Wie niet vraagt, die krijgt niets Dag voor de merpatiënten IR ha NODACON 119,00 49,95 98,00 Aangepaste woningen voor lichamelijk gehandicapten Het Smidspad viert feest xv KOLBERTS BLAZERS Een dag in het dagcentrum voor drugsverslaagden v.a. 95 Ot« rt 1982 pagina 32 Delttbffi Koerier Oplage75.000 ex. NIET EENVOUDIG WAAR AANMELDEN? De dag voor Dialyse Vereniging Tilburg 2e paasdag, maandag 12 april INFORMATIE Kunstnier :n nieuwe opel INBRAAK BABY-HOME VERNIELING DIEFSTAL INTIMIDATIE even. Zie ik me daar Matthijssen van Santen bv 3 minuten ing 2975 Tel. 422769 Aktiviteiten Feestelijkheden 21,- 21,- 27,- 36,- verslaafden hun Tot 1 april a.s. 20 soorten Enorme kollektie Vanaf rbruin voor slechts Voor goede en betaalbare kleding naar paratuur erken r een zon te appara- Donderdag 25 maart 1982 26e jaargang nr. 1256 ■an kolbert of blazer stretch pantalon INTERNATIONALE MUNTENBEURS e Vereniging :n doel de be- ierpatiënten, Ziekenhuis e Ver jaar is 8 maart deur vat een waardebon voor 1 doos Campbell, Gen. Barberstraat Alleen Willem I TiLBl •nstratie ïebracht uiten kosten e En natuurlijk volle rollen terug, aan volle prijs. J.v.Loon-Otten Hasseltstraat 178 Als U dat wilt voorkomen, wend U dan tot van wo- Uitgave De Tilburr Dir. T. de Beer KINDERBEHANG Alle met e„ -- - bij de tach amma op hel DE TILBURGSE KOERIER OprichterJ.H.G. de Beer CONFECTIEFABRIEKEN Hasseltstr. I95A. Tilburg Telefoon 425487 i ll-straat 88-90 JURG marine zwart donkert vanaf aan beleven, en doe mee aan ierpatiëntenrit. Vol in de Koerier nade- Wilt u nu al meer 013/ ie alle Weekblad voor het Hart van Brabant Verschijnt in geheel Tilburg Goirle - Riel - Loon op Zand Udenhout - Berkel Enschot Oisterwijk - Moergestel en Hilvarenbeek 1 bij een sprank- ging binnt ningen «Reeshi jrgse Koerier bv ier-Douwes aonoonaste woninj uv.o uvK de zogel Deze woonvariant burg een project seerd op het ter Jurgen: straat, eniging tief van Bij aankoop var een Terlenka sl ■TTES 3 10 11,- 35,- 16,- 50,- ZIET wat U KOOPT bij ons «alles aan de rol». En... stukken goedkoper Aanstaande zaterdag is het dan zover; het Smidspad kan weer gebruikt wor den. Na een grondige opknapbeurt. ïbit heeft: «Ik ben aren kwijtgeraakt.» die hun gel >m g£ i accessorepakket. enige eisen aan echte rej lat ieder dat nou ook niet erg Zaterdag 27 maart Strand-restaurant Recreatiepark Beekse Bergen Zaal open 9.00 tot 17.00 uur Inlichtingen tel. 013-432392 Entree J 2.50 p.p. Kinderen tot 15 jaar 1 ,- Met de bus v.a. station lijn 42 en 43. Maar om ons tot het onderwerp dit artikel te beperken: aangepaste ningen voor lichamelijk gehandicapten de bewoners 4»*^-y ont. n-aiut. heb je telkens ziekenhi deze pat volgen e gen gebn dat alles 16,- 50,- "V- 68,- 21,- 68,- 26,- 83,- 85,- 36,- 115,- 30,- 95,- 45,- 129,- Men kan «spoelen» voor de p- ofschoon dat zaak is, is het Voor baby vindt u bij BABY-HOME alles wat uw hartje begeert Éen verant woorde baby-uitzet, grappige modieuze schoentjes, baby-kindermeubeltjes. de nieuwste kinder-wandelwagens. buggy’s, kinderstoelen, boxen en naast goedgekeur de autostoelen nu ook babykinderspeeltjes Ja, Inkluslef, bij BABY-HOME een vakkundige en vriendelijke begeleiding Komt u gerust vrijblijvend kijken naar al dat liefs op meer dan 450 m2 bedrijfsruimte. Vragen pen?» ai de be 20 KORTING Vanaf 1®5 BEHANGMARKT