m zr o BJ El CDA S iz o Meer zeggenschap voor Tilburg over jeugdzorg BeterMeubel Si Glas-in-Lood I t 3 LUST .1 Li/st Open dag I 1 brengt de regio in beweging db 1 1 1 LÜST2I Verkiezingscafé in Paradox Prijs van PvdA voor McDonalds Reeshof Audax sponsor Textielmuseum Redactie Beeldschrift gaat zelf exposeren ■ft Willem II ‘107.6 FM SI5 De Tilburgse Gergeegteraad, Beslist de rr&eiïe waard Windak ook iedere zondag open Activiteiten in V39 op Internationale Vrouwendag I i(D 00 00 rb Z 5 5T P - O JAARGANG 49 NR. 2539 De Tilburgse Koerier 11 .21 DONDERDAG 2 MAART 2006 B E R K E L - E N S C H O T, 0IST6RWIJK, 110.000 VERSCHIJNT IN OPLAGE Shitty ring ‘Het heeft ons té lang aan slagkracht ontbroken’ 1 M www.tilburgs1emt.nl i PostcodeStraatprijs valt in Tilburg Gemeentenieuws Aldert van der Burg AB verloot Henk van Valen wedstrijdbal [LAATSTE RONDE ontslag 10.000 m2 wonen slapen Carnavalsmotto 2007 FC Groningen MIDDEN-BRABANT A Programmavergelijking 197-388062 windak.nt| SENIORENWIJZER PAGINA 11 MAAT 36 t/m 52 TAPIJTCENTRUM TILBURG Ringbaan Oost 134 www.decibel.nl Baarle-Nassau turnhoutseweg 5 open van 09.30 tot 18.00 uur www.betermeubel.com DE JONG 3 I Onderhoudsvrije dakkapellen Weer stadswandelingen in Oisterwijk Kijk op pagina 12 en 13 -15 16,17 EN 18 20 Zaterdag 4 maart 19.30 uur J RADIO DECIBEL door par it interve- MODE EN LINGERIE CURSUSSEN CULTUUR AMUSEMENT UITAGENDA FILMS RONDOM HART VAN BRABANT FLUKS, KINDERPAGINA SENIORENWIJZER GEESTEUJK LEVEN TOT DE HELFT V/D HELFT e* GEMEENTENIEUWS. WILLEM II SPORT BeterMeubel wonen slapen van het I Beeldsct is een tijdschi Westbrabants' van de afdel West en alle Ie -esloter voor w Tfrots opTilburg.nl uwur.urillem-ii.nl IsühI jndagen 11.00 tot Winke^gS»nrmarkt DE HAAS V I A D V O C uur en op de zor 5 en 12 maart van 11 17.00 uur. organiseren de Tilburg- Feniks, Stedenband Til- abant op woensdag 8 wordt gehouden in „emeen Belang ezoekt, maakt kans om een ■’-*-~3t om de wed- le politieke partij voor Willem Il-NEC heeft STEM L'JST 3% 3 g sJ g O g en stede- expertise om in inde) crisis tijdig te bieden. In de t crisisberaad er interventiemacht 1""n wij kun- t college Iburg is namelijk bevoegd om 24 uur oplossingen af te dwin- 4et die zogeheten interventie- Koii nvi wllege via de wethou- ‘uïleid bij ernstige, d< jlosbare, crisissen College heeft in vier jaar Tilburg blijvend veranderd Nieuwe ateliers voor kunstenaars op NS plein Posters met promotie ouderenadviseurs pag. 16, 17 en 18 Thuis in Tilburg Wie de site van (AB) bez bal te wir strijdt de we geschonl Zondag 5 maart beginnen de populaire cultuurhistorische stadswandelingen door het centrum van Oisterwijk weer. Om 10.30 uur wordt er gestart vanaf het cultuurcentrum Tiliander, ingang Lindeplein. Gids is Helène van Kem pen. De wandeling duurt ongeveer 2 uur en eindigt met een kopje koffie/thee in café 't Molentje. Inlich tingen: Bernard Bekkers 013-5212766 of VW Oisterwijk 013-5282345. ZONDAG OPEN 4 SPEKTAKEL i j i Laat zien wie uw stem waard is. - Echte veranderingen komen niet I door beloftes, maar door mensen die I hun nek uitsteken en handelend I optreden. Met uw steun wil ik het bestuur van Tilburg versterken en verbeteren. I U gaat stemmen op de partij van uw voorkeur? Waarom dan ook niet op de kandidaat van uw voorkeur? 