lm M Carré Elisabethziekenhuis In Moedervreugd bevalt het best... If NODACON !D 5 j V- 15 BfR PTT op 30 april en 5 mei TOPKLASSE KOSTUUMS Programma KONINGINNEDAG RALE/Off fietsen 29.95 375° A Daarom alléén deze dag Tentoonstel lingsruimte F V Korvelseweg 55 Tel. 425277 iguiir Stap BEGRAFENISONDERNEMING in uw buurt F HAT-eenheden 30 APRIL 1982 TILBURG 12.30 uur t.w.v. t.w.v. totaal TULSABAND met Ruud Hermans Rust KUNSTMARKT enz. enz. HOEVENSE KANAALDIJK DONDERDAG, KOOPAVOND 21.30 uur zeker niet ge- is niemand bij j.- N.S.-PLEIN Zie voor uitgebreid programma pagina 19 STATIONSSTRAAT 49, TILBURG BEHANGj Verbetert de woonsfeer KEES VAN ASTEN 1 mei 15de braderie op de Korvelseweg. op onze gehele collectie behang op 30 april, 1 t.em. 5 mei KERMIS met vele attracties St.-Elisabethziekenhuis poortgebouw Foto: Joep Vogels, Tilburg ECHTE KORTING schoentjes, nieuwste kii kinderstoeici de autosto011 I SHOWROOM-MODELLEN DIRECT LEVERBAAR Rolgordijnen en aluminium jaloezieën Kant en klaar op maat gemaakt Meer dan 100 dessins Binnen één week geleverd Ook .oor betrouwbaar lapijl st. annaplein 16, tel. 430617 Bij ons 2.25 p.mtr. J. VAN LOON-OTTEN Hasseltstraat 178 DE TILBURGSE KOERIER OprichterJ.H.G. de Beer t.W.V. stropdis Een bed LEYPARK-FESTIVAL onder het motto TILBURG KIJKT OMHOOG Tegelspecialisten BOUWMATERIALEN VAN DE VENNE VAN DER SLUIS NV Showroom: Tilburg Prinsenhoeven 20 5017 GC Telefoon 013-431051 431052 9 vestigingen in Nederland v.a. 198,i Hierbij GRATIS SMIT HOUT STRUKTUUR 6 verschillende kleuren Complete set alles los verkrijgbaar. BEHANGMARKT Smidspad 64 Enorme collectie KOLBERTS-BLAZERS EN PANTALONS Hasseltstr. 195A, Tilburg Telefoon 425487 iroek te pijp Alle onderdelen voor uw' EQ Electrolux ^HANDYMAN DENISSEN Wilhelminapark 127 Tel. 42.55.25 b.g.g. 43.33.70 :hrijven doeder- BEHANG v.a. 95 ct. PLAK-PLASTIC normaal 4.25 BABY-HOME Alleen Willem ll-straat 88-90 TILBURG voorts -feestmarkt - braderie Hasseltstraat - fancy-fair - Verdiplein -fancy-fair - Pater v.d. Elzenplein VUURWERK - Hoevense Kanaaldijk bij Longa-terrein. Uitgave De Tilburgse Koerier bv Dir. T. de Beer-Douwes TC gulden] fc 3 voordeel| Weekblad voor het Hart van Brabant Verschijnt In geheel Tilburg Golrle - Rlel - Loon op Zand Udenhout - Berkel Enschot Oisterwijk - Moergestel en Hilvarenbeek «Kultureel Centrum» drumbands i Juggets Band oor «Mie Katoen» Ook zo'n toonzaal vot Tegels en Sanitair gasten van Moe it de direkte regio De laatste weken is het carré van het Elisabethziekenhuis regelmatig in de pers vernoemd. Deze publici teit stond vooral in het teken van het voortbestaan van het complex. john nillesen binnenhuisarchitekfuur rootven 35 04243-2252 5066 at moergestel fflOÓSOG) QECGGG) K©erier Oplage75.100 ex. k i evens verzorgen wij de begrafenissen voor de protestantse begrafenison- Tel.'b.g.g. 43.33.70 MUZIEKPROGRAMMA MET: - harmonieën en - looporkest The - volksdansen doe I ze i. blijkt F i, die in immers vlak hoopt in de nieuv stichting oi gratie volkc LAKVERF Kleur naar keuze 3 BLIK 12.50 I kiezen, vinden, d.v reiken is. hen wil zich april 1982 pagina 32 n Donderdag 29 april 1982 26e jaargang nr. 1261 Bij 'n overlijden in