EEN IE dl I 2E |f c fel f I 1 5L r HJS iSTE Bi NODACON i r< *AI ^HANDYMAN EN AMMOL VEUL PLEZIER...!! awj 1 71 Ijl s s 1 CORDUROY D’es wel wè wèrt war KRUIKEN BRUILOFT lis L J ld UUMS tv. 189>- 0 ,-^lr Liari 1982 pagina 24 RENS j IO <-^3 p** s plus plus een 14.55 (foto: de Rooy) ijs! voorberei- 20.30 maandag ook s Refrein. BEGRAFENISONDERNEMING Getuige: Gusje Gèitepark Getuige: Vesje van Lommel URG Oplage 74.950 ex. K arnavalsprogramma 1982 s die wij ien we ons zou Specialist in wandbekleding Donderdag 18 februari 1982 26e jaargang nr. 1260 adres Neffe Jaonel l ut fist duurt van 14 - blauw - zwart - grijs - beige ïiks meer s. et hoe A 0 u. ten. Schuttersveld de Jong- V_ van Dijk f* Behang- <- Verf velring - Spoor- - Schoolstraat - ilsstraat - Pius- Alle onderdelen voor uw’ Paletplein 12 5044JB TILBURG Tel. 013-684619 DENISSEN Wllhelminapark 127 Tel. 42.55.25 b.g.g. 43.33.70 Tot einde van F de maand Ij Slechts Hasseltstr. 195A, Tilburg Telefoon 425487 ekf, Tooke, Drikske en Miet 14.00 tot 17.00 uur. «De dorstige Geiten» en «De Knopperts van Toen», in de echt verbonden op de or de sluitingsceremonie.! ie Twidde. Het motto van Toekomstig a Hil carnavals- publiciteits- en de Carnavals- de maal de i evens verzorgen wij de begrafenissen voor de protestantse begrafenison derneming. Tel. 42.55.25, b.g.g. 43.33.70 Nelleke en Tiest de Géit vènden ut fèn oe te vertellen dè hullie Mieke gao trauwe mee Gust van Giesteren Bij ’n overlijden in uw familie, zowel s nachts als overdag, belt u eerst ons, wij nemen al de zor gen, betreffende de begrafenis of eventueel crematie van u over mèn f ende va e Tilburg, lót of te nin i deze bruiloft carnavalsfeest t met polonaise. s- en evenementen- aan gelegen om de ivalvierders op die maandag- 17.00 uur) een aantrekkelijk, n aktief festijn te bieden. kruikenbruiloft. o° Maandag 22 februari 14.30 Tienerkarna 15.15 Huwelijksvc 16.05 Bezoek van Aan de vooravond van een extra lang weekend, vol plezier en ontspanning, wens W? ik iedere kruik en kruikin zovel inspiratie toe om van Carnaval dat te maken wat je er zelf van verwacht. Beleef het plezier dat je kunt hebben aan de Intocht, de grote optocht op zondagnamiddag, de Kruikenbruiloft en de jeugdoptocht. taval in de Harmonie in de Stationsstraat. voltrekking door Prins Jan de Twidde. Aansluitend receptie, n de Prins en Gevolg aan het Tienerkarnaval. o o O Broodje pintje N.S.-PLEIN - TILBURG Openingstijden tijdens karnaval Vr. - za. - zo. tot 0.400 uur. Dinsdag tot 02.00 uur. Op de kruikenbruiloft r aanwezig op de Heuvel. KINDEREN N KWARTJE (KNAKWORSTJE) Vrijdag 19 februari Kroegendweiltocht Ls.m. Karnavalsstichting Tilburg. Zaterdag 20 februari 14.11 Aankomst van de prinsentrein op het Centraal Station. Ontvangst door Bestuur en Gevolg met daarna een dankwoord van de Prins en een groet aan de Tilburgse bevolking. Ontvangst door-de Burgemeester van Prins. Raad van XI, Bestuur. Ereraad, Gouden Kruikedragers op het bordes van het Paleis - Raad- 15.35 Aankomst van de Prins en Gevolg op het Heuvelplein (7kiosk). 16.30 Receptie van de Prins in de Studio - zaal Stadsschouwburg. Dinsdag 23 februari 13.30 Start van de jeugdoptocht. Route: Korvelplei - Korvelseweg - Zomer straat - Schouwburgring - Markt - Heuvelstraat - Heuvel. 14.40 Prijsuitreiking door de Prins in de kiosk op de Heuvel. 23.45 Prins en Gevolg in de kiosk op de Heuvel voor de sluitir 24.00 Sluiting van karnaval 1982 door Prins Jan de Twiüüv. karnaval 1983 zal bekend worden gemaakt. Gij zèt vür mèn 1 ende van de wereld Mn schóne Tilburg, ge zèèget wèrt. Ik zó oe nöt of te nimmer willen missen Net zó min as unne worst in munne snert. Mee al oe schêns wè zó veul al is bezongen Van koningshoeve tot vürbij de westermèrt Gij zèt vür mèn f ende van de wereld Mn Kruikenstad, ge zèèget wèrt. 1ste couplet. Prins Jan Mee camavai Van dene raod naor daandere Hij wisselt veul van baon- Daor aachter gao n mènneke Nie gróót mar ók nie kléin Zit ie in zunne dienstauto Dan zingt