Hans Smolders op lijst EénNL u B r I 1 F SP wil spoeddebat over wiettelers '''brengt He regio in beweging h I Aanmelden Beursvloer Brabantse risicokaart moet veiligheid burgers vergroten Uniek watercircus Arena in Tilburg Roda JC ALLES KIDS o o •a iveld OP DE WESTERMARKT KOOPZONDAG 1 okt. Ui Windak 3 v> 107.6 FM Vragen AB over trapveld Roomley Boek over 'De Wandeling' van Omroep Brabant (D ■fcl n> <5 rj Li JAARGANG 49 NR. 2567 DeTilburgse Keener DONDERDAG 28 SEPTEMBER 2006 BERKEL-ENSCHOT, OISTERWIJK, 110.000 OPLAGE Fietsen Hans Smolders beursvloer tilburg Den lille havfrue FOTO: CHRISTIAN WARNER/CIRCUS ARENA in zijn (013) 549 06 90 Aldert van der Burg wwwbra- Meeus is onderdeel van AEGON 19.30 uur temeentenieuws Bapon-R Presentator René Bastiaanse Mooi klein r G33Ü5O goed... BIJNEN Winkels open van 12.00 tot 17.00 uur I A ZONDAG OPEN MAAT 36 t/m 52 VERZEKERINGEN, ME^Üsl MAKELAARDIJ O.G. SENIORENWIJZER www.willem-ii.nl PAGINA 15 Muziekschool Al 35 jaarl T.: 0497-388062 windak.nl www.decibel.nl Markt 2e hands speelgoed zaterdag 30 sept: met kindervoorstellingen en ballonnenclown Stijlvolle verzorging van uitvaarten. Bent u elders verzekerd, geen probleem, wij kunnen toch de uitvaart verzorgen. Eigen rouwcentrum, Brucknerlaan 20 te Tilburg. 1 RADIO 'DECIBEL 11 T/M 14 15 17 17 17 19 23 24 Kj Dakkapellen lande! het mono Jannen. Voor- u.abant afge- K0M KENNISMAKEN MET ONZE VERRASSENDE I NAJAARSCOLLECTIES T: 013 - 455 33 79 I: www.biinentilburg.nl MIDDEN-BRABANT I BLJ TAPIJTCENTRUM NEDERLAND TILBURG Ringbaan Oost 134 Brucknerlaan 20 5011 DN Tilburg CURSUSSEN CULTUUR AMUSEMENT RAADSWERK GEMEENTENIEUWS SENIORENWIJZER UITAGENDA FILMS RONDOM HART VAN BRABANT FLUKS, KINDERPAGINA GEESTELIJK LEVEN WILLEM II SPORT blij- dieid dat abant n uit gell- •vem- Je krijgt de kranten bij je thuis, je werkt alleen op donderdag en je verdient méér dan je denkt! Bel of mail voor meer info! ZONDAG OPEN van 11 tot 17 uur SPECTACULAIRE M =1 Pi n =1 n I -T?? KORTINGSACTIE 013-5821107 DeTilburgseKoerier Winke^ces^rc«:k%enrmarkt hblidteitscampagne i risico's rampen Mtuwe editie Tilburg Magazine Udiugcontainers op tuttig plaatsen W II, 12, 13 en 14 waari Bastiaanse zijn ontrekt om een ui historisch erfgoed van Noord-Brab bespreken. In totaal zijn er i veringen gemaakt. Arena staat vanaf in optreden. Dit neemt niet weg dat 4 oktober op eve- ook traditionele elemenenten aan bod te voorkc rt““n hoo'g _jnen, i schade der Petra voorbeel ird-Brabant school oDe digitale afstand plattegrond geeft in één oogopslag spoor inzicht in de risicovolle plekken bij u zijn e in de buurt. Mt te M-iactcn Hans Sint de Rotterdamse oud-wethouder Marco Pastors er lid Joost Eerdmans. EénNL doet op 22 november Tweede- Kamerverkiezingen De aanleg van een nieuw kunstgras- veld achter de Roomley en een skate- baan in De Kuil in Udenhout loopt te veel vertraging op. Dat vindt de frac tie van Algemeen Belang (AB). Frac tievoorzitter Marcel Degen heeft hier over vragen aan het college gesteld. nagekomen. In de praktijk gaat iedereen zonder pardon de straat op. Inmiddels is wel duidelijk dat het hierbij vaak gaat om zielige figuren die vooral slachtoffer van de échte criminelen die op de aviuergrond rustig rijk worden. Een ---J- bijstandsmoeder met drie Muuracu op straat zetten staat wel heel stoer, maar is gewoon onmenselijk." woon jij in Ideaal voor orngTilbiirgssweg