uw familie, zowel 's nachts als overdag, belt u eerst ons, wij nemen al de zor gen, betreffende de begrafenis of eventueel crematie van u over en voor en^ blauw wit Voor baby vindt u bij BABY-HOME alles wat uw hartje begeert. Een verant woorde baby-uitzet. grappige modieuze «rhnontios, baby-kindermeubeltjes, de nieuwste kinder-wandelwagens, buggy’s, kinderstoelen, boxen en naast goedgekeur de autostoelen nu ook babykinderspeeltjes Ja, Inkluslef, bij BABY-HOME een vakkundige en vriendelijke begeleiding Komt u gerust vrijblijvend kijken naar al dat liefs op meer dan 450 m' bedrijfsruimte voorwaarden en uitgangspunten voor dit sociaalkulturele plan dat in Tilburg aan inventiviteit en kreativiteit zijn weerga niet kent. Daarnaast heeft de buurt erg enthousiast gereageerd op de plannen, dus slechts een klein bereke- ningsverschil staat de zaak nog in de weg. Laten we hopen dat dit verschil overbrugt kan worden en met enige positieve wil moet dit mogelijk zijn daar de berekeningen erg dicht bij el kaar liggen. Volgens de drie woordvoerders is het louter een politieke zaak nog. De Dienst Publieke Werken van de ge meente verdient naar hun zeggen een pluim op de hoed vanwe snelle samenwerking t onverhoopt niet doorp het in e legen. vanaf 11.00 uur DEMONSTRATIE VLIEGEREN met Europa’s grootste vlieger (12.00-16.00 uur) - een bemande reuze vlieger -opvouwbare bemande vlieotuigjes - vliegerwedstrijd voor de jeugd - boemerang werpen - windhondenrennen -parachutespringen (16.30-17.00 uur) overhemd 29,95 en kunnen worden afgehaald. Bij de telefoondienst en postgiro/rijks- postspaarbank wordt een minimale personeelsbezetting gehandhaafd ten behoeve van vitale en niet uitstelbare activiteiten, zoals storingsdienst, e.d. «gewoon» eens lekker 10 dagen laten verwennen,met inachtname van het feit, dat 24 uur per d gedurende zorgster aanwezig is. te zijn: in De meesten van de ïugd haar 25-jarig dervreugd komen uit 14.95 paar sokken 2,95 47^ Op 30 april 1982 (Koninginnedag) werkt de PTT als op zondagen. Er zijn die dag geen postbedelingen en de post kantoren zijn gesloten. Ook op 5 mei zal er geen normale postbestelling plaatsvinden. Ten behoeve van het bedrijfsleven, waarvoor de dienstverlening van de PTT van vitaal belang is, zal er een mi nimale dienstuitvoering van de post zijn. Daartoe zullen op 5 mei alleen de grote postkantoren open zijn. De post bestelling zal beperkt zijn tot expresse- stukken en andere spoedeisende zen dingen. Stukken voor postbushouders zullen in de postbussen worden gelegd buurt want de buurtraad van de Arm- hoefse Akkers zou ook graag een ruim te in het carré betrekken. Het kafé zal bovendien nog over een theaterruimte gaan beschikken. Dat kafé zal tevens als ontmoetings punt tussen de kliënten van de Jan Wierstichting en de buurt kunnen fun- 0 geren. Jan Wier, een instelling voor psychisch ontredderde mensen gaat vlak naast het carré bouwen en in 1987 haar intrek te nemen in rwe gebouwen. De Jan Wier- mdersteunt het idee tot inte- comen, zij pleit er zelfs voor. laatsvinden. v,i behoeve van het bedrijfsleven, waarvoor de dienstverlening J vitaal belang is, zal er iienstuitvoering van irtoe