Menwedstrijd Tilburg met nationale kampioenschappen u a, I w 1 IA i.Hk s. J* o Q (n w n B 1 ff ff 5 O r feite* Minister bezoekt introductie Fontys J WESTERMARKT- Voordeel-Dagen! O i n i Beursvloer Restaurant Torino moet sluiten Willem II In deze editie... 107.6 FM ID 'AnJ,,eerb‘i Winnaars van prijsvraag Heuvel bekendgemaakt I i ‘SSSÏÏS’ Huisnummer Ui f) '^bréngt de regio /n beweging Goed...Beter... 24g Tilburg i/ll JAARGANG 49 NR. 2561 110.000 VERSCHIJNT DONDERDAG AUGUSTUS 2006 Z^2/? span vern Op zondag wordt de spectaculaire marathon gereden. Aldert van der Burg (013) 549 06 90 FC Utrecht Cemeentenieuws b n» MIDDEN-BRABANT BIJNEN een progr basis voi verdeling ken. E worde 5 MAAT 36 t/m 52 SENIORENWIJZER PAGINA 7 VERZEKERINGEN, TILBURG Ringbaan Oost 134 www.decibel.nl II I DE JONG JRADIO DECIBEL i ENORME KORTINGEN TOT7O°/o tapijtcentrum beursvloer til burg Zaterdag 19 augustus 2006 19.30 uur Stijlvolle verzorging van uitvaarten. Bent u elders verzekerd, geen probleem, wij kunnen toch de uitvaart verzorgen. Eigen rouwcentrum, Brucknerlaan 20 te Tilburg. 5 8 EN 9 11 11 WILLEM II FLUKS, KINDERPAGINA GEMEENTENIEUWS CULTUUR/AMUSEMENT UITAGENDA FILMS RONDOM HART VAN BRABANT.. CURSUSSEN SPORT GEESTELIJK LEVEN.. HUISNUMMER 1 MISSCHIEN MOET HET VRIJWILLIGERSWERK OM SERIEUS GENOMEN TE WORDEN EERST NAAR DE BEURS T: 013 - 455 33 79 I: www.bijnentilburg.nl .11 .12 EN 13 13 14 15, 16 EN 17 lijke gez< Da Bien >eweg MODE EN LINGERIE NU TOT 3 HALEN 1 BETALEN n (D PRO EVERIJ SPEKTAKEL Koopzondag 20 aug. Kom proeven en smullen van al dat lekkers van de Westermarkt delicatessen winkels. Brucknerlaan 20 5011 DN Tilburg LAATSTE WEEK’!! GIGANTISCHE OPRUIMING I minister is 5 uur. Zij de niei DE HAAS^I j mei van dit se bevolking ideeën over Plan voor rots ah kunst In Piushaven Expositit Moerenburg In stadswinkel Mondiale organisaties bij paardenwedstrljd pag. 8 en 9 Vrijdag 18 en zaterdag 19 augustus is het weer zover. Winkelcentrum Westermarkt komt vol te staan met kraampjes waar de ondernemers hun laatste zomeraan- biedingen presenteren. Uiteraard tegen zéér aantrekke- 5 prijzen. Laat dit voordeel niet schieten en kom zellig shoppen in ons overdekte winkelcentrum, •an trakteren wij u op ‘n lekker Zomers hapje. Winkt:^rcuiTagnrmarkt er leuke shows. Er kinderattracties, 1 kleurwedstrijd, sf se spelletjes. De als vc-J* met v Het terrein van Stalhouderij B Venue is te vinden aan de Bredasev 525 in Tilburg, nabij de Reeshof. Meer informatie: wwwmenwedstrijd sd Heuvelstraat 106 as?1 as? COMBI FOTO DE HEUVEL Heuvel 27 Restaurant Torino aan de Tuinstraat 6-8 moet aanstaande maandag. 21 augustus, sluiten omdat de exploitant geen vergunning heeft. Nevenactiviteiten Naast de prachtige wedstrijd is er nog meer te zien.op Menwedstrijd Tilburg. Tussen de marathonhindemissen zijn De wooneditie van De Tilburgse Koerier 013 - 536 20 88 www.dehaas-dejong.nl Wilhelminapark 122, Tilburg j de Menwedstrijd. Tilburgse organisaties houden met mondiale iteren zich deze dag Op srrein. U vindt er mooie, -■streken, iten voor sities en vinden er enkele s plaats. De dag .1 >■6 Q w (D De samengestelde menwedstrijd zoals in Tilburg wordt verreden bestaat uit drie wedstrijdonderdelen: dressuur, marathon en vaardigheid. Alle deelne mende aanspanningen, enkel-, twee- vierspannen paarden of pony's en tan- demaanspanningen, zullen aan alle wed strijdonderdelen moeten deelnemen om kans te maken op de eindoverwinning. Wethouder Jan Hamming maakt vandaag, donderdag 17 augustus, in de Burgerhal in Stadskantoor 1 de