I LST: vorder wachtgeld terug Economische gevolgen cityring onderzocht s o 5 5 Paarden en pony's in Heukelom o o ■o m 2 8- 8- s. Festival c brengt de regio In beweging Tilburg Zingt voor kinderen Nieuw jasje campagne Tilburg Trakteert 107.6 FM i Milieucafé in Paradox SP: 'Maak financiering van cityring inzichtelijk' Windak Tilburg 5 mei Bevrijdingsfestival: 'Vrijheid en verscheidenheid' N O O O 0 2 Tilburg^ Bevrijdm DeTilburqse Keerier JAARGANG 48 NR. 2543 FLUKS, KINDERPAGINA. CULTUUR/AMUSEMENT. GEMEENTENIEUWS .8, 9 EN 10 CURSUSSEN. ..10 UITAGENDA ..11 FILMS 11 RONDOM HART VAN BRABANT. .11 GEESTELIJK LEVEN.. 13 SPORT. SENIORENWIJZER VERSCHIJNT IN LOON OP ZAND, DONDERDAG 30 MAART 2006 110.000 E N OPLAGE Naaijkens Beeld uit een vorige editie van de menwedstrijd in Heukelom. FOTO: ILSE VAN LOON-VAN ERF Gemeentenieuws op iigheidsparcours men. het programma der et PvdA in de fout ontruiming het 26 r MIDDEN-BRABANT 3 IQ De Heuvelring, onderdeel van de toekomstige cityring, gaat binnenkort open voor autoverkeer, foto: peter ligtenberg Q. Q. 3 TAPUTCENTRJ TILBURG Ringbaan Oost 134 www.decibel.nl 37-388062 windak.nt| SENIORENWIJZER PAGINA 15 Onderhoudsvrije dakkapellen J RADIO DECIBEL 3 I ZONDAG OPERl! VAN 11.00 TOT 17.00 UUR week officieel .oeveer een week iltaten verwacht. j de ontwikkeling Menvereniging De Postkoets uit I houdt het komende weekeinde, op zondag 2 april een samengestelde ment Heukelom. Dit evenement vindt plat: manege De Gulle Ruif en kampeerb keloms Hoefke aan de Laag Heukel Volgens de SP wordt de uitvoering betaald uit de zogenaamde Reserve Grootschalige Inves "Maar dat moet t deld om te voorkc en 1b. bekende voering van TiKiKo. organisatie van zelf met het idee" Hans Jans z.ïin"! TILBURG TRAKTEERT en via ver ingen •g als De gemeente moet het wachtgeld dat ten onrechte aan oud-raadsleden is uitbetaald, 'met grote spoed' terug vorderen. Dat vindt Lijst Smolders Tilburg (LST). De fractie stuurde afgelopen dinsdag over dit onder werp een e-mail aan het college van burgemeester en wethouders. DE HAAS DE JONG Kinderkleding- en speelgoedbeurs In wijkcentrum Heyhoef, Kerken bosplaats 1 in Tilburg, wordt zaterdag 9 april een tweedehands kinderkleding- en speelgoedbeurs gehouden. De beurs duurt van 10.00 tot 12.00 uur. fi) 2 Tilburg _..ee", legt CDA- tssen (Evenemen- f «*- J 3 IA i (A afslag Berkel-Enschot/Oisterwijk te nemen (bij hotel De Druiven tros), en vandaar richting Oister- wijk te volgen. Na de afslag wordt de route met borden aange geven. O V» <t> a» ll. Q .5 W 013 - 536 20 88 www.dehaas-dejong.nl Wilhelminapark 122, Tilburg -Enschot Er zullen circa tachtig enkel-, twee- en zondag wordt een marathon ver- rond dag 1 en en vierspannen en tandem paarden reden, waarbij na een wegtraject het s] J ,J! - - vanongev— - hindemiss i. Deze hindernissen, waaron- een wat edelherten. PvdA-raadslid Nihan Iskenderkapta- noglu vertelt wat natuur en milieu voor haar betekenen en SP-senator Tiny Kox is gastcohimnist. De muziek komt deze keer van een mystery guest en Zjef Naaijkens is dagsluiter. Na het doorslaande succes van vorig jaar vindt op 5 mei de tweede editie plaats van het Tilburg 5 mei ^Bevrijdingsfestival. Het thema is: j"Vrijheid en Verscheidenheid", mer van zangeres Het Bevrijdingsfestival vindt internationale spet plaats op het Koningsplein en is groep Bloco Coring gratis toegankelijk. De organisatie Braziliaanse jazz er rekent op zo’n 15.000 bezoekers. Sensual. 