V I 8?’ I I i I 3 o h 0 1! I u Nieuw in Efteling: De Vliegende Hollander It I Leuterconcours in Theaters Tilburg Over} 1 il- I wpl Open dag SREMK 31 h BW wfó' brengt de rëgïö Tn beweging n - 150-70% Grote O Smolders presenteert lijst met kandidaten Willem II Waogens Louwe voorproefje op stoet 107.6 FM ééndags- opruiming De 200.000e is binnen a LIVIUS Nieuwland t aat >6 Tilburg 013-5435944 --ssr 16 Nu lekker goedkoop duur doen l •g. I O CQ 5 f f SS g ïg s Pi i ii !i 1 249,-J JAARGANG 49 DeTilburgse Keerier CULTUUR AMUSEMENT.. GEMEENTENIEUWS .6 EN 7 UITAGENDA FILMS CURSUSSEN. .11 12 WILLEM II. .13 RONDOM HART VAN BRABANT FLUKS, KINDERPAGINA.. GEESTELIJK LEVEN.. SPORT. DONDERDAG 26 JANUARI 2006 VERSCHIJNT IN 1 1 0.000 PLAGE Nickelodeon Q. Extra Raadswerk Aldert van der Burg De Vliegende Hollander wordt in april geopend. het pag. 6 en 7 K ORTING I TöpformA- 2006 NEC 113,99 Kleintje Carnaval bij Lijntrekkers MIDDEN-BRABANT KICK.FUN, [www.remax.nl/vision 013-59200801 MAAT 36 t/m 52 Lijst le E N T R U M Tuincentrum Overvecht vindt u o.a. in: www.decibel.nl Legende komt op le Paasdag tot leven Zaterdag 28 januari van 9.30 - 17.00 uur J RADIO DECIBEL FITNESSIAARABONNEMENT ONBEPERKT MODE EN LINGERIE Zaterdag 28 januari 19.30 uur Christel van den Dungen neemt opnieuw deel aan het Leuterconcours. IQ <D ichien koud t je elo- Nieuwlandstraat 56 5038 SP Tilburg Tel. 013 - 5435944 Tilburg Koningsplein 1 tel: 013-543224» www.arendse.nl LEOLUX Tilbu kiezir beker BOEKHANDEL pakweg iMomente van d met i BijN de ga 'Om w,nkehgsa^enrmarkt De attractii eigen huis l spraakmaker kers gaan ter Eeuw, TILBURG TE^, IO.OÖD+ www.willem-ii.nl NR. 2534 I >oed attractie liet de Efte- door de eeuwen- boek. le Vliegende Hol- fatsoe Maandag 30 januari zijn wij gesloten wegens inventarisatie Tilburg - Rugdijk 2 (Tilburg-Noord) Boxtel - Vuurijzer 4 (A2 - afslag 25) Breda - Heilaarstraat 175 (A16 - afslag 16, bij woonboulevard) Nu topmerk-toonzaalmodellen tegen 20 tot 70% korting ZINKEN TEIL MET BLOEMBOLLEN Breng kleur op uw terras met deze teil gevuld met hyacinten of narcissen, 0 25 cm. ARENDSE Health Club Midden-Brabant College Locatie Frater van Gemert 31 januari 18.30-21.00 uur Reitse Hoevenstraat 12 o Q. o' fl) Programma Het Waogens Louwe duurt van 12.00 tot 18.00 uur. Eén van de hoogtepunten van de middag vormt het bezoek van Prins Mark d'n Irste van Kruikenstad Koos Kluytmans Q Pastoor van Beugenstraat 35, Oisterwijk, telefoon: 013 - 528 48 15, vrijdag koopavond. kiik voor onze super aanbiedingen op www.kooskluytmans.nl Op 28 januari is het weer Kleintje Camaval bij carnavalsvereniging De Lijn trekkers. Deze avond zijn weer veel verenigingen en orkesten aanwezig. Het feest wordt gevierd in de residentie van de Lijntrekkers, Riddershof aan de Leharstraat 110 in Tilburg. Opper Cees d'n Irste zal samen met zijn adjudant en diplomaten alle verenigingen en orkesten ontvangen. Om 20.30 uur gaat de zaal open. Alle carnaval- en muziekliefhebbers zijn van harte welkom. makelaars/taxateurs Toegangskaarten Het programma wordt georganiseerd door Camavalsstichting Tilburg. Er zijn nog enkele verspreide kaarten in de grote zaal verkrijgbaar. De studie zaal is uitverkocht. Kaarten zijn te ver- i Theaters Til de splash! Een geen enkel ander p Voor De Vliegende een minimum-lichaamslengte van Cultureel erfgt 1.20 meter. Bezoekers op de stadswal Voor de nieuwste att van het havenstadje of op het terras ling zich inspireren d van het horecapuntje De Kombuys oude legende van de S-Ï ch 5 Meer weten? www.mbctilburg.nl tie werd vrijwel helemaal in s bedacht en