Smidspad 64-66 begit Dorefa, over hetI derspeler om 20.0I die i apparaat gever latiënten hun het ensen worden geert creëe Nog. venuvui /AiniciiucN n I 43.09.65) en Liesbet 36.44.12) beide lichame I vf Onder dit motto organiseert de Motor sport Club A.C.G.T. elk jaar weer een «Nierpatiënten-rit» om zodoende een kleine bijdrage te kunnen leveren aan de Dialyse Vereniging Tilburg. Samen met u willen zij ervoor dat de nierpatiënten omgeving, die toch al men, wat meer kunnen zin van «leven» als Dus eens fijn op v iets extra’s kopJ ke dag geven, enz... De leden van Dial) burg vragen u niet zijn al blij, dat ze gen zij om begrip istige bezoekers moeten lakingsgesprek wel een spr laten zien, ze moeten iets beetje hulp om ’t allemaal wat makke lijker te kunnen dragen. Samen kun nen wij ervoor zorgen, dat de Dialyse Vereniging Tilburg voorlopig uit de fi- Verzamelaars Vereniging Tilburg gewoon bezig te .entrum de drugs verslaafden beter cé Verdeuzeldonk dan door eeu- - voor zorgen, van Tilburg en zoveel tekort ko en «leven» in de Is een gezonde mens. _r vakantie gaan, eens copen, de kinderen een leu- Koestraat 89, Tilburg Telefoon: 43.21.35 ■Redactie - advertentie-afdeling en administratie N.S. Plein 14 5014 DA Tilburg Tel. 013-430783 - 430898 Sluitingstermijn voor advertenties en 'edac’io dinsdagavond 22.00 uur. Alle onderdelen voor uw1 Miele □HANDYMAN De aktiviteiten stellen er de bezoekers: de enige echte regel die gehanteerd wordt zegt dat iedereen die het programma volgt geen drugs op het Dagcentrum mag gebruiken noch onder zichtbare invloed van drugs mag zijn. Toekoms kennismi je motivatie willen. St -Cecillastr 34 Pf| Tilburg IU I Tel. 013/436010 T.B.B.S. erkend. Vrijblijvend advies. alyse Vereniging Til- ;t om medelijden. Ze nog leven. Wel vra- en sympatie en een mingbouwven*- is een van t gebrek aan o licapten zelf aungsmogelijkheden die van hen zijn, of worden kunnen worden ge- «cluster-woningen» ver- ierrein, voor gehandi- tarbij de mogelijkheid /enst assistentie van al- e roepen bij een even- aanwezige centrale Kraaltjes rijgen Als alle gemaakte koppen, asbakken en mannetjes klaar staan voor de klei- oven, is het alweer vier uur en zitten we aan de koffie. Joop weet dat veel junks het Dagcentrum kleuterschool achtig vinden. Anneke zegt daarover: «Het verhaal is rondgegaan dat wij hier kraaltjes zouden rijgen. Dat zou tijdens het kreatief uurtje kunnen ge beuren, maar we hebben ook een tim merwerkplaats waar we regelmatig werken. Verder gaan we elke vrijdg- middag sporten. Als mensen een indi vidueel gesprek willen hebben, kan dat ook.» Vakantie Tegenwoordig kunne ten ook voor lang Ze kunnen dan op h «spoelen». Een pracl sing, maar wel duurder dan een gewo ne vakantie. De meeste patiënten moeten rond zien te komen van een uitkering, die nooit erg hoog is. Toch willen ook zij, die dit zelf niet allemaal kunnen betalen, ook eens echt op vakantie. De Dialyse zorgt dat dit kan, maar da J voor nodig. e Koerier; 7,50 van Plantenkas 16-A; twee kaartjes voor Poppen- s P. v. Amersfoort, Insulindeplein r ijstaart voor 12 personen, Ad vaardebon t.w.v. f 7.50 Kadowin- Rele, Bernardusplein 22; waar- gereedschap en profïelslijperij lensestraat 10, Tilburg. De win- Foto: van Aarle. Aan de uitvinding van dit hebben de huidige nierpa leven te