X ts s Leuterconcours en Waogens Louwe i ERS Kumui^ IJ brengt de rëgïö Tn beweging J K zoo Jl ijbaand Tilburgse kermis 2000: keuze voor kwaliteit VALENTIJN B^NBeNS Hf tg- 'Kleurrijk Tilburg' goed gelezen en positief ontvangen WILLEM II FC TWENTE TILBURG 1 PAGINA 15/ Slaapstoornissen als gevolg van vaak 's nachts plassen is in de toekomst wellicht voorbij. GOEDE BIJVERDIENSTE? Officiële opening Stadswinkel Noord CfyoufaggeV JAARGANG 42 NR. 2139 De Tilburgse Keener JANUARI 2000.PAGINA8 nstreken OPLAGE 104.700 2000 Zaterdag en zondag in teken van komend zottenfeest Zin en tijd AG ZATERDAG Cemeentenieuws muts i Cra EIGEN FABRIKAAT BONBONS Tilburgse kermis: kwaliteit staat voorop. FOTO: PETER LIGTENBERG Project Palet en gemeente in Tilburgse Koerier good Clinical practice ASIONS n >o voor allochtonen. GCP is gevestigd aan de Groenstraat 154 te Tilburg. 1 F I IONS vmjffl 'STOOF[ o.d. zie pagina 13 zie pagina 8, 9 en 10 Subjectsubsidie voor minima Stadswinkel Noord geopend IJssportcentrum trakteert Prijs 37.500,- 10 10 10 10 10 o o o o 5 0 0 0 o o o o o ZATERDAG 5 FEBRUARI 19.30 UUR Bakker I Floor FLEXWERK PERSONEEL RONOOM HART VAN BRABANT FLUKS, KINDERPAGINA CULTUUR AMUSEMENT GEMEENTENIEUWS CURSUSSEN UITAGENDA FILMS GEESTELIJK LEVEN MEGA VURIGE 40 SPORTl 8.9EN10 11 11 11 12 18 ..2 EN 4 3 5 1991 1996 16-1996 0-I997 1-1996 1997 I8-1997 1997 0-1993 1997 1995 1999 1995 1997 8-1996 1996 5-1996 OOK IN EXCLUSIEVE CADEAUVERPAKKING SCHOUWBURGPROMENADE TILBURG >achting is voor- i naar een even- ;nos- lems- Dan snel naar BABYSUPER Niet de grootste wel de goedkoopste. Leenherenstr. 120 Tilburg tel. 013-5443378 12.450,- 11.950,- 13.650,- 3.250,- 8.600,- 5.750, - 6.500,- 8.600, - 6.600, - 21.800,- 8.750, - 19.500, - 7.450,- 34.750,- 4.750, - 18.500, - 14.600,- 11.500, - lERVICE atis leenauto) 20.00 UUR I0 UUR Zoek je een «1997 -J994 bij somr Als he Hete van l inKi Scho I997 7-1993 1993 4 -1996 0-1994 1993 1995 2-1994 1996 I992 1993 1992 1995 1996 J-1993 1997 1995 1993 1998 1-1993 1-1993 1995 1995 1992 1994 1996 1993 1991 ld. e. s. Jen. PIJNENBURG VERHUIZINGEN Dat pakt altijd goed uit! Tilburg 013~5711611 http://www.stoof.com E-mail: greet@stoof.com VBMgaS’ het nachtel ts hooguit l t door 14.950, - 24.950, - 19.950, - 19.950, - 19.950, - 27.950, 24.950, 32.950, 14.950, 24.950, 19.950, - \wterpo7z\ 32.950, 19.950, - 27.950, 25.950, - 18.950, 23.950, 24.950, - 14.950, - 15.950^ 10.950, - 10.950, - 15.950, - 14.950, - 17.950, - 10.950, - 12.950, 11.950, - 13.950, - 14.950, 16.950, - 28.950, 23.950, 12.950, 36.950, - 7.750, 8.450,- 15.950, 16.950, 12.950, - 15.950, - 17.950, - 14.950, - 9.950, Komende zondag kunnen de op d'n Opstoet tijdens het War o Lambert de Wijsstraat. Belang: 12.00 uur. De toegang is gratis. Optreden op: 12+ 13 februari EROTIEKBEURS in de STADSSPORTHAL Tilburg 06-51896624 of gew. aanm. aan de zaal of www.eroticfair.org. igen. Waar bleven dat 5 je kinderen in klas meld- aogens Louwe zondag 6 februari wordt tij dens het Waogens Louwe, aan- tur, de renovatie >Depagina "Kleurrijk Tilburg" in De Tilburgse Koerier is een belangrijke informatiebron FOTO: PETER LIGTENBERG S3 '’13 ....1992 jaar weer 12 attracties op de i talgische kermis op het Wille plein. Medisch onderzoekcentrum Good Clinical Practice (GCP) onderzoekt in Tilburg een nieuw medicijn tegen vaak 's nachts plassen bij vrouwen. Naast GCP voeren ook een aantal universiteitsziekenhuizen in binnen- en buitenland dit onderzoek uit. MEDISCH '’’•fOEKCfc* De Tilburgse kermis wordt dit jaar gehouden van 22 tot en met 30 juli. Op de bekende locaties in de Tilburgse binnenstad ko men in totaal 198 attracties te staan. Bij de verpa 1 al gekeken naar de kwaliteit van het vermaak en wichtige spreiding van de attracties. De