s [•roS/eclrt d, 1 B Referendum over cityring nu definitief van de baan 7 o I fyi gn ip Place du Vin ontmoetingsplaats Tilburg Wijnstad Raad stemt in met In deze editie... voorstellen OV s i! Huisnummer ft Wil Tilburg Culinair D 107.6 FM k ook iedere zondag open n poly tennis J 5 i SS 1 'brengt de regio in beweging ''T 11°-000 VERSCHIJNT IN TILBURG, GOIRLE. RIEL, LOON OP ZAND. UDENHOUT B E R K E L - E N S C H O T OISTERWIJK MOERGESTEL, HIÜVARENBEEK EN HULTEN DONDERDAG 21 SEPTEMBER 2006 PolytenniSvot JAARGANG 49 NR. 2566 CULTUUR/AMUSEMENT. GEMEENTENIEUWS .8 EN 9 UITAGENDA FILMS 11 RONDOM HART VAN BRABANT.. .11 FLUKS, KINDERPAGINA .12 GEESTELIJK LEVEN.. 13 SPORT CURSUSSEN. ..16 HUISNUMMER 1 ..17T/M22 Rouwkaarten D ID (013) 549 06 90 Meeus is onderdeel van AEGON FOTO: ANNEMIEK REYNDERS Cemeentenieuws Aldert van der Burg 12.(M m2 Bel voor meer informatie: Carla van Os-Zwijsen 013-5345699 013-5347949 i Tilburg Wijnstad 2006 TILBURG TRAKTEERT 06-51070645 E-mail: info@potytennis.nl of kijkop Een losse baan huur je al v.a. 15,- www.potytennls.nl MIDDEN-BRABANT DeTilburgs.Kra»rier BIJNEN i. 3 MAAT 36 t/m 52 Muziekschool iveld Baarle-Nassau turnhoutseweg 5 open van 09.30 tot 18.00 uur w^w betermeubeLcom Poirte www.decibel.nl E N T R U M Tilburg, Teleloon (013) 5 901 100, e-mail: info@lbb.nl, Internet: www.lbb.nl Boxtel Vuurijzer 4 Breda Heilaarstraat 175 Tilburg Rugdijkz HoCri MODE LINGERIE ‘n f 25- p de voor- ileuk Voor smaakvolle woningen, zie pagina 18. Staat uw buis ook te koop, maar nog niet met een advertentie in Huisnummer Stijlvolle verzorging van uitvaarten. Bent u elders verzekerd, geen probleem, wij kunnen toch de uitvaart verzorgen. Eigen rouwcentrum, Brucknerlaan 20 te Tilburg. JRADIO DECIBEL Gespecialiseerd in: 4» verkoop/a commerced vastgoed nieuwbouw Inltlêrlng taxaties Auto dtlen in Tilburg succtsvol Pag. 8 en 9 Stadswinkel 2 oktober 's ochtends open voor rijbewijzen Mevis enthousiast over reis naar Tanzania g KOM KENNISMAKEN MET ONZE VERASSENDE NAJAARSCOLLECTIES T: 013 - 455 33 79 I: www.bijnentilburg.nl Brucknerlaan 20 5011 DN Tilburg zoekt een makelaar? Panasonic FZ7>5^|| der kei TAPIJTCENTRUM NEDERLAND TILBURG Ringbaan Oost 134 gang vai maandag 013-5821107 BeferMeubel POWER-PLATE® y 11 Meld je aanaalsubezoitjer! Bel al mail vaar meer info! SPECTACULAIRE KORTINGSACTIE Informeer naar onze trainingen voor Senioren vrijdag middag 22 trainingen 125,- Senioren zaterdag morgen 22 trainingen met 4 personen op een baan 250,- Winke^^lrcUiTaSenrmarkt is veel complexer." Volgens Van den tldoet de cityring aan alle eisen ïferendumverordening stelt aan i De Iburose Keerier te op om plannen ;ulatie in De ver- al toene- op deze ffl laureijssen Hn BROCKEN UU VAN DEN BERG "^«OÜWWINKEL - MAKELAARS TAXATEURS OP! Alle tuinmeubel showmodellen moeten weg om ruimte te maken voor onze kerstshow! Er komt definitief geen referendum over de cityring. De gemeenteraad heeft dit tijdens de raadsvergade ring van afgelopen maandag beslo ten. tegen de wens van SP, Lijst Smolders Tilburg (LST), VVD en D66in. De wooneditie van De Tilburgse Koerier Informeer bij makelaar naar de mogelijkheden. Al 35 jaar! piano