4e van onder - TOP lijst 4 nr 26 Deze past in iedereNnnenzak! Midden-Brabant College Locatie Economie en Groen 7 maart 18.00-21.00 uur Gershwinstraat 10 Tilburg 30 Meer weten? www.mbctilburg.nl I GBB Nieuw, volgens uw of ons ontwerp. Reparaties, restauraties, advies. GlasbewerkingsBedrijf Brabant Kapt. Hatterasstraat 10 - Tilburg Tel. 013-5325110 - www.gbb.nl De gemeente en een aantal uitvoeren de Tilburgse partijen (waaronder Kompaan, Bureau Jeugdzorg, Instituut Maatschappelijk Werk en de Raad voor de Kinderbescherming) zetten morgen hun handtekening onder een o overeenkomst. Deze moet zorgen voor niet uitkomt, I een sluitende aanpak voor jongeren met problemen. De gemeente is hierbij verantwoordelijk voor goede preven tieve zorg in de stad. "Natuurlijk moe ten we door vroegtijdige signalering en jj van de Arbeid in Tilburg Nederland. Werkgelegenheidsprijs voor McDonalds m de McDonaldsvestiging hof. M'«’en\ehX'^ Op www.algemeenbelang-tilburg.nl staat een quiz met tien vragen. Voor de antwoorden is bladeren in het verkie zingsprogramma dat op deze site staat, voldoende. De inzendingen moeten per mail worden verstuurd aan AB. Onder de goede inzenders wordt de bal - met daarop alle handtekeningen van de WiUem-É-spelers - verloot. De ver loting en uitreiking vinden plaats op zaterdag 4 maart om 15.00 uur op de Heuvel. interventie voorkomen dat jongeren in een crisis terechtkomen", zegt Ham ming. "Voor jongeren waarmee het toch mis dreigt te lopen, richten we nu het crisispreventieoverleg en het ste- mag delijk crisisberaad in. Dat is echt winst en de vergeleken met de huidige situatie." De overeenkomst wordt getekend in aanwezigheid van minister Donner van Justitie en de regeringscommissaris voor het jeugdbeleid, Steven van Eijck. De ondertekenende partijen bundelen in het crisispreventieoverleg lijk crisisberaad hun experti: geval van een (dreiger gespecialiseerde hulp i gevallen waarbij het biedt de jnterventier de oplossing. Hamming: "En w nen ook snelheid bieden." Het i van Tilburg is namelijk bevoe binnen 2'1 gen. Met die zogéiKuai uh» macht kan het colle der Jeugdbelt tijen niet opli Tijdens het Verkiezingscafé van van avond worden Tilburgse lijsttrekkers aan de tand gevoeld over hun venjien- sten en wensen. Het wordt geen elle~ lang debat, maar een gevarieerde t eenkomst in drie snelle ronden, i wisseld met muziek en cabaret, de bezoekers van het Miliei gewend zijn. Ronde 1 gaat over milieu, natuur en vervoer; ronde 2 over veiligheid, werk en armoede. In deze ronden treden de lijsttrekkers van CDA, PvdA, Alge meen Belang, GroenLinks, VVD en De eerste twee weekein den van maart is in galerie de Verdieping, Industrie weg 16 te Moergestel, de expositie te bezichtigen van de voltallige redactie Brabantse fotoblad chrift. Beeldschrift ^-chrift voor alle auautSe fotOClubS afdeling Brabant West en alle leden die aan gesloten zijn bij de BNAFV (Bond voor Nederlandse Amateur Fotografen Verenigingen), e zeskoppige redactie, e voornamelijk recensies hrijft over de tentoon- dlingen van de fotoclubs West-Brabant en daar naast haar leden op de hoog- eerste keer haar te houdt van allerlei fotogra- zien onder de titel fische zaken, laat nu voor de u het zeggen." Lijsttrekker Jan Hamming van de soci- aal-democraten overhandigt