T k Speel geen stommetje ga stemmen Udenhout bestaat 750 jaar )MP DIPLOMA? Wie adopteert een Pools kind HHEUVELPOOKT, ^HANDYMAN t. 9.« 125. Nieuw initiatief van Place Paris met vele nieuwe ambachten F Geheimzinnigheden rondom Heuvelpoort Koninklijke belangstelling voor Tilburg 108 gemeente- woningen verbeterd Gemeenteraads Verkiezingen Tilburg 1982 Rolgordijnen en aluminium jaloezieën Kant en klaar op maat gemaakt Meer dan 100 dessins Binnen één week geleverd ©itoppelmans <AN Dameskapsalon «Tilburg e.o. helpt Polen» erdag 13 mei pagina 28 Indutil promotion in Amerika Samen Het «oude» in 1973 gerestaureerde gemeentehuis van Udenhout. Zie verder pagina 7 INDUS® QUARTZ J WAT KAN KAN KAN KAN ALLEEN orthop. en imaker voetbal- Landelijke organisatie 50 >vondj y STEM LIJST 10 iwirri.i \a\ pk toekomst Raadsverkiezingen op 2 juni Een goede raad: Laat uw stem niet verloren gaan Stem op 2 juni voor de gemeenteraadsverkiezingen Bezoek de tentoon stelling op het stadhuis Vraag naar de informatie krant Kom op 2 juni naar de uitslagenavond in de Stadsschouwburg iekenfondsen en. Inlichtingen: afdeling voorlichting stadhuis, tel. 328507 teente- itst bij iet een raadsleden comt en aan leus ge- ’N HELE GOEIE 1 Grote bus lakverf 1 lakkwast 1 afbreekmesje Westermarkt 21, Tel. 673072 Ook 4 oor betrouwbaar tapijt st. annaplein 16, tel. 430617 BEHANG 95 ct. J. VAN LOON-OTTEN Hasseltstraat 178 betere ondersteuning van bestaande bedrijven aktievere werving van nieuwe bedrijven. het jonge gezicht van een nieuwe toekomst. d n DE TILBURGSE KOERIER OprichterJ.H.G. de Beer 137 G 6.48 oten. <*n aanmerke- veede Kamer in 1978, Iburgers, N NIEUWE AUTO HUREN? BELsBudget: ob-wib OBAM Tilburg bv Spoorlaan 175 Verbetert de woonsfeer lg nergens in de gemeente- JUWÊLIERS Biosthéticien KONINGSPLEIN 203-204 TILBURG TEL. 420299 tijd naar 1232, de late iwen, het Hertogdom Bra- BABY-HOME Alleen Willem ll-straat 88-90 TILBURG vloed uit te oefenen op de gemeente bestuurd Koerier 26e jaargang nr. 1264 Oplage: 75.250 ex. nen op die 42 niet- jaar geleden: samen als ze wel hadden >ben over de bezet Terug in de middeleeuwe bant bloeit. r Alle onderdelen voor uw NILFISK ^Ul®h?n£" machines Als de voortekenen ons niet bedriegen zullen er de komende weken meer Udenhouts^ Broeders verorberd worden dan dat er 750 jaar geleden in enkele dagen gebakken kon den worden. En een Udenhouts feest zonder lekkere Udenhoutse Broeder is voorwaar geen Udenhouts feest. Weekblad voor het Hart van Brabant Verschijnt In geheel Tilburg Golrle - Rlel - Loon op Zand Udenhout - Berkel Enschot Olsterwljk - Moergestel en Hllvarenbeek Redactie - advertentie-afdellng en administratie N.S. Plein 14 5014 DA Tilburg Tel. 013-430783 - 430898 Slultlngstermijn voor advertenties en redactie dinsdagavond 22.00 uur. Wellicht heeft u het gerucht al vernomen. A.s. zaterdag gebeurt ervan alles in Heuvelpoort. leder half uur is het raak en hoe! Heel Tilburg zal er over spreken. Zorg dat u er bij bent. Zo’n unieke kans mag u niet voorbij laten gaan. Let op de advertentie van a.s. zaterdag op de voorpagina van het Nieuwsblad. De demonstraties van al deze am bachten en kunst zullen tussen 11.00 en 17.00 uur op het Pius- plein te bewonderen zijn. Voor nadere inlichtingen enbf deelna me aan Place Paris 04259-1567. Voor baby vindt u bij BABY-HOME alles wat uw hartje begeert Een verant woorde baby-uitzet, grappige modieuze schoentjes, baby-kmdermeubeltjes, de nieuwste kinder-wandelwagens, buggy’s, kinderstoelen, boxen en naast goedgekeur de