Irritatie :rs Kunst in ijshal F I4?5 in coalitie T 9 Tilburg startplaats Olympia’s Tour 8 - I Talkshow over Raads-TV WILLEM II i AZ VALENTIJN BVNB^NS te 'STOOFT Vrouwen gezocht voor nieuw medicijn tegen premenstruele klachten. GOEDE BIJVERDIENSTE? o KEUKEN /L Prima idee FEBRUARI 2000» PAGINA 8 GINA8 3 De Tilburgse K©erier brengt de regio zn beweging L \RTJE JAARGANG 43 RONDOM HART VAN BRABANT CULTUUR AMUSEMENT GEESTELIJK LEVEN GEMEENTENIEUWS FLEXWERK PERSONEEL.. UITAGENDA FILMS CURSUSSEN SPORT OPLAGE 1 04.700 voering koopt, i 10.000 gulden Raadsels aan rente i kiest voor de sch bedienbare (deling, ABS en ordeel***) op. NISSANl 528 69 00 kan maken naar onvermoede kleuren." 2000 HERMAN KUIJER C/O BEELDRECHT AMSTELVEEN. FOTO: ERNEST POTTERS Gemeentenieuws Na de hoogmis, voor het voetbal Qood Clinical practice Last van premenstruele klachten EIGEN FABRIKAAT BONBONS .000,-. en GCP is gevestigd aan de Groenstraat 154 te Tilburg. DeTilbur^eKeerier A róÓR vrijH o.d. zie pagina 13 LAND. fBOD. i van Afwijkend stemgedrag over Heuvel en beleggen vegdek. tition is :cl. kosten per mnd. w.opel.nl zie pagina lOenll DONDERDAG 17 FEBRUARI 20.30 UUR Meld je NU aan en werk aan een goed salaris. Bel 06-53414758 OOK IN EXCLUSIEVE CADEAUVERPAKKING SCHOUWBURGPROMENADE TILBURG p van Ieder- seniorenwijzer op pagina 9 Breda Eindl 9,3% over ƒ10.000,-. AG ZATERDAG APFEL- STRÜDL 5 halen 4 betalen ;n van 13.00 tot .13.25. Toekomstige (amateur) STRIPSTERS(ERS)!! NU aanmelden!!!! Fluks speciaal voor jou! Zoek je een VsWgZfóVOOR Burgemeester Stekelenburg opende Stads winkel Noord Gemeentelijke media positief beoordeeld Meer controles hondenpoep i verkoop metaling 72,52 31,20 I Premenstruele dysf voor deze klachte gevoelige borsten, vrouwen ook la neerslachtigheic vrouwen heeft k tads- ;nla- steun heden vergoed. Als u deelneemt verleg met u, uw huisarts t op zon- >r het dis- i- en West-Brabant. bijna niemand politiek tevre- zijn: voorlich- ;ving? Onder Optreden op: 12 13 februari EROTIEKBEURS in de STADSSPORTHAL Tilburg 06-51896624 of gew. aanm. aan de zaal of www.eroticfair.org. Als u interesse heeft, kunt u voor meer informatie contact opnemen met GCP. U kunt ons op werkdagen 16.00 uur bereiken op telefoonnummer 013-581.1 £2^' van Lieshout PIJNENBURG VERHUIZINGEN Dat pakt altijd goed uit! Tilburg 013-5711611 http://www.stoof.com E-mail: greet@stoof.com la, Sophiastraat 11 tel. (076) 521 48 48 Ihoven, Vestdijk 50 tel. (040) 295 01 20 vnterpo/zf van Herman Kuijer. De capsules zijn blauw, blauwgroen, groen, rood, oranje en -buizen in de capsules zijn rood, roze, blauw,, groen en geel. Dat le- Touwer een zoektocht MEDISCH %>EKC«^ sfore stoornis ten. Naast licl moeheid en p: last van gevi id of lustelooshei last van PMDS. TILBURG (Noord) - Rugdijk 2 BOXTEL - Selüsen J (X\2 afrit 2$) BREDXl - Heilaarstraat r/<J (ingang meubelboulevard) Koopavonden in allefilialen donderdag en vrijdag BakkeiT Floor iteit en EROTISCHE KAPSTER EROTIEKBEURS 12+13 februari STADSSPORTHAL TILBURG info: 06-51896624 of: www.eroticfair.org. Wij zijn op zoek naar bezorgers in Tilburg omgeving Goirke - Kanaaldijk - Bosscheweg - Reeshof De grondleggers van parket VOORDEEL A I Kunst met licht wordt steeds meer toegepast. Gisteren is voor de tweede keer een dergelijke kunsttoepassing in een Tilburgs