DE KOERIER In de Brand Uit de Brand EN E Per Raptim-Koerier naar wervelend Wenen ;te on IJS W MCCIW Krisj Krasj Kresj: ^HANDYMAN De Koerier in het zilver CORDUROY WIN EEN GRATIS KOSTUUMS DROOMREIS!!! ek 1 «de KLOKKENHAL» De grootste klokkenspeciaalzaak van Brabant Korvelseweg 155A, Tilburg. Tel. 013-436884 t.o.v. Rabobank door de poort j 29,95 volledig wasbaar - de zwoeger ri 1982 pagina 24 WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANT Oplage 74.950 ex. Verschijnt in geheel Tilburg - Goirle - Riel - Loon Op Zand - Udenhout - E),erkel Enschot - Oisterwijk - Moergestel en Hilvarenbeek. IE 25 februari 1982: I J Ibert, 10.- vc IS zou INBRAAK VERNIELING DIEFSTAL Matthijssen van Santen bv Jus Attracties useen 436010 nou s meer hoe Keizerstad s Schuttersveld slecht onderhou- Verzamelaars Vereniging Tilburg - blauw - zwart - grijs - beige ie wij i we Donderdag 25 februari 1982 26e jaargang nr. 1251 INTERNATIONALE RUILBEURS met TENTOONSTELLING g Krisj Krasj Kresj '<ers en ouders van de Een foto van het imposante slot Schönbrunn, vr uit het Habsburgst [s°pMRETkEN LLE B U K O u D lat wilt voorkomen, I dan tot Vorige week werd aan Wethouder v. I De kin< haus en c 3 de e ge- iirekt i verband igsgevaar. w option - Hef niet tocht kelt i ker buq mor is, iét Alle onderdelen voor uw" Met dit voorval :rde er al die monumen- /olle verleden, zoals keizerlijk slot Schön- eigenaardige Palmen- andere leidsters vezamelen de ideren, maar voordat ze via de trap naar beneden kunnen (via de Inlichtingen tel. 013-432392 Entree 2,00 p.p. Kinderen tot 15 jaar 11,00 4 zaterdag Slechts 189, NODACON Hasseltstr. 195A, Tilburg Telefoon 425487 F ^SÜE EZ4 STEMT St.-Ceclllastr. 34 Tilburg Tel. 013/* T.B.B.S. erkend. Vrijblijvend advies. Zaterdag 27 februari Strand-restaurant Recreatiepark Beekse Bergen Zael open 9.00 tot 17.00 uur Als U de wend U i vroeger de residentie van de keizers se huis. En op rier aar vereld- id ge weest. Vanzelfsf zikale t.a vervolg bloeiend keu- eeft vlam seconden >ut als een I.S. PLEIN 14 - 5014 DA TILBURG 3IRO 1126745 De leidster probee sluiten, maar dat Zé waarschuwt beneden, die brandweer belt. siEvE RETTIGE :TREE- MAAR ILAAGDE AMILIE- IG. CLUB UNTU En natuurlijk zijn e ten uit het roemvc het voormalige brunn, met het te klein vol- i voor kinder- slaapruimten «Het heeft er de schijn van, dat het ge meentelijk apparaat, ondanks allerlei mooie beloften niet écht werk van een aktief beleid tot herhuis’ van de Krisj Krasj Kresj, en toch een beetje op zijn t Maar wat ons hand vol! Na bellen, wacf resultaat zijl meente doet er a vaart te zetten'achte kan het men bij 1 te besh beetje, ook ter kennis irbij een prijzenpot rM,ibking wordt ge- Raptim Volgende week is het zover: in de Tilburgse Koerier van 4 maart zult U kunnen aanvallen op onze grote jubileumpuzzel. waar1-’; -- van alles bij elkaar ruim dertienduizend gulden ter beschikkii steld door de Tilburgse Koerier en het Tilburgse reisbureau k 1 op het stadhuis het «Zwartboek huisvesting Puyenbroek overhandigd door enkele gebruike Kresj. r De huidige Krisj Krasj Kresj aan de Tivolistraat. Het den, brandgevaarlijk en onhandig wat be Puzzel mee met onze jubileum-puzzel die in de extra-editie van 4 maart zal verschijnen, met een prijzenpot van 15.000,* aan reizen. sert de deur te gaat moeilijk, de koördinatrice onmiddellijk de Aangezien alle kinderen op etage van deze toiletruimte