De Tilburgse Kermis de grootste duurt nu ook het langst 2 121 so O NICO SMIT 11981 pTe tër~ërrf rrïë rï p^TEL UITJE WINCT» impodnS Tilburg in fragmenten 1 9 Van 15 juli tot en met J 'J 5 15 15 1 augustus zijn wij met vakantie C Daarom zal in die tijd «DE KOERIER» NIET verschijnen kermisprijsie Zt VOOR DEZE KLASSESCHOEN 3 AUTOPARC B.V. i.o. Défflfe Keener Oplage: 75.250 ex. ten T ook Piuspleir r de LH2‘ë tus- iten KORTING >ur Datsun. Lljnsheike EEN NIEUWE DEALER 4.000 m2 SHOWROOM ABC-OCCASiONS tg 8 juli 1982 pagina 24 Voor fijne gerookte paling en lekkere nieuwe haring Tijdens de kermisweek alle dagen ook ’s avonds en op zondag geopend ij ten stik 15 juli a.s. 1 Donderdag 15 juli 1982 26e jaargang nr. 1272 TAPIJTEN PERZEN VLOERBEDEKKING sn kleden ien bestemming Zomers traa Hasseltstraat 232-234 Tilburg-tel. 426384 Ons kantoor is weer geopend vanaf maandag 2 augustus (9 uur) e in en, samen nende óm- cipatoren- waarin. de* TH NIEUWE AUTOHUREN? BELiBudget: OI3 433IB OBAM Tilburg bv Spoorlaan 175 vaoorlogse stads lande situaties. ragmenten I vekelijks e< WERKELIJK J ONVERWOEST 8ARE TRIMMERCX?? rmis moet door op de di- k andere jrvangen- Weekblad voor het Hart van Brabant Verschijnt In geheel Tilburg Golrle - Riel - Loon op Zand Udenhout - Berkel Enschot Olsterwljk - Moergestel en Hilvarenbeek Redactie - advertentie-afdeling en administratie N.S. Plein 14 5014 DA Tilburg Tel. 013-430783 - 430898 Sluitingstermljn voor advertenties en redactie dinsdagavond 22.00 uur. OPRUIMING Bezoek onze SHOWROOM OPRUIMINGSPRIJZEN Ruim gesorteerd in de betere merken Handgeknoopte BERBERS KARPETTEN PERZEN Ook natuurzijder Salonklede Tafelkleden Halkleden VLOERBEKLEDING COUPONS Uitgave De Tilburgse Koerier bv Dir. T. de Beer-Douwes i de Lange Nieu onze serie. Dit totoriseerde verkeer is gedeelte van de Heu- ;t Piusplein in te r 3 maanden tot 1 jaar garantie auto's voorzien van Veilig Verkeer Ned. keuring keus uit div. gerenommeerde merken o.a. Opel, Fiat, Ford, I Mazda, Toyota en Datsun. Lijn 6 - Station - Berglandweg v.v. - Spoorlaan draaien - Noordhoekring - TIJDELIJK GEVESTIGD BIJ AUTO KOSTER B.V. HOGE STEENWEG 45D, 5175 AG LOON OP ZAND. TEL.:04166-1991. De enige officiële dealer voor Tilburg e.o. voor Mercedes-Benz personenwagens. PIUSPLEIN 54 tilburg MATEN S'SilS kleur: 34 t/m 46 1995 blauW-Wit. HARRIE BROCKEN ruimt op 10 tot 50 GARAGE DENISSEN BV Burg. Jansenstraat 52-56 Tilburg tel. 683911 mde verkeer op de Pius- bij de Koopvaardijstraat i de Koopvaardijstraat en ndijk naar de Ringbaan Oost (het lein is aan deze zijde bereikbaar net zogenaamde bestemmingsver- keerplaatsen aan de Emmastraat en de Sophiastraat te waarborgen). 4. De gehele Paleisring, tussen het r>:i,jn en Katterug. gedeelte van de Heuvelring tus sen de Heuvel en de Jan Aartestraat is alleen bereikbaar vanuit de richting Tivolistraat. 