z Het wel en wee1 0 Een welzijnspaleis voor de wijkbewoners Over hogere sporttarieven, ill de sport voorstellen en afwijzingen Nieuw Buurthuis Trouwlaan zaterdag open Korvel dé Winkelstraat peter Emmen Dameskapsalon NILFISK—- onderdelen huish. machines HANDYMAN Tilburg in Fragmenten jstus1982 pagina 30 BEGRAFENISONDERNEMING etc., r voll (niet middag vooi zieken uit de is oi buite VERSE van zacht leder en met Perosistraat 87, 013-556344. KREMERS ALUMINIUM RAMEN EN DEUREN Renoveer en isoleer voor eens en altijd Tel. 42.60.41 - 42.60.42 Jules Verneweg 104. Van Karpet tot T-shirt Meer dan 100jaar V. Lleshout’s Bakkerijen Hoefstraat 151 - Rozenstraat 54 skkamers voor het ;rk completeren het Weekblad voor het Hart van Brabant dat aan Bolsen Kooijman bv ^Doelenstraat 42. Hilvarenbeek^ Telefoon 04255-2901 M oud. ting' een zijn huis met ten- geschiedenis N NIEUWE AUTOHUREN? BEL:Budget= 013-433113 OBAM Tilburg bv Spoorlaan 175 film voor jongeren aar. u.: rik- en jokercon- door de worden, situatie i gaat terug weer af- ivnigingen ”g de per- Sport.en en bouw- artoe mo- Redactie - advertentie-afdeling en administratie: N.S. Plein 14 5014 DA Tilbr- Tel. 013/430783 DENISSEN Wilhelminapark 127 Tel. 42.55.25 b.g.g. 43.33.70 Uitgave: De Tilburgse Koerier bv Dir. T. de Beer-Douwes r van vorige week is de heer F. Bijlaar, Scarlattistraat 52. 5049 GB Til- heeft van ons bericht ontvangen. burg - 430898 Biosthéticien KONINGSPLEIN 203-204 TILBURG TEL. 420299 Het Buurthuis Trouwlaan past ook uiterlijk prima in zijn omgeving. Sluitingstermijn voor advertenties redactie dinsdagavond 22.00 uur^ Tevens verzorgen wij de begrafenissen voor de protestantse begrafenison derneming. Tel. 42.55.25, b.g.q. 43.33.70 Stadhuisplein 271, Tilburg Tel. 013 - 436877 BRIOSCHEN 5 halen, 4 betalen Riool verstopt? Bel Jonkers Snelservice! Ontstoppen, vernieuwen en reinigen met hogedrukapp^ratuur^ Laat ook tijdig uw schoorsteen vegen en gaska chel of CV-ketel schoonmaken. Voorkomen is altijd beter als... Let op onze OPENINGS AANBIEDINGEN Zie pagina (groep. Geert de Sportre lie verbs Steun Het is duide steun zal v Sportraad. De I dat het nieuwe raad de sugges de ambtelijke wer len nemen. «We 1 Verhaar van de Tilbur «de nieuwe raad het r star gaa bur aa Koerier'■5^ Oplage: 75.625 ex. nge veronderstelling lijkt nog hand te liggen, want wie praat in deze tijd van langzame af- van voorzieningen, over nieuw- in de buurthuissector? sn diegenen die n tijd grote Voor baby vindt u bij BABY-HOME alles wat uw hartje begeert. Een verant woorde baby-uitzet, grappige modieuze schoentjes, baby-kindermeubeltjes, de nieuwste kinder-wandelwagens, bug gy’s, kinderstoelen, boxen en naast goedgekeurde autostoelen nu ook baby- kinderspeeltjes. Ja, Inclusief, bij BABY-HOME een vakkundige en vriendelijke begeleiding. Komt u gerust vrijblijvend kijken naar al dat liefs op meer dan 450 m2 bedrijfs ruimte. Alleen Willem ll-straat 88-90 TILBURG -t zou voor 1 juni 1981 bij moeten zijn. Tien maanden 1982 ontving de Til- het rapport. Mocht u inhoud van V Stem op de bestal 1 denkbare kombinatie-y I VS tegels en I k sanitair k Het programma van de «Feestweek» in Buurthuis Trouwlaan ziet er als volgt uit: ALLEEN DEZE WEEK 3Q95 Zondag 5 september: 14- 15.30 u.: kinderfeest. 14- 17 u.: tafeltenniswedstrijd. 20 - 22 u.: bingo-avond (niet gratis). Maandag 6 september: 14 - 17 u.: biljarttomooi. Dinsdag 7 september: 9 - 11.30 u.: vrouwenmorgen 14 - 17 u.: feestmiddag voor 50- plussers. 