Ideeën voor vernieuwde Heuvel stromen binnen OM°Stage I i I K<a I 3 tbii a a 5 S' dream plaza I I- p *3 </>3 5o i p Pi 3 3 D 3 y 3 5 o Scheiden? i i§i ~~brêngt dë rëgïö zn beweging SP: 'Festival Mundial in greep van grootkapitaal' Q) Meerderheid SHC akkoord met ontslagvergoeding 1 107.6 FM Willem II blijft in eredivisie y i. Landelijke Dag voor Straatkinderen VVD informeert naar vertraging tangent |www.factoriumtilburg?nr| Windak Geslaagde 2e editie Tilburg 5 mei Bevrijdingsfestival Glas-in-lood en [DEZE EDITIE MET GRATIS PODIUMKUNSTEN MAGAZINE o MOEDER TIP! igs 1 gS in" x2 V) 55 Fatima P. van den EJsenpJein bent 14 jaar of ouder /sSv' JAARGANG 48 NR. 2549 DeTilburgse Koerier GEMEENTENIEUWS UITAGENDA FILMS 13 GEESTELIJK LEVEN.. SPORT.. THUIS IN HUIS.. 19 T/M 23 110.000 VERSCHIJNT EN HULTEN DONDERDAG 11 MEI 2006 OPLAGE Willekeurig i te lef- 'Al Aldert van der Burg MIDDEN-BRABANT Gemeentenieuws I loonvotdering PeL'fcyye Koerier A FOTO: PETER LIGTENBERG 3 FOTO: KARLA HOFFMAN www.decibel.nl www.ebroedersadvocaat.nl waan jij in LwutSw88062 windak.rrt 8, 9 EN 10 11 i Onderhoudsvrije dakkapellen RONDOM HART VAN BRABANT. SENIORENWIJZER 'DECIBEL SENIORENWIJZER PAGINA 13 FLUKS, KINDERPAGINA CULTUUR AMUSEMENT.. i berichten Tigegeven opge valt weerbej |van 299.- de te Huizen Uitvindersbuurt opgeknapt met subsidie Boete en taakstraf voor schoolverzuim Bijzonder beheer bermen in Noord PW S, 9 en 10 S (013) 58 11 066 Ringbaan Oost 102,5013 CD Tilburg 2. ^8 Garden Life Style Veldhovenring 71-73, Tilburg www.gardenlifestyle.nl IGBED lendig vlechtwerk NU 1 49.- Voorkom grote problemen! 013-5821107 In i ruir mers (SHC) gestemd. ■r zij k, bij tZin- wachten schrijft aan het gent zou ir op de A5É grote Reesi 013 - 536 20 88 www.dehaas-dejong.nl Wilhelminapark 122, Tilburg voor een slaapadvies op maat Meer dan 400 m2 boxsprings en matrassen onder één dak ar datje niet per se op een ter- zitten'. Overigens wil Masha Vinden burgemeester en wethou ders het ook onwenselijk dat Festi val Mundial steeds commerciëler en exclusiever wordt? Deze vraag stelt de fractie van de SP aan het college. Volgens de partij is Mundial in de greep van het grootkapitaal'. Gezandstraald glas Nieuw, volgens uw of ons ontwerp. Reparatie, restauratie, advies. GlasbewerkingsBedrijf Brabant Kapt. Hatterasstraat 10 - Tilburg Tel. 013-5325110 - www.gbb.nl burgers al winnen. DE HAAS ^DE JONG advocaten Opvallend is dat tot nu i gers kiezen v- groen en water v dan geen knulU maar grote - bieden met i schrijft Nicole van Wagenberg. Beha.- ve zitbankjes zijn terrassen populair onder de inzenders. Juul en Nina zijn duidelijk: 'We willen een nieuwe gróó- óóte boom en bankjes om te chillen.' 'Maak er een Frans plein van. De Op woensdagmiddag 17 mei vraag* Via del Mondo aandacht voor c. rechtën van straatkinderen wereld wijd tijdens de Landelijke Dag voor Straatkinderen in Amsterdam. Deze middag staat geheel in het teken van de situatie van straatkinderen en de naleving van de rechten van ieder kind. Plan Nederland is strategisch tdo. Volgende week... Huisnummer^ spraken van de projectleider niet meer dit jaar. maar pas volgend jaar starten 'Een vertraging van de aanleg zou partner van Via del Mout van de nger moeten ontsluiting', Lauwerier •dwesttan- sshof snel De gemeente heeft tot nu toe bijna 150 ideeën binnengekregen van burgers voor een nieuw ontwerp voor de Heuvel. Alle bijdragen zijn de komende week nog tentoongesteld op het plein. Wie nog mee wil doen, kan tot don derdag 18 mei op het plein terecht. zonovergoten rrijk en gevari- voor alle leeftijden met een i activiteiten. mensen bezochten ver een