c 'Kwart bevolking blij met cityring' i 3^ B 3 3 3 3 tb I Öl W r 1 o z f .7O°/o TAPIJTCENTRUM O I Laatste nieuws Festival Mundial Bodar bijzonder hoogleraar UvT 8 5 s il k '^brengt de regio in beweging Kleding op website op 'eerlijkheid' checken u Subsidie homo-emancipatie naar Stichting Embrace Pink In deze editie. 107.6 FM Dit hoort erbij! I, Igg I 169, M 3« ^10 n e?, -f 3 J 8 t Iff 50 S g. Jfg ^„pjln Lnnn op Zandjl Eerlachusstraat al Molenwijck - z lï >M.i o- Huisnummer ft l“’ï| g M o3 o JAARGANG 49 NR. 2554 DeFilburgse K©erier FLUKS, KINDERPAGINA.. CURSUSSEN CULTUUR AMUSEMENT.. GEMEENTENIEUWS .8 EN 9 .11 UITAGENDA FILMS RONDOM HART VAN BRABANT.. GEESTELIJK LEVEN.. 13 15 17 T/M 22 HUISNUMMER 1 DONDERDAG 15 JUNI 2006 VERSCHIJNT IN TILBURG, 1 1 0.000 OPLAGE Poll Iet col id will er te echt FOTO: DOLPH CANTRIJN FOTO: DOLPH CANTRIJN Aldert van der Burg |SLOGGI-AKTIE| El Hamdaoui naar Willem II achhi ontbinding pag. 8 en 9 BTJNEN MIDDEN-BRABANT DeTilburgeKeerier OPRUIMING MAAT 36 t/m 52 'i 111 TILBURG Ringbaan Oost 134 woon jij in www.decibel.nl Stijlvolle verzorging van uitvaarten. Bent u elders verzekerd, geen probleem, wij kunnen toch de uitvaart verzorgen. Eigen rouwcentrum, Brucknerlaan 20 te Tilburg. RADIO DECIBEL Q. O 0 Winkelcentrum Westermarkt 2 speciaalzaken heeft belan- Een muziektolk bij een van de acts. FOTO: DOLPH CANTRIJN T: 013 - 455 33 79 I: www.bijnentilburg.nl Langdurigheidstoeslag voor minima Panasonic Lumix LS? - 5 013-5821107 aerier.nl Brucknerlaan 20 5011 DN Tilburg J Meld jeaantolsgbEZorgEr! Garden Life Style Veldhovenring 71-73, Tilburg www.gardenlifestyle.nl tion en de Tilburgse af COC. "De gemeente I standige keuze woor "Onz Je krijgt de kranten bij je thuis, je werkt alleen op donderdag en je verdient méér dan je denkt! Bel af mail vaar meer info! 0I3 - 536 20 88 www.dehaas-dejong.nl Wilhelminapark 122, Tilburg e kosten van coalitie, bur- louders voor Staat uw huis ook te koop, Vj maar nog niet met een advertentie in Huisnummer! i van Kane, Baas B, en Heuvel 27 Heuvelstraat 106 een aanbesteding van o tot 2008 waarop offerte konden uit- e Pink Fount 199,- •5 megapixel camera •3x topklasse zoomlens •2 inch LCDscherm VGA-filmfunctie met geluid •Optische beeldstabilisatie •Inclusief lithium-accuset en lader Dr. Antoine Bodar wetenschapper, is va zonder hoogleraar Christendom, Cultuur en Media aan de Univer- siteit van Tilburg. ken en op Niet ieders gemee 360 f iragen negatii ositie- procer s van situatie wa sloppen van iu Met deze singl dial en Intwir oplossen van riginele wijze llennium Ont- Cemeentenieuws Voorbeelden van eerlijke handel bij Mundial Noordhoek Vanaf aanstaande zaterdag, 17 juni, kun je daar met één klik op de muis achterkomen. Dan wordt de websi- Feestelijke opening Donderdagavond 15 juni klinkt het startschot voor Festival Mundial. Bur gemeester van Tilburg, Ruud Vree man, opent de avond, gevolgd door Informeer bij makelaar naar de mogelijkheden. 0) T CD C MIe doen het weer! De enquêtes zijn begin mei afgenomen, vlak voor dat de drie grote oppositiepartijen SP, LST en VVD met een alternatief voorstel voor het plan van bur gemeesters en wethouders kwamen. Het college en een meerderheid in de gemeenteraad willen dat Je bent 14 jaar of ouder en wilt extra geld op zak? Mounir El Hamdaoui speelt met ingang van 1 juli voor Willem II. De Tricolores bereikten hierover een akkoord met de aanvaller en zijn hui dige club Tottenham Hotspur. El Hamdaoui (21) begon zijn voetbalcar rière in zijn geboorteplaats Rotterdam bij Excelsior. In 74 wedstrijden voor de Rotterdammers scoorde hij 32 maal en trok daarmee de aandacht van de Engelse premierclub. Tottenham Hotspur verhuurde de aanvaller