De D.S.W.-Tilburg in het zilver i; 55,- r Afscheid A. Vorselaars Puzzelt U mee HANDYMAN 8, ief' Tilburg in Fragmenten Prinses Juliana in Tilburg J peter I Emmenl ül i Koerier tober 1982 pagina 32 i Oplage: 75.900 ex. I gebc Die I g i LLEDER ’85,— Dr. C.V.Lafeber Munt- en postzegelhandel jftft 'i BEGRAFENISONDERNEMING Neder- de It k. Mar «Prol maandag en dinsdag ge- Tilburg - Heuvelstraat 44 Grandioze vlooien- en rommelmarkt in de sporthal te Haaren .zie pag. 25- >95,- bijna 11.000,- aan prijzen Piusplein 54 - Tilburg I I KREMERS ALUMINIUM RAMEN EN DEUREN Tel. 42.60.41 - 42.60.42 Jules Verneweg 104. de vrouw die alles van bont weet Voorkomen is altijd beter als... Perosistraai 87, 013-556344 Bericht van Tilburg helpt Polen VERZAMELAARS VERENIGING T1LBURC RDMINISIRMItf CENTRUM Het jubileum en Prinses Ju liana Laat ook ti CV-ketel s< TS-LEDER ELLEN 95,— 95,- N UW IDBUFFET lARBECUE voe- ont- Bols en Kooi jmanbv Doelenstraat 42. Hilvarenbeek Telefoon 04255-2901 fl DRUKKERU De g» zonni wordt STZAAL DENISSEN Wllhelminapark 127 Tel. 42.55.25 b.g.g. 43.33.70 DEN BESTERD Besterdrlng 54, Tilburg Tel. 430053 heeft de Sociale geroe- maakt ïmeen- Electrolux onderdelen Stadhuisplein 271, Tilburg Tel. 013 - 436877 g de afdel ages verrit en Boekbinder en kan besef Riool verstopt Bel Jonkers Snelservice Ontstoppen, vernieuwen en reinigen met hogedrukapparatuur. tijdig uw schoorsteen vegen en gaskachel of schoonmaken. ma Exetustrr* ege- ver- issen en dek- heeft tageafde- metal waar voor den gemaakt wor- hes, het gedi officiële dealer Iburg e.o. voor o-personenwagens. Voor kwaliteit en service Ook né aankoop INTERNATIONALE RUILBEURS met TENTOONSTELLING N NIEUWE AUTOHUREN? BELSBudget: 013-433113 OB AM Tilburg bv Spooriaan 175 nieuwe om het Tevens verzorgen wij de begrafenissen voor de protestantse begrafenison derneming. Tel. 42.55.25, b.g.g. 43.33.70 TOT ST. NICOLAAS 10% ECHTE KORTING Speciale aanbieding oud^BeloudH<ussens Nu 125,. Keuze uit 100 stuks SPECIAALZAAK IN PERZISCHE TAPIJTEN JOEP STRAATMAN Noordhoekring 19 Tel. 422584 vele belangrij- I heer Vorselaars I richt, werd hem I pauselijke I ia et Ponti- F Bij 'n overlijden in uw familie, zowel 's nachts als overdag, belt u eerst ons, wij nemen al de zor gen, betreffende dq begrafenis of eventueel crematie van u over O feestelijke ,ing in het in Oister- De enige c voor Tilt Alfa Romeo- Gilze en toergestel, Hilvaren- (est-, en Mid- Objecten De D.S.W. is opgedeeld in twee hoofd objecten, namelijk de Industriële en Niet-Industriële Objecten. Binnen de ze twee objecten kunnen de in dienst genomen personen diverse aang~ werkzaamheden verrichten. De Ii.~»<>- triële Objecten zijn weer onderver deeld in een drietal onder-objecten, te weten de werkplaats de Vossenberg, de laats de Riethoorn en de Druk- Zaterdag 30 okt. van 13.00 tot 17.00 uur. Zondag 31 okt. van 12.00 tot 17.00 uur. ^Hjk V 20% knn.- ^f?eP1jsd 5 VD Tilburg 48 84 rondvlucht voor twee personen n Tilburg zal de hoofdprijs zijn. Zaterdag 30 oktober Strand-restaurant Recreatiepark Beekse Bergen Zaal open 9.00 tot 17.00 uur Kinderpyjama’s Mevrouw Lemmeris parochie) begint in haar wijk een a“:‘ ma’s. U weet toch ua. ze Poolse ziekenhi met tweeën in éér. hoofden hebben (vanwe luis, en er is geen zeep), t kleertjes hebben. Zij ver sis- en kleuter-js-1**’*" doen. Informatie: Als waardering voor het t ke sociale werk, dat de he in al die jaren heeft verric door pastoor A. Marks de onderscheiding «Pro Ecclesi; fice» uitgereikt. Munten zeer veel, in de mooiste kwa- deling. iiteit. drie o Alle benodigdheden daarvoor en plaat be voor een leuke prijs. Elke week een aanbieding met leuke S korting. Wij zijn (Petrus en Paulus- 1 de scholen van actie voor kinderpyja- >ch dat de kindjes in on- ■rnuizen niet alleen vaak één bedje liggen, kale -vege de hoofd- rz, maar óok geen Zij verzoekt alle (ba- )scholen ook mee te 430340. enkele of dubbele beglazing (10 j. gar.) eigen vakkundige montageteams ook in kleur leverbaar raadpleeg ons vrijblijvend bij u thuis Inlichtingen tel. 013-432392 Entree f 2,00 p.p. Kinderen tot 15 jeer f 1,00 gemeente staat de laatste tijd door de bezuinigingsoperaties in een wat minder inig daglicht. Toch is het niet zo dat alles wat de gemeente aanraakt omgezet dt in grijze vormen die passen bij een na-zomerse dag. Een sprekend voorbeeld tan het tegendeel zien we bij de D.S.W.