NACHT I re s i BeterMeube SP of VVD mogelijk vierde coalitiepartner Vertedering bij borstbeeld Gerrit Brokx Eerste stappen Beursvloer Tilburg PvdA is kritisch over buurtbussen kl 3- 5 brengt de regio Tn beweging o n o. Overschot gemeente in 2005 6,5 miljoen 1 Willem II 107.6 FM i ook iedere zondag open TUINMEUBELEN Nacht van het Gedicht in Jan van Besouw in Goirle 4 5, jq. ?o 2 ■2- 8-ï s Zomertijd JAARGANG 48 De ’ilburgse Koerier UITAGENDA FILMS CULTUUR AMUSEMENT GEMEENTENIEUWS CURSUSSEN.. GEESTELIJK LEVEN WILLEM II. SPORT 110.000 VERSCHIJNT DONDERDAG 23 MAART 2006 Aldert van der Burg Tilt FOTO: PETER LIGTENBERG Gemeentenieuws De Brand 10.000 m2 wonen slapen Jurbena Jazz Band burengeschil beursvloer Tilburg gem Het J-L tershof PSV MIDDEN-BRABANT UAN HET GEDICHT MAAT 36 t/m 52 Baarle-Nassau turnhoutseweg 5 open van 09.30 tot 18.00 uur www.betermeubel.com www.decibel.nl riilt l-i MODE LINGERIE Onderscheiding Frans Smulders J RADIO DECIBEL RQNDOM HART VAN BRABANT FLUKS, KINDERPAGINA. Zaterdag 25 maart 19.30 uur 3 1 verzor tradiü 1 17.00 3 Sb 3 samen in de 3 trekker nagaan 1 mer1'2-* coali ;en het Jrabant BeterMeubel wonen slapen ipne- van Con- via 013- :ontourtil- TtENGE 013 - 536 20 88 www.dehaas-dejong.nl Wilhelminapark 122, Tilburg Winkehgsaks;enrmaFki Jan van Besouv openbare bibl openbare Gianotten Plaats en X Kleindochter Eva (2) maakt in de armen van haar vader Pieter-Paul Brokx van nabij kennis met het borstbeeld van opa Gerrit. Beoogde coalitie nodigt uit voor discussie Verkoop kunst voor monument zinloos geweld Tijdelijk sportveld op Energiepleitt pag. 10 en II Van Ham, irgemeester i Abbe. De PvdA zet vraagtekens bij de rou tes die de buurtbussen vanaf volgen de maand rijden. Daarover stelt zij vragen aan burgemeester en wet houders. 3 5' c Afgelopen vrijdag heeft Maijolijn Brokx-Uitzinger een borstbeeld onthuld van haar man Gerrit Brokx, de in 2002 overleden oud-buigemeester van Tilburg. De onthulling vond plaats in de Concertzaal. Daar krijgt het borstbeeld een vaste plaats in de foyer. Een logische plek, omdat mr. Gerrit Ph. Brokx Tilburg haast eigenhandig de Concertzaal cadeau heeft gedaan, daarbij terzijde gestaan door het Til- PvdA, CDA en GroenLinks vormen n met 21 zetels een meerderheid Tilburgse raad. Toch wil Fj- - Jan Hamming van de Pvc. o 1 of er een vierde partij in aan- erking komt voor deelname aan de alitie om een breder draagvlak te De bedoeling is dat bedrijven, lokale overheden, serviceclubs, scholen, maatschappelijke organisaties en vrij willigersorganisaties elkaar ontmoeten en in een informele en dynamische sfeer 'matches' maken. Wat de één over heeft of graag wil bieden, is voor de ander zeer gewenst. Het fenomeen Beursvloer trekt steeds meer aandacht iiging ontvangen om jelijke betrokkenheid 1t.1i door deel te nemen Aan hen wordt de Beursvloer con- bieden, van het aan- rinzet of advies bijvoorbeeld vergaderruimte of tour, irbodig kantoormateriaal. Door de 54345 Ondek de lente 2006 in onze collecties mode, lingerie en badkleding Iedere 2e donderdag van de maand. Dixielandavond. Qratis entree. 