o Spraakmakers weg bij GG GD r N zon in de schoorsteen 1489. St-Nicolaas-actie Aquila 1545, 1398 MCCAHA' ÉS 7 Tilburg in fragmenten 12.50 3 ST.-NICOLAAS- PUZZEL Bols en Kooi jmanbv 'Doelenstraat 42. Hilvarenbeek x Telefoon 04255-2901 PHILIPS onderdelen huish. apparaten HANDYMAN Stadhuisplein 271, Tilburg Tel. 01 3 - 436877 I JAX I ■\mipodray~ monsterparen op het parkeerterrein van HEMA en C&A aan de Emmastraat te Tilburg peterjpO ■t mmrnl \impodi<iy llSÏI >ber 1982 pagina 36 DelOfepj Koerier ’5, Oplage: 75.900 ex. Logopedie op scholen te Scherpenheuvel Het stichtingsbestuur BEHANG H ct 9 vestigingen in Nederland Eigen reparatie-atelier onze grote Ai# Maten 36-41 Piusplein 54 Sf’ITN Maten 32-39 KREMERS ALUMINIUM RAMEN EN DEUREN Renoveer en isoleer voor eens en altijd Jules Verneweg 104. Tel. 42.60.41 - 42.60.42 Koestraat 89, Tilburg Telefoon: 43.21.35 Voorkomen is altijd beter als... Perosistraat 87, 013-556344 ten Mode- én bruidsmodeshows in Heuvelpoort Win een van de vele prijzen Donderdag 21 oktober 1982 26e jaargang nr. 1284 wort de met de waar erg veel mensen profijt gehad. Riool verstopt Bel Jonkers Snelservice Ontstoppen, vernieuwen en reinigen met hogedrukapparatuur. Laat ook tijdig uw schoorsteen vegen en gaskachel of CV-ketel schoonmaken. Grote 354e kaarskens- processie ie van ^handeling Prinsenhoeven 20 5017 GC >n 013-431051 431052 LAKVERF diverse kleuren 3 kg-bussen, samen De enige of voor Tilbu. Alfa Romeo-pe BOLS JONGE JENEVER Liter 1515 GOBLET JONGE JENEVER Liter BOKMA JONGE JENEVERuter HEUVEL SCHIEDAMSE JONGE JENEVERuter t natuurlijk niet vreemd, i het raadhuis en de hoofi Jeiner - officiële dealer ourg e.0. voor ■personenwagens. DE ZEEUW TAPIJTEN s groter wordende it suède-leer... en modekleuren de scholen van het la- ierwijs is vooral van be vende. Door de samen- Inderdaad zal de gemeenteraad zich gaan uitspreken over het wel of niet blijven be staan van een basisvoorziening, een basis voorziening van hebben f ALLEEN DIT WEEKEND Waarom logopedie De logopedie op c en kleuterende voor de preve J. van LOON-OTTEN Hasseltstraat 178 j Tegelspeci. BOUWMATERIALEN VAN DE VENNE VAN DER SLUIS NV Tilburg I Telefoor al jaren het betere adres voor oosterse tapijten Alle tapijten worden geleverd met certifikaat van echtheid. Keuze uit 1 000-den 10 tot 30% lager dan elders Ruime sortering ambachtelijk tin enkele of dubbele beglazing (10 j. gar.) eigen vakkundige montageteams ook in kleur leverbaar raadpleeg ons vrijblijvend bij u thuis nder-, voord cent te wor- ufrgt dan rond -nevens over en het voor een pakje in :rdag 23 oktober zullen bezoekers het winkelcentrum Heuvelpc dag kunnen kennismaken i ste mode én bruidsmode. Tussen 9 en 17.00 u. zullen 6 mannequins de ieshows verzorgen. uren 11 TILBURG. Schouwburgring 99 (in de Nulplus) I, 12.00, 13.00, iow op een po en tussentijds Moer- laghorst, Esbeek, kker, Alphen folenschot en logopedis- met zo’n 215 o veer 27.550 leerlingen in totaal. Dit geldt voor het jaar 1981. In dat jaar hadden de logopedistes 4.159 kinderen onderzocht. T.a.v. een groot aantal kinderen is advies uitbracht aan ouders en leerkrachten, een ander aantal is door de logopedisten in behandeling genomen. Halfjaarlijkse Do. 21 oktober Vrij. 22 oktober Zat. 23 oktober KINDERSCHOENEN diverse maten DAMESSCHOENEN mt. 36-37’/2 HERENSCHOENEN mt. 41 prijzen vanaf 19.95 29.95 39.95 >rg van tal dis- jn, de ver- de maat- logopedis- ien worden ijwel al vrachtauto’s bloemen. E> i soms de buroe ij de gronusi S'r'Öf^INGGROOTSE ^ÖAÜtoSHOW IN RIJEN.