Ofb Gezond of en 1936 ongezond Tilburg tussen 1930 ■1 1 HANDYMAN Tilburg in Fragmenten 12.50 95 Afbouw subsidie Terra Nova Hertz Emme Korvel Winkelstraat EXPOSITIE van een unieke collectie OUDE KELIMS. n irv"*-. I Jfc-K ~1 1 s@ Koerier •ktober 1982 pagina 36 7 Oplage: 75.900 ex. JOEP STRAATMAN Vrijdag en zaterdag Iburg de w I grani liddelf rAArW BEHANG ct Werk in Werkloos De sterfte op 1.000 inwoners van de totale bevolking Tilburg Breda Eindhoven Den Bosch Nederland Gemeentelijke Demografische Documentatie, GD 3 'en 5, inwonertal respec tievelijk sterfte 1930-1936. Bron: De zuigelingensterfte op 100 levend geborenen Tilburg Breda Eindhoven Den Bosch Eigen reparatie-atelier Doodsoorzaken ’30 ’31 ’32 ’33 ’34 ’35 ’36 75 86 BEGRAFENISONDERNEMING 43 47 37 45 58 43 51 Piusplein 54, TILBURG \en KREMERS ALUMINIUM RAMEN EN DEUREN Renoveer en isoleer voor eens en altijd Jules Verneweg 104. Tel. 42.60.41 - 42.60.42 Perosistraat 87, 013-556344. 49 Van kleuren-T.V. tot stofzuigerzak Speciaalzaak in Perzische tapijten NIEUW zachte speculaasbollen Meer dan 100jaar V. Lieshout’s Bakkerijen Hoefstraat 151 - Rozenstraat 54 Verse roombroodjes 5 HALEN 4 BETALEN Riool verstopt? Bel Jonkers Snelservice! Ontstoppen, vernieuwen en reinigen met hogedrukapparatuur. Laat ook tijdig uw schoorsteen vegen en gaska chel of CV-ketel schoonmaken. Voorkomen is altijd beter als... Donderdag 14 oktober 1982 26e jaargang nr. 1283 o dat de stichting in geleidelijk terugge- 4.72 5.62 4.40 4.59 4.90 4.38 4.58 45 74 77 39 92 26 80 Voor kwaliteit en service ook na aankoop 67 17 70 68 17 75 41 12 137 55 16 89 61 24 75 tkantoor intoorge- 28 8 175 37 9 128 56 8 104 42 99 100 21 41 6 166 te weten elder». Werkloos ’36-37 Werk ’34-’35 LAKVERF diverse kleuren 3 kg-bussen, samen ’N NIEUWE AUTOHUREN? BELsBudgets 013433113 OBAM Tilburg bv Spoorlaan 175 7.83 8.52 7.48 7.46 7.77 7.60 7.23 7.57 7.11 7.52 6.53 6.59 6.07 6.13 4.66 3.01 2.98 3.58 3.89 2.53 3.67 47 80 87 47 houdt gedurende de hele maand oktober 46 95 74 39 35 140 6.15 5.90 4.79 4.11 4.42 3.86 3.80 5.0 0.7 1.3 0.7 4.6 8.7 8.8 0.8 1.4 5.2 0.5 0.2 0.5 3.7 16.1 4.1 1.3 0.3 30 163 53 94 70 30 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 8.78 9.28 8.90 8.72 8.25 8.46 8.23 11.56 10.12 10.41 8.70 9.18 8.50 8.18 75 24 9.03 9.56 8.93 8.70 8.36 8.69 8.64 8.22 6.90 6.33 5.14 6.59 4.96 4.44 42 43 HJ Electrolux onderdelen Stadhuisplein 271, Tilburg TeL 013 - 436877 n van de Zusters hardnekkigheid Meld. de hoek van ebouwd en in DENISSEN Wilhelminapark 127 Tel. 42.55.25 b.g.g. 43.33.70 ƒ0,89 ƒ0,09 ƒ0,04 ƒ0,09 ƒ0,63 ƒ2,77 ƒ0,70 ƒ0,23 ƒ0,05 lalyse die et uitzon- subsidië- officiële dealer vurg e.o. voor personenwagens. Bron: Gemeentelijk en aantal lev Uitgave: De Tilburgse Koerier bv Dir. T. de Beer-Douwes g 259-261 slplein) - TILBURG 1754 De enige offi, voor Tilbur* Alfa Romeo-per perkje -.;unt constateren, deel uit te maken van een nogal chaotisch straatbeeld: ingswerkzaamheden op het kruispunt Willem II-straat-Telegraafstraat-Post- t in 1957. ragment behoorde iefde aan de Oude een aantal inzendsters I lijk sociaal cultur activiteiten orgar Noordhoekring 19, Tilburg Tel. 013-422584 Enkele voorbeelden om bij Hertz te huren: speciaal weekend-tarief va 139,-, incl. alle km’s. BTW en verzekering bij ons huren op een andere plaats achterlaten - Hertz Autoverhuur (Auto-Nellerj) Hoek Ringbaan West-Hart v. Brabantl Tilburg-Tel. 013-637// Redactie - advertentie-afdeling en administratie: N.S. Plein 14 5014 DA Tilburg Tel. 013/430783-430898 Sluitingstermijn voor advertenties redactie dinsdagavond 22.00 uur.