o Imposant sluitstuk van een r I Ij yS,geslaagde foto-historie Tilburg gaat 2,5 miljoen meer betalen ■r r I MS I 4 35; J Emme TOPKLASSE KOSTUUMS Korvel Winkelstraat NODACON iaö’ r «jak i 12 50 samen J Tilburg in Fragmenten rtember 1982 pagina28 sb Verier 7 Oplage: 75.900 ex. liter N I 1 il 9 vestigingen in Nederland iii Komt u ger dat liefs op Eigen reparatie-atelier Verzamelaars Vereniging Tilburg Uitgave: De Tilburgse Koerier bv Dir. T de Beer-Douwes uur 2392 KREMERS ALUMINIUM RAMEN DEUREN Jules Verneweg 104. Tel. 42.60.41 - 42.60.42 huiHIlliV.il J Van Scheurmik tot Rijwiel Piusplein 54 - Tilburg voordeliger uit met tegels en sanitair van VS Donderdag 7 oktober 1982 26e jaargang nr. 1282 bij dezelfde uitgever verschenen fotoboek «Ge waart maar volle collectie van meer dan 2000 foto’s met commentaar, die lemonnee tasten. De zullen er een aantal I waarna 1600 fo- Maar daar- deze slechte van ver- enorme bedrap moeten wor Weekblr het Hart var Bols en Kooi j man bv Doelenstraat 42. Hilvarenbeek Teletoon 04255-2901 tegen de zeer scherpe Nodaconprijzen o.a. Corduroy kostuums (Schuttersveld) 4 Q O Hasseltstraat 195 A, Tilburg ^Telefoon 425487. Donderdag koopavond Korvelsewe (nabij Kon. Tel. 01 PHILIPS onderdelen huish. apparaten HANDYMAN Stadhuisplein 271, Tilburg Tel. 013 - 436877 De niets minder dan t den vreemdeling in te leren», ime, Elise van in 11 De enige voor Tilt Alfa Romeo-f officiële dealer Iburg e.o. voor □-personenwagens. ige druiven zullen zo hopelijk iets maken. i, deels om te wijken voor ibliotheek. laid voor Willem .jH plaats aan de -nerijen De Fijnproever en ten zal er in 1983 i de geme ,e van de Tilbi ivering wordt DE ZEEUW TAPIJTEN DE GROTE MODE VAN NU sxtra in de porti jen, daarnaast z /veg 259-261 rvelplein) - TILBURG 13-424754 inmiddels hebben we niet ingbanen (deels al van voor aar ook onze 8-vormige city- i optimale penetreerbaarheid /an de stad is over burgemeester C. Becht, DE TILBURGSE KOERIER Oprichter: J.H G. de Beer Voorgoed verleden tijd is ook de overheersende invloed van het Rijke. Roomsche leven in Tilburg. Op deze door Dré van den Boogaard in juni 1975 genomen foto zijn wij getuige van de onttakeling van de Noordhoeken kerk, die met muurschilderingen en al wordt neergehaald. Ityelspcctahsten Natuurlijk in de tbpkleuren van nu Winkelprijs normaal: 4995 en 59.75 Let op: ALLEEN DIT WEEKEND ?m II in de paleis je Bisschop Zwij- Toever en Het rechtstreekse verkoop af fabriek worden op maat gemaakt dubbele dichting tegen tocht vragen geen onderhoud Renoveer en isoleer voor eens en altijd al jaren het betere adres voor oosterse tapijten Alle tapijten worden geleverd met certifikaat van echtheid. Keuze uit 1,000-den 10 tot 30% lager dan elders Ruime sortering ambachtelijk tin fad voor an Brabant - o beeld bij dertig de de massa’ enkele of dubbele beglazing (10 j. gar.) eigen vakkundige montageteams ook in kleur leverbaar raadpleeg ons vrijblijvend bij u thuis bijna niemand het te de voorafgaande de- in beeld 1945-1980» ippelijk bedrag te ver- •>r wie gebruik maakt oktober a.s. geldende urgse bevolking ex tarieven te verhoge Bijna een on-Tilburgs idyllisch plekje zien we op deze foto, genomen vanuit de vroegere Pleinstraat. Op de achtergrond zien we de Heikese kerk met sacristie, rechts het tegen woordige restaurant De Gouden Zwaan en links afgebroken voor het zwarte stadhuis, ho tel Marinus, een literaire beroemdheid uit de jaren twintig. De lantaarn midden-boven wekt heden ook herinneringen op aan Antwerpen of Amsterdam. - - - - - - - - - - ben. immers, alleen onze rit w de oorlog) maar ook onze 8-vormige city ring voor een optimale penetreerbaarheid van wat er van de stad