r a_i i RVlaS REISB OEKWINK E L Nieuwlandstraat 16, 013-536 0438 r ’Gebouw moet monument worden’ 28 Dagen kampioensfeest (in alle vestigingen) Betere aansluiting op A58 Besteding miljoenen aan rente nog niet rond brengt de rëgïö in beweging Udenl emprijs i Veel belangstelling voor Udenhout Onder Zeil Talkshow over dorpsraden en erfpachtmiljoenen I SS™ DeTilburgse Koerier xfr 1 &.-XJ knooppunt De Baars hm» JAARGANG 43 NR. 2145 DeTilburgse Koerier AART 2000 «PAGINA 8 HILVARENBEEK EN OPLAGE 104.700 DONDERDAG MAART 2000 Overbodig Na de hoogmis, voor het voetbal Tweede editie op 25 en 26 maart k. [xj Stichting Thuishaven wil behoud voormalige metaalgieterij bij Piushaven Gemeentenieuws X. 'STOOF[ VRIjffl .17 .18 >o tis Ruime meerderheid voor verkoop erfpachtgrond aan corporaties 50 4u zie pagina 10, 11 en 12 De grondleggers van parket Sophiastraat 11 tel. (076) 521 48 48 loven, Vestdijk 50 tel. (040) 295 01 20 RONDOM HART VAN BRABANT FLUKS, KINDERPAGINA GEMEENTENIEUWS MEGA VURIGE 40 UITAGENDA CULTUUR/AMUSEMENT FILMS GEESTELIJK LEVEN CURSUSSEN SPORT FLEXWERK PERSONEEL Dan snel naar BABYSUPER Niet de grootste wel de goedkoopste. Leenherenstr. 120 Tilburg tel. 013-5443378 .10,11 EN 12 12 13 .13 .14 .15 .17 wettel maar groot is een Interesse Bel nu 013-5821107 of 06-53414758 AG ZATERDAG TOM- J POEZEN 5 halen v? 4 betalen Zoek je een GOEDE BIJVERDIENSTE w Bakker Floor COMBI FOTO TUERLINGS Heuvelstraat 106 THburg - centrum Digitaal fotograferen? Tuinaarde, uitermate geschikt voor de aan leg en ophoging van uw tuin. iren. Een /an het nhout, kan itse- ten. loek van de kop- Kanaalkant haalt, /ee ramen tevoor- nen zitten de pila- stic." .erlaagde plafond ebint ook nog in zijn oude staat, vertelt LaHaye. "De gaafheid van het gebouw is gemaskeerd. Daardoor realiseert de oppervlakkige kijker zich niet hoe leuk het is." De bouwkundi- is volgens hem ook in r'’ gebouwen werder. jr de eeuwigheid ge- 1 Bel GRATIS voor meer informatie over K o.a. openingstijden en koopzondagen: h 0800-1536 o. surf naar www.keukenkampioen.nl 'Gaafheid is gemaskeerd' John LaHaye Thuishaven bestrijdt dat het ge bouw te weinig cultuurhistori sche waarde heeft. "Het is wel bijzonder. Het is met zijn bijna honderd jaar het oudste gebouw in de omgeving. Bovendien is de oorspronkelijke :z:. bouw vrij gemakkelijk ^r te maken. De c TILBURG (Noord) - BOXTEL - Selirse BREDX\ - Het Koopavonden Twee belangrijke bijeenkomsten in Noord Demonstratie nieuwe apparatuur Textielmuseum Fietsfeest in Tilburg op 7 mei Het was veel automobilisten en motorrijders al jaren een doom in het oog, maar sinds vorige week is het mogelijk om vanaf de weg Den Bosch-Tilburg eenvou dig aansluiting te vinden op de A58 van Tilburg naar Eindhoven. Met deze aan- Over dat laatste komen in het theatercafé aan het woord de raadsleden Jan Hoedemaker (CDA), Mark Verstraeten of groter (VVD), Hugo Backx (PvdA) en dorpsr* dacht Blue, Parade optreden. Cabaretier Sande brengt v ken column. Pr de hoogmis, zijn confrate len. Het progr 12.00 uur. Na Breda, Eindhc Ivan Lieshout !