^ in op de trzaken in cl overge ef dat de be- i zijn: de be ~r en ander al jaren het betere adres voor oosterse tapijten Alle tapijten worden geleverd met certifikaat van echtheid. Keuze uit 1 000-den 10 tot 30% lager dan elders Ruime sortering ambachtelijk tin DE ZEEUW TAPIJTEN Kunt u naar een ani- ïrschijnt «Een onderzoek Iburg 1930-1936» van de lent van het Moller Insti- tgegeven door de Ka- hijnt in de reeks Bra- J. van LOON-OTTEN Hasseltstraat 178 Weekblad voor het Hart van Brabant o voel van ver- i werklozen», iigende monotonie en itenheid». Ter illustra- ingekorte ingezon- men. Bron: Verslagen GG GD 1930-1936, passim. Opmerkingen betreffende tabel: besmettelijke mellitus enkele of dubbele beglazing (10 j. gar.) eigen vakkundige montageteams ook in kleur leverbaar raadpleeg ons vrijblijvend bij u thuis Bols en Kooi jmanbv Doelenstraat 42. Hilvarenbeek Telefoon 04255-2901 elijke ziekten incl. tuberculose; diabetes suikerziekte; andere ziekten inclusief de ongevallen. afgebouwd. Het bedrag »p de begroting) wordt g Uitgaven, met betrekking tot de post voeding, door gezinnen met en zonder werk (per week in guldens en van de totale uitgaven) Een nieuw Hertz-station In Tilburg vanaf 15 t e m. 30 oktober geeft Hertz 1O% korting op alle autohuren eente zondere den naar ilburg. jning dat Terra ist, zonder over- .vuvu kan voort- J*n wel ver- Bij 'n overlijden in uw familie,' zowel ’s nachts als overdag, belti I u eerst ons, wij nemen al de zor-< gen, betreffende de begrafenis of eventueel crematie van u over Korvelseweg (nabij Korvelp Tel. 013-4247 WIJ reinigen en repareren alle oosterse tapijten Tevens verzorgen wij de begrafenissen voor de protestantse begrafenison derneming. Tel. 42.55.25, b.g.g. 43.33.70 ALLEEN DEZE WEEK Damesgemakschoen met steun van soepelzacht leder, in 2 wijdte- maten en 2 hakhoogten. Dus: Dat past Iedereen. Maten 36 t/m 42. In Zwart lak en zwart leer en in blauw leer Let op: Bekend merk. Kost normaal: 79,90 ja HALVEPRIJS 9 V - wJ 33 Melk, pap Kaas Eieren Natuurboter Margarine Brood Vlees irele Verse groenten >ani- Fruit w Verschijnt in geheel Tilburg Goirle - Riel - Loon op Zand Udenhout - Berkel Enschot Oisterwijk - Moergestel en Hilvarenbeek dieerd via het bejaardenwerk van de diakonie der Hervormde Gemee Tilburg en Goirle. Voor bijze cursussen kan verwezen worder de Stichting Bejaardenwerk Tilu, Het college is van mer:~2 J Nova ook in de toekomst, zono~, heidssteun, haar activiteiten kan zetten. De cursusprijs zou dan hoogd moeten worden met een door berekening van de indirecte kosten. Ook zou men een strikt minimum moeten hanteren wat betreft het aantal deelnemers aan een cursus en de per soneelsformatie met één functionaris moeten verminderen. %E TILBURGSE KOERIER^ Oprichter: J.H.G. de Beer Opzet In het onderzoek wordt in het «woord vooraf» opgemerkt dat tegenwoordig de jaren dertig weer meer in de belang stelling komen. Dit zou te verklaren zijn vanwege het feit dat de huidige so- ciaal-economische toestand veel gelij kenis vertoont met die van de jaren dertig. Daarnaast wordt in het onder zoek opgemerkt dat het economische aspect van die tijd al vele malen be licht is, maar dat er nog weinig aan dacht geschonken is aan het sociale as pect van de crisis in de jaren dertig. Het onderzoek van J.M. Royackers be oogt dat laatste aspect aan bod te laten komen. In het onderzoek wordt ge tracht een antwoord te geven op de vraag in hoeverre de crisis, met als be langrijkste kenmerk een sterke stijging van de werkloosheid, de gezondheids toestand in Tilburg gedurende de pe riode 1930-1936 heeft beïnvloed. De crisis in de jaren dertig Dit is de titel van het eerste hoofdstuk en gaat over de oorzaken en gevolgen van de crisis. De crisis is ook duidelijk voelbaar in Tilburg. Dit hangt volgens de onderzoeker nauw