vijt 3et K IS OP Kantoorleegstand in Tilburg, een verhaal apart NODACON NODACON Tilburg in fragmenten ïï-'- Ji •0 uur. GRATIS GRATIS T-SHIRT/^ LflcamrnNi K-1000-DEN KOSTUUMS FRANK MONKEL “^HANDYMAN L- Uw deposito inU.S.A. 2 W 4' D ag 3 juni 1982 pagina30 geve aandc l.w.v. 2,95 IO’ te geba Vrijdag en zaterdag De toekomst De Heuvelpoort: kantoorruimte te huur ïrp tan BEGRAFENISONDERNEMING (kort» mouw) POLO’S KATOENEN gaat u naar 29.” a 10.- a 7.50 a 29.95 a a 19.95 Indutil en de gemeente Tilburg Ringbaan Oost, ter hoogte van de Dijksterhuisstraat: te huur (foto van Aarle). Gasthuisring: waar vroeger de kerk stond, staat nu een leegstaand kantoorgebouw BEZORGER GEVRAAGD c aan het :hillende en waarvan leeste ruim- liing», jaar van ten Kant irover Indutil richten dat wil cerk van Koerier wekeli tt situatie staat 500 zomerbroeken 400 jurken 300 T-shirts 200 kinderjacks 100 herenpolo’s DE TILBURGSE KOERIER OprichterJ.H.G. de Beer Voor de grootst» keu» In OVERHEMDEN Hierbij DENISSEN Wilhelminapark 127 Tel. 42.55.25 b.g.g. 43.33.70 ïgstand, op dat da ten, dan h» toorruimte nodij de kantoorruimte h voor redenen dan c zo nodig kapitaalvei ten neer te zetten BABY-HOME Alleen Willem ll-straat 88-90 TILBURG Weekblad voor het Hart van Brabant Verschijnt in geheel Tilburg Golrle - Riel - Loon op Zand Udenhout - Berkel Enschot Oistcrwijk - Moergestel en Hllvarenbeek Daarna; paalde l van de Rijzewijl laten ver: ieeld door van Auto turder van Tevens verzorgen wij de begrafenissen voor de protestantse begrafenison- Tel.n4Z55925, b.g.a 43.33.70 y Bij aankoop van een JEANS OF ANDERE PANTALON De eerste echte jeanszaak van de J k Heuvelstraat 78, TILBURG - Tel.: 320871 De winnaar burg. C het Till Redactie - advertentie-afdeling en administratie N.S. Plein 14 5014 DA Tilburg Tel. 013-430783 - 430898 Sluitingstermijn voor advertenties en redactie dinsdagavond 22.00 uur. di.-vr. 9.00-18.00 u. za. 9.00- 17.00 u. donderdag koopavond. het een anj den, di binnens het is een I geval ctieve- De gang van van de Stichting Bur kunnen we als ven. De secto staan uit Secr geleiding, Adviezen en Zoals den: c zijn wijzer alsno; geco verse bezui den vai wogen visitekt 14,95 paar sokken witte bermuda’s a etc. etc. TEXTIEL Radiostraat 26 lijk is het zo dat een stad als Tilburg kantoorruimte nodig heeft. Maar als leegblijft, om wat ook, is het dan wel verslindende projec- Kortom: plannen genoeg. Maar zijn al die plannen w'el nodig Als men de leegstand in aanmerking neemt, dan ligt deze vraag voor de hand. Natuur- DeWfeow Koerier - Oplage: 75.250 ex. !,n- burë imer 47,85 Hasseltstr. 195A, Tilburg Telefoon 425487 DONDERDAG, KOOPAVOND Alle onderdelen voor uw miele Bij 'n overlijden in uw familie zowel 's nachts als overdag, belt u eerst ons, wij,nemen al de zor gen, betreffende de begrafenis o eventueel crematie van u over iplex is gebouwd naar aanlei- i behoefte. Op grond van prog- itorenplan en een en- irders zijn de plannen steeds blijken die ’’teit overeen te ko- ^an dus gesproken '■"'orde bouw. «Wij .■eren, «zeker niet Hasseltstr. 195A, Tilburg Telefoon 425487 DONDERDAG KOOPAVOND Uitgave De Tilburgse Koerier bv Dir. T. de Beer-Douwes 'enten is een serie van de Tilburgse Koerier in samenwerking met Archiefdienst. tijd zuilen er in de Tilburgse Koerier wekelijks foto's verschijnen r een gedeelte van een gebouw of straat situatie staat afgebeeld uit het na- «e stadsbeeld. Vaak, maar niet altijd, zal het daarbij gaan om niet meer be- c situaties. lezer, is vervolgens de opdracht, uit te maken waar de afgebeelde fragmen- behoren. Tegelvloeren kunnen tegen 'n stootje t.w.v. stropdas zo vervolgt gemeen te lorennota. zijn ver- A.L.P. International Investments "Zonnewende" Voor baby vindt ubij BABY-HOME alles wat uw hartje begeert Een verant woorde baby-uitzet. grappige modieuze schoentjes, baóy-kindermeubeltjes, de nieuwste kinder-wandelwagens, buggy's, kinderstoelen, boxen