afge lopen seizoen aan Derby County. dagmiddag tijdens de eerste Fair Fashion modeshow de Goede Waar Award in ontvangst nemen uit han den van Goede-Waardirecteur Mira Vendrig en presentator Marco Hohl. Tegelijkertijd gaat de nieuwe website www.kledingchecker.nl de igmerken mag zater- lucht in. DE HAAS 'LdE JONG ADVOCATEN De wooneditie van De Tilburgse Koerier Hoogwaardige en complete yS’ gas barbecue 4 afzonderlijke branders, elektrische kippenspit, beschermhoes, warmhoud- rek en RVS bedieningspaneel (prijs geldig t/m 10-11 juni) Waar Co onderzocht de duur zaamheid van linnen onder een groot aantal in Nederland verkrijg bare kledingmerken. Drie bedrijven kwamen in het onderzoek als het duurzaamst uit de test: Tom Tailor, Jackpot en State of Art. Een van deze drie kledingir 1-- ARENDSE POWER-PLATE® Health (lub r* Met het abonnement van €39,95 kunje onbeperkt gebruik maken van de nieuwste Power- f Plates. Meld je nu aan voor een gratis instrjjctiemoment. B| r" Record aantal fc» muziektolken Festival Mundial M heeft een record aan tal acts met muziek tolken voor doven en slechthorenden. De muziek en teksten van Kane, Intwi- ne, Lange Frans en Baas B, en Pete Philly Perquisite zullen door muziek tolken treffend in gebarentaal worden uitgebeeld. Hierdoor wordt Festival Mundial ook toegankelijk voor mensen met een gehoorbeperking. GroenLinks voert actie voor cityring Groenlinks is vóór de aanleg van de cityring. Om dit standpunt kracht bij te zetten, laat GroenLinks de Tilburgers door een groene bril kijken naar de plannen voor de cityring. Dat gebeurt tijdens een ludieke actie op de koopavond van vandaag, donderdag 15 juni, van 18.00 tot 21.00 uur, op en rond de Heuvel. Met de aanleg van de cityring verdwijnt 30 procent van het asfalt voor auto's, komen er vrijliggende fietspaden op de wegen rondom de binnenstad, komen er meer bomen en groen, en krijgen voet gangers meer ruimte. Dit zijn volgens GroenLinks slechts enkele argu menten die pleiten voor de cityring. Tilburg KonlnjWr 1 t*. 0B-543XMS www.arendse.nl Met de leerstoel, die wordt gevestigd aan de faculteit Communicatie en Cul tuur, worden studie, onderwijs en debat gestimuleerd waarin vooral de spanning tussen traditie en moderniteit aan de orde wordt gesteld. Tot de onderwerpen behoren onder meer het teplaats. hedendaagse relativismede aanspraak en vele 1 op waarheid, de dialoog tussen hoofd en hart en de rol van de moderne media in het licht van een kerk van eeuwen. Bodar zal onderzoek verrich ten, lezingen en hoor- en gastcolleges verzorgen en het publieke debat over de positie, de rol en het denken van de kerk stimuleren en mede voeren. Bodar (1944) studeerde geschiedenis, kunstgeschiedenisliteratuurweten schap en filosofie. In dat laatste vakge bied promoveerde hij in 1987 cum laude aan de Universiteit van Amster dam. Bodar was werkzaam op alle terreinen die door de leerstoel worden bestre- een speech van oud VN-ambassadeur Ruud Lubbers. Ver schillende Mundial On Tour groepen laten geweldige dans, muziek en acrobatiek uit alle windstreken van de wereld zien. De openingsavond is een gezamenlijk initi atief van Festival Mundial en strate gisch partner Rabo bank Tilburg en omstreken. De gemeentelijke subsidie voor tion en de Tilburgse afdeling van het homo-emancipatie gaat naar Stich- COC. "De gemeente heeft een ver ting Embrace Pink. Dat heeft standige keuze gemaakt", zegt een GroenLinks-wethouder Gon Mevis woordvoerder van Embrace Pink. (Emancipatie) afgelopen maandag "Onze organisatie staat voor een namens het stadbestuur bekendge- daadkrachtige homo-emancipatie. maakt. Zichtbaarheid, samenwerking en innovatie zijn de sleutelwoorden waarmee wij onze schouders