ontwikkeld en is kend te noemen. De bezoe- i terug in de tijd, naar de Gou den Eeuw, de tijd van de succesvolle Verenigde Oostindische Compagnie. Een spectaculaire tocht voert de bezoe kers naar een hoogte van 22,5 meter en laat hen met snelheden van ruim 70 km per uur de vloek van het spook schip trotseren. Daarbij is men onder hevig aan G-krachten variërend van 3x het eigen lichaamsgewicht tot bijna gewichtsloos. Er is een investering van bijna 20 miljoen euro mee gemoeid. Vanwege het enorme succes worden het beide evenementen tegenwoordig op irin afzonderlijke avonden gehouden. Een tonpraoter houdt in het plaatse lijke dialect een conférence (in het Tilburgs 'buut' genoemd). Daar!.. zijn vele kwinkslagen verwerkt over allerlei, onder andere politieke en maatschappelijke, gebeurtenissen in Na afloop Tilburg. De 'buut' of 'tonproat' een gez wordt gepresenteerd vanuit een grote en de ton die op een podium geplaatst is, vandaar ook de naam 'tonpraoter'. Op 28 januari zullen acht tonprao- ters een gooi doen naar de titel. Historie Het tonpraoten is iri Tilburg geïntrodu ceerd door carnavalsvereniging De Fènpruuvers vandaar dat twee van de vier presentatoren afkomstig zijn uit de gelederen van deze carnavalsvereni ging. De twee andere presentatoren zijn afkomstig van de Tilburgse camavals stichting. Ter gelegenheid van bet 11- jarig bestaan van de camavalsstichting, schonken de Fènpruuvers het evene ment aan deze overkoepelende organi- krijgen bij de kassa van satie. Sinds 1974 een vast onderdeel burg (tel. 013-5490390). van de aanloop naar het carnaval, tot halverwege de jaren '80 was het Ton- proaten' gecombineerd met het 'Blèren'. lander. "Ik zal vaeren, storm of gheen hij zijn eigen noodlot... Zijn schip storm, Paesen of gheen Paesen. Ik zal veranderde in een mysterieus, vurig vaeren, al is het tot in den eeuwig- spookschip dat werd gedoemd voor heid!" Dat schreef kapitein Willem eeuwig de zeven wereldzeeën te beva- van der Decken in 1678 in zijn log- ren als 'De Vliegende Hollander’... 'c Hiermee tartte hij de regels, het De Efteling draagt sinds haar oprich- tsoen en de elementen. En tekende ting in 1952 het culturele erfgoed van Ttots opTilburg.ni Familieattractiepark De Efteling in Kaatsheuvel opent op 1 april weer haar poorten voor het publiek. Op le Paasdag komt in het park de legende van 'De Vliegende Hollan der' tot leven. Dan opent de nieuwe, grootste en duurste attractie in De Efteling ooit. De Vliegende Hollan der is bijzonder, omdat het een com binatie is van een walk-through, darkride, achtbaan, watercoaster en een splash, samengevat in een rijk gethematiseerd geheel, dat zich zowel binnen als buiten afspeelt. I rrgaSWW 399,- Nikon Coolpix P2 299r* INCL CONDITIEFIETSEN, 95 SPINNING, KICKFUN, V «7 «/j ROEIEN ETC. per maand begin deze volk kunnen daarom niet anders dan zelf >p de zeven- in die gemeenteraad gaan zitten en we van Lijst Smolders zullen ze op de huid zitten, dan moeten gemeenteraadsver- ze wel anders gaan werken." Smolders -J spreekt van 'een evenwichtige en kwali tatief hoogstaande kandidatenlijst'. "Van professor tot huisvrouw, van ingenieur tot BAT-medewerker, van jong tot oud, -alle gelederen van en dan wel ïzond portie venaant" verwerken in hun wagen. t gebeurt Carnaval komt met rasse schreden de Tun- naderbij en er is nog veel werk te doen, irkese Turken, De spanning stijgt en de verenigingen ,V. de Kappe- zijn hard bezig om alles op tijd klaar te ■■ebben, zodat zij op zondag 26 februa ri de onderlinge strijd aan kunnen gaan. In een carnavaleske sfeer en onder het genot van