o w TN Aquila 19“ maten 36-41 i woningen i zoekt passend werk 2 L Politieke Tilburg in fragmenten 985,- FRANK MONKEL TEXTIEL Radiostraat 26 AUTOPARC B.V. i.o. 500 adequnsti JoeyTresco M0NSTERPAREN 2£e/. forumavond I Handhaving van Afgestudeerd onderwijzeres de Maycrete- I i T ?iJ“n<,er 18 r 7,50 8,50 10,oo Help het Rode Kruis helpen beidsburo; sociale zekerheid; invallen; - rdag 20 mei 1982 pagina DelDfeu p.m. p.m. p.m. >0 Foto Frans van A arle Halfjaarlijkse Hasseltstraat 178 Vrijdag en zaterdag BEGRAFENISONDERNEMING 1995 Piusplein 54 - Tilburg >ut’s Bakkerijen volgt: er O. donors voor 'orgaan- ais cl hun pétercmmcn EEN NIEUWE DEALER voor 10 halen 9 betalen Donderdag 27 mei 1982 26e jaargang nr. 1265 Aan u, g menten 'ond len) igen ond te taat er Ouderwetse plaatkadetten Tegelspecialisten tie, irle )39 Meer dan V. Liesl Hoefstraat 151 - Rozenstraat 54 Fly Away Sting Clark Corduroy B.C. alle maten en kleuren NU van 69” 2995 DE TILBURGSE KOERIER OprichterJ.H.G. de Beer TIJDELIJK GEVESTIGD BIJ AUTO KOSTER BV. HOGE STEENWEG 4jD, 5175 AG LOON OP ZAND. TEL.:04166-1991. broeken van de merken ‘gelijk- nqrt-ti- vosis- 'jnt dit liseren Alle onderdelen voor uw electrische huishoudelijke apparaten I^HANDYMAN J975 DENISSEN Wllhelminapark 127 Tel 42.55.25 b.g.g. 43.33.70 Besterdplein 37 w Mode Machtige shirts - Sweaters polo's TEL.414761 3UL.V.CTM.MMSTM.1 Weekblad voor het Hart van Brabant Verschijnt in geheel Tilburg Golrle - Riel - Loon op Zand Udenhout - Berkel Enschot Olsterwijk - Moergestel en Hilvarenbeek BABY-HOME Alleen Willem ll-straat 88-90 TILBURG Uitgave De Tilburgse Koerier bv Dir. T. de Beer-Douwes nbieding NEN e taken lijven ver- Kruis aan hulp kan collectant, mei of de aanbelt, niet in ruitjes of bloemetjesdessin van 100% katoen. irket motief 29,95 jecten van de gror jecten besta idie aan te de gemeente >1 in vervult weggelegd». ALLÉÉN DIT WEEKEND voor bijna HALF GELD. Uit ’n grote faillissementspartij kunnen wij u kwaliteitsschoenen aanbieden van de laatste mode voor minder dan ..^.ungrijke hulp van mensen aan medemensen. Het Rode Kruis heeft tot doel deze hulp te geven, waar dit binnen zijn bereik valt. Het Rode Kruis maakt daarbij geen onderscheid naar afkomst, ras, goedsdienst of enig ander criterium. Redactie - advertentie-afdeling en administratie N.S. Plein 14 5014 DA Tilburg Tel. 013-430783 - 430898 Sluitingstermijn voor advertenties en redactie dinsdagavond 22.00 uur. [ast, gedisseld en met extra zware ge- BOUWMATERIALEN VAN DE VENNE VAN DER SLUIS NV Tilburg Prinsenhoeven 20 5017 GC Telefoon 013-431051 431052 9 vestigingen in Nederland Keener SB Oplage: 75.250 ex. Wij beginnen Tilburg in fragmenten met een gemakkelijk herkenbaar frag ment: lezer, aan u de eer. di.-vr. 9.00-18.00 u. za. 9.00-17.00 u. donderdag koopavond. rook :rken stalte ider- Bij 'n overlijden in uw familie, zowel 's nachts als overdag, belt u eerst ons. wij nemen al de zor gen, betreffende de begrafenis of eventueel crematie van u over PA b'nnWhUl^243® 2252 5066 at moergestel GÖOÓSGQ dCQGQ moderne meubelen verlichting, gordijnen vloerbedekking Neutraal Het Nederlandse Rode Kruis is neutrale organisatie, die op generlei wijze voor zijn activiteiten subsidie van de overheid ontvangt. Voor de uit- De volgt icht te krijgen in de factoren die werk sitie i tekort denten op d< door gebrek bepaalde te weir~ singen t.