B U Zorgcentrum Tilburg zuid opent De Vleugel wedstrijdpak ''bréngt de regio in beweging Ireen Wüst ft Blèrconcours volgend jaar in popcentrum 013 1 107.6 FM Introductiemiddag nieuwe inwoners Udenhout SPECTACULAIRE HEROPENING DONGEN ft ft ft Windak DEnweVORST SM 11 Vin 23 SEPTEMBER Jubileum keuken Afmeting: 330 x 242 cm Verkrijgbaar in diverse kleuren en maten O ft ‘Unmade beds’: danstheatervoorstelling in De NWE Vorst De rilburgse Keerier JAARGANG 49 NR. 2565 CULTUUR AMUSEMENT. UITAGENDA FILMS RONDOM HART VAN BRABANT GEMEENTENIEUWS 10,11 EN 12 CURSUSSEN. .14 FLUKS, KINDERPAGINA 15 GEESTELIJK LEVEN.. .16 SENIORENWIJZER 17 SPORT 19 1 10.000 VERSCHIJNT DONDERDAG 14 SEPTEMBER 2006 OPLAGE Veiling Westl universiteit Gemeente controleert op brandveiligheid Aldert van der Burg Bevrijdingsfestival naar Muzetuin DeTilburgseK®erier MIDDEN-BRABANT Koningschieten bij Boerke Mutsaers BONEN Eigen rouwcentrum, Brucknerlaan 20 te Tilburg (013) 549 06 90 Jjyy onderdeel van AEGON te waiqctfM 1 Mild irger! T.: 0497-388062 windak.nl SENIORENWIJZER OPEN DAG PAGINA 17 www.decibel.nl Muziekschool 5.995, iveld Al 35 jaar! MSÜS'I RADIO DECIBEL beursvloer tilburg Stijlvolle verzorging van uitvaarten. Bent u elders verzekerd, geen probleem, wij kunnen toch de uitvaart verzorgen. Actie alleen geldig tijdens de openingsdagen, niet geldig in combinatie met andere acties. Vraag naar de voorwaarden. Oerle onder L T: 013 - 455 33 79 I: www.biinentilburg.r, dakkapellen een we 013-5821107 bezorging© tilburgsekaerier. nl Brucknerlaan 20 5011 DN Tilburg KOMENDE WEEK GRATIS PROEFLESSEN Nog enkele plaatsen vrij! www.denwevorst.nl 013 532 8 520 -BDflQlh" Panasonic a MjRANDO Grando keukens Bad Dongen (S&A Afbouw Centrum) De Hak 19, Tel.: 0162-315958. Openingstijden: ma: gesloten, di-do: 9:30 -18:00, vr: 9:30 - 20:00, za: 9:30 -16:00 CURSUSSEN theater dans 013 cours i te brer 'Zl.Keukens bad^> Volgende week... Huisnummer® •S'-'* irg Bevrijdmgs Festival I Computer w BlndniiioCeniruin COMBI FOTO TUERLINCS Heuvelstraat 106 Tilburg-centrum 013-5421905 s zijn. Maar veisiteit he •Incl. Lithium accu en lader 449,- Superprijs: 343,' COMBI FOTO DE HEUVEL Heuvel 27 Tilburg-centrum 013-5800975 (Mt r niet ngen, maar igemeenten aan het gende festival .^sllen en ïnigingen. Dit impliceert bijvoor- Id dat ook eenlingen deel kunnen emen met een muziekband. Het ïvolg daarvan is dat er een (andere) za] worden regelgeving wat eren carnavalslied ■e eis dat het win- voor en van Til- t echter overeind. j valt te denken aan staande melodielijnen ima/Stemra •6 megapixel, 12x optische LEICA-lens •6,5 cm LCD-scherm •Optische beeldstabilisatie •Supersnel •IS0-1600 s o GemeeiiteHiewws i Wve/voer gratis **>r SS-plussers 0 tilnief weinig pasfoto's iffekeurd in Tilburg U Controle j Milieubelasting W'0, II en 12 "•SEXT- jWKELAARDlj O.G. De dorpsraad van Udenhout houdt aanstaande zaterdag,16 september, en introductiemiddag voor de nieu- e inwoners van het dorp. waan jij in omg. Gemullehot^ Je bent 14 jaar af ouder en wilt extra geld op zak? Nieuw is dat vanaf volgend jaar alleen'Tilburgse verenigingen, n ook kapellen uit de randg van Tilburg mee mogen doen a Blèrconcours. Verder staat het f open voor anderen dan kapel verenigingen. Dit impliceert b beeld neme' gevo.0 categorie-indeling gemaakt. Ook de betreft het uit te voert wordt versoepeld. De nende carnavalslied uur, burg moet zijn blijft istal- Bij een versoepeling gebruik van best - mits voldaan wordt aan Bur richtlijnen. I peNoordwesttangent kan defini tief worden afgebouwd en ook voor de verbreding van het Wil- helminakanaal is geld beschik baar. Da's allemaal goed nieuws voor Tilburg. Het stadsbestuur I heeft dit mooi voor elkaar gekre- 1 gen. Daarom was het bericht over i de naamsverandering van station Tilburg West in de krant van i afgelopen dinsdag extra merk- waardig. Het college is er, samen met het bestuur van de Univer- siteit van Tilburg (UvT), niet in geslaagd om de naam Tilburg Universiteit bij de NS erdoor