'oor het gemot verboden dit vanaf het De winnaar van vorige week is Evert Vrins, Korvelseweg 154A-5025 JL Tilburg. De ze heeft van ons bericht ontvangen. Naast de inzendingen ontvangen wij veel aanvullende informatie over de in deze se rie afgedrukte stadsbeelden. Wij verzoeken u vriendelijk uw reactie uitsluitend schriftelijk aan ons door te willen geven. het verkeer op de omleidingsroute en wel op het Lieve Vrouweplein, door middel van verkeerslichterrworden ge regeld, terwijl in de Kloosterstraat eenrichtingsverkeer van kracht zal zijn, met dien verstande, dat deze Klooster straat berijdbaar is vanaf het Louis Bouwmeesterplein in de richting van het Stadhuisplein. Bereikbaarheid Moest het Hart van Brabant het tot nu toe op recrea tief gebied vooral hebben van de twee pretparken in aanpalende gemeenten: de Efteling en de Beekse Bergen, zo langzamerhand begint Tilburg zelf een authentieke trekpleister van de eerste orde te krijgen in zijn bloedeigen, traditionele jaarlijkse kermis: al lang de grootste van het land en nu ook nog eens 50 in tijdsduur verlengd. de kermis duurt nu dus niet meer van zaterdag tot en met donderdag, maar slingert haar geluids- en kleur- golven negen dagen lang over de lijdzame stad: vanaf zaterdag 17 juli tot en met zondag 25 juli zullen de bewoners van de binnenstad overdag niet kunnen studeren en 's nachts slechts een hazenslaapje ge gund krijgen. de Kor eveneer geleic Het v gedeelte moet ken van de Stadhuispl straat i normas bruik b Tijdens dag 23 en zaterdag jaarmarkt op maanc de zuidelijke rij ba: burgring, tussen de Heikese kerk, afgeslc doorgaande verkeer. Het de Korvelseweg, Bredaseweg en de Noordhoekring wordt dan omgeleid via de Lange Schijfstraat, Zomerstraat, Louis Bouwmeesterplein, achter de Schouwburg langs, via de Kloster- straat naar het Stadhuisplein. Ver vanaf de Bisschop Zwijsenstraat normaal de noordelijke rijbaan van de Schouwburgring blijven volgen. Tijdens de te houden markten in deze kermisweek op de Schouwburgring, zal COEBERGH bBESSEN JENEVER Liter Max. 2 liter per klant. TILBURG, schouwburgring 99 (In de Nulpius) De koeltorens van de Beslist niet het gemak ook duidelijk te merk ders. Misschien, d dels met vakantie l.,„. De koeltorens, als grauwe versteende monsters beheersten zij met hun vijven met de drie gashouders van de gasfabriek, de toch al niet zo vrolijk stemmeiiuc «in geving van de Lange'Nieuwstraat: het martelarenkwartier, de R.K.-emanci[—- buurt, ofwel de wijk Theresia en een stuk van den Besterd. De koeltorens, waarin, de* naam zegt het al. het water gekoeld werd voor de stoommachines, die door de op wekking van elektriciteit benodigd waren. Nadat omstreeks 1912 al twee kleine hou ten koeltorens op het terrein aan de Lange Nieuwstraat waren gebouwd, startte men kort voor de tweede Wereldoorlog met de vervanging hiervan door betonnen bouw- BijSde inval van de Duitsers in mei 1940 was de eerste betonnen kolos juist gereed gekomen. De andere vier werden gedurende de eerste jaren na de oorlog bijge bouwd. Erg lang heeft dit vijftal het silhouet van Tilburg niet kunnen versomberen, immers, in 1954 werd de eigen gemeentelijke elektriciteitsproduktie gestaakt en overgedragen aan de P.N.E.M. Deze behield de Tilburgse elektriciteitscentrale aan vankelijk nog als reservecapaciteit, maar na de uitbreiding van de Amercentrale 1958 werd het elektriciteitsfabriek totaal overbodig en viel het. de koeltorens inde aan de vemielingsdrang van de slopersbeul ten slachtoffer. Zullen, behalve ex-werknemers van de centrale, veel