de Werk gelegenheidsprijs 2006 morgen, vrij dag 3 maart, om 12.30 uur aan de ver tegenwoordiger van McDonalds Zuid- Mediaconcem Audax uit Gilze ver bindt zich voor tien jaar als topsponsor aan het Nederlands Textielmuseum. Dit hebben het Nederlands Textielmu seum, het gemeentebestuur van Til burg en de directie van Audax vorige week woensdag gezamenlijk bekend gemaakt. Door deze sponsoring, waarmee een bedrag van 3,75 miljoen euro is gemoeid, is het Nederlands Textielmu seum onder meer in staat om een nieuw entreegebouw te laten bouwen. PvdA-wethouder Hugo Backx (Cul- verdient deze prijs vol gens de PvdA 'vanwege haar vooruit strevende werkgelegenheidsbeleid voor jongeren en allochtonen’. Eerdere werkgelegenheidsprijzen werden in 1998 door premier Wim Kok aan La Poubelle en in 2002 aan Lips Textiel door staatssecretaris Flip Buurmeijer uitgereikt. tuur) reageerde verheugd: "Ik ben zeer blij met het feit dat een bedrijf als Audax zich aan het museum veibindt. De vernieuwingen die we nastreven, kunnen we met deze sponsoring de komende tijd realiseren." Onderdeel van de sponsorovereenkomst is verder dat het museum voortaan Audax Tex tielmuseum Tilburg gaat heten. Nog dit jaar gaat de eerste spade de grond in voor een transparant entree gebouw, dat onder meer ruimte biedt aan een auditorium, een foyer, een restaurant en vergaderaccommodaties. Het ontwerp is afkomstig van het architectenbureau Cepezed uit Delft. UM v» Door het nieuwe entreegebouw komt er meer ruimte voor educatieve acti viteiten en ateliers. De expositie is op de zaterdagen 4 en 11 maart open van 13.00 tot 17.00 c Tilburg krijgt als eerste gemeente in Nederland meer te zeggen over de jeugdzorg. "Echt geweldig want het heeft ons té lang aan slagkracht ont broken", zegt PvdA-wethouder Jan Hamming (Jeugdbeleid). "Het n nooit zo zijn dat kinderen tussen «v wal en het schip vallen omdat jeugd- zorgpartijen onderling van visie verschillen." De wekelijkse PostcodeStraatprijs de Nationale Postcode Loterij is geval- veld. Eén gezin heeft 37.500 euro len in Tilbuig. Alle deelnemers met de gewonnen, twee andere gezinnen won- winnende postcode 5042 DN op de for- nen elk 12.500 euro. Bovendien heeft tuinlijke Redemptoristenstraat hebben één van de deelnemers -bovenop de een bedrag van 12.500 euro per lot geldprijs- een gloednieuwe BMW De Partij gewonnen. Er spelen in deze postcode gewonnen. De uitreiking van deze Post- reikt de W drie gezinnen mee met de loterij met in codeStraatprijs is te zien in Eén tegen 2006 uit aan totaal vijf loten. De winnaars ontvingen 100 op 5 maart om 21.30 uur bij Talpa, in de Reeshr Fuji Finepix l •5.1 megapixel camera qcn •3x zoomlens •2.5 inch LCD scherm ORQ •Slechts 18mm dik £UU COMBI FOTO COMBI FOTO DE HEUVEL TUERLINGS Heuvel 27 Heuvelstraat 106 Tilburg-centrum Tilburg-centrum I 013 5800975 I 013-5421905 013 -536 20 88 www.dehaas-dejong.nl Wilhelminapark 122, Tilburg Het programma bestaat uit een mid- mabel@hotmail.com. Tot 22.00 uur is dag- en een avondgedeelte.'s Middags er gelegenheid tot napraten onder het van 13.00 uur tot 17.00 uur vinden er genot van een drankje, dans- en toneeloptredens en diverse creatieve en informatieve workshops plaats. Van schilderen en vouwen tot workshops over microkredieten en beeldvorming. Ook draait er een film '1 over vrouwen die als Turkse gastarbei der naar Nederland zijn gekomen. Het H| avondprogramma begint om 19.00 uur M en heeft als titel: 'Ben jij een Mabel?’ N Schrijfster Liesbeth Wytzes vertelt N over haar boek 'De Mabe'-- MOERGESTEL, HILVARENBEEK EN HULTEN TILBURG, GOIRLE, RIEL, LOON OP ZAND, UDENHOUT Zo’n 44 miljoen moet-ie gaan kosten, de Tilburgse cityring. Kern van dit plan is dat er eenrichtings verkeer voor auto's op de Spoor- laan, Heuvelring, Paleisring, Schouwburgring en Noordhoekring gaat gelden, met de klok mee. Dus als u op de Hart van Brabantlaan J woont en u wilt even met de auto I iemand op station Tilburg ophalen, 1 dan mag u op de terugweg mooi I langs bekaant de hele binnenstad II rijden voor u een keer thuis bent. 11 Het is echt geen grapje, maar een 1 serieus plan van het huidige college I van burgemeester en wethouders. I Op de site van de gemeente Tilburg I staat het hele verhaal in geuren en I vooral kleuren - kijk maar bij het I kopje Visualisaties - uitgelegd. Een I ander kopje luidt De ring als sie- I raad. 'De cityring wordt niet 9 zomaar een stuk asfalt', staat daar j geschreven. Er worden ideeën ont- wikkeld om er een verbindingsweg I van te maken waar of waaromheen I van alles te zien en te beleven valt.' I Lekker is dat. Je bent straks je leven I als overstekend voetganger op de I shitty ring niet meer zeker, als auto- I mobilisten worden afgeleid doordat I er van alles te zien en te beleven valt. Verder wordt gesproken over ’bijzondere oversteekplaatsen met I aparte bestrating of wegmarkerin- gen’. Het plaatje erbij belooft wei nig goeds. Ja, bijzonder ziet het er wel uit, maar de rode, gele en witte strepen en vlakken zijn absoluut niet herkenbaar als oversteekplaats. Stoppen automobilisten nu al niet of nauwelijks voor zebrapaden, als ze die rare strepen op de weg zien, zullen ze dat zeker niet doen. Ook zijn er ideeën om experimentele kunst op of langs de weg te plaat sen. Maar ik denk dat de gemiddel de Tilburger liever wil dat hij snel met z'n auto door de stad kan dan dat hij experimentele kunst zit te bekijken, terwijl hij stilstaat. Als u de verkiezingsprogramma's van de verschillende partijen goed hebt gelezen, dan weet u op wie u 7 maart moet stemmen om de ver voersramp die Tilburg bedreigt, ongedaan te maken. Er zijn geluk kig nog partijen in de raad die tegen het hele onzinnige plan zijn. Mis schien aardig om in uw achterhoofd te houden als u uw keuze bepaalt. De cityring. Al kreeg je 44 miljoen toe, dan zou je 'm nog niet willen. Toch? In het kader van Internationale Vrouwendag 2006 orCT se Vrouwenraad, Centrum Buitenlandse Vrouwen, Feni burg-Matagalpa, SEW en COS West en Midden Brat maart een afwisselend activiteitenprogramma. De dag V39 in Tilburg. Het thema dit jaar is 'Goed Gezien'. niëren. Zo wordt nu bij een ernstige crisis een passende plaatsing van een jeugdige ook echt mogelijk. Verder heeft diezelfde wethouder het mandaat om aanwijzingen te geven aan jeugd- zorginstanties om hun samenwerking te verbeteren. Er wordt regelmatig gerapporteerd aan de wethouder. Op basis van die rap portage heeft de wethouder Jeugdza ken de bevoegdheid verbeteringen in gang te zetten, zolang deze maar binnen de bestaande wet- en regelge ving vallen. De