DE ih n u 5 KOERIER Hou de inbrekers buiten de deur 119 149 149 139 164 98 149 139 145 187 169 27 298 249 119 359 69 e 99 199 249 Per Raptim-Koerier naar paradijselijk Jersey 59 Alweer drie 57 98 e vrachtwagens uit Tilburg naar Polen - n KARNAVAL ri 1982 pagina 30 WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANT Verschijnt in geheel Tilburg - Goirle - Riel - Loon op Zand - Udenhout - Berkel Enschot - Oisterwijk - Moergestel en Hilvarenbeek. O Bevestiging dievenklauw O Dievenklauw Politie LruJ Foto v. Aarle De Koerier in het zilver met een gezamenlijl Verkeer Keuze uit duizenden stuks Vertrek a.s. maandag 0 0 0 De 1 ilkon I BEGRAFENISONDERNEMING 4.000 m2 SHOWROOM Donderdag 4 februari 1982 26e jaargang nr. 1248 ®°'r Eèngangtfveiligingttchroeven DONDERDAG KOOPAVOND Koerier viert inden dat zo’n ken i prac Alles van 1981 moet weg ware sn te VOORKOMING MISDRIJVEN Een zaak van de politie èn u. WIE BIEDT ER GELD VOOR ONZE LAATSTE BEHANG- RESTANTEN Bezoek onze SHOWROOM Handgeknoopte BERBERS KARPETTEN PERZEN Ook natuurzijden kleden Salonkleden Tafelkleden Halkleden VLOERBEDEKKING J. VAN LOON - OTTEN Hasseltstraat 178 d SJAGGELMERT A.s. zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur. Vredeman de Vriesstraat, Tilburg. rAlle onderdelen voor uw PHILIPS ^HANDYMAN DENISSEN Wilhelminapark 127 Tel. 42.55.25 b.g.g. 43.33.70 Veiligheids- scharnier lagmiddag n Tilburg" treek - VVV I ^:;°nex?ósB2o^txendeur- Pen In een wip verwijderd Informatie energiebesparing van zaterdag 30 jan. t.e.m. za terdag 13 februari. Zie ook advertentie op pagiru 24 l evens verzorgen wij de begrafenissen voor de protestantse begrafenison derneming. Tel. 42.55.25, b.g.g. 43.33.70 Deze reizen wordei menwerking met n dat de reizen ook or de begerenswaardi vallen te winne- verzorgd weel Jersey. Jer Kanaalei' nel Islands. t elke 4 mi :gd volgens /oor de i van Justi dien waarvan t. De e na-worstjt waardebon voor ijstaart voor 12 Iroodje Jantje, NS-plein; waardebo ),- dameskapsaion Ter Rele, Bernai ia; waardebon f 10,- de Laat, ;rij GPS, Ringbaan-Oost 1444 winnares v.d. vorige week, UITGAVE DE TILBURGSE KOERIER B.V. Oplage I 74.950 GX. difT't HdeEbeer-douwes ER REDAKTIE EN ADMINISTRATIE: N.S. PLEIN 14 - 5014 DA TILBURG TELEFOON 013-430783 - POSTGIRO 1126745 Bij 'n overlijden in uw familie, zowel s nachts als overdag, belt u eerst ons, wij nemen al de zor gen, betreffende de begrafenis of eventueel crematie van u over insporten na- is kost 3.150,- 't is uit par al binnen, luto’s te la- jft zeer wei dde! tinuten cijfers statis- titie. lag dus, is het stuk aan tussen de Ringbaan eneluxlaan voorrangsweg andag aanstaande krijgt het NS-plein te maken gewijzigde situaties. Bij i de Enschotsestraat en ring en de Koestraat, dichten in werking ge ien wijziging in die sb ook dat het verkeer BEHANG v.a. 75 -recht moeten komen. ~,erigens zijn deze trans'*' tuurlijk zeer duur: de reis per vrachtauto. Voor één rit ticuliere bijdragen het geld Wie helpt mee de andere ai ten rijden? Uw bijdrage blijf kom op giro 895 te Goirle! t<*n we door kunnen gaan, laat tasie maar eens werken en zich maar eens in dat u de dief in uw eigen huis in zou willen Hoe zou u binnenkomen zon- ïl te vernielen? Reken er via dezelfde weg in de getallen zit hem Als stijging van de diefstallen tuimel- en kiepran Hen van raamgrendels aanbrer /ervloede beeld met draaiknop^ tels; de opschroefbar gen. Het voordeel het de inbreker tijd deling weg te draait ker ergens een hekel aar het wel extra tijd. Very uw raamuitzetter bever' Als laatste tip geven we u het vol gende: let er op en dat is eigenlijk een voorwaarde voor heel het preventief werken, let er dus op dat het houtwerk van ramen, kozijnen en deuren in goede staat is, een goede vergren deling en beveiliging in rot of inferieur houtwerk is weggegooid geld. Wat cijfers In Nederland wordt een inbraak gepleegd van het centraal bureau v< tiek en het ministerie 5 Hierbij zijn niet de gevallen geen aangifte gedaan wordt. De afge lopen tien jaar is het aantal inbraken met enorme sprongen gestegen, van 43373 in 1970 tot over de 180000 in 1980. Hierbij moet echter wel vermeld worden dat na 1970 een aantal zaken Afgeladen, zozeer zelfs dat er nog een behoorlijke vracht achterblijft, dat gaat dan weer met het volgende trans port mee. Afgeladen, i met medic; v. middelen en schoonmaakmiddelen, fjijQfjq jneel die allemaal voor ziekenhuizen in Lu- c *1 blin, Tamow en Rzeszow bestemd ,v‘ waren. VAN DAL tapijtgroothandel Enschotsestraat 238, nabij N.S.-Plein, Tilburg Tel. 421904, b.g.g. 320439 extra pen. U moet u ook realiseren dat een stapel post achter de deur een in breker te kennen geeft dat de bewo ners voor enige tijd afwezig zijn. Ver der is een grote brievenbus makkelijk voorde postbode, maar ook makkelijk is voor de inbreker. Met het bekende ijzerdraadje is uw deur via de brieven bus dan zo geopend. De kierstand- houders en de dievenketting zijn ook ideale middelen om deuren, maar ook s extra beveiliging op de schuif-, ramen te beveiligen. Hierover moet imel- en kiepramen kunt u wej gezegd worden dat er veel slechte lengen, bijvoor- dievenkettingen in de handel zijn, spen of stersleu- ire vergrendelin- van dit type is dat I kost zo’n vergren- ien en als een inbre- kel aan heeft, dan is rvolgens kunt u uv/eiligen met een famild Tilburg dit keer niet hootdzakelijk BEHANG *9E :§l jamenten, medische hulp- V.A. f 3 ct - schoonmaakmiddelen, ^Oriaineel fl JUTE TEXTIEL I per rol l 9.95l onder de geregistreerde diefstallen zijn gaan vallen, die er voor 1970 niet onder vielen, zoals bijv, de ontvreem dingen van bromfietsen en rijwielen. De stijging in de getaller vooral in de stijging van I met braak en de diefstaller fietsen, dit zij nog eens ten ove. v.wvuv gezegd. De diefstal van bromfietsen is. na het invoeren van de valhelmplicht duidelijk afgenomen en vertoont nog steeds een dalende lijn. Maar onze nonchalance ten aanzien van onze fiets en onze andere bezittingen wordt door een steeds koelbloediger wor dende dievenleger zwaar afgestraft. De praktijk Ruim 60% van de inbraken gebeurt via de achterdeur. Een dief wil geen licht, wil niet gezien worden en wil snel bin nen. De achterkant van een huis is meestal de ideale plaats om dan binnen te komen. Daarbij komt dat wij vreemd genoeg de achterkant van ons huis het minst goed beveiligen tegen inbrekers. De achterdeuren zijn meestal eenvoudig te openen. Vaak wordt de deur afgesloten.met een zo genaamde «huis-, tuin- en keuken- sleutel», waarvan er maar zowat dertig, verschillende soorten in de handel zijn. Die zijn zo gekocht, de nummers staan er zelfs op en het lukt dan snel om de goeie te vinden en zo de deur zonder forceren