«., derwijs. Misschien, bedenken wij, is er ook een stelling te verzinnen over de mogel"' heden en de wenselijkheden van part-t me werken of duobanen. In het basi en kleuteronderwijs namelijk schiji nog steeds een haast niet te realis potentiële oplossing te zijn. Het forum zal afgewisseld worden met toneel en muziek. op het parkeerterrein van HEMAen C&A aan de Emmastraat te Tilburg Tevens verzorgen wij de begrafenissen voor de protestantse begrafenison- Tel.' 42.55?25, b.g.q 43.33.70 is wel dat het alom wijs danig i meest zekei I_r trokken te worden in de economische malaise. De Onderwijswinkel en de Werkgroep Basisonderwijs Tilburg hebben een onderzoek ingesteld met het doel inzicht te krijgen i„ .'„1 een rol spelen bij de werkloosheid in het basisonderwijs in Tilburg. De nry Dunant» uizen bieden ikantie. ige de ïhoud van fi- I i het rijk. voor de I tien jaar I waar en I Bekeken I jwvereniging <Sa- iet Stuivesantplein gemeen- ie nieuw- -- reke- Voorpaginanieuws: Is Ad Latjes wel of niet in de stad? Het blijkt wel: Tilburg kan Ad Latjes niet missen, geen dag Stem daarom lijst 10 Een breed assortiment ook voor 'n smal budget 27 - 28 - 29 mei KINDERSCHOENEN diverse maten DAMESSCHOENEN mt. 36-37!4 HERENSCHOENEN mt. 41 prijzen vanaf 2995 3995 z net tijdstip van en sloop zal ter L-_ Samen 119,- tadosjop- De grootste In «alternatieve» kleding om allerlei projt helpen. Voor veel projecten de mogelijkheid om subsk vragen. Het is jammer dat dt hier niet de voortrekkersrol die voor haar eigenlijk is w" Aan iedere politieke partij die aan de gemeenteraadsverkiezingen deelneemt, t.w. CDA, PGB en WD, is voorge steld om drie forumleden af te vaardi gen. Voor de goede gang van zaken zal er gezorgd worden voor voldoende ge luidsapparatuur. Uiteraard worden de belangstellende bezoekers van deze avond in de gelegenheid gesteld vragen aan de forumleden te richten. LAKVERF Kleur naar keuze 3 blik 1250 Tot Pinksteren. 10 blik 35,- BEHANG v... 95 et. PLAK-PLASTIC p.m.225 J. Van Loon-Otten Evenals 4 jaar geleden is de werkgroep politiek van Stichting Trefsentrum Moergestel bereid om aan de voor avond van de gemeenteraadsverkiezin gen een forumavond te organiseren. Deze avond vindt plaats op dinsdag 1 juni (aanvang 20.30 uur) in de zaal van café-restaurant «De Brouwer» aan het Rootven te Moergestel. I Het gemeentebestuur heeft besloten de Maycrete-woningen nog minimaal tien Deze oproep of iets in deze geest zult u ongetwijfeld al wel eens in de een I zal een plan opstellen voor de nodige 1 yeer half mi,joen werklozen, onderwijsgevenden te vinden zijn. Bijzonder I verbetering aan de woningen en de I is wel dat het alom geroemde bastion van arbeidszekerheid in het onder- I daaraan verbonden financiering. wijs danig aan het aftakelen is. Wat vroeger doorging voor een van de I 2SU^w^°^he“ri'kln f‘ I meeSt Zekere m°8e.l'jkheden tot emplooi blijkt tegenwoordig flink meege- De vervangende nieuwbouw J tr“kk<>" m d» .«..1.,., j Mc-woningen zal binnen tien jaar moeten worden gerealiseerd, waar en door wie staat nog niet vast. F I] wordt of door bouwverenigir menwerking» op het Stuives; kan worden gebouwd en of de I telijke Woningdienst de gehele j bouw in de Bokhamer voor zijn H ning kan nemen. Indien een Mc-bewoner een aangebo- den vervangende woning niet accep- I teert, omdat hij tot sloop van zijn wo- ning erin wil blijven, kan hem na- de i l| definitieve ontruiming geen gelijk- J waardige woning worden gegaran- I deerd. Leegkomende Mc-woningen J zullen op basis van een sloopcontract (art. 1623, lidl BW) worden verhuurd. Het tijdstip van definitieve