Gesworen Hoek in de weer voor haar toekomst 95; >IDA HA Tilburg in fragmenten Informatie-markt KOSTEN. Raptim-Koerier Spanjereizen Uw laatste kans 7tE PAGINA 18 USTOP JEANS lil Korvet Winkelstraat BolsenKooijmanbv ^Doelenstraat 42. Hilvarenbeek J Telefoon 04255-2901 12.50 BEHANG JOEP STRAATMAN IHiele onderdelen HANDYMAN Dameskapsalon «Gesworen Hoek» •er 1982 pagina 36 De ler Oplage: 75.625 ex. De Reeshof; er wordt aan gewerkt. I Oplossingen 9 vestigingen in Nederland Renoveer en isoleer voor eens en altijd Tel. 42.60.41 - 42.60.42 Jules Verneweg 104. Voorkomen is altijd beter als... Perosistraat 87, 013-556344. HONDA-AUTOMOBIELEN BOKOCAR TILBURG B.V. Van video tot stofzuigerzak 'nTegelvloeï ^aat ^angegmee Donderdag 23 september 1982 26e jaargang nr. 1280 SPAkGO IT CAKE komt: tien inclusief Uw officiële Honda-dealer voor Tilburg e.o. Jagerslaan 53, tel. 013-681914—TILBURG o de in- sen; een NODACON Jeans Modes Hasseltstraat 195A, Tilburg, telefoon 425487 Donderdagavond koopavond Prinsenhoeven 20 5017 GC >n 013-431051 431052 ing van de dingen ons om- bui- VERF 3 kg-bussen, samen Speciaalzaak in Perzische tapijten biedt aan de door inruil verkregen OCCASIONS tegen zeer AANTREKKELIJKE PRIJZEN Zie onze etalage. Noordhoekring 19. Tel. 422584 Voor kwaliteit en service ook nd aankoop. HEB. EENVOUDIG I bij de finan- crijgen. Stadhuisplein 271, Tilburg Tel. 013 - 436877 Biosthéticien KONINGSPLEIN 203-204 TILBURG TEL. 420299 ^felspeaalisten BOUWMATERIALEN VAN DE VENNE VAN DER SLUIS NV Tilburg I Telefoor DE TILBURGSE KOERIER Oprichter: J.H.G. de Beer Weekblad voor het Hart van Brabant Uitgave: De Tilburgse Koerier bv Dir. T. de Beer-Douwes n. Op bovenstaande foto, waarvan ons vorige fragment een deel erkant ervan. s, van links a e postkarret. auratie voor de Verschijnt in geheel Tilburg Goirle - Rlel - Loon op Zand Udenhout - Berkel Enschot Oisterwijk - Moergestel en Hilvarenbeek ongerief? ïrstand en het Tilburg en ge- zoals Publieke Energiebedrijven informatie sven over de stand van zaken mistige plannen ten aanzien en Hoek. ige bewoners als de toe- •ners van de Gesworen die avond met vragen I terecht. Aanvang om ri—nbare Basisschool iemelstraat 6. Sluitingstermijn voor advertenties ^en redactie dinsdagavond^JTOO^uur.^ oplossing argument van Publieke aaltjes er maar een dag t gereden aan de kant teekhoudend. Er staan genoeg van woningen daar een straatnaam- jevestigen. Het zou heel wat KREMERS ALUMINIUM RAMEN EN DEUREN enkele of dubbele beglazing (10 j. gar.) eigen vakkundige montageteams ook in kleur leverbaar raadpleeg ons vrijblijvend bij u thuis ^pte(rxot isrnc JAARMARKT met buikdanseres,modeshow, exobsc^jeoroduk^en 29<30SEPT-1-2OKT 82'opdezedagen treden op g?nr:24.00 uur FRUI1 ^N^^=Z>*^<-/7^<DANIEL SAHULEKA 18.00 uur deponeren bij de I itidelijk te vermelden «Tilbu Koerier. Over de uitslag wordt geer i over de afgebeelde stadsgezichten bli schriftelijk geven? Wij wensen u ook - "ilburgs fragment. 10, Tilburg. Hij heeft van ons v.a. 95 ct J. van LOON-OTTEN Hasseltstraat 178 Een wijk in opbouw is voor een toevallige voorbijganger een onoverzichtelijk geheel. Geïmproviseerde straten vol kuilen en gaten, gebrekkige verlichting, kale, open vlaktes on derbroken door meer of minder aangeklede skeletten van huizen, volle vrachtwagens die leeg weer afrijden. Het geeft al bij al een ietwat onwezenlijk en verlaten gevoel. Maar ook kers vers aangelegde tuintjes, iele boompjes en verlegen struikjes dapper pogend hun groen uit te breiden. Daarbij nieuwe