totale pachtopbrengst bedraagt f 4.300.000,-. Nieuwe attracties In de categorie grootvermaak zijn dat de Flic Flac, Para Jump, Ejection Seat en de Revolution (Besterdplein), Flying Circus (NS plein). Mega Drop, Disco Round en terug van weggeweest de Evolution (Stadhuisplein), Wellenflieger (Koningsplein). In de categorie Kijkvermaak is de Phaenomenon op het Ko ningsplein nieuw en Pepito op de Besterdring. In de categorie kin derzaken zijn nieuw: Funny Ape HAZELNOOT- PROGRES 5 halen 4 betalen I Nie louwe mar pruuve JbIK De enige echte fy I KR1 IKENZEIKER BONBONS (MR alléén bij... W* van Lieshout EROTISCHE KAPSTER op EROTIEKBEURS 12 13 februari STADSSPORTHAL TILBURG info: 06-51896624 of: www.eroticfair.org. Wij zijn op zoek naar bezorgers in Tilburg omgeving Blaak- Bosscheweg Meld je NU aan en werk aan een goed salaris. Bel 06-53414758 013-5053596 (18-20 u.) DeTilburgse Koerier (NS plein). Coconuts Airline rie oefeningsspelen is een (Koningsplein) en Crash Cars nieuwe zaak geplaatst te weten (Besterdring). Ook in de catego- Loony Loops op de Besterdring. vinden in het weekend plaats. Tegen de tijd dat carnaval nadert wordt ook opö andere uren aan het vaak tijdrovende werk besteed. Neem een voorproefje tijdens het Waogens Louwe foto: peter ligtenberg »aniseerd Hing Til- Wat met CV Op z tuvers. Zeven leu- dens het Waoger len in de schouwburg vang om 12.00 ut kent. Opvallend is het relatief grote aantal (40%) respondenten dat de pagina bijna altijd of in ie der geval heel regelmatig leest. 'Kleurrijk Tilburg' is kennelijk voor een grote groep lezers een vaste bron van informatie gewor den. De respondenten waren van Turkse, Marokkaanse, Somali sche, Bosnische, Surinaamse en Antilliaanse herkomst. strijden om de hoogste eer. De presentatoren Louis Appeldoorn (grote zaal) en het duo Vur Nao (studiozaal) stellen de volgende deelnemers voor: Jan Voogt als Jaoneke de soepele schoeffèr; Cees mallens als Cees Postbode; Hetty van de Vorstenbosch als Kaat Kaaj; Frans Verbunt als Frans kruik, World Weed Web: Wil Kuypers als Juuleke Stok, Big Twillingbrother van... Ri- nus van Berkel als Jan Steen en Walter Doorakkers als Sjorske d'n Droge, de Stadsgids Het programma wordt muzikaal omlijst door 't Muziekske, De Buntstekers, T sist, Bekek 't i Koel Serverer Vaste bron van informatie Uit het overig jaar gehouden le zersonderzoek blijkt dat de nieuwe opzet van informatie voorziening aan migranten ge waardeerd wordt. In totaal zijn 1080 enquêtes in de eigen taal verspreid via instellingen en in termediairs. De respons was 54%. Gebleken is dat 64% van de respondenten 'Kleurrijk Tilburg' GCP onderzoekt of het medicijn, dat kunstmatig nagemaakt ADH bevat, het nachtelijk plassen dusdanig doet afnemen dat men 's nachts hooguit 1 keer uit bed moet om te plassen. De verwachting is dat door gebruik van het medicijn de nachtrust verbetert en daarmee ook de kwaliteit van leven, omdat men minder hoeft te plassen 's nachts. 24.950, - 15.950, - ,:IS IS: :::S S ...1994 18.950, D'n Opstoet is een hoogtepunt tijdens het openbaar carnaval in Tilburg. De carnavalsverenigingen zijn een jaar lang druk doende om onder soms barre om standigheden een prachtig resultaat neer te zetten. De meeste bouwactiviteiten van de bouwhal aan de Lambert de Wijsstraat op feestelijke wijze afgesloten. Wethouder René van Diessen en Prins Joep d'n Twid- de van Kruikenstad nemen de hal om 12.30uurofficieel in gebruik. In de bouwhal wordt door ver schillende carnavalsverenigin gen het hele jaar gebouwd aan de carnavalswagens voor d'n Op stoet. De bezoekers kunnen zon dag dus de nieuwe hal bewonde ren, maar krijgen tegelijkertijd een voorproefje van wat d'n Op stoet aan pracht en praal te bie den zal hebben. DONDERDAG 3 FEBRUARI