'Vergroeid met gebied rond Piushaven' UI.-K u B Scheiden? Negende editie Boeken rond het Paleis PM hu ipi h '^bréngt cïë regio /n beweging L, Beursvloer Tilburg 2006 1 Boek 107.6 FM Lionsclub Tilburg organiseert vijfde Koningshoeven Ontmoeting Medaille in park gevonden Leo Kamminga baatte ruim 40 jaar café Havenzicht uit I D i— co m IP’ IW hu IS 1 s; JAARGANG 49 NR. 2562 De ilburgse Keener UITAGENDA RONDOM HART VAN BRABANT FLUKS, KINDERPAGINA. CULTUUR/AMUSEMENT. .7 EN 12 FILMS N GEMEENTENIEUWS 8, 9 EN 10 CURSUSSEN. GEESTELIJK LEVEN.. 13 SPORT.. .15 DONDERDAG 24 AUGUSTUS 2006 110.000 VERSCHIJNT IN TILBURG, OPLAGE Koopjesgedrocht hoofd zitten"zegt Leo. FOTO: KAREL LUIUF Aldert van der Burg Karei Luiijf ontslag' •gunning Guneentenieuws s die iTtl- MIDDEN-BRABANT 'Brabant ontmoet Brabant' in kloostertuinen Trappisten BIJNEN Stijlvolle verzorging van uitvaarten. isclub an de Eigen rouwcentrum, Brucknerlaan 20 te Tilburg. (013) 549 06 90 Jfeeüsis onderdeel van AEGON MAAT 36 t/m 52 MODE LINGERIE www.decibel.nl www.ebroedersadvocaat.nl beursvloer tilburg Bent u elders verzekerd, geen probleem, wij kunnen toch de uitvaart verzorgen. J RADIO DECIBEL 0 S (013) 58 ll 066 jingboon Oost 102, 5013 CD Tilburg Minister Karla Peijs van Verkeer en Waterstaat. De Piushaven kort na de Tweede Wereldoorlog vanuit de huiskamer van de familie Kamminga, boven café Havenzicht. Achterin is de zuidelijk-arm van de haven te zien die in 1983 is gedempt voor woningbouw. FOTO familie kamminga MODE EN LINGERIE NU TOT DE HELFT V/D HELFT T: 013 - 455 33 79 I: www.bijnentilburg.nl CD OQ CD ~O "O CD CD N Q CD 3 CD 3 Advocatenkantoor mr. Eveline Broeders advocaat en mediator Brucknerlaan 20 5011 DN Tilburg (D Voorkom grote problemen! gesnoeid groen oorzaak tónen hftnnatieavond plannen •Utniding mytylschooipag paspoort is Hierdoor chip U m e, 9 en 10 i 1947. "Dat an. Ze ’ebied ■i weven ;s hebt Joerhaa- vrouw i tijd COMBI FOTO DE HEUVEL I Heuvel 27 I TUburg centrum 013-5800975 maandag tel uit Til- die van de -xlaille, die 013-536 20 88 www.dehaas-dejong.nl Wilhelminapark 122, Tilburg Leo Kamminga met een ets van zijn café Havenzicht. Winke^c:gxa»nrmarkt zoekt makel. ZONDAG I KOOPZONDAG] wilde zijn café -van in het "Dat was na cama- navalsver- •t^eker,ngen. W’otneken. 0.0. nen", vertelt Leo. Rotterdam ging, 's nachts en haal de dorpen boeren metaal voor oud- Raak, en steenkolen, lie vette voor de tex- Goed...Beter... ...Canon Powershot A610 •9 punts scherpstelling, 1 cm macro ^>.249, evenement beleeft morgen zijn eerste lustrumeditie. Het thema van de vijfde Koningshoeven Ontmoeting is logistiek. In de bedrijvige provincie die Noord Brabant is, vormt logistiek één van de slagaders. DE HAAS ^DE JONG ADVOCATEN de gewoonte dat De Koerier aandacht gevonden voor- zal het ook zeker sn, maar voor één C— O z m cn I COMBI FOTO TUERLINCS Heuvelstraat 106 Tilburg-centrum 013-5421905 uuag,27 jeugdboekjes, Verkade-albums enzo- ellenden voorts. Verder kunnen bezoekers die 10.00 en dag winkelen in het centrum van Til burg, want het is koopzondag. POWER-PLATE® emenP unie ebruik lig hout aan i doe-het-zelf steeds (zowel matschappelijke via website loertilbuig.nl Het is niet de Tilburgse Ku besteedt aan werpen en dat: niet worder keer maken we een uitzonde ring. Afgelopen i meldde Peter Knegtel burg zich aan de ball Koerier met een medaille, die hij had gevonden bij het Indië- monument in het Gerard van Swietenpark. Op de voorzijde staan de letters T, U en M. Degene die denkt dat hij de eigenaar van de onderschei ding is, kan contact opnemen met de redactie van De Til burgse Koerier via telefoon nummer 