013 - 4551118 1 voor de liefhebbers vanaf het uur opgeluisterd door de gere nommeerde band Buisman die muziek brengt die niet alleen tot het hart spreekt, maar ook ten dans noodt. Het eindejaarsbericht wordt op 27 maart in de commissie Modern Bestuur en op 10 april in de raad behandeld. zieken tiger dan e s voor t itslag daarvan maakt Met name lijsttrel jen bekend. "De klei- (LST) had van Hamming in zee te gaan. "Ik had het 1 den als. hij meteen oAweest. Ik ben tegen hvm eweest." Het -e WD noemde Smold ritueel spelletje'. "Zo wil ik eens bij horen." Hamming: "Ik re; seer me datje het nooit goed doet, je bij de coalitieonderhandelingen voortouw neemt. Ik handel in t openheid en dat kan s<-J~ - in Tilburg een begrip gaat worden. burg een uitnodig1 - De komende maanden worden de hun maatschappelijk behoeften die leven bij maatschappe- bij Tilburg te tonen d< lijke organisaties en vrijwilligersorga- aan de Beursvloer. laken, nisaties geïnventariseerd. Vragen kun- gevraagd om op Bank nen betrekking hebben op menskracht, creet iets aan te t --J-’ kennis, toegang tot netwerken, materi- bieden van praktische alen, faciliteiten en creativiteit. Om tot Hj--- gaan zij vruchtbare matches te kunnen maken overbodig kantoormateriaal. Door /loer óók zullen bedrijven uit de gemeente Til- nieuwe samenwerkingsverbanden De PvdA overlegt met de SP en de krijgen. 1 WD om te kijken of één van deze Hamming twee partijen tot een nieuwe coalitie kan toetreden. Inmiddels is vrijwel zeker dat CDA en GroenLinks daar ook deel van zullen uitmaken. Lijsttrekker Johan van den Hout van de SP zei zich te ergeren als de huidi- coalitie verwijst naar de chemie als —„ament om nog eens vier jaar samen door te gaan. "Je zit hier niet voor je eigen chemie, maar voor de stad." Hamming: "Het gaat in eerste instantie om de inhoud Maar je moet ook een vertrouwensrelatie met ande re partijen hebben." Volgens Frans Slangen, voorzitter van de coalitiebesprekingen in Til burg, verlopen de onderhandelingen tussen PvdA, CDA en GroenLinks in Rookvrij r boven een lekker siga retje na het eten? Niets, zullen veel rokers zeggen. Frisse lucht, zullen de niet- en vooral ex-rokers ant woorden. Dat is het probleem voor de horeca, die beide groepen uiteraard zo gastvrij mogelijk tege moet wil treden. Maar de rokers, die al jaren in de minderheid zijn, wor den nog steeds wel erg gematst. Op vrijwel elk tafeltje in kroeg of restaurant staat een asbak. Zo niet, dan wordt-ie wel gebracht als je erom vraagt. Eigenlijk is dat niet meer van deze tijd. Nu is het wel zo dat de brancheorga nisatie Koninklijke Horeca Neder land met de minister van Volksge zondheid heeft afgesproken dat over twee jaar 75 procent van de cafés en 100 procent van de restaurants over een rookvrije zone moeten beschik ken. Bij Oude Markt BV willen ze zolang niet wachten. Dit bedrijf exploiteert Restaurant de Sinjoor, Café Anvers en Lounge Bar De Living aan de Oude Markt in Til burg en redeneert heel nuchter. 