wijk i Ven ouder iemand Je bent 14 jaar'of ouder en wilt extra geld op zak? Meld je aan^alsBhezorffer! nolders staat op de kandidatenlijst van EénNL, de nieuwe partij van erdamse oud-wethouder Marco Pastors en voormalig LPF-Kamer- voor het eerst mee aan de Hoe veilig is Brabant? Staat de school van uw kinderen wel op een geen veilige plaats? En wat moet u wel en lijnen niet doen in geval van een ramp? Naar aanleiding van de vuurwer kramp in Enschede in 2000 heeft nu ook de provincie Noord-Braba-" een eigen risicokaart. D_ -J i één-J - lïlburg (LST) staat op zijn vtiz. bovenaan de lijst, maar ergens twintigste plaats', omdat hij o^ kracht gekozen wil worden door de bur gers zelf. "Ik wil niet de K- komen op de stemmer ker. En daarnaast vl_d makkelijk met hun stem omgaan; ze moeten zich er meer bewust van wor den op wie ze stemmen." Smolders zegt al lang intensief contact te hebben met de mensen van EénNL, onder wie Pastors, die wethouder was namens Leefbaar Rotterdam. "Die par tij heeft vier jaar lang goed gepresteerd in het college van Rotterdam." Als hij in de Kamer wordt gekozen, hee-ft dat geen gevolgen voor zijn De SP heeft afgelopen dinsdag een verzoek om een spoeddebat met de burgemeester over de aanpak van wiettelers ingediend. "Het op straat zetten van kleine kinderen komt écht zijn v; veel te vaak voor. Dat zouden we niet achter^ doen. De burgemeester houdt zich niet alleenstaande bijsta aan die afspraak", zegt de SP. kinderen op straat De fractie is voorstander van het gevoer de beleid om thuiskwekers uit huis te zetten. Het presidium (overleg tussen buigemeester en ftactievooizitters) ging echter alleen akkoord met het beleid na de toezegging dat kinderen niet op straat zouden worden gezet en schrijnende gevallen een echte tweede kans zouden krijgen. SP-fractievooizitter Johan van den Hout: "Inmiddels is duidelijk dat die afspraken gewoonweg niet worden seerde provincie. Daarme “□vincie met haar 68 _,_a risico's dus op de aldus De Paauw. De overige elf provincies zijn Noo Brabant inmiddels voorgegaan in opzet van de risicokaart. Tege'"' met de aftrap van de nieuwe 1 rampencampagne onder he 'Rampen vallen niet te planr bereidingen wel' sloot Brat lopen maandag de gelederen. Hoewel de inventarisatie van risico's nog niet helemaal is afgerond - van een aantal gemeenten ontbreken de gege vens nog - geeft de Brabantse risico kaart al een duidelijk beeld van de situ atie in deze provincie. Eind dit jaar moet het plaatje compleet zijn. Kijk voor meer informatie op www.bra- bantul of wwwrisicokaart.nl. zoekt een hypotheek advies? Volgens Degen heeft Loet Visschers, die tot maart namens AB wethouder Sportzaken was, toegezegd dat kinde ren nog vóór de zomervakantie van dit op een nieuw kunstgrasveld in nhout zouden kunnen spelen. Vol- AB is er intussen niets* gebeurd, betekent overigens ook dat buiten gymmen voor de kinderen van de basis scholen De Mussenacker en De Acht- hoeven tot op heden niet kan', schrijft Degen in zijn brief aan burgemeester en wethouders. 