een hapje en een drankje kunt u genieten van deze gezellige bedrijvigheid. Bovendien kunt u in de stemming komen door de geur van papier-maché, polyester en de muzika le performance van liefst twaalf orkesten ,die acte de presence geven tijdens deze gebeurtenis. Maureen Smeets van ’het leuteren' vindt er een gezellig feest plaats in de omloop I en de studiozaal. Dan zal niemand minder dan de Hoogheid van Kruiken stad, Prins Mark d'n Irste, bekend maken wie zich Opperleuterèr 2006 mag noemen. Ook zal prins Mark de publieksprijs en de prijs voor de beste nieuwkomer uitreiken. Met uitzonde ring van de publieksprijs, vindt de beoordeling plaats door een deskundi ge vakjury. Vorig jaar is de prestigieu ze titel Opperleuterèr naar Maureen Smeets gegaan. Dit jaar zal zij in de ton staan als 'Mia multimedia'. Uiteraard zal het er op 28 januari om spannen of zij de titel wederom krijgt. Het feest zal muzikaal worden opge luisterd door bekende Tilburgse zan gers als Bart van Loon, Bart Schuer- mans, Jurgen Leijten en Marc van Alphen en deze artiesten worden afge wisseld met een disco. In de omloop van de studiozaal zullen carnavals bands als Bekèk 't is, die Original Obe- relf Pilskapelle en Dees ist het feest compleet maken. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezin- gen van dinsdag 7 maart a.s. 11 publiceert De Tilburgse Koerier U de komende weken een aantal F extra pagina's Raadswerk. In I deze editie vindt u liefst vier I pagina's Raadswërk, die volledig I in het teken staan van de verkie- J zingen. Op deze extra pagina's komen de lijsttrekkers van de deelne mende partijen aan het woord. Zij stel len zichzelf en hun partij voor aan de burgers. Daarnaast spreken de partijen zich uit over het onderweip verkeer en vervoer in de stad. Kijk hiervoor op de pagina's 18 tot en met 21. attractie als deze is in hebben een prachtig uitzicht op park te vinden." buitendeel van de spannende ride. e Hollander geldt ilengte van de stadswal sprookjes, sagen en legenden een warm hart toe. Sprookjes kwamen tot leven en in de loop der jaren vonden ook verhalen uit duizend-en-een-nacht (Fata Morgana en Vogel Rok) en de sage over de Bokkenrijders (Villa Volta) een permanent thuis in het^ark. Tilbuig heeft sinds begin deze week 200.000 inwoners. Sophie van Schaik (18), studente aan de Rocka cademie, viel de eer te beurt om de geschiedenisboeken in te gaan als de 200.000e inwoner van de stad. Na Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Eindhoven is Tilburg nog altijd de zesde stad van het land. Op de achterpagina is meer over deze mijlpaal te lezen. Na Smolders staat op de tweede plaats ingenieur/bedrijfsleider Peter van den kortom: mensen uit alle gek Hoven. Prof. Harrie de Swart, hoogle- onze Tilburgse samenleving t raar Logica aan de Universiteit van Til- van de werkvloer met een gez burg, staat derde en uitgever/ondeme- boerenverstand." mer Aijen Roos is op de vierde plaats te vinden. Patrick van de Wijgert, die een leidinggevende functie in de logistieke sector heeft, is als vijfde genoteerd. De eerste van de in totaal drie vrouwen op de lijst is Germaine Verderosa, die zesde staat. "Ik mag wel zeggen dat ik een heel speciale lijst heb weten samen te stellen van zeventien betrokken men sen die geen politicus willen worden, maar voor het volk op willen komen", licht Smolders toe. "Ze zijn het spuug zat, zoals het al decennia lang gaat. Het is overduidelijk dat de huidige politici die het volk hadden moeten vertegen hart onder de riem woordigen, grotendeels zichzelf en hun partij hebben vertegenwoordigd. Wij