l Komt er nog beweging in de stoomtrein? iii i ii I 1 J I 3 Blijft Turnhout onbereikbaar? im I f HANDYMAN Tilburg in fragmenten (10) T* KOm Raptim-Koerier voordeelreis I' TEL UITJE WINST’ ISANDEMAN f SHERRY petepMI Lmmen SBoerenBond AUTOPARC B.V. i.o. U KUNT MAAR BETER NAAR UW VAKMAN GAAN <n69- De jgustus 1982 pagina 181 Oplage 75.450 ex. t.. j TILBURG Schouwburgring 99 (In de Nulplus) Komt u geru dat liefs op Onderhoud Bredaseweg. De snelheid mag niet meer dan 30 km bedragen en op dr amotief de waterwagen. noodzakelijk omdat er op het Beis lijntje geen Cursus Veelbelovend 18.00 tot 19.15 uur en uur en te Til- Piusplein 54, Tilburg <2. KREMERS ALUMINIUM RAMEN EN DEUREN Jules Verneweg 104. Tel. 42.60.41 - 42.60.42 EEN NIEUWE DEALER het Betrouwbaar! ABC-OCCASiONS. Tivolistraat 81 Tilburg iHeuvelpoort 355 -Tilburg I Donderdag 12 augustus 1982 26e jaargang nr. 1274 VS voor ..HOOGSTANDJES'' ophet gebied van Tegels en Sanitair Max 2 flessen per klant. SLUIS NV i 5017 GC Meer inlichtingen Willie Deiman, tel. 013-553462 ZWANGERSCHAPSYOGA op maandagavond van 21.15 tot 22.30 uur en op dinsdagavond van 19 45 tot 21.00 Hj Electrolux onderdelen Stadhuisplein 271, Tilburg Tel. 013 - 436877 Westermarkt 10 Helftheuvelpas* Den Bosc Redactie - advertentie-afdeling en administratie: N.S. Plein 14 5014 DA Tilburg Tel. 012-430783 - 430898 Weekblad voor het Hart van Brabant rking met zullen er e van een Uitgave: De Tilburgse Koerier bv Dir. T. de Beer-Douwes garantie Veilig iks schooltassen met i schotten verkc tafel er dus zijn - er zolang t cirkel. Sluitingstermijn voor advertenties redactie dinsdagavond 22.00 uur.^ pretparken iste plank i met interns trein is de t Het fragment toont ons rechts het laatste huis van de St. Josephstraat nr. 138, eer tijds bewoond door een mevrouw Mommers-Swagemakers, nu huisvesting biedend aan Bar ’t Centrum. voorsf Voorspelt van de imhout tc niet v Hoe komt het toch dat zo’n veelbelo vende museumspoorlijn: appellerend aan de nostalgie van stoomfanaten, het YW1 uc 8lwllIUCI11 aluau vrijheidsgevoel van internationale rei- laatste jaren sterk afgenomen, zigers en de landschapshefde van de natuurminnaar gelijkelijk, na acht jaar Materieel bevalling een ontspannen belevenis 1 Medium of dry f Per fles IE TILBURGSE KOERIER^ Oprichter: J.H.G. de Beer 3 maanden tot 1 jaar o auto’s voorzien van Ve Verkeer Ned. keuring keus uit div. gerenommeerde merken o.a. Opel, Fiat, Ford, Mazda, Toyota en Datsun. 3 vakken binnen en 2 vakken j Een andere geestelijke en lichamelijke voorbereiding op de komst van je kind. De stoomtrein kruist hier de 1 den. Achter de Krupp-locomr De winnaar van vorige week is mevrouw A. de Bont-Rondema. Burg. v.d. Mortel- plein 113, Tilburg. Zij heeft van ons bericht ontvangen. hiiis’ beslis» Ook de rijtuigen van de stoomtrein vergen veel onderhoud. Hier een deel van het onderstel van een pas- sagiersrijtuig (foto Pasjha). opentd® (Jülian opa"esV m2 waar°P hobby- 2000 m wj0 en kijken- enkele of dubbele beglazing (10 j. gar.) eigen vakkundige montageteams ook in kleur leverbaar raadpleeg ons vrijblijvend bij u thuis TIJDELIJK GEVESTIGD BIJ AUTO KOSTER B.V. HOGE STEENWEG 45D, 5175 AG LOON OP ZAND. TEL.:04166-1991. De enige officiële dealer voor Tilburg e.o. voor Mercedes-Benz personenwagens. s waar het gebouw links op weg (nu Tivolistraat, net niet af, waarop dit pand volledig t te zijn als landelijk ogende onder andere nog geëx- Hauvel (China-Man- een gedeelte van de t object van begeerte Tilburg ssage 238 sch Tegelspecialisien BOUWMATERIALEN VAN DE VENNE VAN DER Tilburg Prinsenhoeven 20 Telefoon 013-431051 431052 L 9 vestigingen in Nederland Verschijnt in geheel Tilburg Goirle - Rlel - Loon op Zand Udenhout - Berkel Enschot Oisterwljk - Moergestel