RhJl! Wï 199,- Een culturele 'beauty' V ™(^(ÊÜKËI at Hoogtepunt Mundial komend weekend in het Leijpark I FA1 1EKSRES VERKOOP IN BAARLE-NASSAU CONCURRENT brengt de regio /n beweging ting n Nederlands-Vlaamse Folkloredag Moergestel fupporters "Trouwe VAKANTIEWERK j 4 DeTilburgse Koerier ^oor va^r ►/A. fI49< F( 't (finutaiitnim 1 Festival Mundiaj - - - I AG 8 JUNI 2000 w PAGINA 10 JAARGANG 43 NR. 2158 DeTilburgse Koerier .4 EN 8 .12,13 EN 14 DONDERDAG 15 JUNI 2000 OPLAGE 1 05.500 Geluk 1 500,-, of erken en LPG, FOTO: DOLPH CANTRUN tationcar, in, groot, zoveel val en Bosch Gemeentenieuws ENHOUT CH .00 uur. Jen van CFN. Meer weten? www.festivalmun- out. Nog ang (net om) ligt lerrein. Omdat u op de centen bent... Topkeukens van 2.500,- tot 12.500,- .17 .19 ’Fietsroute op Spoorlaan is geen alternatief' zie pagina 12, 13 en 14 seniorenwijzer op pagina 11 COMPACT ZOOMCAMERA maar len, was het tica ïin. sers BAARLE-NASSAU: Chaamseweg 31 7 dagen per week geopend www.keukenconcurrent.nl FLEXWERK PERSONEEL FLUKS, KINDERPAGINA CULTUUR AMUSEMENT GEESTELIJK LEVEN CURSUSSEN GEMEENTENIEUWS MEGA VURIGE 40 FILMS SPORT UITAGENDA RONDOM HART VAN BRABANT P18, Cubaanse en Franse rappers en rockers, zaterdag op Festival Mundial. FOTO: ERIC CATARINA BRED/\ - K.oopavonc geen te o\ De en op de i bijzonde gen. Eer. stmen en Kre; Leijpark. Maar oc n als Green Lizar Guissé, Maria I de podia. Kt Meer informatie ovei weekend van Festiv; vindt u op pagina 1< met deze isden naar tekers van REISBOEKWINKEl Nieuwlandstraat 16, 013-536 04 38 festival kun- ondertekenen TILBURG (Noord) - BOXTEL - Selusen J gjedaarstraot mden in alle filia Iruimte voor jrsremmende Vlaanderen te worden verge; oepen.Na ;n te zien op een i ïr het slot- ival Mundial 16 Autovrije zondag in september Huursubsidie nu aanvragen Kermis in Berkel-Enschot èstijn van het Zui- Meer weten? www.fest ie Groot won er de dial.nl of tel. 5431335. aanwezigheid van een gr tal Organisaties op de i lende pleinen en dor speelse wijze laten zij zi hun werkzaamheden en liggende gedachten zijn. Woon j ij in Tilburg of omgeving? Wij zoeken vakantiewerkers vanaf 13 jaar die lx per week (op donderdag) EXTRA VAKANTIEGELD willen verdienen! Ben je in juni, juli en/of augustus vrijneem dan contact op met ons voor meer informatie. Bel 013-582 11 07 of beter nog, kom gewoon eens langs tijdens de kantooruren en informeer naar de mogelijkheden bij jou in de buurt en je EXTRA VAKANTIEGELD! jken natuurlijk sjgrenzen. kn al bijvoorbeeld op Mundial dit p de schending .en in C kunnen me ctie, ikuns Rugdijk 2 (G\2 afrit 2fj) t rjj (ingang meubelboulevard) ialen donderdag en vrijdag 0800-0233535 hoogtepunt van het Jaar van de Volkscultuur. Het evenement is een gezamenlijk project van de Moergestel se culturele werk groep WieKentKunst en het Ne derlands Centrum voor Volks cultuur in Utrecht. Inclusief tas, batt.en film COMBI TUERLiNGS Heuvelstraat 106 Tilburg-Centrum finale Vara's kin- dersongfes- tival Noord- Brabant, waren clowns theater voorstel lingen en leuke muzikale optre- Artiesten met klinkende nainen als Femi Kuti, Cheikh Ló Fra Fra Sound. Postmen en Krezip staan komend weekend in het Til burgse Leijpark. Maar ook nu nog) minder bekende artiesten en groepen als Green Lizard, Vals Licht, Voodoo Brass Band, Les Frères Guissé, Maria Rivas en Te Vaka bevolken zaterdag en zondag de podia. Kortom: het hoogtepunt van Festival Mundial nadert. Grenzen is ook in het Leijpark. Zij to- idrukwekkende expo- Magnum-fotografen, De PARA NORMAAL BEURS 1718 juni, TILBURG Rueckertbaan 210 Sportcentrum