013-5368805 1 vachten knippen; ar gooiden we af en toe mee. Op keer kreeg de baas zo'n keutel te zijn kop, toen hij opeens binnenkw 'D'ruit!' schreeuwde hij." "En een slager, die bij ons in het café kwam, ontsloeg me toen ik bij het rondbrengen van bestellingen op zijn oude fiets in het bevroren kanaal terechtkwam. Ik had tevoren nog gezegd 'Als dat maar goed gaaf. En toen het fout ging, heb ik het vlees uit het water gevist, maar ik werd wel ont slagen. Zo heb ik een stuk of tien, twaalf baantjes gehad." ir dat wisten de nen, aardappelen, jurlij niet. Wie ijzerhandel Van Ra chermen. onder meer van dit haalden tielindustrie." Leo's vader was ook sleepagent: hij regelde dat vrachtschepen zonder motor naar Rotterdam, Dordrecht, Hel mond, Den Bosch of Maasbracht wer den gesleept. Daarnaast kreeg de café baas kleine commissies als tussenper soon voor bevrachters en schippers; onder de laatste groep zaten soms anal fabeten. Een Ic^-*1-- -- was immers lange tijd bijzonder, omdat hij een telefoon had. "De muren van de telefooncel bij ons waren dan ook één t telefoonboek met nummers oevrachters; de meeste hadden mijn vader en later ik overigens ook in het menigeen vreesde, maar i Tilburgers tevoren natuurlij ni kon, probeerde zich te beset Leo Kamminga en zijn broer 1 met een roeibootje vanaf de midden- pier in de haven zand om hun kelder af neens te schermen voor beschietingen en café, bombardementen. Leo: "Opeens hoor- ;riode den we: 'De Engelsen zijn er!' Konden uuau. ui lessen. "We hadden we al dat zand weer terugbrengen." niks: geen geldige papieren, De bevrijding bracht veel klandizie: in i of schoenenbonnenver- de buurt rond het nabijgelegen Stuij ve laar we kwamen niet echt santplein waren veel geallieerde solda- ten bij gezinnen ingekwartierd. "Voor al Canadezen, maar ook Engelsen en Polen", aldus Leo. "Het waren goede telefax tijden; het café is toen helemaal opge- groot leefd. Bij ons kwam een Canadées te bevrac wonen, want we hadden ook een bed vLL. vrij." De Stichting dr. PJ. Cools msc organi seert voor de negende keer deze boe- kenmanifestatie. Op deze markt staan zowel Nederlandse antiquaren als par ticulieren. Zo zijn op het Koning splein alle nostalgische Verkade- albums van Jac. P. Thijsse en andere Plaatjesalbums van verzamelaar Anton Siedsma uit Hoofddorp te bewonderen. Iedereen wordt geadviseerd om onder meer plakalbums, plaatjesalbums, voetbalplaatjes in schoolschriften geplakt die doelloos op zolder liggen, onder het stof vandaan te halen en "Ik ben helemaal vergroeid met het tjes uit de schapenv gebied rond de haven"zegt Kammin- daar gooiden we af er ga. Hij en zijn tweede vrouw Gerrie wonen in de Enschotsestraat sinds ze in 1988 uit het cafébedrijf stapten. Leo: "Nadat mijn eerste vrouw was overle den, ben ik bijna gestopt, maar toen ik kreeg ik kennis aan Gerrie. Samen hebben we het café 34 jaar gedaan." In de tuin blikken Gerrie en Leo terug op die tijd. Vooral hij zit vol anekdotes en verhalen van vroeger. "Je zou er een boek over kunnen schrijven, zeg ik wel eens", lacht Gerrie. deze verzamelwaar mee te nemen om de waarde ervan te vernemen of het materiaal te ruilen of te verkopen. splein Boekenwurmen en bibliofielen kun- De bib nen op deze dag datgene vinden waar ze al lang naar op zoek zijn Voor iedereen is er wel wat te vinden, van goedkoop tot prijzig, van gangbaar tot zeldzaam. Het aanbod varieert van oude kinderboeken tot poëzie, van literatuur tot strips en van boeken over sport tot geschiedenis. Romans, naslagwerken, boekenweekgeschen ken, topografische werken, architec tuur, kookboeken, oude strip- en ARENDSE