te openen. Een keukenraam kan meestal open en moet dus ook afgesloten kunnen wor den. Dat afsluiten laat vaak te wensen over. Een simpele stevige schroevedraaier is een ideaal middel om zo’n raam in een wip te openen van de buitenkant. Glaslatten zijn handige dingen om daarmee een ruit in het raam te bevestigen. Geen geknoei meer met stopverf. Maar het zijn evenzo handige dingen voor een in breker: de latjes afschroeven en de ruit wordt er zo uitgetild. Over de schar nieren met losse pen hebben we het al gehad, maar nog niet over de een voudige schuifjes ter extra afsluiting van de deur. Een klein schuifje is echt onvoldoende en met weinig moeite te forceren. De sluitplaat van uw ach terdeur is in de meeste gevallen ook van een te lichte uitvoering. Wanneer ereen hoekprofiel aan zit, wordt het al Qeze rejzen WOrden uitgeloofd in sa- beter en het is helemaal goed als het menwerking met reisbureau Raptim, een sluitplaat is met schootkasten. dat de reizen ook organiseert. Eén van De schuif-, tuimel-en draaikiepramen, de begerenswaardige prijzen die er ook vaak te vinden aan de achterkant valien te winnen is een hee) en a, van het huis, zijn grotendeels makke- verzorgd weekendreis naar het eiland hjk te forceren of te saboteren. Met Jersey. Jersey is één van de zogeheten wat fantasie en enkele eenvoudige Kanaaleilanden, in het Engels Chan- hulpmiddelen zoals een schroeve- nel ls)ands. Deze Kanaaleilanden draaier.eenstukstevigeijzerdraad,wat worden gevOrmd door een groepje tangen en misschien een handboortje, schilderachtige eilanden en eilandjes komt een inbreker in veel gevallen vlot voor de kust vt binnen. Zo zouden i uw fantasie beeldt uz bent en ir breken.I der al te veel maar op dat een binnen kan komen. Een dankbaar gespreksonderwerp op een verjaardagsfeestje betreft nog altijd inbraak en diefstal. Niet iedereen heeft dan ai bezoek gehad van één of meerdere ongenode gasten met minder elegante bedoelingen, in de kennissen- en vriendenkring van veel mensen is toch wel altijd iemand die wel met zo’n bezoek is vereerd. En hij of zij zal dan vaak vertellen dat alles goed afgesloten was en dat de dieven steeds brutaler worden. Misschien is dat zo. Maar zeker is ook dat wij het de inbrekers over het algemeen erg gemakkelijk maken. Bij de gemeentepolitie van Tilburg, maar ook in andere plaatsen, kan men u op een vakkundige, onpartijdige ma nier voorlichten. Daar zit men immers als het ware bij het vuur en ziet men zowat dagelijks hoe de inbrekers te werk gaan. Zij kunnen u daarom het beste vertellen wat u moet doen om uw huis inbraakvrij te maken. Bij de poli tie in Tilburg heeft men zelfs beneden in een kelder een speciale tentoon stelling ingericht, waar u op dh manieren getoond wordt wat eer. in breker allemaal kan en wat u kunt doen om het hem op allerlei manieren moeilijk te maken. Ook heeft de politie een preventiekrant en ander voorlich tingsmateriaal klaarliggen voor geïnte resseerden. U kunt zo opbellen om eens nader te informeren. Gisteren, woensdi Lage Witsieba; West en de Ben geworden. Maand; het verkeer op met een aantal het NS-plein en bij de Besterdri zullen dan stopli steld worden. Ee tuatie daar betreft van de Besterdring niet meer links-af mag slaan, de Koestraat in. De cirkelfoto van deze week werd zondagmiddag gemaakt op het SVG-terrein. De omcirkelde