autostoelen nu ook babykinderspeeltjes. Ja, Inkluslaf, bij BABY-HOME een vakkundige en vriendelijke Komt u gerust vrijblijvend kijken naar al dat liefs op meer dan 450 m! bedrijfsruimte 130 jaar geleden van kracht meentelijke rin o.a. de manier waarop in ook in een grote ruim 150.000 inwoners de gemeenteraad voor hun stadger men de 39 stedeli digers een herken sis en bestuur. Bij aankoop van 150,- verf en behang Plaktafel dO 50 Voor slechts I Xa a Tot Pinksteren 1982 BEHANGMARKT Smidspad 64-66 Meer dan 40 van de steir“ Tilburgers bleef dus die woensdag, 4 jaa. geleden, weg uit het stemhokje. Dit bete kende echter niet, dat daarmee ook zo’n zestien raadszetels leeg bleven staan. De die Tilburg telt, zijn ge- bezet en de raadsleden voon hun werk: besluiten nemen •e niet-stemmers raken; over be- lie ct van sport- over meer of tuis, over n, kortom niet blijv trouwen en weer gewor innemen. De goed-nederlandse wijze overal over te kankeren en te jeremiëren; want toen hij zijn stem kon laten gelden, hield hij zijn mond. Het zou jammer zijn, wanneer u op 2 juni aanstaande, woensdag over twee weken, uw mond zou houden. is de belangstelling juist voor die raadsverkiezingen lijk geringer dan bij verkiezingen voor de Twee meestal het geval is. Bij de vorige raadsverkiezingen, i maakte zelfs slechts iets meer dan de helft van de Tilt namelijk 58 gebruik van het recht om te stemmen. Zaterdag 22 mei vindt de derde Place Paris plaats op het Pius- plein.’ De heer Engelman is er de ze keer in geslaagd om deze markt te vullen met diverse nieuwe at tracties en ambachten. Uitgave De Tilburgse Koerier bv Dir. T. de Beer-Douwes gesticht, zal nog dan een streek. Eenvc derijtjes met werksters. mee- n in de raad. De iet; hij of zij is leenteraad, maar temrecht: hij of zij politiek kwijt kunt. Maar rote stad als Tilburg met zijn zijn de leden van altijd aanspreekbaar ^enoten en ook hier vor- delijkc cenbare schakel tussen ba- Zo zullen verschillende specialis ten op het gebied van deegmodel- len hun kunsten vertonen. Daar naast is de groep «Vergeet mij niet» aanwezig met poppenkleren en speelgoed. Verder zullen op deze Place Paris te zien zijn bloemenschilderijen, raamdecora- tie, houtdraaien, plastic reliëffigu ren en reliëf met touw, een teke- nares, keramiek, etsen en droog bloemen. Uiteraard is ook de ho- recavereniging De Piuscorner weer aanwezig met de informatie- raad. Den Bosch wordt zo’n 60 jaar lat .De streek rond Udenho niet veel meer zijn geweest woeste, ruige zand- en vee /oudige armoedige bo< mjvere Udenhout nu kenmerkt zich door de rustige landelijke omgeving waar heel wat mensen graag in vertoeven. Vooral de Drunense en Loonse dui nen vormen een veelbézocht recrea- tiedoel. Veel dagjesmensen uit de omgeving gaan graag wandelen in het uitgestrekte natuurgebied. Mis schien wel eens met in het achter hoofd het idee terug te zijn in de be gintijd van Udenhout. Udenhout nu waar het prettig wonen is, waar het jachtige zoals, bijvoor beeld Tilburg dat kent, veel minder ruimte toebedeeld krijgt. Udenhout, een dorp op de rand van werk, een voorbeeld van evenwicht. Udenhout: gelukgewenst. cmgerechtigde wet, die zo’n ensdag, 4 jaar werd en waarin o.a. de manier waarop in ons land de gemeentes worden bestuurd geregeld is, dat een burgemeester geen lid mag zijn van de raad, maar het is nog nooit voorgekomen. Overigens is Neder land een van de weinige landen waar de burgemeester niet wordt gekozen en geen - -id van de raad is. In België bijvoorbeeld ’«plannen, over