Health Club Met het abonnertier van €39,95 kun’je onbeperkt gebru I maken van de nieuwste Power- s Plates. Meld je nu aan voor een gratis jnstructiemoment. Tilburg Koningsplein 1 tel; 013-5432 www.arendse.nl gedichtenbundel Tilburger uit enthou siasme, die gewijd is aan zijn stads dichterschap van 2003 tot 2005. Iedereen is hierbij van harte welkom. Ook de Pauluskerk sluit aan bij dit grote boekenevenement door gele genheid te geven om met elkaar over boeken in gesprek te gaan. Bezoekers kunnen even nagenieten van wat ze deze keer hebben verzameld of gewoon met anderen praten over wat ze lezen en waarom. De kerk is open van 14.00 uur tot 16.30 uur en voor koffie, thee en frisdrank wordt gezorgd. Om 14.30 uur start een gesprek/dis- cussie van ongeveer twintig minuten over de waarde van boeken in het algemeen of voor mensen persoonlijk. Om 15.30 uur start een tweede gesprek/discussie (van opnieuw zo'n twintig minuten) over de waarde van religieuze boeken, de Bijbel als reli gieus boek enzovoorts. Tussendoor blijft er volop gelegenheid voor infor mele gesprekken en ontmoetingen. De organisatie is in handen van werk groep Kerk-in-de-stad van de Pro testantse Gemeente van Tilburg en omstreken. De negende editie van Boeken rond het Paleis wordt aanstaande zondag augustus, weer in het centrum van Tilburg gehouden. Belangstel kunnen op de grootste boekenmarkt van Zuid-Nederland tussen 1( 17.00 uur bij driehonderd kramen terecht. Stichting Thuishaven Tilburg, eerder al betrokken bij de uitgave van boeken over de historie en het rijke planten- en dierenleven rond de Piushaven, wil een nieuw boek maken over mensen die in dit gebied woonden/wonen en werk(t)en. Als uw leven met dat gebied verwe'“’ is, of als u er ooit iets boeiends, spannends, droevigs of grappigs heu meegemaakt, kunt u contact opnemen met Lies Schuurmans: Boerha vestraat 69,5017 HC Tilburg; tel. 013-5366848; lies.schuurmans@home.nl. Heeft u een bijzondere foto (met uitleg), dan is die uiteraard ook welkom. Bibliotheek Ook dit jaar sluit bibliotheek Koning- “*-:ti aan bij Boeken rond het Paleis. De bibliotheek is die zondag open van 11.00 tot 17.00 uur. Traditiegetrouw worden dan op de begane grond afge schreven boeken en andere materialen verkocht. Leden van de bibliotheek kunnen al eerder terecht voor de aan koop van bijvoorbeeld een afgeschre ven boek of een cd van hun favoriete artiest. Speciaal voor de hen start dit jaar de verkoop al op zaterdag 26 augustus, tijdens de normale ope ningsuren van 11.00 tot 17.00 uur. Alle anderen zullen moeten wachten met het aanvullen van hun boeken kasten tot de volgende dag. Op de begane grond worden zondag behalve afgeschreven boeken ook cd's, cd- roms en videobanden verkocht. Zondagmiddag om 14.00 uur wordt bovendien in bibliotheek Koning splein aan Jace van de Ven het eerste exemplaar aangeboden van de Vat een verwarring. Dat aftandse ta op het Pieter Vreedeplein, waarover de gemeente een eeuwig heid met de eigenares heeft gesteg geld heet dat nou de Koopjeshal of het Koopjescentrum? En moet het nou met of zonder hoofdletter wor den geschreven? Iedereen noemt het de KoopjeshalOf koopjeshal Maar Omroep Brabant meldde vorige week in een rectificatie dat I het om het (voormalige) Koopjes- centrum gaat en niet om de Koop- I jeshal, zoals de zender in een eer- derbericht abusievelijk zou hebben vermeld. Om het nog verwarrender I ij maken: er is wel een Koopjeshal i in Tilburg, maar die bevindt zich heel ergens anders en heeft geen conflict met de gemeente, aldus de provinciale seniorenomroep in de rectificatie. Om aan alle onduidelijkheid een einde te maken, kunnen we dat pand op het Pieter Vreedeplein voortaan beter Koopjesgedrocht of iets dergelijks noemen. Dan weet iedereen meteen waar het over raat. Voor zover dat nog nodig is ttnminste, want het gebouwtje mag eindelijk ein - de - lijk worden gesloopt. Dat heeft de rechter in Breda dinsdag besloten. Het Koop jesgedrocht stond lang in de weg U bifde verbouwing van het plein. 