^?eSge*n 26 PonB.n Ondanks het feit dat de gemeentelijke monumentencommissie en het college van BenW er anders over denken, wil de stichting Thuishaven dat de voor malige ijzergieterij en kerk aan de Piushaven. waarin nu supermarkt Jumbo gehuisvest is. voorgedragen wordt voor de Rijksmonumentenlijst. Omdat de gemeenteraad beslist over de voordracht, is de stichting bezig met een lobby bij de raadsfracties. De boodschap: het gebouw is wel degelijk waardevol en past uitstekend binnen de herontwikkeling van het gebied rond de Piushaven. i Uden- een feest- I meter op- Wij zijn op zoek naar BEZORGERS voor diverse wijken in Tilburg en omgeving. Meld je NU aan en verdien tussen de 800,- en 1.200,-per jaar. Dat Udenhout Onder Zeil een vaste plaats op de evenementen kalender heeft gekregen is voor velen geen verrassing. De eerste uitvoering in maart '99 maakte snel duidelijk, dat de belangstel ling voor zo'n tentfeest erg is. Het programma stond als huis en er viel ondanks de om vang van het rijkelijk met bier be sprenkelde feest nauwelijks een brengt de regio in beweging PIJNENBURG VERHUIZINGEN Dat pakt altijd goed uit! w Tilburg 013-5711611 http://www.stoof.com E-mail: greet@stoof.com vBaweas Rugdijk 2^ senj(X\2 afrit 2$) eilaarstraat rgj (ingang meubelboulevard) i in allefilialen donderdag en vrijdag F NU K) ZAKKEN F AJO LTR VOOR |Q Uitgangspunt is een edkopere en duurdere huur- en koopwoningen om een evenwichtige bevolkingssamen- ^telling te bereiken; de onge- ituut deelde stad. Ook staan de proce dures vast over hoe gemeente en corporaties samen oude wijken komende ;worden door de gaan opknappen en hoe bewo- ners(organisaties) daarin een rol spelen. wallen en er wor ds kabels voor ge legd. In mei zijn de bewakingscamera's in het Til- burgse centrum operationeel en dan komt er nog een open dag voor dezelfdemensen. Als kinderen bij vriendjes het computerspelletje gaan spe len dat ze zelf met hun ver jaardag of sinterklaas zullen krijgen, glimlach je begrij pend. Maar je fronst je wenk brauwen als een volwassene verlekkerd door een showroom rond het model auto loopt dat hij over een paar weken geleverd krijgt. Een proefrit heeft-ie al lang gemaakt, de bestelling is ge daan en hij zal betalen. Een overbodig bezoek aan de showroom dus. Pure tijdver spilling. Idem heden Ede. Na Kaatsheuvel, Mijdrecht, Almere en Utrecht, voortaan ook in Delft, Numansdorp en Rotterdam. wiKoop van de erfpacht- inden is dus verbonden met t convenant, want beiden die nen hetzelfde volkshuisves- tingsdoel. Maar hoeveel er wan neer te besteden valt, is nog niet duidelijk. Dat hangt onder meer af van het tempo waarin de cor poraties over de brug komen met delen van de 215 miljoen gulden. Maar ook belangrijk is, hoe de gemeente met het geld van dat nieuw te vormen fonds omgaat. In de raad liggen de meningen l.1’ 9 Het gebouw dat nu supermarkt Jumbo huis vest en oorspronkelijk een metaal- tt'.: in gieterij was, is ook decennia lang een kerk geweest. Daartoe werden er in de ja- LZZ ;n ren twintig een pastorie en verbindingsmuitr bijgebouwd. FOTO: COLLECTIE GEMEENTEARCHIEF TILBURG Iedere week staat Fluks in de Tilburgse Koerier. Speciaal voor iedereen tussen de 6 en 16. Deze week kun je met Fluks heel voordelig naar het Staatcircus van Moskou. Wil jij ook naar de wedstrijd Wil lem II - PSV. Fluks heeft vrij- kaartjes voor de Kids Side. Voorstellingen en activiteiten voor kinderen, de agenda.... lees snel verder op pagina 7 sluiting op de Noord-Oost Tangent is de buitenring