zullen op 5 mei a stkantoren open zijn. 1 zal beperkt zijn tot e „j— spoedeiser >r postbus _3n wo~J 09.30 uur Kinderoptocht in DE BLAAK 10.00 uur Oranje voetbaltoernooi - BZA-terreinen V. Vollenhoven straat Beiaardbespeling op Heikese toren door Arie Abbenes Tilburg. Daarnaast komen jaarlijks een aantal mensen hier, die van «ver» komen. Dit ligt aan het feit, dat Ne- J,and nog slechts een zestal kraam- kent: dus een unieke gele- Andere instellingen We zijn er nog lang niet. Het aantal in stellingen en verenigingen dat graag ruimte zou willen in het carré-complex is werkelijk groot. Zo zoekt de Stich- nieuwe borelingen, ting HAM (Hulp Audio-visuele Mid- Bij navraag aan de ouders, waarom delen) al jaren naar geschikte werk- Juist voor Moedervreugd ruimte en hoopt die nu gevonden te dat ze hier de rust willen i hebben in het carré. Verder hebben een thuissituatie niet te bereil zich aangemeld voor ruimte: de Turk- Doch ook een aantal van h se Gemeenschap, de Stichting Kursus- huis, de Stichting Woord/Werk, het Grafisch Kollektief «Ja», de Scouting groep Prins Hendrik en diverse praten en denken er nog over. Polikliniek dag een kraamver- Niet iedereen, die voor Moedervreugd kiest, verblijft daar ook gedurende het kraambed. Een kleine groep bevalt poliklinisch en gaat daarna naar huis, om thuis het kraambed door te brengen met behulp van een kraamverzorgster. Dit wordt dan geregeld in goede samenwerking met de kruisvereniging. Ook zijn er jaarlijks een aantal moeders, die enkel het kraambed in Moedervreugd door brengen, nadat zij in een ziekenhuis zijn bevallen, als gevolg van een medi sche indicatie. Bij een medische indi catie vindt de bevalling vanzelfspre kend plaats in het ziekenhuis. Moedervreugd is geschikt voor iedere a.s. moeder, bij wie een normale beval ling verwacht kan worden. De verlos kundige of huisarts, die u tijdens de zwangerschap begeleidt, is ook degene, die op Moedervreugd de bevalling leidt. Naast die vleugel kan dan in het carré een expositieruimte komen waar de kunstenaars hun werk exposeren. Die expositie kan aangevuld worden met werken van kunstenaars uit de BKR. De BKR is de Beeldende Kunstenaars Regeling. De kunstenaars die onder die regeling vallen zijn met subsidie verlener overeengekomen regelmatig werk af te leveren wat dan gekocht wordt door de subsidiegever. Dat werk wordt nu opgeslagen in de oude fa briek van A N Mutsaers aan de Gasthuisring. Het ligt daar in een itige kelder die totaal niet geschikt voor de opslag van kunstwerken. Dus het plan van de Werkgroep is nu een gedeelte van het carré te bestem men voor opslagruimte. Het werk wat dan opgeslagen gaat worden kan dan eerst geëxposeerd worden in de exposi tieruimte. Naast de tentoonstellings- fa- ruimte is een kafé gepland. In dat kafé ude kunnen allerlei aktiviteiten georgani seerd worden, ook door en voor de De foto is gemaakt vrijdagmorgen jl. tijdens de markt op het Koningsplein^De omcirkelde figuur kan op ons buro de volgen de prijzen afhalen: 10,- van de Tilburgse Koerier; 7,50 van Plantenkas Groenwoud, Stappegoorweg; Kruikenzeiker Streek-VW Hart van Brabant, Spoorlaan 416-a; twee kaartjes voor Poppentheater