ie deez refrein... Trui en Graotje van Giesteren vènden ut fèn oe te vertellen dè hullie Gust gao trauwe mee Mieke de Géit Receptie Uiteraard bestaat er voor de Tilburgse car- navalsgangers de gelegenheid het bruids paar te feliciteren. Vanaf 15.45 uur wordt receptie gehouden, waar iedereen welkom De receptie - gangers wordt het traditionele Schrobbelèrke aangeboden en een smakelijk stukje roggebrood met Brabantse zult of kaas. De receptie wordt tweemaal onderbroken voor een optreden door de familieleden van bruid en bruidegom. Dat optreden vindt plaats op de kiosk, waarvandaan ook vele Tilburgse carnavalsorkesten dit evenement zullen opluisteren. Daarbij zal zeker aan dacht worden besteedt aan het «bruiloft! - lied», gearrangeerd door Hofskapel de Sleu- telsollers en van tekst voorzien door de Stoethaaspels, de winnaars van het Tilburg se carnavalslied. Met de vele muzikanten op zou het wel eens een groot i kunnen worden, compleet Het is er de publiciteits- commissie dan ook alles r Tilburgse carnav'ik,:“,-,1“t- middag (tot ca. 1 maar bovendien ak Tot ziens op de kruikenbr Zondag 21 februari 13.00 Vertrek van de reclamestoet vanaf Piushaven Noord. Route: Prinsenhoeve - St.-Josephstraat - Heuvel - Heuve laan - Stationsstraat - Nieuwlandstraat - Heuvelstraat - Schouwburgring - Biss. Zwijsenstraat - Primus v. Gils straat - Piusplein - Heuvelring. 16.50 Dankwoord en prijsuitreiking door de Prins vanaf de kiosk op de Heu vel. Twennerkarnaval voor de jeugd vanaf 16 jaar in de Harmonie in de Stationsstraat, met bezoek van de Prins en Gevolg. Kruikenstad Op maandag 22 februari a.s., de cs maandag, wordt door de publicil evenementscommissie van de C stichting Tilburg voor de derde Kruikenbruiloft georganiseerd. Voor de derde maal zullen twee van de Til burgse carnavalsverenigingen, te weten «De Dorstige Geiten» en «De Knopperts van Toen» nader tot elkaar worden gebracht door twee leden van die verenigingen, op carnavaleske wijze, in de echt te laten ver binden door Prins Jan de Twidde. De bruid, lid van «De Dorstige Geiten», is Riet Hoessen. maar zal tijdens het Gainaval Mieke de Géit worden genoemd. De bruidegom. Joop Brouwers, lid van «De Knopperts» heet op dat moment Gust van Giesteren. Beide verenigingen zullen bruid, respectie- f velijk bruidegom op gepaste wijze «uitschie- ten»: vanaf 12.30 uur zullen zij bezoeken brengen bij bevriende verenigingen om ge- zamenlijk het bruidspaar over te dragen aan de ceremoniemeester en uiteraard aan Prins Jan de Twidde. Om 15.00 uur zal het bruidspaar arriveren op de kiosk op het Heuvelplein. waarna om 15.15 de officiële ceremonie plaats vindt. Het Tilburgse publiek kan echter al vanaf 14.00 uur genieten van alle aktiviteiten die rond deze bruiloft georganiseerd zijn: naast twee biertaps, een kraam voor envtensoep en worstenbrood, oliebollen eri belegde broodjes, frisdrank en de bekende Schrob- belèr, verdienen twee aktiviteiten zeker de aandacht van de Kruiken en de Kruikinnen. Op de eerste plaats wordt er voor de kinde ren van 4 tot 9 jaar een kinderboek ge creëerd waar ze kunnen tekenen, kleuren, verven, plakken, enz... Ook de traditionele grabbelton en ballegooien - kraam zal weer aanwezig zijn. Voor de ouderen, maar zeker ook voor de jeugd, treden diverse variëté ar tiesten op. Op een speciaal daarvoor inge richte hoek op het Heuvelplein zullen zij u een staaltje van hun kunnen presenteren. Onze ège Prins Jan de Twidde zal op mondag 22 fibruaori 1982 om 15.00 uur ut plechtig huuwluk voltrekken. Daornao meude ut nuw paor kome fïllisiteren van 16.00 tot 17.00 uur. Agge wilt meude wè meebrengen vür un goei sossiaal doel. (plel 2de couplet. in de Twidde stao deez'jaor Hil erg gLATJES liep t nie rnaval vür aon Mee de T.V. - piraot Dan kunde beter winkelen Daor in de Heuvelstraot Al honderd jaoren leet-ie daor Dés al n hille tèd Ter ere van deez fist kreeg ie Van gemint n nieuw tepèt

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1982 | | pagina 1