11,1 De eigenares heeft al die tijd C gestreden voor een forse afkoop- I som. Daardoor liep de bouw van winkels en appartementen op het I plein fikse vertraging op. Er zal een zucht van verlichting door heel imbtelijk en bestuurlijk Tilburg zijn gegaan toen het besluit van de (echter bekend werd. Een welge meende felicitatie is dan ook op zijn plaats. Maar we moeten niet te J vroeg juichenEr wordt al een jaar of twee op het Pieter Vreedeplein om het Koopjesgedrocht heen i gebouwd. De vraag is nu of de vei ligheid van het nieuwbouwproject daardoor niet in het geding komt. I Naar aanleiding van gebreken bij woningen, kantoren en winkels aan («Amsterdamse Bos en Lommer plein heeft Algemeen Belang vori- i ge maand vragen aan het college fawer gesteld. Een prima zaak. I Hopelijk blijkt in de toekomst dat I ie moeizame onteigeningsproce- Obré rond het Koopjesgedrocht geen rampzalige gevolgen voor de constructie van de panden heeft pehad Het project heeft al tot tnoeg ellende geleid de week en drinkers aan het eind van de week. Op zondagmorgen om 10 uur stond een vaste ploeg kaarters voor de deur, om 11 uur zaten er veertig tot rur 's vijftig klanten binnen keer Een verenigingsmens was Leo ook als kastelein. Jarenlang was hij een van de drijvende krachten achter De Bierbui ken, een vereniging van cafébazen die onder meer jaarlijks een voetbaltoer nooi voor een goed doel organiseerde. Zelfs toen Kamminga met zijr stopte, stond het tijdstip daarva.. ti biljart- teken van de verenigingen: het. Na op 1 april 1988, drie weken val, in verband met onze camav eniging De Watergeuzen." plaats voor politiek, bestuurlijk, onder- Peijs i nemend, cultureel en. sportief Noord De Kc Brabant. Het idee van Houben sloeg aan en ver leidde enkele leden van de Lions Tilburg tot het organiseren Koningshoeven Ontmoeting. J<j vlak na de zomervakantie in de bijzon der fraaie ambiance van de abdij van de Trappisten in Berkel-Enschot. Het Minister Voordat de naar verwachting 350 tot 400 deelnemers informeel met elkaar van gedachten gaan wisselen staan vanaf 16.00 uur enkele korte inleidin gen door sprekers van formaat op het programma. Zij geven hun visie op het thema logistiek in relatie tot de provin cie Noord Brabant. Eén van deze pro minente sprekers is minister Karla van verkeer en Waterstaat. Koningshoeven Ontmoeting wordt fmanciëel gedragen door sponsors en de deelnemers aan 'Brabant ontmoet Brabant'Als na de afwikkeling van de van de kosten een positief saldo overblijft, zal Jaarlijks Lionsclub Tilburg dit bedrag beschik- baar stellen voor logisbeke stageplaat sen ten behoeve van studenten uit ont wikkelingslanden. I Q I 0) - rn 5 5 CQ 2 Strontjes in schapenvachten De vader van Leo was hofmeester op een passagiersboot die als lijndienst vanuit Heusden meerdere keren per week voer op onder meer Rotterdam. "Hij verkocht koffie en thee. Bier en jenever mochten eigenlijk niét, maar daarvan verkocht hij meer dan alle Een informele bijeenkomst op topni veau, waarbij alle geledingen uit de provincie Noord-Brabant vertegen woordigd zijn. Dat is wat voormalig Commissaris van de Koningin mr. Frank Houben voor ogen stond toen bij het initiatief, dat inmiddels als Koningshoeven Ontmoeting te boek