ontruiming 1--“r zijner tijd worden be- Deze foto is gemaakt zaterdagmiddag op de Korvelseweg tijdens de politieke sprekershoek. De omcirkelde figuur kan op ons buro de volgende prijzen afhalen: f 10 van de Tilburgse Koerier; f 7,50 van Plantenkas Groenewoud. Stappegorweg: Kruiken- zeiker Streek-WV Hart van Brabant, Spoorlaan 416-a; twee kaartjes van Poppentheater Saperlipopet, Dionysiusstraat 11A; een waardebon voor 1 doosje barbecue-worstjes P.v.Amersfoort. Insulindeplein 19; waardebon van een jaarabonnement Openbare Bibliotheek. Koningsplein; waardebon voor ijstaart 12 personen, Ad Bertens, Ringbaan-Oost 16; een waardebon voor 4 broodjes van Broodje Jantje, NS-plein; waardebon t.w.v. f 7,50 Kadowinkel Besterdring 79; een waardebon voor haar- verzorging f 10, dameskapsalon Ter Rele, Bemardusplein 22; waardebon f 10, Broer de Laat, Oerlesestraat 20; een waarde bon voor het slijpen van een handzaag, gereedschap en profïelslijperij GPS, Ringbaan-Oost 144A; een waardebon voor 1 doos openhaardblokken. Fa. Pekomy, Lovensestraat 10, Tilburg; een waardebon voor ’n pannekoek naar keuze voor 2 perso nen, restaria Lucullus. 1 raptimn reistas; waardebon t.w.v.f 25, «de kast» oude en antieke meubelen. Tuinstraat 34, Tilburg; waardebon f 15, den Uil manou meubelen en rietwerken. Tuinstraat 23; waardebon f 15, boetiek Ganesj, Tuinstraat 21. De winnaar van de vorige week: J.J.W.M. Wartenberg, v. Grevenbrouckstraat 11, Loon op Zand. In samenwerking met de Archiefdienst van de gemeente Tilburg gaat de Til burgse Koerier zijn lezers weer eens aan het werk zetten. Vooral de oudere stadsgenoten zullen hun speurinstincten tot het uiterste kunnen gaan beproe ven. Wat is de bedoeling? Gedurende enige tijd zullen in de Tilburgse Koerier we kelijks foto's verschijnen waarop een gedeelte van een gebouw of straatsitua- tie staat afgebeeld uit het naoorlogse stadsbeeld. Vaak, maar lang niet altijd zal het daarbij gaan om niet meer bestaande situaties. gewaardeerde lezer, de opdracht uit te maken waar de afgebeelde frag- n bij behoren. Wilt u dat het Rode Kruis deze ook in de toekomst kan blijver richten, wilt u dat het Rode Ki de stijgende behoefte aan U blijven voldoen, laat dan de col die in de laatste week van eerste week van juni bij u aa tevergeefs komen. Help met uw gift het Rode Kruis hel pen. Geef! Voor baby vindt u bil BABY-HOME alles wat uw hartje begeert. Een verant woorde baby-uitzet, grappige modieuze schoentjes, baby-kindermeubeltjes, de nieuwste kinder-wandelwagens. buggy’s, kinderstoelen, boxen en naast goedgekeur de autostoelen nu ook babykinderspeeltjes Ja, Inklualef, bij BABY-HOME een vakkundige en vriéndelijke Komt u gerust vrijblijvend kijken naar al dat liefs op meer dan 450 m! bedrijfsruimte is veel werk (buitenlandse leerlingen, alfabetisatie, integratie, ontwikkeling schoolwerkplan, klassegrootte, etc.), dat door steeds minder mensen gedaan moet worden. Toch blijven er krachten ongebruikt. specifieke stellingen luiden als »t: invallen is geen passend werk; leer mogelijkheden tot vrijwilligers- v.k met versterking van de rechtspo se is wenselijk; de opleiding schiet tort in de voorbereiding van de stu- de situatie na de studie en icK aan communicatie tussen Tilburgse instanties wordt er inig gewerkt aan concrete op n t.a.v. de werkloosheid in het resultaten van het onderzoek zijn zeker niet opwekkend te Tilburg-onderwijsstad I Tilburg gaat er prat op een onderwijs- I stad van formaat te zijn. Het is daar- I om onthutsend te bemerken dat het I aantal geslaagden vanaf 1975 tot en met 1981 aan de pedagogische acade mies Oude Dijk en Stanislaus in die o_ozes jaar gehalveerd is. In 1975 studeer- Mc-wraningen den er aan de beide academies 142 on- sloopcontract derwijzers en onderwijzeressen af. In ■den verhuurd. 