samen met de economische structuur van Tilburg. Tilburg was voor een groot deel- wat economische activiteiten betreft, aan gewezen op de textielindustrie. Veel van die textiel werd geëxporteerd naar het buitenland. Om de concurrentie het hoofd te kunnen bieden, werd er vaak overgegaan tot loonsverlagingen, arbeidstijdverkortingen en ontslagen. Het zijn dus vooral de arbeiders die de gevolgen van de crisis moeten dragen en zij ook worden in het bijzonder g( troffen door ontslagen. I arbeider kwam met veel minder geld zitten en moest toch maar zien rond tomen. Een arbeider verdiende in 1935 zo ror scholen onder controle van twee schoolartsen. Hoeveel scholen er niet onder controle staan, vermeldt de, on derzoeker niet. Verder wordt in 1929 het nieuwe (inmiddels alweer afgebro- Elisabeth-ziekenhuis geopend en aan 250 zieken geneeskundige verzorging, in 1932 had het ziekenhuis inmiddels 300 bedden. In die tijd is er in Tilburg zeker een tekort aan huis artsen, tandartsen, apothekers en ver loskundigen. Ook de Kruisverenigin gen dragen hun steen bij aan het vor men van de gezondheidszorg in Til burg en richten zich vooral op her hoge zuigelingensterftecijfer. Tenslotte merkt de onderzoeker de positieve het sterftecijfer in de crisis werking van de in 1903 opgenchte verder wordt teruggedn. Gezondheid-- - rechtstreekse verkoop af fabriek worden op maat gemaakt dubbele dichting tegen tocht vragen geen onderhoud jke Demografische Documentatie, GD 5, sterfte beneden 1 jaar levendgeborenen, 1930-1936. wolhandelaren, pakte wolstalen Tot 1964. het jaar waarin het nieuwe postkantoor aan de Spoorlaan in gebruik werd gesteld, was het kruispunt Willem II-straat-Telegraafstraat ook een van de drukste plaatsen in de stad, zij het dat het er toen nog meer krioelde van fietsers dan van automobilisten. Het stukje Telegraafstraat ter hoogte van het postkantoor was des tijds, evenals Noordstraat en Lange Schijfstraat, geplaveid met een verraderlijke soort blauwzwarte kasseien (basaltklinkers?), waarop je als fietser bij het geringste regenbuitje onderuitging. Het was ook de glorietijd van de PTT-harmonie, die ’s avonds in het postkantoor placht te repeteren en ook vandaar uittrok, in de gewone bestellersuniformen: het grootste deel van ’t jaar zwart met rode biesjes en ’s zo mers in het fris groen, eveneens met rood afgebiesd. Achter het postkantoor, doorlopend van Telegraafstraat naar Spoorlaan, bevonden zich de telefooncentrale, in de laatste oorlogsdagen door de mof «gesprengt» en op dezelfde plaats herbouwd, en het gebouw van de technische dienst. Deze beide ge bouwen staan er nu nog. In de plaats van het in 1975 afgebroken hoofdpostk treffen we nu een weinig herbergzaam perkje aan benevens een nieuw kant houw van wat tegenwoordig «PTT-telecommunicatie» heet. Nog heel kort- we dreigen allengs deze hele pagina in beslag te gaan nemen- iets over wat er verder op de foto staat. Links naast het postkantoor zien we de voorma lige synagoge van de kleine joodse gemeenschap in Tilburg. Deze kerk werd in 1873 gebouwd en was tot in de jaren zestig als synagoge in gebruik. Vervolgens heeft ze enkele jaren leeggestaan waarna de ironie van het lot heeft gewild dat er een moskee voor onze Turkse stadsgenoten in werd ondergebracht. Het gebouw, waarvoor zo’n tien jaar geleden eveneens afbraakplannen bestonden, is inmiddels eigendom van de gemeente Tilburg. Helemaal op de achtergrond zien we nog een stukje van de goederenloods van van Gend Loos aan de Sportlaan. Tilburg in fragmenten is een serie van de Tilburgse Koerier in samenwerking met Ronald Peters van de gemeentelijke Archiefdienst. Gedurende enige tijd zullen er in de Tilburgse Koerier wekelijkse