openbaar gebouw officieel in gebruik geel. Dp TL-buizen in de capsules zijn rood, roze, blauw,, groen en geel, genomen. Na de door Peter Struijcken ontworpen verlichting in de Concertzaal, vert allerlei effecten op, waardoor volgens Kuijer "de toeschouwer een zot heeft nu ook IJssportcentrum Tilburg op Stappegoor een kleurige aanblik. Dit kunstwerk, twee ovalen met negentig plexiglazen capsules, is een ontwerp Dit jaar wordt Tilburg voor het eerst startplaats voor de Olym pia's Tour, wielerwedstrijd voor amateurs. De ronde vertoeft drie dagen hier, met de proloog op 20 mei, vertrek en aankomst van de eerste etappe op 21 mei en het vertrek van de tweede etap pe op 22 mei. De goede indruk die Tilburg de afgelopen zes jaren als etappeplaats heeft achtergelaten bij het bestuur van Olym pia's Tour, vormde aanleiding om aan Tilburg te vragen zich kandidaat te stellen als startplaats voor de 49e editie. Tijdens onze Orchidee-dagen kijkt u uur ogen uit. Deze exotische schoonheid is er in verschillende soorten maten, fleem mee die Orchidee, nu de Nachtvlinder dege- 28.750 zijn jsief zoals het ïkken, ver meer over die vraag debatteren de fractievoorzitters Berry Stok mdag (VVD) en Driek van Griensven iwet- (PvdA). Ook hoogleraar be- stuurskunde Pieter Tops van de KUB schuift aan, alsmede Gie- Meeuwis, als docent van de Aca demie voor Journalistiek en Voorlichting betrokken bij Raads-TV. Er is een muzikaal optreden en de Tilburgse cabare tier John van de Sande (Urbi&Orbi) brengt een gespro ken column. Presentator van Na de hoogmis, voor het voetbal is zijn collega Frank van Pamelen. Het programma begint om 12.00 uur. Na afloop kan er gezellig na gepraat worden in het theater café van Zaal 16. Voor de deelname betaalt c meente aan de stichting 28. gulden. De totale kosten 2 43.150 gulden. Dit is inclus organisatiekosten, plaatsen van dranghel keersmaatregelen e.d. De proloog op zaterdagmiddag is een individuele tijdrit over 6,2 km en duurt van 17.30 tot 19.20 uur. De start is op de Paleisring tussen Piusplein en Katterug. Voorts voert het traject over de Schouw- burgring, Lange Schijfstraat, Lie ve Vrouweplein, Korvelseweg, Laarstraat, Oude Goirleseweg, Ringbaan Zuid, Broekhovense- weg, Piusstraat, Piusplein, met fi nish op de Heuvel. De eerste etappe voert dagmiddag 153 km door trict Midden- Het politiek-culturele café Na de hoogmis, voor het voetbal van Zaal 16 heeft komende zont' een reeks gasten. Onder hen w houder Frans Puls en Jan Tim mermans, voorzitter van de pro vinciale adviescommissie Verdeelprogramma Cultuur. Zij nemen een voorschot op de dis cussie die de Tilburgse politiek gaat voeren over nieuwe subsi dieregels voor evenementen en festiviteiten, waaronder de Zo- mertraktaties. Over Raads-TV, het programma over de vergaderingen van de gemeenteraad, is t" in de Tilburgse pol den. Wat moet het zij ting of verslaggev. Met name de VVD-fractie had lange tijd nodig voor intem be raad; PvdA, Groenlinks en CDA in mindere mate. De laatste frac tie was snel klaar, want ze was het eens met de collegevoorstellen over de Heuvel en beleggingen, De andere drie coalitiepartijen wilden hun verschillende identi teiten wat meer benadrukken. Als schaduw: 1,- per sec. Gemaskerd: 2.50 p. sec. Totaal bloot: 5,- p. sec. (max. 600 seconden) of andere