-* lag 22 STjjlRU Zaterdag 23 22 oktober van 9.00-21.00 uur -,xKa'"5o™s; VAN 9.00-17.00 UUR Onze totaal vernieuwde showroom, ruim 1.800 m2, wordt feestelijk ingewijd met een daverende show. Wij tonen U ruim 150 OCCASIONS van alle merken, in alle prijsklassen. AUTOBEDRIJF VAN DORST Stationsstraat 25 - RIJEN - Tel. 01612-3655 v.a. 95 Met deelname van uit Tilburg en omstreken, op zondag 7 november 1982. Prijs retour p.p. 14.00 kinderen tot 14 j. 12.00 pedisten van de J.G.Z. nauwe kontakten onderhouden met de scholen. Daarnaast kontroleren de logopedisten de leerlingen die al eerder aangemeld zijn. Zij screenen de oudste kleutergroep en adviseren en begeleiden ouders en leerkrachten. Behandeling vindt plaats na overleg met de schoolarts, de school en de ouders. De behandeling, maar ook de aktiviteiten voor begeleiding en advisering zijn gratis. De logopedie wordt, evenals de GG en GD gefinancieerd door de lokale over heid. De schoollogopedie van de J.G.Z. voor het normale lager- en kleutéro Zaterc van 1 hele laatst 11.00 modes Op de hele uren (11.00, enz.) start steeds een sho’ dium op de begane grond zullen de mannequins de mode «flitsen» door het hele winkelcentrum. De bruids- modeshow wordt- verzorgd bruidsboutique Mirabelle (Heuvel 3), daarbij samenwerkend met Aspasia, de bloemsierkunstzaak van Heuvelpoort. De andere mode wordt gepre-J door de Heuvelpoort-winkels Fe en Oké. Tenslotte zullen ook andere Heuvel poort-winkels meewerken aan het evene ment, zoals bijvoorbeeld de Versmarkt- winkels, die de bezoekers hun produkten graag laten proeven en keuren. rechtstreekse verkoop af fabriek worden op maat gemaakt dubbele dichting tegen tocht vragen geen onderhoud TILBURG: Schouwburgring 99 (in de Nulplus) Bezuinigingen Binnen de GG en GD moet voor zo’n 1,2 miljoen gulden bezuinigd gaan worden. Het ziet er naar uit dat de afdeling logo pedie gedwongen gaat worden het voor touw te nemen in deze bezuinigingsron de. Dit kan gevolgen hebben voor Neder land. Tilburg gaat dan namelijk de eerste gemeente worden (Apeldoorn praat er ook over) die de logopedie binnen haar verantwoordelijkheid afschuift en over hevelt naar het partikuliere initiaief. Dat partikuliere initiatief zit daar nou niet zo om te springen. De schoollogopedie heeft betere ingangen naar de kinderen dan de privé-logopedie die heeft. De kontakten met de scholen spreken in deze voor zich. Het is toch verontrustend om te zien hoe er bij de GG en GD en dan met name bij de J.G.Z. gesnoeid gaat worden. Enkele jaren geleden zijn op de afdeling Jeugd gezondheidszorg de meeste psychologen verdwenen, nu dreigen de 6 logopedistes te gaan verdwijnen en er wordt ook ge praat over mogelijk verdwijnen van de maatschappelijk werkenden. Er blijft dan nog maar weinig over van de J.G.Z. De steeds mode in echt de modekleuren bordeaux, blauw, beige en rood. I jQ- De afdeling Jeugd Gezondheidszor de GG en GD bestaat uit een aants ciplines. Dat zijn de schoolartser pleegkundigen, de assistentes, i I schappelijk werkenden en de k ten. De logopedie moet gezien II als een para-medisch vak. De preventie 1 en behandeling van de taal-, spraak- en J stemstoomissen gebeurt in nauwe sa menspraak met de artsen. De leerlingen worden door een logopedist(e) onder zocht, meestal op verzoek van een leer kracht. Dit geeft