staat. Een netwerkbijeenkomst, waar bij belangrijke kwesties besproken kunnen worden. Een ontmoetings- cafés in Heusden samer "Als het schip naar R, vertrok het om 1 uur 's i de het onderweg in alle op die in Rotterdam op de markt ston den." Moeder had een kleine tabakswinkel in Heusden; ze verkocht ook wat wijn. Maar dat bracht niet voldoende op toen de stoomboot het als vervoermiddel aflegde tegen de vrachtauto’s. "Ik was 17 of 18 jaar. In Heusden was er alleen "Bo’ de scheepswerf en een conservenfa- Duit briek. Net als meer jongens ging ik elke dag op de fiets met een brood trommeltje naar een schoenenfabriek in Waalwijk." Een broer van Leo's moeder had café Havenzicht, maar moest dat om gezondheidsproblemen opgeven. Leo's ouders konden het ovememen, maar de verhuizing in februari 1938 was niet naar Leo's zin: "Ik verdiende in Waal wijk 8 gulden per week; dat was toen overigens nog wel een 48-urige werk week." "In Tilburg moest ik nieuw werk zoe ken: ik begon voor een dubbeltje per uur bij de Regenboog in het magazijn. Daar lagen grote balen wol; ze hebben me er een keer slapend op aangetrof fen. Ik kreeg ontslag op staande voet." De glimlach is nooit ver weg, als hij herinneringen ophaalt aan die ondeu gende jaren. "Bij AaBe moe^t ik stam moeder van Leo overleed in i was inmiddels getrouwd: iue ze nog graag meemaker heeft ook nog ons eerste kind op schoot gehad." De dood van moeder schokte vader zo, dat hij teveel ging drinken. Leo wilde in de oorlog eigenlijk al in het café werken en kwam in '47 in de zaak: "Ik wilde pilsjes tappen, ramen zemen, stofzuigen, had ideeën voor dat café!" Familieberaad volgde: vader trok in met de belofte geen druppel meer te drinken in bij een dochter en schoon zoon, Leo nam het café over. Ook hem trof het noodlot: zijn vrouw overleed op jonge leeftijd. "Een tijd daarna ben ik bijna gestopt, maar toen ik kreeg ik kennis aan Gerrie. Samen hebben we het café 34 jaar gedaan." De inkomsten bij Havenzicht kwamen niet alleen uit het café, maar ook uit de weegbrug in de poort. "Die had mijn vader al mee overgenomen. Van alles werd er op gewogen, eerst vooral met paard en wagen: zand en grind, hoog- ovenslakken uit Duitsland die als ondergrond dienden voor de ringba- Onderduik Tijdens de Tweede Wereldoorlog zat Leo 2'/z jaar ondergedoken, omdat hij niet naar Duitsland wilde voor dwang arbeid. "Dat ging van de ene dag op de andere. Ik werkte bij de weduwe Vinks, een fabriekje aan de Heuvel straat waar onderdelen voor textielfa brieken werden gemaakt. De baas, Jan Vinks, kwam op een ochtend in 1942 met de boodschap dat hij vier mannen moest aanmelden voor de Arbeitsein- satz, werk bij de bezetter, in Duitsland. Tussen de middag, tijdens de schaft, heb ik thuis overlegd en mijn ouders vonden het ook maar niks. Vinks zei daarop 's middags dat de andere jonge man die ook niet wilde, ene Frans, en ik de volgende dag niet hoefden terug te komen. De boekhouding zou ervoor zorgen dat het leek alsof we er nooit gewerkt hadden." Leo Kamminga's broer dook eveneens onder in het eigen huis boven het c toen hij terugkeerde van een periooc Arbeitseinsatz in Essen. "We hadden officieel niks: geen geldige papieren, etensbonnen of schoenenbonnen", ver telt Leo. "Ms iets te kort: mijn vader wist van alles te ruilen tegen drank." "Vier of vijf keer was er een razzia in de buurt. Mijn ouders hebben meer angsten uitgestaan dan ik, vooral toen ik toch een keer de straat op ging, toen ik net via een oude schoolvriend een valse Ausweis had gekregen. Op de Heuvel werd ik aangehouden. De Weegbrug Duitse soldaat bestudeerde het papier- Dei J tje