bewoners die proberen hun woonomgeving volwassen te laten wor den. Een nieuwe buurt die volwaardig mee wil tellen in het spel van voorzieningen: die, naar het lijkt soms, overheden eraan moet herinneren dat er een wijk meer is met recht op ge waardeerde aandacht. De Gesworen Hoek is zo’n wijk, net zoals de Blaak zo’n wijk was en tendele nog is. Lang zaam maar zeker raakt de Gesworen Hoek in de Reeshof bewoond en daarmee komen ook de kinderziektes aan het licht. Kinderziektes die natuurlijk alles met een situatie in opbouw te maken hebben, maar die desalniettemin vragen om aanpak. Gewoonweg omdat die kin derziektes verholpen kunnen worden. rechtstreekse verkoop af fabriek worden op maat gemaakt dubbele dichting tegen tocht vragen geen onderhoud Riool verstopt? Bel Jonkers Snelservice! Ontstoppen, vernieuwen en reinigen met hogedrukapparatuur. Laat ook tijdig uw schoorsteen vegen en gaska chel of CV-ketel schoonmaken. agmenten zwalken tussen het heilige en het profane - en in Til- niet anders. Verwijlden wij vorige keer in de omgevinf neldde een ouderwets brede toevloed van juiste inzendir toond van het oude station aan de Spoorlaan. 1863 feestelijk geopend. Het is in gebruik gebleven tot 10 werd het gesloopt om uiteindelijk plaats te maken voor het huidige zogeheten «kroepoekdak», een van de fraaiere stukjes naoorlogse archi- e stad rijk is. station. zien we de achten» t. zouden spoorwe Voor baby vindt u bij BABY-HOME alles wat uw hartje begeert. Een verant woorde baby-uitzet, grappige modieuze schoentjes, baby-kindermeubeltjes, de nieuwste kinder-wandelwagens, bug gy’s, kinderstoelen, boxen en naast goedgekeurde autostoelen nu ook baby- kinderspeeltjes. Ja, Inclusief, bij BABY-HOME een vakkundige en vriéndelijke begeleiding. Komt u gerust vrijblijvend kijken naar al dat liefs op meer dan 450 m2 bedrijfs ruimte. Alleen wmX l^^m-90 TILBURG tijd zullen e. van een gebou maar niet altijd, zal vervolgens de opdrai het uitermate vreemd aan dat in een wijk in opbouw geen opbouwwerk is. Je zou je afvragen waar dat opbouwwerk eigenlijk anders meer op zijh plaats kan zijn. In het kader van die voorzieningen speelt ook de oprichting van de peuterspeelzaal. Het gebouw is er, de leidster is er maar de centen ontbreken, dit, terwijl de ge meente allang een begroting heeft gekre gen maar steeds de bespreking daarvan naar voren schuift. Frappant is ook dat de wijk Reeshof ge noemd wordt in het voorontwerp van het zijnsplan van de gemeente Tilburg en gaat hierbij om een bijstelling van het sociaal-kultureel plan 1982-1985. Deze vernoeming is echter niet zo leuk, er staat namelijk letterlijk het volgende: «Voor de realisering van nieuwe sociaal- kulturele akkommodaties ontbreken mo menteel de middelen (onder andere voor de wijk de Reeshof)». Dus geen akkom- modatie en zonder akkommodatie geen aktiviteiten; geen buurthuis dus, geen be- jaardensoos, geen vergaderruimte voor de wijkraad. Hoe moet dat? Kees Boos vertelt dat de Stuurgroep er hard gemeente op aandringt de nodige ciële en materiële middelen los te ki Op dinsdagavond 28 september aan staande wordt in de Openbare Basis school «Gesworen Hoek» een informa- tie-avond georganiseerd door de Stuur groep «Gesworen Hoek». In de vorm van een markt zal door schillende instellingen, zoals Gezondheidscentrum Til'- meentelijke diensten, Werken en Energiebed worden gegeven en de toekomst: van de Gesworer Zowel de huidig komstige bewor Hoek kunnen op i op allerlei gebied 19.30 uur in de Opent «Gesworen Hoek», Bern; Redactie - advertentie-afdeling ert administratie: N.S. Plein 14 SOI4 DA Tilburg Tel. 013/430783 - 430808 Nog twee data voor deze ongekende tien daagse Spanjereizen. Op 15 en op 22 ok tober kunt u, als u snel bent, voor tien da gen gelukzalig genieten van een geweldige na-zomer vakantie in Spanje. De lage prijs trekt de twijfelaars over de streep. Wat let u, waarom geaarzeld? Een kans die niet meer terugkc dagen zonnig Spanje voor f 345,- reis en voipension in Pineda. Doen! Inlichtingen: Raptim (als ’t om reizen gaat) Heuvelring 31, Tilburg, tel. 013/ 435085. Wij blijven met onze frag burg kan het ook haast n Korvelse kerk, ditmaal meldde c dat we een fragment hadden geto Dit station werd op 5 oktober 11 januari 1961. Toen station, met het z tectuur, die onze Terug naar het oude uitmaakte, zien we dc De voorkant, zouden spoorwegmensen waarschijnlijk zeggen, immers, aan deze zijde ge beurde datgene waarvoor het bouwwerk was neergezet: het stoppen en weer vertrekken van treinen met daartussendoor het in- en uitstappen, iaden en lossen van reizigers en goederen. Goederen noch reizigers zijn in uitbundige hoeveelheden aanwezig op de foto, die in 1959, kort voor het einde dus, genomen is op een wat schraal ogende ochtend om streeks tien voor tien. Behalve de perronopzichter - door iedereen altijd abusievelijk sta tionschef genoemd - ontwaren we met enige moeite slechts drie burgers en twee zakken Ook van een levendig treinverkeer kunnen we aan de hand van deze foto moeilijk spre ken: er staan alleen enkele goederenwagons in de verte op het kopspoor dat aan de straat kant voor het Beis Lijntje was gelegd. De foto is genomen vanaf het tweede perron en toont ons, van links af gezien, achtereen volgens de goederenloods voor het expresse-goed met de postkarretjes ervoor, het kan toortje van het perronpersoneel en de wachtkamer/restauratie voor de passagiers in de derde klasse. Ook zoiets voortreffelijks, dat helaas alleen nog in oude stationsgebouwen bestaat: het standsverschil, zelfs in de stationswachtkamers nog tot uiting gebracht. Aan gezien je bij de Nederlandse Spoorwegen na de oorlog aanvankelijk alleen tweede en der de klasse kon reizen (de eerste klasse was om onduidelijke redenen afgeschaft, pas later werd die weer in ere hersteld en verdweeen de derde klasse) waren er in het Tilburgse stationsgebouw ook maar twee wachtkamers. De verschillen waren toch vrij duidelijk nis sen de beide etablissementen: de derde-klasse restauratie bezat weinig komfortabel meu bilair en maakte ook overigens een weinig herbergzame indruk. Weliswaar lagen de prij zen der consumpties gemiddeld vijf cent lager dan die in de tweede (later eerste) klasse- restauratie in de westelijke vleugel van het gebouw, maar terwille van dit prijsverschil moest men zich ook nog door hooghartige obers laten koeionneren. In de tweede klasse-restauratie daarentegen diende de onvolprezen obersfamilie B„ vader en drie zonen, die zoals gezegd voor een stuiver meer aan degenen die van de juiste stand waren in een vriendelijke omgeving, met degelijke voetstap; croquetten, drank en lang niet slechte maaltijden serveerden. Des zomers kon men hier bovendien op een uitgestrekt buitenterras de pantoffelparade der reizigers en afhalers/wegbrengers gadeslaan, tussen de beide wachtkamers bevond zich het eigenlijke stationsgebouw, met aan de voorkant een vertrekhal, in zijn trooste loosheid een ware zaal der verloren voetstappen, met de loketten en daarnaast de door loop naar de perrons. Wie