erotische acts! Mits uitgezonden op TV. Kijk op pagina 16 VERSCHIJNT IN TILBURG, GOIRLE, RIEL, LOON OP ZA Wat hebben bussen en taxi's op de Heuvel en beleggingen van de gemeente met elkaar te maken? Niets, normaal gesproken. Niets, behalve als er een ondoorzichtig politiek spel aan te pas komt. Een deel van de Tilburgse gemeenteraad -de collegej tijen- speelde dat spel maandagavond. Onderlinge irrita over dreigend afwijkend stemgedrag over de twee onderwee leidden tot een lange schorsing voor er uiteindelijk gestemd worden, maar niet tot openlijke ruzie. Beide voorstellen van BenW haalden overigens ongeschonden de eindstreep. "Bijna iedere maand is het raak. Een week, 10 dagen voor de menstruatie voel ik me plotseling anders, prikkelbaar, angstig. Ik ben mezelf niet meer. En daar lijd ik niet alleen onder, maar ook mijn omgeving". Momenteel is er nog geen goede behandelmethode voor PMDS. Medisch onderzoekcentrum Good Clinical Practice (GCP) onderzoekt een medicijn voor de behandeling van ernstige premenstruele klachten. GCP zoekt voor dit onderzoek vrouwen tussen de 18-45 jaar die last hebben van ernstige psychische klachten in de periode voor de menstruatie. wel aan de afspraak over de stil le terugtocht zonder ruzie te hou den: zij stemden met hun colle- ga-wethouders tegen het D66-amendement. De finish is op de Ringbaan Zuid ter hoogte van Stappegoor. Vóórdat de renners de eindstreep passeren zullen ze drie keer een plaatselijke ronde van ongeveer 5 km rijden op de Ringbaan Zuid. Het vertrek van ’de tweede etap pe naar Rockanje, een rit over 189 km, staat gepland maandag om 12.00 uur vanaf het Willems- plein. (PMDS) is de officiële naam chamelijke klachten - zoals pijn in de onderrug - hebben deze :voelens van angst, irritatie, .eid. Ongeveer 5 procent van de Een trein die vlak voor een sta tion over een groot aantal wis sels rijdt: schommelend op on verwachte momenten, piepend en krakend. Als passagier zie je de wissels niet aankomen, je voelt ze alleen op het moment dat ze er zijn. Zo voelde het maandagavond voor de onpartijdige waarne mer ook in de Tilburgse ge meenteraad. De coalitiepartij en VVD, PvdA en GroenLinks bleken het niet eens. De VVD wil niet alleen bussen en taxi's op de Heuvel, maar ook auto's. PvdA en GroenLinks willen zo ethisch mogelijk beleggen. Het CDA, de grootste collegepartij kon genoeglijk achterover leu nen: er waren in elk geval meerderheden voor de voor stellen van BenW en dus haal den de afwijkende standpunten het niet. Dat laatste was meteen duide lijk en dus duurde de vergade ring onnodig lang. Er waren een paar lange schorsingen, die de coalitiefracties waarschijn lijk gebruikten om elkaar op het hart te drukken publiekelijk vooral niet teveel te zeggen. En zo geschiedde. De schorsingen waren overi gens zo lang dat de schaarse be zoekers op de publieke tribune, ook al niet-begrijpend, er de brui aan gaven en thuis hun bed opzochten. De leden van de co alitie spraken daarna in de raadszaal nog niet eens in raad sels over hun onderlinge one nigheid; ze zwegen over de ru zie die vooral geen ruzie mocht lijken. Wat ze hadden kunnen zeggen, was dat de gesprekken tijdens de schorsingen er toe hadden geleid dat ze elkaar afwijkende standpunten gunden. Dat ze toch de eenheid wilden bewa ren. Of wilden ze een