I w' p hl B r I Li BeterMeubel 3 Epson vestigt zich in Tilburg F Hans Janssen opent Wandelroutenetwerk In deze editie. I Huisnummer ft Willem II Tilburg 2006 11- ook iedere zondag open Stadion plaats van Beursvloer GIGANTISCHE OPRUIMING K L 107.6 FM i a wink^c:P%xmrnnarkt SP: 'Maatregelen voor zwembad draconisch' j w S o 5- 3- beursvloer tilburg JAARGANG 49 DeTilburgse Keerier brengt de regio tn beweging I NR. 2558 5 5 CURSUSSEN 5 CULTUUR AMUSEMENT.. UITAGENDA RONDOM HART VAN BRABANT GEMEENTENIEUWS 8 EN 9 GEESTELIJK LEVEN. SPORT 11 HUISNUMMER 1 12 EN 13 VERSCHIJNT 110.000 I N DONDERDAG 13 JULI 2006 Bier 43b Aldert van der Burg Kermis voor gehandicapten Cemeentenieuws pag. 8 en 9 10.000 m2 wonen slapen 013-5821107 DeTJIburgseK®erier BIJNEN MAAT 36 t/m 52 www.decibel.nl woon jij in U weet niet wat u ziet! ENORME KORTINGEN TOT 70% BeterMeubel Baarle-Nassau turnhoutseweg 5 open van 09.30 tot 18.00 uur www.betermeubel.com IRADIO 'DECIBEL Nachtwandeling door de Loonse en Drunense Duinen koop/verkoop eigenB/oning Stijlvolle verzorging van uitvaarten. Bent u elders verzekerd, geen probleem, wij kunnen toch de uitvaart verzorgen. Eigen rouwcentrum, Brucknerlaan 20 te Tilburg. MODE EN LINGERIE NU TOT 3 HALEN 1 BETALEN T: 013 - 455 33 79 I: www.bijnentilburg.nl van 1 in 0) MIDDEN-BRABANT Brucknerlaan 20 5011 DN Tilburg TAPIJTCENTRUM NEDERLAND TILBURG Ringbaan Oost 134 3- 8 a o i steund. Om n meteen nucht I nu voor nodig? I Op internet is overig van het college te vii de pakketten verg Burgemeester en FLUKS, KINDERPAGINA FILMS 5’ OPLAGE adion gratis ter I onderstreept de Meld jeaan als hezorff er! Je krijgt de kranten bij je thuis, je werkt alleen op donderdag en je verdient méér dan je denkt! Bel of mail voor meer info! iktjet-lprinters, Epson vestigt rum op industrië le 95 hectare Staat UW buis ook te t koop, maar nog niet meteen advertentie in Huisnummer ie picknickbankji s het fietsrouten, i geplaatst. de nieuwe der langs burg zijn j DE HAAS z DE JONG woon jij in 'fjljjHpg 7 Om ff. Willom II stadion of Westpoinj slËKZfödKx meteen uuv.. las, gaat waf wel meteen mijn hoofd n >ther- zich voor paniekvoett Belangstellenden kunnen komende zaterdag 29 juli in Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen men aan een excur nachtelijke leven van beschermde natuur™* staat. De wandeling suu Deze excursie ir ihetgebie e betred tikjes die her en enetwerk in Til- SP heeft vragen gesteld over de dchtsscanpasjes die het college bij uj-gse zwembaden ellen om overlast CDA-wethouder 1 nomische Zaken, netwerk gisteren offici "Het streven was om deze routes weer echt een topattr maken", licht h tenetwerk De volop mogelijl wandelaar. Gaat het ot vanaf het centrum van Informeer bij uw makelaar naar de mogelijkheden. De s gezichtsscanpasjes een aantal Tilbui verplicht wil steil tegen te gaan. Heuvel 27 Tilburg-centrum Tilburgcentrum 013-5800975 I 013-5421905 Gewoon lekker filmen..