figuur kan op ons buro de volgende prijzen afhalen: f 10,- van Tilburgse Koerier; plantenbon t.w.v. f 7,50 van Plantenkas Groenewoud, Stappegoorweg, Kruikenzeiker Streek - VW Hart van Brabant, Spoorlaan 416-A, twee kaartjes voor Poppentheater iverse Sapperlipopet, Dionysiusstraat 11A, een waardebon voor 1 doosje paprika-worstjes P. v. Amersfoort, Insulindeplein 19; en in- waardebon voor jaarabonnement Openbare Bibliotheek, Koningsplein; waardebon voor ijstaart voor 12 personen, Ad Bertens, Ringbaan-Oost 16; een waardebon voor 4 broodjes van Jan van Broodje Jantje, NS-plein; waardebon t.w.v. f 7,50 Kadowinkel Wolbert, Besterdring79; waardebon voorhaarverzorgingaf 10,-dameskapsaion Ter Rele. Bernardusplein22; waardebon f 10,- voor noten of aanverwante art., Mar. NotenshopindeFamilia; waardebon f 10,- de Laat, Oerlesestraat 20; een waardebon voor het slijpen van een handzaag, gereedschap en profielslijperij GPS, Ringbaan-Oost 144A, een waardebon voor 1 doos openhaardblokken, Fa. Pekomy, Lovensestraat 10, Tilburg. De winnares v.d. vorige week, Anita Stap, Cor. Wortelstraat 24. Tilburg. Met elke vrachtauto rijdt stuurslid van dit comité n pektievelijk Janek Kuc; Hulseboom en Connie Voor adverteerders is het moge lijk reclameboodschappen te plaatsen in het nummer van de Tilburgse Koerier, waarin de grote jubileumpuzzel verschijnt. Inlichtingen hierover kunt u ver krijgen bij de advertentie-afdeling van de Tilburgse Koerier, tel. 013-430783. Zelfbestuur Al liggen ze vlak voor de kust van Frankrijk, toch vormen de Kanaal eilanden een onderdeel van het Britse rijk. Deze situatie is nog een overblijf sel uit vroeger tijd, toen grote delen van Frankrijk in bezit waren van de koning van Engeland. De koningin van Engeland is ook nu dus nog het staatshoofd van alle Kanaaleilanden afzonderlijk, die overigens een ver gaande mate van zelfbestuur bezitten. De gelegenheid Even het huis uit, de deur op een kiertje laten staan; een dagje weg met op de voordeur het briefje voor de bakker of de melkboer. Een avondje weg en de sleutel onder de vuilnisbak of de deurmat, allemaal bekende han delwijzen, voor u bekend, maar ook voor de dief bekend en dat laatste ver geten we te gemakkelijk. De sieraden in het laatje van de toilettafel boven op de slaapkamer, de waardepapieren in de linnenkast, het mooie antieke vaasje op een plaats waar iedereen het kan zien. Maar vooral ondeugdelij'k hang- en sluitwerk zoals dat heet. De scharnieren mét losse pen, even de pen er uit tikken, de deur uit de spon ning tillen en hup, de inbreker is bin nen. Het bovenlicht boven de deur is mogelijk te smal om er door te klim men, het zal niet te smal zijn om met behulp van een ijzerdraad een sleutel uit het sleutelgat te vissen en zo binnen te komen. Dit zijn maar wat voor beelden. Preventie U kunt er wat aan doen natuurlijk. U kunt het de mogelijke inbrekers knap lastig maken. Zo lastig zelfs, dat ze maar besluiten naar de buren te gaan, want daar zal het iets makkelijker gaan. De kreet: «Als ze binnen willen komen, dan komen ze binnen», gaat een heel eind op. Maar dat betekent nog niet dat u dan maar beter niets kunt doen en de inbreker als het w uit moet nodigen om bij u binner komen. Wat kunt u doen? Een heleboel! U kunt er bijvoorbeeld voor zorgen dat uw hang- en sluitwerk goed is. Enkele tips: in plaats van