foto’s verschijnen waarop een gedeelte van een gebouw of straatsituatie staat afgebeeld uit het na-oorlogse satdsbeeld. Aan u, lezer, is vervolgens de opdracht uit te maken waar de afgebeelde fragmenten bijhoren. Onder de inzenders van de juiste oplossing wordt wekelijks een prijs verloot, die ter beschikking wordt gesteld door Boekhandel Gianotten. De prijs bestaat uit één van de drie door Boekhandel Gianotten uitgegeven fotoboeken over Tilburg, te «Tilburg in Beeld 1865-1945», «Tilburg van boven» en «Ge waart maar arbei Uw oplossing moet u uiterlijk op dinsdag 19 oktober, 18.00 uur deponeren bij de burelen van de Tilburgse Koerier. Op de envelop dient U duidelijk te vernielden «Tilburg in fragmenten». De winnaar krijgt bericht van de Tilburgse Koerier. Over de uitslag wordt geen correspondentie gevoerd. Ook nadere inlichtingen over de af gebeelde stadszichten blijven van harte welkom, maar wilt u ons die dan schriftelijk geven? Wij wensen u ook deze keer veel genoegen en succes met het thuisbrengen van onderstaand Tilburgs fragment. De winnaar van vorige week is Walter Panis, Prof. Gimbrèrelaan 153, 5037 EJ Tilburg. Hij heeft van ons bericht ontvangen. Terug in de tijd. In 1929, om precies te zijn op 24 oktober, stortte de beurs in New York in elkaar. Enkele dagen daama deden de gevolgen van die «beurskrach» zich voelen in Euro pa en ook in Nederland. Van de ene dag op de andere werd het geld veel minder waard. Banken werden bestormd, ieder een wilde zijn geld opnemen, zodat de banken met niets ble ven zitten. De economie werd ontwricht, ontslagen waren er bij de vleet, mensen zagen hun bezit op korte termijn ver dwijnen als sneeuw voor de zon. Er werden zelfs zelfmoorden gepleegd om aan de om zich heen grijpende malaise te ont komen. Stelt u zich voor: 1930 in Tilburg. Hoe ging het hier in die tijd met de gevolgen van die crisis? Om preciezer te zijn: wel ke invloed heeft de crisis gehad op de gezondheid van de Til burgse bevolking in de tijd van 1930 tot 1936? Vandaag, donderdag 14 oktober 1982, kunt u daar een ant woord op krijgen. Want vandaag ver naar de gezondheidstoestand in Tilt hand van J.M. Royackers, oud-studer.. tuut Tilburg. Het onderzoek wordt uitg tholieke Leergangen Tilburg en verschi bantse Historische Cahiers. 1,53 ƒ0,24 ƒ0,40 ƒ0,24 ƒ1,40 ƒ2,65 ƒ2,67 ƒ0,25 ƒ0,43 Bronnen: Schoenmakers, passim; Van Poppel, passim. week, een werkloze arbeider moest het met steun en liefdadigheid doen met ongeveer 17,- per week. In 1932 haal de nog geen 60% van werkende arbei ders de volledige werkweek van 48 uur. Hoeveel werklozen er in die tijd pre- ken) cies waren, wordt in het onderzoek /biedt niet vermeld. Die verlaging van in komsten heeft een verandering in het voedingspatroon tot gevolg. In het algemeen blijkt volgens de on derzoeker overduidelijk dat het werk loze gezin door de lage inkomsten een flifke stap terug moet doen en nauwe- lij,het hoofd boven water kan hou den. Een beeld van de gezondheidstoestand in Tilburg tijdens de crisisjaren Dit is de titel van het tweede hoofd stuk en hierin wordt aandacht ge schonken aan de woningtoestand, de technisch-hygiënische voorzieningen in Tilburg en de gezondheidszorg. Over de woningtoestand geeft de on derzoeker de volgende samenvatting. «Resumerend kan worden gesteld dat enerzijds de woningtoestand nog vaak onvoldoende is (ongezonde kleine wo ningen», anderzijds dat er positieve ontwikkelingen kunnen worden gesig naleerd met betrekking tot de huisves ting van de Tilburgse bevolking (er komt een steeds groter aantal 4-6-ka- merwoningen in verhouding tot de to tale woningvoorraad)». De technisch- hygiënische voorzieningen gaan over de drinkwatervoorziening, de