1 het hoofdtenein en vormen rtoij na een wegtraject het spectaculairste onderdeel van ngeveer vijftien kilometer zes de wedstrijd. missen moeten worden geno- Het wedstrijdterrein is te vinden 5 hindernissen, waaron- door op de N65/A65 tussen Til- ateipartij, zijn te vinden burg en 's-Hertogenbosch de ”De nieuwe is binnen!” gepresenteerd. Bovendien werd definitieve kalender van de serie e nementen bekend gemaakt, kalender is terug te vinden gemeentepagina's in deze edit De Tilburgse Koerier. Vermeldenswaardig daarbij is dat evenement City Sounds op augustus zal plaatsvinden in de Muzentuin. In aansluiting op Tilburg Zingt krijgt de jeugd op zaterdag 29 april een eigen, soortgelijk zangfestijn: De nieuwe serie Tilburg Trakteert wordt afgesloten op zaterdag 11 en zondag 12 november met de Interna tionale Warandeloop. d de uv dviiC eve- taakt. Deze 1 op de iitie van Huisstijl De campagne Tilburg Trakteert is dit jaar in een nieuw jasje gestoken. Gisteren, woensdag 29 maart, werd de nieuwe huisstijl van Tilburg Trakteert nooit op hun verzoek heeft gereageerd. Een woordvoerder van de gemeente beweert juist dat economie de aanlei ding was om te onderzoeken welke verkeersmaatregelen nodig zijn in de binnenstad. "We hebben er geen apar te economische studie van gemaakt, maar er is wel zorgvuldig naar de eco nomie gekeken." Vorig jaar kwam de OFT in contact met Akkelies van Nes. Zij werkt als onderzoeker onder de Leerstoel Stede lijk Beheer en Stadsvernieuwing aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft en houdt zich bezig met het dui den van de invloed van infrastructure- geanalyseerd worden. Op die mani le ontwikkelingen op de economie, krijgt de gebruiker in een oogopslag Dat gebeurt met behulp van de space- totale stedelijke structuur met de meer syntaxmethode. Deze is het resultaat en minder toegankelijke delen van de van onderzoek naar de relatie tussen stad in beeld. Door zowel de situatie enerzijds voetgangersstromen en de vóór als na realisering van de cityring locaties van winkelvestigingen en door te rekenen kunnen de effecten anderzijds de wijze waarop het straten- van de cityring op de locaties van de patroon in elkaar steekt. De space-syn- verschillende voorzieningen zichtbaar taxmethode kan worden ingezet om. worden gemaakt. 'Burgers die een uitkering of geld heb ben ontvangen van de overheid waar ze geen recht op hebben, moeten dat per direct terugbetalen en met grote dwang', stelt de LST in haar e-mail. 'Het is aan diezelfde burgers niet uit te leggen als men het ten onrechte uitbe taalde wachtgeld aan ex-raadsleden Tilburg Zingt beleeft op Koningin- ten) uit "Organisatorisch is het rnakke- nedag, dit jaar op zaterdag 29 april, lijk, omdat de installaties van Tilburg een aparte editie voor kinderen. Zingt er dan nog staan. En het evene- Deze vindt plaats op de dag na het ment voor de volwassenen is te laaf en evenement voor volwassenen. niet echt geschikt voor kinderen, maar ook de jonge Tilbutgers vinden het natuurlijk eig leuk om met elkaar bed jes te zingen die ze leuk vinden." De presentatie van het evenement ligt in handen van Loutje Bosch, die vaker kinderevenementen presenteerde. Liedjes die worden gezongen, zijn onder meer Pippi Langkous, Waan zinnig gedroomd (Kinderen voor Kin deren), Oya lélé (K3), Heb je even voor mij (Frans Bauer), Natuurtalent (KUS) én Vrienden voor het leven (Jan Smit), maar ook nummers van vroeger, zoals Daar was laatst een meisje loos, Twee emmertjes water halen en In de maneschijn. De volwassen editie van Tilburg Zingt Zingt is op 28 april. Deze begint om 20.30 uur en wordt middernacht afgesloten met het Wilhelmus. Bevrijdingsbal 013 Tilburg 5 mei Bevrijdingsfestival en Popcentrum 013 organiseren een nieu we vorm van samenwerking middels Na een gratis toegankelijk Tilburg 5 mei het Til- Bevrijdingsbal. Vanaf 22.00 uur kan Zinloos het publiek in 013 genieten van optre- ^v..v.u „«.