te krijgen. De vurige wens van deze twee partijen was in feite ook een heel logische: station Tilburg Reeshof ligt immers nog een stuk westelijker dan Tilburg West. Bovendien zou de naam die stads- en universiteitsbestuur ambieerden, meer aansluiten bij het imago van Tilburg als onder- wijsstad. Maar daar stak NS een stokje voor: voor de Spoorwegen is de UvT alleen een gebouw en stations mogen niet naar gebou wen worden vernoemd. Een behoorlijk achterlijke redenering, waarmee de NS aantoont het spoor volledig bijster te zijn. Bovendien bestaat er wel een sta tion Amsterdam RAI en dat is echt niet naar die Italiaanse tele visiezender met die bevallige dames genoemd. Waarom krijgt onze hoofdstad het wel voor elkaar? Wat eer ook o Bij eenderde van de instellingen was een tweede controle na drie weken noodzakelijk. Een tiental instellingen had meer tijd nodig om de gebreken te verhelpen. Met name de maandelijkse controle van de brandmeldinstallatie die de instellin gen zelf moeten uitvoeren, wordt vol gens de gemeente nog te vaak vergeten. Ook blijkt het lastig te zijn om aan de regels voor stoffering en versiering te voldoen. In het enthousiasme om de gebouwen 'gezellig aan te kleden', wordt de brandbaarheid van sommige materialen nogal eens vergeten. De aard van de overtredingen was over het algemeen minder ernstig dan bij de controles van vorig jaar was gebleken. zaterdag 10.00 tot 15.00 uur Tilburg, Ringbaan Oost 116-c 013-5449710 info@iptilburg.nl uur met een gezellig samenzijn in het raadhuis. Om 14.00 uur wordt het startsein gegeven voor een fietstocht langs markante plekjes en gebouwen van Udenhout. Onderweg is er een In samenwerking met Scouting pauze ingelast om bij te praten over St.Lambertus en Heemkundekring 't wat er allemaal te zien is geweest. De Schoor wordt een informatiebijeen- nieuwe inwqners krijgen dan koffie of komst met aansluitend een fietstocht thee met een stuk van de traditionele gepland. lekkernij van Udenhout, de Udenhout- De introductiemiddag begint om 13.30 se Broeder. Het Koninklijk Handboogschuttersgil- Om 10.15 uur verzamelen de drie gil de Sint Sebastiaan in Tilburg strijdt den op het Louis Bouwmeesterplein in zondag 17 september om het koning- Tilburg en trekken vandaaruit naar de schap voor de komende drie jaar. Dat kerk voor de gildemis. Om 14.15 uur beurt bij het gildehuis Boerke Mut- wordt bij Boerke Mutsaers de schuts- :rs in Tilburg in het gezelscb"" gildebroeders van Sint Joris en om, onysius. Koning is die gildebroeder tenslotte de vogel of het laatste restant ervan van de schiethoorn omlaaghaalt. Het programma van aan staande zondag ziet er als volgt uit. De belangstelling van zowel bezoe kers als deelnemers voor het Blèr concours, de verkiezing van het Til burgse carnaval, loopt de laatste jaren terug. Uit de evaluatie van gesprekken met verenigingen en kapellen is gebleken dat alleen een rigoureuze wijziging het Blèrcon cours nieuw leven kan inblazen. Met ingang van dit jaar wordt daarom een aantal veranderingen doorge voerd. Poirtersstraat 4 - 4a. 5025 TA Tilburg 013 - 468 05 40 info@grosveld.nl www.grosveld.nl De gemeente heeft onlangs bijna tweehonderd instellingen gecontro leerd op brandveiligheid. Het gaat hierbij om basisscholen, buurthui zen en kinderopvangcentra in Til burg, Berkel-Enschot en Udenhout. lende bergruimten. zuid als zorgaanbieder meedenkt." Zorgcentrum Tilburg zuid is, binnen Tijdens de opening legde interimdi- de regio Tilburg, de enige die klein- recteur Wim Holleman van Zorgcen- schalig wonen voor psychogeriatri- trum Tilburg zuid de nadruk op de sche bewoners aanbiedt. CDA-wet- manier van leven binnen De Vleugel: houder Els Aarts (Zorg) prees dinsdag zo thuis als mogelijk. "De mensen die Zorgcentrum Tilburg zuid om deze hier komen wonen, hebben een eigen pioniersfunctie. "Deze woonvorm is geschiedenis en gewoonten en hun het bewijs van de zorgvernieuwing en eigen sociale omgeving. Juist die de wijze waarop Zorgcentrum Tilburg