en mijn gezicht. TRichtig!' zei hij. Hij Daarna ben ik niet toch maar meer de deur uitgegaan." "Bovendien kwamen er regelmatig uditsers in het café. Dat bleek dan voor een biertje te zijnmaar dat wist je van tevoren niet. Ik mocht dan ook niet in het café komen en moest altijd boven blijven." De strijd bij de bevrijding van Tilburg in het najaar van 1944 kostte mensen levens en woningen. Minder dan Op vrijdag 25 augustus vindt voor de vijfde keer de Koningshoeven Ontmoeting plaats in de prachtige kloostertuinen van de Abdij van Koningshoeven in Berkel-Enschot. De informele bijeenkomst 'Brabant ontmoet Brabant' wordt georgani seerd door leden van de lionsclub Tilburg. Het evenement brengt beleidsbepalers uit Noord Brabant samen. Het thema dit jaar is logistiek. Eén van de aansprekende onderdelen van het programma is een voordracht van Karla Peijs, minister van Verkeer en Waterstaat. Het was tientallen jaren een van de meest levendige plekken in Tilburg: de Piushaven. Allerlei goederen werden er aan- en afgevoerd, van kolen tot graan en stukgoed. Er werd hard gewerkt, maar er kwamen ook steeds woningen, en er werd gezwommen en gevist. De stichting Thuishaven Til burg wil een interviewboek gaan maken met mensen die vroeger en nu rond de eerste Tilburgse haven woonden en wonen of er werk(t)en (zie kader). In deze Tilburgse Koerier alvast een interview met Leo Kammin ga (83), die in de naoorlogse jaren café Havenzicht van zijn vader overnam en daar ruim veertig jaar glazen vulde en spoelde. "Als ik in de buurt ben met mijn scootmobiel, rij ik er nog altijd even langs." GOIRLE, RIEL, LOON OP ZAND, UDENHOUT. BERKEL-ENSCHOT, OISTERWIJK, MOERGESTEL. HILVARENBEEK EN HULTEN Verhandeling van maatschappelijke 'aandelen’. Dat kan op 9 oktober vanaf 14.15 uur in het Willem II Sta dion en deelname is gratis. Gedu rende deze middag zullen bedrijven hun aanbod doen aan maatschappe lijke- en vrijwilligersorganisaties. Dat aanbod kan bestaan uit een pro duct of faciliteiten (bouwmaterialen, computers, vergader- of opslag ruimte etc.), maar net zo goed uit een dienst of kennis (vrijwilligers, hulp bij administratie, beleidsplan nen, PR, communicatie etc.). Zij proberen dit 'aandeel' tijdens Beurs vloer Tilburg met gesloten beurzen te verhandelen aan maatschappe lijke organisaties die belang hebben bij hun aanbod. Deze organisaties doen vervolgens weer een tegenpre statie en de match is een feit! Voorbeelden van verhandelde maat schappelijke aandelen in andere ste den zijn: pnieuw inrichten buitenterrein een peuterspeelzaal; mbieden expositieruimte door een vrouwencentrum aan kunste naars met een psychiatrische achter grond; - hulp bij opzetten administratie voor een maatschappelijke organi satie; - aanbieden overtollig scoutingclub door een i Aanmelden kan nog voor bedrijven als ma organisaties) www.beursvk Biljartverenigingen Het was hard werken, vertelt hij: "Elke dag van 7 uur 's ochtends tot 12 ui nachts. In het begin was er twee k per dag een soort borreluur: om half vier en om half zeven, rond zeven uur 's avonds waren de meeste klanten weg. Pas in de jaren zestig gingen we op dinsdag 's avonds dicht, nog later _rook op woensdag." logische functie, want hij "Er stond ook een biljart in het zaaltje lange tijd bijzonder, omdat achter. Iemand vroeg of er een biljart vereniging was en zo begon hK_ een tijdje had ik zes verenigingenelke s van werkdag één, plus op zondagmorgen mijn een jeugdvereniging. Zo kreeg ik een ;t vaste klantenkring: de biljarters door uitvaartonderneming Tilburg m O

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 2006 | | pagina 1