'In 2004 rookte 72,1 procent van de Nederlandse volwassen bevolking van 15 jaar en ouder niet', staat in zijn persbericht van vorige week. Daarom bieden deze horecazaken vanaf aanstaande dinsdag al de mogelijkheid om te eten en te drin ken in een rookvrije zone. Voor zover bekend zijn ze de eerste in de binnenstad die dat aandurven. Daar om hulde. Weliswaar zullen er in de toekomst door regelgeving steeds meer rookvrije zones in de horeca zijn, maar het valt nooit mee om het eerste schaap te zijn dat over de dam moet komen. Nu maar hopen dat de gasten ook een beetje meewerken. Waarschijn lijk zal dat wel meevallen. Toen de NS ruim twee jaar terug een rook verbod in de trein instelde, werd rekening gehouden met vervelende incidenten met koppige rokers. Maar uiteindelijk verliep de intro ductie van het verbod redelijk vlek keloos. Garden Life Style Veldhovenring 71-73, Tilburg www.gardenlifestyle.nl ZONDAG OPF Het IVN Tilburg en. houdt aanstaande zondag, 26 maart, vanaf 10.00 uur een wandeling in de Brand in Udenhout. Startplaats is Kasteel de Strijdhoef aan de Schoorstraat 14 in dit dorp. De Brand is volgens sommigen mooiste natuurgebied van Brat vanwege de gevarieerde opbouw. <d y^RENDSE POWER-PLATE® Mth (lub Met het abonnement van €39,95 kun Jè onbeperkt gebruik (J J maken van de nieuwste Power- Plates. Meld je nu aan y voor een gratis - V jflstf^ctiemoment. Koningsplein 1 W: 913-54SM9 www.arendse.nl Wie van traditionele jazz houdt, kan zondag 26 maart terecht bij Mangerie 't Wandelbos, Zwartvenseweg 25 in Tilburg. Daar verzorgt de Jurbena Jazz Band, een traditionele jazzband uit Tilburg, van 17.00 tot 20.00 uur een optreden. De band, die bestaat uit negen personen, heeft zich toegelegd op de Frisco stijl uit San Francisco. De toegang is gratis. de vragen aan het college. Vanaf 1 april gaan de buurtbussen in llfl “Ibutg een andere route rijden. De IH reden is dat er te weinig gebruik van J J wordt gemaakt. De buurtbussen zouden il het gat moeten opvullen dat is ontstaan I nadat de stadsbussen een andere route l| sn en zijn gaan rijden. Het gaat met name om ■j|N| doet wijken en buurten waar veel ouderen en '■"*j“ mensen met een handicap wonen. rkte geldigheids- Als voorbeeld geeft de PvdA stadsbus ijl afstempeling te lijn 1Deze laat volgens de partij het m -o en moet gehele gebied bij de Zuidkaapflat, lafgestem- waar heel veel ouderen en mensen met 4 een handicap wonen, links liggen en i komt verder op de Prof, van Buchem- ||H laan, waar nauwelijks iemand op de bus zou stappen. Vanaf 20.30 uur tot diep in de nacht zal een keur aan dichters optreden op het podium in de theaterzaal van Cultureel Centrum Jan van Besouw in Goirle. Geïnteresseerden kunnen genieten van tioneel hapje en een drankje of de boeken- kleine t kt bezoeken zonder iets van de pre- aties in de zaal te hoeven missen: ral staan tv-monitoren opgesteld, de bezoeker rechtstreeks verbinden met de optredende dichters. Dat zijn Anne van Amstel, Mischa Andriesser Elma van Haren, Hester Knibbe, LivO- beth Lagemaat, Joke van Leeu- Frank Stank en Victor Vroomkoning. De entre-acts worden verzorgd door het duo Maurice Leenaars Paul van Kemenade, terwijl senteerd zal worden door niemanc minder dan Frank van Pamelen. In een bijzondere opening zal vanwege Lvi Rembrandtjaar de bundel Door de hand van Rembrandt (uitgave Hoen- derbossche Verzen) ten doop gehou- euro; op 2 den worden door filosoof/publicist Voorverkc Charles Vergeer. De boekenmarkt in 1 de wandelgangen biedt naast werken van de optredende dichters een verras sende schat aan bibliofiele en antiqua rische uitgaven. De