mnd Indoortennis S' Er is nog plaats voor enkele teams in de Herendubbelcompetitie Op zaterdagmiddag tussen 16.00 en 19.30 uur Gemengddubbelcompetitie Op zondagmiddag tussen 16.00 en 19.00 uur Huur v.a- SP, LST en WD zijn faliekant tegen het invoeren van eenrichtingsverkeer over de cityring (Spoorlaan, Heuvelring, Paleisring, Schouwburgring, Noordhoe- kring). De gemeenteraad heeft al in 2003 hiertoe besloten. De drie grote oppositiepartijen wilden dat de bevol king van Tilburg zich door middel van een referendum uit zou spreken over het besluit van de gemeenteraad. Zelf willen ze de Heuvel alleen op werkdagen tus sen 7.00 en 11.00 uur 's morgens open stellen voor autoverkeer in twee richtin gen. Op de rest van de cityring moet wat SP, LST en VVD betreft tweerichtings verkeer gehandhaafd blijven. Daartoe dienden ze voor het zomerreces een ini tiatiefvoorstel in. "Mensen in dé stad vragen me: 'Houdt dat gepraat nou nooit op?'", zei Gabe van der Zee (PvdA), die het plan voor een referendum 'een poging tot vertra ging' noemde. "Het is één van de groot ste infrastructurele projecten en die gaan nooit snel", antwoordde SP-frac- tievoorzitter Johan van den Hout. Hij nam geen genoegen met het argument van de coalitie dat de cityring te com plex is vooreen volksraadpleging. "Het referendum over de Europese grond wet dat vorig jaar juni werd gehouden, Van 21 tot en met 24 september vindt op het Willemsplein te Tilburg een nieuwe editie plaats van Tilburg Culinair. Het evenement is op don- :rdag 21 september alleen toegan- slijk met een geldig entreebewijs. Van vrijdag tot en met zondag is de entree vrij. Met een Happy Hour- kaart kunt u op zaterdag de 23sté vanaf 17.00 uur voordelig van al het lekkers genieten. Na het succes van Ready Steady Cook tijdens de vori ge versie van Tilburg Culinair is er dit jaar de Ready SteadyrJamsessie. Chef-koks van deelnemende restau rants nemen het tegen elkaar op, met aan hun zijde een prominente gast. Kinderen tussen 10 en 14 jaar strijden op zondag 24 september tij dens Tilburg Culinair om de titel KinderKookKanjer 2006! Kijk voor alle informatie over Tilburg Culi nair oppagina 3. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft afgelopen maandag ingestemd met de voorstellen van burgemeester en wethouders om het openbaar ver voer in Tilburg aantrekkelijker te maken. Dat betekent dat 55-plussers vanaf 1 oktober gratis met de bus mogen rijden. nemen", zei ze tegen de drie grote oppositiepartijen. Zij riep deze - serieus na te denken over de p. voor een betere verkeerscircula de wijken rondom de cityring. L keersdruk op deze wijken zal i men als de werkzaamheden ring klaar zijn. Overigens is D66 de enige partij in de raad die voorstander is van de plannen voor de cityring, maar er toch een refe rendum over wil. ARENDSE Health Club Met het abonnement van €39,95 kun je onbeperkt gebruik maken van de nieuwste Power- Plates. Meld je nu aan voor een gratis -jnstiwtiemoment. ■{megapixel, 12x optische LEICA-lens '6,5 cm LCD-scherm •Optische beeldstabilisatie •Supersnel *180-1600 AAn •tel. Lithium accu en lader 44a, Superprijs: 343,- COMBI FOTO COMBI FOTO DE HEUVEL