het traject van is de burgemeester gewoon de aanvoer- 5us, over subsidie aan de sport- der van de grootste partij of coalitie van ig of de drumband, over meer of partijen - zoals in Nederland de rninis- t buurthuis, over ter-president meestal de aanvoerder is ïtarieven, kortom van de grootste partij of coalitie van par- irgers aangaan en tijen in het parlement. Dicht bij m’n bed Bij de verkiezingen voor de geme raad komt de democratie het dicht ons bed: natuurlijk, in ’n dorpje met paar duizend inwoners zijn raadsk mensen die je dagelijks tegenkc wie je tijdens een praatje langs je nc weg je wensen en klachten over de Op de ramen van heel veel winkels hangen affiches «Adopteer een Pools kind» voor een dag 20 - per dag), week of maand. Tilburg wil 600 kinderen uit het bisdom Lublin in het armste deel van Polen een heerlij ke vakantie bezorgen. Die kinderen hier halen is te duur, te moeilijk en te beperkt. On ze spullen daAr brengen is de ideale oplossing. Wegblij verspartij En om terug te komen o stemmers van vier j zouden die mensen, als ze wel hadden ge stemd, beslist hebben over de bezetting van zestien raadszetels: je zou dus kun nen zeggen dat de wegblijvers de grootste partij vormen, of in elk geval een raads fractie die goed zou zijn voor minstens twee wethouders. kan men door te stemmen ook laten blij ken dat men het ergens niet mee eens is. Wanneer een meerderheid van de kiezers het bestuur van partij A beu is, dan kan die meerderheid dat gewoon laten blijken door niet meer op die partij te stemmen. En als er niet meer op een partij gestemd wordt, dan krijgt ze ook geen enkele zetel meer in de gemeenteraad. Geloof het of niet, zo simpel werkt het. Maar wie niet stemt - die verliest eigen- ce volksvertegenwoor- ■Ük daardoor ’n beetje het recht om op Zeer onlangs heeft een delegatie van de Stichting - Tilburg e.o. helpt Polen - twee van die huizen bezocht: Naleczow (25 km ten N.W. van Lublin) en Labunie (120 km ten Z.O. van Lublin). Beide hui zen liggen in een prachtige bosrijke om geving en de kinderen (ook zieke en ge handicapte) kunnen er prachtig aanster ken en vakantie genieten. Duitse, Zwitserse en Amerikaanse hulp instanties hebben beloofd voor het voed sel te zorgen en aan de Stichting «Tilburg e.o. helpt Polen» is gevraagd dan te zor gen voor andere dringend noodzakelijke benodigdheden. Wat gaat er gebeuren? - De stichting doet ee;n dringend beroep op de Tilburgse bevolking om geld en goederen. Geld (een kind kost 20,- per dag) kunt U storten op giro 895 ten name van «Tilburg helpt Polen» te Goirle. In de loop van juli - augustus krijgt U dan van een Pools kind een bedankkaart met naam en adres. Goederen (zie hieronder) moeten door U zelf ingezameld worden en tijdelijk er gens opgeslagen. Het beste zou zijn wan neer iemand in een wijk de moeite neemt om samen met een paar andere mensen de spullen in te zamelen, eventueel te herstellen en tijdelijk te bewaren (de cen trale opslag is veel te duur). - De Stichting gaat alle desbetreffende winkels aanschrijven om de gevraagde goederen zo goedkoop mogelijk (of als het kan: voor niets) te krijgen. De spul len die we niet krijgen, moeten we kopen, maar het geld is toch in eerste instantie bestemd voor aankoop van medicijnen, voedsel en hygiënische artikelen. Welke goederen worden ons nu ge vraagd? - kinderspeelgoed (sjoelbak, tafelvoet bal, badminton, ping-pong badjes en -balletjes, borduurwerk, figuurzagen, kleiwerk, tafelbiljart, mecano, legpuzzels (volledige!), kleurboeken, kleurpotloden, etc. etc.) HEEL APART! Wijzers van vloeibare kristallen. Met alarm. 