danken. Deze mer letterlijk in leven gehouden door deze kunstnier, die ervoor zorgt, dat het bloed gereinigd wordt van alle afval stoffen. Men moet daarvoor, echter meestal 2- of 3-maal per week naar het ziekenhuis om deze behandeling te on dergaan. Dit is het z.g. «spoelen». De tijdsduur varieert van 5 tot 7 uur per keer. of gedeeltes daarvan, worden er ge bouwd op diverse locaties in Tilburg en in opdracht van verscheidene wo ningbouwverenigingen. Wie zelfstandig wil gaan wonen in een aan haar of zijn specifieke handicap aangepaste woning, of wie dit in ge zinsverband wil doen, kan voor directe aanmelding terecht bij de diverse wo ningbouwverenigingen. Inlichtingen kunnen verkregen worden bij de volgende instanties: De Kruis vereniging, via welke men hulp ont vangt; de maatschappelijk werk(st)er; de Sociaal Raadsman, Stadhuisplein 360, tel. 32.85.10; het Informatiehuis Gehandicapten, L.v. Vechelstraat 2, tel. 35.66.53. ZIET wat U KOOPT 40 jaar geleden koos iedereen nog behang uit een staalboek. Nu is dat gelukkig voorbij. In de Korte Schijfstraat in Tilburg is een Dagcentrum voor jongeren met verslavingsproblemen dat over dag aktiviteiten organiseert. Wei nig mensen weten wat ze precies doen. cunnen de nierpatiën- Daarom nodigden zij twee studen- iigere tijd op vakantie, ten in de journalistiek uit om een op hun vakantieadres dagje mee te lopen. Hieronder hun r :ht van een oplos- bevindingen? eert slecht gebit heeft: «Ik ben vijf tan den in driejaren kwijtgeraakt.» Er zijn veel verslaafden die hun gebit verwaar loosd hebben, daarom gaat er elke week vanuit het Dagcentrum een groepje verslaafden naar Amsterdam om zich te laten saneren. Frank van Zanten (groepswerker) begeleidt hen. Hij legt uit waarom het wekelijkse reis je nodig is: «De verslaafden kunnen pas in Tilburg bij een ziekenfonds tandarts terecht, als hun gebit weer in orde gemaakt is. Alleen in Amsterdam Leurt dit gratis. Ik vind het heel gek Tilburg een dergelijke voorziening niet heeft.» Als iedereen de nodige boterham- trice) vraagt metjes, «met of zonder korstjes», op ezoekers van heeft, worden de bordjes afgewassen, in de kast gezet en komt de klei op ta fel. als «Kunt u nou echt niet lo- lan iemand die al jaren aan bei- ienen verlamd is zijn geen uitingen van uitzonderlijke domheid, maar van uizonderlijke botheid met als doel de patiënt zo klein mogelijk te maken. Voor lichamelijk gehandicapten zijn er Men kan zich voorsteiien, dat dit, diverse mogelijkheden: behalve het KSpoelen» een hele belasting betekent verpleeghuis, eigenlijk de kostbaarste voor de patiënt en zijn omgeving en huisvestingsvanant, die de bewoners ofschoon dat dit een levensreddende bovendien zowat elke privacy ont- zaak is> is het voor de meeste zieken neemt - zelfs een eigen kamer heb je teikens weer een zware gang naar het daar meestal niet - en de min of meer ziekenhuis. Als u daar nog bij telt, dat aangepaste woning, bestaat er inmid- deze patiënten een streng dieet moeten dels ook de zogeheten Focus-woning. volgen en maar zeer matig vocht mo lt, waarvan er in Til- gen gebruiken dan zult u begrijpen, J t zal worden gereah- dat alles altijd niet zo maar van een I op het terrein van de voormalige |ejen dakje gaat. ms-textielfabriek aan de Tuin- eveneens door wóningbouwver- iSamenwerking» (en op