overeenkomst heeft een voorlopige looptijd van twee jaar. "Onze proef is in mijn ogen een ontwikkélmodel dat voor meer gemeenten in Brabant en het land als model kan dienen en waarbij ook aan andere partijen kan worden gevraagd om mee te doen", aldus Hamming. De gemeente Tilburg en de provincie zijn van plan om hun wederzijdse samenwer king in het kader van deze proef de komende tijd verder uit te werken. In Paradox aan de Telegraafstraat SP aan. In ro..u» 62 begint vandaag, donderdag 2 partijen erbij en maart, om 20.30 uur het Verkie- tieke spel: weL zingscafé. Dit wordt georganiseerd voorkeur, wat worder door de redactie van het Milieucafé. wat voor opko De zaal gaat om 20.15 uur open. verwachten de In ronde 3 komen de andere i gaat het over het poli- :lke coalities hebben worden breekpunten, x comstcijfers en uitslagen verwachten de lijsttrekkers? Aan het slot van elke ronde laten beken de Tilburgers hun licht schijnen over wat de lijsttrekkers hebben gezegd. Muziek is er van het trio Isabelle lien- Savelkoul, Frederik Felix en Henk bij- Koekkoek, en van het duo Frans van afge- der Meer en Leon van Egmond, van zoals wie de eerste ook wel bekendheid sucafé geniet als Ferry van de Zaande. Maaltijd Tussen het middag- en avondprogram ma kunnen bezoekers blijven eten deK (vegetarisch). Voor deze maaltijd zijn gen uitsluitend in de voorverkoop kaarten koes verkrijgbaar bij COS West en Midden Brabant. Feniks of Centrum Buiten en heeft als titel: 'Ben jij een Mabel?' landse Vrouwen. Het feest is tot 19.00 Schrijfster Liesbeth Wytzes vertelt uur alléén toegankelijk voor vrouwen over haar boek 'De Mabelgeneratie': en meiden vanaf 16 jaar. Kinderen tot een verkenning van idealen en ambi- 16 jaar worden niet toegelaten, het ties van vrouwen van nu. Karen Breurs feest is namelijk bedoeld voor vrou- onderzoekt daarna hoe 'Mabel' het wen. Er is geen kinderopvang aanwe- publiek is. Tijdens het onderdeel 'Wie zig. Tijdens het avondprogramma zijn van de Drie' leidt Jehan Edriouch ver- ook mannen welkom. Meer informatie volgens een panel van vrouwen uit over het programma is te vinden in de verschillende generaties. De zaal folder Internationale Vrouwendag Til- bepaalt wie de 'echte' Mabel is. Het burg. Deze is verkrijgbaar bij het COS panel bestaat uit mw. G. Faneyt, mw. (Stationsstraat 39), het CBV (Wil- R. Vreeman en mw. E. van Luyk - van helminapark 62) en Feniks (St. Anna- Reedt Dortland. Aanmelden voor het straat 20). V39 is gevestigd aan de avondprogramma kan via benjijeen- Veemarktstraat 39 in Tilburg. Het motto van carnaval 2007 is Toe- pertoe taaste nie toe'. Dit motto spoort de Kruiken en Kruikinnen aan om din- n bedachtzaam te doen en tevens te Koesteren watje bezit. Respecteer nor men en waarden en toon respect voor de ander. Ga rustig 'ns uit je dak, maar blijf binnen de grenzen. Alger aakt l innen. Het gaat „dbal die de politieke wedstrijd Wuicui iken. geval- metde lopde.v.- lat hebben hun prijs uit handen van Gaston Starre- veld. Eén gezin heeft 37.500 met de gewonnen, twee andere gezinnen de for- nen elk 12.500 euro. Bovendien één van de deelnemers -bove gloednieuwe itreikir-- gewonnen. codeStraatprijs is te zien 100 op 5 maart om 21.301 GD

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 2006 | | pagina 1