is overgebleven. Wijlen burgemeester C. Becht, als «Cees de sloper» welhaast de verpersoonlijking van «het nieuwe Tilburg» schreef hier over in 1963 «Dat. er bij de snelle uit groei (van de stad) schoonheidsfoutjes ontstonden, behoeft niemand te verwon deren. Boze tongen beweerden zelfs wel dat Tilburg één schoonheidsfout was, maar deze naargeestige lieden vergaten dat het met een stad precies het zelfde is als met een vrouw, die ook niet mooi be hoeft te zijn om aantrekkelijk té zijn». Of u het nieuwe Tilburg van 1982 aan trekkelijk vindt, aantrekkelijker dan bij voorbeeld het Tilburg van omstreeks 1960, hangt van uw smaak af. Een voor treffelijke gids bij het vormen daarvan zijn de 578 foto’s uit Ronald Peeters’ beeldverhaal van Tilburgs naoorlogse ge schiedenis. INTERNATIONALE MUNTENBEURS Zaterdag 9 oktober Strand-restaurant Recreatiepark Beekse Bergen Zaal open 9.00 tot 17.00 uur Inlichtingen tel. 013-432392 Entree 2.50 p.p. Kinderen tot 15 jaar 1,- 200.000,- meer gemeente. De 35% omhoog, 50.000,-. De rechten ligen gaan met 250% t 50.000,-. De b Maten: 36-41 in zwart, petrol en z rood lak Voor baby vindt ubij BABY-HOME alles wat uw hartje begeert Een verant woorde baby-uitzet, grappige modieuze schoentjes, baby-kindermeubeltjes, de ook baby- Vanaf 30; oktober verkrijgbaar in de boekhandel. Deze konjut gingen lever 2,5 miljoen guide vermeld worden van de gemeente Tilbi taal ongeveer 31,5 mil dragen. Door dez- kor Verschijnt In geheel Tilburg Golrie - Rlel - Loon op Zand Udenhout - Berkel Enschot Oisterwijk - Moergestel en Hitvarenbeek schoentjes, baby-kindermeut nieuwste kinder-wandelwage gy’s, kinderstoelen, boxen goedgekeurde autostoelen nu kinderspeeltjes. Ja, inclusief, bij BABY-HOME een vakkundige en vriendelijke ugerust vrijblijvend kijken naar al um ueis op meer dan 450 m2 bedrijfs ruimte. Alleen Willem ll-straat 88-90 TILBURG ofschoon ontworpen door de eeld van hun aangrenzend kan van ƒ1.345.000.-. De begroting ‘d en her en der werd isen van de toenmali- Over ruim drie weken, op zaterdag 30 oktober a.s., verschijnt het laatste deel van de Tilburg in Beeld-trilogie in de boekhandel. Met Tilburg in beeld 1945-1980 is dan in een recordtijd - vanaf 1979 - een reeks opgezet en uitgegeven die met de delen Tilburg in Beeld 1865-1945 en Tilburg van Boven 1900-1980 tot een waar monument in beelden van Tilburgs geschiedenis is geworden. Een monument, dat wat betreft opzet en uitvoering voor Nederland boven dien uniek te noemen is. Wanneer wij het vorig jaar 1 - arbeider» meerekenen, komen wij tot een waardevt eigenlijk bij geen enkel rechtgeaarde Tilburger in de kast mag ontbreken. Redactie advertentie-afdëling en administratie: N.S. Plein 14 5014 DA Tilburg Tel, 013/430783-430898 Sluittngstermijn voor advertenties yn redactie dinsdagavond 22.00 wy mkturele en strukturele verho- sren de gemeente, zoals gezegd gen 2 ien extra op. Hierbij moet meer n dat het begrotingstekort :z Tilburg voor 1986 in to- ,5 miljoen gulden zal be- agen. Door deze operatie wordt het te- >rt iets ingeperkt. Wij reinigen en repareren alle oosterse tapijten Ronald Peeters’ Tilburg in Beeld 1945- 1980. Uitgave Boekhandel Gianotten, Til burg. Prijs, tot verschijningsdatum (voorin tekening) f39.50, daarna f 47.50 messcherpe selectie geeft is immers mede in het bezit van de Gemeentelijke Ar chiefdienst gekomen door uw inzendin gen n.a.v. de Koerier - rubriek «Tilburg in Beeld 1945-1980». Deze artikelénserie werd opgezet door Ton Wagemakers en de toenmalige Koerier-redacteur Harrie Caarls - en verscheen in 57 afleveringen tussen april 1980 en 18 juli 1981. Hier door kreeg iedere Tilburger de gelegen heid «mee te schrijven» aan