Saperlipopet, Dionysiusstraat 11A; een waardebon voor 1 doosje barbecue-worstjes P. v. Amersfoort. Insulindeplein 19; waardebon voor een jaarabonnement Open bare Bibliotheek. Koningsplein; waardebon voor ijstaart voor 12 personen. Ad Bertens, Ringbaan-Oost 16; een waardebon voor 4 broodjes van Broodje Jantje, NS-plein; waardebon t.w.v. 7,50. Kadowinkel Wolbert, Besterdring 79; een waardebon voor haarverzorging 10,-. dameskapsalon Ter Rele, Bemardusplein 22; waardebon 10,- Broer de Laat. Oerlesestraat 20; een waardebon voor het slijpen van een handzaag, gereedschap en profielslijperij GPS, Ringbaan-Oost 144A; een waardebon voor 1 doos openhaardblokken. Fa. Pekomy, Lovensestraat 10. Tilburg; een waardebon voor ’n pannekoek naar keuze voor 2 personen, restaria Lucullus. 1 raptim reistas. De winnaar v.d. vorige week: Hr. v.d. Broek, Lieven de Keystr. 31, Tilburg. Foto van Aarle zeggen vege de goede en als de plannen, toopt niet doorgaan dan heeft elk geval niet aan die dienst ge- Om de poort is vervolgens ruimte voor 24 HAT-eenheden (Imisvesting Alleen staanden en Tweepersoonshuishou dens). De poortgevel leent zich hier uitstekend voor. Tevens zouden in de linkervleugel op de eerste verdieping kamers gemaakt kunnen worden voor verhuur. De ruimte daarvoor is iets te smal maar onlangs nog heeft de minis ter van Volkshuisvesting Marcel van Dam laten weten dat hij een beleid Jaarlijks zijn er vele honderden a.s. voorstaat dat wat soepeler met een ouders, die er voor kiezen, om hun aantal richtlijnen omgaat. Mogelijker- in «Moedervreugd» geboren te wijs is in dat beleid dan plaats voor die laten worden. En dit alweer gedurende kamers. 25 jaar. Om even precies te zijn: in 1983 viert Moedervrei bestaan! Vele tienduizenden hebben in de afge lopen jaren in «Moedervreugd» het le venslicht aanschouwd. En jaarlijks wordt deze rij aangevuld met een 700 nieuwe borelingen. D:: navraag aan i juist voor Moede dat ze hier de 1 een thuissituat Doel i geboorte is een belangrijke gebeurtenis. Zwangerschap, bevalling en kraam- dienen zo goed mogelijk te worden begeleid en verzorgd. Al spoedig, wanneer de zwangerschap is vastgesteld, doet zich de vraag voor wéér men de bevalling zal laten plaatsvinden. Een goede keuze is dan de kraaminrichting «Moedervreugd» derland nog in Goirle. inrichtingen 1 genheid. Een kraaminrichting kent enkele re gels, welke in het belang zijn van de ouders en het kind. In Moedervreugd wil men de ouders zoveel mogelijk rust geven en hen vertrouwd maken met de verzorging van de baby. Vanzelfspre- kend wordt hierbij de vader betrok- ken! Voor de vader en kinderen uit het Huize Moedervreugd, gelegen in het lommerrijk landschap tussen Tilburg en Goirle. ëezin is een uitgebreide bezoekregeling (Foto v. Aarle) s morgens en ’s avonds. Daarnaast is er een bezoektijd voor iedereen in de middag en de vroege avond. De mogelijkheid om in te set voor een tiendaags verblijf op Mc vreugd en/of meer informatie is te ver krijgen, bij voorkeur: dinsdag en don derdag van 15.00-16.00 uur. Het is wenselijk om dit rond de 4e of 5e maand van de zwangerschap te doen. Indien u meer wilt weten over de gang van zaken