daarheen wilde, al was het alleen maar om naar de treinen te kijken, moest een perronkaartje kopen a raison van een dubbeltje. Bij in- en uitgangen stonden permanent mannen er voor te waken dat niemand zonder toegangsbewijs het terrein betrad of verliet. De uitgang bevond zich in een naoorlogse uit bouw aan de westzijde, aangelegd tegelijk met de tunnel die beide perrons verbond. Tilburg in fragmenten is een serie van de Tilburgse Koerier in samenwerking met Ronald Peeters van de gemeentelijke Archiefdienst. Gedurende enige tijd zullen er in de Tilburg se Koerier wekelijks foto's verschijnen waarop een gedeelte van een gebouw of straatsi- tuatie staat afgebeeld uit het na-oorlogse stadsbeeld. Vaak, maar niet altijd, zal het daar bij gaan om niet meer bestaande situaties. Aan u, lezer, is vervolgens de opdracht uit te maken waar de afgebeelde fragmenten bijbehoren. Onder de inzenders van de juiste oplossing wordt wekelijke een prijs verloot, die ter be schikking wordt gesteld door Boekhandel Gianotten. De prijs bestaat uit één van de drie door Boekhandel Gianotten uitgegeven fotoboeken over Tilburg, te weten «Tilburg in Beeld 1865-1945», «Tilburg van Boven» en «Ge waart maar arbeider». Uw oplossing moet u uiterlijk dinsdag 28 september, 18.00 uur deponeren bij de burelen van de Tilburg se Koerier. Op de enveloppe dient u duidelijk te vermelden «Tilburg in Fragmenten». De winnaar krijgt bericht van de Tilburgse Koerier. Over de uitslag wordt geen corresonden- tie gevoerd. Ook nadere inlichtingen over de afgebeelde stadsgezichten blijven van harte welkom, maar wilt u ons die dan ook schriftelijk geven? Wij wensen u ook deze keer veel genoegen en succes met het thuisbrengen van onderstaand Tiltr De winnaar van vorige week is Wouter Smits, Korvelseweg 40, bericht ontvangen. ongemak en ergernis voorkomen. Ook zou het aanbeveling verdienen op valswegen plattegrondjes te plaatse kleine moeite. Openbaar vervoer Naar aanleiding van de kinderziektes praten we met Kees Boos, sekretaris van de stuurgroep Gesworen Hoek en met anderen doende om een wijkraad Rees- hof op te richten. Verder praten we met enkel Reeshofbewoners. De tariefop- bouw van het openbaar vervoer blijkt een gevoelig onderwerp. De Reeshofbewo ners zijn op hun strippenkaart zes zones armer na een bezoekje aan de stad. Hier mee betalen zij van de Tilburgers het meeste voor het openbaar vervoer. Het is niet de gemeente die hiervoor verant woordelijk is, vertelt Kees Boos, maar het Ministerie van Verkeer en Waterstaat dat deze regeling min of meer als voor waarde aan de gemeente Tilburg gedik- teerd heeft. Hoe het ook zij; het is duur en velen vinden het te duur. Gevaar en overlast In de inleiding werd gepraat over kuilen en gaten in het geïmproviseerde wegdek. Ook het niet geïmproviseerde wegdek; de braakligende terreinen dus, zitten vol ga ten en kuilen. Een argeloze wandelaar loopt er het gevaar een flinke uitschieter te maken, en stel nou eens dat er een zie kenwagen moet komen. Verwarring alom, waar vond het ongeluk plaats, hoe vindt de ziekenwagen de plaats? Het .gevaar voor een schuiver is niet denkbeeldig aangezien de afwatering nogal te wensen overlaat. Flink wat be woners klagen over wateroverlast. Het water komt via de vloer in schuurtjes hoog en het zal duidelijk zijn dat het 1 ten de schuurtjes ongeveer hetzelfde zal gaan. Kees Bos zou niet weten wat de oorzaak is. «Bij Publieke Werken weet men het eigenlijk ook niet. Sommigen zeggen dat het komt omdat er een leem- laag in de