16 - 18 u.: film voor kinderen van 6-12 jaar. 20 - 22 u.: film voor jongeren vanaf 13 jat Vanaf 20 l cours. doorlopende spire Sportraad verder groep haar opdracht gemaakt heeft. «Er zegt Verhaar, J moest worden rden te bezuinigen op pe ook kosten. In het hele i inkrimpen op perso den, er is met geer wijd. Dat raakt ons rapport alleen de sport- 100% de meente blijft dit te op de sportbegroting erg zwaar zijn en me zwaarte kunnen praten». Koestraat 89, Tilburg Telefoon: 43.21.35 Damesmoccasain gemakkelijke hak. Ze passen meteen, zitten als gegoten. Winkelprijs69,95 Peter Emmen prijs49,95 Alleen t./m. zaterdag 39,95 Maten36t./m. 42. Inzwart, blauw en bordo. Verschijnt in geheel Tilburg Goirle - Riel - Loon op Zand Udenhout - Berkel Enschot Oisterwijk - Moergestel en Hllvarenbeek Zaterdag 4 september: 13 - 14 u.: rondgang door de buurt door drumband Prins Willem Alexander. 14 u.: officiële opening met re ceptie en ballonnenwedstrijd. 15 - 18 u.: open huis met ten toonstelling «De geschieJ van de buurt». Donderdag 9 september: 9 - 11.30 u.: volwassenen-in- stuif. Vanaf 14 u.: een gehandicapten en buurt. 18 - 20 u.: kinderbingo. Vrijdag 10 september 14 - 16 u. middag voor de schooljeugd. 20 - 1 u.: grandioos slotfeesl voor de buurt. Bij n overlijden in uw familie,, zowel 's nachts als overdag, belti u eerst ons, wij nemen al de zor-j gen, betreffende de begrafenis of- eventueel crematie van u over moet maar een geheim rs blijven. Onbreekbaar glas Een bepaald uitstekende maatregel is het aanbrengen van onbreekbaar glas in de ramen aan de buitenkant: ver dwaalde voetballen en zelfs gericht bakstenen blijven op die manier waar ze thuishoren buiten. We hadden het al over een kookleslo kaal. Wat valt er zoal nog meer te vin den in het nieuwe Buurthuis Trouw laan? Om het maar eens origineel te zeggen: voor elck wat wils. Het zeer jong grut kan in een fijne grote peuter speelzaal terecht en de bejaarde heren hebben hun eigen biljart- en praatzaal. Er is in het buurthuis een filiaal van de inspraak jeugdbibliotheek gevestigd en daarbo- >k aan de ven, op de eerste etage, is een schitte rende sport-, feest-, film- en bingozaal. Beneden is er voor de tieners een disco met alles d’r op en d’r aan, inclusief bar en allerlei speltoestanden. De wat oudere dames hebben er hun ontmoe- i.ngsruimte en naast de biljartzaal is er wn soort koffie-contactruimte. Verder _,ji er nog een viertal vergaderzaaltjes en een magnifieke hobbykamer. rechtstreekse verkoop at fabriek worden op maat gemaakt dubbele dichting tegen tocht vragen geen onderhoud TILBURGSE KOERIER^ Oprichter: J.H.G. de Beer Woensdag 8 september: 9.30 - 10.30 u.: poppenspel voor peuters tot 4 jaar. 10.45 - 11.45 u.: poppenspel voor de kleuters. Vanaf 14 u.: kinderkennis. Vanaf 20 u.: disco voor tieners. Ook over de voorgestelde verhoging van de zwemtarieven van 2,50 naar 6,85 maakt de Tilburgse Sportraad zich boos. Zij noemt het een onbegrij pelijk voorstel temeer omdat de zwem- badaccommodatie in Tilburg al jaren achter loopt. Zwemmen is een levens behoefte, die mening is de afdeling wa tersport van de Tilburgse Sportraad toegedaan en dekking van exploitatie is daarbij uit den boze. Tenslotte vreest de Sportraad dat door verhoging van de sporttarieven het aantal sportgebruikers aanmerkelijk zal afnemen en er daardoor meer ver veling en vandalisme zal ontstaan met alle vervelende