*^ 399,- t, 32‘ 299, JVC GR D340’^**^ I «800.000 pixel MiniDV Videocamera I «32x optische zoomlens I «2,5 inch LCD-scherm I «Kleurenzoeker I «Inclusief data-accu en lader Geld voor nieuw beleid Twee nieuwe kunstwerken in Tilburg Boekje Dongevallei gratis lappelijke g en aan- dan in mun- eursvloer Til- "c bewust ■’s te kun- i in toene- aan maat- ganisaties. t het ter attractie voor wandelaars te hij toe. "Het wandelrou- Zes van Tilburg biedt jkheden voor ieder type om een ommetje in Tilburg of wil je Wat is er met die hitte van de afgelopen weken nou aangena mer dan een lekker koud pilsje? Wat mij betreft eigenlijk hele maal niks- Afgelopen maandag avond was het weer raak. Muziekje erbij en de voeten op de poef. Toch maar even op tele tekst van Omroep Brabant kij ken, besloot ik. En daar stond het: het gemeentebestuur van Til burg heeft bierpakketten uitge deeld aan leden van Provinciale Staten. De reden was dat deze volksvertegenwoordigers een motie over de verbreding van het Wilhelminakanaal hadden ge- - nu te zeggen dat ik .hter was toen ik dit it ver. Maar ik hoorde 1 alle alarmbellen in rinkelen. Waar is dit deelne- irsie waarin het an dieren in het jurgebied centraal g start om 22.00 uur. is een unieke gelegen heid om het gebied eens na zonsonder gang te betreden, want normaal gesproken is dat niet toegestaan. Graag telefonisch reserveren bij het Bezoe kerscentrum van Natuurmonumenten in Oisterwijk, tel. 013-5219209. Dit kan tot één week voor genoemde excursie. U krijgt dan ook de startloca tie te horen. De excursie duurt onge veer 2 uur. Honden zijn niet toegestaan en de wandeling is niet geschikt voor buggy's. is je-witte markering. Ook heeft iedere amelijk route een eigen startlocatie met vol- zo'n 5 doende parkeermogelijkheden en een igsroutes informatiepaneel. - De vijf routes heten 'Reeshofroute', 'Vijverroute', 'Waranderoute', 'Heide- parkroute’ en 'Amarantroute'. Ieder heeft een eigen kleurrijke routefolder. Hierin is naast algemene informatie lijke, oran- over het wandelgebied en foto's ook een routekaart opgenomen. De wandelroutefolders zijn sinds gisteren voor 150 euro verkrijgbaar bij StadsVVV Tilburg en overige WV's en toeristische bedrijven in de regio. Ook is een gratis promotiefolder verkrijgbaar met uitleg over de specia le zesde wandelroute. Meer informatie over het wandelroutenetwerk en de folders is te vinden op www.routebu- reaubrabant.nl. Tijdens de officiële openingshandeling werd Verder de aandacht gevestigd op Tilburg verwelkomt een nieuwe grote werk gever: het Japanse Epson. Het bedrijf is wereldwijd marktleider in (inktjet-)print projectoren en Icd-schermen. zich met een logistiek centru terrein Vossenberg, waar ze grond wil bestrijken. I COMBI FOTO TUERLINCS Heuvelstraat 106 Tilburgcentrum In de bosrijke omgeving van Til burg-West heeft Routebureau Bra bant, in opdracht van de gemeente Tilburg, het wandelroutenetwerk De Zes van Tilburg in een nieuw jasje gestoken. Hierbij zijn de rou tes, die al in 2001 in het gebied zijn uitgezet, voorzien van nieuwe bewegwijz-J *- matiepanelen en een serie kleurt routefolders, die verkrijgbaar bij de VW. 013 - 536 20 88 www.dehaas-dejong.nl Wilhelminapark 122, Tilburg Op 9 oktober vindt in het Willem II Stadion de eerste Beursvloer Tilburg plaats. Bedrijven en maatschappelijke organisaties zullen hier vraag vu aan bod verhandelen anders d - ten. Tilburg hoopt met Bet burg het maatschappelijk ondernemen een flinke impuls nen geven. Bedrijven willen in mende mate hulp bieden schappelijke (non-profit) orga Deze hulp kan bestaan uit beschikking stellen van faciliteiten, materialen, mensen