meteen aan dat de logo- Voor baby vindt u bij BABY-HOME alles wat uw hartje begeert. Een verant woorde baby-uitzet, grappige modieuze schoentjes, baby-kindermeubeltjes, de nieuwste kinder-wandelwagens, bug gy’s, kinderstoelen, boxen en naast goedgekeurde autostoelen nu ook baby- kinderspeeltjes. Ja, Inclusief, bij BABY-HOME een vakkundigeen vriendelijke begeleiding. Komt u gerust vrijblijvend kijken naar al dat liefs op meer dan 450 m2 bedrijfs ruimte. Allee? wmem l^s^aat^S-90 TILBURG wijs. De gemeente Tilburg heeft voor werking met scholen en de leerkrachten haar stad 3 logopedistes in dienst bij de kunnen vroegtijdig afwijkingen opge- J.G.Z. en voor de regio nog eens 3. In to- spoord worden en snel aangepakt wor- taal werken er bij de J.GrZ. dus 6 logope- den. Het mag tenslotte als bekend veron- distes. Die regio is erg groot, we noemen dersteld worden dat een snelle aanpak in de plaatsen Oisterwijk, Haaren, Moer- een vroegtijdig stadium veel ellende kan van ge- gestel, De Beerzen, Diessen, Haghorst, voorkomen. Veel leerlingen raken name- ïiale mi- .Hoge en Lage Mierde, Hulsel, Esbeek, lijk erg achter op het leerproces als zij Hilvarenbeek, Biest-Houtakker, Alphen taal-, spraak- en stemstoomissen hebben, en Riel, Gilze en Rijen, Molenschot en De schoollogopedie heeft vanwege het Goirle. Al met al hebben de 6 logopedis- feit dat ze nauwe kontakten onderhoudt tes van de J.G.Z. kon takt met zo’n 215 met de scholen een lage drempel voor de scholen met ongeveer 27.550 leerlingen ouders en de kinderen. Deze lage drem- geldt voor het jaar 1981. In pel is minder laag bij de privé-logopedie. iden de logopedistes 4.159 Daar spelen allerlei verwijzingen door huisartsen en regelingen met het zieken fonds een rol in. Preventie wordt tenslot te niet door het ziekenfonds vergoed. Het mag tevens als bekend worden veronder steld dat kinderen uit zwakkere sociale milieus meer stoornissen hebben op het gebied van taal, spraak en Stem, wat niet wil zeggen dat die stoornissen alleen daar voorkomen. /ï)e kake/verse\ 'koHektie tegels e/v l.sanitair is nü Wij reinigen en repareren alle oosterse tapijten Kaarten afhalen te Tilburg, zaterdag 23 oktober van 16.00 tot 18.30 uur; zondag 24 oktober van 10.30 uur tot 12.30 uur bij de voorzitter Ad. Jole, Klaverstraat 53, tel. 013- 431854. De samenleving beslist Wij peilden de mening van de direkteur van de GG en GD, de heer de Vries over het voorstel tot «privatisering». Hij ver telde ons dat het besluiten tot het voor stel geen vrijwillig besluit geweest is. «Er moet bezuinigd worden bij de GG en GD, en dan moet je voorstellen doen. Die hebben we gedaan, een van die voor stellen betreft de «privatisering van de logopedie». Welke andere voorstellen er gedaan zijn door de GG en GD om tot het vereiste bezuinigingsbedrag te komen wilde hij niet meedelen. Hij stelt heel duidelijk dat hij de logopedie niet wil af breken «ik ben liever direkteur van 150 personen dan van 120». Daarbij maakt hij de aantekening dat het besluit nog ge nomen moet worden. «De gemeenteraad beslist hier uiteindelijk over, niet de GG en GD. De gemeenteraad zal zich uit moeten spreken over de vraag of de over heid doorgaat met betalen voor logopedi sche hulp of dat de logopedische hulp ge privatiseerd gaat worden», aldus de heer de Vries.. Overal en allerwege wordt bezuinigd op tal van manieren. Bij de Nationale Ver eniging «De Zonnebloem» rekent men