en kostbare gevolgen van dien. ieente aan A.s. zaterdag 4 september opent mevrouw Miet van Puyenbroek het c 354,20. splinternieuwe buurthuis voor de wijk Trouwlaan aan de Piet Heinstraat eekend, 3a Hiermee wordt een feestweek ingezet waarin de bewoners de bekro- mr ”tecn n’n8 w'Hen vieren van acht jaar vechten voor hun nieuw wijkaccommoda- tie. Zal dit paleis van drie miljoen voorlopig het laatste in z'n soort zijn, dat Tilburgs stadsbeeld gaat verfraaien? De burcht van wetenschap en cultuur, het gebouw van de Katholieke leergangen aan de Tivolistraat, daarvan toonden wij u vorige week een fragment. Het blijft ove rigens frapperen dat het percentage goede inzendingen zo hoog is: behalve bij de aflevering met de voetgangersbrug over het spoor ligt dat constant rond de 90. Inderdaad is dit voor vele Tilburgers ook van binnen bekende, knus ogende gebouw tientallen jaren lang het centrum bij uitstek geweest van het hoger onderwijs in Til burg. Het in 1924 voltooide, door Jos Cuypers ontworpen gebouw was weliswaar oorspronkelijk bedoeld om de diverse cursussen van de in 1912 opgerichte R.K. Leergangen te herbergen. Toen echter in 1927. ook in Tilburg de R.K. Handelsho- geschool van start ging en op zoek was naar ruimte, viel het oog vanzelf op het Leergangen-gebouw, waarin immers hoofdzakelijk des avonds en op zaterdagen de part-time studenten toestroomden, terwijl het door de week meestal leegstond. En zo is het gekomen dat voor de meeste Tilburgers tussen 1927 en 1962 hier de hogeschool huisde en de leergangen er ook gebruik van mochten maken. Deze mis vatting werd nog versterkt door de gevelsteen boven de ingang met daarin de initia len van de Hogeschool: K.E.H.S. Deze gevelsteen is na de verhuizing van de Hoge school in 1962 door studenten van deze instelling «ontvreemd» en later vervangen door een andere, met beeldhouwwerk gesierd. Waren lange tijd ook de kunstakademie en het Brabants Conservatorium vlakbij het Leergangengebouw gevestigd, inmiddels zijn deze instituten allemaal naar de "g van de stad verhuisd en heerst er alleen nog op de zaterdagen de drukte van leer, als enkele honderden M.O.-cursisten hun wekelijkse portie kennis komen laden in dit inmiddels lelijk verkrottende gebouw. Lokaal 114 bijvoorbeeld moet n alle kanten gestut worden en geeft de argeloze cursist niet het gevoel in een timale accommodatie te worden onderricht, in ruil voor zo’n zevenhonderd gul- legegeld ’s jaars. chten is ook voor dit get i, integendeel, de leerga -i ook dit stukje „agmenten is ei enkele of dubbele beglazing (10 j. gar.) eigen vakkundige montageteams ook in kleur leverbaar raadpleeg ons vrijblijvend bij u thuis De enige officiële dealer voor Tilburg e.o. voor Alfa Romeo-personenwagens. X Vrijdag en zaterdag Onlangs reageerde de Tilburgse Sportraad, vertegenwoordigster van zo’n 30.000 georganiseerde Tilburgse sporters en sportsters, op het rapport over de sporttarie ven wat opgesteld is door een ambtelijke werkgroep in opdracht van B W. In het rapport stelt de werkgroep voor een groot aantal sporttarieven te verhogen. De werkgroep vindt dat verhogingen onontkoombaar zijn omdat de gemeente moet bezuinigen, ook op sport. De Tilburgse Sportraad ziet ook in dat er bezuinigd moet worden, maar is het totaal oneens met de manier die de ambtelijke werk groep voorstelt. Zij wijst het rapport dan ook van de hand en vindt dat er andere wegen ingeslagen moeten worden. Na