'Als het college de stem van het kind weikelijk serieus neemt (daartoe ook kinderraden wil oprich ten), dan,is de inwilliging van het ver zoek van de kinderen, dat ook door vele buurtbewoners is ondertekend, op korte termijn onontkoombaar, wil je althans serieus genomen worden in je plannen ten aanzien van ook de Udenhoutse jeugd. Belofte maakt schuld, zeker na vele jaren wachten', aldus Degen. De oppervlakte van het trapveldje van kunstgras moet 30 bij 19 meter wor- -'<omen. "Door bijvoorbeeld ivo'gbouw te plaatsen op breuk- waardoor bij een aardbeving de beperkt blijft", licht projectlei- i de Paauw toe. "Een ander eld is de nieuwbouw van een of een ziekenhuis óp veilige van een fabriek, snelweg of jrweg. Juist dit soort gebouwen extra kwetsbaar, omdat de gebrui kers minder zelfredzaam zijn." De risicokaart kent een -- burgers en -ebniikers,r c“,brandv:-r- geeft meer informatie bloot burgerkaart’. Hiermee loopt^jjjyabant Reeds over anderhalve week is het maandag 9 oktober, de datum dat de eerste Beursvloer Tilburg plaatsvindt. Inmiddels hebben al ruim 40 bedrijven en 40 maatschappelijke organisa ties zich aangemeld om deel te nemen. Op dit moment zijn er nog slechts enkele plaatsen beschikbaar om ook van de par tij te zijn. Dus heeft u als maatschappe lijke- of vrijwilligersorganisatie een wens die gerealiseerd kan worden in samenwerking met het bedrijfsleven? Of wilt u met uw bedrijf uw maatschappelijke betrokkenheid tónen in de gemeente Tilburg door een gra tis aanbod te plaatsen tijdens beursvloer Tilburg? Meld u dan meteen aan op www.beursvloer- tilburg.nl. Deelname is gratis. Op de website treft u ook alle relevante informatie aan over Beursvloer Tilburg. Poirtersstraat 4 - 4a. 5025 TA Tilburg 013-468 05 40 info@grosveld.nl www.grosveld.nl den. Verder zal het ook te gebruiken zijn als basketbalveld. Momenteel speelt de jeugd volgens Degen op een schuin aflopend veld bij de Roomley, dat vol ligt met hondenuitwerpselen en waar voetballende jongeren de omwo nenden tot last zouden zijn. waarin alle artiesten zich nog eens aan het Arena-publiek presenteren in een spectaculaire computergestuurde licht- water- en lasershow. De voorstellin- •ende gen vinden plaats op: donderdag 28 Ver- september om 20.00 uur; vrijdag 29 september om 20.00 uur; zaterdag 30 september om 15.00 en 20.00 uur; zondag 1 oktober om 13.00 en 16.30 -ua om 20,00 uur; jber om 20.00 uur; «ober om 15.00 en Het Deense circus vandaag tot en met 4 oktober op eve- ook traditionele eler nemententerrein 't Laar in Tilburg, zullen kómen. Arena presenteert een spectaculaire show die getypeerd kan worden als een unieke mix van traditie en vernieuw ing. Het programma zal zowel volwas senen als kinderen aanspreken. De elementen water en vuur hebben de mensheid altijd gefascineerd. Circus Arena speelt daar nadrukkelijk op in. Het biedt een combinatie van traditio neel circus en een enorme watershow, waarin nieuwe technieken als laser- en computertechnologie een belangrijke rol spelen. Een show met dimensie, ook voor de arties Uitgeverij Nieuwland in Tilburg heeft in samenwerking met Omroep Brat de 25 interessantste wandelingen t dit programma verzameld in een gc’ lustreerd boek, dat vanaf eind nover ber in de boekhandel ligt. Naast beschrijvingen van de wandelingen De Wandeling is het populairste tele- staat het boek boordevol achtergrond- visieprogramma uit de geschiedenis informatie, smeuïge anekdotes en van Omroep Brabant. Wekelijks pikante verhaaltjes over de provincie. volgden gemiddeld 400.000 kijkers Een interview met presentator René het programma waarin presentator Bastiaanse en zijn cameraman Leon René Bastiaanse zijn wandelschoe- Hagedoom leidt de wandelingen