initia- de VAW) omvat 12 geheel De foto is gemaakt: maandagmiddag op ’t Hazenest. De omcirkelde figuur kan op ons buro de volgende prijzen afhalen: 10,- van de Tilburgse 1 Groenwoud. Stappegoorweg; Kruikenzeiker Streek - VVV Hart van Brabant, Spoorlaan 416 theater Sapperlipopet, Dionysiusstraat 11A; een waardebon voor 1 doosje barbecue-worstjes 19; waardebon voor jaarabonnement Openbare Bibliotheek, Koningsplein; waardebon voor Bertens. Ringbaan-Oost 16; een waardebon voor 4 broodjes van Broodje Jantje, NS-plein; wa kei Wolbert, Besterdring 79; een waardebon voor haarverzorging a f 10,- dameskapsalon Ter 1 debon f 10,- de Laat, Oerlesestraat 20; een waardebon voor het slijpen van een handzaag, GPS, Ringbaan-Oost 144A; een waardebon voor 1 doos openhaardblokken. Fa. Pekomy, Lov« naar v.d. vorige week: A.C. Campbell, Gen. Barberstraat 59. Tilburg. latje hierover is dus zeer belang- Jleen verschillen de meningen /raag, wie nu eigenlijk over jrmatie had moeten beschik- vinden dat de geringe respons bij «uitdelen» van de aangepaste wo ningen hoofdzakelijk te wijten valt aan het feit, dat er bij de registratie van woningzoekenden eigenlijk niets meer dan een naam en een adres in die regi- stratie-computer terecht komen. Het is een zeer vreemde situatie dat er aan de ene kant aangepaste woningen worden aangeboden, waar geen gega digden voor te vinden zijn, en aan de andere kant is het algemeen bekend dat er véél te weinig aangepaste wo ningen beschikbaar zijn. Een belang rijk middel om hier duidelijkheid in te krijgen zou zijn: het centraal registre ren van behoefte en aanbod van derge lijke woningen, de gemeente zou hier een belangrijke rol in moeten vervul len. Ook zou bevorderd moeten wor den dat een aangepaste woning waar uit een gehandicapte vertrekt, opnieuw door een gehandicapte bewoond zou moeten worden. Dit zou in een con tract geregeld moeten kunnen worden. opgericht: «De Dialyse Tilburg». Zij stelt zich ten Pas aan het eind van de laatste oorlog langen van meer dan 50 nie ontwikkelde dr. Kolff een apparaat, die ’*n het St.-Elisabeth dat de nieren gedeeltelijk kan ontvan- spoelen, te behartigen. gen. De vereniging doet dit door het bevor deren van het onderlinge kontakt, het :n en doen geven Van vwxuvnu organiseren van maaltijden, dagtrips en ontspannings- bijeenkomsten. Gelukkig wordt er op het gebied van de niergeneeskunde hard gewerkt aan verbetering van apparatuur en bestaat er sinds kort de mogelijkheid voor de minder ernstige zieken om thuis te dia- lyseren. Dit is natuurlijk al een hele verbetering. Ook worden momenteel meer niertransplantaties uitgevoerd. Dit neemt echter niet weg, dat het me rendeel van de nierpatiënten hun hele verdere leven afhankelijk zal zijn van de kunstnier en zodoende een niet al te makkelijk leven lijdt. Het achter ons liggende jaar. 1981. was zoals enkelen van ons zich misschien nog herinneren, het jaar van de gehandicapten. Deze openingszin klinkt nog wat cynisch, maar het is nu eenmaal zo, dat dergelijke min of meer van bovenaf vastgestelde «doelgroepjaren» even snel weer worden vergeten als ze zijn voorbijgegaan. I Toch hoeven niet alle berichten negatief van toon te zijn. Er zijn de afgelopen tijd nogal wat aanpassingen ten behoeve van gehandicapten uitgevoerd in een stad als Tilburg. Maar of dat nou