ledenvergadering heeft een ime meerderheid van de werkne- van Schut Hoes Cartons I vóór het sociaal plan me b Een van de voorwaarde die de stelt ('verkeer over de komt met ideeën waarbij plein het uitgangspunt is. inzendingen klinkt no"*"1' willen iemand 'Natut maar i nerin° snel is mensen hu eten', schrijft i Het college st van de bint programma a. richting van metalen spul weg.' in augustus i hoop tenminste dat popdracht vc d duidelijk is dat je met nele archi geen gezellig plein kunt bedoeling t nerkelijk is ook dat een inrichtings Advocatenkantoor mr. Eveline Broeders advocaat en mediator O O Scandinavisch slapen vastofelectriscn verstelbaar keuze uit 10 modellen ft 3 S gm i t)nze openingstijden: vrijdag van 10.00 - 21.00 uur zaterdag van 10.00 -17.00 uur of op afspraak ^«tbllonsuit.urtend^enmodel,en Beneluxstraat 14 - Oisterwijk Matrassen uit voorraad leverbaar Tel. 01 3 - 5220309 le uren werd neergelegd. Daarna volg den diverse acties zoals een stiptheids actie, volledige werkonderbrekingen en het flyeren onder bezoekers van ver- pakkingsbeurs Empack op 19 en 20 april in de Brabanthallen. wilt extra geld op zak? Meld je aannalsrbezorger! Je krijgt de kranten bij je thuis, je werkt alleen op donderdag en je verdient méér dan je denkt! Bel of mail voor meer info. Het standbeeld van Willem II op de Heuvel met op de voorgrond één van de drie containers waarin een ten toonstelling over het plein is te zien foto’s: peter ligtenberg van het m II. Dei houden. Masha Rosmulder heeft r ideeën. "Ik ben net zestien jaar er. dus nog vele jaren te gaan die ik op de Heuvel ga beleven.” Ze hoopt onder meer dat er veel meer groen komt en dat er bankjes komen voor jong en een groot bedrijf zoals de Rabobank serieus zijn maatschappelijke verant woordelijkheid wil nemen, moet het dat doen door zijn investeringen bedrijven in ontwikkelingslanden gaan screenen op hun sociale nevene fecten en door mee te werken aan schuldenverlichting zonder schade lijke economische voorwaarden, in rlaats van in een stad als Tilburg een - -enaamd sociaal gezicht te tonen en daarmee ondertussen veel lucratieve positieve exposure voor zichzelf te cre ëren", aldus Siegers. De SP vraagt verder aan het colle om de samenwerking met het festiv die bestaat uit de subsidie,u 1 van het Leijpark en overige in het kader van bijvoorbt Door een 2-1 overwinning afgelopen dinsdag op De Graafschap is Willem II is er definitief in geslaagd om z'n plaats in de eredi visie veilig te stellen. Het ■■MT--MBB eerste duel in Doetinchem hadden de Tilbt met 0-1 weten te v agt van alle kinderen in moeilijke omstan- de digheden en voor straatkinderen in het ,J bijzonder. Speciaal voor de Landelijke Dag voor Straatkinderen heeft Via del Mondo drie buitenlandse kindergroepen uitge nodigd om op te treden in het Konink lijk Instituut voor de Tropen.. De kin dergroepen zijn afkomstig uit Burkina Faso, de Filippijnen en Ecuador. De meeste van deze kinderen zijn in moei lijke omstandigheden opgegroeid. Sommigen hebben jaren op straat geleefd en anderen komen uit gezin nen die nauwelijks de eindjes aan elkaar kunnen knopen. Om juist deze kinderen te bereiken en een hoopvolle toekomst te kunnen geven, worden dans- en thatergroepen middenin slop penwijken gesticht. Sonrisas y Trave- suras (Ecuador), Djiguiya Minine (Burkina Faso) en Teatro Kabataan (Filippijnen) laten zien hoe cultuur bij draagt aan ontwikkeling. De kinderen zijn erg fanatiek en werken hard aan hun eigen toekomst. De Landelijke Dag voor Straatkinde ren is in het leven geroepen om meer aandacht te vragen voor de rechten van straatkinderen wereldwijd. Hoewel het Verdrag