r 8 s B Op ontdekkingstocht door de leukste straten van Tilburg I W il] BeterMeube lanïïeFsi [Wr ^4 w DREAM Cl 'brengt de rëgïö in beweging fi) O t Open dag Manege Moleneind Gerestaureerde Pauluskerk officieel geopend Festival Mundial op 17 en 18 juni in Leijpark 107.6 FM Voorstel oppositie over cityring eind juni in raad Gemeenteraad stemt in met Taskforce Armoede TUINMEUBELEN Windak imrT ook iedere zondag open www.theaterstilburg.nl V) 3 1 CD SI (7)' gfi» ffi! De ilburgse Koerier JAARGANG 49 NR. 2551 CURSUSSEN RONDOM HART VAN BRABANT FLUKS. KINDERPAGINA CULTUUR AMUSEMENT. GEMEENTENIEUWS 10,11 EN 12 UITAGENDA FILMS 12 SENIORENWIJZER. 13 GEESTELIJK LEVEN.. 15 SPORT.. WOENSDAG 24 MEI 2006 VERSCHIJNT IN 110.000 OPLAGE Salon Kokon Sinterklaas als De cover van Anders dan anders I KORTINGEN FOTO: PETER LIGTENBERG centraal Braderie Vincentshop Hemelvaart Aldert van der Burg geldvordering MIDDEN-BRABANT ging akko BIJNEN Vers hun SENIORENWIJZER www.decibel.nl PAGINA 13 i Baarle-Nassau turnhoutseweg 5 open van 09.30 tot 18.00 uur www.betermeubel.coni DE JONG ATEN Vragen VVD over weg naar Den Bosch Onderhoudsvrije dakkapellen Stijlvolle verzorging van uitvaarten. Bent u elders verzekerd, geen probleem, wij kunnen toch de uitvaart verzorgen. Eigen rouwcentrum, Brucknerlaan 20 te Tilburg. Open dag op aspergeboerderij Musical-premières Doe Maar! Oebele Cabaret o.a.Youp van 't Hek &Theo Maassen My Fair Lady, STOMP nog 300. andere voorstellingen en concerten 1 RADIO 'DECIBEL T: 013 - 455 33 79 I: www.bijnentilburg.nl jt asper- ;kje met Brucknerlaan 20 5011 DN Tilburg TAPIJTCENTRUM NEDERLAND TILBURG Ringbaan Oost 134 Bestel direct: De beste kans op plaatsen? Bestel voor 9 juni BeterMeubel Daarmee is 1 van de drukke l jn grootschalige wir Garden Life Style Veldhovenring 71-73, Tilburg www.gardenlifestyle.nl HEMELVAARTSDAG OPEN iitiepaitijen, I tegenstander van de cityring zijn, rken in de commissie Fysiek. geopend* DE HAAS V1 A D V O C VVD in Tilburg colic ‘■'f 013-536 20 88 www.dehaas-dejong.nl Wilhelminapark 122, Tilburg ondernemers I smaakt. Hun t een per Gemeentenieuws Invloed gemeente beperkt bij plaatsing zendmasten F Cultuur en natuur in Moerenburg Grote opknapbeurt Korvelseweg pag. 10, 11 en 12 it boekje I ontdekking ilgt, wandelt door sseert ook andere -- --- arische s, galeries, hotels, musea, restau- panden, sfeervolle pleintjes en verbor- s, winkels zijn een beschrijving en gen parkjes. Wie niet in de gelegen- ving -genomen. De ene keer staat heid is om een uitgebreide route te kingc iicua achter de ondernemer een- lopen, kan met de plattegrond en met tegenhanger -jidraait het om het de beschrijvingen per thema de leukste stad met zijr ovuua ut z-ook vf gaat het over de zaken opsporen. horeca. Als enige partij was Algemeen Belang tegen behandeling van het initiatief voorstel van SP, LST en WD. Fractie- 1 Degen wees erop dat 5 heeft ingestemd met (voorstel van cipieel ander college. Ik sitie nu een Dat de ^0.000 m2 wonen slapen ■^^^Onze openingstijden: vrijdag van 10.00-21.00 uur zaterdag van 10.00 -17.00 uur of op afspraak Beneluxstraat 14 - Oisterwijk Tel. 013- 5220309 Scandinavisch slapen vast of electriscn verstelbaar keuze uit 10 modellen do t/m za van 12 tot 17 uur Stationsstraat 38/40 - Tilburg www.galeriekokon.nl In de Taskforce Armoede nemen r sen uit de praktijk, de gemeenter„„„, het college en de ambtelijke organisa tie zitting. Zij zullen betrokkenen over dit onderwerp interviewen. Het is de bedoeling om in september met con crete aanbevelingen te komen. 