een gevolg is geweest van dat speciale jaar? In november van het vorig jaar bleek Zij dat in Tilburg verscheidene aangepaste het woningen voor lichamelijk gehandi capten zóuden worden gebouwd, maar dat er geen gegadigden voor te vinden waren. Het ging hier om woningen die in opdracht van woningbouwvereni- «Samenwerking» in de Piusstraat. len een blok zogeheten HAT-wo- en in het uitbreidingsplan vof» zouden worden gebouwd. Öm elkaar te helpen en om wat meer vreugde in hun leven te brengen door deze patiënten zelf een verenigir Maandag 8 maart om 12 uur staan we voor de deur van het Dagcentrum, gebei Doel van het bezoek? Een dagje mee- dat 1 draaien en eens kijken wat verslaafden L allemaal doen. Anneke Balder (coördinatr de vrijdag ervoor aan de bez hef centrum of we mogen komen. «Aapjes kijken», reageert Joop, een heroïneverslaafde. Hij heeft weinig zin om te komen. Maar als we maandag na een rondleiding door het pand weer naar de mooibetimmerde huiskamer afdalen, is hij present. Dries en Jan ook. Joop en Dries komen al twee ja ren op het centrum, Jan nog maar een paar weken. Het centrum, vroeger een tentenfa- briek, bestaat uit een huiskamer, enige kantoortjes, twee doucheruimtes en werkplaatsen. Bovendien heeft het een zolder waarop nu duiven broeden, maar die in de toekomst tot ruimte zal worden omgetoverd, zo’n vijftien vaste bezoekers. We mogeji aanschuiven t waar elke dag het programma op Dagcentrum mee begint. Over en weer worden opmerkingen gemaakt die het ijsbreken. Ik vraag Dries waarom hij de korstjes van zijn brood haalt. Hij vertelt dat hij Informs rijk. Al over de vr welke infor ken. Maar waar het werkelijk om gaat dat, hoe dan ook, lichamelijk gehan capten kennelijk in onvoldoende mate op de hoogte zijn, vaak helemaal niet worden gestimuleerd, of sterker nog, vragen worden tegengewerkt, door de omge- Als (J I ving waarin deze mensen verblijven, gaal om gebruik te maken van mogelijkhe- dat den om een - geheel of gedeeltelijk - aangepaste woning te betrekken. Om dat ze ontmoedigd en murw gepraat zijn door allerlei min of meer officiële instanties bijvoorbeeld. Zoals de G.M.D., de Gemeenschappelijke Me dische Dienst, dié de urgentie van de woningaanvragen beoordeeld en die in het algemeen bij de gehandicapten even weinig geliefd is als de verzeke- ringsgeneeskundige van de bedrijfsver eniging bij zieke fabrieksarbeiders in de textielindustrie. vooral de nieuwe bestrating is een ge- Lllllt OI1S IcVCIl weldige verbetering, kunnen bewoners en winkelend publiek weer vrijelijk hun diverse gangen gaan. Tenslotte is dan toch een eind gekomen aan alle narig heid waarmee de Smidspadbewoners en winkeliers zolang te maken hebben ge had. I Menig woningzoekende uit dit dui- I zendtallig Tilburgs leger zou zich de I vingers aflikken bij het vernemen van I deze berichten: de bouwvergunningen I zijn verleend, een opdrachtgever is ge- I vonden en de financiering is rond, wilt I u hier maar gaan wonen? Maar zo sim- I pel is het dus niet. I Voor de op zichzelf bevreemdende om- I standigheid, dat er zich geen liefheb- I bers voor de gehandicaptenwoningen I hebben gemeld, geven diverse bij deze I projekten betrokkenen uiteenlopende oorzaken. Volgens de heer H. Aussems, hoofd bewonerszaken van woningbouwvere niging «Samenwerking» is een van de