in. nen aantrekt om een deel van het De foto's van Paul Bogaers maken het cultuurhistorisch erfgoed en de boek compleet. De Wandeling is niet natuur van Noord-Brabant te alleen een originele wandelgids voor r 241 alle- de liefhebber, maar ook een boek voor iedereen die meer wil weten over Bra bant. De wandelingen zijn beschreven door de auteurs Thijs Caspers, Jasper Mik kers en Patrick Timmermans, die ook redacteuren van het gelijknamige tv- programma zijn. Het boek bestaat uit circa 225 fullcolour pagina's en kost 18JX) euro. werk als fractievoorzitter van de LST. "Ik denk dat ik van alle raadsleden de meeste energie in het raadswerk steek en als ik in de Kamer kom, dan blijft dat zo. De functies versterken elkaar: -)iiticus moet je W€ten en leeft. Dat is moge- door mijn werk voor de LST", aldus Smolders. DenaamEvi'” Pastors voor de partij als staan. De nieuwe partij heeft speerpunten: sociale zekerheid, ve heid, onderwijs, bureaucratie en gratie. Pastors verwacht de zetels alleen op rechts, maar ook op weg te halen bij partijen als SP, PvdA, CDA en VVD. vooruit op de nieuwe wet- en regelge ving vanuit het ministerie. "We willen potentiële terroristen de meer gevoeli ge gegevens niet op een presenteer blaadje aanbieden", verklaart De Paauw. Hoewel de kans op terroristische aan slagen sinds '9/11' is toegenomen, richt de kaart zich vooral op de risicovolle bedrijven. In Brabant ziet de platte- grond vooral rond de Moerdijk rood versie voor van de stippen. "Na Zuid-Holland is één voor professionele Noord-Brabant de meest gelndustriali- zoals ovgrh^idsins(ellin- seerde provincie. Daarmee staat deze iweer eri politie. Deze laatste provincie met haar 68 gemeenten ook er informatie bloot dan de qua risico's dus op de tweede plaats". aldus’' zuuen Komen. Het publiek kan onder meer genieten van prachtige paarden, imponerend’ olifanten en vrolijke zeeleeuwen. Ai der zijn er superlenige acrobaten, razendsnelle rollerskaters, imponeren de motoren, onnavolgbare balance- acts, clowns en water, héél veel water, uur; maandag 2 ol Een wereld waarin zeemeerminnen dinsdag 3 oktol leven en een ontsnappingskunstenaar - woensdag 4 okt onder water - aan zijn boeien weet te 20.00 uur. ontsnappen. Twee uur en twintig De circuskassa is dagelijks doorlopend a minuten neemt Arena haar publiek geopend van 11.00-20.00 uur. Info- en t een extra mee op een bijzondere circusreis, die ticket-hotline: 06-20854781/06- ssten die er eindigt in een adembenemende finale, 20854782. MOERGESTEL, HILVARENBEEK EN HOLTEN Muzi.®kienuei’nl Schrijf Je VERSCHIJNT IN TILBURG, GOIRLE, RIEL, LOON OP ZAND. UDENHOUT. Pentax Optie AIO •8 megapixel, 3x optische zoom •2,5 inch LCD scherm •Optische beeldstabilisatie •Incl. Lithium accuset 429," •Incl. docking station ft ft ft Superpr ijs: 299/ COMBI FOTO COMBI FOTO DE HEUVEL TUERLINGS Heuvel 27 Heuvelstraat 106 Tilburg-centrum Tilburg-centrum 013-5800975 013-5421905 Raadsleden fietsen tegenwoordig wat af- Een grote meerderheid van onze lokale volksvertegen woordiging bezocht afgelopen weekeinde Udenhout en Berkel- 1 Enschot op uitnodiging van beide dorpsraden. Dat deden de heren dames op hun tweewieler. Ook L zondag 10 september schijnt een delegatie uit de raad samen met een paar ambtenaren en wet houder Els Aarts een fietstochtje te hebben gemaakt, blijkt uit een brief van vier raadsleden aan het