'erscheidene raadsleden zetten wel uuü vraagtekens bij de werkgroep. i de gemar- n. Nieuwe joekje de k met het gemeente toe- ander 20 mei naar vaarsei- Sint als e van de WV kon deze ori- rderen en fiet- r de Piushaven van diezelfde «ebeuren van k telde daar die ook tijd aan tot 18 juni grafiekmanifestatie 300 werken met 20% korting U V u1 b,i Ons uitsluitend e*gen modellen. Matrassen uit voorraad leverbaar Volgens de liberalen heeft CDA-gede- puteerde E. Janse de Jonge toegezegd te onderzoeken of de weg tussen Til burg en Den Bosch tot een volwaardi ge snelweg kan worden omgebouwd. De WD vindt het belachelijk dat er nog geen snelweg is tussen deze 'twee belangrijke steden'. 'Wij vinden het college op dit punt tot nu toe behoor lijk stil, te stil', aldus de fractie in de brief aan burgemeester en wethouders. Ze wil weten of het college het met haar eens is dat de N65 moet worden omgezet in een snelweg en of het col lege bereid is om zich richting de pro vincie en zo nodig het rijk sterk te maken voor de snelweg. Zo nodig moet Tilburg hierbij samen optrekken met bijvoorbeeld Den Bosch en Vught, vindt de VVD. voorzitter Marcel I de raad al in 2003 heeft inges de cityring. ''Het initiatiefvol de oppositie is een princir voorstel dan dat van het begrijp niet dat de opposi worst wordt voorgehouden." gemeente de cityring toelicht aan de bevolking vindt Degen prima, maar hij vindt dat ze niet moet suggereren dat er nog aan het plan kan worden juni wordt het voorstel getornd. Burgemeester Ruud Vreeman temde oppositiepartijen, zag dat anders: "In een lokale demo- cratie heeft iedereen het recht om een ander te overtuigen.” De VVD in Tilburg wil weten welke initiatieven het college heeft onder nomen om de omzetting van de N65 in een volwaardige snelweg gereali seerd te krijgen. De fractie stelt hier over vragen aan burgemeester en wethouders. Binnenstad-West heeft een eigen gids. Anders dan anders voert bezoe kers door het leukste en hipste stuk je van de Tilburgse binnenstad. Daar zijn volop bijzondere winkels, galeries, musea, restaurants, hotels en cafés te ontdekken. Burgemeester Ruud Vreeman neemt vandaag in Natuurmuseum Brabant het eerste exemplaar officieel in ontvangst. Op zondag 28 mei is het of Manege Moleneind in Tille een kan die dag kennismaken met heel veel aspecten van de paardensport. Er zijwdemonstraties op het gebied van Festival Mundial 2006 komt eraan. Op zaterdag 17 en zondag 18 juni vindt het tweedaags muziek- informatie-, en cultuurevenement van wereldformaat plaats in het Leijpark in Tilburg. Onder de noemer Music Beats Poverty staat Festival Mundial geheel in het teken van de Millennium Ontwikke lingsdoelen die gericht zijn op het oplossen van het wereldwijde armoede probleem. CD 10.00; Op het programma staat een grote vari ëteit aan artiesten uit alle delen van de wereld. Naast de vertrouwde, artistieke kwaliteit zal Festival Mundial 2006 de bezoeker verrassen ir -- nieuwende acts. Zowel op zat-o op zondag staat het artistieke pmmm. ma garant voor een verfrissenuc uua van traditioneel en modem, voor j~~ en oud. Ruim 50 bands van over uv hele wereld 1 alle denkbare Zoals elk jaar heeft een aantal grote namen gramma staan: Los de Abajo v„ co), Mahala Rai Banda (Roemer Gentleman and the Far East I (Duitsland), Olodum (Brazilië), I (Nederland), Tiken Jah Fakoly (h kust) en Angélique Kidjo (Benir Een belangrijke plaats in het art: programma van Festival 2006 is weggelegd voor elf t muziekgroepen uit In 2004 kon het startsein worden gegeven voor de restauratie