Pellikaan 110 stands Za. 12-8/zo. 12-19 u. Entree 12,50, ind. lezingen Info: VIEW 071-5611934 Kortingsbon op: www.paraview.nl sstig vrijwilligers zijn i touw. De kasteleins ’estel, het dorp >.e cafédichtheid zorgen dat overal i gastvrij staan op indag in Moerges is, is bijzc )it eerder is zo'n grote varia., v folkloristische groepen bij elkaar gebracht. De eerste Ne derlandse Folkloredag is hv. •De Voodoo Brass Band uit Benin speelt en danst zaterdag op het DOEN-podium en zondag op het Novib/ASN-hoofdpodium. I Ne- ke groej reuzen ling. Op twee piodia is een doorlopen de show van folkloristische dans en muziekgroepen. Op het plein 'b centrumstraten zijn zeer iere folkloris Ml kleine g gramma. Optrec tonfanfares, r muziek maken trumenten. Grot denis naspele" wasvrouwer nemen aan mioenshap letjes. Er oude sporte voorbeeld i Voord bezoeki gladde ven kor worst“* tor F Ier verblijfs- i afwachting voor onbe- le moeten vaak één cel delen, i uur per dag ge en één uur per week en. «24 -kill-l—1—I j/Z^. grasiumtsteker. eengazonhark en een graskartenschaar voor een mode grasmat. Met als extraatje een originele oranje matten klopper. Normaal Nu voor slechts het festival worden de kaarten aangeboden aan de verantwoor delijke politici. De actie kan ook worden gesteund door het sturen van een e-mail vanaf de website www.stopopsluitingvreemde- lingen.nl, waarop alle informatie over de actie staat. Soulfood Stand-up ïrhuis en John Fealy maken de toeschouwers bij h muziek- en literatuurpoc het lachen. Het Grolsc gast. De reuzen ezeld door kleurrij- 2 Ja de optocht zijn de - een tentoonstel- OlStefWlJ k Het slotweekend van Festival Mundial is hét trefpunt voor mu ziek- en cultuurliefhebbers, maar ook voor organisaties op het gebied van ontwikkelingssa menwerking, duurzame ontwik keling en mensenrechten. Van wege de ontspannen sfeer en de gezelligheid is het een plek waar jong en oud van elk komaf zijn of haarplaats vindt. Het brede artis tieke aanbod van Festival Mun dial is er voor iedereen een goe de reden om een kijkje te nemen in het Tilburgse Leijpark op 17 en 18 juni. Postmen, Femi Kuti, Green Lizard, Maria Rivas, PI8, Rohan Lee and The Recipe, Cheikh Ló, Krezip, Reggae Ok- ray: meer dan zestig groepen staan zaterdag en zondag op de twaalf podia. Zo veroveren inter nationale en lokale artiesten als Outsidaz, Afro Reggae en Mama 4 Reuzen zijn er in zeer uiteenlopende verschijningsvormen. In het midden een reus uit Bergen op Zoom. Over zijn rechterschouder is reuzin Gèèselse Ermelindis uit Moergestel te zien. Troupe Lenga uit Burkina Faso en Talking Drums of Africa uit Kenia. De laatste twee groepen toerden woensdag 7 juni samen met vijf andere groepen uit Mali, Ivoor kust, Senegal, Bénin en Tanzania per trein door heel Nederland. De stations in een aantal grote steden werden op hun kop gezet door eze bonte stoet artiesten. Op dezelfde dag ging Festival Mundial in de Wijk van start: t/m 28 juni zijn verschillende Til burgse Wijken 'in de ban' van Mundial. Zo ving ook Wereld wijd aan in de omliggende ge meentes van Tilburg en werd op 28 mei de eerste gemeente verle vendigd. Kortom: Festival Mun dial staat in 2000 weer in volle F^FFFTFFFFj k VADERDAG- J AANBIEDING j herenring 14 krt goud j met 5 punts briljant 4 K van f298,-voor 4 F v J Besterdring 141 M Tilburg-Tel. 013-5363051 J L GEHELE WEEK GEOPEND 3 Mundial is meer dan muziek en andere kunst. Zo is bijvoorbeeld de actiegroep Stop opsluiting vreemdelingen in het Leijpark aanwezig om haar argumenten tegen het opsluiten van niet-cri- minele illegalen in de