TUERLINCS Heuvel 27 Heuvelstraat 106 Tilburg-centrum Tilburg-centrum 013-5800975 0 1 3-542 1 905 "De infantilisering van de poli tiek’,mopperde oud-raadslid Jan Hoedemaker van het CDA jaren geleden een keer tegen me. Dat »as nadat de toenmalige Alge mene Bejaardenpartij Tilburg in de raadzaal bloemen of iets der- gelijks had uitgedeeld aan ande- B raadsleden. Een symbolische actie waarmee de ABT één van haar standpunten wilde onder- \Vat*zou Hoedemaker van de «ang van zaken van afgelopen maandag op het stadhuis hebben gezegd als hij erbij was geweest? Tijdens deze raadsvergadering ging het er net wat minder Onschuldig aan toe. Aan de orde was een referendum over de city- ting, waar SP, Lijst Smolders Til- burg’ en WD op uit zijn, maar waar de coalitie niet aan wil. De WD vond het nodig om wc-rol- len uit te delen aan het college en drie fractievoorzitters, omdat die 'schijt' zouden hebben aan wat de Tilburgers willen. "Met de for mulieren die de Tilburgers heb ben ingevuld voor de organisatie van een referendum vegen ze hun edele achterste af', sneerde Roel Lauwerier namens de liberalen. Wellicht nog iets erger was de actie van de SP. Dat de vijf leden van deze fractie geheel in het zwart gekleed gingen, daar is natuurlijk niets mis mee. Maar bet uitdelen van rouwkaarten aan alle aanwezigen is niet bepaald een actie om trots op te zijn. Bericht van overlijden', staat eitoven. 'Op maandag 18 sep tember 2006 kwam na een lang ziekbed toch nog onverwachts te overlijden Directe Democratie. Directe Democratie werd gebo ren in 2002 en toen liefkozend 'referendumverordening' genoemdOndanks de enor me hoeveelheid blijken van steun aan Directe Democratie werd hij op 18 september alsnog iade knop gebroken. Wij zullen 1 tornooit vergeten. Geen bloe- men, geen toespraken'. I Op maandagmiddag hielpen vrijwilligers van de SP voetgan- I pslhij het oversteken van de tavelring om te wijzen op de I geraarlijke verkeerssituatie. I Jfahien moet de partij zich in het vervolg maar beperken tot dit soort dingen. Dat is altijd beter dan die lichtelijk smakeloze actie I'van maandagavond in de raad- X Nv woon jij in mei- omg. Tjlhurgsewetj Je bent 14 jaar of ouder en wilt extra geld op zak? nbx, Koningtpto 1 ttl: 013-5*322*9 www.arendse.nl at 4-4a. 5025 TA Tilburg 013 - 468 05 40 etiennegrosveld@gmail.com www.grosveld.nl op is die leeftijdsgrens gebaseerd?" Paulus Oerlemans (GroenLinks) was bezorgd dat door de voorstellen min der mensen de fiets pakken en eiste maatregelen in dat geval. CDA-wethouder Els Aarts (Verkeer en Vervoer) deed de toezegging dat de kwaliteit van het openbaar vervoer voorop blijft staan na de invoering van de maatregelen. Verder gaat het college overleggen met de provincie om te komen tot gelijke tarieven voor de bus in geheel Tilburg en Goirle. Een rit naar de Reeshof, Berkel- Enschot of Udenhout is nu nog een strip duurder dan de rest van de ritten. De gemeenteraad nam een motie van Alge meen Belang en de SP hierover aanmet de stemmen van de WD, de Tilburgse Volkspartij en GroenLinks tegen. aan het college en de drie fractievoor zitters van de coalitiepartijen. "Die vegen hun edele achterste