of u wilt een kijkje ko men nemen, bent u altijd welkom op maandag tussen 15.00 en 16.00 uur. Indien u deze tijd niet schikt, kunt u een andere afspraak maken. Een foldertje van Moedervreugd met meer gegevens kan men krijgen bij iedere verloskundige of arts en bij hui ze Moedervreugd, Tilburgseweg 184, Goirle, tel. 013-433073. Bestemming Uit de inspraakgroep van de Armhoef- se Akkers werd een Werkgroep Koör- dinatie Carré gevormd die het plan op vatte om het complex, de gebouwen rondom het binnenterrein van het Eli- sabethziekenhuis, een unieke bestem ming te geven. Die bestemming zou _„e geheel in overeenstemming zijn met de die gebouwen. De Werkgroep dacht aan een soort multi-funktioneel bestemmingskarak- ter. Het zou immers jammer zijn als het complex leeg zou blijven staan of afgebroken zou worden. Daarnaast is er natuurlijk het gegeven dat talloze vocht instellingen en verenigingen met ruim- is tegebrek te kampen hebben. Hoe zou er het carré uit kunnen gaan zien? Er zou plaats ingeruimd kunnen wor den voor de midden Brabantse Kun stenaars. Veel van deze aangesloten Tilburgse kunstenaars vinden nu vaak voorlopig atelierruimte in oude f* briekspanden of leeggekomen oug^ kantoorruimtes. Zij zitten daar over Als alles doorgaat ziet het ernaar uit dat Tilburg er een tweede kultureel centrum bij krijgt. Dit uniek gebouw heeft het in zich uitstekend onderdak te kunnen bieden aan allerlei perso nen, instellingen of verenigingen die op kulturele of maatschappelijke wijze aan de weg timmeren. Het carré verdient het sloopt te worden, daar gebaat. Zoals zo vaak het geval is met dit soort initiatieven dreigt het financiële ge deelte het geheel de das om te doen. De berekeningen van Publieke Werken en van de Werkgroep carré lopen enig- zins uit elkaar, maar volgens George Bedaux, Jan Karremans en Jos ten Brink van de Werkgroep Koördinatie carré hoeven de verschillende bereke ningen geen reden tot afstel te zijn. Volgens hen heeft de opsteller van het Publieke Werkenrapport te kennen ge geven dat de berekeningen van de Werkgroep zeker niet irreëel zijn. Dit heeft de betreffende persoon ook door gegeven aan het college van B. en W. Het zou doodjammer zijn volgens de drie eerder genoemde heren als dit unieke plan niet door zou gaan. De fi losofie achter het idee, alsook de be schikbare ruimte en de goede staat van het complex zijn volgens hen ideale Redactie - advertentie-afdeling en administratie N.S. Plein 14 5014 DA Tilburg Tel. 013-430783 - 430898 Sluitingstermijn voor advertenties en redactie dinsdagavond 22.00 uur. het algemeen maar tijdelijk want veel van die gebouwen worden na verloop van tijd gesloopt. Zij moeten er dan weer uit en op zoek naar een andere net voortoestaan van nee tu...p.eA, ruimte waar ze hun atelier kunnen ves- Makend is. kom. he. complex leeg <e sim wanneer het rieken- 'le^]eugel he, ca„é<ompkx heet, huis verhuisd is naar het nieuwe Werkgroep een aantal ateliers ge- onderkomen aan de Hilvarenbeek- dacht waar kunstenaars een perma- seweg. Deze verhuizing zal binnen nente ruimte krijgen. een maand een feit zijn.

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1982 | | pagina 1