VERSCHIJNT IN TILBURG, GOIRLE. RIEL. LOON OP ZAND, UDENHOUT B E R K E L - E N S C H O T OISTERWIJK, MOERGESTEL, HILVARENBEEK EN HULTEN Betere aanpak Sinds april 1997, toen in de Reeshof in het wijkcentrum Heyhoef de eerste stadswinkel de deuren opende, werkt de ge meente aan een voor de burgers eenvoudiger dienstverlening, diensten dicht bij huis, korte wachttijden en snelle resultaten via een efficiënt computerssys- teem zijn de grondslagen voor een betere aanpak. In de stads winkels kan men terecht voor de meeste gemeentelijke zaken, die eerst alleen in het centrum voor- 's Nachts vaak uit bed moeten om te plassen, verstoort de nachtrust en kan vermoeidheid overdag tot gevolg hebben. Wetenschappers hebben ontdekt dat het "anti-plas" hormoon, het zogeheten anti-diuretisch hormoon (ADH), bij sommige mensen in de nacht niet goed aangemaakt wordt. Als het lichaam 's nachts te weinig ADH aanmaakt, is het gevolg dat men meer moet plassen. Wie wordt de eerste Opperleu- terèèr in het nieuwe millennium? Die vraag houdt ongetwijfeld Buntstekers, De Hofkapel, Dee- menig Kruikenzeiker bezig. Het sist, Bekek 't is, Zuutjes Aon en antwoord wordt gegeven tijdens Koel Serveren. De avond wordt het Leuterconcours, dat zater- afgesloten met een groot feest, dagavond wordt georgai door de Camavalsstichtii burg in samenwerking t De Fènpruuvers. Zevt terèèrs zuller liefhebbers een voorschot nemen et Waogens Louwe in de bouwhal aan de Belangstellenden kunnen terecht vanaf De portefeuille van de eigen tijdse man of vrouw is flink gevuld. Maar ruggen, snip pen, geeltjes, joeten, knaken en pieken zijn nauwelijks nog te vinden. Nee, de rits van moderne beurs scheurt haast af, omdat ie uitpuilt van de giro- en bankpasjes, credit kaarten, grootgrutters-pas- jes, chip-knips, city-chips en andere spaarpasjes, pons kaarten en clubcards. Ja, we hebben het er maar druk mee. Nog meer geld ver dienen, nog meer ego-ver- wennerij, nog beter scoren op de "persoonlijkheidsmarkt". Bij de eerste de beste gele genheid staan ze vooraan te dringen, de Ruudjes en Sa- bientjes, want naam maken is geld maken in de moderne sa menleving. Aan de "plastificering" van onze identiteit lijkt maar geen eind te komen. Ook onze kin deren ontkomen niet meer aan al het geweld van pasjes en cards. De laatste loot aan de snel groeiende boom is de anti-spijbelchip, zo konden we deze week in de krant le zen. Veel Nederlandse scho len willen hun leerlingen voorzien van zo'n kaart. Het voordeel is dat verzuim hier mee snel en nauwkeurig in kaart is te brengen. Waar zijn de dagen gebleven dat het normaal was als zich op tijd in hui den met alleen de noodzake lijke leermiddelen en een trommeltje met hun dagelijk se boterham. Schietpartijen in het klaslokaal, metaalde- tectoren om wapenbezit op scholen tegen te gaan, anti- spijbelchips.... Is het al zo lang geleden dat ouders zin en tijd vonden om hun kinde ren op te voeden? Gebleken is dat de invulling van het project goed verloopt en de pagina een goede vorm is om de doelgroep te informeren. In de toekomst zal ingespeeld worden op de wens naar méér informatie in de eigen taal, terwijl het ver zoek naar informatie via andere media meegenomen wordt in het project Multiculturele Samenle ving. Twee jaar terug is de buitenlan- dersrubriek op de gemeentepa- gina in de Tilburgse Koerier ver vangen door deze maandelijkse migrantenpagina. Gebleken was dat de rubriek te weinig ruimte bood en de infor matie de doelgroep niet aan sprak. 'Kleurrijk Tilburg' wordt in overleg met de gemeente ver zorgd door Palet, steunpunt voor multiculturele ontwikkeling in Noord-Brabant en wordt onder steund door een redactieraad waarin de belangrijkste Tilburg se migrantenorganisaties actief zijn. 