er toch op dat zieken, gehandicapten en hulpbehoevende bejaarden niet in de kou komen te staan. Men hoopt dat - evenals in de voorgaande jaren - meer dan tach tigduizend een pakje maken, De recessie ten spijt! Het gaat immers bij dat maken van een pakje niet om dure geschenken. Neen, de bedoeling die altijd achter de actie «Zon in de Schoorsteen» heeft gezeten is: Me demensen laten voelen, dat zij tot onze gemeenschap behoren. In het pakketje kunnen kleine attenties (geschikt voor een zieke) voorzien wor den van versjes e.d. Met een beetje moei te kan men een leuk pakje maken. Om een adres (met wat bijzonderheden) te verkrijgen van iemand die in aanmer king komt voor een pakketje kan men een kort briefje schrijven naar onder staand adres. Er dient wel voor antwo^iu een postzegel van zeventig den ingesloten. Men ontva, 15 november enkele gegev adres van iemand die vch aanmerking komt. U kunt het pakje sturen of zelf bezorgen. Geschreven kan worden aan: Prov. Nrd. Brabant: De Zonnebloem, Postbus 300, 4880 AH Zundert. De GG en GD Tilburg gaat in Nederland hoogstwaarschijnlijk voor een landelijke meur zorgen. Er bestaan namelijk vergevorderde plannen om de afdeling logopedie de J.G.Z. op te gaan heffen. De afdeling logopedie richt zich met name op beh“d: en preventie van schoolgaande kinderen met taal-, spraak- en stemstoomissen. Dit voorstel tot opheffing«privatisering» geheten, wordt op 18 november in de Gezondheidsraad besproken en op 20 januari 1983 komt het voorstel van de gemeente raad van Tilburg. Als dit voorstel aangenomen wordt, dreigt een unieke vorm van zondheidszorg verloren te gaan. Vooral schoolgaande kinderen uit zwakkere socia.v lieus zullen de kinderen van de rekening gaan worden. Het gat wat er zal gaan vallen kan niet opgvuld worden door de privé-logopedie. Een onrustbarende ontwikkeling. De behandeling van de kinderen vindt meestal plaats in aanwezigheid van de ouders en gebeurt, indien nodig, weke lijks. Hebben bepaalde kinderen meer behandeling nodig dan worden zij door gestuurd naar de privé-logopedie. De behandelingen richten zich op het herstellen en het verbeteren van het funk- tioneren van het gehoor, de stem, de spraakorganen, op het reguleren van de ademhaling en het opheffen van taal- en spraakstoornissen. Het fragment van vorige week maakte duidelijk een wat sacrale indruk: achtereen volgens hebben nogal wat inzenders hierbij gedacht aan de synagoge in de Willem ll-straat, de kerk van de Besterd en die van de Noordhoek. U ziet hierboven waar de fragmenten-ornamenten in werkelijk toe behoorden: het veilinggebouw van de N.C.B. aan de zuidwestkant van de markt, naast het eveneens verdwenen raadhuis van Henis van Tulder. Het maakt wel een wat rommelige indruk, dat plompe, nogal dicht tegen de rijweg aanliggende veilinggebouw met ervoor vrijwel altijd de onvermijdelijke rissen hand karren, bakfietsen, paardenwagens, vrachtauto’s, brom- en motorbakken van de de tailhandelaren in groenten, fruit en bloemen. En dit alles pal naast het statige stad huis, waarvan het bordes, waarop soms de burgemeester defilees afnam of juichende menigten toesprak, door die laag bij de grondse markthal gewoonweg aan het oog werd onttrokken. Op zichzelf was het natuurlijk niet vreemd, in het centrum van de stad vlakbij el kaar deze markthal, het raadhuis en de «hoofdkerk» aan te treffen. Wanneer we de wat rommelige ambiance van de vroegere markt