en naast goedgekeur de autostoelen nu ook babykinderspeeltjes Ja, Inkluslef, bij BABY-HOME een vakkundige en vriéndelijke begeleiding Komt u gerust vrijblijvend kijken naar al dat liefs op meer dan 450 m! bedrijfsruimte. gehuurd en zijn in han- Bij het Kanto- .V. ligt de situa- e huurders heb- J.V., zij hebben i het exploitatieri- olex de Reit B.V. een dochteron- ic N.V. A.anL^iencomplex zitten dus verse! i en bedrijver rdonck de me overhemd 29,95 VOOR DE WIJK Eikstraat-Bredaseweg vragen wij een bezorger voor donderdagmiddag Liefst wonende in deze wijk Aanmelden telefoon 560593 tussen 6 en 8 uur De bouw Het comj ding van l noses van het Kant quête onder ^uur gemaakt en nog plannen met de realite men. In dit geval kar worden van verantwoor hebben», aldus de hen De heer KJeemans heeft ook zijn twij fels over het gemeentebeleid inzake nieuwbouw van kantoren. Hij heeft de indruk dat grote prestige-objecten on gehinderd neergezet kunnen worden, terwijl het hoogst dubieus is of er wel voldoende vraag naar is. Hij is van me ning dat de woningbouw, bv. de Hat- eenheden in de huidige situatie meer de voorkeur verdienen. Dit is voor de bouwers ook aantrekkelijk omdat daar goede subsidiemogelijkheden op van toepassing zijn. Tegelipedali. sten BOUWMATERIALEN VAN DE VENNE VAN DER SLUIS NV Tilburg Prinsenhoeven 20 5017 GC Telefoon 013-431051 431052 9 vestigingen in Nederland «Wij houden rekening» hij, «met de vorig jaa. wege gereedgekomen En ja, de meningen daar deeld. Maar wij van Ir ons ernaar». Veronderstelden wij vorige week op deze plaats, dat de tweede aflevering van Til burg in Fragmenten de lezers voor heel wat meer problemen zou plaatsen dan de eerste keer het geval was geweest - wij vergisten ons. Van de omstreeks 100 inzendingen die ons voor de sluitingstermijn voor inzending bereikten, bevatten er ruim 80 het goede antwoord. Het goede antwoord, dat wil zeggen, de afgebeelde torenfragmenten behoorden toe aan de parochiekerk van St.-Dionyslus, niet die van het Heike in dit p maar de Goirkese kerk. Enkele inzenders meenden er de torens van respecti lijk de Hasseltse. Noordhoekse en de Besterdse kerk in te herkennen. Het was dus die van het Goirke, die overigens volgens recente plannen hetzelfde lot dreigt te ondergaan als de vroegere bedehuizen van Noordhoek en Besterd de sloop. Overigens is de voorste toren op de foto al voor de oorlog afgebroken, terwijl de achterste toren kort voor dezelfde tweede wereldoorlog op de in 1839 gereedgeko men kerk is geplaatst. Tilburg in Fragmer de gemeentelijke A Gedurende enige t:. waarop een gedeelt oorlogse staande s Aan u, ten bij I Onder de inzenders van de juiste oplossing wordt wekelijks een prijs verloot, die ter beschikking wordt gesteld door Boekhandel Gianotten. De prijs bestaat uit één van de drie door Boekhandel Gianotten uitgegeven fotoboeken over Tilburg, te weten Tilburg in Beeld 1865-1945, Tilburg van Boven en Ge waart mar Arbeider. oplossing kunt u inzenden aan de redactie van de Tilburgse Koerier, en wel ;rlijk tot dinsdag 15 juni om 18.00 uur. Op de enveloppe dient u duidelijk te 'w'"burg in Fragmenten». De winnaar krijgt bericht van de Tilburgse uitslag wordt geen correspondentie gevoerd. van vorige week wasJ. Schoenmakers, Mozartlaan 242 Til- Deze heeft van ons bericht ontvangen. Wij wensen u veel succes met dburgs Fragment van deze week Vergelijking Een vergelijking met dringt zich op. Op dit van maatregeler *- langs nog heeft den minister van van Dam de nodige bc Tilburg doorgevoerd, dat woningbouw een het lijstje van de j het lijstje van de k De heren Wassm vinden het bv. m. pen wie er nu g met de voorgenc op het terrein var Beukenstraat, lijk 8.500 m2 verschijnen, «i male lee om zie dig u J -J™3- 1U11..K lendonek. Het en „rf o gevestigd is, ren er N.V. en van kunne B|J van het Buro van ïnde dienstenpakket best; bare kantoororgan en dit is vaak erg externe huurders. de