Er komt steeds meer Het geloof in de Goirkese kerk 19 werk aan de rechtswinkel O ^>1 waar? in NODACON 6 1000-DEN NAJAARS- KOSTUUMS Tilburg GRATIS HANDYMAN I 1 TEL i UITJE bWINST! Lcoebergh 1 .1 Lite? 95 Tilburg in Fragmenten poeder Van auto tot sigaret Korvel dé Winkelstraat Raptim-Koerier voordeelreis Bolsen Kooijmanbv. 29.95 47," Dameskapsalon iLmmen va 95 ct >er 1982 pagina 34 7 VIERDUIZEND ZAKEN ook 7 gedu op h Ook streepje, bloemetje, dopje of figuurtje. 95 v.a. BEHANG zie pagina 14 50 ist 10898 \en TILBURG Schouwburgring 99 (in de Nulplus) ■i Jules Verneweg 104. Tel. 42.60.41 - 42.60.42 Perosistraat 87, 013-556344. Voorkomen is altijd beter als... JJieuwe ikel met lartikelen e zaterdag takulaire iber. out el meer. u zult Donderdag 9 september 1982 26e jaargang nr. 1278 uw schoorsteen vegen en gaska- I schoonmaken. ïrs misschien aan een zij- KEUZE UIT Slaapkamer Huiskamer De winnaar >an vorige week is A. van Berkel. Hasseltstraat 305. Tilburg ons bericht ontvangen. DORIS D.& THE PINS ANITA MEYER BONNIE ST.-CLAIRE CISKA PETERS SANDRA Weekblad voor het Hart van Brabant ^Doelenstraat 42. Hilvarenbeek d Telefoon 04255-2901 M reali- overhemd 14.95 paar sokken 2,95 i 18.00 uur. BEHANG blauw, rood of bruin, hoort grote i Volgei legd, besta DETOPMODE VAN NU natuurlijk in de beste kleuren: BLAUW, WIT EN ROOD uitstekende kwaliteit en pasvorm ALLEEN DIT WEEKEND maten 36 t/m 41AH zoiets kan alleen bij: Hasseltstr. 195A, Tilburg Telefoon 425487 DONDERDAG, KOOPAVOND Hierbij Alle onderdelen voor uw electrische huishoudelijke apparaten Stadhuisplein 271, Tilburg Tel. 013 - 436877 Biosthéticien KONINGSPLEIN 203-204 TILBURG TEL. 420299 t.W.V. stropdas Riool verstopt? Bel Jonkers Snelservice! Ontstoppen, vernieuwen en reinigen met hogedrukapparatuur. Laat ook tijdig i chel of CV-ketel WINTERTENNIS te GOIRLE ■I 31 weken vin 12-9/15-4-83 H zie pag. nr. 27, of bel 341630 O BESSEN Uitgave: De Tilburgse Koerier bv Dir. T. de Beer-Douwes Redactie - advertentie-afdeling en administratie: N.S. Plein 14 5014 DA Tilburg Tel. 013/430783-431 de srkge- iu de op af fabriek raakt '-n tocht digvei voordat §<g foerier Oplage: 75.625 ex. i geen gelijk gekre tegelijk jammer j niet omdat het ini- rechtenstudenten is In de inleiding hadden we het al over een aantal mensen die vinden dat de Goirkesekerk nog eens voor het voetlicht Verschijnt in geheel Tilburg Goirle - Riel - Loon op Zand Udenhout - Berkel Enschot Oisterwijk - Moergestel en Hilvarenbeek met Ronald i de Tilburg- ebouw of straatsi- itijd, zal het daar- Iracht uit te Het is alweer twaalf jaar geleden dat een E.H.B.O. oprichtten. Zij dachten bij hun nen zijn, die ofwel flink wat drempelvr advokaat binnen te stappen, ofwel, en rekening van de gemiddelde van hun kant zagen de oprichting van het verschijnsel «een eendagsvlieg». 1 oktober 1839 Petrus Donders mis op en verklaarde vat hij af- planr dinsdag tbaarI De hangt n m de k i ;even Wij wer i onderstaand Tilbu De paar Tilburgse rechtenstudenten de juridische oprichtten. Zij dachten bij hun initiatief vooral die mensen van dienst te kun- die ofwel flink wat drempelvrees hadden om het kantoor van een «gewone» binnen te stappen, ofwel, en dat was de meerderheid, gewoon de gepeperde van de gemiddelde advokaat niet konden betalen. De gevestigde advokaten i-j-van je rechtswinkel meesmuilend aan en noemden