Tilburgse Willem Il-gevangenis te onder strepen. De actiegroep vindt dat het niet veroordeeld zijn voor een strafbaar feit en tóch de be handeling krijgen van een crimi neel te ver gaat. De uitgeproce deerde asielzoekers en buitenlanders zonde papieren zitten, in van hun uitzetting, paalde tijd vast. Ze r met acht mensen wi «vivu, worden ze één uur per dag ge- Giphart lucht en mogen één uur per week Vele groepen kijkc bezoek krijgen. ook over de (stads); Bezoekers van het festival kun- nesty International nen een actiekaart ondertekenen richt de aandacht o*1 tegen dit gevangenisregime. Na jaar met name op c van mensenrechten in Colom bia. bezoekers kunnen meedoen aan een schrijfactie, maar ook bijdragen aan een kunstwerk van Salwa Jabli dat een monument wordt ter nagedachtenis van de slachtoffers van de burgeroorlog in het Zuid-Amerikaanse land. Artsen zonder aanwezig ii nen een int sitie van ,7NM nieuwe vanuit de De Milieu- stelt voor de fietsrou- plein te handhaven, daar diagonaal over leggen naar Telegraaf- Heuvelring. In de fietsnota staan meer voor stellen over fietsroutes in de Til burgse binnenstad. Een opvallen de is de aanleg van een twee- richtingenfietspad op de Spoor laan tussen Gasthuisring en sta tion. De WNM stelt ook voor de noord-zuid fietsroute (door de Sta tionsstraat en de nieuwlandstraat) te verbeteren en een nieuwe fiets route aan te leggen op de Schouw- burgring en de Paleisring. VERSCHIJNT IN TILBURG, GOIRLE, RIEL, LOON OP ZAND, UDENHOUT. BERKEL-ENSCHOT, OISTERWIJK, MOERGESTEL, HILVARENBEEK EN HULTEN TEGEN ELK AANNEMELIJK BOD. vu wFuvvv,nUu«.>otraten zijn zeer gesti De Folkloredag begint om 12.00 hoogtepunt van het Jaar van de bijzondere folkloristische uitin- dag uur met de optocht door het een- Volkscultuur. Het evenement is gen. Een kleine greep uit het pro- trum. Na de officiële opening een gezamenlijk project van de gramma. Optredens van mirli- vindt het gratis toegankelijk festi- Moergestelse culturele werk- tonfanfares, muziekgroepen die plaats op het plein en de om- groep WieKentKunst en het Ne- muziek maken met namaakins- liggende straten bij de kerk. Meer derlands Centrum voor Volks- trumenten. Groepen die geschie- dan zestig vrijwilligers zijn deze cultuur in Utrecht. denis naspelen, zoals ridders en dag in touw. De kasteleins van wasvrouwen. Iedereen kan deel- Moergestel, het dorp met de Reuzen nemen aan het Nederlandse Ka- grootste cafédichtheid van Bra- jn de seiectje van tientallen mioenshap Oud-Hollandse spel- zeker vijl bant zorgen dat overal de terras- deelnemende groepen is vooral letjes. Er zijn presentaties van stoelen gastvrij staan opgesteld. keken naar de meest bijzonde. oude sporten, het pit Wat zondag in Moergestel te zien uitingen De reuzen spreken voorbeeld of het nu en te beleven is, is bijzonder, het meest tot de verbeelding, me- Voor deze laatste sport Noon eerder !s zo n grote variatie tersh In Bel ië is bezoeker uitgenodigd aan folkloristische groepen bij geen optocht denkbaar zonder gladde paal te klir reuzen. Maar ook in Nederland ven komt, krijgt et..