woningbouw terrein zijn er tal en en beperkingen. On- ft de inmiddels afgetre- Huisvesting Marcel besnoeiingen voor ondanks het feit n prioriteit is op gemeente en zelfs op landelijke overheid. smer en van Leeuwen niet zo goed te begrij- gediend gaat worden “nomen kantorenbouw »an van Casteren in de waar hoogstwaarschijn- §erw aan kantoorruimte gaat J <Als er nu geen of mini- leegstand was, maar iedereen die ich heen kijkt' in de -stad zal zien dat er voldoende ruimte beschikbaar is. Daarom, zoals al gezegd, we hebben er onze twijfels bij», besluiten de he ren. Uw c-,~ uiterlijk vermelden «Tilbi Koerier. Over de n De heer Janssens deelt de bezorgdheid of de twijfels Van de voorafgaande he- ren geenszins. Hij stelt heel duidelijk dat iedere stad voor zichzelf zal moe ten vechten als het gaat om aantrekken van werkgelegenheid. Indutil richt zich bijv, het komende najaar op een groot se acquisitiecampagne om bedrijven naar Tilburg te halen. Hij zegt: «Er moet leegstand zijn, dan kun je pas werven». Op de vraag of de leegstand niet te groot dreigt te worden, ant woordt hij ontkennend. «Als je Til burg vergelijkt met Den Haag bijv., dan valt Tilburg met de leegstand uitermate gunstig uit». Wat natte vin- °erwerk doet hem tot een totaal leeg- id kantoorvloeroppervlakte komen van zo’n 11.000 m2. ir- W Aan: A.L.P. Int Investments J Postbus 100 5066 ZJ Moergestel Ik heb interesse voor US deposito: I Naam: Adres: Woonplaats: j Tel.: We stellen ook deze vraag aan de di recteur van Indutil, de heer Janssens. Indutil is een gemeentelijke B.V. Maatschappij ter bevordering van In dustrievestiging. De gemeente Tilbt is voor 99% aandeelhouder, de Kanivi van Koophandel heeft het resterende procent. Maar ook vindt hij het een angstwek kend gezicht gaan worden, die leeg stand in de stad. «De binnenstad is geen woonstad meer, het is een kanto renstad die ’s nachts de aanblik geeft van een spookstad. Stel je voor: grote complexen, ’s avonds alleen bewoond door de conciërge en zijn gezin». 16.5% per jaar - Gegarandeerd door recht streekse US hypotheken. - Gegarandeerd door US dollar. Plus: deelname in winst vastgoed met gem. 7% extra per jaar. Totale rendement wordt telkens jaarlijks uitbetaald. Inleg jaarlijks opvraagbaar. Minimum inleg US S 5.000 (ca. fl 12.500) Leegstand Wanneer u zich door het centrum en haar directe omgeving begeeft, dan zien we beginnend bij de Heuvelpoort langs de Heuvelring een enorme gevel die «mooi» opgesierd is met de op schriften «te huur». Achter die gevel bevindt zich zo’n 2.000 m2 leegstaande kantoorruimtes. Dan noemen we u de leegstaande kantoorpanden op de hoek van de Hart van Brabantlaan en de St. Ceciliastraat. Daar staan zo goed als afgebouwde kantoren met een vloeroppervlakte van 620 m2. Verder vragen we uw aandacht voor het leeg staande kantorencomplex aan de Gasthuisring waar vroeger de kerk stond en voor het leegstaande kar rencomplex aan de Ringbaan Oost ter hoogte van de Dijksterhuisstraat. Deze opsomming zal zeker niet volledig zijn, pretentie tot volledigheid hebben we ook niet. De ondernemer die in Tilburg een kantoorruimte zoekt, heeft keus te over. In het centrum en de directe omge ving ervan staan heelwat leegstaande kantoorruimtes. Daarnaast wordt er nog steeds in een driftig tempo het nodige bijgebouwd. De meningen over deze leegstand zijn verdeeld. Wat voor sommigen een doorn in het oog is en reden tot verwondering en ergernis geeft, is voor anderen een doodnormale zaak. Oud-Brabantse eierkoeken 5 halen 4 betalen Meer dan 100 jaar V. Lieshout’s Bakkerijen Hoefstraat 151 - Rozenstraat 54 Nieuwbouw Twee in het oog springende plannen met betrekking tot nieuwbouw van kantorencomplexen zijn ongetwijfeld de voorgenomen plannen die er liggen voor de bebouwing van het terrein achter de Amrobank, langs de Spoor- laan. Het andere markante plan be treft toch wel de mogelijke nieuwbouw van een groot kantorencompl