mensen het in de knop gebro ken, al te kortstondige bestaan van onze koeltoren hebben betreurd? Wij kunnen het ons nauwelijks voorstellen: we schreven al over het sombere straatbeeld, de koelto rens leverden daaraan hun steentje bij door konstant een fijne regen over de omge ving te laten neerdalen, terwijl de deprimerende impressie bij guur herfstweder werd vervolmaakt door de zurige gasstank, die ondanks alle isolatiemaatregelen voortdu rend uit het gasfabriek wist te ontsnappen. ing e« Schout lijnen deze haltes aan. .N. en postkantoor --ijn 2. Voren lens de keA de voormalige elektriciteitscentrale aan de Lange Nieuwstraat. lakkelijkst thuis te brengen fragment uit onze serie. Dit was dan rken uit het aantal goede inzendingen: beduidend minder dan an- dat ook de omstandigheid een rol speelt, dat veel Tilburgers inmid- e zijn. r worden dezen met hun mobiele tuizingen ondergebracht op het eve nemententerrein Het Laar. Dit biedt een aantal voordelen: alle «woonwa- iwbürgring ëens>> en dergelijke staan nu op één i 3 en 4-5° plaats'en niet meer over een zestal lo- katies verspreid, wat scheelt in het aanleggen van de tijdelijke nutsvoor zieningen, zoals water en electriciteit. Een ander belangrijk voordeel is dat nu veel meer bezoekers hun automo biel kwijt kunnen in de binnenstad, waar vroeger de kermisexploitanten de parkeerplaatsen bezet hielden. de verr het ver Is I ment v™ de explc een lanj een al dagnac de Eindhovense kt juli om 14.00 uur begii Tenslotte speelt ook het financieel asp“ langrijke rol: de vt. mis van zes tot nef gemeente dit jaar opgebracht aan s twee ton meer dan 6e tilburgse koerier OprichterJ.H.G. de Beer Kleurwedstrijd In samenwerking tussen kermisexploi tanten. de winkeliersvereniging Til- burg-centrum en de gemeente is er c dit jaar een kleurwedstrijd voor de jeugd georganiseerd. Het aantal deel nemers is buiten verwachting groot ge- weest. De uitslag van de kleurwed- *'*VI strijd wordt a.s. zaterdag 17 juli om 13.30 bekendgemaakt. De winnende tekeningen in de diverse kategork worden tentoongesteld in een der eta lages in de Heuvelpoort. Let op: de re- ductiebon voor de kermis, die alle deelnemers aan de kleurwedstrijd heb ben ontvangen is alleen geldig op za terdag 17 juji. Ook dit jaar zijn e kermis een aantal van kracht, die wij een rijtje zetten, e wijzigingen in dc r. baar vervoer. In verband met de te houden kermis worden met ingang van woensdag 14 juli a.s. tot en met maandag 26 juli a.s. de volgende wegen afgesloten voor het verkeer. 1. De noordelijke en zuiderlijke rij baan van het Besterdplein. 2. Het gedeelte van de Heuvelring. “c‘ vc,fccc\ tussen de Spoorlaan en de Heuvel (Br®daS®*eg k^^nmim6 De parkeergarage is het best bereik- (Heuvelpoort). *r,ng’ voor het e" T1!bu’® baar vanuit de Bisschop Zwijsenstraat, 3. Het gedeelte van de zuidelijke rij- n^r j^Snoorlaa'n3 6 °°r doch 00,1 vanuit de Piusstraat. Op de baan van het Stadhuisplein gelegen P Spoorlaan ter hoogte van het bussta tussen de Bisschop Zwijsenstraat en de Verkeer met gelijke bestemming vanaf P, g kermisdagen Katterug (de noordelijke rijbaan blijft de Korvelseweg en Zomerstraat wordt verkeerslichten Jgeplaatst. om de bëus. vrij, om