rechtstreekse verkoop worden op maat gems dubbele dichting tegen tocht vragen geen onderhoud Renoveer en isoleer voor eens en altijd «reeg het Heike de zoge- of Torenkerk van de pro- ig en vormden een eigen pa- joirke moest het nog steeds 1835 werd van financiële steun van de vader van de latere Koning Voor het snel, gemakkelijk en veilig ver wijderen van oude verf lagen. Type HG 99. Ver mogen 950 Watt. Toerental 16000 t.p.m. Werktempe- ratuur 350°C. 5^ I Max. 2 liter s per klant. LAKVERF zoek maar uit 3 kg bussen samen J. van LOON-OTTEN Hasseltstraat 178 omgeving van Tilburg zogenaamde grenskerk, pel. In die tijd ook, 1660 ontstonden de of schuurkerken. Kat immers in de tijd naar de kerk, ze m heim doen, vond: «erken.In plaats lissen, ook als kijks) rins te vernemen dat de Tennis Club Tilburg (T.C.T.). die i leweg heeft kunnen ovememen van nisstadionnetje te slopen en in de plaats daarvan mt het indrukwekkendste gedeelte van I staurant, de f IQ ATTENTIE Contant geld voor uw goud. Wij betalen 14-, tot 35,-per gram U kunt bij ons inleveren o.a. gemerkt en ongemerkt goud, gouden broches, ringen, kettingen, colliers, armbanden, horloges, manchet-knopen, gouden- en zilveren munten, enz Defect of versleten is geen probleem. Legitimatiebewijs tonen. F. Jacobs Zn, edelmetaalhandel, Hllvarenbeekseweg 26, bij Plus X-kerk, Tilburg, tel. 421044. y Dagelijks geopend van 9.00 tot 20.00 uur V Die heren hebben dus gen. Gelukkig niet en genoeg niet. Gelukkig r tiatief van die paar rc uitgegroeid tot een niet meer uit de Til burgse samenleving weg te denken insti tuut, waaraan nog steeds tientallen stu denten belangeloos een groot deel van hun vrije tijd geven. Jammer genoeg niet, omdat het bestaan en de voortgaande groei van Wetswinkel (rechtswinkel, juri dische E.H.B.O., drie verschillende na men voor hetzelfde begrip) aantonen, dat er nog steeds een enorme behoefte aan gratis rechtshulp is. pastorie ge- afgebroken werd jrtje bestaan. Vlak ïldoorlog zou er een ^ïbouwd gaan worden, plan is maar ten dele uitgevoerd van wege de toen uitgebroken oorlog. Het ;hip is zodoende bewaard gebleven. Geschiedenis geschiedenis van de Goirkesekerk gt nauw samen met de geschiedenis van de parochie het Goirke. Deze paro chie omvatte vroeger het dorp Goirke. Het Goirke wordt voor het eerst ge noemd in 1435. Het is dan nog een on ontgonnen gebied en «Goor» betekent moeras of woeste grond. Het Goirke Pluspleln 54 schijnselen met steeds meer en steeds in gewikkelder gevolgen op juridisch ter rein, waar de gewone burger dan ook steeds minder de weg weet. De Rechtswinkel, Stadstraat 2 (hoek Bis- schop Zwijsenstraat), telefoon 013- 353135, is elke week geopend van maan dag t/m donderdag van 14.00-20.00 uur. Voor baby vindt u bij BABY-HOME alles wat uw hartje begeert. Een verant woorde baby-uitzet, grappige modieuze schoentjes, baby-kindermeubeltjes, de nieuwste kinder-wandelwagens, bug gy's, kinderstoelen, boxen en naast goedgekeurde autostoelen nu ook baby- kinderspeelfjes. Ja, Inclusief, bij BABY-HOME een vakkundige en vriendelijke Sluitingstermijn voor advertenties redactie dinsdagavond 22.00 uur.