de geschie denis van zijn stad. De binnengekomen foto’s werden door Ronald Peeters en andere medewerkers van de archiefdienst gerangschikt naar een aantal rubrieken (bedrijfsleven - bui ten - onderwijs - verenigingsleven - vak verenigingen en stadsgezichten) voor het boek een keuze van bijna to’s werd gemaakt. Het geheel wordt gekompleteerd met een zeer welkom register op de beide boeken Tilburg in Beeld, samengesteld door de echtgenote van de auteur. Voor het jaar '83 gaat de Tilburg meente is van plan een aantal tai fingen ook verhoogd gaan worden. Al met al zal de gemeente, als alles door gaat, 2,5 miljoen gulden meer binnenkrijgen. Bij deze bezuinigingsoperatie van de gemeente en deze kostenstijging voor de Tilbur ger worden de woonlasten zoveel mogelijk ontzien, is de verhoging van de lasten zo be perkt mogelijk gebleven en heeft de gemeente het profijtbeginsel toegepast. Bij deze tariefstijgingen en heffïngenverhogingen is sprake van een konjunkturele stij ging van 4% en een strukturele stijging die per post varieert. Niet enkel treurnis, er daalt een tarief. Vanwege een ietwat verkeerd uitgevallen schatting t.a.v. de onroerende goed belas ting door de gemeente zal zij over 1982 2,9 miljoen meer ontvangen dan zij bere kend had. In deze meevaller wil de ge meente de Tilburgse bevolking mee laten - delen. Daardoor daalt de onroerend goed belasting voor 1983 met 3,5%. Een kleine lastenverlichting op dit terrein dus voor Tilburg. GEEN HOGE DUNK Tilburg - een erg hoge dunk van zijn ste- deschoon hebben maar weinigen gehad. «Tilburg schijnt eene verzameling van verstrooide buurtschapjes, van onsamen hangende groepjes huizen, die dwars en scheef door elkander zijn geworpen Stijgingen Welke posten, beter gezegd welke ven en heffingen gaan in 1983 omhoog met een strukturele aanpassing Voor al le nu te noemen posten geldt allereerst een konjunkturele stijging van 4%. Daar bovenop komt dan nog een strukturele stijging die we hierbij extra vermelden. Daling Het rioolrecht stijgt, naast een konjunk turele verhoging van 4%, struktureel met 2 '/2%; de sporttarieven zullen t/m 1984 jaarlijks met 200.000,- stijgen, leges bouw- en woningtoezicht zullen in 1983 totaal 100.000 - meer op moeten bren gen. Door hogere tarieven te berekenen voor marktgeldc ’7“” 30.000,- meer in de gemeentekas vloeien. De bijdrage van de Tilburgers aan de af valwaterzuivering wordt struktureel met 8% verhoogd en zal 800.000,- meer op leveren. De rechten begraafplaatsen stij gen struktureel met 26%, meeropbrengst De wrang- 101.000,-. De secretarieleges worden zoeter sma en) gelijkt dan ook op i op eene stad en maakt wanhopig er ooit den weg Dit schreef een Bossche dar Calcar-Schiotling, in haar in 1851 ver schenen «Tilburgsche mijmeringen van Elise». Erg veel vriendelijker dacht bijna 70 jaar later evenmin de toenmalige directeur van Publieke Werken, Ir. J. Rückert, er over «Wat den beschouwer van de genwoordige stadsbebouwing zal Opval len, is de absolute onmogelijkheid voor den inwoner om zijn stad langs een aan- genamen weg rond te wandelen en om het doorgaand verkeer rondom de stad te leiden, in plaats van er dwars doorheen. - hierin is voorzien door het ontwerpen van een ringbaan rondom de geheele toe komstige stad» - Dit schreef hij in 1917. BEREIKBAAR EN OVERZICHTELIJK Beide scribenten zouden wat bereikbaar heid en overzichtelijkheid van de stad momenteel weihig meer te klagen heb- LEVIS LAKVERF ZIJdamat Alléén: oranje, rood, gaal, groen, paars 400 4 75 y pi liter I J LAKVERF hoogglans diverse kleuren 3 bussen van ±1 kg 3 kg J. van LOON-OTTEN Haaseltstraat 1 78 waar ook het behang zo voordelig Is ..