college. Het tripje was nog gezel lig ook, staat ergens tussen twee haakjes. Maar daarnaast leverde het een aantal nuttige inzichten op. De twaalf knelpunten voor fietsers die de raadsleden aantrof- (en en waarvoor het college een oplossing moet vinden, staan uit gebreid beschreven in de brief. I Punt 5 verdient natuurlijk algehe le instemming. Dit behelst het teiugplaatsen van fietsrekken in de Willem H-straat ter hoogte van de Heuvelstraat. Een winkel op de hoek van die twee straten schijnt daar bezwaar tegen te maken. Maar waarom? Wat is het nadeel daarvan voor die zaak? Bovendien zetten fietsers hun rij wielen daar toch wel neer, is mijn I ervaring. De fietsen kunnen beter netjes in rekken of tegen beugels staan dan kriskras door elkaar. In dat laatste geval lopen ze ook meer kans om om te vallen en dus schade op te lopen. Meteen doen dus. De vier raadsleden van PvdA, SP, j GroenLinks en D66 wijzen ook op een bericht dat ze van het Fietsforum hebben ontvangen. Daaruit blijkt dat de openbare school in Udenhout kinderen ver zoekt voortaan te voet naar school te komen. Als ze toch op de fiets komen, dan mag deze niet meer ia de stalling op de speelplaats. I Terecht vragen de volksvertegen woordigers aan het college of een school niet de plicht heeft om te zorgen voor voldoende stallings- ruimte. Het is een schande dat ieze school die plicht probeert te I aflopen. Het is ook kortzichtig, Htdoor dit beleid zullen ouders I tdtt geneigd zijn om hun kind in maar even met de auto te tengen. Wat weer leidt tot gevaarlijke verkeerssituaties, par keeroverlast enzovoorts. Dat Sipeten we helemaal niet willen. •De raadsleden die de brief aan het licollege hebben geschreven, t':; I ven realistisch: 'De eerlijkheii I gebiedt om te constateren da [knelpunten soms ook worden ver oorzaakt door fietsers zelfschrij- I ven ze. Helemaal waar. Je ergert je groen en geel aan het rijgedrag van sommige fietsers. Helaas kan het college weinig doen aan een mentalitei erandering op dit punt. De Brabantse risicokaart ging maan- dag 25 september officieel Online. Op gebn de site is ook een introductiefilm te gen,l zien, die de burger wegwijs maakt in het Risico Informatie Systeem (RIS). De risicokaart geeft informatie over locaties die risico's lopen in geval van rampen. Het gaat daarbij onder meer om vrijkomende gevaarlijke stoffen, een tunnelongeval, een aardbeving, een vliegtuigongeluk en een overstro ming. Hoewel de kans op zo'n incident klein is, kunnen de gevolgen groot zijn. Door op de website de eigen post code in te vullen, kan elke Brabander direct zien aan welke risico's in zijn omgeving hij is blootgesteld. De kaart is bedoeld om de veiligheid van inwoners te vergroten en geeft eer- stehulpdiensten inzicht in hoe te han delen bij ongevallen. Verder is het een belangrijk hulpmiddel om ongevallen lijst, i De fractievoorzitter van Lijst Smolders Tilburg (LST) staat op zijn vérzoek niet bovenaan de lijst, maar eigens 'rond de us omoai nij op eigen “i wil worden door de bur- niet de Kamer binnen- als landelijk politi mmen van de lijsttrek- wat er in de steder vind ik dat mensen te lijk door mijn w< olders. EénNL staat volgens M arco r het feit dat de leden van één man achter hun land ■ft vijf veilig- i inte- Js niet i links uitvaartonderneming Tilburg

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 2006 | | pagina 1