^ Welke Tilburger kent niet de Goirkesekerk? Wat die Tilburger niet zo goed weten is dat het voortbestaan van de Goirkesekerk den draadje hangt. Het draadje is vooralsnog vrij stevig, maar toch, breuk dreigt! Want de duurder wordende tijden en de teruggang in kerkbezoek eisen beide hun tol. Een deel van die tol kon weleens betaald moeten gaan worden door de Goirkesekerk wat dan zou resulteren in sluiting en sloop van de kerk. Geen prettig vooruitzicht, maar zover is het gelukkig nog niet. Toch zijn er een aantal mensen die menen dat de zaak van de Goirkesekerk nog eens onder de aandacht gebracht moet worden. Zij willen zich inzetten voor het geloof in het behoud van de Goirkesekerk. Niet zozeer vanuit religieuze overwegingen maar meer vanuit historische motieven. moeten we dan beschouwen als een ver zameling huisjes. Zo’n tweehonderd jaar daarvoor had de hertog van Brabant het recht om een pastoor te benoemen, gege ven aan de Norbertijnenabdij van Ton- gerlo en tot 1715 gingen Goirkenaren ter kerke in een ker bouw wat stond op de plaats waar ni Heikese kerk staat. Later, tijdens de re formatie konden de katholieken uit de ter kerke in een o.a. vlak bij Pop- we zitten dan rond zogenaamde schuil- atholieken mochten ,d der Reformatie niet moesten dat in het ge- indaar de naam schuil- of schuurkerken. In 1668 werd er in Tilburg nr' het Heike zo’n schuurkerk gebouwd, wk op het kasteel van de Hasselt, even ten westen van het Goirke werd er zo’n schuurkerk gebouwd. En dan komen we zo lanj echt bij ht er in het huidige 1718 kv Wegens groot succes prolongeren wij onze Spanje-reizen. Voor het grijpen ligt voor u een tien daagse reis naar de Costa Brava in Spanje en wel naar het plaatsje Pineda. Deze tiendaagse reis gaat u kosten: slechts 345,-. Daarvoor hebt u volpension in een ho tel met zwembad. U reist per 4-sterren- touringcar en tijdens de reis wordt u een gratis maaltijd aangeboden. In uw kamer in het hotel is een badkamer en toilet aanwezig. Verder noemen we op: Nederlandse reisleiding, een excursie naar een botanische tuin, een rondvaart met picknick, gratis proeven in de wijn kelders van Ramira en nog veel meer. Vertrek op 1, 8, 15 en 22 oktober aan staande op het centraal station in Til burg. Is uw interesse gewekt Bel dan onmiddellijk naar reisburo Raptim, Heuvelring 31 in Tilburg, en laat u in formeren. Willem II een begin gemaakt met de bouw van de huidige Goirkese kerk. De bouw werd in 1839 voltooid. Koning Willem II heeft naar het vaststaat, een grote invjoed op de bouws tijl gehad. Hij had namelijk een voorliefde voor neo-go- thiek en dat is de stijl waarin de Goirkese kerk is opgetrokken. Op werd de kerk ingezegend, droeg in deze kerk zijn eerste mis op 22 mei 1842 hield de zal hier zijn afscheidspreek reisde naar Suriname. In 1902 en 1903 werd de kerk grondig verbouwd. Er kwam een nieuwe voorge vel aan met een neo-gotische torenspits en in 1905 werd op 1 maart .het nieuwe orgel gebouwd was door de gebr. Smits ingewijd. In 1927 werd er een nieuwe bouwd, van de oude die bleef alleen het poor voor de Tweede WereL hele nieuwe kerk get Dit plan is maar ten wege de toen uitgei: schip is zodoende bev Het heden En nu, anno domjhi 1982 wordt de kerk met algehele onttakeling en afbraak be dreigd. Maar zover is het nog niet. Al en kele jaren geleden hebben een aantal on geruste Tilburgers zich het lot van de Goirkese kerk aangetrokken. Ook pastor Schraven heeft de zaak niet langs zich heen laten gaan evenals de Heemkunde kring «Tilborch», dat niet heeft geda De problematiek van de Goirkese komt er in het kort hierop