lang en indringend lobbyen bij de verschillende gemeentelijke instantie bleek toch, ook in deze tijd nog, het wonder te kunnen gebeuren: min of meer vage toezeggipgeri werden ge stand gedaan en bewoners van de Trouwlaan-buurt konden in nauw overleg met architect en aannemer hun wensen te aanzien van het nieuwe buurthuis op een rijtje gaan zetten. Het resultaat van deze ware inspr om trots op te zijn: een ook s>v u ui tenkant aantrekkelijk gebouw: fraai en toch sober en vooral ook uit stekend passend in de omgeving met zijn 3 laag aangezette kappen in varië rende nokhoogten en zijn kleine glas oppervlakken, functioneel Ook het interieur funktioneel, maar van «kil-zakelijk», ruaai vuurm z.u, uai bij de constructie en de inrichting aan Compleet geheel bijzonder veel zaken is gedacht. Een aantal kantoorruimtes voor het Zo staat er in de «machinekamer», het personeel en spree! hypermoderne technisch hart van het maatschappelijk wer i gebouw, o.a. een computer opgesteld geheel. die nauwkeurig de verwarmingsbe- De enige werkelijke angst, die de men- j sen jn schitterende buurthuis nu koesteren, is, dat de gemeente gaat be knibbelen op de activiteitensubsidies: dan zouden die ruimtes leeg komen te staan en ongebruikt en dat wil nu juist niemand van de acht beroepskrachten, niemand van de vele vrijwilligers waar op het buurthui? voor een heel belang rijk deel drijft en vooral niemand van de buurtbewoners, dolblij als ze zijn met hun prachtpaleis. vncur oogt vooral zeer ”’ir dan niet in de zin maar vooral zo, en de inrichting is gedacht. de «machinekamer», het rmoderne technisch hart van het >uw, o.a. e-- nauwkeurig I hoefte van elke ruimte afzonderlijk voortdurend moet en daarop reage rend die ruimte een bepaalde hoeveel heid warmte «toestuurt». Een ander voorbeeld is het lokaal dat is bestemd voor het geven van kook cursussen: omdat er bijvoorbeeld ook kleine kinderen in dat lokaal kunnen komen, is het fornuis hier alleen maar aan te steken als er eerst een aantal veiligheidshendels zijn overgehaald - Die bange veronderstelling lijkt nog dat al jaren aan het verkrotten was, voor de hand te liggen, want wie praat totdat het in 1980 door brandweer en er nu, in deze tijd van langzame af- energiebedrijven voor alle gebruik braak van voorzieningen, over nieuw- werd afgekeurd. Enige tijd later werd bouw in de buurthuissector? met de sloop begonnen, waarbij door Toch alleen diegenen die menen dat brandstichters enige ongewenste hulp juist deze tijd van massale werkloos- werd geboden, heid een grote behoefte schept aan Lang lobbyen juist dit soort accommodaties. En dat Nfn )ano inHrin zijn steeds minder mensen. Maar nu even deze sombere gedachten opzij, want voorlopig is het feest van de drieënhalfduizend ipensen van de Trouwlaan die eindelijk kunnen gaan genieten van een prima eigen activitei tenhuis. Dit eigen buurthuis komt, ook letterlijk, in de plaats van het oude, lelijk dat het rapport geen vinden bij de Tilburgse Sportraad hoopt erop college en de nieuwe ïsties uit het rapport van ïrkgroep niet over zul- hebben», aldus Geert irgse Sportraad, rapport en ons standpunt daarover toegezonden. Het Jaat om de belangen van 30.000 Til- mrgers, daar kari men niet zomaar lan voorbij gaan. Wij hopen op een reële benadering, de jeugd mag niet op straat komen te staan», zo besluit Geert Verhaar. Opdracht De opdracht die de ambtelijke werk groep van B W meekreeg luidt let terlijk: «Advies uitbrengen aan het college over de vraag tot welke dek- kingsvormen de gemeente uiteindelijk „e„e zou kunnen overgaan en in welk tijd- „jng vak die normen bereikt zouden kun- ^er nen worden. In het advies dienen te- meej vens de mogelijkheden om de dek- kingsnormen te bereiken door bezuini gingen op personeels- en andere kos ten betrokken te worden». Tot zover dit citaat. Het het c later, bur mis het r rr aprilmop is, dan komt u bedrogen uit. Het is de ambtelijke werkgroep bittere ernst, net zoals het de gemeente ook ernst is met de bezuinigingen. De sporttarieven De werkgroep stelt in het rapport dat de gemeente moet komen tot een 100% dekking van de exploitatiekosten ex clusief de kapitaallasten. Dit zou moe ten gelden voor accommodaties. Dat houdt in dat voor het gebruik van alle accommodaties net zoveel betaald moet worden door de gebruikers (de sporters) als de kosten zijn. De kapi taallasten worden daar niet bijgere kend. Verwarming, verlichting, schoonhouden, toezicht, etc., dat alles zal dus door de sporter volledig be taald moeten worden, de gemeente wil daar niets meer in de vorm van subsi dies aan bijbetalen. U kunt wel beden ken dat bepaalde tarieven daardoor flink zullen gaan stijgen. Vooral de ge bruikers van sportvelden en zwemba den zullen dit gaan merken. Zo wordt er thans voor een grassportveld een be drag per seizoen door de geme de gebruiker gevraagd van 3 Een tennisbaan huren in het weeke een seizoen lang, kost moment 490,60, een zwembadkaartje 2,50 Die prijzen zullen binnen vijf jaar als het aan de werkgroep ligt respectieve lijk worden: 1350,-, 735,-, 6,85. Want om de gewenste dekkingen van 100% te bereiken zal er jaarlijks één miljoen gulden bezuinigd moeten wor den. Momenteel bevat de meerjaren- begroting een jaarlijkse structurele ver- hoging van de tarieven van 200.000,- KiK Er moet dus vijfmaal zoveel opge bracht gaan worden door de sporters. Realisering Om die jaarlijkse één miljoen gulden te bereiken gaan dus de sporttarieven omhoog. Daarnaast stelt de ambtelijke werkgroep voor dat de gemeente be zuinigt door de energiekosten direkt ten laste van de verbruiker te brengen ofwel door de tenaamstelling te wijzen van de gemeente in verbruiker ofwel door het invoeren van een brandstof- toeslag op het tarief. Tenslotte stelt de werkgroep voor de Te^els/tecialistöi^ BOUWMATERIALEN VAN DE VENNE VAN DER SLUIS NV Tilburg Prinsenhoeven 20 5017 GC Telefoon 013-431051 431052 l 9 vestigingen in Nederland A aan alle kanten j optimale accomm den collegegeld ’s Het wachten is ook voor dit gebouw waarschijnlijk op de sloper, renovatie zit er niet meer in, integendeel, de leergangen willen hier liefst zo spoedig mogelijk vertrek ken, waarna ook dit stukje stadsbeeld wel tot het verleden zal gaan behoren. Tilburg in fragmenten is een serie van de Tilburgse Koerier in samenwerking met Ronald Peeters van de gemeentelijke Archiefdienst. Gedurende enige tijd zullen er in de Tilburgse Koerier wekelijks foto's verschijnen waarop een gedeelte van een gebouw of straatsituatie staat afgebeeld uit het na-oorlogse stadsbeeld. Vaak, maar niet altijd, zal het daarbij gaan om niet meer bestaande situaties. Aan u. lezer, is vervolgens de opdracht uit te maken waar de afgebeelde fragmenten bijbehoren. Onder de inzenders van de juiste oplossing wordt wekelijks een prijs verloot, die ter beschikking wordt gesteld door Boekhandel Gianotten. De prijs bestaat