„vu VLU.U.U. dens van o.a. de populaire groep Relax financieel wordt het Bevrijdings- en de Dutch Rare Groove Band fest. èstival in belangrijke mate mogelijk Week van de fiets C-Mon Kipsky, Oscar Harris en ;emaakt door de gemeente Tilburg. Het Tilburg 5 mei Bevrijdingsfestival Sjeng Stokking. >e Tilburgse Koerier is hoofdspon- or van het Bevrijdingsfestival. De omende weken zullen we de lezer aarom nader informeren over de thoud en achtergronden van het ïstival. IEEF, een van Nederlands beste live ands, zal het Tilburg 5 mei Bevrij- ingsfestival afsluiten. Het publiek an rekenen op een veelzijdig pro- ramma, verspreid over diverse odia, locaties en markten. Het Til- urg 5 mei Bevrijdingsfestival start m 14.45 uur en duurt tot 21.30 uur. te presentatie wordt dit jaar ver- orgd door de veelzijdige zangeres en mgerenambassadeur Hind Hakki. •p het Tilburg 5 mei Bevrijdings- sstival kan jong en oud genieten van ptredens van o.a. percussiegroep Ijembasic van de Hall of Fame, de leurrijke Shock Crew Entertainment iet de Streetdance act Many Levels, e Antilliaanse jongerengroep Vibra- fn Brass Band, slagwerkgroep El Sfeerbeeld van het eerste Tilburg 5 mei Bevrijdingsfestival met Guus Meeuwis. Jong Tilburg Zingt nodigt kinderen uit om tussen 16.30 en 18.00 uur mee te zingen met bekende (kinderliedjes, onder aanvoering van het Tilburgse kinderkoor "De or kwam wethouder Multifunctioneel complex oud Interpolis terrein Samenwerking in Besterd bij vergroten veiligheid Afspraken over herinrichting Wagnerpiein A A A peg. 8,9 en 10 Nino, percussiegroep Gamberro, de internationaal bekende country band Savannah, de onvermoeibare Peer de Graafmachine, de band True Char ts Iris Kleijn, de r etterende Samba- loco Coringa en de nieuwste riliaanse jazz en groove sensatie Sensual. Berkel-I tp zaterdag 1 en en vierspannen en tanr wedstrijd in en pony's deelnemen. Zaterdag tats rondom staan vanaf 9.00 uur dressuurproe- erboerderij Heu- ven en een vaardigt'~:j- kelomseweg. (kegels rijden) op h_. r._o De opdracht is vorige v gegeven en binnen ongev worden de eerste result-* De gemeente heeft bij de ontwikkeling van de plannen voor het instellen van eenrichtingsverkeer om de binnenstad alleen gelet op de verkeerstechnische aspecten. Dat vinden de OFT, MKB TÓP en de Kamer van Koophandel. Volgens hen heeft de gemeente geen onderzoek verricht naar de economi sche gevolgen van de aanleg. Zij zou den daar wel om hebben gevraagd, maar ze beweren dat de gemeente het inzicht in de effecten van ruimte lijke plannen te vergroten. Met behulp van de computer is het mogelijk om dit soort analyses voor gehele steden uit te voeren. De methode is in het buiten land bekender dan in Nederland. Zo is er gebruik van gemaakt bij de herin richting van Trafalgar Square in Lon den. De eerste stap van de methode bestaat uit het systematisch in kaart brengen van de openbare ruimtes van de stad. Met behulp van de computer kunnen voor een grote stad met duizenden straten de onderlinge verhoudingen geanalyseerd worden. Op die manier krijgt de gebruiker in een oogopslag de totale stedelijke structuur