neer dat er geen geld meer is om de kerk in stand te houden. De gemeente is hiervan op de hoogte en het is niet uitgesloten dat zij fi nancieel bij gaat springen, maar dan zal aan enkele voorwaarden voldaan moeten worden. Een van die voorwaarde is dat er een onafhankelijke stichting opgericht moet worden die met konkrete plannen komt voor de toekomst van de kerk. En kele van die plannen zouden in de rich ting kunnen gaan van een kerkelijk mu seum, geheel of gedeeltelijk. Een andere mogelijkheid zou zijn, en daarmee hoeft de eerstgenoemde mogelijkheid niet over boord gezet te worden, dat de kerk een multi-funktionele bestemming gaat krij- KREMERS ALUMINIUM RAMEN EN DEUREN enkele of dubbele beglazing (10 j. gar.) eigen vakkundige montageteanrs ook in kleur leverbaar raadpleeg ons vrijblijvend bij u thuis Vierduizend individuele rechtshulpzaken werden door de E.H.B.O. in 1981 behan deld, dat zijn er 20 per werkdageen zeer groot aantal als men bedenkt dat veel van deze «zaken» meer dan één be zoek van de «klanten» aan de rechtswin kel vergden. Naast deze individuele rechtshulpzaken werden nog duizenden telefonische ad viezen verstrekt en ook werd op juridisch gebied veel werk verzet voor tal van maatschappelijke organisaties om deze de zo broodnodige logistieke steun te verschaffen in het «vuurcontact» met hun maatschappelijke tegenstrevers. Uit deze grote klandizie concluderen de rechtswinkeliers terecht dat «de leemte in de rechtshulp, die in 1969 oorzaak was voor de oprichting van Nederlands eerste rechtswinkel in Tilburg, helaas nog steeds - soms in wat gewijzigde vorm en wat meer verscholen achter de burokratie - bestaat». Met andere woorden de welvaartsstaat samen- 1 is nog lang niet voor iedereen gere seerd, integendeel, de ontwikkeling dé heen stagneert. igzamerhand het Goirke terecht. In 1715 werd ti Goirke, iets ten noorden van de s kerk een schuurkerk gebouwd. In «wam daar een pastorie bij. Het Heike en het Goirke waren toen nog steeds een parochie. In 1797 kwam daar verandering in. Brabant stond toen onder Franse invloed en ten gevolge daarvan mochten de katholieken weer vrijelijk voor hun geloof uitkomen. De kerken die door de protestanten in beslag genomen waren moesten weer teruggegeven wor den en het katholicisme kon bloeien. Zo kreeg het Heike de naamde Grote testanten terug rochie. Het Go doen met de schuurkerk. In met behulp Koning, de EXPLOSIEF Terwijl in 1980 de stijging van het aantal mensen, dat een beroep deed op de bij stand van de Rechtswinkel, explosief toe nam zette deze stijging zich in 1981 nog voort. Dit valt te lezen in het jaarverslag over 1981, dat de Rechtswinkel dezer da gen heeft gepubliceerd, en dat dan ook heel toepasselijk «Een drukjaar» heet. Zo heel verbazingwekkend is die stijging natuurlijk nietde tijden zijn slecht en de klappen die er dan vallen, komen in Tilburg traditioneel extra hard aan. Het verhaal dreigt eentonig en overbekend te worden - het wordt ook steeds triester. De meest voorkomende gevolgen van de crisiswerkloosheid, daarmee - hangend de inkomensproblematiek, wo ningnood, faillissementen, dit zijn ver moet komen. We bedoelen hier met na me de Heemkundekring «Tilborch» mee. Zij hebben voor aanstaande zondag een grootse manifestatie opgezet. De mani festatie bestaat o.a. uit een tentoonstel ling van diverse historische en be