voornaamste oorzaken het informatie bij de gehandi over de huisvestingsmog er ten behoeve gecreëerd of creëerd. andere oorzaken worden aangege- door Annemiek Reynders (tel. Kroese (tel. Tielijk gehandi- apt. zelfstandig wonend, en lid van de '’ereniging Aangepast Wonen (VAW) en door de heer F. Heere van het In formatiehuis Gehandicapten aan de Leonard van Vechelstraat 2 in Tilburg. Eenmaal per jaar wordt er hard aan de bel getrokken om wat meer aandacht te i voor de nierpatiënten uit onze eigen omgeving. het woord «dialyse» leest, dan weet u waarschijnlijk ai wel waar het om nen wij ervoor z lat. Dank zij de veelvuldige propaganda via pers, radio en T.V. weten de meesten Vereniging Tilbi o u«t het hier patiënten betreft, waarvan de nieren door een of andere aandoening nanciële zorgen is. zijn aangetast en dus niet meer functioneren. Wilt u deze mensen direkt helpen met geld, dan is dit altijd welkom bij de ■Rabobank op nr. 11.13.04.636 ten na- ut ut- me van Dialyse Vereniging Tilburg of latiënten, S*ro nr- 3013395. Wilt u deze vereni- - ging steunen en er zelf ook een genoeg lijke middag aan beleven, reserveer dan vast 2e paasdag die fantastische nierr inge kontakt, het de week vol van voorlichting, bjjzonderhed6en gezamenlijke weten be) dan de heef Meesters intspanmngs- 421537 en u krijgt per omgaand( gegevens thuis bezorgd. «Waarom nou kleien?», zult U mis schien denken. Door gewoon bezig te zijn meent het Dagcentrum de drugs problemen van de ver-’—L---- aan te kunnen pakken wig te blijven praten. Vrije-tijdsbesteding is voor de meeste junks een groot probleem. Op het Dagcentrum is dan ook veel te doen: t alleen tekenen, schilderen óf «.icien, maar ook tafels of krukjes ma- '•'i, bakfietsen repareren, die andere iks dan weer voor een verhuizing «unnen huren. Door zo bezig te zijn vullen de verslaafden hun leven weer zinvol in. De bewoners van het Smidspad zullen deze gebeurtenis niet ongemerkt voor bij laten gaan. Zaterdag 27 maart is de dag waarop zij het een en ander met feestelijke aktiviteiten gaan vieren. Het programma ziet er als volgt uit: om half drie wordt de straat geopend door Liesbeth Alferink, de projektleid- ster van het buurtburo. Om 15.00 uur innen de kinderspelen in en om waar ook een tentoonstelling t Smidspad ingericht is. De kin- :n duren tot 17.00 uur. Dan, i 20.00 uur, begint de feestavond, ongetwijfeld tot in de kleine uurtjes zal duren. Het is bijna overbodig om te zeggen dat alle jonge en oude Smidspadbewo ners van harte welkom zijn op deze feestelijke zaterdag. Ook oud- Smidspad-bewoners zijn bij deze uitge nodigd. zelfstandige spreid over dit terivi capten, die daarbij hebben, desgewenst i lerlei aard in te roef eens op het terrein aanwtz. hulpdienst, dag en nacht. Nog een woonvariant is: een woon vorm, waarin 30 woningen naast el kaar gegroepeerd zijn, deze wordt in Tilburg Noord gebouwd en binnen kort in gebruik genomen. Weekend Kinderachtig of niet, vele bezoekers zouden graag zien dat het Dagcentrum ook in het weekend open was, want juist dan slaat de verveling vaak toe. Bezoekers komen graag naar het Dag centrum toe. Joop, Dries en Jan zijn gefingeerde na men. Dit verslag is samengesteld door Frans- zi '.'crJeuzeldonk en Joep Auwerda.

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1982 | | pagina 1