drie winnaars van de ideeënprijs vraag voor de herinrichting van de Heuvel bekend. de minister bij de diploma-uitreiking was grandioos, op een heel spontane en persoonlijke manier had ze voor elke geslaagde een hartelijk woordje. Als instituut zijn we blij met de belangstelling die de minister door haar aanwezigheid laat zien. Een maand geleden sprak ze met afgestu deerden, het lijkt ons aardig nu de mensen voor te stellen die helemaal aan het begin van hun opleidingstra ject staan." r zijn verder diverse met o.a. ponyrijden, springkussen en diver- Nierstichting zal, net voorgaande jaren, aanwezig zijn veel informatie en een loterij om het werk van de stichting te steunen. Het college heeft uit alle 323 inzendingen de dertig beste ideeën geselecteerd. Uit deze dertig inzendingen trekt de nota ris deze avond de winnaars. De prijs is een reischeque. Tussen 20 april en 18 m jaar heeft de Tilburgse de kans gehad haar i< de nieuwe herinrichting van de Heuvel kenbaar te maken. De uitkomsten hiervan worden gebruikt voor het opstellen van F* 3 OPLAGE Homo's De Tilburgse Keerier Dressuur Zoals voorgaande jaren vindt de dres suur plaats op zaterdag. Om 08.00 uur 's ochtends zal de eerste deelnemer van start gaan. Het doel tijdens dit onderdeel is om een aantal voorgeschreven figuren zo mooi en regelmatig mogelijk te rij den. De paarden en pony's worden hier bij getest op kalmte, regelmaat, soepel heid en houding. Voor de rijders is dit een beoordeling van hun stijl en nauw keurigheid van het rijden en de beheer sing van zijn span. De eerstejaarsstudenten die op maandag 28 augustus aan hun opleiding bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg beginnen, wacht een bijzonder onthaal. CDA-minister Maria van der Hoeven van Onderwijs komt hen persoonlijk verwelkomen op de opleiding en verzorgt een deel van het introductiepro- gramma voor voltijd studenten. wereld te gast bij Verschillende Tilbi die zich bezig l kwesties present het middenter eerlijke producten uit alle windsti speelse en educatieve activiteiter kinderen, enkele foto-exposiu. Mondiaal karakter gedurende de middag v Op zondag 20 augustus is de hele spetterende optredens zoekt een hypotheek advies? Staat uw buis ook te t koop, maar nog niet met een v advertentie w Huisnummer 1 Informeer bij uw makelaar naar de mogelijkheden. ppn nr^gramma van eisen dat de basis vormt voor een tweede prijsvraag in de vorm van een meervoudige opdracht voor pro fessionele (landschaps)architec- tenbureaus. De tweede prijsvraag wordt deze maand uitgeschreven. Na een vakjurering volgt een uiteinde lijke keuze door het publiek, waarna begin volgend jaar het college een definitief besluit neemt. Op zaterdag 19 en zondag 20 augustus wordt Menwedstrijd Til burg weer verreden op de terrei nen van Stalhouderij Bien Venue aan de Bredaseweg 525 in Tilburg. Een vol deelnemersveld met 85 verschillende aanspanningen zul len aan de start verschijnen. Top- menners uit de eredivisie (klasse 4) zullen in twee dagen en in drie wedstrijdonderdelen strijden voor de eindoverwinning. Dit jaar zullen in Tilburg de Nederlandse kampi oenschappen voor de rubrieken vierspan, tweespan en enkelspan pony's worden verreden. Het eve nement krijgt een mondiaal karak ter door de presentaties van diver se Tilburgse organisaties die zich bezig houden met mondiale bewustwording. De toegang tot het evenement is gratis. ...Canon Powershot A610 •9 punts scherpstelling, 1 cm macro De tekst van de Loesjeposter vin den de medewerkers van Contour Tilburg