bruik moeten maken, moet di gehandeld worden in met eventueel besmetting voor de kleintjes zijn er niet eens, dus die slapen tussen het speelgoed -in. Ontmoetingsruimte voor ouders on derling, voor gesprekken tussen ouders en leiding, koffieruimte voor de lei ding, kantoor voor de koördinatrices: het moet allemaal in één en dezelfde ruimte gebeuren. lingen zijn Gemeente allang letruimten, groeps let hou- van de van be- Koestraat 89, Tilburg Telefoon: 43.21.35 I- I Donderdag 10.32 uur. Op de le etage van de Krisj Krasj I Kresj is men bezig om warme I chocolademelk te maken voor de I groepen van de 1-2 en 2-3-jarigen. I Tijdens het warm worden van de melk, vraagt één van de kinderen in het aangrenzende toilet om de billen af te vegen. De leidster gaat even weg van het kooktoestel, en ziet tijdens het af- I vegen van de billen, dat het kind I in haar ontlasting duidelijke symptomen van diarree heeft. :ven alleen maar het woord mu- laten vallen: op muzikaal ter- Wenen zeker vanaf de zeven tiende eeuw tot aan de tweede we letterlijk toonaangevenc Onhygiënisch - De hygiënische voorzienir slecht. Er zijn te weinig toile,, v die bovendien een stuk van de j ruimten afliggen, en slechts me ten schotten afgeschermd zijn keuken. Hierdoor is het risiko smettingsgevaar erg groot. - De groepsruimten zijn te gens de geldende normen v dagverblijven. Aparte s1 sbben B W in juli it genomen, om Do- j Krasj Kresj toe te UITGAVE DE TILBURGSE KOERIER B V. OPRICHTER. J.H. G. DE BEER DIR. T DE BEER-DOUWES REDAKTIE EN ADMINISTRATIE: N.,‘ TELEFOON 013-430783 - POSTGI ’rotejubi- Wie anuheve s -usd*tu groot geworden eheel ver- afscheidingswand tussen de ken en de toiletruimte het gevat, en binnen enkele se brandt het kurkdroge hou, fakkel. Zoals het een ware metropool betaamt heeft Wenen daarnaast aan de bezoe- '*r talloze musea, galerieën, schouw burgen en vele andere culturele en mondaine attracties op wereldniveau te bieden. 5 maart, wanneer de hele Koe- in het feesten is, zullen wij aan u denken, terwijl u ingespannen aan het en bent om maar de goede op- bij elkaar te scharrelen: maar t laatst lacht, lacht ook hier het beste, want als wij hier op de Koerier al lang weer tot de orde van alledag zijn teruggekeerd, valt, enkele weken na het verschijnen van de grot: leumpuzzel, bij een aantal van u lezers, de aankondiging in de bus de gelukkige winnaar bent g'*” van bijvoorbeeld een geheel ver zorgde weekend-vliegreis naar de oude metropool Wenen. Omdat de andere leidsters onmo gelijk uit hun groep weg kunnen, begint de leidster gelijk met door spoelen, verschonen en desinfec teren. Als ze daarmee klaar i ruikt ze brandlucht: de melk i overgekookt, en een naast he kooktoestel liggende theedoek heeft vlam gevat. Ook dé houten ms, het Belvedere, de Stephansdom de Staatsopera. t tot nu toe nog niet gebeurde begint het onlangs gepubli ceerde «Zwartboek huisvesting Krisj Krasj Kresj». Niet om onnodige pa niek te zaaien, maar om de vinger te leggen op een p lek die al jaren zeer doet. Want, aldus het Zwartboek: «Gezien de gesteldheid van het pand waarin de Krisj Krasj Kresj is gehuis vest, is de dreiging dat bovengenoem de situatie werkelijkheid wordt, wel degelijk aanwezig». Het Zwartboek geeft een dedetailleer- de opsomming van tekortkomingen in het pand aan de Tivolistraat, dat als kinderdagverblijf volstrekt ongeschikt is. Om een paar voorbeelden uit het