NACHTBLOEIERS Beelden voor de nacht 0,- 'echt IlOvéf^ ,nl Gildeschieten bij St. Sebastiaansgilde HWiVMFl Voor 'i Derde Dag van Loon weer groter en gezelliger I I brengt de rëgïö /n beweging LJÜ1^ Vooruitgang Koerier grenzeloos Zie bijgesloten aktiekaart Woonje in TILBURG of BERKEL-ENSCHOT? AARDBEIEN- SOEZEN Gevraagd KOOP WONING I Ss- LooVerspleln 26, Dongen aktlemaand! Meld je aan als bezorger! 40% 1 r®, DeTilburgse Keer ier schijntje Lezing Olympia bij Terra Nova RL .all SEPTEMBER 2000 PAGINA 12 JAARGANG 43 K De Tilburgse Koerier OPLAGE 1 06.300 VERSCHIJNT IN TILBURG, GOIRLE, RIEL, LOON OP ZAND, UDENHOUT B E R K E L - E N S C H O T OISTERWIJK, MOERGESTEL, HILVARENBEEK EN HULTEN DONI DONDERDAG 1 4 SEPTEMBER 2000 Familiedag voor jong en oud cours van de Dag van Loon op luisteren met gezellige muziek. Ie bonus |AGZATERDAG Japan films Gemeentenieuws van Broeders van het Sint Sebastiaansgilde. VRIJE rTAPIJTCERITRUM Dan snel naar BABYSUPER tierr., 32.950,- 3EEESML De grondleggers van parket zie pagina 12en 13 Breda, Sophiastraat 11 tel. (076) 521 48 48 Eindhoven, Vestdijk 50 tel. (040) 295 01 20 Niet de grootste wel de goedkoopste. Leenherenstr. 120 Tilburg tel. 013-5443378 Bakker I Floor .16 ..16 .ering van de tv-stations geteisterd door vervelers als Koningsvogel Door de drie Tilburgse gilden Besterdplein 37 - Tilburg www.degunst.nl een in- idwest 5 halen 4 betalen 11 .12 EN 13 MEGA VURIGE 40 FLUKS, KINDERPAGINA FLEXWERK PERSONEEL CULTUUR AMUSEMENT GEESTELIJK LEVEN GEMEENTENIEUWS CURSUSSEN UITAGENDA RONDOM HART VAN BRABANT FILMS SPORT TURB .262 I bed. pi sm. .00- tis. gen uit den, konir schor ben 2 van I 2165 p korte e auto's, ipper het itische Jvan Lieshout Vereeniging en pupillen van mu ziekvereniging Concordia. h1! t1! TILBURG RINGBAAN OOST 134 1 NEW YORK 455 km, ww- 'eller 19.950,- Tlt'W Bij Tapijtcentrum Nederland is de maand september... reldr het l drie zullen nieuwe lijk het stad! zullen ontv?' oudgebt rond dit het Toonbos, et aan de zuic i initiatieven istprojecten ekozen voor locatie". 300,- 500,- 300,- 500,- 300,- 500,- Ook voor kinderen is er genoeg te doen tijdens de Dag van Loon. FOTO: HENRI BOER wordt tegenwoordig beurtelings, dus om de drie jaren, op de ko ningsvogel geschoten, maar die periode was vroeger wel anders. Het gilde dat aan de beurt is wordt de gehele dag door de anderen begeleid. Op de dag van het ko- ningschieten wordt na een H. Mis in de parochiekerk van 't Heike om 11.00 uur en een ke koffietafel, geloot om de volg orde bij het schieten en wordt de houten vogel op de schutsboom geplaatst. Een oud gebruik is ook het verjagen van de kwade gees ten door driemaal om de schuts- IA 1.8 GLX HB 12-'97,33.000 startend., side el. bed. 30-950,- .l.ll'lllll zijn i iaal, die sinds 1991 kuns niseert. Dit keer werd gel moral het donker als "lo< U&J*^60%! De derde I opnieuw gehc trum van Loor zellige lil uitgebreii kelcer WAGON 2.899 km, I. sp., cv, met., dubb. airbags 25.950,- .»«l»l>— en zoek je een goede BIJVERDIENSTE? Je krijgt de kranten bij je thuis, je werkt alléén donderdagmiddag en je verdient méér dan je denkt! Bel nu voor inlichtingen 013-5821107 1 KOfflNG 1 Santstuiverfestival op 17 september Komende zondag vindt op het Stuivesantplein te Tilburg de vijfde editie van het bekende Santstuiverfestival plaats. Het Santstuiverfestival is een multi cultureel buurtfestival, dat ge maakt wordt voor de bewoners van de wijken Broekhoven I, Fa tima, Hoogvenne en Jeruzaler Het evenement duurt van 13.0' 18.00 uur. De toegang is gratii Het programma is voor jong oud en bestaat onder meer i muziek, theater, kinderactivitei- ten en een informatiemarkt. T/74 KW cm, stbkr., :h., spoiler, uiten, Magnus 25.950,- J.