1981 waren dat er 74. Als oorzaak van deze terugloop noemt het rapport dat heet «Werkloosheid en Werkgelegenheid in het basisonderwijs in Tilburg», de verslechterde onder- wijs-arbeidsmarkt. Die markt blijft, volgens aangehaalde prognoses uit het Kaski-rapport, voor het basisonder wijs en het buitengewoon onderwijs tot ongeveer 1985 hetzelfde werkloos heidscijfer behouden. Afgestudeerden van de kleuteropleidingen zullen daar entegen rond die tijd veel meer kans op een baan hebben dan nu. Onder de inzenders van de juiste op lossing wordt wekelijks een prijs ver loot die ter beschikking wordt gesteld door Boekhandel Gianotten. De prijs bestaat uit één van de drie door Boek handel Gianotten uitgegeven fotoboe ken over Tilburg, te weten: Tilburg in Beeld 1865-1945, Tilburg van Boven en Ge waart mar arbeider. I voerd. De enige officiële dealer voor Tilburg e.o. voor Mercedes-Benz personenwagens. Het invallen Een werkloze onderwijskracht heeft de kans dat hij of zij opgeroepen wordt om invalwerk te verrichten. Eigenlijk doet zich het invallen alleen maar voot bij het onderwijs; reden voor ons om dit eens nader in het rapport na te snuffelen en hierover ook een gesprek je te hebben met Emmie van Beers, de samenstelster van het rapport. Het invallen is gebaseerd op het feit dat kinderen recht heben op 1.000 uren onderwijs per schooljaar. Als nu een onderwijsgevende ziek wordt of om bepaalde redenen een poosj les kan geven, moet de school v invaller zorgen. Het is dan min of me de plicht van de werkloze leerkracht om dat invalwerk te verrichten. Op het moment is het ook zo dat invallen vaak het enige alternatief is tijdens een periode van werkloosheid om aan de benodigde ervaring, referenties e.d. te komen. Maar door de wijze waarop het invallen nu geregeld is, kan de in valler niet zelf meer de school waar hij het liefst bij in zou vaE___, krijgt een school toegewezen. En dat geeft volgens de geënquêteerden pro blemen. Zij krijgen steeds met een nieuwe school te maken en dat bete kent steeds opnieuw omgaan met een onbekende groep met alle problemen vandien. Daarnaast zeggen de geën quêteerden die ingevallen hebben dat ze nauwelijks of geen contact hebben met de collega’s van de school waar ze invallen. Ook de organisatie ervaren ze als gebrekkig. Toch zijn er ook positie ve geluiden te horen over het invallen. Zo gebeurt het wel eens dat iemand via "het invallen aan een vaste baan geko- iAen is. Emmie van Beers vertelt dat een bege leiding voor de invallers meestal ont breekt. Volgens haar is de reden daar van dat het onderwijzend personeel over het algemeen erg druk bezet is met niet alleen het lesgeven, maar c met allerlei andere taken zoals werken aan het schoolwerkplan en het gest: geven aan de integratie kleuteront wijs en basisonderwijs. «Eigenlijk», zegt ze, «draait het uitein delijk om geld. Als er meer geld be schikbaar zou zijn, dan zouden de werkloze onderwijsgevenden veel meer ingeschakeld kunnen worden voor al lerlei activiteiten. Maar ook zou de ge meente meer initiatief moeten nemen is gebaseerd op hvt x«i leren recht heben op 1.000 Enkele ln het °°g springende Kode ierwijs per schooljaar. Als nu Kruis