van de Pauluskerk aan de Heuvelstraat 141 in Til burg en tevens haar unieke Batz-orgel. Na bijna twee jaar werken werd afgelopen vrijdag het eindresultaat gepre senteerd. De Pauluskerk is in z'n oude luister hersteld en geschikt voor moderne protestantse kerkdiensten, maar ook voor andere eigentijdse, passende gelegenheden, zoals recepties, ontvangsten, lezingen en seminars. De officiële opening werd afgelopen vrijdag verricht door en loco-burgemeester Els Aarts-Engbers. waarna een aantal stukken op het gerestaureerde orgel werd gespeeld. De Protestantse Gemeente kan terugkijken op een geslaagd en feestelijk weekend, waarbij circa 400 personen de openingsceremonie, de open dag en de kerk dienst hebben bijgewoond. Donderdag Hea^a_rSda9 'emd wee Armoede, twikkelt nog de begro- jaar concrete armoede in Til- open dag op dressuur, springen en koetsrijden. 'ilburg. Ieder- Ook laat een 'paardenfluisteraar' zien wat de beste manier is om met paarden om te gaan. De kinderen kun nen zelf rijden op een pony en het hele gezin kan een korte toer maken in een rijtuig. Verder zijn er veel leuke spel letjes en staat er een springkussen voor de kinderen. Manege Moleneind is gevestigd aan de Stokhasseltlaan 46 - 48 in Tilburg, tel. 013^155 11 23. langs op uitnodiging n Mundial Producti- gemaakt Kenia, “’irkina Jenegal. Ze hebben samen met artiesten uit deze lan den opgetreden en vra gen met hun reis aan dacht voor de inzet van cultuur voor het reali seren van de Millenni um Ontwikkelingsdoe len. Festival Mundial 2006 blikt achter de schermen van hun rei- -zen haal van de vele artiesten Aspergeboerderij Van lersel aan de Schoorstraat 63 in Udenhout nodigt belangstellenden uit voor een asperge- happening. Deze open dag wordt mor gen. donderdag 25 mei, van 12.00 uur tot 18.00 uur gehouden. Bezoekers krijgen tekst en uitleg over de asperge- cultuur op de Brabantse gronden en kunnen zien hoe de asperges worden gewassen en gesorteerd. Er vertrekt regelmatig een huifkar naar het geland en er is een kinderhoekj knuffeldieren en spelletjes. De gemeenteraad heeft af maandagavond ingesterJ voorstel voor de Taskfon Deze werkgroep ontv. vóór de behandeling van ting van volgend js-"” maatregelen om de burg te bestrijden. dKM De gemeenteraad van Tilburg praat in de gemeenteraadsvergadering van 26 juni over het initiatiefvoor stel van SP, LST en VVD dat een alternatief is voor de cityring. De gemeenteraad ging hiermee afge lopen maandag akkoord. Anders dan anders is bestemd voor stadgenoten die nog niet volledig op de hoogte zijn van wat er allemaal leeft in dit deel van de binnenstad. Ze kunnen het boekje gratis op één van d* keerde adressen meenemen. Tilburgers krijgen het boel komende maanden tegelijk n welkomstpakket van de gemeer gestuurd. Maar Anders dan anders heeft ook de ambitie om mensen die niet uit Tilburg komen, te verleiden om hier te komen winkelen, te borrelen en te eten. Om die reden is het vanaf dit voorjaar bij alle VW's in Midden- Brabant en bij een aantal toeristische locaties verkrijgbaar. Het boekje is een initiatief van een aantal ondernemers uit Binnenstad- West. Die willen in de toekomst vaker de krachten gaan bundelen om samen dit deel van de binnenstad te promo ten. Anders dan anders is hun eerste initiatief, waaraan ruim honderd deel nemers hebben bijgedragen en krijgt zeker een vervolg. Deze nieuwe gids sluit bovendien aan kunnen bij de herinrichtingsplannen van de op ontdekkingstocht, gemeente Tilburg, die van dit deel van rs volgt, wandelt door de binnenstad een