uit één van de drie door Boekhandel Gianotten uitgegeven fotoboeken over Tilburg, te weten «Tilburg in Beeld 1865-1945», «Tilburg van Boven» en «Ge waart maar Arbeider». Uw oplossing moet u uiterlijk dinsdag 7 september, 18.00 uur deponeren bij de bu relen van de Tilburgse Koerier. Op de enveloppe dient u duidelijk te vermelder «Tilburg in Fragmenten». De winnaar krijgt bericht van de Tilburgse Koerier. Ove de uitslag wordt geen correspondentie gevoerd. Ook nadere inlichtingen over de a> geheelde stadsgezichten blijven van harte welkom, maar wilt u ons die dan ook schriftelijk geven? Wij wensen u ook deze keer veel genoegen en succes met het thuisbrengen van onderstaand Tilburgs fragment. voor 1 juni :n zijn. Tien sport meer betaald moet gaan gezien de nijpende financiële van de gemeente. Maar 100% t ons te ver, daarom gaan wij weer iig naar 0% en van daaruit willen we ;r met de gemeente praten». Verhaar vertelt verder dat als de 100% dekkingsnorm door de gemeente ge bruikt gaat worden de sportbeoefening voor de brede laag van de bevolking zelfwerkzaamheid van de verenigingen onbetaalbaar gaat worden. De vereni- te bevorderen zodra en zolang de per- gingen zullen kleiner worden, kleinere sonele situatie bij de Dienst Sport en verenigingen zullen meer contributie Rekreatie en cultuur-, beheer en bouw- op moeten brengen met als gevolg dat technische overwegingen daartoe mo- er weer minder leden zullen komen die gelijkheden bieden. De zwemlessen die weer meer moeten betalen; kortom een ’even worden door de zwemvereni- doorlopende spiraal. Wat de Tilburgse igen, worden door de werkgroep on- Sportraad verder stobrt is dat de werk- uvr de loep genomen en zouden niet groep haar opdracht maar half waar- :r in aanmerking komen voor subsi- gemaakt heeft. «Er staat duidelijk», Daarnaast zouden de zwemlessen zegt Verhaar,«dat er ook gekeken dié door het badpersoneel gegeven moest worden naar mogelijkheden om worden aangemerkt moeten worden te bezuinigen op personeels- en andere als een commerciële activiteit en ook kosten. In het hele rapport is niets over ,nO, duurder worden. inkrimpen op personeelskosten te vin- colFege moeten rijn. Tien maanden Reacties Dat rÏÏt^ns diep.' EHs' inhe't op 1 apnl 1982 ontving de Til- De Tilburgse Sportraad heeft met ver- rapport alleen maar gekeken naar wat irgse Sportraad het rapport. Mocht u gazing kennis genomen van de voor- de sporter meer moet betalen om de isschien denken dat de inhoud van stellen van de werkgroep. Geert Ver- 100% dekkingsnorm te halen. De ge- rapport een wat imsplaatste 1- haar, secretaris van de Sportraad doet meente blijft lekker hoog en droog rit- .o .i z» |iel een en an(jer van die verbazing uit ten. En dit terwijl de personeelskosten de doeken. op de sportbegroting van de gemeente «Allereerst», zegt hij, «rijn wij in ge- erg zwaar rijn en men zelfs over top- sprekken met de gemeente overeen ge- zwaarte in het personeelsbestand zou komen om op een dekkingspercentage - - van 50% te gaan ritten. Dat houdt in dat de sporter de helft betaalt en de ander helft door de gemeente betaald wordt. Dit alles zonder de kapitaal lasten mee te rekenen. Nü doorkruist de werkgroep alle afspraken door voor te stellen om op 100% te gaan ritten; de sporter moet nu alles gaan betalen, behalve uiteraard de kapitaallasten. Wij vinden wel schoorvoetend dat er

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1982 | | pagina 1