|hlili|^ structuur, waarin de kunstwer ken een verborgen leven gaan leiden. De nachtelijke bezoeker treft langs een route van ±400 meter door het donkere bos o.a. een Mariaverschijning, veront rustende neonboodschappen, een naehtconcertrobot, schimmenspel van gigant [centrum* a brengt de regio in beweging Prachtige tuinlamp van Massive. IVandsteun zwarte kunststof en weer bestendig red cederhout. jaar garantie. stuntprijs E2E3 TILBURC, (Noord) - Rugdijk 2 BOXTEL - Selissen J (X\2 afrit 2$) BRED/S - Heilaarstraat Ijj (ingang meubelboulevard) Kijk nu ook op internet, ww. tuincentrumovervecht.nl Nachtbloeiers in Het Toonbos, Gil- zerbaan 149, Tilburg. Van 15 sep tember tot en met 22 oktober, do.t/m zo. van 20.00 tot23.30 uur. Opening op 15 september om 20.00 uur. hun beroep, belangstelling of fa- milie(traditie), laten zetten. De oudste koningsschilden van het Sint Sebastiaansgilde dateren uit de tweede helft van de 16e eeuw. Na de heroprichting is die tradi tie voortgezet. De koning draagt ook het juweel, het patroonste- ken, met daaraan de zilveren vo gel of 'papagaai', beiden uit de 16e eeuw, en de kostbare ko- ningsketen waaraan vroeger de koningsschilden hingen. Herrieschuppersfist Bluespromotion 't Loons Kwar tier opent het nieuwe seizoen tij dens de Dag van Loon met een bluesprogramma J' - voor de zaak. Va uur is er een optreden van The Lonetown Bluesexperience. De muziekstijl van deze band va rieert van Muddy Waters tot ei gen jazzy composities, en van slowblues tot bluesrock. Dit op treden is tevens een cd-presenta- tie. Van 15.30-17.30 uur. staat de bluesrock-formatie La Vache op het programma. De Theeblaoikes, de hofkapel van CS De Heerleijkheijd, hou den tijdens de Dag van Loon hun zesde Herrieschuppersfist. Twintig blaaskapellen zullen de feestelijkheden binnen het par- Nachtbloeiers is de eerste tentoonstelling in 1 tiem bosperceel van circa twee hectare, gelegen a rand van Tilburg. Nachtbloeiers en Het Toonbos van de stichting Kunst Mondia op onorthodoxe lokaties organi de vrije natuur, en eigenlijk vo ;en vanaf de A65, vanaf de ittegrond. Bijeenkomst over voorzienin gen Reeshof Denk mee over Polismodel tegen armoede Prijsvraag oplossingen ver keersproblemen Dat De Tilburgse Koerier op 7 september zijn voorpagina in Ja panse sfeer heeft gebracht is niet onopgemerkt gebleven. Ook niet bij de Japanse gemeenschap in Midden-Brabant. Dit speciale nummer van onze krant is door sommigen al omgedoopt tot een collectors-item. Zeker is in elk geval dat een aantal Koeriers hun weg naar het land van de rijzende zon zullen vinden. Hopelijk een aardig stukje Tilburg promotie. Een teken dat de gilden nog steeds een bijzondere plaats in de samenleving vervullen is wel dat ook nu weer de burgemeester en de deken van Tilburg als de ver tegenwoordigers van het we irijk en geestelijk gezag bij begin van de wedstrijd met schoten de schutsboom vrij geven en na afloop de koning op respectieve- t stadhuis en de pastorie ontvangen. Dat is al een ïbruik, zoals er zoveel zijn >.t traditierijke evenement. boom te trekken. De houten ko ningsvogel wordt door de drie hoofdlieden van de Tilburgse gil den op de