Zwartboek te noemen: •- Het gebouw is volstrekt onveilig, vooral doordat de ruimten over 3 ver diepingen verdeeld zijn. Er is maar 1 brandtrap, die zoals in bovengenoemd voorbeeld, lang niet altijd te gebruiken is. Zelfs met investeringen van meer e heeft er nooit van de beroemde Spaanse Rijschool gehoord, of van het itste pretpark in Europa, het Pra- Het voormalige bedrijfsgebouw van Dorefa aan het Smidspad, waarheen de Krisj Krasj Kresj graag zou verhuizen. Het pand is als kinderdagverblijf gemakkelijk ge schikt te maken. UNO-city Maar ook is Wenen de hedendaagse H hoofdzetel van een fors aantal interna- tionale organisaties en instellingen, die geleid hebben tot de bouw van een hy permoderne «UNO-city»: Wie het geheel verzorgde weekend i naar deze opwindende stad in de j wacht weet te slepen wordt door de be hoedzame zorgen van reisbureau RAP- TIM te logeren gebracht in Hotel B Karntnerhof, een gemoedelijk en toch B voortreffelijk hotel middenin het een- jj trum van Wenen, gelegen aan de B Grasshofgasse. Door zijn centrale lig- I ging is Kartnerhof een prima uitgangs punt voor wandeltripjes door de bin nenstad, of als het weer meezit, een ritje per fiaker naar een van die gewei- dige wijntuinen net buiten de stad, i waar u onder het luisteren naar een j strijkje kunt genieten van een goed en i goedkoop glas wijn en kunt kennisma- ken met de echte Weners. op de hoogte Iedere weldenkende Tilburger zal zeg gen: had dat dan eerder bij de gemeen te aangekaart, dan was er misschien verandering in gekomen. Maar daar wringt ’m nou net J’ schoen. De gemeente weet het allems allang. Vanaf 1979 hebben bestuur, ouders en leiding van de Krisj Krasj Kresj al van alles gedaan om een ande re huisvesting voor mekaar te krijgen. Ook de GG GD en de brandweer hebben al verschillende keren op de onveilige en slechte hygiënische toe- stand gewezen en zelfs wethouder mevr, van Puyenbroek noemde het an derhalf jaar geleden al: «een onver teerbare zaak en een ontoelaatbare si tuatie». Maar heeft de gemeente er dan ook wat aan gedaan? Niks hoor. Alles wat vanuit de Krisj Krasj Kresj als moge lijke nieuwe ruimte aangedragen werd, liep op niets uit. Nieuwe K K K in «Dorefa» Vanaf vorig jaar juli (7 maanden gele den al weer) is de Krisj Krasj Kresj met de gemeente in onderhandeling, om het voormalige Dorefa-atelier aan het Smidspad te kunnen krijgen als nieuwe huisvesting. Het gebouw is gelijkvloers, en is zoda nig in te richten dat alle noodzakelijke ruimten voor een kinderdagverblijf - langer in elk geval groot genoeg voor de hui- zucht dige «bezetting» van 40 kinderen en hoopvol 7 leidsters - er een plaats kunnën krij- het een l Wenen - eens de keizerlijke en konink lijke residentie en hoofdstad van een wereldrijk, de donaumonarchie Oos- tenrijk-Hongarije, door een schrijver ook wel spottend «Kakanië» ge noemd. Maar niet alleen de politieke hoofd- ‘1 van een machtige staat, op weten- ippelijk en kultureel gebied is We al eeuwenlang en tot op de huidige de hoofdstad 'van heel Midden- Euttopa. We hoeve ziek te rein is brandtrap kan niet meer, want dan moet je via de keuken), heeft de slecht sluitende deur vlamge- vat, en is de brand overgeslagen naar het trappenhuis. Het in hoofdzaak houten trapgat werkt als een trekgat, en staat spoedig in lichterlaaie.De leidsters moe ten met de kinderen in de voor- en achterruimte blijven, sluiten de brandwerende