scharnieren met losse pen kunt u beter de zogenaamde paumelle gebruiken of de scharnier met klauw of dievenklauw. De slot- plaat zou een sluitplaat moeten zijn met schootkasten. In plaats van een eenvoudig slotje op uw achterdeur verdient het aanbeveling een degelijk cylinderslot op de deur aan te brengen per rol De drie vrachtwagens, die komende fe- I per meter2.55g ajKS'M |behangmarkt van de geslaagde ophaalactie in de Smiospad 64 magazijnen van het hulpcomité zijn Onze kollektie kleding is binnen. Zorg dat U er op tijd bij bent. Het voorkomt teleurstellingen. De eerste keus is de beste. JANSEN Etalage kado feestartikelen Korvelseweg 257 - Tilburg - Tel. 013-430801 Diepenstraat 116A - Tilburg Belastingvrij En vergeet u niet: de Kanaaleilanden zijn een belastingvrij gebied! Nadat u in de verzorgde entourage van een N.L.M.-vliegtuig (de N.L.M. is de Nederlandse Luchtvaartmaat schappij, een volledige dochteron derneming van de K.L.M., vooral ac tief op de kortere afstanden) naar het eiland Jersey bent gebracht, wacht u daar, in het pittoreske stadje St. Bre- delade’s, het door Raptim speciaal ge selecteerde Hotel Portelet, een rustig, iets verhoogd en vrijstaand gelegen eersteklasse hotel met schitterend uit zicht op de baai van St. Aubin’s. Royale tuin met terrassen, een ver warmd zwembad en tennisbanen. Het hotel beschikt over een bar. een res taurant en een danszaal. De kamers zijn voorzien van bad, balkon en ge ven uitzicht op.de baai. Dé winnaars van het reisje naar Jersey kunnen kortom zichzelf feliciteren met hun prijs! De Tilburgse Koerier viert op 5 maart a.s. zijn zilveremjubileum. En omdat wij van Unieke ligging de Koerier vinden dat zo’n feest er niet alleen voor onszelf is, maar ook voor onze r-, trouwe lezersschare, hebben wij onze grote jubileum-puzzelaktie georganiseerd, orl|fstrnnm hm ,s" seld door grillige rotspartijen en lieflijke baaien, maken de vergelijking met het zonnige zuiden gerechtvaar digd. Jersey is het grootste, meest zuidelijk gelegen en drukst bezochte eiland. U kunt er diverse historische plekjes, kastelen en musea bezichtigen. De hoofdstad, St. Helier, evenals de tweede stad, St. Bredelade’s, liggen aan de zuidkust. Het eiland biedt u een royale keuze aan bad-^ strandt en sportgenoegens, als tennissen, paardrijden, golfspelen, surfen, wa- terskieën, zeilen, onderwatersport en vissen. Per boot kunt u excursies ma tt naarde naburige eilandjes met hun ichtige natuurreservaten. Deinzamelingsakties,dieopdorps-en Met elke vrachtauto rijdt een be- wijkniveau de laatste weken in Tilburg stuurslid van dit comité mee (res- en omgeving zijn gehouden ten be- pektievelijk Janek Kuczek, Martin hoeve van het Poolse volk, zijn een Hulseboom en Connie van Beunin- buitengewoon groot succes geworden, gen), waarmee gewaarborgd wordt dat Zo overweldigend is de positieve de spullen terecht komen daar waar ze reactie van de Middenbrabanders ge- terec’ weest op het appel van het comité Over «Tilburg e.o. helpt Polen», dat aan staande maandag al drie afgeladen vrachtauto’s naar dit geteisterde land kunnen vertrekken. de schuif-, kunt t n bijvor,r- :rslei tdelii maar eens ■eens it :n huis u binnc verr dief mdrei séén\ _n, in L Deze Kanaaleilam >rmd door een ge eilanden en eil van Normandië. k' -

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1982 | | pagina 1