en/of kennis. Aan bod en vraag vinden elkaar op Beurs vloer Tilburg, waarbij uit wordt gegaan van een win-win situatie. Voor delen voor bedrijven zijn o.a. nieuwe netwerken, versterking van het positie ve imago en (individuele) verrijking van het personeel (motivatie, betrok kenheid, competenties). Een sprekend voorbeeld van een verhandeling op Beursvloer zou kunnen zijn: EHBO zoekt trainingsruimte, een bedrijf stelt zijn pand ter beschikking en krijgt in ruil daarvoor een gratis training voor een aantal medewerkers. Maar wat dacht u van: Bonheur Horecagroep stelt de locatie voor Beursvloer Tilburg in het Willem II Stadion gratis beschikking. Hiermee c.._r. Bonheur Horecagroep het belang t maatschappelijke betrokkenheid Tilburg. Aanmelden of meer informa tie? Kijk op www.beursvloertilburg.nl De wooneditie van De Tilburgse Koerier fractie meer inzicht krijgen in de achtergrond en werking van het voor gestelde systeem. In oktober vorig jaar stelde de SP ook al schriftelijke vra gen, die meegenomen zouden worden in het haalbaarheidsonderzoek. 'Of dat 'De maatregelen zijn draconisch, de gebeurd is of niet, weten we niet, we zoveelste stap naar een big-brother- hebben geen snippertje onderzoek te maatschappij waarin niemand zich zien gekregen. Het lijkt nog vooral op meer ergens verantwoordelijk voor paniekvoetbal', aldus de fractie, hoeft te voelen als het niet streng gecontroleerd en gehandhaafd wordt', stelt de SP in haar brief aan het college. Volgens de fractie liet het college vorig jaar weten de haalbaarheid van het systeem eerst te onderzoeken. 'Maar nog voordat de gemeenteraad de resul taten van dat onderzoek heeft gezien of besproken, kondigt de wethouder sportzaken (Jan Hamming, red.) aan de maatregelen in te zulleti voeren.' De SP noemt dat 'meer dan onbehoorlijk'. Volgens de fractie gaat het om omstre den maatregelen die eerst met de raad moeten worden besproken. Met een groot aantal vragen wil de Hans Janssen (Eco- Toerisme) heeft het i officieel geopend. Met de komst zijn in eerste instantie 250 nieuwe arbeidsplaatsen te verwachten. In piekseizoenen kan dit oplopen tot 600 medewerkers. Bij de vestiging zijn verschillende partners betrokken. Logistiek dienstverlener DHL Exel Supply Chain draagt zorg voor het management van het distribu tiecentrum, dat in de eerste fase een oppervlakte van 31.000 vierkante meter telt. Het gebouw wordt gefaciliteerd door Pro Logis, die de vestiging in samenwerking met de Tilburgse makelaar Raymon Weenink plaatst. CDA-wethouder Hans Janssen (Economsche Zaken) is verheugd over de komst van Epson. "Dankzij een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen kunnen we weer een prachtig bedrijf in Tilburg verwelkomen. Eens meer het bewijs van de kracht van de stad in de logistieke en technologische sector. Door de strategische ligging van Tilburg in Benelux, de bereikbaarheid en het arbeidsp tentieel is de stad goed uitgerust voor bedrijven zoals dit. De komst van Epson onderstreept dat." Eerder werd bekend dat de distributeur van profes sionele bouwmaterialen Raab Karcher zijn nieuwe hoofdkantoor, regionale vestiging en distributiecen trum op Vossenberg-West vestigt. Veel bedrijven zoe ken er een plekje en dat betekent dat op dit industrieter rein momenteel