deuren en wachten af, in de hoop dat de lad derwagens van de brandweer tij dig de voor- en achterzijde van het gebouw kunnen bereiken...» GEWELDIGE 1 AANBIEDING g velours - behang rood of bruin damast Géén 50,- maar tot 1 maart l BEHANGMARKT t Smidspad 64 Bij ons kunt U gerust wie het HOGE EISEN stellen aan uw KEUKEN-BEHANG Beslist 100 wasbaar met alle soorten zeep en zelfs met chloor. Natuurlijk alles direkt UIT VOORRAAD J. VAN LOON-OTTEN Hasseltstraat 178 dan f 100.000,- is de veiligheid nooit ‘imaal te maken. .4 gebouw is oud. Deuren sluiten meer goed, daken lekken,ramen Hen, stucwerk van plafonds brok- af en valt soms naar beneden. oorspronkelijk toegezegde bleef na veel heen-en-weer- uiteindelijk maar 2 ton over, jndien», zeggen ouders, bestuur iding van de Krisj Krasj Kresj, rekende Publieke Werken ons met een hoop natte-vinger-rekenwerk voor, dat de verbouwing wel 460.000,- zou gaan kosten, en dat zou te duur wor den. Terwijl wij aan PW konden voor rekenen, dat hun berekening nergens op sloeg en dat onze wensen al voor 265.000,- te realiseren waren. PW zou het nog eens bekijken, maar daar hoor je dan, althans officieel, weer maanden niets van. Wel hoor je in de wandel gangen, dafwe ook nog rekening moe ten houden met een ton aan achterstal lige onderhoudskosten! De cirkelfoto van deze week werd dinsdagmiddag gemaakt op het Heuvelplein. De omcirkelde figuur kan op ons buro de volgende prijzen afhalen: 7,50 van Plantenkas Groenwoud, Stappegoorweg; Kruikenzeiker Streek - VVV Hart van Brabant, Spoorlaan 416-A; twee kaartjes voor Poppentheater Sapperlipopet, Dionysiusstraat 11A; een waardebon voor 1 doosje barbe- n. Bovendien hebben B W in juli cue-worstjes P. v. Amersfoort, Insulindeplein 19; waardebon voor jaarabonnement Openbare Bibliotheek, Koningsplein; n principebesluit genomen, om Do- waardebon voor ijstaart voor 12 personen, Ad Bertens, Ringbaan-Oost 16; een waardebon voor 4 broodjes van Jan van fa aan de Krisj Krasj Kresj toe te Broodje Jantje, NS-plein; waardebon t.w.v. 7,50 Kadowinkel Wolbert, Besterdring 79; een waardebon voor haarverzorging w*jzen- a 10,- dameskapsalon Ter Rele, Bernardusplein 22; waardebon 10,- voor noten of aanverwante art., Mar. Notenshop in de Nou, dan is alles toch voor mekaar zou Familia; waardebon 10,- de Laat, Oerlesestraat 20; een waardebon voor het slijpen van een handzaag, gereedschap en pro- je denken, maar zo gemakkelijk gaat fielslijperij GPS, Ringbaan-Oost 144A; een waardebon voor 1 doos openhaardblokken, Fa. Pekomy, Lovensestraat 10, Til- zoiets in Tilburg blijkbaar niet in zijn burg; 1 waardebon voor 1 jaar abonnement op de vredeskoerier. De winnaar van de vorige week: Erik Bartels, Sibeliusstraat 416, Tilburg. politi staat •el gel tot op k maakt isvesting ,j de zaak jetje op zijn beloop laat, stad is betreft is de maat onder- schaf bijna 3 jaar schrijven, nen a :hten zonder enig tastbaar dag jn we het goed zat. De ge- goed aan, nu een keer “’’ter de zaak, want t echt niet duren», ver- j de K K K, om dan luiten: «Misschien helpt oorlog dat we de hele situatie weest. s hebben gebracht van CRM-staatssekretaris De Boer die op 3 maart een bezoek zal brengen aan Tilb Wie Ifsprekend vindt deze rijke mu- traditie ook nu nog steeds haar in het bestaan van een en bruisend muziekleven Van de 300.000,- gereken én°l

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1982 | | pagina 1