eigenheid moet in dit gebouw aan de Soms gaat het helemaal vanzelf om enthousiast voor een initia tief te worden. Beursvloer Til burg is daar een schoolvoorbeeld van. Want het heeft iets nobels, samenkomen met bedrijven en instellingen om afspraken te maken wat je praktisch voor elkaar kunt betekenen. Een voor beeld: een sportvereniging heeft dringend financieel advies nodig; een accountantskantoor biedt aan om ze te helpen. De beursvloer brengt ze bij elkaar. Het klinkt eenvoudig, maar de stap om het ook echt eens te doen is zeer sympathiek. Daar om was ik direct enthousiast toen ik het initiatief ruim een half jaar geleden onder de aandacht kreeg. En heb ik het ondersteund zoveel ik kon. De gemeente Til burg kiest ervoor om ook mee te doen, met de inzet van gespecia liseerde medewerkers aan partij en die daar behoefte aan hebben. Het is net de echte beursvloer; vraag zoekt aanbod. Naast Contour als projectleider en de afdeling economie van de gemeente zijn kundige bedrijven en instellingen uit Tilburg ver tegenwoordigd. Rabobank Til burg e.o., Fortis Bank Tilburg, Kamer van Koophandel Midden-Brabant, KPMG en de Tilburgse Koerier. Gezamenlijk zorgen zij ervoor dat de Beurs vloer in Tilburg nu een begrip is. Momenteel worden de behoeften die leven bij maatschappelijke organisaties en vrijwilligersorga nisaties geïnventariseerd. Vragen kunnen betrekking hebben op menskracht, kennis, toegang tot netwerken, materialen, facilitei ten en creativiteit. Om vruchtba re matches te kunnen maken zul- len bedrijven uit de gemeente Tilburg een uitnodiging ontvan gen om hun maatschappelijke betrokkenheid bij Tilburg te tonen door deel te nemen aan de Beursvloer. Voor informatie kunt u kijken op www.beursvloertilburg.nl of contact opnemen met de lokaal makelaar van Contour, Monique Willemen, via 013- 543 45 72 of mwillemen contourtilburg .nl of 013- 543 45 72. Mocht u dit nog niet gedaan hebben raad ik het u van harte aan. Hans Janssen Wethouder economie organisatie probeert het Blèrcon- •s dichter naar de carnavalsdagen te brengen. Dat spreekt de carnavals vierder meer aan en geeft deelnemers een ruimere voorbereidingstijd. Tevens vindt het Blèrconcours vol gend jaar op een nieuwe locatie plaats: popcentrum 013 in Tilburg. Deze locatie geeft de deelnemers meer en professionelere faciliteiten voor de uitvoering van hun nummer en de bezoekers een nog betere ambi ance. Al deze wijzigingen brengen met zich mee dat ook het reglement volledig op de schop gaat. Het vol gende Blèrconcours wordt gehouden op zondag 14 januari 2007 in 013. Zorgcentrum Tilburg zuid heeft afgelopen dinsdag aan de Oerlesestraat zijn nieuwste locatie geopend: De Vleugel. Dit is een kleinschalig woonpro ject voor dementerenden. De derde editie van het Tilburg 5 mei Bevrijdingsfestival vindt in 2007 plaats in de sfeervolle Muzetuin in het centrum van TilburgHet Koningsplein is niet beschik- baar vanwege de wekelijkse zaterdagmarkt. De orga- TilhUra? nisatie van het Tilburg 5 mei Bevrijdingsfestival .x. streeft ook in 2007 naar een breed en geva1 rieerd en ver nieuwd programma waarbij de toegang voor het publiek opnieuw gra tis is. Nieuw is een samenwerkings verband met de in Tilburg gevestig de Stichting Roxxity: Belangenver eniging Popmuzikanten Tilburg. Talentvolle bands uit de regio krijgen een speciaal Tilburg Roxxity-Podium aangeboden op het Bevrijdingsfesti val. Bands kunnen zich óók zelf aan melden via info@roxxity.nl. Oud-leerlinge Ireen Wüst heeft de rommelmarkt altijd een warm hart toe gedragen en nu een wedstrijdpak gedoneerd om extra geld op te halen voor de acht projecten, waaraan de organisatie van de rommelmarkt dit jaar steun heeft toegezegd. Zo wil de organisatie graag geld ophalen voor schoolboeken voor een middelbare school in Ezi Nigeria, de herbouw van een school voor weeskinderen in Techiman Ghana en het opzetten van een werkplaats voor mensen met een handicap in Bukoba Tanzania. De Derde Wereld rommelmarkt begint om 10.00 uur en