'Kleurrijk Tilburg’ richt Op vrijdag 4 februari om 15.00 uur opent burgemeester Johan Stekelenburg aan de Bruckner- laan 20a officieel de Stadswin kel Noord. De openingstijden van de stadswinkel, die al even proefdraait, zijn maandag tot en met woensdag van 8.30 tot 16.00 uur, donderdag van 8.30 tot 19.00 uur en vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. Het is de bedoeling dat op niet al te lange termijn op deze locatie ook een dependance van het Centrum voor Werk en Inkomen wordt gevestigd. Met winkels in Berkel-Enschot, Udenhout, Reeshof en Noord is het aanbod van gemeentelijke diensten overal in de stad nu compleet. De aloude 'winkel' in Stadskantoor 1 wordt nog ver bouwd. Alle balies in de stad on derhouden nauwe banden en zorgen voor een compleet infor matieaanbod. Op het gebied van de publieksvoorlichting vindt er een integratie plaats tussen het Gemeentelijk Informatiecen trum en de stadswinkels. Sinds 14 januari is ook de Stads-VVV gevestigd in het Gemeentelijk Informatiecentrum. zich op de allochtone bevolking van Tilburg, inclusief nieuwko mers en vluchtelingen. De pagi na brengt zowel gemeentelijke als algemene informatie. Het hoofdartikel is altijd vertaald in het Turks en het Arabisch. In re levante gevallen staat er nog een artikel in een andere taal op, de overige artikelen zijn in het Ne derlands. handen waren. Paspoorten, rij bewijzen, geboorteaangiften, kwijtschelding en gemeentelijke belastingen zijn voorbeelden van zaken waarvoor men in de stadswinkel terecht kan. En daarbij: bouw- en woonvergun ningen, aanvragen voor bijzon dere bijstand, subjectsubsidie, huursubsidie en zaken als voor zieningen voor gehandicapten en algemene informatie. In Stadskantoor 1 blijven de centra le registers en daar moet men heen voor zaken als uittreksels uit het geboorten-, huwelijks-, overlijdens- en echtscheidings- register, aanvragen voor het Ne derlanderschap, vestiging vanuit het buitenland en huwelijksaan giften. Een voorwaarde voor deelname aan het onderzoek is dat men vrouw is en minimaal 2 keer per nacht het bed uit moet om te plassen. Men moet 18 jaar of ouder zijn en geen ernstige hart-, nier-, maag- of darmaandoeningen hebben. Deelnemers aan het onderzoek krijgen hun reiskosten vergoed. Men kan zich aanmelden voor het onderzoek op telefoon nummer 013-581 13 25, op werkdagen bereikbaar tussen 13.00 en 16.00 uur. 'Kleurrijk Tilburg', de mi grantenpagina die maande lijks in de Tilburgse Koerier verschijnt, wordt positief door de lezers ontvangen. Liefst tweederde van de migranten in Tilburg kent 'Kleurrijk Til burg' en 40% van hen leest de pagina bijna altijd of in ieder geval heel regelmatig. Dit jaar heeft opnieuw een voor- verpachting plaatsgevonden. Net als vorig jaar konden met name de grootvermaak-attrac- ties die nieuw zijn voor de Til burgse kermis zich daarvoor in schrijven. Op grond van de voorverpachting zijn 2 staan plaatsen uitgegeven: de Flic Flac (Rock Roller) op het Besterd plein en de Flying Circus op het NS plein. Tijdens de reguliere kermisver- pachting op maandag 17 januari hebben 816 attracties zich inge schreven. Daarvan hebben er uit eindelijk 198 een plaats gekre gen. Daarnaast staan er ook dit openbaar carnaval in Tilburg beleeft komend weekend één haar hoogtepunten in de aanloop naar het echte zottenfeest kruikenstad. Op zaterdag 5 februari vanaf 20.11 uur vindt in wuwburg Tilburg het bekende Leuterconcours plaats. Dit spraakmakend evenement is uitverkocht. Toekomstige (amateur) STRIPSTERS(ERS)!! NU aanmelden!!!! Als schaduw: 1,- per sec. Gemaskerd: 2.50 p. sec. Totaal bloot: 5,- p. sec. (max. 600 seconden) of andere erotische acts! Mits uitgezonden op TV.

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 2000 | | pagina 1