met de en minder t__; stad in beeld. vóór als na realisering t door te rekenen kunne van de cii over het bedrag dat de cityring kost en waar dat geld vandaan komt", aldus de SP-fractie. Verder stelt de SP voor om het over- schot van ruim vier miljoen niet al op sche gevolgen 10 april in die RGI te stoppen, maar cityring. Dit even te wachten tot het nieuwe regeer- van de Onderner genaamde Reserve akkoord van het nieuwe college klaar burg (OFT), in s esteringen (RGI). is. "Tot nu toe wordt daarover vooral de Kamer v "Maar dat moet apart worden behan- gezegd dat er veel meer aandacht moet Midden- en KI deld om te voorkomen dat we naast de komen voor het sociale gezicht van cityring de komende jaren in Tilburg Tilburg. Een deltaplan tegen armoede nergens anders meer in kunnen en een 10.000-banenplan, dat kost alle- investeren", aldus de SP. maal geld en dat zal ergens vandaan Bij de raadsbehandeling van het einde- moeten komen. Om nu alles wat we dit jaarsvoorstel op maandag 10 april stelt jaar overhouden, nu al voor de RGI te de SP per amendement dan ook voor bestemmen, is dan ook onvoorzichtig, om een aparte Reserve cityring in te Wij willen dat de aangekondigde soci- stellen en af te spreken hoe deze moet ale plannen niet meteen al schipbreuk worden gevuld. Daarnaast blijft de lijden door geldgebrek." RGI bestaan voor andere grootschalige investeringen die Tilburg de komende jaren zou moeten doen. "Op die manier voorkom je dat de cityring de RGI helemaal leegzuigt zodat er voor andere investeringen geen cent meer overblijft. En je creëert duidelijkheid niet met grote spoed zou terugvorde ren. Met name (ex-)raadsleden hebben een grote verantwoordelijkheid en moeten weten dat bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd deze wachtgeldregeling komt te vervallen.' Begin deze week werd bekend dat twaalf Tilburgse oud-raadsleden de afgelopen tien jaar ten onrechte wacht geld hebben ontvangen. Het gaat om volksvertegenwoordigers die op het moment van hun afscheid ouder waren dan 65 jaar. Dit kostte Tilburg in totaal ongeveer 280.000 euro. De gemeente had niet door dat er een rijksregeling is die bepaalt dat 65-plussers niet in aan merking komen voor de vergoeding. Over vier weken start het evenemen tenseizoen Tilburg Trakteert. Tilburg Zingt mag op vrijdag 28 april de aftrap geven in een serie van veertien bijzondere evenementen. Vooraf gaand aan de evenementen start de gemeente Tilburg met een brede publiciteitscampagne voor Tilbu™ Trakteert. Deze campagne zal ;r. hele provincie gestalte krijgen via v schillende media en reclame-uitin; en moet de status van Tilburg evenementenstad benadrukken. Het komende Milieucafé staat stil bij de nieuwe Tilburgse coalitie van PvdA, CDA en Groen Links. De ’anisatie van talkshow met muziek en cabaret Dit leidt wordt op donderdag 6 april van onderdeel 20.30 tot 23.00 uur weer in Paradox na In een speciaal aan de Telegraafstraat gehouden. en BMX-ers over net hun Freestyle Aan de orde komen onder meer de irbij acroba- vraag wie de nieuwe wethouders van bezoeker in Milieu en van Verkeer worden en het nieuwste plan van de nieuwe coalitie om 55- plussers gratis openbaar vervoer aan te bieden. Aan gedeputeerde Eric Janse de Jonge wordt gevraagd wat hij van Belgische oplossingen en het Tilburg- r.