langwekkende voorwerpen. Zo zullen er beelden te zien zijn vanaf 1700, verschil lende vaandels interessante archiefstuk ken kerkschatten in goud, zilver en ko per, kazuifels en dalmatieken, de doop vont en de devotiekapel van Petrus Don ders zal te bewonderen zijn en talloze processie- en uitvaartattributen en ar chieffoto’s. Te veel om allemaal op te noemen. Er zullen op verschillende tijden orgelwerken op het grote Smits-orgel ge speeld worden en wel om 15.00, 16.00 en om 18.00 uur. Om 16.30 en om 19.00 uur zal er een klank-diaserie vertoond wor den met als titel van «van Schuurkerk tot Schatkamer». De manifestatie begint om 15.00 uur en duurt tot 21.00 uur. Er zal aan de ingang van de kerk ook een boek je te verkrijgen zijn waarin de geschiede nis van de Goirkesekerk is opgenomen en waarin ook diverse goederen beschre ven staan. Voor vele Tilburgers, mis schien ook oud-Tilburgers zal dit onge twijfeld een erg interessante middag zijn. De enige officiële dealer voor Tilburg e.o. voor Alfa Romeo-personenwagens. De Goirkesekerk in 1982. Schuurkerk aan de Goirkestraat, aan de hand van oude teksten getekend in 1958. (bron Actum Tilliburgis, Heemkundekring vTilborch». gen. Hierbij kan men denken aan gedeel telijk een museum, een ander gedeelte zou bestemd kunnen worden voor uitvoe ringen van kamermuziek e.d. Als de men van de stichting, die afgelopen -j-a voor het eerst bijeen was, levens vatbaar lijken te zijn, dan is de gemeente bereid om gedurende vijf jaar ƒ20.000,- aan de stichting te verstrekken. Zo ver is het allemaal nog niet maar het zal u dui delijk zijn dat er aan het behoud van de Goirkesekerk gewerkt wordt. Manifestatie POSITIEF Ondanks deze sombere geluiden zien de samenstellers van het jaarverslag toch ook een aantal positieve zaken zoals het feit dat de rechtswinkel als geheel toch weer doeltreffend heeft gefunctioneerd ter ondersteuning van die mensen die dit het hardst nodig hadden. Zoals het feit, dat ook het afgelopen jaar het merendeel van het rechtswinkelwerk werd verricht door vrijwilligers, namelijk 47 rechten studenten. Samen met de 3 full-time be roepskrachten (één meer dan in 1980) en de 4 maatschappelijk werkers van het I.M.W. (elk één dag in de rechtswinkel) wisten de mensen van de E.H.B.O, ook de samenwerking met gelijkgestemde en andere instanties, zoals het Buro Rechts hulp, het advokatenkollektief en de Smeetskring (voor financiële zaken) te intensiveren. Wat in elk geval blijkt uit dit jaarverslag is, voor wie dit nog niet mocht weten, dat de Rechtswinkel verre van zichzelf over bodig te hebben gemaakt, een niet meer uit de Tilburgse samenleving weg te den ken instituut is gebleven. Een niet genoeg te prijzen instituut, ook. ^DE TILBURGSE KOERIER^ Oprichter: J.H.G. de Beer Het Tilburgs Fragment in onze editie van vorige week is voor veel trouwe deelnemers aan onze wedstrijdrubriek aan de moeilijke kant geweest. Wandelend door de stad vinger zo her en der en zo nu en dan een vermeende oplossing op zoals «De tuin van het o ziekenhuis» of «Ergens in het Wilhelminapark». Maar nee de strakke bouwstijl, traptreden in beton vooral geven al een aanwijzing - het vorige week afgebeelde fragme -1 bij het «Centre court» ofwel het tennisstadionnetje aan de Goirleseweg, naast u voetbalstadion. Volgens de informatie die wij ontvingen is dit centre court precies 35 jaar