voor De Rechten van het Kind inmiddels door 192 landen is geaccep- t^onio teerd, ontbreekt het miljoenen kinde ren over ter wereld aan een dak boven hun hoofd, schoon drinkwater, onder wijs en gezondheidszorg. Tijd voor actie dus. Met de Landelijke Dag voor Straatkinderen komen Via del Mondo en Plan Nederland op voor de rechten Bij uitstekende weeromstandigheden spreid over de dag het festival of vond de tweede en succesvolle editie namen deel aan een van de verschil- plaats van het Tilburg 5 mei Bevrij- lende deelactiviteiten. Het was een De WD wil weten of de aanleg van dingsfestival met als centraal thema gedenkwaardige dag door de onthul- het gedeelte van de Noordwesttan- "Vrijheid en Verscheidenheid" Mede ling van het Monument Tegen Zinloos gent tussen de Bredaseweg en de door het uitstekende zonovergoten Geweld. Veel Tilburgers hebben zich A58 vertraging heeft c- weer werd het een kleurrijk en gevari- de maanden daarvoor actief ingezet Daarover stelt de fractie m- eerd feest voor alle leeftijden met een om dit monument mogelijk te maken! bnrgse gemeenteraad vragen aan diversiteit aan activiteiten. Het publiek genoot zichtbaar van de burgemeester en wethouders. Ruim 15.000 -v-L*- Hiermee reageert de WD op l dat een projectleider heeft aange dat de aanleg vertraging heeft lopen. De aanleg van het genoemde deel van de tangent zou volgens de uit- Het was niet allemaal zo sprankelend wat de nummer 17 uit de eredivisie liet in de extra tijd 1 zien in de play-off duels tegen FC je niet meer bec Zwolle en De Graafschap, maar het surplus aan kwaliteit in de Willem II- selectie gaf uiteindelijk toch de door slag. Ook in de beslissende thuiswed strijd tegen De Graafschap ging het niet allemaal van een leien dakje. De Tricolores dreigden de Superboeren in een sterk openingsoffensief te over len, maar zoals vaker dit seizoen z_.( de een voorsprong niet voor de nodij rust in de Tilburgse gelederen. Willet.. II liet zich na de 1-0 van Kemy Agustien steeds verder terug zakken, waardoor het tot dan toe vrijwel onzichtbare De Graafschap terug in de van Tilbuig aan. De handtekeninge nactie is in februari van start gegaan en loopt nog volop. Tot 17 mei kunt u uw Burgemeester handtekening voor de verbetering van Om meer beleidsmakers actief bij de de situatie van straatkinderen zetten op problematiek van straatkinderen te www.viadelmondo.nl. betrekken bieden de buitenlandse kin- Voor meer informatie kijk op dergroepen samen met Nederlandse www.viadelmondo.nl. Op zondag 21 kinderen tijdens de Landelijke Dag mei, van 12.30 tot 17.30 uur, is Via del voor Straatkinderen een handtekenin- Mondo terug voor haar 5-jarig jubi- genpetitie aan Buigemeester Vreeman leum in de Muzentuin in Tilburg. Het was lekker weer de afgelopen week, perfecte omstandigheden om bijvoorbeéld een terras te pakken. Dat was vrijdagmiddag ook het geval. Toch dachten tien tallen mensen er anders over: zij stonden bij de Heikese kerk, bij het nieuwe Monument tegen Zin loos Geweld, dat burgemeester Ruud Vreeman officieel onthul de. Uiterst teleurstellend dat er zo weinig andere lokale politici aan wezig waren, schandalig eigen lijk. Maar ook zonder hen werd het een indrukwekkende bijeen komst. Op plechtige wijze hield Vreeman zijn speech. Onze bur gervader sprak van 'een plek van troost', maar ook van 'een plek van protest'. Ja, dit zijn gelegen heden die Vreeman wel liggen. Het lied van Mark Brands en het gedicht van Eveline van Rijswijk waren ronduit ontroerend. Wie luisterde er niet met een dichtge schroefde keel? Dat het monu ment mede mogelijk is gemaakt door talloze inzamelingsacties van