de bereikbaarheid !an de par- ln de nchtln8 Noordhoekring djensten ,n de |Xgenheid te stelkn verkeer dat in het zuidelijke stads- b“S±ati°,n °P |V'°t,e wij“ te berei‘ t zijn of gébruik wil ma- A ie parkeergelegenheid aan het >lein en omgeving Emma- l"v,erbahnd met evenals de parkeergarage, kan de stadsbussen van deB B.A c aal van de Schouwburgring ge- e hJn*n een gedeeltehjk blijven maken. route worden gevolgd. De ver k’”r h'f Kovelplein^Berkdijksslraal R. No- BrïXen de B.v.d. Mer.dplein - Zouavenlaan - Vierwindenlaan - Bre daseweg - Noordhoekring - Spoorlaan enz. Lijn 2 - Normale route. •rkeer L,^n Station Korvelplein v.v. - t kan Spoorlaan draaien - Noordhoekring - zi» Bredaseweg - Vierwindenlaan - Zoua venlaan - B.v.d. Mortelplein - R. N«- renburgstraat - Berkdijksestraat - Kor velplein - Korvelplein - Oerlesestraat - Transvaalplein - Voltstraat - B. Zwij senstraat - Schouwburgring - Konings plein - Piusstraat enz. v.v. Lijn 4-5 - Station Tilburg - Goirle v.v. - Spoorlaan draaien - Noordhoekring - Lange Schijfstraat - Korvelseweg enz. Nostalgie-golfje Nu de kermis zelf. Er is een algemene tendens waar te nemen van terugkeer naar de ouderwetse kermisattracties en een stagnatie in de verschijning en. ver dere ontwikkeling van allerlei superso nische apparaten. De nieuwe attracties van djt jaar zijn de volgende: Duizend- o en-een-nacht (vliegend tapijt): Paleis- oua- ring; Ranger: Koningsplein. Dit is een No- soort reuzenschommel, die u met een gigantische zwaai ondersteboven zo’n meter of tien de lucht in tilt. Het ver haal doet de ronde dat de exploitant de entreegelden aan de lage kant heeft weten te houden door het grote aantal muntstukken, dat hij na afloop van el ke «rit» onder zijn attractie aantreft. Goed, wij vervolgen onze opsomming der noviteiten. Haaienshow: verbin ding Paleisring-Koningsplein; Crazy Horse: Koningsplein; Euroball: Ko ningsplein; Crazy Castle: Konings plein; Toboggan: N.S.-Plein; Topper: Heuvel; Autopiste 2000: Paleisring; Hoela Swing: Heuvel. Belangrijk nieuwtje «Onze» kermis, niet alleen kwa opper vlakte de grootste in den lande, maar ook wat betreft het aantal attracties Groningen, de nummer twee, steeds verder achter zich latend, heeft exploi tant en bezoeker trouwens nog een be langrijk nieuwtje te bieden: werden in alle voorafgaande jaren de meeste par keerterreinen in de binnenstad in be slag genomen door de tijdelijke vesti gingen van de kermisexploitanten, dit parkeerterreinen De parkeerplaats aan het Pieter Vree- deplein kan bereikt worden via de Wil- de lem-II-straat - Telegraafstraat. Het af rijden kan geschieden via de Magazijn- er in verband met de De parkeerterreinen aan de Emma- in MTV» Het doorgaande verkeer op de Pius- n£»rd* het Stadhuis straat wordt, bij de Koopvaardijstraat Plel" lu^en de tBls^hop Zwijsenstraat verwezen via de Koopvaardijstraat en en de “l* (Ka“e,;ug)- Hie[- Havendijk naarde Ringbaan Oost (het voor .w,ordt da" het gedeelte van de Piusplein is aan deze zijde bereikbaar "£!deb£ nj,baan T?6' u tadhu*S' He. verkeer ni. „„lelijke rid..i„g ^.W.eld voor verkeer in belde ,.