grond ligt, anderen zeggen dat het door het vele heien komt en de grond dichtgeklonken is», aldus Kees. Vervelend blijft het. Voorzieningen en opbouwwerk Iedere wijk heeft recht op voorzieningen, goec De plannen De Gesworen Hoek maakt deel uit van de Reeshof. In de Reeshof zullen, als al les meezit, minimaal 8.000 woningen ver schijnen, die onderdak gaan bieden aan 20.000 Tilburgers. In de Gesworen Hoek zullen er 1.500 woningen gebouwd wor den; een deel daarvan staat er reeds en is al bewoond. Voor het overige wordt er hard gebouwd om snel voor zover de fi nanciële mogelijkheden dat toelaten, klaar te zijn. De Reeshof heeft een aantal bijzondere punten. Zo wordt de gehele wijk van het begin af aan op stadsverwarming aange sloten. De wijk is gelegen in wat eens een landelijke omgeving was en met het plan nen maken is daar rekening mee gehou den. Men heeft geprobeerd het landelijke karakter zoveel mogelijk te bewaren. Of dat laatste lukt is nu nog moeilijk te zeg gen omdat de bouw nog niet klaar is en het groen er pas geplant is of er nog moet komen. Wel oogt, wat klaar is, ruim en open. Daarnaast is de Langendijk intact gehouden en alleen nog bestemd voor fietsers en voetgangers. Ook de begroei ing langs het Wilhelminakanaal is onge schonden gelaten. Tenslotte als aardig heid: de straatnamen in de Gesworen Hoek beginnen alle met een B en zijn ontleend aan Nederlandse plaatsen die niet meer als zelfstandige gemeente be- Het ongerief Dat is leuk natuurlijk, die straatnamen met een B. Leuker zou echter zijn als die straatnamen in elk geval in de bewoonde wijken ook aangebracht zouden zijn. Voor heel wat bezorgers, bezoekers en bewoners levert dit manko flink wat on gerief op. De nieuwe bewoners improvi seren uit nood maar zelf met straatnaam bordjes. Een echte oplossing is dit na tuurlijk niet. Het a’ Werken dat de paa staan en dan plat liggen is niet zo ste immers al muren die klaar zijn om bordje op te be Maar toch zijn de bewoners redelijk te vreden over het wonen tot nu toe in de wijk de Reeshof. Men geeft duidelijk de voorkeur aan het wonen daar boven het wonen op een flat in Tilburg-Noord. Men heeft de ruimte, de kinderen kun nen weer buiten spelen. Dat neemt niet Weg, vindt men, dat het een en ander aan ongerief daadkrachtiger aangepakt zou kunnen worden. Een mogelijkheid voor die daadkrachti gere aanpak zou zijn een ambtenaar van de gemeente aan te stellen die, zolang er sprake is van bouwwerkzaamheden, per manent bezig zou kunnen zijn met het aanpakken van het ongerief. Het zou zelfs te overwegen zijn zo’n ambtenaar een bepaalde beslissingsbevoegdheid te geven. Zodoende kunnen allerlei tijdro vende burokratische beslommeringen achterwege blijven. Een probleem zal hierbij ongetwijfeld zijn dat. er gebouwd wordt in opdracht van de gemeente door de Woningbouwverenigingen. Wie is dan verantwoordelijk voor welk Edoch, hier moet met gezond versta o «de wil een weg in te vinden zijn. corduroy- en spijkerbroeken inch-maten 27 t/m 42 55,- Er wonen in de Reeshof bejaarden, jonge gezinnen met kinderen en al wat oudere gezinnen met opgroeiende kinderen. Toch ontbreken de plannen voor sociaal- culturele voorzieningen en de Stuurgroep ofwel de Wijkraad in oprichting is druk bezig de gemeente te wijzen op de nodige voorzieningen. Bejaardenwerk en jeugd- en jongeren werk verdient aandacht. Daarnaast doet De enige officiële dealer voor Tilburg e.o. voor Alfa Romeo-personenwagens.

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1982 | | pagina 1