erg veelzeggend. Op 9 oktober gaat het vrijwilligerswerk namelijk naar de Beurs in de vorm van Beursvloer Tilburg 2006. De betrokkenen roepen bedrijven die hun maatschappelijke betrokken heid willen laten blijken op om mee te doen. Dit kan door een pas send aanbod te doen, anders dan in geld. Voor maatschappelijke organisaties als scholen, vereni gingen, stichtingen, serviceclubs etc. is dit de kans om het bedrijfs leven te ontmoeten en hun wens of vraag kenbaar te maken. Het doel: het realiseren van mooie matches, die resulteren in samen werking tussen beide partijen. Deelname is gratis. Aanmelden kan nog steeds via www.beurs- vloertilburg.nl Marathon verschillende hindernissen stuurt. Onder Op zondag wordt het meest spectaculai- deze hindernissen bevindt zich onder re onderdeel gereden, de marathon, andere een waterbak met brug waar de Hierbij worden de paarden en pony's paarden en pony's respectievelijk door- beoordeeld op hun conditie en uithou- heen en overheen moeten lopen. rijtuig. Straf- dingsvermogen. Het publiek krijgt tij- als een kegel dens dit onderdeel te zien hoe elke rijder zijn aanspanning na een rustig wegtra- ject van 16 kilometer, zo snel en behen dig mogelijk door de poorten van zeven IN TILBURG, GOIRLE, RIEL, LOON OP ZAND, UDENHOUT. BERKEL-ENSCHOT, OISTERWIJK, MOERGESTEL HILVARENBEEK EN H U L T E N i zal worden afgesloten met een veiling van kunstwerken o.l.v. wethouder Gon Mevis ten bate van dezelfde mondiale organisaties. Vaardigheid Na de dressuur gaan de menners met hun aanspanning naar een andere plek op het terrein om daar de vaardigheid te rijden. Tijdens de vaardigheid wordt de samenwerking van de paarden en pony 's met hun menners getoetst. De menner stuurt zijn aanspanning zo nauwkeurig mogelijk tussen de hindernissen door om er voor te zorgen dat er geen straf- punten worden verkregen. De 20 hin dernissen bestaan hierbij uit poorten, gevormd door twee kegels met balletjes die 20 of 30 centimeter breder staan dan de spoorbreedte van het i 'j j punten worden gegeven als een kegel omvalt of een balletje van de kegel rolt. Ook zijn er strafpunten voor tijdsover schrijding. Torino is al een aantal maanden open, uitbaten zonder de nodige vergunnin- De exploitant heeft echter geen ver- gen. In juli is hem te kennen gegeven gunning volgens de Drank- en Hore- dat hij de bedrijfsvoering moet stop- cawet, beweert de gemeente. Een pen omdat hij niet in het bezit is van horecagelegenheid waarvoor geen een horecavergunning. Dat geldt voor vergunning is afgegeven mag niet elke horecagelegenheid en daarin open zijn. Als op of na 21 augustus maakt de gemeente geen uitzondering, w- -r r van de dranij. I /ergurining is verantwoor delijk voor de gang van zaken in zijn etablissement. De vergunninghouder moet er bijvoorbeeld voor zorgen dat er geen misstanden ontstaan en geen drank aan minderjarigen wordt geschonken. Daarom wordt streng gecontroleerd op de drank- en hore cavergunning en mag een gelegen heid waarvoor geen vergunning is afgegeven ook niet open zijn. In juli 2004 heeft het college beslo ten om hoge prioriteit te geven aan de handhaving van de Drank- eri Horecawet. Daarna is het Handha- vingsprotocol Horeca vastgesteld. Volgens dit protocol wordt, als een horecabedrijf zonder vergunning wordt uitgeoefend, een schriftelijke waarschuwing aan de exploitant gestuurd om de exploitatie te staken. Als hieraan geen gevolg wordt gege ven, dan besluit het gemeentebestuur om de inrichting met bestuursdwang te sluiten. Het bezoek van de minister