boom geplaatst. Zij zien erop toe dat alles eerlijk gaat, en zij bepalen ook of het no dig is om de vogel na verloop van tijd wat losser te zetten, als de yuii v schutters niet in staat blijken te a gezamenlij- zÜn om binnen een redelijke ter- ,t om de volg- mijn het karwei te klaren. Het verdere programma zondag ziet er als volgt uit: 12.00 uur vendelgroet voor de kerk aan het wereldlijk en geestelijk gezag; 13.15 uur koffietafel in café-res- taurant Boerke Mutsaers; 14.30 uur aanvang koningschieten op het terrein bij het café-restaurant, met het vrijgeven van de schuts boom door schoten van de burge meester, de deken en de keizer; 16.15 uur installatie nieuwe ko ning; 17.00 uur voorstellen van de nieuwe koning aan het geeste lijk gezag in de tuin van de pasto rie van 't Heike, vendelgroet; 18.00 uur voorstelllen van de nieuwe koning aan het wereldlijk gezag op het Stadhuis, vendel groet; 18.30 uur afmars. In het kader van de Japan Week richt Filmtheater Louis aan het L. Bouwmeesterplein 1 zich in september op films uit en over Japan. Op vrijdag 15 september houdt filmdocent Wim Franssen om 20.00 uur een inleiding op de Japanse cinema, met nadruk c~ het werk van de toonaangever. acteur/regisseur Takeshi Kitano. Van deze regisseur wordt een re trospectief vertoond, met onder meer drie films die niet eerder in Nederland te zien zijn geweest. Het programma: vr. 15 sept.: 20.00 uur lezing Japanse cine- md 'Boiling Point', tano; za. 16 sept.: 20.00 cujiro', retro Kitano en ur 'Tokyo Eyes'; di. 19 iur 'Kids Return', wo. 20 sept.: 20.00 Cop', retro Kitano 'Tokyo Eyes'; do. 2 scene at the Kinderspeel-pretpark Op het rijk gevulde programma staat ook straattheater, clowne rie en grimeren. Bovendien zul len veel plaatselijke verenigin gen en andere organisaties zich via o.a. infostands presenteren aan het publiek. Hieronder vin den we de VVV, politie Loon op Zand, GGD/Buro HALT, Rode Kruis en diverse sportverenigin gen. Voor een aardig vleugje nostalgie zorgt zondag een se lectie landbouwtractoren en - machines die staat opgesteld. n Loon met een Voor de jongere kinderen wordt 7 °P1 aennOid4UM °P het parkeerterrein achter de -r? Rabobank een kinderspeel-pret park ingericht, met o.a. een draaimolen, springkussen en ballenbak. Voorde oudere jeugd is er een Bungy-Run, Sumo- worstelen en een Kop van Jut. Drs. Lucette Meijer zal vandaag 14 september om 20.30 uur -de voor avond van de Spelen- een boeiende le zing houden die is opgebouwd uit anekdotes, wetenswaardigheden en oudheidkundig, sportief nieuws over de Olympische Spelen. Plaats: Volks universiteit Terra Nova, Nieuwland- straat 44-46 in Tilburg. 'n kompleet nieuwe kollektie in 'n kompleet nieuwe winkel 1 dansmuggelarven op een para chute en een levensgrote, bran dende mensfiguur uit paraffine. Nachtbloeiers gaat niet uit van een kunstinhoudelijk concept. Doel was een ambiance te schep pen voor een tamelijk directe be levenis. Nachtbloeiers wil met beeldende kunst, buiten in het donkere bos, een tintelende erva ring oproepen. Het bos is (buiten de ontvangst) donker, alleen de paden zijn zeer zwak verlicht. De waarneming van de nachtelijke wandelaar wordt door ongewis heid verscherpt. Bij de expositie worden op de donderdagen Bossoiree's geor ganiseerd, thematische pro gramma's met een gevarieerd aanbod van vertellers, films, le zingen en performance. Daar voor dient gezien de beperkte ca paciteit gereserveerd te