de toegang is gratis. De rommelmarkt wordt dit jaar voor de 37ste keer gehouden bij het Mill Hill college aan de Venneweg in Goir- le. Voor meer informatie kijk op www.werkgroepderdewereld.nl het gezelschap van boom vrijgegeven door burgemeester an Sint Joris en Sint Vreeman van Tilburg, de deken van Tilburg en de keizer, die elk drie scho ten lossen met de handboog. Het koningschieten begint om 14.30 i waarna de nieuwe koning gelns leerd wordt. Het accent in De Vleugel ligt op zo vertrouwd en huiselijk mogelijk wonen. Het is de bedoeling dat de bewoners er hun vroegere leefwijze zoveel mogélijk continueren. Er is plaats voor zes bewoners en een bege- Van: 8.595,- t een arrogantie van de NS om de wens van stads- en universiteitsbestuur te negeren. Kennelijk vinden de Spoorwegen zichzelf heel wat nu ze eindelijk een keer twee treinen achter elkaar op tijd kunnen laten rijden, favolgens kwam er dan toch een compromis uit. Behoorlijk wate rig,dat wel: als de top van de NS akkoord gaat, wordt het in 2008 Tilburg West/universiteit. Dus er mag tóch een gebouw in de naam vaneen station worden genoemd! klopt werkelijk helemaal niets van. Burgmeester Vreeman kan zich a®t echt druk om maken. "Als ar Nations Amsterdam RAI en Amsterdam ArenA zijn, moet ook Tilburg Universiteit mogelijk zijn. Maar als Tilburg West/uni- reiMitu het maximaal haalbare is. moet dat maar"zei hij dinsdag ^Brabants Dagblad. Het komt »h beetje onverschillig over. Iverigens is Amsterdam ArenA geen treinstation. Wie met het openbaar vervoer naar dat stadion jn 020 wil, moet uitstappen op Amsterdam Bijlmer en dan nog een stukje lopen, maar dit terzij de. Neemt niet weg dat het colle- gein dit geval best wat meer zijn tanden had mogen laten zien. En de NS maakt helemaal geen fraaie beurt. lesestraat zo veel mogelijk worden i.uersteund. Daarom is in ieder huis- een eigen keuken, heeft iedere pwoner een eigen slaapkamer en worden bewoners uitgenodigd om mee te doen bij de dagelijkse huishou delijke taken.” Voorheen st Vleugel ook De A ^^k’:nu9"nl Schrijf Je Op zondag 24 september om 14.00 uur wordt een wedstrijdpak van Ireen Wüst geveild op de Derde Wereld rommelmarkt van het Mill Hill college in Goirle. De opbrengst en." van het schaatspak wordt toege- stond op het terrein van De voegd aan de totaalopbrengst van de 1 het patronaatsgebouw, dat rommelmarkt, waarmee verschil- Vleugel heette. lende projecten gesteund worden in Derde Wereld landen. LOON OP ZAND, IN TILBURG, GOIRLE, RIEL, de ^ranten^bij je tbuis^ je werkt alleen op UDENHOUT. BERKEL-ENSCHOT, OISTERWIJK, MOERGESTEL, HILVARENBEÊK EN HULTEN zoekt een goed hypotheek advies? leider per woongroep. Iedere bewoner beschikt over een eigen slaapkamer. De bewoners heb ben een gezamenlijke huiskamer met keuken, twee badkamers, een invali dentoilet, een bijkeuken en verschil- uiWaartonderneming Tilburg ‘Scène uit de danstheatervoorstelling ‘Unmade beds’ schouwers beleven de laatste nacht die hij samen met zijn niets vermoedende vrouw doorbrengt. Een nacht waarin hij zich hun eerste ontmoeting herinnert, probeert te begrijpen wat hen ooit verbond en verlangt naar gepassioneerde liefde. De bezoeker krijgt het gevoel persoonlijk op bezoek te zijn bij dit echtpaar en loopt mee van de huiskamer naar de slaapkamer. Het publiek Choreograaf Pia Meuthen maakt van de roman Intimiteit van Hanif Kureishi een gedanst verhaal in de voorstelling Unmade beds waarin sfeer, emotie en poëzie worden samengesmeed tot een coherent geheel. Een man verlaat zijn vrouw en zijn twee jonge kinderen. Zonder aankondiging, alleen een kort afscheidsbriefje achterlatend, zal hij het huis uitlopen. De toe zit nog net niet op de rand van het bed. Unmade beds is een danstheatervoorstelling die het midden houdt tussen een intieme ontmoeting en een filmische vertel ling. Woensdag 20 september, 20.00 en 22.00 uur: Panama Pic tures en Dansateliers met Unmade beds

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 2006 | | pagina 1