dwaalgebied wil 1 en passeert ook andere maken. Het moet een rustig en aan- gheden zoals historische trekkelijk gebied worden waar de pleintjes en verbor- bezoeker in een monumentale omge niet in de gelegen- ving leuke en onverwachte ontdek- sbreide route te kingen doet. Daarmee is het een -->-1 ‘-lenhanger van de drukke binnen- inkelsen voor een slaapadvies op maat Meer dan 400 nV boxsprings en matrassen onder één dak Op dinsdag 20 juni wordt er voor de bevolking een informatiebijeenkomst over de cityring gehouden. Kern van dit plan van het college van Tilburg is dat er eenrichtingsverkeer wordt ingesteld op de wegen rondom de binnenstad. Tussen 20 en 26 j' van de drie genoer die feit besprek De Vincentshop aan de Veemarktstraat 37 in Tilburg houdt op zaterdag 27 mei de jaarlijkse braderie. Deze duurt van 10.00 tot 17.00 uur. De opbrengst gaat dit jaar naar twee projecten. Het eerste is de stichting Vluchtelingen Onder steuning Tilburg (VLOT). Deze orga nisatie biedt ondersteuning en soms opvang aan vluchtelingen die nog in een procedure zitten of bezig zijn met vertrekken uit Nederland, maar die niet meer in aanmerking komen voor reguliere voorzieningen. Daarnaast gaat de opbrengst naar Stichting Hulp aan Roemenië uit Goirle, die zich al 15 jaar inzet voor minderbedeelden in dat land. pe woordvoerder van de gemeente yOnk een tikkeltje ondeugend toen hij door de telefoon tegen me zei dat Sinterklaas op zaterdag F - Tilburg zou komen om het va zoen te openen. Ook zou de Si eerste de dependance ju gebruik nemen. Ik 1 gjnele actie wel waarder ste die dag zelfs naar dc Om op uitnodiging woordvoerder het gebe Mbij mee te maken. Ik minstens vier raadsleden een deel van hun kostbare fat. ludieke stunt spendeerden. De Sint was goedgeluimd en de kinde ren namen de ijsjes die werden uit gedeeld, gretig in ontvangst. Kort teen geslaagde bijeenkomst. De gemeenteraadsleden van de WD, normaal gesproken wel in vooreen geintje, waren niet te spre ken over de bijeenkomst van afge lopen zaterdag. Hoewel ze zelf schitterden door afwezigheid, dach ten ze er toch een oordeel over te kunnen vellen, zo bleek maandag tijdens het vragenuurtje. Cécile ftanssen van de liberalen durfde het aan om er vragen over te stellen aan verantwoordelijk wethouder Hans Janssen, die zich zaterdag op dezelfde boot als de Sint bevond. Let op de formulering! 'Is er bij deze ludieke actie rekening gehou den met het feit dat er voor heel jonge kinderen iets totaal onbegrij pelijks is gebeurd? Probeert de bedenker van dit festijn zich ook maar op enige wijze te verplaatsen inde ouders van jonge kinderen die dit uit moeten leggen aan deze kin deren?' Janssen presteerde het om op serieuze wijze met droge ogen en een stalen gezicht deze vragen te beantwoorden Hij legde geduldig u uit dat hij zelf kinderen heeft die in Sinterklaas geloven en dat hij aan - hen had uitgelegd dat deze naar Til- j burg kwam en waarom. Heel gewoon eigenlijk. Kinderen begrij pen dat heus wel, ze zijn echt niet achterlijk. De vragen van Franssen getuigen van minachting voor zowel jonge kinderen als hun ouders: kinderen snappen meer dan zij denkt en de meeste ouders beschikken onge- twijfeld over voldoende communi- catieve vaardigheden om de komst van de Sint aan hun kroost uit te Hersd de mensen van de afdeling bQmmunicatie van de gemeente staaal een zorg zijn. Zij zijn de •rate winnaars van deze 'affaire', fc het doel was om aandacht voor de opening van het vaarsei- zoen en voor de VW-dependance te krijgen. Nou, dat is aardig gelukt. Bewoners