riolering en het óphalen van het huisvuil. Con cluderend zegt de onderzoeker dat de toestand, vergeleken met vijfentwintig bijzonder ge- jaar geleden, sterk verbeterd is, maar De ontslagen nog niet optimaal kan genoemd wor- minder geld te J— die werk had, Mid de 30,- per Concluderend stelt de onderzoeker dat het sterftecijfer in de crisisjaren steeds Irongen, maar dat het sterftecijfer van zuigelingen hoog blijft. De invloed van de crisis op de gezondheidstoestand De vraag die de onderzoeker zich in het laatste hoofdstuk stelt, is de vol- v>>9>sj<ucu. iii uuix gende: «Geeft het ziekte-en sterftever- mrg tamelijk lage f nu b aJde tendensen te :n Eindhoven kent di/kunnen ^orden toegeschreven aan de heersende crisis?» Hij komt tot de voorzichtige conclusie dat indien er geen sprake zou zijn geweest van de crisis, het zuigelingensterftecijfer ster ker zou zijn gedaald. Verder merkt de onderzoeker op dat er uiiuc, zoeker de /an de in 1903 idscommissie op. Het ziekte- en sterfteverloop in Tilburg in 1930-1936 In dit deel van het tweede hoofdstuk wordt allereerst ingegaan op het sterf tecijfer tijdens de crisisjaren. In deze periode kent Tilbv - sterftecijfers. Alleen uuuuuw.. lagere cijfers. Dit is reden voor de onderzoeker om te spreken van een relatief goede ge zondheidstoestand van de Tilburgse bevolking. Wel wordt opgemerkt in het onderzoek, dat het sterftecijfer van zuigelingen in Tilburg minder sn^| daalt als in vergelijkbare steden. In 1936 blijkt Tilburg, vergeleken met Breda, Eindhoven en Den Bosch, het hoogste cijfer te hebben. Verder gaat het onderzoek i._ meest voorkomende doodsoon Tilburg. Wij hebben de tabel nomen. Uit de tabel blijkt langrijkste doodsoorzaken zijn: de be smettelijke ziekten, kanker en andere kwaadaardige gezwellen, hartziekten en ziekten van de ademhalingsorga nen. De hartziekten gaan steeds meer slachtoffers eisen. De subsidiëring van Terra Nova wordt a' 1982 ontving, 400.000.- (het tekort op bracht tot niets per 1 juli 1984. De stichting sociaal cultureel centrum Terra Nova is een stedeli instelling die een breed scala van educatieve en recreatieve seert. Besmettelijke ziekten Diabetes mellitus Kanker e.a. kwaadaardige gezwel len Hersenbloeding Ziekten v.h. hart Ziekten v.d. ademhalingsorganen Ziekten v. zwangerschap, baring en kraambed Aangeb. lichaamszwakte en -ge breken, vroeggeboorte, enz. Ouderdom Zelfmoord Andere ziekten Zij richt zich het alle lagen van de be volking. De activiteiten zijn niet ge richt op één of meer achterstandscate- gorieën of het wegnemen van achter standssituaties. Tot deze conclusie komt het college van burgemeester en wethouders na een beleidsana dit jaar werd uitgevoerd. Met dering van één onderdeel is s ring van de door de stichting georgani seerde activiteiten niet in overeenstem ming met het gemeentelijke subsidie beleid voor deze sector. De uitzondering is de bejaardensocië teit. Het bejaardenwerk bij Terra No va wordt echter al (beperkt) gesubsi- Het rustig ogende fragment van vorige week blijkt, zoals u op de «complete» foto hierboven kunt constateren, deel uit te maken van een nogal chaotisch straatbeeld: straat i Het fragment behoorde dus niet bij het klooster- en scholencomplex van Liefde aan de Oude DijkKloosterstraat, zoals met aanhoudende I: door een aantal inzendsters bij opeenvolgende fragmenten wordt veronderst Het maakt daarentegen deel uit van het oude hoofdpostkantoor dat op Willem Il-straat en Telegraafstraat was gelegen. Het werd in 1910 gel 1975, ondanks protesten van vele zijden weer afgebroken. In de Willem ll-straat was de korte zijde van het gebouw, die op de foto zichtbaar is. Aan de linkerkant, nauwelijks zichtbaar, bevond zich