Tilburgers, is natuurlijk hele maal prachtig. En toch. En toch zit er iets niet helemaal lekker. Het is die uit drukking: zinloos geweld. Bij dit fenomeen denken we vooral aan geweld op straat van de ene mens tegen de ander, waarbij de betrok kenen elkaar niet kennen. Geweld om niks eigenlijk. Floris Sebregts én Justus Hertig zijn in dit kader in Tilburg de bekendste slachtof fers. Geweld om niets dus eigen lijk. De spellingscontrole op mijn pc geeft als alternatief willekeurig geweld. En die uitdrukking staat me meer aan, want het gebruik van de term zinloos geweld sug gereert afschuwelijke dingen. Bijvoorbeeld dat het wél zinvol is om je kinderen regelmatig in elkaar te meppen. Of dat het nut heeft om je vrouw bij het minste of geringste te mishandelen. Of - verder van huis, vorige week waren we er nog zo mee bezig - dat menselijk leed in tijden van oorlog heel gewoon is. Laten we ook deze - en al die andere - slachtoffers van geweld niet ver- I geten. De directie van SHC trekt meer geld uit voor het sociaal plan dan ze aan vankelijk van plan was. Eerst wilde zij slechts een aanvulling op de WW geven, maar nu is zij bereid om ook een schadeloosstelling te betalen. De Tilburgse vestiging van SHC sluit binnenkort haar deurenAchttien van de vijftig werknemers kunnen aan de slag in de vestiging in het Gelderse Eerbeek, Voor deze werknemers zijn inmiddels goede afspraken gemaakt over de reis- en verhuiskosten. Omdat de onderhan- delingen vastzaten, hebben werknemers van SHC op 30 maart een spontane actie gehouden, waarbij het werk enke- r pas volgend jaar s ertraging van de aanl opgelopen, betekenen dat de bewoners e in de Til- Reeshof weer een keer lang n op een betere o VVD-raadslid Roel college. 'Via de Noordv men vanuit de Reesi .58 kunnen komen wat een e omweg voorkomt. Kortom, de traging is een domper voor de ïshof-bewoners.' IN TILBURG, GOIRLE, UDENHOUT. B E R K E L - E N S C H O T, OISTERWIJK, MOERGESTEL, HILVARENBEEK RIEL, LOON OP ZAND, lende deelactiviteiten. Het was gedenkwaardige dag door de onthu.- ling van het Monument Tegen Zinloos Geweld. Veel Tilburgers hebben zich de maanden daarvoor actief ingezet om dit monument mogelijk te maken! Het publiek genoot zichtbaar van de diverse markten en optredens met BEEF als geweldige afsluiter. De samenwerking met de Organisatie Week van de Fiets zorgde voor een verrassende bijdrage aan het program ma. Het Bevrijdingsbal in popcentrum 013 was eveneens een groot succes. wedstrijd kon komen. Het bleef daardoor lang r spannend in het Wil- lem II Stadion. Een mooie individuele actie van Moussa F Dembele in de tweede helft zorgde ervoor, dat iedereen die Willem II een warm hart toedraagt opge lucht adem kon halen. Eem cadeautje j. het Tilburgse feest je niet meer bederven: 2-1 Zo werd het eind goed, al goed in een seizoen waarin de Tricolores weinig te winnen, maar alles te verliezen had den. Ook scheidend trainer Kees Zwambom -hij wordt weer technisch directeur- was opgelucht dat zijn club behouden blijft voor de hoogste afde- erspe- ling in het betaald voetbal. Om vol- i zorg- gend seizoen niet in dezelfde situatie lige verzeild te raken dient er volgens lem Zwambom wel versterking te komen. Daarbij denkt hij in elk geval aan twee centrale verdedigers, die er voor moe ten zorgen dat Willem II verdedigend minder kwetsbaar wordt. Aanleiding voor de SP om vragen aan lijk burgemeester en wethouders te stellen, pla_._ zijn de berichten over de samenwerking zoger tussen de Rabobank en Festival Mundi- daam al. Deze houdt in dat Festival Mundial, de leden van de bank een feestprogram ma met artiesten aanbiedt in de grote De SP vraagt verder aan het college tent in het Leijpark.,In ruil daarvoor om de samenwerking met het festival, ondersteunt de bank educatieve projec- die bestaat uit de subsidie, het gebruik ten op scholen en het kinderfestival Via van het Leijpark en overige faciliteiten del Mondo. De SP beschouwt dit als in het kader van bijvoorbeeld orde- voorbeeld van 'een zeer ongewenste handhaving, in dit nieuwe licht te her- ontwikkeling'. Ze was eerder ook tegen overwegen. 