wegdenken kunnen we deze combi natie ook aantreffen op de centrale pleinen van vele qude en eerbiedwaardige ste den: leper, Krakau en Amsterdam zijn enkele voorbeelden. De markthal was officieel het veilinggebouw van de Boerenbond voor groente- fruit en bloemen, maar werd in de volksmond meestal aangeduid als de boterhal, omdat er ook markt werd gehouden voor boter, andere zuivelprodukten en vlees. De im mense hal was in kleine nisjes onderverdeeld en daar verkochten de producenten, namelijk de boeren uit Tilburgs omgeving, direct aan de consument hun destijds nog onbespoten agrarische waren. In feite beschikte Tilburg zo over twee gezellige overdekte markten, immers aan het Willemsplein was er nog de sfeervolle visch- markt met zijn granieten toonbanken. De boterhal werd gebouwd in 1887 en in 1959 afgebroken terwille van het city-plan. In het geval van deze hal kunnen we moeilijk volhouden dat hiermee een parel van planologisch vernuft jammerlijk ten onder ging. De nieuwe veilinghal verrees naast de spoorlijn naar Breda, achter de tweede L.T.S. Op de plaats waar boterhal en raadhuis eens nogal opdringerig tegen elkaar aan leunden prijkt nu onze lokale kultuurtempel, de stadsschouwburg. Op de foto, in 1958 genomen zien we een zware (dienst?) Consul, wellicht ten gerie ve van een hoge gemeentebestuurder vlakbij het raadhuisbordes geparkeerd en voorts nog een Tempo, het kittige driewielertje dat men in de vijftiger jaren in di verse uitvoeringen langs ’s heren wegen zag ploeteren, in open en gesloten bestel- uitvoeringen maar ook als mini-truck met oplegger en zelfs bestond er tot 1956 een stationcar-uitvoering van deze taaie Hamburger. Het ene voorwiel werd in deze automobiel aangedreven door een 600 cc. 110-motor (de eerste Tempo personenwa gen uit 1933 bezat een 200 cc. snormotortje). De afgebeelde auto behoorde toe aan de firma Hopmans. Tilburg in fragmenten is een serie van de Tilburgse Koerier in samenwerking met Ronald Peters van de gemeentelijke Archiefdienst. Gedurende enige tijd zullen er in de Tilburgse Koerier wekelijks foto’s verschijnen waarop een gedeelte van een gebouw of straatsituatie staat afgebeeld uit het na-oorlogse stadsbeeld. Aan u, lezer, is vervolgens de opdracht uit te maken waar de afgebeelde fragmenten bijhoren. Onder de inzenders van de juiste oplossing wordt wekelijks een prijs verloot, die ter beschikking wordt gesteld door Boekhandel Gianotten. De prijs bestaat uit één van de drie door Boekhandel Gianotten uitgegeven fotoboeken over Tilburg, te weten «Tilburg in Beeld 1865-1945», «Tilburg van boven» en «Ge waart maar arbeider». Uw oplossing moet u uiterlijk op dinsdag 26 oktober. 18.00 uur deponeren bij de burelen van de Tilburgse Koerier. Op de envelop dient U duidelijk te vermelden «Tilburg in fragmenten». De winnaar krijgt bericht van de Tilburgse Koerier. Over de uitslag wordt geen correspondentie gevoerd. Ook nadere inlichtingen over de af gebeelde stadszichten blijven van harte welkom, maar wilt u ons die dan schriftelijk geven? Wij wensen u ook deze keer veel genoegen en succes met het thuisbrengen van onderstaand Tilburgs fragment. De winnaar van vorige week is de heer Ant. H. J. Kooijman. Beneluxlaan 10, 5042 W.K. Korvelseweg 259-261 (nabij Korvelplein) - TILBURG Tel. 013-424754 door de leuvel tspasia. ïlpoorf resenteerd -eu Rouge

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1982 | | pagina 1