eronder zetten. Het Tilburgse college onze stichting aangewezen als 1 ida- genbehartiger." Hoe eerlijk is jouw kleding? te Waar komen al die linnen broe ken, rokken en blouses in jouw kast vandaan? www.kledingchecker.nl gelan ceerd tijdens een spectaculaire modeshow op Festival Mundial in Tilburg. Op de site kun je nagaan hoe jouw favoriete kledingmerk scoort op mens-, dier- en milieu vriendelijkheid. Consumentenvereniging Goede Paniek op het gemeentehuis afge lopen dinsdag, toen de uitslag van de poll van De Tilburgse Koener dai bekend werd. Ruim 95 pro cent van de lezers die hieraan meededen, ziet het initiatiefvoor stel van de drie grote oppositie partijen SP, LST en VVD voor de cityring meer zitten dan het plan van de coalitie. Dat vonden ze op liet Stadhuisplein niet leuk. Gauw werd er een onderzoekje van communicatiestudenten uit een bureaula gegrist, misschien net iets gedegener opgezet dan de poll van deze krant, dat wel. In de studentenenquête staan cijfers die ervoor de gemeente een stuk flo- rissanter uitzien, zie het artikel op deze voorpagina. Als je de verschillen in de uit komsten tussen het onderzoek en de poll ziet, krab je je wel even achter de oren. Nu moet hierbij wel worden aangetekend dat het onderzoek van de studenten plaatsvond vóór het plan van SP, LST en VVD bekend werd gemaakt. De geënquêteerden kon den dus ook niet aangeven wat ze van dat initiatiefvoorstel vonden. Verder is ook niet bekend of ze zijn ingelicht over de de megaoperatie die c< gemeester en wetho^ ogen hebben. Overigens, wat de poll van de Koerier betreft lijkt het erop dat a» nppositie haar achterban meer t gemobiliseerd om te stem- dan de coalitie, eerlijk is eer- Ook de raadsleden van de tie liepen er niet erg warm van de 21 stemde er welge- mee. Van de 14 raadsle- SP, LST en WD bij ebben, deed ongeveer de Ruim 23 procent van de Tilburgers staat positief auto's in één richting, met de klok mee, over de tegenover het instellen van eenrichtingsverkeer op Spoorlaan, de Heuvelring, de Paleisring, de de cityring. Bijna 1,5 procent is zelfs zeer positief. Schouwburgring en de Noordhoekring gaan rijden. Dit blijkt uit een onderzoek dat studenten aan de De raad heeft dit plan in 2003 goedgekeurd. Het is Fontys Hogeschool Communicatie uit Eindhoven de bedoeling dat de werkzaamheden nog deze hebben gehouden. zomer beginnen. Ten noorden van het NS-station wordt een laan aangelegd waar tweerichtingsver- 'keer wel mogelijk is. De totale kosten bedra; minimaal 25 miljoen euro. De drie grote opposi partijen SP, LST en VVD zijn fel tegenstanderso dit plan en kwamen een maand geleden met een De gemeente alternatief voorstel. Kern hiervan is, dat de Heuvel Met de stellir Single Intwine Speciaal voor Festival Mundial heeft de Nederlandse rockband Intwine de single Peace of Mind gemaakt. Deze Onder de noemer Music Beats Poverty single is het indringende resultaat van staat Festival Mundial geheel in het een bezoek aan Brazilië. De bandleden teken van de Millennium Ontwikke- werden geraakt door de gewelddadige lingsdoelen die gericht zijn op het situatie waarin veel jongeren in de oplossen van het wereldwijde armoe- sloppen van Rio de Janeiro opgroeien, deprobleem. Op het festivalterrein zijn Met deze single maken Festival Mun- acht paviljoens ingericht waarin uit- dial en Intwine een vuist voor het eenlopende maatschappelijke organi- oplossen van het armoedevraagstuk, saties het publiek op originele wijze Een gedeelte van de opbrengst van de betrekken bij de acht Millennium Ont- single gaat naar een goed doel. ’Peace wikkelingsdoelen. of Mind' is verkrijgbaar via de web shop van Festival Mundial. Meer informatie óver het programma en de