en Hllvarenbeek De passagiers komen voor te deel van buiten de regio. En dan het materiaal en materieel: het materieel verkeert dankzij de koesterende zorgen van de werkgroepleden vrijwel geheel in uitstekende staat, maar het plege- van dit onderhoud vergt sUuo mwi van hun inventiviteit en geduld. De be- Een kijkje in de St. Josephstraat vanaf de Heuvel. Dat gaf het Tilburgs Fragment van vorige week u te zien. Dus geen afgebroken huizen aan de Bredaseweg. geen Koestraat en geen hoek Heuvel/Spoorlaan - zoals de door onze inzenders geopper de alternatieven luidden. Tilburg krijgt steeds meer landelijke bekendheid ais grossier in recreatiemogelijk heden. De regionale pretparken hebben met het jaar meer te bieden. Maar één at tractie van de bovenste plank missen we dit jaar pijnlijk De Baol Boemel. Onze museumspoorlijn met internationale aspiraties ligt dit seizoen verlaten te glinste ren in de zon, de trein is de thuishaven nog niet uitgestoomd... Er golfden geruchten door de stad over onmin tussen de Nederlandse Spoorwegen, o;a. eigenaresse van de spoorlijn en de exploitante van de Baol Boemel. Daardoor zou de trein niet meer kunnen (mogen) rijden. ie oven- ^gen wordt stapvoets gere- i water-•namepunten meer zijn. nodigde gefXAschappen zijn duur in aanschaf en in de winter kan er niet gewerkt worden in de openlucht. Er is dan ook dringend behoefte aan een goed af te sluiten werkloods, liefst flink groot en van rails voorzien, zodat een locomotief of rijtuig in zijn geheel naar binnen kan worden gereden. Maar het draait nu ook weer niet uit sluitend om de centen bij de N.S., er is ook nog onenigheid over het onder- houdsschema dat de S.S.T.T. hanteert. Onderhoud en geld: twee belangrijke Wij spraken met Ton Vogels, secreta ris van de «Stichting Stoomtrein Til burg Turnhout» en met twee leden van de «werkgroep», die het onderhoud van het materieel verzorgt: Dave Roy- le en Nico Jurgens. Inderdaad, er is enige wrijving ont staan tussen N.S. en S.S.T.T. En zoals zo vaak gaat dat ook hier om geld: een relatief klein bedrag ƒ14.000,-) dat de S.S.T.T. nog aan de N.S. moet beta len en dat ontstaan is door een misver stand over baanhuur en het vervoer van een locomotief. Een bedrag van veertien mille - voor veel ondernemin gen in de recreatieve sector een schijntje, maar voor de S.S.T.T. als niet-gesubsidieerde stichting die het volledig moet hebben van de kaartjes- 'coop, een fors bedrag, dat niet op 1 komt zolang er geen trein rijdt en ook geen betalende passagiers ;n die trein mag de baan niet op er niet is betaald: een vicieuze V1 i i k 11 H1 n mil 11 foto Zf^uider bv De foto hierboven laat ons ook nog zo’n schattig baby-Renaultje zien, de van 1947- 1960 vervaardigde voorganger van de huidige R4. Terug naar de onroerende monumenten; die zijn overigens ook zowat allemaal ver dwenen. Zoals rechts vooraan het «huis van Dr. Keyzer», later onderkomen van St. Olof, het Tilburgs studentencorps, waarbij de inrijpoort links, geplaveid met kleine gele tegeltjes, toegang verschafte tot de geneugten van de mens - hetgeen al van ver te ruiken was. uenstanu, maar oie neen in urusati waarschijnlijk weinig in te brengen. Personeelsgebrek Een tweede probleem voor de S.S.T.T. vormt het «personeelsgebrek». Omdat er geen geld is wordt al het onder houdswerk verricht door een klein aantal enthousiastelingen met een technische knobbel. Geen probleem in Tilburg zou je zeggen: hier staat im mers sinds jaar en dag de hoofdwerk plaats van de N.S., een van de grootste werkgevers van de stad en dus zijn er deskundigen zat, is het niet onder de actieve werknemers, dan zijn er toch altijd nog honderden gepensioneerde «Atteljeejers» die ongetwijfeld staan te popelen om af en toe nog eens aan ’n trein te sleutelen. Maar nee. De onder- houdswerkgroep omvat in de praktijk zegge en schrijve twaalf man, waarvan er één bij de hoofdwerkplaats in dienst is en een machinist in ruste. De leden van de werkgroep komen overig**"' merendeels van buiten Tilbur de belangstelling van de Ti.