Nacht wordt tradi- Liefhebbers van poëzie kunnen zich vrijdag 24 maart weer uitleven tij dens de tiende Nacht van het Gedicht in Goirle. Dit evenement is al tien jaar een begrip in poëtisch Nederland en Vlaanderen. butgse bedrijfsleven. Initiatiefnemer voor het bronzen beeld is Jac. Van Ham, grondlegger van amu sementsbedrijf JVH Gaming. Het borstbeeld van Gerrit Brokx, burgemeester in de periode 1988 tot 1997, is gemaakt door de 71-jarige kunstenares Olly de Vries van Abbe. Naast de vrouw van Brokx waren ook kinderen en kleinkinderen van de oud-buigemeester bij de onthulling aanwezig. 'een goede, constructieve sfeer'. "Ik heb geconstateerd dat er een duidelijk wil is om samen door te gaan." Slangen ziet veel overeenstemming tussen de partijen op het gebied van .openbaar vervoer, het economisch profiel van de stad, armoedebestrij ding en de manier van besturen ('directer contact met de burger1). Wat onder meer de ontwikkeling van kan toorlocaties, de veiligheid en de inzet van financiële middelen betreft, er verschillen, maar Slangen noe deze 'oplosbaar'. Met een startbijeenkomst op dins dag 21 maart in Grandcafé Restau rant "De Beurs" is officieel het startsein gegeven voor de eerste Til burgse Beursvloer. De Beursvloer zal begin oktober van dit jaar plaatsvinden. De Beursvloer is een evenement, waar maatschappelijke behoeften verhandeld worden: vraag en aanbod van vrijwilligers werk in de meest brede zin. Dankzij een voordelig resultaat over de laatste periode sluit de gemeente 2005 af met een overschot van meer dan 6,5 miljoen euro. Dat staat in het eindejaarsbericht 2005 van de "emeente dat deze week is verschenen, net college stelt aan de raad voor om enkele activiteiten die vorig jaar niet meer helemaal konden worden uitge voerd, dit jaar af te maken. Het geld dat hiervoor is overgebleven - 233.000 euro - wordt daarvoor apart gehouden en naar dit jaar overgeheveld. Deze overhevelingen zijn al verwerkt in het resultaat Vhn de eindejaarsberichten van de diensten van de gemeente. Het overschot van 6,5 miljoen wordt toegevoegd aan de Reserve voor I Grootschalige Investeringswerken I (RGI). al met succes voor. Reden voor de afdeling Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) van Contour om in Tilburg het initiatief te nemen. Voor de organisatie van de eerste Til burgse Beursvloer is een uniek team opgezet. Naast Contour als projectlei der zijn vertegenwoordigd: gemeente Tilbuig, afdeling Economische Zaken Rabobank Tilburg e.o., Fortis L Tilburg, Kamer van Koophandel Midden-Brabant, KPMG en De Til burgse Koerier. Gezamenlijk j er voor zorgen, dat de Beursvl en verscheidene steden gingen Tilburg Het organisatiecomité van de Beursvloer Tilburg heeft dinsdag de eerste stap gezet. Op de foto v.Ln.r. Paul Mouwen «i j. van quus QuHcgx van Rabobank, Paul van Delft van gemeente Tilburg, Lambert Verhoeven van Rabobank, Joost de Beer van De Tilburgse Koerier, Ilse van Abeelen yan Fortis Bank en Anja van Splunder en Monique Wille men, beiden van Contour. Gratis Poëziebus essen, Er rijdt vrijdag een gratis Poëziebus 1 Lies- tussen het Centraal Station van Tilburg Joke van Leeuwen, en Cultureel Centrum Jan-van- sM Victor Vroomkoning. Besouw in Goirle, Deze