af met de 1.600 formulieren die de bevolking voor het organiseren van een referen dum heeft ingevuld. De coalitie heeft schijt aan wat de Tilburgers vinden." Fractievoorzitter van GroenLinks Mago Frenk zei zich te schamen voor het niveau van de discussie. "Wij moe ten ons schamen als we het referen dum naar de plee verwijzen", ant woordde fractievoorzitter Joost Möller van de WD. Volgens Frenk kan de bevolking de raad betichten van 'zwal kend beleid' als nu met een referendum over een raadsbesluit uit 2003 wordt Roel ingestemd. "Op een gegeven moment ;n uit is het klaar en moet je je verlies Op zondag 24 september vindt op het Stadhuisplein te Til burg het populaire evenement Tilbuig Wijnstad plaats. Het daar speciaal ingerichte Place du Vin is die dag geopend van 12.00 tot 20.00 uur. Laat u verrassen door de vele wij nen die u kunt proeven en kopen, waaronder de Tilburg Wijnstadwijn 2006. De flessen van deze prachtige wijn zijn voorzien van foto-etiketten van scheepschroeven, gemaakt door de Tïlburgse Martje Ingenhoven. Tilburg Wijnstad staat dit jaar in het teken van Argentinië. Het programma van Tilburg Wijnstad ziet er als volgt uit: 10.30 uur: Oogstdankviering in kerk het Heike; 12.00 uur: Opening Place du Vin; 16.00 uur: Bekendmaking winnaar Tilburgse Koerier fotowedstrijd; 20.00 uur: Sluiting Place du Vin.. U kunt zich aanmelden voor een tangoworkshop (aanvang 12.15 uur) via injb@tilburgwijnstad.nl Voor alle informatie over de manifestatie Tilburg Wijnstad, zie verder op pagina 4 De bijgaande foto van Annemiek Reynders is een van de vele inzendin gen in het kader van een fotowedstrijd rondom het thema 'wijn'. Het aantal 55-plussers ligt momenteel op ruim 48.000, dat is 24 procent van alle Tilbuigers. Zij krijgen allemaal een kaart waarmee ze gratis kunnen reizen. Verder geldt vanaf 1 oktober het Top-tic- ket (voor 50 cent heen en weer naar het centrum) niet meer alleen op zaterdag, maar tijdens het gehele weekend. Kin deren tot 12 jaar hoeven voor dit bus kaartje niets meer te betalen. Het aantal ritten met de Nightliner wordt uitgebreid en het tarief hiervoor wordt verlaagd naar 2 euro. De maatregelen gelden in ieder geval tot 1 juli volgend jaar. Peter van den Hoven (LST) noemde gratis openbaar vervoer voor 55-plus- sers 'een selectief plan'. "Andere groe pen worden hiermee buitenspel gezet. Voor alle Tilburgers moet er gratis openbaar vervoer komen." Ook Roel Lauwerier (WD) wees hierop. "Waar- uitvaartondememing Tilburg Hout void die de reft een eventuele volksraadpleging. LST-fractievoorzitter Hans Smolders voelde zich 'voor de gek gehouden'. "Er werd ingestemd met het op agenda zetten van ons initiatiefvo stel, terwijl het college nu doodlt zegt dat er al een besluit lag in 2003 en er daarom geen referendum moet komen." Smolders diende een motie in waarin hij het vertrouwen in het colle ge opzegde. Deze kreeg alleen de steun van de SP en de WD. Ook een motie van deze drie partijen om de referendumverordening dan maar in te trekken haalde het niet. WD'er P—1 Lauwerier deelde nog toiletrollen m* rdeninj

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 2006 | | pagina 1