-- komen nog reuzen voor. Van de worsten gesproken: de orgar 13 Nederlandse reuzen zijn de 9 tor heeft een worst geofferd mooiste in Moergestel te zien, de Heilige Clara, patrones van Daarnaast zijn 34 reuzen uit goed weer! Ook dat is folklore. De afgelopen acht weken heeft Festival Mundial u op de hoog te gehouden van alle kleurrij ke activiteiten. Dit is de laatste uit die reeks artikelen. Mun dial staat nu aan de vooravond van het grote slotweekend in het Leijpark op 17 en 18 juni. Hier een vooruitblik op het slo tweekend en een terugblik op Ooster de afgelopen periode. Knallend optreden Festival Mundial werd in dit we nieuwe millennium krachtig in- de. geluid op 1 juni met de Publieks- q' opening in Cultuurbos Bos- vreugd. De acht Mundial on Towr-groepen presenteerden zich op deze geslaagde dag voor het eerst voor een groot aantal bezoekers. Bovendien werd het publiek aangenaam verrast met een knallend optreden van Les Tambours de Brazza. De vijfde editie van Novib-Kin- bloei! derMundial was op 4 juni weder om hét kinderfestijn van het Zui den: Deborah de Theatre Cinema Boulevard is de plek waar liefhebbers van mon- De podia beloven dit jaar over- telpt te worden met kwaliteit en choonheid. Muziek, dans, lite ratuur en theater dragen natuur lijk dragers dit grote festijn. Maar Festival Mundial zou Fes- SNV tival Mundial niet zijn zonder de dens van o.a. Nol Havens, La ^rootaan- - - verschil- irpen. Op j zien wat tl achter- die in 1998 en 1999 hulpverleners meereis crisisgebieden. Bezoel Artsen zonder Grenzen kunnen ook chatten met Nederlandse medewerkers van die organisa tie, die momenteel werken in Bangladesh, Mexico, Somalië, Rusland, China en Libanon. Zondagmiddag houdt de stich ting Tilburg-Tuzla op het hoofd podium een herdenking van het drama rond de Bosnische mosli menclave Srebrenica, nu vijfjaar geleden. Schrijver Ronald Gip hart, voorzitter van het landelijk Comité Srebrenica 242 houdt sa men met een van de overleven den een toespraak. Het comité wil een parlementaire enquête naar de gebeurtenissen en een onderzoek naar het lot van de vermisten. Na de toespraak wor den 7500 witte en 242 zwarte ballonnen opgelaten. Elke bal lon is symbool voor een vermis te vader, zoon, broer of ander fa milielid van de overlevenden. De 242 zwarte ballonnen staan voor de 242 mensen die op I Dutchbat-terrein in Srebreni verbleven en zich daar lieten regi streren, in de waan dat ze daar door veilig zouden zijn. Aan deze lijst van 242 personen ontleent het comité zijn naam. Bezoekers van Mundial kunnen een bemoe digende boodschap voor de nabe staanden schrijven; die worden in juli door een Tilburgse delegatie tijdens een officiële herdenking in Bosnië aangeboden. Een fietspad op de Spoorlaan is "°en alternatief voor de fietsrou- over het Pieter Vreedeplei Spoorlaan is voor de fletse onveiliger en levert minstens zo grote conflicten op tussen voet ganger en fietser, de belangrijk ste reden het fietspad eventueel te verplaatsen. Dat cuncludeert de Milieuwerkgroep WNM in de nota Weg met de fiets in Tilburg die vorige week donderdag in het Milieucafé werd aangeboden aan wethouder Wilbert van Herwij- nen. Volgens de nota is het auto verkeer uit de Magazijnstraat on veilig, evenals het afslaande verkeer vanuit de Spoorlaan naar de Willem Il-straat of naar de te bouwen nieuwe parkeergarage. Nieuwe conflicten met voetgan gers ontstaan volgens de WNM door voetgangers die het r Pieter Vreedeplein noordkant betreden. 1 werkgroep te op het maar deze heen te straat en Burendag in en Moergestel Zaterdag 17 juni zal op veel plaatsen in Oisterwijk en Moer gestel te merken zijn dat het die __g de nationale Burendag is. Een dag waarop buren kunnen laten zien wat ze voor elkaar kunnen betekenen, gesponsord door woningstichting Sint Jos- peh. Zo worden er die dag kin- deractiviteiten, buurtfeestjes en twee fietstochten georganiseerd. Verder knappen buurtbewoners r:' vijf brandgangen op en voorzien die van verlichting. ierbollen bij- Een dooie hoek van een straat l mastklimmen. krijgt een compleet ander