„.95 et t tl i De cirkel Paleisstraat - Zwijsenstraat - Markt - Monumentenstraat omvatte nog niet zo lang geleden het grootste deel van de gebouwen van waaruit Tilburg be heerst werd: de Heikese Kerk en de fraaie pastorie waar de pastoor-deken zetelde, het stadhuis, het Paleisraadhuis, de fabrikantensociëteit Philharmonic, het kanton gerecht en het hoofdbureau van Politie, van welk laatste bolwerk van wet en orde ons vorige fragment deel uitmaakte. Stadhuis, soos en politiebureau zijn inmiddels verdwenen, de burchten der cultuur: Stadsschouwburg en Openbare Bib Het oude hoofdbureau stond tegenover de gedenknaald voo tuin, van waaruit bovenstaande foto is genomen. Zijn p'~— senstraat tussen pastorie en de eertijds befaamde tapperij.. Monument lijkt niet geheel van symboliek ontbloot. Aanvankelijk was dit gebouw het woonhuis van de onderwijzer M. Reyers (die dan zeker heel wat overuren heeft gemaakt, denken wij er bij) voordat het, vanbf 1908, precies een halve eeuw lang als hoofdburau van de gemeentepolitie ging dienen. Het gebouw bezat ook een zeer langgerekt achterhuis waarin voor het pub'iek gemakke lijk bereikbare diensten gehuisvest waren. De inrit naast het hoofdbureau sloot aan op het parkeerterrein achter het oude stadhuis. In de halve eeuw dat het hoofdbureau aan de Zwijsenstraat was gevestigd groeide het inwonertal van Tilburg van 45.000 tot bijna 150.000. Naast dit hoofdbureau stonden er over de hele «oude» stad verspreid nog diverse kleinere politiebureaus, o.a. op de Heuvel, het Besterdplein, het Wilhelminapark, het Korvelplein en in de Merelstraat.Nadat in 1958 het nieuwe hoofdbureau aan de Lange Schijfstraat (nu Noordhoekring) in gebruik werd genomen, werden alle an dere bureaus geleidelijk gesloten: in het oude Bureau op de Heuvel huist nu het ge lijknamige café, het bureau Wilhelminapark heeft nog lang gediend als opslagplaats voor onbeheerd langs de openbare weg aangetroffen rijwielen. Ook schrijver dezes mocht eens het genoegen smaken zijn fraai groen gelakte Locomotief weer te zien in het voormalig kantoor van de postcommandant. Het nieuwe hoofdburau aan de Schijfstraat kostte, ofscht™ «eigen» dienst van Publieke Werken naar het voorbeeld toorgebouw, het voor die tijd 1957) enorme bedrag va.. bleek tijdens de bouw nogal eens te moeten worden bijgesteld gemopperd dat het hele gebouw ontsproot aan de overdreven eis ge hoofdcommissaris. Hoe dan ook. het oude politiebureau werd in 1958 verlaten en in 1959 gesloopt. De foto werd kort daarvoor gemaakt. In de plaats van dit gebouw hebben vervolgens nog jarenlang barakken gestaan die naast enkele andere diensten o.a. de afdeling Statistiek en Voorlichting van de gemeente herbergden. Momenteel staat op deze plaats een prieeltje met daarin het monument voor de Irene-brigade. Tilburg in fragmenten is een serie van de Tilburgse Koerier in samenwerking met Ronald Peeters van de gemeentelijke Archiefdienst. Gedurende enige tijd zullen er in de Tilburgse Koerier wekelijks foto’s verschijnen waarop een gedeelte van een gebouw of straatsituatie staat afgebeeld uit het na-oorlogse stadsbeeld. Aan u, lezer, is vervolgens de opdracht uit te maken waar de afgebeelde fragmenten bijhoren. Onder de inzenders van de juiste oplossing wordt wekelijks een prijs verloot, die ter beschikking wordt gesteld door Boekhandel Gianotten. De prijs bestaat uit één van de drie door Boekhandel Gianotten uitgegeven fotoboeken over Tilburg, te weten «Tilburg in Beeld 1865-1945». «Tilburg van boven» en «Ge waart maar arbeider». Uw oplossing moet u uiterlijk op dinsdag 12 oktober, 18.00 uur deponeren bij de burelen van de Tilburgse Koerier. Op de envelop dient u duidelijk te vermelden «Tilburg in fragmenten». De winnaar krijgt bericht van de Tilburgse Koerier. Over de uitslag wordt geen correspondentie gevoerd. Ook nadere inlichtingen over de af gebeelde stadszichten blijven van harte welkom, maar wilt u ons die dan schriftelijk geven? Wij wensen u ook deze keer veel genoegen en succes met het thuisbrengen van onderstaand Tilburgs fragment. De winnaar van vorige week is mevrouw v. Spaendonk, St.