2 groottes, voor hem en voor haar. Edelstaal f 125,— Doublé' f 135,- De landelijke organisatie heeft het Til burgse comité al een forse subsidie toege zegd. Laat Tilburg de ondervoede, zieke en gehandicapte kinderen uit een triest land dat op nog geen 1000 km afstand ligt niet in de steek: elk Tilburgs gezin adopteert een Pools kind. Iedere middag zijn wij van 14.00 -17.00 u. te bereiken op het Rode Kruis, Leo nard van Veghelstraat 2, Tilburg, tele foon 35.55.45. Heeft er iemand ook nog een oude piano staan? twee weken, op woensdag 2 juni, worden over land, dus ook in het hart van Brabant, weer de vier jaarlijkse gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Ofschoon in de gemeenteraad doorgaans het soort besluiten wordt geno men, die de burger het dichtst raken en het meest aanspreken. Tijdens een bijeenkomst vandaag woensdag 19 mei, reikt waarne mend directeur A. van Beurden van de Gemeentelijke Woning- dienst de sleutels uit aan de eerste bewoners die terugkeren in hun gerenoveerde woning Oerlese- straat 225 en 225n. De woningen maken deel uit van een project ter verbetering van 108 woningen aan de Leeghwa- terstraat en omgeving en zijn de eerste die worden opgeleverd. Voor het woningverbeteringspro- ject zijn de eerste contacten met de bewoners gelegd in februari 1976. De uitvoering bleef door onvoorziene omstandigheden uit tot februari van dit jaar. Een aan nemer trok zich tijdens de plan- voorbereiding terug. Dit en de lange duur van de voorbereiding maakte het noodzakelijk nog maals de mening van de bewo ners te peilen. Dit gebeurde even vóór de zomer van 1981. In no vember en december werden de plannen per woningtype aan de bewoners bekendgemaakt. Als architect trad op bureau Van der Wegen - Van der Boltals aannemer bouwonderneming Post BV. In het kader van de 200-jarige handelsovereenkomst van Nederland met Amerika, werd recentelijk te New York een handelstentoonsfelling georganiseerd, onder de naam «The Incredible Dutch». 57 Nederlandse bedrijven presenteerden zich daar, hoofdzakelijk om de export te stimuleren. Een van de deelnemers was Indutil. Indutil is een samenwerkingsverband van 11 expeditie- en transportbedrijven uit de regio Til burg. Waar het samenwerkingsverband o.a. gericht is op promotie van Tilburg als uit stekend distributiepunt voor Amerikaanse bedrijven, schreef Indutil in om zich op de tentoonstelling in New York aan het Amerikaanse bedrijfsleven te presenteren. Ko ningin Beatrix en Prins Claus waren tezelfder tijd in Amerika en brachten daar o.a. een bezoek aan de Nederlandse tentoonstelling. Namens de transportondernemers waren de heren Lucien Vriens - general manager luchtvrachtgroep Wassing B.V. - en Ronald Jansen - sales manager van van Casteren Transport - in New York om de Tilburgse transport know-how te promoten; de heer Emiel Janssens was aanwezig als officieel vertegenwoordiger van Indutil B.V. Op de foto de heren Vriens en Jansen in gesprek met de koningin tijdens haar bezoek aan de Indutil stand. Overigens werden er tijdens de presentatie in Amerika een 30-tal con tacten gelegd, welke thans verder worden uitgewerkt en hopelijk zullen leiden tot uit breiding van het Tilburgse bedrijfsleven. - kleding en schoeisel en dekens: wie kan hier helpen, inzamelen (schone de kens) en tijdelijk opslaan. Het is één noodkreet uit Polen: geef ons schoenen. - rolvouwstoelen, opdat ook de gehandi capte kinderen mee kunnen: wie kan ons daar aan helpen? - huishoudelijke artikelen: flinke goede stofzuigers, zeer grote wasmachine (20 kg), elektrische mangel of strijkbouten en strijkplanken, droogtrommel, rollen plas tic tafelkleden, plastic tafelservies (ook schalen), plastic melkkannen of koffie kannen; - kinderpyjama’s: mevrouw Lemmens heeft destijds 300 pyjama’s uit één gehele school ingezameld. Wie volgt dit voor beeld? - baby-uitzetten; - buitenspelen: voetballen, broekjes en -shirts. Heel belang Al is de bürgem van de gemeente, hij is er wel een heel be langrijke functionaris in: als hoofd van 'e poli.tie en de brandweer is hij verant- «ordelijk voor het handhaven van de Doodzonde openbare orde en binnen het college van Het *s> hoe dan ook, doodzonde om uw het hoofd van de ge- Burgemeester en Wethouders, dat is het stem niet uit te brengen. Wie niet stemt i - dagelijks bestuur van de gemeente, heeft verliest niet alleen de mogelijkheid in- hij wel degelijk een stem, en zelfs een vloed uit te oefenen op de manier waarop doorslaggevende, een beslissende stem de gemeente bestuurd wordt; tenslotte dus, wanneer binnen het college over een bepaald voorstel evenveel vóór- als te genstemmers zijn. De gemeenteraad kan ook de burgemeester niet ontslaan, al komt het wel eeris voor dat ze dit graag iode, uit haar mid- zou willen. t dagelijks bestuur, De wethouders kunnen zonder instem- kozen. Deze wet- rning van de meerderheid van de raad het er zes, blijven niet blijven zitten: als ze daarvan het ver- -Lnr> oewoon lid trouwen verliezen, moeten ze opstappen ai zitten ze en weer gewoon hun plaats als raadslid mde tafel, sa- innemen. De recente geschiedenis van de gemeen- Tilburg kent hiervan een voorbeeld in de zogeheten wethouderscrisis, die onze ge meente eind 1980 en begin 1981 teisterde en als gevolg waarvan de 3 wethouders van P.v.d.A. en V.V.D. moesten opstap pen terwijl hun plaatsen als wethouder werden ingenomen door raadsleden van C.D.A. en P.M.B. 39 raadszetels, woon allemaal doen gewo< die ook de stemmingspl de stadsbus, vereniging of de drumbanc minder personeel in het verhoging van de energiet over zaken die alle Tilburg... waaraan alle Tilburgers moeten meebeta len, ook al hebben ze niet gestemd, ook al zijn ze het er niet mee eens. In het huishoudboekje van de gemeente Tilburg van de „eme gaan jaarlijks honderden miljoenen gul- iangrijke fu_ dens om en de besteding of ontvangst de politie en de brandweer is hij daarvan wordt door de raad vastgesteld. woordélijk voor het handhaven Ontstaan openbare orde en binnen het college De raad is namelijk het hoofd van de ge- Burgemeester en Wethouders, dat is meente. Daar bestaan heel wat misver standen over. Veel mensen denken dat de burgemeester het hoofd van de gemeente I is; anderen menen dat het college van B. en W. aan het hoofd van de gemeente staat. Het is dus de raad. Door die raad worden vervolgens, aan het begin van wat men noemt de zittingsperio^* u-!J den de leden van het de wethouders dus, gekc houders, in Tilburg zijn h tijdens hun wethouderschap gewo van de gemeenteraad - ook al zit achter een wat deftiger ogent men met de burgemeester en o tesecretaris. De wethouders mogen dus ook net als de andere raadsleden doen aan alle stemmingen burgemeester mag dat nie voorzitter van de gemc bezit daarin geen stemi mag alleen adviezen geven. Uitzondering Weliswaar staat r >grijk emeester dan geen hoofd hij is- -naris i it 1- r- werkers en

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1982 | | pagina 1