ra 5 9 3 i a ■ffl BH J. Tilburg neigt naar coalitie PvdA-CDA-GroenLinks Kt In deze editie. Geluid van pipebands geeft menigeen kippenvel HEROPENINGs aanbieding Huisnummer ft brengt de rëgïö in beweging Smolders eist excuses Vreeman Lijsttrekker TBB wordt Veel activiteiten in kader 71 ste boekenweek steunfractielid van LST PALKESLA6 107.6 FM Windak II koop, Glas-in-lood fal 3 o Zandstralen 8-c o de Keesje Kousje, te"5 4eJ". rf»e de kleine boodschap, ö’8^ rfans de Willem II. n’8'11 klopt de stobbei öt oew dans de Drong schriele bats, schn^e Nick J-Sw»* 5 JAARGANG 48 NR. 2541 De Tilburgse Keerier 5 8EN9 11 110.000 OPLAGE VERSCHIJNT BERKEL-ENSCHOT, DONDERDAG 16 MAART 2006 Tilburgs Bierfestival Coalitievorming WIJNWORKSHOP en C aar all www.dewijnproefclub.nl Muzikale schilderijen Lijs bur at de uitlatingen te eigen kring had gezegd. Smolders, die zich deze manier getuigt het vai KOOPZONDAG ”De nieuwe 19 MAART is binnen! Aldert van der Burg (zie adv. pag. 3) Gemeentenieuws MIDDEN-BRABANT ontslag veel andere Schotten koester." TTT O^hèt henkbaars.nl MAAT 36 t/m 52 tapijtcentrum TILBURG Ringbaan Oost 134 388062 windak.rrt| www.decibel.nl Mesco MODE LINGERIE^Z DE JONG de uitslag, nbare ruimt st als hij het Subsidie Steunpunt Huiselijk Geweld Eerste editie Scotfest 29 april 8 c Onderhoudsvrije dakkapellen .10 10 Staat uw huis ook te I maar nog niet I meteen I advertentie II in Huisnummer GBB Voor meer informatie: www.tapijtcentrum.nl J RADIO DECIBEL SENIORENWIJZER PAGINA 11 i sterke moeten .e van i refe- is zo vendien Schotse anteerd. FLUKS, KINDERPAGINA CURSUSSEN CULTUUR AMUSEMENT GEMEENTENIEUWS UITAGENDA FILMS RONDOM HART VAN BRABANT SENIORENWIJZER GEESTELIJK LEVEN SPORT HUISNUMMER 1 0I3 - 536 20 88 www.dehaas-dejong.nl Wilhelminapark 122, Tilburg Mciekent stadsbe- il ge meen van Oranje nd voor Geweld I van het I in all- (baar te Winke?:^r^aSrmarkt nming heeft ling van een De lijsttrekker van i il nog vóór Pasen aan i ien nie- ug zijn in Schelde, riete, Val- S en I N» O Belangstellenden kunnen voor meer informatie over Scotfest terecht op website www.scotfest.nl DE HAAS^I 13 15 T/M 20 als ze kritisch zijn. Diezelfde politiek heeft een belangrijke opdracht om de kloof met de burgers komende jaren kleinér te maken." het Project in Allochtoi COMBI FOTO TUERLINCS Heuvelstraat 106 Tilburg-centrum 013-5421905' Informateur Frans Slang teel bezig met een quk kijken of er een basis werking tussen de c n Goir- Caatsheu- rogramma op boekenweek) COMBI FOTO DE HEUVEL Heuvel 27 Tilburg-centrum 013-5800975 I -bdOdo— Canon digital IXUS 55 4 •5 megapixel camera •asferische heldere 3x zoomlens •Metalen behuizing, 2.5" LCD-scherm •VGAfilmfunctie met geluid •Nederlandstalig menu •Inclusief lithium-accuset en lader Lijsttrekker Hans Smolders van Lijs burgemeester Vreeman. Die zou meteen i verkiezingsuitslag hebben gezegd dat de om Smolders uit een nieuwe coalitie te weren. Informeer bij makelaar naar de mogelijkheden. ..angen is momen- quick scan om te sis is voor samen drie partijen. De Ondek de lente 2006 in onze collecties mode, lingerie en badkleding Nieuw, volgens uw of ons ontwerp. Reparatie, restauratie, advies. GlasbewerkingsBedrijf Brabant Kapt. Hatterasstraat 10 - Tilburg Tel. 013-5325110 - www.gbb.nl schrijvers en mnzirli Nationale schoonmaakdag op 25 maart Tilburgers met bijzondere hob by's gezocht Cenotsmiddelenverbod in delen centrum pag. 8 en 9 De wooneditie van De Tilhurgse Koerier Arno Sparidaens is als steunfractie lid toegevoegd aan Lijst Smolders Tilburg (LST). weekgeschenk bij Gianotten. van 16.30 tot 17.30 uur Zaterdag 25 maart: Optreden van Henk Hofstede (zingt en