rijdt drie keer 11 vordeh verzorgd door heen om 1930, 20.30, 21.00 uur en Leenaars Paul van drie keer retour om 01.30,02.30,03.30 jl het geheel gepre- uur op de opstapplaatsen onderweg: door niemand Piusplein tegenover café De Plaats en r>-leen Korvelplein. Op de heenweg zal Louis het Raaijmakers de passagiers trakteren op een poëtische warming-up. Entreebe wijzen kosten in de voorverkoop 8.50 euro; op 24 maart aan de zaal 10 euro. •koopadressen in Goirle: C.C .1 Besouw (013-5343400) en de 1 bibliotheek; in Tilburg: M bibliotheek, boekhandels n en Livius en de cafés De lllll Weemoed. EN HULTEN ontstaan worden maatschappelijke doelen sneller bereikt, dit komt uiteraard weer ten goede aan een bete re leefbaarheid in Tilburg. Voor meer informatie kunt u kijker www.beursvloer.com of contact of men met de lokaal makelaar i Monique Willemen, i 4572 of mwillemen@cc die burg.nl. IN TILBURG, GOIRLE, RIEL, LOON OP ZAND, UDENHOUT. B E RK E L-E NS C HOT, OISTERWIJK, MOERGESTEL, HILVARENBEEK gens de fractie voldoen de buurtbus niet aan de wensen van ouderen mensen met een handicap. Verder de PvdA de suggestie om een retourtje een langere of onbeper'-* duur op de dag vanTo geven. Dit kost nu 1,60 euro en moet binnen een uur weer worden afgestem peld. 'Een ziekenhuisbezoek duurt al snel langer dan een uur, waardoor de buurtbus voor bijvoorbeeld ouderen toch wel duur wordt', aldus de PvdA in De zomertijd dient zich weer aan. Vanaf zondag kunnen we 's avonds weer genieten van een uur extra dag licht. Laten we hopen dat het de voorbode is van veel uurtjes zon de komeniie maanden. In de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 maart wordt om 02.00 uur de klok een uur vooruit gezet. Dat betekent voor veel mensen een uurtje minder slapen. Op 29 oktober om 03.00 uur is het gedaan met de zomertijd en wordt de klok weer een uur terug gezet. Frans Smulders (61) heeft gisteren de gouden speld van de gemeente Til burg gekregen. Loco-burgemeester Els Aarts van Tilburg reikte hem in popcentrum 013 de onderscheiding uit, waar hij afscheid nam als direc teur van basisschool De Elzen. Smul ders was sinds 1 mei 1973 directeur van de Montessoribasisschool De Elzen in de Elzenstraat. Hij is al meer dan 25 jaar lang maatschappelijk en ook op bestuurlijk niveau actief, met name binnen het onderwijsveld van het primair onderwijs. De uitsla ..amming morgen bekend. "De klei ne partijen (D66, TOP, TVP en Alge meen Belang, red.) zijn allemaal een mansfracties, dus om die bij de coali tie te betrekken, is niet logisch", zei geweest. Hamming maandagavond tijdens een open gev bijeenkomst met de andere lijsttrek- SP en de’ kers. "En Lijst Smolders Tilburg is lijst-* ook geen serieuze partner. Dat is nog PvdA een partij in oprichting. Bovendien zal er nog moeten worden gewerkt aan de chemie tussen de PvdA en de LST." J ïkker Hans Smolders I veel kritiek op de keuze ting om niet met zijn partij ge co; te gaan. "Ik had het fijn gevon- argur als, hij meteen eerlijk was - -»n hem altijd heel u overleg met de ‘de Smolders 'een m wu ik er niet reali. goed doet, als crhandelingen het k handel in alle i soms pijn doen." ma set

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 2006 | | pagina 1