geleden aange legd, in 1947 dus. Het in rustieke. Engelse stijl aangelegde hoofdveld van de tennisclub bestaat uit een ruim beneden het maaiveldniveau gelegen tennisveld, omzoomd door een helling, een heg, vervolgens een tribune met vier zit/sta-lagen en daarachter weer een heg. Het geheel moet zeker aan enkele duizenden toeschouwers plaats kunnen bieden. Gezien de pijlsnel toenemende populariteit van het tennissen, ook als kijkspel, verbaast het dan ook enigszins te vernemen dat de Tennis Club Tilburg (T.C.T.), die nog pas kort geleden de tennisvelden aan de Goirleseweg heeft kunnen ovememen van de gemeente Tilburg, van plan is het charmante tennir -*- J-J- een aantal nieuwe tennisbanen aan te lc~ Op de hierboven afgebeelde foto neemt het indrukwekkendste gedeelte van het g. -eente- lijk stadion, namelijk de overdekte tribune annex stadionrestaurant, de gehele achter grond in beslag. Wanneer de foto is genomen hebben wij niet kunnen achterhalen: of schoon de situatie zoals hier afgebeeld niet is veranderd moet dit toch wel een aantal ja ren geleden zijn, want wie nu op de plaats staat vanwaar de foto is genomen, ziet van de hoofdtribune vrijwel niets. Deze wordt nu namelijk haast helemaal aan het oog onttrok ken door de inmiddels tot volle wasdom gekomen bomen tussen tennis- en voetbal/atle- tiekstadion. Laatstgenoemde bouwwerk dateert in zijn huidige vorm ook van ruim derti jaar terugomstreeks 1947 werd in de plaats van het oude, uit houten tribunes bestaande stadion begonnen met de bouw van een moderne, betonnen accommodatie. De onover dekte met een geel zandstenen muur omgeven gedeelten waren het eerst gereed maar het heeft nog tot 1957 geduurd voordat de majestueuze en voor die tijd hypermodern ogende overdekte tribune werd opgeleverd. Toen was de (voorlaatste) glorietijd van Willem 11 alweer voorbij... Tilburg in fragmenten is een serie van de Tilburgse Koerier in samenwerking t Peeters van de gemeentelijke Archiefdienst. Gedurende enige tijd zullen er in i se Koerier wekelijks foto’s verschijnen waarop een gedeelte van een gebouw tuatie staat afgebeeld uit het na-oorlogse stadsbeeld. Vaak, maar niet altijd, za bij gaan om niet meer bestaande situaties. Aan u, lezer, is vervolgens de opdr maken waar de afgebeelde fragmenten bijbehoren. Onder de inzenders van de juiste oplossing wordt wekelijks een prijs verloot, die ter be schikking wordt gesteld door Boekhandel Gianotten. De prijs bestaat uit één van de drie door Boekhandel Gianotten uitgegeven fotoboeken over Tilburg, te weten «Tilburg in Beeld 1865-1945». «Tilburg van Boven» en «Ge waart maar Arbeider». Uw oplossing moet u uiterlijk dinsdag 14 september. 18.00 uur deponeren bij de burelen van de Tilburg se Koerier. Op de enveloppe dient u duidelijk te vermelden «Tilburg in Fragmenten». De winnaar krijgt bericht van de Tilburgse Koerier. Over de uitslag wordt geen corres pondentie gevoerd. Ook nadere inlichtingen over de afgebeelde stadsgezichten blijven van harte welkom, maar wilt u ons die dan ook schriftelijk geven Wij wensen u ook deze keer veel genoegen en succes met het thuisbrengen van onderstaand Tilburgs fragment. Komt u gerust vrijblijvend kijken naar al dat liefs op meer dan 450 m2 bedrijfs ruimte. BABY-HOME Alleen Willem ll-straat 88-90 TILBURG

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1982 | | pagina 1