activiteiten zijn: mderwijsgevende ziek wordt of Internationale hulpverlening. epaalde redenen een poosje geen Slachtoffers van rampen ontvangen an geven, moet de school voor een medische hulp, voedsel en kleding. Ier zorgen. Het is dan min of meer Bloedtransfusiedienst. icht Alleen al in de regio Tilburg geven meer dan 7100 donors bloed; talloze zieken worden door middel van trans fusies en medicamenten, bereid uit bloedplasma, geholpen. - Werving van donors voor brgaan- jze waarop transplantaties. in de in- toenemende mate worden trans- 51 kiezen plantaties van o.a. hoornvlies en nie- allen; hij ren uitgevoerd: de behoefte aan do- J - - nors stijgt hierdoor zeer sterk. - Vakantieprojecten voor langdurig zieken en invaliden. Het hospitaalschip «J. Henry en aangepaste vacantiehuize: velen een noodzakelijke vake. - Welfarewerk. Vrijwilligsters bezoeken zieken thuis of in tehuizen. Zij zorgen voor afleiding en leren handvaardigheden ontwikke len. - Jeugd Rode Kruis. In het Jeugd Rode Kruis zijn jongeren werkzaam voor hulpbehoevenden. Ook leren zij al vroeg de grondbegin selen van de E.H.B.O. - Het Rode Kruis Korps. De plaatselijke colonne staat klaar voor hulp bij rampen, bij evenementen en manifestaties en is hiertoe onder meer uitgerust met een ambulancewa- gen. - De telefooncirkels. Door middel hiervan brengt het Rode Kruis chronisch zieken en bejaarden uit hun isolement en in contact met lotgenoten. voering van zijn taken is het Rode Kruis voor een belangrijk deel aange wezen op de opbrengst van de jaarlijk se collecte. Het onderzoek In totaal zijn 175 afgestudeerden van porum de beide pedagogische academies en de kleuteropleiding geënquêteerd. Van Vrijdag 4 juni is er een forum gepland die 175 vond een derde deel direct na waaraan zullen deelnemen: een verte- de studie werk en dan meestal in het genwoordiger van het Gewestelijke Ar- onderwijs. Tweederde deel blijft enige beidsburo, de pedagogische academie, tijd werkloos en solliciteert blijkens de misschien iemand van de gemeente, de enquête tamelijk vaak. In 1980 sollici- vakbonden K.O.V. en de A.B.O.P., teerden afgestudeerde, werkloze kleu- iemand van de Werkgroep Werkloze terleidsters gemiddeld 19 maal. Af ge- Onderwijsgevenden en ook het Provin- studeerde, werkloze onderwijzers solli- ciaal Opbouworgaan Tilburg zal verte- citeerden 24 maal gemiddeld en hun genwoordigd zijn. vrouwelijke collega’s solliciteerden ge- Het forum begint om 20.15 u. en vindt middeld 27 maal. Daarbij maken de plaats in het KWJ-gebouw, Korte geënquêteerden gewag van het feit dat Tuinstraat 8 in Tilburg. ze zeker niet altijd bericht op hun solli- De organisatoren hebben een aantal citatie terugkrijgen. Dit wordt door stellingen gemaakt waarover de forum- hen als heel vervelend ervaren. De on- leden zich zullen gaan buigen, zekerheid blijft dan namelijk bestaan. De algemene stelling luidt als Dan gaat het onderzoek verder op de volgende punten: een full-time ver- - militaire dienst; werk buiten het on- Dagelijks worden wij allen geconfronteerd met een stijgende behoefte aan levens- derwijs; vrijwilligerswerk; part-time belangrijke hulp van mensen aan medemensen. studie; werkloos en het laatste hoofd stuk tenslotte gaat over vakbonden. Het onderzoek is in feite een bele vingsonderzoek, wat inhoudt dat er ge vraagd is naar de meningen van geënquêteerden over de zojuist noemde onderwerpen. end ■um jrg ein 119

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1982 | | pagina 1