'het heffen van hoge entreegelden en van onbetaalbare tarieven voor stands voor kleine organisaties'. "Ik vind het op z'n zachtst gezegd bij zonder wrang dat een grote, internatio naal opererende bancaire instelling letterlijk en figuurlijk een podium koopt om zichzelf uitgebreid te etale ren als een maatschappelijk betrokken onderneming", zegt SP-raadslid Veerle Siegers, "nota bene binnen een festival dat is opgezet om aandacht te vragen voor een problematiek - de voortdu rende grootschalige armoede in ont wikkelingslanden - die grotendeels juist wordt veroorzaakt door de acti viteiten van met name internationaal opererende bancaire instellingen. Als rkjes z inzenc i toe veel Tilbur- oud, 'maar t voor een plein met veel ras moet zlo ater (fontein, vijver). 'En de terrassen wel behouden. 'lige plantenbakken, P. van Dongen ziet wel iets in scher- bomen die schaduw menwaaropkunstzinnigevideo'swor- daaronder talrijke bankjes', den afgespeeld. Iemand anders, die :ole van Wagenberg. Behal- zich F. van de Zaande noemt, bepleit '“r de bouw van een triomfboog aan de tl noordkant van de Heuvel. Een aantal inzenders is ronduit somber of cynisch over de kansen van het plein. 'Zou het een optie zijn om McDonalds naar de Heuvel te ver plaatsen en vanwege de cityring er meteen een drive-in van te maken?', vraagt Agnes Naaijkens. 'Als mensen voor mooie pleinen en historische pan den gewoon naar Breda gaan, dan hoeft er hier niet te veel geld wegge gooid te worden', schrijft een anonie me inzender. Een aantal mensen trekt zich niets aan ‘ie de gemeente Heuvel') en rbij een autovrij K is. In sommige tigen klinkt nostalgie door: 'Wij de lindeboom terug', laat anoniem weten. Een ander: jurlijk was het vroeger mooier, r dat is ook een gevolg van herin- ringsverfraaiing.' Weer anderen zijn sl tevreden: 'Maak maar iets waar de ‘iun ijs en friet op kunnen ft iemand. architectuur van de fietskelder eh de Het college stelt eind juni aan de hand lantaarns is dodelijk. Hou eens van de binnengekomen ideeën een een keer geen rekening met de kermis', programma van eisen voor de herin- schrijft iemand. Saskia Schuuring: 'Al richting van de Heuvel op. Dit vormt dat kille ijzeren metalen spul weg.' in augustus de start van een ontwer- lemand anders: 'Ik hoop tenminste dat popdracht voor zes tot acht professio- het onderhand duidelijk is dat je met nele architectenbureaus. Het is de steen en staal geen gezellig plein kunt bedoeling dat een jury eind dit jaar drie creëren.' Opmerkelijk is ook dat een inrichtingsontwerpen voor de Heuvel aantal inzenders pleit voor het verwij- uitkiest. Vervolgens maakt de Tilburg- deren van het standbeeld van koning se bevolking hieruit een keuze. Willem II. De meesten willen het ech- In het kader van de prijsvraag zijn er ter behouden. vanavond om 20.00 uur in Villa de maar liefst zes Vier Jaargetijden lezingen van de ien jaar en heb architecten Michel Cohen en Jos van Eldonk. Op donderdag 15 juni is er om 20.00 uur een debat met een presenta tie van de uitkomsten van de prijsvraag in de Studiozaal van de schouwburg.

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 2006 | | pagina 1