speelt gitaar) en Mare Hendrickx (leest voor) van 15.30 tot 17.00 uur bij boekhandel Gianotten Buiten Tilburg vinden er ook actviteiten plaats in le, Udenhout, Bericel-Enschot, Oisterwijk en Kaa vel. Kijk voor het volledige progr www.obtmb.nl (klik op het logo van de Boek O 3 si p eniging Scotfest. "Het is een feest voor alle Tilburgers. Voor jong en oud." De Schotten hebben Tilburg op 27 oktober 1944 bevrijd van de Duitse Er is al vaak gesproken over de organisatie van een cultureel evene- re brengen. Een doedelzakband bestaat niet alleen uit de zogenaamde pipers ofwel doedelzakspelers, maar ook uit drummers. Zo zijn er sidedrummers, tenordrummers en een bassdrummer. De muzikale leiding is in handen van de Pipe Major en de commando's Pipe komen van de Drum Major. De Drum Pipe Major is een soort tamboer maitre die monk naast de commando's ook een show maakt door de beheersing en trucks met de mace. Dit levert vaak spectacu laire taferelen op. In bibliotheek Udenhout zijn in de maand maart schilderijen te bewonde ren van Corry van Lier-Zwerts. Deze expositie sluit aan bij de boekenweek (15 tot en met 25 maart) die in het teken staat van schrijvers en muziek. De schilderijen zijn de hele maand maart te bezichtigen tijdens ope ningstijden van de bibliotheek. Het Steunpunt Huiselijk Geweld Midden-Brabant heeft voor een perio- Tijdens het evenement is er bovendien de van twee jaar een subsidie van een Schotse markt en worden Sch**“ 55.000 euro ontvangen van het Oranje gerechten en dranken gepresenteerd. Fonds. Het bedrag is toegekend voor Voor de jeugd zijn er o.a. Kinder High- het Project 'Aanpak Huiselijk Geweld land Games. "Scotfest is een evene- ™.vchtone gezinnen'. Doel van het ment om niet te missen", verzekert project is het huiselijk geweld in all- voorzitter Alastair Gillespie van de ver- ochtone kringen beter bespreekt-? t: maken en waar nodig betrokkenen toe te leiden naar hulp. De opzet van het project is om vrouwen en mannen de mogelijkheid te bieden om in de eigen vertrouwde omgeving te praten over hun ervaringen met huiselijk geweld. Dit gebeurt middels kleinschalige voorlichtingsbijeenkomsten en gespreksgroepen van tien tot vijftien personen. De bijeenkomsten worden geleid door getrainde gespreksleiders bezetter. de eigen cultuur. ment om een extra dimensie te geven aan de bijzondere band tussen Tilbuig en Schotland. Op zaterdag 29 april gaat Pipebands echte Schotse doedelzakbands aam het er dus echt van komen. Alastair Gil- Een Schots festival zonder doedelzak- zig. De klanken van de doedelzak h lespie is één van de initiatiefnemers ken is natuurlijk ondenkbaar. Daarom inneren nog vaak aan de bevrijdir van Scotfest. Hij is een Schot die al zullen er tijdens de eerste editie van toen. Het standbeeld van de pip jaren in Tilburg woont en werkt. Vol- Scotfest vier pipebands optreden. De het stadhuisplein herinnert de 1 gens Gillespie mag de bijzondere rela- typische klanken van de oeroude doe- gers nog dagelijks aan de bevr tie tussen Tilburg en zijn vaderland niet delzak zullen het Leijpark extra sfeer- door de Schotten. Dutch Pipes <l._ verloren gaan. "Ik hoop dat we met de vol maken. De bands zullen op ver- Drums uit Tilburg is na de oorlog -op organisatie van Scotfest de band tussen schillende plekken in het Leijpark ver- 10 mei 1953 om precies te zijn- opge- Tilburg en Schotland kunnen verster- schillende traditionele en moderne richt naar idee van de Schotse doedel- ken. Het is een band die ik samen met composities op de doedelzak ten geho- zakbands die Tilbuig bevrijd hebben. Vreeman ontkent de uitlatingen te eigen kring had gezegd. Maar op hebben