terrein waar nu nog transportondernemin namelijk aan de de Hart van Brabant! seweg. Hier zal verschijnen die van 8.500 m2 zal gaar rast wordt er r kringen om langs Aabéfabrieken bij ijkstraat kantoorgebouwen te srschijnen. Spookstad Deze twijfels worden ged< de heer Kleemans, directeur Nellen B.V. en tevens verhul de Kantorenflat West. Volgens hem is de groeimarkt voorbij en toch wordt er maar gebouwd. De nieuwbouw levert volgens hem slechts leegstand op en leegstand levert geen rendement op. Dus, leegstand is een slechte zaak. Het is normaal, volgens de heer Kleemans, dat 10% leegstaat. Dit is acceptabel. We praatten hier over met twee perso nen van de Stichting Buro van Spaen- donek, te weten de heer J.G. Wassmer, secretaris van de raad van bestuur van de stichting en tevens secretaris van de raad van commissarissen van Corpac N.V. en de heer P.J. van Leeuwen, hoofd interne dienst van het complex. Voor een goed begrip is het nodig u even wegwijs te maken in de organ, tie van het Buro van Spaendonck. into- complex waarin het buro is eigendom van Corpac v.. Kantorencomplex de Reit B.V. Corpac N.V. wordt door verschillet bedrijven kantoorruimte alle aandelen van die N.V. den van de huurders, rencomplex de Reit B.1 tie iets anders. Niet alle ben aandelen van de B. dus ook geen deel in h sico. Cantoren Komple is overigens voor 100% derneming van Corpac In het gehele kantoren .u^uwuvuw Reitseplein iplex op het ondernemingen w van Casteren, de Bur°van Spaenc .vming gevestigd is, te ln bes*a8 neemt. e Beukenstraat tussen ibantlaan en de Breda- 1 missenien een kolos een vloeroppervlakte in meten. nog gedacht in be- i langs het terrein de Jan van /an zaken bij de onderdelen ing Buro van Spaendonck Is volgt beknopt weerge- toren van de Stichting be- jveretariaten en Bestuursbe- Administratie en Beheer, >tz.en voor Beleid en Organisatie, Pensioen en Vermogensbeheer. Daarnaast heeft de Stichting de vol gende activiteiten: Buro van Spaen donck Drukkerij B.V., Buro van Spaendonck Computerservice B.V., C.I.V. Inkassodiensten B.V., Tutor B.V., Buro van Spaendonck Makelaar dij B.V. en Hoge Mart B.V. In het kantoorcomplex kan kantoor ruimte gehuurd worden vanaf 50 m2 groter. Vooral kleine bedrijven hu ren er graag omdat zij tevens gebruik kunnen maken van het dienstenpakket Spaendonck. Dat taat uit alle denk- inisatiemogelijkheden interessant voor de gebouwd naar een mogelijke, te ont stane behoefte. Nee, integendeel, wij hebben gebouwd naar behoefte en het is verheugend te kunnen constateren dat we nog steeds op de goede weg zit ten. Met leegstand is immers niets en niemand gebaat. Daarom ook hebben we zo onze twijfels over de situatie die nu in Tilburg actueel is. De diverse 11 plannen voor nieuwbouw van kanto- I rencomplexen laten weinig van een be- I leid zien. We begrijpen wel dat het - J vanuit ondernemersoogpunt een aan- jtijj trekkelijke zaak kan zijn om in tijden van laag-conjunktuur te bouwen om dan klaar te zijn als de economie weer optrekt. Maar wanneer dat gepaard gaat met enorme leegstand, en niets wijst er vooralsnog op dat daar veran dering in gaat komen, dan hebben we toch daar onze vraagtekens bij», aldus de beide heren. i.s we in de inleiding »1 vermeld- de meningen over dit onderwent verdeeld. De toekomst zal uit gaan ■en waar het gelijk ligt. Maar voor- nog wordt de Tilburgse bevolking :onfronteerd met leegstand van di- i se kantoorpanden. En in tijden van rinigingen en inkrimpingen, in tij- van zorgvuldige (Manning en uitge- i beslissingen is leegstand geen caartje. De vraag is daarom ge rechtvaardigd of het bouwen van kan toorgebouwen op dezelfde voet moet doorgaan. Als onze kinderen straksj opgescheept zitten met nutteloze ge bouwen, dan zullen zij de rekening ge presenteerd krijgen van ons falend be leid. Dat dient voorkomen te worden. IHUVR

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1982 | | pagina 1