rond Tilburg weer een stuk je completer geworden. Vooral inwoners van Udenhout en Berkel-Enschot zul len deze ontwikkeling toejuichen. Bij sloop van de voormalige me- taalgieterij van Jéróme van Dun van de stichting Co, die begin jaren twintig tot estrijdt dat het ge- kerk werd verbouwd, zou vol- tig cultuurhistori- gens LaHaye "de ziel uit het ge bied gesr stichting :e gebouw menwer^. Bovendien is de de herontwikkel w celijke staat van het ge- Piushavengebied, wil het pand LaHaye zi 3-weer behouden als onderdeel van het natie van een expositierui zichtbaar te maken. De dwars- Tilburgse industrieel erfgoed. --- profielen zitten met wat schroe- Daarbij horen, stelt LaHaye, ook licht in samenwerking m ven vast; die kunje er zo afhalen, de pastorie op de hoek van de Centrum voor Vakopleidit Havendijk en de Hoevenseweg, LaHaye: "Jan Melis heeft de de brugwachterswoning, het complete inventaris van een me- wachthuisje bij de draaibrug, die taalgieterij klaarstaan. Dat ge- brug zelf en de wevershuisjes bouw zó inrichten past binnen aan de Hoevenseweg. het beeld van de oude industrie stad. Dat moetje levend houden, net zoals het Textielmuseum dat ook een bepaald deel van het Til burgse verleden in ere hersteld en gehouden heeft." Maandag bespreekt de raads commissie Ruimtelijke Orde ning het advies over de eventuele monumentenstatus van het ge bouw. wanklank te bespeur compliment aan het adres va organiserende KPJ Udenl.v dat dan ook op de sympathie 1 rekenen van bezoekers, plaat |LJ l lijke gemeenschap en artiestei yJndcr Zeil De initiatiefnemers doen het dit jaar dunnetjes over. Maar wat heet dunnetjes? Boeren, burgers en buitenlui in Voor de tweede editie van alle soorten en maten, allemaal hout Onder Zeil wordt zijn ze welkom tijdens de twee- tent van liefst 65 bij 32ir de editie van het evenement gebouwd, met een nog groter Udenhout Onder Zeil. Dit podium dan afgelopen jaar. Deze grootschalig evenement van de tent biedt op beide dagen plaats Katholieke Plattelands Jonge- aan maximaal 2500 bezoekers, ren (KPJ), afdeling Udenhout, En het programma? Dat staat staat op de rol voor 25 en 26 Ook nu bol van de kwaliteit, maart. Het muziekfestijn vindt Legs verdgr ina; 3 plaats in een grote, indien no- r K 6 dig verwarmde feesttent op het KPJ-terrein aan de Kreiten- molenstraat in Udenhout. VERSCHIJNT IN TILBURG, GOIRLE, RIEL, LOON OP ZAND, UDENHOUT. BERKEL-ENSCHOT, OISTERWIJK, MOERGESTEL, De gemeentelijke monumenten- Als je het spande commissie is niet voor sloop van gevel aan dè ka het gebouw, maar vindt het ook komen er twee niet waarde vol genoeg om het op schijn. En binne de gemeentelijke of rijksmonu- ren achter plastk mentenlijst te plaatsen. De com- Boven het ver* missie vindt dat het pand inge- verkeert het gel past eventueel kan worden in zijn oude staat, nieuwbouwplannen die er zijn voor het Lourdesplein en omge ving. Dat advies is overgenomen door BenW in een voorstel aan de gemeenteraad. De eigenaar, ge staat is volgens VanEerdBV, is wel voor sloop orde. "Die gebouv en ziet zijn supermarkt in het toen nog voor liefst in nieuwbouw binnen het bouwd." gebied. Kuyper van onderzoeksinstituut PON over de vraag of de afstand Jan Hoedemaker tussen burger en bestuur kleiner Mark Verstraeten of groter is gei (VVD), Hugo