de ingang voor de bestellers; hier stonden de be kende degelijke herenfietsen in de gang, met de rode strip op het frame ten teken dat het hier om een dienstrijwiel ging. Iets meer naar rechts zien we de later aange brachte brieven- en pakketpostbus met de bronzen deur en daarnaast drie exempla ren van de eerste modellenreeks postzegel- en briefkaartautomaten. In de Telegraafstraat bevond zich de «lange kant» van het postkantoor met vlak om de hoek de hoofdingang. Naast deze hoofdingang was rechts de voordeur van de di recteurswoning - in die tijd plachten dergelijke functionarissen nog «boven de zaak» te wonen (zoals b.v. ook de stationschef boven het station: zodoende was de verantwoordelijke man altijd bij de hand). Wanneer men het gebouw via de hoofdingang betrad, was er meteen links nog voordat een aantal granieten treden en een draaideur toegang tot de centrale hal verschaften, een middelgrote ruimte waar zich o.a. de postbussen bevonden. Ook was hier een soort klein postkantoor gevestigd waar men op de zondagochtenden terecht kon voor bepaalde verrichtingen, waarschijnlijk een service voor de lokale »n, wier automobielen met de in nachtblauwe kartonnen kokertjes ver ten op de achterbank, altijd in de buurt van het postkantoor te vinden met meer stelligheid beweerd kan wor den dat de geestelijke gezondheid van velen door de crisis flink is aangetast. In dit verband worden citaten aange haald waaruit zou moeten blijken dat de geestelijke gezondheid inderdaad aan aantasting onderhevig is. Er wordt gesproken over «een geve*1 suffing bij grote aantallen over «ontmoedig*’" wanhopige gelaten.. tie worden ook drie den brieven opgenomen. Besluit De onderzoeker eindigt met een be sluit. Daarin stelt hij dat de economi sche crisis de lichamelijke gezond heidstoestand in Tilburg nauwelijks beïnvloed heeft. Het sterftecijfer blijft dalen, de gezondheidszorg gaat steeds beter functioneren. Sociaal gezien heb ben de gezinnen en de vele werklozen het in de genoemde periode volgens de onderzoeker erg moeilijk gehad. Let terlijk: «Het gevoel niet meer in deze samenleving nodig te zijn, met wille keur te worden behandeld met betrek king tot steunaanvragen, rond moeten komen van een sterk verschraald inko men; het zijn allemaal gevolgen van een diep op de economie inwerkende crisis in de jaren dertig. Deze gevolgen hebben waarschijnlijk geleid tot een ernstige aantasting van de geestelijke gezondheidstoestand van een aantal crisisslachtoffers in Tilburg, al is dit niet met cijfermateriaal hard te ma ken». Het besluit van de onderzoeker is ten dele terecht. Wat betreft het lichame lijke aspect van de gezondheidstoe stand, draagt hij voldoende materiaal aan om zijn besluit te rechtvaardigen. Wat de conclusie betreft over de geestelijke gezondheidstoestand: deze valt uit de lucht. De conclusie is voor de hand liggend, maar wordt in het on derzoek zeker niet teruggevonden. Dat men met deze conclusie erg voorzichtig moet zijn volgens de onderzoeker, is natuurlijk waar, maar een conclusie trekken uit iets wat nauwelijks aan de orde komt, is natuurlijk op zich al een hachelijke onderneming. Meer cijfer materiaal ten aanzien van deze voor zichtige conclusie is nodig en het wordt uit het onderzoek ook niet dui delijk of de onderzoeker daar naar ge zocht heeft. Al met al is het onderzoek toch de moeite waard om eens door te lezen, omdat het een aardig beeld geeft van de tijd 1930-1936. Het overvloedige cijfermateriaal helpt daarbij. tand, geled nog den. De gezondheidszorg begint in de jaren dertig-zesendertig tot ontwikkeling te komen. In 1933 staan er in Tilburg 59

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1982 | | pagina 1