en ondernemers hebben dit boekje zelf gemaakt. Hun bevlogen heid heeft het een persoonlijk tintje gegeven. Anders dan anders wil TU- burgers en bezoekers van buiten de stad kennis laten maken met een ander stukje centrum. De nieuwe gids voert de bezoeker door de leukste straten van Tilburg, waar monumentale panden en kleinschalige bedrijven het beeld bepalen. Grofweg tussen het station en de schouwburg bevindt zich een arsenaal aan winkels, gerubriceerd galeries, musea, restaurants, hotels en een eigen cafésDie zijn bepalend voor de eigen- Daaraan is heid van Tilburg. het is. Achter in het boekje zit een gedetail- Aan de hand van dit boek leerde plattegrond, waarop alle adres- mensen dus zelf o' sen in dit gebied zijn aangegeven waar Wie alle nummers de binnenstadbezoeker kan winkelen, het hele gebied en eten, drinken of rondkijken. Van 106 bezienswaardightu cafés, galeries, hotels, musea, restau- panden, sfeervolle rants, winkels zijn een beschrijving en gen parkjes. Wie i een foto opgenomen. De ene keer staat heid is om een uitgel de mens achter de ondernemer een- lopen, kan met de platt traaleen andere keer draait het om het de beschrijving idee achter de zaak off TILBURG, GOIRLE, RIEL, LOON OP ZAND, UDENHOUT B E R K E L - E N S C H O TOISTERWIJK, MOERGESTEL, HILVARENBEEK EN HULTEN historie van het pand. De adressen zijn rd per thema, die allemaal kleur en icoontje hebben, te zien wat voor soort zaak onla ons een reis naar Brazilië, i met-nieuwe en ver- Zuid-Afrika, Burk ywel op zaterdag als Faso en Senegal. -program- *-- sende mix jong er de laten van zich horen met muziekstromingen Festival Mundial in op het pro- Abajo (Mexi- ida (Roemenië), Far East Band Kane -zen en vertelt hst ver- S| Jvoor- haal van hoop en kracht Mbg __iin). van de vele artiesten in M Ku* artistieke ontwikkelingslanden. 1 Mundial talentvolle Kaartverkoop muziekgroepen uit zeer uiteenlopende Dagkaarten en passe-partouts zijn ver- ontwikkelingslanden. De groepen zijn krijgbaar via de webshop van Festival in het kader van Mundial on Tour bijna Mundial, Ticket Service en bij Thea- drie weken in Nederland op tournee, ters Tilburg, WV en van Leest in Til- Met hun komst benadrukken de burg. De voorverkoopprijs van een artiesten de kracht van cultuur en de dagkaart is 10 euro en van een passe- visie dat cultuur bijdraagt aan ontwik- partout 12 euro. Kinderen t/m 12 jaar keling. kunnen gratis naar binnen. Voor meer Intwine, New Cool Collective, Hind, informatie over het programma kijk op Beef acoustic en Leoni Jansen hebben website www.festivalmundial.nl In verband met Hemelvaartsdag is het kantoor van De Tilburgse Koerier aan het NS-plein 14 in Tilburg gesloten op donderdag 25 en vrijdag 26 mei. U kunt weer bij ons terecht op maandag 29 mei vanaf 09.00 uur. ifgelopen Cécile Franssen (WD) vroeg zich af met het of deze wel voldoende aandacht zou hebben voor de working poorwerken den met een laag inkomen. Veerle Sie gers (SP) vond de doelstellingen te vrijblijvend. Haar partij wilde concrete doelen in het voorstel opnemen en diende daartoe een motie in. Die haal de het niet. men- Het voorstel houdt verder in dat Tof eraad, Thissen onafhankelijk voorzitter van de taskforce wordt. Thissen is voorzit ter van Divosa, de landelijke vereni ging van leidinggevenden bij Neder landse overheidsorganisaties op het terrein van werk, inkomen en zorg. Ook is hij lid van de GroenLinks-frac- tie in de Eerste Kamer. uitvaartonderneming Tilburg

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 2006 | | pagina 1