aan- 1 wordt de zien. Een jeu de boulesbaan voor ..wuigd in een en door de buurt wordt voltooid immen. Wie bo- en ingewijd. En groepjes wijkbe- rock en roll-band Johhny en the een worst. Over woners gaan die dag ter plekke in gangsters oflove uit Amsterdam janisa- overleg met de gemeente over op. Iedereen is welkom om een :rd aan buurtbelangen die zij samen ge- bezoekje te brengen aan dit slot- regeld willen zien. Het betreft evenement van de Burendag. Het was te voorspellen dat het het gesprek van de dag zou worden. Maar nu het be gin voorbij is, lijkt dat ook terecht. Want er zijn nogal wat boeiende wedstrijden gespeeld op het nog prille Europees Kampioenschap voetbal. Een ploeg als die van Frankrijk toont zijn klasse. Bovendien zijn er landen bij die verrassen. België deed het goed. Portu gal liet zien dat het echt wat in huis heeft op voetbalge- bied. En het kleinste land, Slovenië, overrompelde bij na grote ex-broer Joegosla vië. Wat ook spanning oplever de, was dat relatieve groot heden als Duitsland, Spanje en Engeland een matige of zelfs slechte start hadden. En de favoriet -zeker in ei gen land- liet het spelend af weten, maar won fortuinlijk. Wat er met Oranje aan de hand is, is gissen. De indruk die echter achterblijft na de wedstrijd tegen Tsjechië, is dat er aan Nederlandse kant voornamelijk verwende jongetjes over het veld rond doolden. Ongetwijfeld is het lastig spelen tegen een sterk verdedigende ploeg, toen die ging aanvallei Oranje helemaal een schim van zichzelf. Misschien zijn de jongens teveel onder de indruk van de perfecte ba- laannames, passes en scho ten die ze in reclamespotjes op tv leveren. Hebben ze er zelfs een minderwaardig heidscomplex aan overge houden. Of vertoeven ze in gedachten in Barcelona, waar ze hun creditcards op de stamtafel kunnen gooien. Wie het weet, mag het zeg gen. (En dat gebeurt fan ook volop). Maar het vreemdst is dat er zo weinig schaamte is over de Schwalbe .in de slot minuten. Nu dat aan 'onze' kant gebeurt, heet dat geluk. Doen de oosterburen het bij voorbeeld, dan is het vies en voos. Voetbal is deels een opportunistisch spelletje - dat maakt het ook extra leuk-, maar er zijn grenzen. Zeker als je zo goed bent als je beweert te zijn. onder andere speelr kinderen en verkeer maatregelen. Dit initiatief van Humanitas en de gezamenlijke woningcorpo raties wordt dit jaar voor het eerst in de gemeente Oisterwijk door woningstichting Sint Joseph op gepakt, in samenwerking met welzijnsorganisatie De Twem en de Huurdersraad. De Twem organiseert deze dag een fietstocht langs de meeste activiteiten voor medewerkers van Sint Joseph, de Huurders raad, gemeenteraadsleden, de wijkagenten en enkele gemeen- te-ambtenaren. De fietstocht eindigt rond 14.30 uur op het grotendeels opgeknapte plant- soen aan de Terburghtweg. Dan id treedt om 14.00 en 15.00 uur de rock en roll-band Johhny gangsters oflove uit Amst op.’ bezi In Moergestel wordt zondag 18 juni de eerste Nederlandse Fol- koredag gehouden: een groot evenement met meer dan vijfhon derd deelnemers uit Nederland en Vlaanderen. Alles wat in N: derland nog bestaat op het gebied van folklore is in Moergestel in levende lijve te zien. Het meest spectaculaire onderdeel van de Folkloredag is een kleurrijke optocht waarin 43 reuzen optrek ken met gilden, fanfares en bijzondere groepen als mirliton- en rommelpotharmonieën. het ROC-podium. comedians Martijn „aly n j het podium aan Isch Grand ziek hun hart ia bel De ste scl van er en f

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 2000 | | pagina 1