-Tilburg. Deze Dienst Sociale Werkvoor ziening bestaat vandaag 25 jaar. Op deze feestelijke dag komt Prinses Juliana voor een extra zonnig tintje zorgen door de opening te verrichten van drie nieuwe gebouwen van de D.S.W. aan de Insulinestraat. Het 25-jarig bestaan van de Dienst en de feestelijke opening van de drie gebouwen door Prinses Juliana is voor de Tilburgse Koerier aanleiding een en ander wat nader onder uw aandacht te brengen. eling waar klein- richt worden. derij is volle- :hikken over zijn weer :tal onder-objec erkplaats de Vossent de Riethoorn en de Afdeling Sociale Zaken. In totaal wer ken er bij de D.S.W. 150 ambtenaren. Tot zover deze organisatorische be schouwing. LET OP!!! Wij hebben in voorraad voor U: post zegels, Nederland bijna alles West-Duitsland Berlijn Suriname Antillen België Far Oer 1e dag Nederland andere landen. veel veel veel veel 8 veel .uiing 71 doer loei var ge- jen- ien- B&W turskom- e Werk- neente dc rsonen die Riethoorn nog en grootmontag De Drukkerij dig uitgerust de meest h Dinsdag j.l. heeft de heer A.C.A. Vor selaars, na een voorzitterschap van 19 jaar, afscheid genomen van Vandaag is er verder nog een algemene jubileumreceptie voor genodigden. Morgen, vrijdag, vindt de jubileumvie ring plaats op de beide industriële werkplaatsen de Vossenberg en de Riethoorn. Op die dag wordt ook de heer Sterk in de bloemetjes gezet. Tenslotte zal op zaterdag 30 oktober in de Vossenberg en de Riethoorn open huis gehouden worden van 10.00 u. tot 15.00 u. Iedereen is dan welkom. U kunt zich dan eens op uw gemak op de hoogte stellen van het reilen en zeilen van de D.S.W. Tijdens de open dag zal er een prijsvraag gehouden worden waarmee men mooie prijzen-kan win nen. Een r boven Een moeilijk fragment, kennelijk, dat van vorige week. Nee, dames, het is niet het klooster van de zusters aan de Oude Dijk. Wij kunnen u ook niet beloven of dat er opit wei inkomt. De brandweerkazerne aan de Capucijnenstraat. Baken van vredi- ge nachtrust in het midden der stad. Brandpunt van jongensdromen. De Brand weer. Een hypermodern bedrijf met tot de verbeelding sprekend materieel, al ruim zestig jaar ondergebracht in een omgebouwde bioscoop, temidden van een wirwar van waarschijnlijk de smalste straatjes die Tilburg nog heeft. De romantiek van de glanzend vuurrode automobielen, de motorspuiten, de ladderwagens en de aange paste moffenhelmen. Hierboven zien we een omstreeks 1948 genomen «groepsfoto» van mensen en ma terieel, tegen de inmiddels aan de straat grenzende oostgevel van het kazemege- bouw. Het gebouw werd in 1913 opgericht als de «Witte Bioscope», een theater met als doel goede films te brengen en het publiek uit de zogenaamde slechte bioscopen weg te houden. Tegenwoordig zouden we zoiets een arthouse noemen. Erg lang hebben er in deze bioscope geen films gedraaid: van 1914 tot 1918, tijdens de eer ste wereldoorlog had het neutrale Nederland zijn strijdkrachten gemobiliseerd en in die periode diende de Wiite Bisocope het leger tot kazerne. In 1921 kocht de gemeente Tilburg het gebouw aan ten behoeve van de Brandweer en de dienst Bouw- en Woningtoezicht die daar tot 1947 bleef. De Brandweer huist nog steeds in dit gebouw. Misschien werd deze foto wel genomen om het vertrek van Bouw- en Woningtoe zicht te vieren, waardoor men nu «op z’n eigen» zat. Behalve mensen op de foto (wie?) zien we het opvallende wagenpark. Echt vooroorlogs zijn alleen de 3 ro buuste Magirus ladderwagens, waarop bestuurder en passagiers onbeschermd door dak. ruiten of wanden weer en wind