Backx (PvdA) en dorpsraden. Daarnaast is er aan- Johan van den Hout (SP). Cen- dacht voor Jazzika's Feeling trale vragen: moet al het geld be- Blue, een nieuwe bluesavond in legd worden en mag de rente ook Paradox, met een toepasselijk Kip met gouden eieren gebruikt worden voor iets anders optreden. Cabaretier John van de p)c verkOOp Van de erfpac dan het opknappen van wijken? Sande brengt weer een gespro- „ror Van de dorpsraden zijn de voor- ken column. Presentator van Na het zitters Frans Hanckmann (Uden- de hoogmis, voor het voetbal is hout) en Joop Blom (Berkel-En- zijn confrater Frank van Pame- schot) te gast. Zij spreken met len. Het programma begint om wethouder Jan Hamming (Wel- 12.00 uur. Na afloop kan er ge- zijn en Wijkbeheer) en Hans de zellig nagepraat worden. De Tiburgse gemeenteraad heeft maandag ingestemd met de verkoop van erfpachtgronden aan de woningcorporaties. De overdracht van de gronden waarop woningen van de corpora ties staan kan gedurende de komende dertig jaar plaatsvinden. De opbrengst -naar schatting netto 215 miljoen gulden- besteedt de gemeente aan het opknappen van wijken, zo luidt de afspraak met de corporaties. De coalitie is het nog niet eens hoe dat moet. Want door het binnenkomend geld te beleggen valt er wellicht veel meer te besteden dan die 215 miljoen: 15 miljoen per jaar in plaats van 7 miljoen gulden, is een van de schattingen. Rad van fortuin! Draai aan het rad en bepaal uw cadeau*: Gratis 'bolle' Bosch Gratis Amerikaanse koelkast a Gratis inductie kookplaat Graniet 1/2 prijs Gratis montage Gratis combimagnetron 1.000,- korting Gratis vaatwasser Gratis gaskookplaat Gratis afzuigkap Gratis koelvriescombinatie 1.500,- korting nog verdeeld. Boudewijn Staf fhorst van oppositiepartij D66 wil niets van het fonds opsoupe ren ("Dat is de kip met de gouden eieren slachten"), maar de hele som beleggen; het rendement zeggen- daarvan -volgens hem oplopend gebeurt, tot 15 miljoen per jaar- kan naar Dat sociale woningbouw en her- r ge- structurering van buurten. ge- Daarin werd de D66'er maandag jacht bijgevallen door Hugo Backx tver- van collegepartij PvdA. Diens coalitiegenoot Gon Mevis (GroenLinks) neigt in dezelfde richting en denkt er zelfs over dat de gemeente een deel van het binnenkomende geld zou kun nen voorschieten. Van CDA'er Jan Hoedemaker hoeft het fonds -^durend' te zijn, maar ...ag de verkoopsom deels direct besteed worden aan wijken en igen. ABT-fractievoorzit- sr Schriek ziet bij meeval lende inkomsten ook andere be stedingsdoelen, zoals een reparatie van de subjectsubsidie voor mensen met lage inkomens. Wethouder Van Diessen ziet ook de mogelijkheid dat een deel van mr van maximaal 593 gul- de opbrengst van het belegde mde onderwer- den ('98). Uitgangspunt is een geld besteed wordt aan andere ingvande mix van goedkopere en duurdere doelen dan het opknappen van rkoop van huur- en koopwoningen om een wijken en sociale woningbouw. Hij beloofde dat het college van BenW bij de Perspectiefnota met een voorstel komt. Die nota met toekomstverkenningen voor de vijfjaar verschijnt bin nen twee weken. Dat de bedragen gebaseerd zijn op schattingen was een van de re denen voor de SP om -als enige fractie- tegen de verkoop te stemmen. Als de gemeente in be zit blijft van de