^« voor de stoomtrein als attractie spoorlijn: appell stalgie van stoomfanaten, svoel van internationale i w Je landschapshefde van de natuurminnaar gelijkelijk, na acht jaar balanceert op de rand van de totale in eenstorting, inplaats van een in elk op zicht blakend bestaan te leiden? Hiervoor zijn verscheidene oorzaken - aan te wijzen, voorspelbare en minder - voorspelbare. Voorspelbaar was dat de tegenwerking van de Belgen om de trein naar Turnhout te laten doorsto men waardoor ze niet verder gaat dan de grens, het passagiersaantal geen goed zou doen. De charme van een in ternationale museumtreinreis is daar mee verdwenen: bovendien is Turn hout als natuurlijk eindpunt van de Lj:_ 'akkertje van de eerste orde voor de Nederlandse reizigers: alleen 'maar positief voor de plaatselijke mid- denstand, maar die heeft in Brussel Maandagavond donderdagavond varTzO-SCj'tot^l .4^5 uu^^an^e^weeH^'ni- burg nieuwe yogacursussen voor beginners wil je meevoeren naar een algehele geeste lijke en lichamelijke ontspanning, die op De cursus bestaat uit 16 lessen waarin be handeld zal worden ademhalings- en ont- steed aan een gezonde leefwijze - gezonde Yoga is voor IEDEREEN dames en heren, jong en oud, ,n||Cht|ngen Willie Deiman, Tel. 013-553462 rechtstreekse verkoop af fabriek worden op maat gemaakt dubbele dichting tegen tocht vragen geen onderhoud Renoveer en isoleer voor eens en altijd Niet zichtbaar op de fragmentfoto en evenmin op de hierboven afgedrukte prent is de meubelzaak van de fa. Simons, waarnaar de reclametekst op de muur verwijst. Die muur behoorde weer toe aan de winkel van bakker van Dam, waar uw verslag gever ten tijde van deze opname - zo omstreeks het midden der jaren vijftig - nog voor één cent vier reuze caramellen kon verwerven, of ook wel een negerzoen, dan wel ’n halve dropstaaf, om «sjep» van te trekken (nooit van gehouden, toch veel ge dronken). Ook geen mis figuur op deze foto is de automobiel, die op het fragment nog in zijn eentje de dienst uitmaakt: het is een Morris Oxford, de minder succes volle en vrij kort geproduceerde (1949-53) grote broer van de kittige Morris Minor, ontwerp Issigonis, die het tot in de jaren zeventig heeft uitgehouden. Deze Oxford behoorde overigens toe aan de heer C. Mekes. Ze werden in Tilburg verkocht door Garage Uytdewilligen op de Heuvel. (Nu een keukenwinkel). Uw oplossing moet u uiteilijk dinsdag 17 augustus, 18 uur. deponeren bij de kanto ren van de Tilburgse Koerier. Op de enveloppe dient u duidelijk te vermelden: «Til burg in Fragmenten». De winnaar krijgt bericht van de Tilburgse Koerier. Over de uitslag wordt geen correspondentie gevoerd. Ook nadere inlichtingen over de afge- beelde stadsgezichten blijven van harte welkom, maar wilt u ons die dan ook schrif telijk versturen? Wij wensen u ook deze keer veel genoegen en succes met het thuisbrengen van onderstaand Tilburgs fragment als het tiende in onze serie. Voor baby vindt u bij BABY-HOME alles wat uw hartje begeert. Een verant woorde baby-uitzet, grappige modieuze schoentjes, baby-kindermeubeltjes, de nieuwste kinder-wandelwagens, bug gy’s, kinderstoelen, boxen en naast goedgekeurde autostoelen nu ook baby- kinderspeeltjes Ja, Inclusief, bij BABY-HOME een vakkundige en vriéndelijke begeleiding Komt u gerust vrijblijvend kijken naar al dat liefs op meer dan 450 m2 bedrijfs- BABY-HOME Alleen Willem ll-straat 88-90 TILBURG Nog vakantieplannen? Eerst dit lezen dan! Voor het grijpen ligt