-Bonifatiusstraat 5,5014 B2 Tilburg. Zij heeft van ons bericht ont- Voor de prijs hoeft l laten, want evenals len is ook «Tilburg voor een zeer schap; krijgen, zeker voor van de nog tot 30 o vófintekenprijs. Tilburg in beeld «na de oorlog» met recht mogen we dit boek het klapstuk van de reeks noemen op velerlei gebied. Zeker niet in de laatste plaats omdat dit i alle Tilburgers van boven de golven van nostalgie in kolken- i’s door het gemoed zal doen woeden. Bijna alles wat de stad tot 1960 leuk, knus en kneuterig maakte is ge sloopt om plaats te maken voor snelwe gen en parkeerterreinen én waar men per ongeluk nog een aardig gebouw heeft ga spaard is het omringende groen gekapt ten faveure van speelse voorpleinen in bazalt, marmer en graniet. RIJKE COLLECTIE Ronald Peeters, de schrijver van de Tilburg in Beeld-trilogie, memoreert in zijn voorwoord bij dit derde deel de ma- nier waarop dit boekwerk tot stand is ge komen en hij herinnert dan onder meer aan de belangrijke rol die u, de lezers van de Tilburgse Koerier, daarbij hebt ge speeld. De rijke collectie foto’s van het naoorlogse Tilburg, waaruit dit boek een struktureel met 17% verhoogd en bren- zodoende 100.000,- meer in het ge- mtelaatje. De rechten burgerlijke stand worden met 30% struktureel ver hoogd wat resulteert in een meerop brengst van 56.000,-. Retributies en precariorechten worden struktureel met 54% verhoogd en zullen 2C binnen laten komen bij de j scheepvaartrechten gaan 3 meeropbrengst 50 tarie- meetgelden vaartuig omhoog, meeropbrengst leges bouwpolitie gaan struktureel met 20% omhoog en brengen 325.000,- ex tra in het gemeentelaatje. hef Uitgangpunten In de inleiding hadden we het erover dat de woonlasten zoveel mogelijk ontzien worden. Dit is een uitgangspunt van de gemeente. Daarnaast is de gemeente er van uitgegaan dat de stijging van de las ten zo beperkt mogelijk moet zijn, dus absoluut niet meer dan nodig is. Tenslot te gaat de gemeente meer en meer uit van het zogenaamde profijtbeginsel. Dat komt erop neer dat de gebruiker van een bepaalde voorziening zoveel mogelijk be taalt voor het gebruik van die voorzie ning. Maar dan wel met dien verstande dat hij ook niet meer mag gaan betalen dan de voorziening werkelijk kost. Kort om de gebniiker betaalt. Konjunkturele en strukturele verhogingen Ieder jaar worden diverse diensten en voorzieningen duurder voor de gebrui ker. Dat heeft te maken met het feit dat alles aan prijsstijging onderhevig is. Dat heet konjunkturele stijging. Voor 1983 komt die konjunkturele stijging op 4%. Alle diensten en voorzieningen gaan dus in principe met 4% omhoog. J mee zijn we er nog niet. In ekonomische tijden waarin het woord be zuinigen de titel van zowat elk begro tingsvoorstel zou kunnen dragen, wil de gemeente meer geld binnen krijgen om minder diep zelf in de toch al lege buidel te moeten tasten. Daarom mag zij het rijk op verschillende posten extra hogingen doorvoeren; de zogenaamde strukturele verhogingen. Die strukturele verhogingen lopen dwars door de kon- junktureté heen en variëren van 8% tot 250%. BOUWMATERIALEN VAN DE VENNE VAN DER SLUIS NV Tilburg Prinsenhoeven 20 5017 GC Telefoon 013-431051 431052

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1982 | | pagina 1