«n^eN„“i^ - via de Noordhoek ring an. iet gelijke bestemming vanaf seweg en Zomerstraat wordt mv richting Noordhoekring d®^‘ Lange Schijfstraat - Korvelseweg enz. Uar De volgende haltes komen hierdoor te vervallen. - Heuvelring en Stadhuis plein (beide zijden). beide zijden voor de 1: Lijnen 1 en 6 doen dt Spoorlaan bij A.B.T voor alle lijnen, behalve lijr staande regeling geldt tijde misopbouw en kermis. Niet dat dit alles zonder het nodige ge krakeel tot stand is gekomen: al in ok tober van het vorig jaar meldden wij u in deze kolommen de vérlengingsplan- nen van het Tilburgse gemeentebe stuur. Ook schreven wij toen over de positieve reacties van de kermisexploi- tanten en de minder toeschietelijke meningen van de lokale tapperij-uitba- ters. Nog even, om het .geheugen op te fris sen, de belangrijkste argumenten: daar is allereerst het weer - geen erg stabie le factor in onze streken - en daarom zorgt een spreiding van de kermis over baMuuia- 9 dagen ook voor een spreiding van jpZwij- >het slecht weer-risico. Immers, in de (Katte- kringen der kermisexploitanten geldt - -4- slogan: «Weekend verregend, al rregend», en met twee weekends in t pakket zijn er twee kansen op niet- ïrregenen. i het weer het allerbelangrijkste argu- voor de verlenging, verder geven iploitanten ook de voorkeur aan anger verblijf in Tilburg boven 1 te overhaast vertrek op donder- icht om weer op tijd te zijn voor eindhovense kermis die zaterdag 24 om 14.00 uur begint. uvK bij de gemeente speet zijn niet onbe- verlenging van de ker- ïgen dagen heeft de 1.4 miljoen gulden staangelden, dit is 1 het vorige jaar. Tilburg in Fragmenten is een serie van de Tilburgse Koerier in samenwerking met Ronald Peeters van de gemeentelijke Archiefdienst. Gedurende enige tijd zullen er in de Tilburgse Koerier wekelijks foto’s verschijnen waarop een gedeelte van een ge bouw of straat-situatie staat afgebeeld uit het naoorlogse stadsbeeld. Vaak, maar niet altijd, zal het daarbij gaan om niet meer bestaande situaties. Aan u, lezer, is vervol gens de opdracht uit te maken waar de afgebeelde fragmenten bij behoren. Onder de inzenders van de juiste oplossing wordt wekelijks een prijs verloot, die ter beschikking wordt gesteld door Boekhandel Gianotten. De prijs bestaat uit één van de drie d<x>r Boekhandel Gianotten uitgegeven fotoboeken over Tilburg, te weten Tilburg in Beeld 1865-1945, Tilburg van Boven en Ge waart mar Arbeider. Voor het inzenden van uw oplossing, hebt u deze keer door de vakantie extra lang de tijd. Tot uiterlijk dinsdag 3 augustus*. 18 uur, moet u die deponeren bij de burelen van de Til burgse Koerier. Op de enveloppe dient u duidelijk te vermelden: «Tilburg in Frag menten». De winnaar krijgt bericht van de Tilburgse Koerier. Over de uitslag wordt geen correspondentie gevoerd. Wij wensen u ook deze keer veel genoegen en succes met het thuisbrengen van on derstaand Tilburgs Fragment. ende he‘vert rieën velt-ing eta- den)' 6. De fietsroute tussen de Tuinstraat en de Heuvelring (men zal daartoe bruik moeten blijven maken van Spoorlaan). Wegomleggingen Het verkeer uit zuidelijke richting (Broekhovenseweg) wordt bij de Pius- r het centrum, verwezen in van de Bisschop Zwijsen- jten n ten

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1982 | | pagina 1