als 329,- Sony DSC S90 4.1 Megapixels, HAn-CCO M 2,5'tCD-scherm ff II- V M Carl Zeiss 3x zoomlens ihWWlMl Inclusief accu en lader COMBI FOTO COMBI FOTO DE HEUVEL TUERLINCS Heuvelstraat 106 Op zondag 29 januari organiseren de lingen in de bouwhal bezig om hun car- Camavalsstichting Tilburg en de navalswagen te bouwen. Dat wagenbouwers in de bouwhal aan de door acht verenigingen: C.V. i Lambert de Wijsstraat het zogenaamde nelplekkers, C.V. de Görke Waogens Louwe. Die dag kunt u al C.V. de Fènpruuvers, C.V. de Kappe- zijr een voorproefje krijgen van het groot- sientjes, C.V. de Schèèl Praaje, C.V. het ste evenement van het openbare cama- Appetjoek en C.V. de Bierschaope. Zij val 2006, d 'n Opstoet. zullen in goede harmonie met elkaar het Al maanden is een groep enthousiaste- motto van dit jaar "Et Verstaand is Nov- Hans Smolders heeft t week de lijst met daarop tien kandidaten van Lijst rurg voor de zingen van 7 maart aanstaande endgemaakt. Wie op Google steeds meer dikke kinderen in Nederland intikt, ziet dat er een beangstigende hoeveel- lieid websites is met informatie over dit onderwerp. Kinderen eten ongezonder, zitten vaker aan de computer of voor de televisie en spelen minder frequent buiten dan pakweg twintig jaar geleden. iteel zou rond de 13 procent van deze bevolkingsgroep kampen met overgewicht of obesitas. Bij Nickelodeon hebben ze goed in de gaten dat de situatie ernstig is. 7 jonge kijkers te stimuleren vaker buiten te spelen, zond de kin- derzender gisteren tossen 14.00 en 17.00 uur helemaal niets uit. Wie 'toch keek, zag alleen een wit j scherm en af en toe kwamen pro- grammamedewerkers langs om de [diehards onder de kijkers aan te sporen alsnog een jas aan te trek ken en hun heil buiten te zoeken. Zapp, één van de concurrenten van Nickelodeon, deed niet mee aan het initiatief, omdat het 'gewoon een actie van Nickelodeon’ is en 'dus voor ons geen reden mee te doen’. Deze argumentatie is erg matig. Als zich ergens een aardbe- j ving voordoet, weten de verschil lende omroepen elkaar moeiteloos te vinden en voeren ze gezamenlijk actie om zoveel mogelijk geld voor de slachtoffers in te zamelen. Maar bij een ramp als obesitas is die eensgezindheid ineens ver te zoe ken. Jammer! Je kunt je afvragen of de actie van gisteren een kans van slagen heeft, zo midden in de winter. Misschien vonden kinderen het toen te kv. om buiten te spelen. Maar wat niet kunt zeggen, is dat Nickel deon haar maatschappelijke antwoordelijkheid niet neemt. B E R K E L - E N S C H O T, OISTERWIJK, MOERGESTEL HILVARENBEEK EN HULTEN TILBURG. GOIRLE, RIEL, LOON ÓP ZAND, UDENHOUT met zijn adjudant, raad van elf en de hofkapel, de Sleutelsollers, die rond 13.45 uur officieel ontvangen zullen worden. U bent van harte welkom om de bouwwerken te komen bewonderen en de bouwers een te steken. De toegang is gratis. Gemeentenieuws Tilburg heeft 200.000 inwoners Bedrijventerreinen bij woonwijken veilig Reconstructie AAA Oude Warande Lij |LI s s 5 Topattracties In een havenstadje uit de Gouden Eeuw varen sloepen af en aan om de bezoekers mee op reis te nemen. Waaghalzen kunnen met een sloep de vloek van De Vliegende Hollander trotseren. Er volgt een spectaculaire tocht om uiteindelijk weer veilig het beschutte havenstadje te bereiken. "We hebben het beste uit diverse topattrac ties bij elkaar gebracht tot een gewel dige totaalbelevenis", zegt Ronald van der Zijl, directievoorzitter van het Kaatsheuvelse park. "Een attractie voor durfals met als toefje op de taart

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 2006 | | pagina 1