voor u een tien daagse reis naar de Costa Brava in Spanje en wel naar het plaatsje Mal- grat de Mar. Deze tiendaagse reis gaat u kosten: 425,-. Daarvoor hebt u volpension in een ho tel met zwembad. U reist per 4-sterren touringcar en tijdens de reis wordt u een gratis maaltijd aangeboden. In uw kamer in het hotel is een badkamer en toilet aanwezig. Verder noemen we op: Nederlandse reisleiding, een excursie naar een botanische tuin, een rondvaart met picknick, gratis proeven in de wijn kelders van Ramira en nog veel meer. Vertrek op 27 augustus aanstaande op het centraal station in Tilburg. Is uw interesse gewekt? Bel dan onmiddellijk naar reisburo Raptim, Heuvelring 31 in Tilburg en laat u informeren. GARAGE DENISSEN BV Burg. Jansenstraat 52-56 Tilburg tel 683911 Dit monumentale pand heeft inmiddels plaatsgemaakt voor kantoor annex woonflat, waarin o.a. een oogartsencentrum is gevestigd. De neo-classicistisch aandoende ge vel met kolonnades. verderop rechts, behoorde bij de machinekamer van de BeKa- textielfabrieken. Toen men dit gebouw eind de jaren zestig wilde slopen, bleek het van zulk oersolide materiaal opgetrokken, dat men de onderste helft nog jarenlang heeft laten staan. Nu is er, u raadt het al, een parkeerterrein... Eveneens in een parkeerterrein omgetoverd is de plaats de foto stond, op de «spie» St. Josephstraat/Bosscheweg meer te zien). Elders in dit blad drukken wij een foto a.' staat afgebeeld en bovendien nog volop in bedrijf blijkt t uitspanning in het hartje van de stad. Dit etablissement ploiteerd door de heer Adams, later bekend van een café op de Heuv darin-Royal-Beiaard). Achteraan rechts op de foto ziet u nog i Lancierskazeme, toen in gebruik bij de BeKa-fabriek, nu het bij diverse plaatselijke culturele instellingen. Tilburg in fragmenten is een serie van de Tilburgse Koerier in samenwerkir Ronald Peeters van de gemeentelijke Archiefdienst. Gedurende enige tijd z in de Tilburgse Koerier wekelijks foto’s verschijnen waarop een gedeelte gebouw of straatsituatie staat afgebeeld uit het na-oorlogse stadsbeeld. Vaak, maar niet altijd, zal het daarbij gaan om niet meer bestaande situaties. Aan u, lezer, is vervolgens de opdracht uit te maken waar de afgebeelde fragmenten bij behoren. Onder de inzenders van de juiste oplossing wordt wekelijks een prijs verloot, die ter beschikking wordt gesteld door Boekhandel Gianotten. De prijs bestaat uit één van de drie door Boekhandel Gianotten uitgegeven fotoboeken over Tilburg, te weten Tilburg in Beeld 1865-1945, Tilburg van Boven en Ge waart mar Arbeider. En, we schreven het al, ook is er be hoefte aan nieuwe medewerkers: wat is overigens er insPirerender dan °P je vrije zater’. 9. dag een echte stoomlocomotief rijvaar- rilbureers te houden? Belangstellenden in de is de stoorntre*n kunnen via cursussen, die door ervaren werkgroepleden worden gegeven, de bijbehorende diploma’s behalen, met als bekroning het machi- nisten-diploma. hetovergro- In elk geval, een prachtlijn en een j__ i__. prachttrein als de Baol Boemel mogen niet zomaar wegkwijnen. Wij wensen de volhardende medewerkers en ons- o zelf toe dat Tilburg de schande be- het plegen spaard blijft door gebrek aan belang- steeds meer stelling de mooiste museumlijn van Nederland kwijt te raken. zaken voor de sinds 1974 bestaande museuml ijn. Ook al hoopt men in de Hazelaarstraat, het «hoofdkwartier» van de S.S.T.T., nog dit seizoen met de N.S. tot een vergelijk te kunnen komen en dus ook weer naar Baarle Nassau te kunnen opstomen, toch blijven de ge noemde problemen de stoomtreinmen- sen in steeds toenemende mate teiste ren: gebrek aan geld, aan mankracht en aan materieel. 8 *1’

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1982 | | pagina 1