„r is er aandacht voor biologische producten en gaan ;r en een natuurbeschermer met viraal ui discussie over everzwijnen en Dialoog Voor aanvang van het Tilburg 5 mei Bevrijdingsfestival vindt op het stad huis onder leiding van burgemeester Ruud Vreeman een Tilburg 5 mei Dia loog plaats in de vorm van een lunch- bijeenkomst. Sprekers zijn o.a. de in Iran geboren schrijver Kader Abdolah, Jos van Balveren, directeur van de Twem en Prof. dr. Van lersel, kennis expert op het terrein van zinloos geweld en verbonden aan de UVT. 'T de dialoog zal om 14.00 uur burgs monument "Tegen Geweld" worden onthuld. In De Tilburgse Koerier van don derdag 23 maart verscheen een artikel met de kop 'PvdA is kritisch over de buurtbussen'. Daarin staat dat de sociaal-democraten vragen over deze bussen stellen aan bur gemeester en wethouders. Later bleek de PvdA een fout te hebben gemaakt: de fractie bedoelde wijk- bussen in plaats van buurtbussen. UDENHOUT. BERKEL-ENSCHOT, OISTERWljK, MOERGESTEL, HILVARENBEEK EN H Wat is dat nou?, dacht ik toen ik afgelopen vrijdag op TilburgZ.nl het bericht las dat Geert Naaij kens zich terugtrekt als fractie voorzitter én als raadslid van de VVD. Het was de ultieme wens droom van de leader van de Til burgse liberalen om weer in een coalitie met in ieder geval CDA en PvdA terecht te komen. Dat is niet gelukt en dat doet zeer bij deze man. Hij moet toch wel voor een dilemma hebben gestaan voordat hij de knoop doorhakte. Aan de ene kant kun je zeggen dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt voor het dramatische ver kiezingsresultaat van de WD in Tilburg. Dat Smolders een zetel van je afsnoept, is tot daaraan toe. Maar van zeven naar vier zetels terugvallen, dat mag natuurlijk niet. Aan de andere kant waren er nog altijd vierduizend mensen die op 7 maart hun stem aan Naaij kens hebben gegeven. Die laatje nu in de kou staan. Kiezersbe drog? Het is maar net hoe je ertegenaan kijkt. In het geval van Naaijkens denk ik dat hij de juiste beslissing heeft genomen. Als ondernemer is hij wellicht ook geneigd om het van de zakelijke kant te bekijken: de doelstelling is niet gehaald, dus dan moet je ver trekken. Maar wat een tragisch afscheid. Andere kant van het verhaal is wel dat er nu een plek in de frac tie vrijkomt voor de jonge Roel Lauwerier. Die viel tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van begin deze maand als vijfde op de VVD-lijst vrij onverwacht buiten de boot, terwijl hij als opvolger van René van Diessen nog maar een paar maanden in de raad zat. Dus als je iemand een comeback gunt, is het Lauwerier wel. Aldert van der Burg TILBURG, GOIRLE, RIE werkt samen met de organis "De Week van de fiets 2006". tot een nieuw en opvallend o van het programma T- "Bikepark"springen een auto heert me BMX-fietsen en halen daarbi tische manoeuvres uit. De bv, het Bikepark terecht voor de en stijlvolste Chopper en Cruiserfiet- sen, voor een Flatland BMX- en Mountainbike Trial demonstratie, voor vertoningen van films en veel meer Belgische oplossingen fietsspektakel en jongerenlifestyle. De se plan vindt. Verder organisatie wil het fietsgebruik in Til- voor biol buig promoten. een jager elkaar in De SP heeft afgelopen maandag gepleit voor het inzichtelijk maken van de financiering van de cityring. Dat deed de fractie tijdens de behan deling van het eindejaarsbericht 2005. De Technische Universiteit Delft onderzoekt momenteel de economi- van de aanleg van de gebeurt in opdracht enters Federatie Til- samenwerking met van Koophandel en Kiiuucii- en Kleinbedrijf en Tilburgs Ondernemers Platform (MKB TOP). o e

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 2006 | | pagina 1