grond en die 'ver huurt', heeft ze meer schap over wat ermee ge redeneerde de SP maandag. I beleidsinstrument is zes jaar leden afgeschaft toen de meente stopte met het in erfpi uitgeven van grond, was het i weer van wethouder René van Diessen van Grondzaken en Fi nanciën. Roel van Gurp, zijn collega op Volkshuisvesting, had eerder die avond het tweede convenant van gemeente en corporaties verde digd. Dat convenant is feitelijk niet 'eeuwige het nieuwe beleidsinstrument mag de verkc voor de nabije toekomst van de best^é Tilburgse (wijken met) sociale woninj woningbouw. Daarin is geregeld ter Gei dat de corporaties ervoor zorgen J dat er de komende vijfjaar mini maal 26.500 woningen blijven met een huur van maximaal 849 gulden per maand (prijspeil juli 1998); 10.400 daarvan hebben een hui Het politiek-culturele café Na de hoogmis, voor het voetbal van Zaal 16 heeft komende zondag twee uiteenlopende or pen: het functioneren van de dorpsraden en de bestedir miljoenen aan rente die te verwachten zijn na de ver! erfpachtgronden aan de woningcorporaties. Morgen wordt het rapport van de Rotterdamse onderzoeks commissie openbaar, waaruit zal moeten blijken of minister Peper eerder deze week te recht is afgetreden. De hele affaire heeft nogal wat losge maakt. Ook elders in het land gingen journalisten vragen stellen over de bestemming van relatiegeschenken en het declaratiegedrag van politici. Bij vlagen nam het de vorm van een heksenjacht aan. Toch is de aandacht voor de bonnetjes van de bestuurders op zich geen slechte zaak. De goedwillende massa van hen doet gewoon netjes voort; de genen die over de schreef dr eigen te gaan, passen op hun tellen. Bovendien kan het geen kwaad eens in de zoveel jaar te discussiëren over waar de grenzen van het (on)oirba- re liggen en hoe die gecontro leerd moeten worden. Daarnaast heb je natuurlijk zaken waarbij niet de grens overschreden wordt van wat telijk wel en niet mag, ir die wel wat raar zijn. De domme dingetjes. Ze jagen de gemeenschap niet op kosten, maar hebben ook volstrekt geen nut voor de belastingbe talers en hun vertegenwoordi gers. Dat gebeurt ook wel eens in Tilburg. Vapavond maakt een flinke delegatie plaatselijke politici, ambtenaren, politie mensen en vertegenwoordi gers van horeca en binnen- stadbewoners onder aanvoering van de burge meester een busreisje naar Ede. Daar wordt bekeken hoe het cameratoezicht in het cen trum werkt. En omdat het rond etenstijd begint, wordt er daar een vorkje geprikt. Hebben we een speciale rela tie met Ede die het bezoek rechtvaardigt? Nee. De Til- burgers gaan cameraatje en beeldschermpje kijken. Le vert dat nuttige informatie op? Nee. Want de beslissing over de aanschaf van zo'n sys teem is al gev den inmiddels In ingsct centr laye "de ziel uit het ge sneden worden". De Oude industriestad ig Thuishaven, die sa- Het pand biedt volgens de stich- ïrkt met de gemeente bij ting Thuishaven na restauratie ding van het hele verschillende mogelijkheden. ed, wil het pand LaHaye ziet het liefst een combi- timteen een restauratiewerkplaats, wel licht in samenwerking met het ing. Nieuw in Delft, Rotterdam en Numansdorp :M-\WEEKp'| E312 Eindhoven ANWB []Hilvarenbeek [I Tilburg

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 2000 | | pagina 1