25.' zaak op het terrein. Op zondag komt de hoofdsponsor Prins Petfoods van o het asiel langs om voedingsadvies te Op beide dagen zijn geven en vragen over dierenvoeding te Dierenbescherming, beantwoorden. Tevens kunnen bezoe- n kers hun hond door deze diervoeder laten wegen: Speciaal omdat het die- engastge- renasiel in Tilburg 30 jaar bestaat, wor- Er lopen den er zondagmiddag om 16.00 uur zoveej nrogelijk ballonnen losgelaten. Iedereen kan tijdens de open dagen een kaartje invullen en kans maken op een e prijzen! bij te mp3-speler. Het asiel bevindt zich aan erdag is ter een de Bosscheweg 160 in Tilburg en is - paar honden tijdens de Open Asieldagen open van r handen zal nemen11.00 tot 16.00Kijk ook op www.die- een dierénspeciaal- renasieltilburg.nl. IN TILBURG, GOIRLE, RIEL, LOON OP ZAND, UDENHOUT BERKEj-ENSCHOT, OISTERWIJK, uitvaartonderneming Tilburg Viering bij bereiken hoogste punt Pj. i oppervlakte voor winkels is inmiddels zo'n 70 pro- rieter Vreeueplein cent verhuurd. Grootste huurders zijn The Sting en Media Markt: Verder zullen onder andere Men at en Work, Hessels Schoenen, Bakker Sport, Sissy Boy, partemer iet bereiken van het hoogste Bloemeöhandel Kools, Kruidvat, Esprit en Sacha er Vreedeplein gevierd. Het zich in het complex vestigen. De winkels zullen hun - deuren in het voorjaar van 2008 openen voor het publiek.|Inmiddels is ook de bouw van de nabijgele gen, niéuwe Pieter Vreedestraat (voormalige City Center Passage) in volle gang. Dit bestaat uit winkels i wonihgen. De verkoop van deze zestien stadsap- ïnten is inmiddels gestart.

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 2006 | | pagina 1