worden. Voor verdere informatie hier over kunt u bellen :013-5436447 De deelnemende kunstenaars zijn Dragan Aleksic, André Boone, Ad van Buuren, Nicolas Dings, Peter van der Heijden, Ton Lammers, Ben Raaijman, Alexander Schabracq, Bert Jan Timmermans. Nachtbloeiers is ook geschikt voor kinderen (on der begeleiding). ma, aansluiter retro Kitarrv - uur 'Kiki j 22.15 uur xv I sept.: 20.00 ui retro Kitano; uur 'Voilent en 22.15 uur'Tokyc sept.: 20.00 uur 'A I sea', retro Kitano. Multifunctineel centrum De Wetering zal zondag op het voorplein een voorproefje geven van alle activiteiten in het cultu rele seizoen 2000-2001. Op het eind van de middag vindt hier verder nog een muzikaal pro gramma plaats. Van 17.00-21.00 uur is er een country-show. Minder-valide inwoners van kerkdorp Loon op Zand en De Moer kunnen zich zondag gratis per taxi laten vervoeren naar en van de Dag van Loon. Meer info: Taxibedrijf De Leyer, tel. 361674. De zomer of wat daar voor door moest gaan is weer voorbij. Het betekent doorgaans dat de tv- zenders van start gaan met hun nieuwe programmering. Maar wat heet nieuw in de wereld, die gedicteerd wordt door kijkcij fers en niet door goede smaak. De programmering van de commerciële wordt weer ge voyeuristische De Bus en Big Brother. Nie mendalletjes waarin wordt gepoogd om anonieme, kleur loze figuren een beetje kleur te geven en op te stuwen in de wereld van schnabbel en glit ter. De programmamakers lij ken de smaak te pakken te hebben na het succes van de tv-persoonlijkheden Ruud, Bart, Sabine en hun compa- nen. Het is uitmelken geblazen en het zullen dan waarschijnlijk ook niet de laatste varianten op Big Brother zijn, die nu of binnenkort door de kabel worden gewrongen. Als we daar toch niet aan kunnen ont komen, is het wel te hopen dat de producenten het allemaal net een beetje interessanter gaan maken. Een suggestie? Heel eenvoudig. Zorg dat er camera's worden gehangen in de werkkamers van de topma nagers van Shell en andere oliemaatschappijen. Ben wel benieuwd hoe daar over de brandstofprijzen en ons arme sloebers wordt gedacht en ge sproken. Want ocheer..., de oliemaatschappijen zijn in last. Het vaatje olie is te duur, de dollar te veel waard en die stoute overheid brengt wel een heel hoge accijns in reke ning. Waar komt toch in vre desnaam die stijging van onze winst vandaan? Het menselijk vernuft is er met behulp van de nieuwste technologieën in geslaagd, om ons met succes naar de maan te laten vliegen. Voor het produceren van een een voudige motor die gebruik maakt van alternatieve brand stoffen is dat vernuft en zijn die nieuwe technologieën on toereikend. Gelooft u dat ook? Of vindt u het ook zo ra zend knap van de oliemaat schappijen dat ze er al decen nia lang in slagen om de vooruitgang tegen te houden. Nachtbloeiers toont tien beelden die voor de nacht zijn gemaakt en die inspelen op de kwaliteiten van schemering en duisternis, van lichtschaarste dus. Het duis tere Toonbos verschaft, met zijn dichte gevarieerde begroeiing op een betrekkelijk klein opper vlak, een natuurlijke coulissen- Levenslang keizer Een bijzonderheid is nu, dat de huidige koning Joop Sleddens drie jaar geleden voor de derde maal op een rij die titel verwierf en daardoor levenslang keizer van het Sint Sebastiaansgilde is geworden. Dat was tot dan toe nog maar één keer eerder voorge komen en wel in 1775, toen Hendrik Schaapsmeerders zich keizer schoot. Voor