gedaan. Smolders, die zich deze manier getuigt het van minach- beroept op twee getuigen, is woe- ting voor mij en mijn kiezers. De dend. "Kom niet aan mijn betrouw- coalitiebesprekingen lijken zo door baarheid, dat is mijn hele leven al de burgemeester te worden geregis- mijn handelsmerk. Als Vreeman zijn seerd. excuses niet aanbiedt, zal il leugenaar neerzetten. "I chauffeur van Pim Fortuyn heeft met name moeite met het tijdstip en de plaats waarop de burgemeester zou hebben gezegd dat hij Smolders niet in een coalitie wil. "Meteen na het bekendmaken van de uitslag, in de raadzaal, een opent Het was anders geweest voor iedereen die van wijn houdt! Druivensoort, Herkomst Klassiek-Nieuw, Wijn spijs Start eind april Zie cursussen&workshops verderop in dit blad IN TILBURG, GOIRLE, RIEL, LOON OP ZAND, UDENHOUT Loafer Antonio Paolo in 4 kleuren (cognac, blauw, rood en mosgroen) van 119,90 voor:€8990 A f sn op het Het boekenfeest Boem Paukeslag is een nieuw initiatief in Tilburg waarvoor vier partners de handen ineen hebben geslagen; een boekenfeest met als uitgangspunt het thema van de boekenweek 2006 ‘Boem Paukeslag: literatuur en muziek'. Theater Zaal 16 zal op 18 maart het toneel zijn van een warm en sfeervol pro gramma met optredens van: Erik Bindervoet en Robbert-Jan Henkes, bekend van hun vertalingen van The Beatles en Bob Dylan, zanger en schrijver Thé Lau en Stadsdichter Nick J. Swarth. Voor muzikale intermezzo's zorgen het Theater van de Verloren Tijd met de voorstelling Music Hall en de Saxafari's. Afsluiter van het feest is dj Jules Deelder, die het swingende einde voor zijn rekening neemt. Het boekenfeest is een initiatief van OBT; bibliotheek Midden-Brabant, Stichting Volzin, en de boekhandels Livius en Gianotten. Voorverkoop voor deze avond bij de boekhandels en bibliotheek. vind het geen sterke coalitie, maar ook breekpunten. Daar ..aar ik zal deze moeten staat tegenover dat je weet wat je hebt Ikzelf zal altijd construe- met CDA en GroenLinks. In de oude zijn. En toch kri- coalitie was er sprake van chemie." van Tilburg." Aarts pleitte voor een tweede vrouwe- jjjj^ wethou(jer jn ggn njeuw collége. "Ik voel me als enige vrouw eenzaam." Dielissen gaf aan moeite te hebben t het niet met Frans Slangen als informateur, llege te "Hij is duidelijk een sympathisant van het CDA. Daardoor kan hij zich bij zijn werk als informateur niet onaf hankelijk en objectief .opstellen." Driek van Griensven (PvdA) was het daar niet mee eens. "De scepsis van de TVP delen wij niet. We hebben ■.■™S ".ven in Slangen en dat is gebaseerd op het verleden, omdat hij vaker informateur is geweest." Op zaterdag 29 april wordt in het Leijpark voor de eerste keer het eve nement Scotfest Tilburg gehouden. Dit feest voor jong en oud vindt plaats in samenwerking met het Til burgse Oranje Comité. De toegang is gratis. Op het programma van Scotfest Tilburg staan onder meer Highland Games, optredens van pipebands, folkmuziek, een High land Dancing competitie, een roof- vogelshow en hondenwedstrijden. Tilburg stevent af op een coalitie coalitie. "Ik v met PvdA, CDA en GroenLinks. opstelling, maar Dat bleek afgelopen dinsdagmorgen respecteren. tijdens de coalitieonderhandelingen tief en betrouwbaar z in het stadhuis. Deze koers betekent tisch, in het belang van continuering van het vorige stadsbe- Lijsttrekker Johan van den Hout van stuur, maar dan zonder Algemeen de SP sprak over een 'geamputeerde Belang. club'. "Óf je hebt het signaal van de kiezer niet begrepen óf je durft het niet aan om met een ander colk0- komen", zei hij over een eventuele coalitie van PvdA, CDA en Groen Links. Smolders