moesten trotseren. Ze zijn nog heel wat jaartjes meegegaan en zagen er altijd verblindend fraai uit. Verder, zoals gezegd, alleen moderne auto's: de Ford 3,91 V8 voor de commandant, die hiermee nauwe lijks onderdeed voor de burgemeester in zijn Tudor, dan een gesloten materieelwa- gen, waarschijnlijk een Chevrolet en vervolgens, als we het goed zien, een Bedford, en twee uitvoeringen van de Austin vrachtwagen: deze laatste drie werden door het Britse leger veelvuldig gebruikt tijdens de tweede wereldoorlog. In deze jaren. en nog wat later, kon het je gebeuren, dat je als zesdeklasser (lagere school) aan je excursierondjes toe was en zo ook in klasseverband de branweerkazerne mocht be zoeken. Een der hoogtepunten van dit bezoek was dan de meldkamer, want daar zat Sjelleke de Bruyckere, sterspeler van het Prachtelftal van Willem II dat des tijds nogal eens landskampioen werd (honderden gloeilampjes op de voorgevel van hotel Riche: WILLEM II LANDSKAMPIOEN). Jaja. dat waren nog eens tij den, toen Tilburg nog iets had om trots op te zijn (Willen II en fraters) en de zo mers nog ouderwets Tilburg in fragmenten is een serie van de Tilburgse Koerier in samenwerking met Ronald Peters van de gemeentelijke Archiefdienst. Gedurende enige tijd zullen er in de Tilburgse Koerier wekelijks foto’s verschijnen waaop een gedeelte van een gebouw of straatsitutatie staat afgebeeld uit het na-oorlogse stadsbeeld. Aan u, le zer. is vervolgens de opdracht uit te maken waar de afgebeelde fragmenten bijho- Onder de inzenders van de juiste oplossing wordt wekelijks een prijs verloot, die ter beschikking wordt gesteld door Boekhandel Gianotten. De prijs bestaat uit één van de drie door boekhandel Gianotten uitgegeven fotoboeken over Tilburg, te weten «Tilburg in Beeld 1865-1945», «Tilburg van boven» en «Ge waart maar ar beider». Uw oplossing moet u uiterlijk op dinsdag 2 november, 18.00 uur depone ren bij de burelen van de Tilburgse Koerier. Op de envelop dient u duidelijk ter vermelden «Tilburg in fragmenten». De winnaar krijgt bericht van de Tilburgse Koerier. Over de uitslag wordt geen correspondentie gevoerd. Ook nader inlichtin gen over de afgebeelde stadszichten blijven van harte welkom, maar wilt u ons die dan schrijftelijk geven? Wij wensen u ook deze keer veel genoegen en succes met het thuisbrehgen van onderstaand Tilburgs fragment. De winnaar van vorige week is de heer J.M. Spijkers, Kuilenven 6, 5051 EZ Goirle. Hij heeft van ons bericht ontvangen. rechtstreekse verkoop af fabriek worden op maat gemaakt dubbele dichting tegen tocht vragen geen onderhoud Renoveer en isoleer voor eens en altijd Alleen dit weekend Grandioos modelaarsje met omslag en blokhak in wit en blauw. Maten 36-41 Winkelprijs 79.85 DIT Onze prijs 65, - WEEKEND De Niet-Industriële Ot^ ten de Cultuur- en Civieltechnische Objecten, de Tapisserie en Damastwe- igepaste verij en daarnaast de Administratieve e Indus- Objecten waaronder l tief Centrum, het Brai Externe Objecten. De Civieltechnische groep verricht naast nieuwbouwwerken van kleinere omvang zoals kantines, kleed- en was lokalen ook verbouwi’ngs- en onder houdswerkzaamheden aan bestaande panden t.b.v. verenigingen, diensten en instellingen. Dan is daar nog de Maquettebouwgroep. Medewerkers gevraagd De Stichting «Tilburg helpt Polen» heeft nog behoefte aan enkele mede werkers, bv. voor het rondbrengen van affiches, het «bemannen» van het kan toor gedurende enkele uren, het ver richten van administratief werk. Is er niemand die helaas toch zonder werk is en zijn of haar tijd wil geven aan dit ihitterende werk? Inlichtingen en op- aven Tilburgseweg 173, Goirle, 013- 30340. En, natuurlijk, het allerbelangrijkste: giro 895 ten name van Dr. C.V.Lafe ber te Goirle, o.v.v. «Tilburg c.o. helpt Polen». Wet Sociale Werkvoorziening We willen eerst uit de doeken wat de D.S.W. is en wat het doel v de D.S.W. is. De D.S.W. is een meentelijke tak van dienst. In tege stelling tot andere