zover we we ten is er in Tilburg alleen bij het Sint Dionysiusgilde ook nog ooit een keizer geweest (J. Bakkers, 1847). Joop Sleddens zal voordat het koningschieten begint om hangen worden met een door het Gilde geschonken fraaie keizers- keten, waaraan drie zilveren vo gels hangen, die zijn prestatie symboliseren. Daarna ligt de strijd weer open en kan er een nieuwe koning komen. Dat is de gildebroeder, die bij het koningschieten de houten vogel of papegaai van de schutsboom heeft geschoten. Hij is de repre sentant van zijn gilde en mag de koningsbreuk of -braak dragen, de verzameling zilveren schil- die door de opeenvolgende ingen aan het gilde zijn ge- mken. Op die schilden heb- zij hun naam, de jaartallen hun koninggschap en een voorstelling of tekst die slaat op Op zondag 17 september wordt bij het Tilburgse Sint Sebastiaansgilde weer gestre- k op den om de hoogste titel, die van mde gildekoning. Dat gebeurt een maal in de driejaren, in de tus senliggende jaren zijn de twee andere gilden van Tilburg aan de beurt. Op zich is dat dus geen unieke gebeurtenis. Toch is het een feit dat de oude tra ditionele ceremoniën rondom deze wedstrijd telkens weer heel wat mensen op de been brengen. Kunst Evenals vorigjaarstaatertijdens de Dag van Loon een onderdeel Kunst en Kitsch op de rol. Laat gratis uw echte of vermeende waardevolle spullen taxeren door de kenner F. Barends in de RK Kerk St.Jans Onthoofding (max. twee voorwerpen per per soon). Voor de kunstliefhebbers is er in de bomenlaan tussen het witte kasteel en de kasteel weide aan de Ecliptica een kunstmarkt. Er wordt werk gepresenteerd van professionele kunstenaars. De helikoptervluchten boven Loon op Zand gaan op veler ver zoek op herhaling. De prijs voor deze vluchten bedraagt net als vorig jaar f 35,-. In de voorver koop kunnen vluchten worden gereserveerd bij Cl000, Peter van Mil aan de Kerkstraat, Hart van Loon op het Oranjeplein en Mart v.d. Hoven aan de Hoge Steenweg. Vergeet niet uw ca mera mee te nemen. Op zondag 17 september is het feest in Loon op Zand. Die dag staat voor de derde keer de Dag van Loon op het programma. Deze familiedag is een initiatief van de Loonse Ondernemers Vereniging. Het evenement voor jong en oud duurt van 12.00- 18.00 uur en is gratis toegankelijk. Er is voorzien in een lint van zo'n 2 km lengte met marktkramen, shows, muziek en theater, infostands, eettentjes, terrassen en kinderattracties. De Dag van Loon wordt om 12.00 uur op het podium aan het Oude Raad- huisplein/Kerkstraat geopend door burgemeester J. Weierink van Loon op Zand. Dag van Loon wordt gehouden in het cen- i^uon op Zand. Het ge- lint is dit jaar opnieuw -uxuid en omvat nu ook win- mtrum Looiershof en een deel van de Ecliptica. Verschillende winkeliers en an dere ondernemers laten zich zon dag niet onbetuigd. De winkels zijn geopend. Samen met een aantal marktkooplui zorgen de winkeliers ervoor, dat er de nodi ge koopjes en aanbiedingen op de bezoekers liggen te wachten. De Loonse modehuizen presen teren modeshows. Daarnaast zijn er zondag caravan- en auto shows. Bovendien worden dans- demonstraties gegeven, waaron der balletuitvoeringen. Loon op Zand is een erg muzikaal dorp. Het is daarom niet vreemd dat er ook optredens zijn van Liederta- fel Echo der Duinen, de jeugd van de gerenommeerde Sophia's I n, stbkr., v.bruynzeel-vloeren.nl

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 2000 | | pagina 1