veel wordt gebouwd. Het oude landschap in de bocht tussen Tilburg en Dongen bestond voorname lijk uit grasland, doorsneden door landwegen. De laats weken heeft dit gebied een ware metamorfose ondergaan zoals duidelijk te zien is op de foto's. flink wat kilometers maken, alles mogelijk. Het netwerk bestaat name!' uit vijf korte wandelroutes van Zvu kilometer, die met verbindings.s_t aan elkaar gekoppeld zijn. Dan kun je dus ook een middellange wandeling van 20 kilometer maken, een speciale zesde route." rijzering, bijbehorende infor- Zowel de routes als de verbindingstuk- uielen en een serie kleurrijke ken zijn voorzien van duidelijke, orar. -- 1 zijn Op dinsdag 25 juli wordt voor de 36ste keer een kermisdag gehouden voor gehandicapten op de Tilburgse kermis. Het gaat om mensen tot 21 jaar met lichamelijke beperkingen en mensen met een verstandelijke beper king van alle leeftijden. Men dient zich wel aan te melden op de volgen de adressen: Henk Dekkers, tel. 013- 5215986; of Joop Rovers, tel. 013- 5425696. Het belooft weer een mooie dag te worden. De ontvangst is in de muzëntuin en hier zal voor een drank je en iets gezelligs worden gezorgd. Na afloop van de rondgang over de kermis komen de deelnemers bij elkaar om af te sluiten in de grote bier- hal bij de kerk van het Heike aan de Schouwburgring. ARENDSE POWER-PLATE® Health Club r» Met het abonnement C\ van €39,95 kun je onbeperkt gebruik L J maken van de nieuwste Power- i Plates. Meld je nu aan 5 voor een gratis ^astoctiemoment. Tilburg Koningsban 1 tel: 01>S|B2249 www.arendse.nl I Op internet is overigens de brief van het college te vinden die met de pakketten vergezeld ging. Burgemeester en wethouders I schrijven dat ze de Statenleden j 'zeer dankbaar' zijn. 'Wij spreken I daarbij niet alleen namens ons college, maar ook namens de ondernemers én de inwoners van onze stad', weet het college te melden. Dat laatste lijkt me licht overdreven, maar goed. Nico Heijmans heeft namens de factie van de SP in Provinciale Staten Ruud Vreeman op z'n nummer gezet. Terecht stelt de fractievoorzitter in een brief aan onze burgemeester dat dit uitde len van bierpakketten 'op zijn minst een schijn van belangen- veistrengeling schept'. Overigens haalt de SP zich heel wat op haar hals door de drie pakketten die zij heeft gekregen, weg te geven. Heijmans en de zijnen denken dat ze er mensen blij mee kunnen maken 'die zich op een bijzondere wijze belange loos inzetten voor de Tilburgse gemeenschap'Dat zijn er zoveel En er zijn maar drie pakketten. Pater Poels, zou die nog een bier tje lusten? Of komt er dan weinig meer terecht van het bezorgen van brood bij de armen? Ramon Chumman van Voedselhulp Til burg dan? Ai, fout! Chumman I stond op de lijst van Algemeen Zfclang (AB) voor de gemeente- I raadsverkiezingen van maart I jongstleden. En AB en de SP zijn I niet eikaars grootste vrienden. Dus die zal ook wel afvallen. I Benieuwd wie er dan overblij- I ten. Ach, de SP zal er vast wel 1 uitkomen. Mocht het niet lukken, I dan hou ik me graag aanbevolen vooreen pakket. Hoewel, jouma- j listen die geschenken aannemen van politieke partijen... Oeps, dat kan natuurlijk ook niet! uitvaartonderneming Tilburg

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 2006 | | pagina 1