gemeentelijke die sten wordt de D.S.W. niet door beheerd maar door een bestuur; missie. Volgens de Wet Sociale 1 voorziening heeft elke geme plicht te bevorderen dat pers; tot arbeid in staat zijn, in dienst wor den genomen, om onder aangepaste omstandigheden tegen loon arbeid te verrichten wat zoveel mogelijk gericht is op behoud, herstel en bevordering dat ook hier van de arbeidsgeschiktheid. Waarom worden, aangepaste omstandigheden? Omdat het bij de D.S.W. gaat om personen die tot arbeid in staat zijn maar die in belangrijke mate ten gevolge van bij hen gelegen factoren onder normale omstandigheden niet aan werk kunnen komen. Omdat dat werk er niet is of omdat het bedrijfsleven voornamelijk prijs stelt op volledig arbeidsgeschikte personen. Om aan deze plicht te voldoen 1" gemeente Tilburg de Dienst L>. Werkvoorziening in het leven g pen. Maar niet alleen Tilburg r de Dienst uit, nog tien andere ger ten nemen deel aan de D.S.W. Dat zijn de gemeenten: Dongen, Gilze en Rij en, Aplhen en Riel, Moergestel, Ber- kel-enschot, Goirle, beek,Diessen, Oost-, We delbeers en Udenhout. Gehandicapten Organisatie land, afd. Oisterwijk. Dit alles vond plaats in een f bijeenkomst van de verenigir gebouw van de Kunstkring i wijk. Tenslotte de Cultuurtechnische groep: die houdt zich vooral bezig met de aanleg van plantsoenen, trapveldjes en dergelijke. Ook de bosploeg valt onder ;i uu deze groep. De Externe Objecten zijn I ieline objecten die buiten de gemeente Til- idbe- burg mar wel in de regio ingevuld wor den. I Binnen deze twee hoofdobjecten zijn 2.050 personen werkzaam, een volwas sen organisatie dus. De twee hoofdaf delingen worden ondersteund door een afdeling Algemene Zaken en een werkph ker>j- Op de Vossenberg wordt confectie maakt. Enkele produkten zijn: v pleegstersjurken, schorten, jassen broeken, maar ook lakens, bedovertrekken en slopen. Dan de Vossenberg nog een mont< ling en een afdeling n namelijk draadartikek De Riethoorn heeft ook een metaalaf- deling. Die afdeling bestaat weer uit onderafdelingen: de afdel plaatbewerking, de afdeling draaauv- werking en de afdeling constructiewer- ken. Op de laatste afdeling worden on der andere zonnehemels gemaakt. Dan is er op de Riethoorn nog een houtaf- deling waar vooral kleinmeubelen ge maakt worden. Tenslotte is er op de Het zou binnen dit bestek te ver ren in te gaan op de historische wikkelingen van de Dienst. Centraal staat immers het 25-jarig bestaan. In elk geval is het zo dat op 21 oktober 1957 de eerste werkplaats geopend werd. Bij deze openihg was de heer Sterk betrokken die nu nog steeds bij een bestuursfunctie bij de D.S.W. ver vuld en morgen zijn zilveren jubileum viert. Zijn jubileum geeft meer glans aan het zilveren jubileum van de Dienst. Zoals we in de inleiding al ver meldden, worden de festiviteiten opge luisterd met de aanwezigheid van Prin ses Juliana die vandaag om tien uur drie nieuwe gebouwen officieel ge opend heeft. Die gebouwen zijn het Janina heeft haar Drukkerij en Boekbinderij gehOOFappaFaatje! Vorige week schreef ik dat het 16 maanden oude kindje Janina Kopys- zenska uit een van «onze» ziekenhui zen in Rzeszów een gehoorapparaat nodig heeft omdat ze slecht 20% kan horen en dus nooit zou kunnen leren spreken. Welnu: dat apparaatje is er al en ligt hier voor me öp mijn bureau. Het is een klein doosje dat een beetje doet denken aan een oude sigaren doos. Daarin zit een klein (soort luci- fers-)doosje dat Janina op haar buik gaat dragen. Het apparaatje kostte duizend gulden. De helft kreeg ik van de importeur (Oticon, Amsterdam) en de rest van enkele goede gevers. Peter Hulsenboom brengt het dezer dagen naar Tarnow (hij moest er toch zijn) en tegen de tijd dat U dit leest, leert Jani na horen en spreken. Dank zij Tilburg! )bjecten omvat- Civiel* lisserie en I Admit het Administra- iille-Object en de technieken zo- afgeleverd kan

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1982 | | pagina 1