gaf de PvdA nog een advies. "Laat het volk in een referen dum bellissen over de cityrWtg." daar niet mee eens. ook wel dat de steun voor Lijsttrekker Jan Hamming van de de TVP delen wij i inks (dat van 4 naar 3 zetels PvdA bezwoer de andere lijsttrekkers voldoende vertrouwen -:-Jerd", zeilijsttrek- dat hij alle mogelijkheden voor een is van deze partij. "Maar nieuwe coalitie had verkend. "En er coalitie is niet wegge- waren mogelijkheden met een andere jst Smolders Tilburg eist excuses van na het bekend worden van de t PvdA er alles aan moet doen Jan Hamming heeft haast met de vorming van een coalitie in Tilburg. De lijsttrekker van de PvdA wil nog vóór Pasen aan de slag met een nieuwe wethouders- ploeg. Hoewel.zoals het er nu naar uitziet, zal deze weinig nieuwe gezichten bevatten. De grote winnaar van vorige week dinsdag speelt op safe en kiest voor voortzetting van de oude coalitie, maar dan zonder grote verliezer Algemeen Belang. Op zich is er wel wat voor te zeggen. CDA en GroenLinks hebben weliswaar allebei verlo ren, maar niet zó dramatisch dat ze niet in een college horen te zitten. Met de PvdA erbij zou er een (kleine) meerderheid van 21 zetels ontstaan. En Hamming weet zeker dat er sprake is van chemie in deze coalitie, zoals de afgelopen vier jaar bleek. Dat wil niet zeggen dat hij kram pachtig moet vasthouden aan deze eerste optie. Mochten de drie partijen er bij de komende onderhandelingen alsnog niet uitkomen, dan ligt het voor de hand dat de SP aanschuift. Breekpunt tussen deze partij en de PvdA is steeds de cityring geweest, maar de suggestie van de SP om er dan maar een rendum over te houden, i gek nog niet. Laat de burger er maar over oordelen, op andere terreinen zullen beide partijen er samen wel uitkomen. De vraag is dan alleen wie erbij moet komen, aangezien ook PvdA en SP samen geen meerderheid hebben, zelfs niet met Groen Links erbij. Lijst Smolders Tilburg als coali tiepartner lijkt een minder voor de hand liggende keuze. Lijst trekker Hans Smolders van deze partij heeft weliswaar aangege ven dat hij constructief te werk wil gaan. Maar wellicht is het beter als nieuwe partijen eerst bewijzen dat ze vier jaar lang stabiel in een gemeenteraad kunnen opereren. Zo voorkom je LPF-achtige toestanden. Want op een herhaling op lokaal /eau van wat er eind 2002 in landelijke politiek gebeurde, niemand in Tilburg te wach- verwacht. "Ik zie oc'- J- GroenLinks ging, red.) is verminden ker Gon Mevis van dez de bestaande coalitie is niet wegge vaagd." Lijsttrekker Els Aarts van het CDA, dat 2 zetels verloor, trok nog een conclusie uit de verkiezingsuitslag: "We zullen de sociale component ver der uit moeten diepen." Ze noemde het draagvlak van een eventuele coalitie met PvdA en GroenLinks 'smal'. "We hebben bij elkaar 21 zetels. Misschien kan de VVD aanschuiven." Lijsttrek ker Jan Hamming van de PvdA wilde daar 'in dit stadium' niet aan beginnen. "De laatste jaren heeft de WD de coa litie niet ondersteund bij de grote dos siers." Kritiek was er ook. Lijsttrekker Loes Dielissen van de Tilburgse Volkspartij (TVP) vindt dat een coalitie van PvdA, CDA en GroenLinks 'te weinig recht doet aan de verkiezingsuitslag'. WD- aanvoerder Geert Naaijkens vroeg zich net als Aarts af of het draagvlak van de drie partijen met 21 zetels wel breed genoeg is. Lijsttrekker Hans Smolders van Lijst Smolders Tilburg (LST) zei 'een beetje teleurgesteld' te zijn over de voortzetting van de oude OISTERWIJK, MOERGESTEL, HILVARENBEEK EN HULTEN Mntit ktn. Ot**l Tin». ,f HM0. «V**1 air nut. ruM •- - II. ik w««< w«‘* t f|B(| 8|$ ent «rit Typitth l zaai da "XvW' ,ne" kleum stiantl - j». ile Kniikezeiket, mokt J -A ^get nm op sta0j. aa„d^« Overige activiteiten Vrijdag 17 maart: Popcentrum 013 De stadsdichter trak teert met o.a. Gorki, Meindert Talma Zaterdag 18 maart: Boekenfeest met o.a. Jules Deelder en Thé Lau in Theater Zaal 16. Dinsdag 21 maart: Lezing: Schrijvers en klassieke muziek door Bas Heijne en Hafid Bouazza bij Gianotten. Woensdag 22 maart: Arthur Japin signeert het Boeken- Destijds bekend als de Scotjes zijn zij nu nog steeds een begrip in Tilburg. Naast deze oudste doedelzakband van Nederland is de Concord Pipe Band uit Hengelo te gast tijdens Scotfest. Uit België komen de Antwerp District Band en de The Belgian Blend Band. Tijdens de openingscere- lie en de afsluitende fmale zullen de vier pipebands gezamenlijk optreden als een zogenaamde "massed band". Circa 100 pipers en drummers spelen dan gezamenlijk eenzelfde "tune". Een moment om niet te missen, waarbij menigeen kippenvel zal krijgen. Op donderdag 27 april krijgen de Tilbur gers overigens een voorproefje van Scot fest in de Tilbuigse binnenstad. Daar zul len demonstraties plaatsvinden met doe- ±k^l~;krs en Highland Dancers. Het laatste nieuws van de organisatie is dat de Schotse band Rhythm 'n Reel ook zijn opwachting zal maken tijdens Scotfest. "Deze groep komt speciaal voor deze gelegenheid naar Tilburg", Alastair Gilespie tot slot. "Een uit- stvivende band die zijn sporer ebied van de folk-rock ruimschoots iivcit verdiend." Op 19 maart wordt het Tilburgs Bier- festival georganiseerd in Winkelcen trum Paletplein. In de gezellige warm te van het overdekte winkelcentrum kunnen bierliefhebbers bieren proeven van allerlei vooraanstaande Neder landse bierbrouwers. Aanwezig zijn in elk geval St. Servattumus, De f De Roos, De Prael, Mommeriete, leibieren, De Prael, Moerenburg Jopen. TilburgDrinkt.nl zal aanwezig zijn met haar Tilburgse bieren. Het festival duurt van 13.00-18.00 uur. 1 g-s s I Scotjes De pipebands maken ook de koppeling met de bevrijding van Tilburg. Op 27 oktober 1944 werd Tilburg zoals gezegd bevrijd door de 15th Scottish Division. Bij een indrukwekkend deft- delzakspelers i lé waarbij de legereenheden door de straten van Tilbuig trokken waren ook echte Schotse doedelzakbands aanwe zig. De klanken van de doedelzak her inneren nog vaak aan de bevrijding van toen. Het standbeeld van de piper op zegt Al het stadhuisplein herinnert de Tilbur- stekenc gers nog dagelijks aan de bevrijding gebiei door de Schotten. Dutch Pipes and heeft Drums uit Til 10 mei 1953 Dat heeft deze partij afgelopen week einde besloten na een gesprek met de lijsttrekker van TilBurger Belang. Deze partij wist tijdens de gemeente raadsverkiezingen van vorige week dinsdag niet één zetel in de Tilburgse raad te bemachtigen. "Met hem als lijsttrekker heeft zijn partij in totaal meer dan duizend kie zers kunnen overtuigen", zo licht lijst trekker Hans Smolders van de LST toe. "Het zou doodzonde zijn om betrokken Tilburgers niet de kans te geven. De politiek moet de mensen weten vast te houden die zich maat schappelijk willen inzetten, zeker ook uilen op Leijpark traditionele er op de doedelza en, is woe- mijn betrouw- hele - /reeman zijn al ik hem als Een woordvoerder liet namens de "De oud- burgemeester weten dat hij in een eerder stadium al heeft ontkend de vermeende uitlatingen te hebben gedaan. Het is daarom ook niet op zijn plaats om excuses aan te bieden. Daarnaast liet Vreeman via zijn woordvoerder weten, dat de burge- imte. meester ook geen enkele rol speelt bij liet in de vorming van een nieuwe coalitie. UW i ten.

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 2006 | | pagina 1