camping: www.festivalrnundial.nl D* 7~'l die Dè Tilburgse Koerier heeft gehouden, geeft een heel ander beeld van de mening van de bevolking. Hierin konden lezers slechts kiezen wat ze het beste vonden: het raadsbesluit uit 2003 of het recente alternatieve voorstel van de drie grote jsitiepartijen. Uit de poll blijkt dat slechts 4,6 r.jcent vertrouwen heeft in het plan van het colle ge; 95,4 procent is voorstander van het alternatieve voorstel van de oppositiepartijen SP, LST en VVD. In totaal werden 217 geldige stemmen uitgebracht. De redactie van De Tilburgse Koerier bedankt alle inzenders voor hun medewerking aan de poll. op werkdagen tussen 7.00 en 11.00 uur opengaat voor autoverkeer in twee richtingen. Dit wordt aan staande woensdag in de commissie Fysiek bespro- i-p maandag 26 juni in de gemeenteraad. ivuereen is enthousiast over het plan van bur gemeester en wethouders: ruim 15 procent van de jvO geënquêteerden is negatief, 5 procent zeer "-datief. Bijna 21 procent is neutraal en bijna 7 ent weet het niet. Opmerkelijk is het grote per centage (27,5) dat deze vraag niet heeft ingevuld. -ieente heeft hier geen verklaring voor. iTioi uv öuvi.ing dat de binnenstad door de plannen van het college minder gezellig wordt, is 19,2 pro- De poll i cent het eens en 8,9 procent zegt het er volkomen geeft eer mee eens te zijn. Ruim 16 procent is het er juist b. mee oneens en bijna 3 procent is het er volkomen mee oneens. Bewoners van het centrum zijn aanzienlijk negatie- oppos ver over de plannen voor de cityring dan de rest proce van de Tilburgers. Inwoners van de Reeshof, Ber- kel-Enschot en Udenhout staan er het positiefste tegenover. Van de geënquêteerden was 63 procent op de hoogte van de cityringplannen van het colle- Het gaat om bijna 25.000 euro twee partijen een Ouu brengen: de Embrace ar, priester en ken. Zo werkte hij voor radio en tele- ranaf 1 juli bij- visie en voor de krant en was hij van 1987 tot 2003, met ëen korte onder breking aan de Open Universiteit, wetenschappelijk medewerker/univer- sitair docent aan de Universiteit Lei den voor kunstgeschiedenis en estheti- I ca. Als priester was hij onder meer werkzaam in de jezuïetenkerk De Krijtberg in Amsterdam en laatstelijk j (in 2003) als plebaan aan de kathedra le basiliek van Sint Jan in zijn geboor- s. Hij schreef talloze artikelen I boeken. Het is bijna zover. Op zaterdag 17 en zondag 18 juni vindt de 19e editie van Festival Mundial plaats in het Tilburgse Leijpark. De laatste palen worden momenteel de grond inge slagen, het festivalterrein is bijna klaar. De artiesten, medewerkers, vrijwilligers en deelnemende orga nisaties staan in de startblokken om een geweldig Festival Mundial neer te zetten. GOIRLE, RIEL, LOON OP ZAND, UDENHOUT. B E R K E L - E N S C H O TOISTERWIJK, MOERGESTEL, HILVARENBEEK EN HULTEN én n den die SI elkaar hebt helft mee. Zo zie je maar weer, je weet het nooit met enquêtes en polls. Onlangs werd Mark Rutte geko zen tot lijsttrekker van de lande lijke WD, terwijl de peilingen van tevoren aangaven dat die job I Rita Verdonk eigenlijk niet kon 1 ontgaan. lil De beste manier om erachter te _Jj I Komen wat de Tilburgers nu echt willen, is een referendum. Die I conclusie trok fractievoorzitter I Johan van den Hout afgelopen dinsdag wederom, toen hij de uit slag van de poll hoorde. En hij I heeft gelijk. Een volksraadpleging is geen middel datje voor elk wis sewasje moet inzetten, maar in het geval van de operatie-Cityring, die zoveel miljoenen kost en waarover bij velen zoveel twijfels bestaan, lijkt dat toch echt de beste optie. uitvaartonderneming Tilburg 111/1

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 2006 | | pagina 1