is gepland tussen 13.45 en 14.45 uur. Zij gaat dan op informele wijze met de nieuwe stu denten in gesprek over diverse onder werpen die met de opleiding te maken hebben, zoals de motivatie van studen ten om voor het vak van leraar te kie zen, de ideale leraar en de digitalise ring in het onderwijs. Deze onderwer pen worden steeds ingeleid door korte sketches van ouderejaarsstudenten. Vorige maand was de minister ook bij de lerarenopleiding te gast voor de uit reiking van de eerste Masterdiploma's. Het idee voor het bezoek van 28 augustus kwam van de minister zelf. Instituutsdirecteur Ans Buys is hiero ver bijzonder verheugd: "De rol van Gon Mevis zal zich deze week ongetwijfeld achter de oren heb ben gekrabd toen hij kennisnam van de actie van Embrace Pink. Een maand of twee terug liet de GroenLinks-wethouder nog een persbericht de deur uitgaan met de mededeling dat deze organisatie de komende anderhalf jaar 23.000 euro subsidie voor homo-emanci- patie krijg). Afgelopen maandag weid duidelijk waar een (klem) deel van dat bedrag naartoe is gegaan: de homobelangenorgani- atie heeft tal van posters opge hangen waarop priester Antoine Bodar met ontbloot bovenlijf is afgebeeld. Het lijkt nog het meest op een wraakactie. Bodar had namelijk onlangs in NRC Han delblad gezegd dat hij zich ergert aan gay parades. Hij vindt dat ■homo's zo drammen' en dat 'geen nonnale homo met de GayPride uit de voeten kan'. En dat was tegen het zere been van woord voerder Giovanni Nijenhuis van Embrace Pink, die dergelijke eve nementen wel zinvol vindt. De homobelangenorganisatie zegt vrijheid van meningsuiting voorop te stellen, maar hangt de posters op vanwege de 'niet-constructieve waarde' van Bodar's uitspraken. Tja, zo kun je natuurlijk wel aan de gang blijven. Om maar een voorbeeld te geven: Nijenhuis zou 's een gemeenteraadsvergadering moeten bijwonen en opmerkingen van volksvertegenwoordigers moeten beoordelen op hun 'constructieve waarde'. Dan blijft bij posters plakken. Is-ie gauw door z'n subsidiegeld heen. Kort om, Embrace Pink gaat wel erg j ver met deze posteractie en lijkt j juist helemaal niets te hebben met I vrijheid van meningsuiting. Als anderen daar gebruik van maken I En passant deelt Nijenhuis nog een sneer uit aan de media, die verslag I doen van gay parades op een wijze die hem niet aanstaat. "Het is de i media die vaak uitsluitend aan dacht heeft voor plaatjes die aan alle vooroordelen voldoen", roept 1 Nijenhuis. Tuurlijk, de media heeft ia altijd gedaan, om het maar in de wónden van voetbalcoach I Louis van Gaal te zeggen. Nijen huis maakt het zich wel erg mak kelijk. 1 Bo3ar op zijn beurt wil niet ingaan hpdeposteractie. De reactie 'Geen r I eommentaar' is eigenlijk niet meer c ran deze tijd, maar in dit geval is het meer dan begrijpelijk dat de priester verder weinig woorden wil vuilmaken aan deze misser i van Embrace Pink. uitbaten zonder de nodig gen. In juli is hem te kv dat hij de ,-:t— d een aant itant heef. de Drank- en I' gemeente. Een pen waarvoor geen een _o afgegeven mag niet elke horecageleger..— k „1. Als op of na 21 augustus maakt de gemeente geen restaurant Torino zonder vergunning De eigenaar of houder open is, gaat de gemeente het pand en horecavergurlning is met bestuursdwang afsluiten. De gemeente zou een aantal maanden geleden contact met de exploitant van Torino hebben gehad en hem hebben verteld dat hij geen horecabedrijf kan uitvaartonderneming Tilburg

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 2006 | | pagina 1