raadsel scheppen om een dreigende crisis te maskeren? Nu was tij dens de weinig verheffende vertoning onduidelijkheid troef: vóór de andere raadsle den, vóór de journalisten, en - last but not least- voor de kie zers. En resteert het gevoel dat elke nieuwe wissel tot een on verwachte wending kan leiden. Ethisch Een ander amendement leidde wel tot een verdeeld college. De wethouders van PvdA en Groen Links steunden een motie van hun eigen fracties, waarin ge vraagd werd om een beleidsvisie van BenW over beleggingen door de gemeente. Aanleiding: een voorstel om aan BenW de bevoegdheid te geven maximaal 100 miljoen gulden te beleggen. Dat geld komt onder meer be schikbaar door de verkoop de aandelen Bouwfonds Nei landse Gemeenten en de ver koop van erfpachtgronden aan de Tilburgse woningcorporaties. Volgens wethouder René van Diessen van Financiën is niet al tijd na te gaan waar belegd geld blijft. Maar de fracties van PvdA, GroenLinks, SP en D66 wilden graag onderzocht zien of het toch mogelijk is "groen, et hisch en duurzaam" te beleggen en eventueel een discussie te voeren over de vraag of dat min der rendement zou mogen ople veren. Dat de wethouders van PvdA en GroenLinks dit steun den, wekte irritatie bij de VVD. Met een lange schorsing als ge volg. Deelname aan het onderzoek betekent dat u 8 maal voor controle naar GCP komt. Er zijn voor u geen kosten verbonden aan het onderzoek en uw reiskosten worden v aan het onderzoek zullen wij, in ove hierover informeren. Auto's Het mócht ook vooral geen ruzie worden, viel achteraf in de wan delgangen te beluisteren. Alleen daar wilden enkele spelers van het spel -na lang aandringen- wel wat zeggen, overigens zonder het achterste van hun tong te la ten zien. Een D66-amendement over de Heuvel had onverwacht tot het begin van het gekrakeel in de binnenkamers geleid. Het voor stel van de oppositiepartij: niet alleen de beslissing van vorig jaar terugdraaien om de Heuvel ook voor taxi's en bussen af te sluiten, maar er ook weer auto's op toelaten. Een oude VVD- wens, waaraan de liberale ra< leden tijdens het debat en urer ter bij de stemming hun sf gaven. Bij vorige gelegenhe had de VVD de laatste jaren de coalitiegelederen gesloten ge houden, maar het D66-amende- ment bleek deze keer een te gro te verleiding. Ook de PvdA-raadsleden droe gen op dit punt bij aan de ver deeldheid. Deze fractie stemde tegen het collegevoorstel om de bussen en taxi's op de Heuvel te laten. Het plein helemaal auto vrij maken en overleg voeren over een nieuwe inrichting van de huiskamer van de stad, was de boodschap van de sociaaldemo craten. Wat een min of meer geruisloze terugtocht van bijna de hele ge meenteraad had moeten worden, werd zo een demonstratie van verdeeldheid binnen de coalitie. En van een verdeelde VVD. Bij de Stemming bleken de twee VVD-wethouders zich namelijk UW GULDEN IS EEN EURO WAARD. Dat betekent dat elke piek maarliefst 2 gulden en 20 cent waard is. Profiteer vandaag nog van deze super voordeelactie. DONDERDAG f VRIJDAG KOOPAVOND TILBURG BOSSCHEWEG 953a 013-5812530 Bel 0800-0153 voor een koopzondag bij u in de buurt of kijk op internet http7/www.hans-verkerk.nl lOrchidee-dagen' -j t/m I*) februan v.bruynzeel-vloeren.nj

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 2000 | | pagina 1