DE 1. Afdeling 5, burgerzaken Zaligverklaring Peerke Donders KOERIER 75 Willem II rekent op Tilburgs publiek 27 119 57 187 145 149 98 139 249 129 69 149 69 92 1021 129 99 129 145 99 o ten89 39“ Per Raptim-Koerier naar Bruisend Berlijn 95 F L f&mila Tiiburg 25 WW- «de KLOKKEN HAL» 1982 pagina 28 WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANT verschijnt in geheel Tilburg - Goirle - Riel - Loon op Zand - Udenhout - Berkel Enschot - Oisterwijk - Moergestel en Hilvarenbeek. Zaligverklaring Voorlopige aanmelding om de in het zilver NU V.A. ct. LAATSTE WEEK MATEN. 39-46 PIUSPLEIN 54 TILBURG enz. enz. 10 JAAR militaire zaken en R "I gen. wel t Ipeter emmen] Donderdag 28 januari 1982 26e jaargang nr. 1247 De Koerier 0.75 1.00 1.50 2.00 De Tilburgse Koerier viert J□laats al eerder I •ei. uw. u .«.ten meevieren. «°voerd in het nummer var r al vertelden Tilburg, i 10, ECHTE KORTING Speciaalzaak in Perzische tapijten JOEP STRAATMAN Noordhoekring 19, tel. 013-422584 Voor kwaliteit en service. Ook na aankoop Pater Petrus Donders, gebo ren op 27 oktober 1809 in Til burg gaat in de tweede helft van de maand mei van dit jaar zalig verklaard worden. Deze berichten bereiken ons vanuit Suriname. ter wereld ^programma :1 vertegen- jorden: voor i van reizen burgse I 430783. zijn er poging e komen tot Informatie energiebesparing van zaterdag 30 jan. t.e.m. za terdag 13 februari. Zie ook advertentie op pagina 26 alles bij elkaar met boete op adembenemende wijze de i zins zich aan deze Den Uil Tuinstr. 23 en IJzerstr. Tijdens de opruiming 20 - 30% korting op rietwerk en manoumeubelen Per paar met 4 duidelijke 7 nederlandse gebruiks- j aanwijzing I slechts 4,95. uvel- ilburg, radikale opruiming van zuivere lederen merkschoenen in naturel-bruin, van: 79,90 PATISSERIE WALTER VAN ERVEN Burgemeester van de Mortelplein 58, telefoon 671091 Vrijdag 29 januari 1982 zal het precies 25 jaar geleden zijn dat wij onze banketbakkerij aan het Burgemeester van de Mortelplein openden. Uit erkentelijkheid voor die fijne tijd met U, onze cliënten, voor iedereen: "g is namelijk open is. Want komen meer ing burgerza- deze afdeling is voor het pu- inig- »redenen laar wat In Tilburg verkrijgbaar bij: Drog. Part: v. Eysden, Heuv straat 57, Paletplein 16, Til! Drog. Guus Franken, Wagnerplein, Leharstraat, Ad de Jongh, Besterdplein Tilburg. Koestraat 89, Tilburg Telefoon: 43.21.35 BEHANGMARKT BEHANGMARKT t? Smidspad 64. Volop parkeergelegenheid. inget vel gepraat over de toen is voor de lags 2-6 ,50 -s 22,50, UITGAVE DE TILBURGSE KOERIER B V. Oplage I 74.950 GX. dirRItHde beer-douwesER REDAKTÏE EN ADMINISTRATIE: N.S. PLEIN 14 - 5014 DA TILBURG TELEFOON 013-430783 - POSTGIRO 1126745 VRIJDAG 29 EN ZATERDAG 30 JANUARI VANAF 9.00 UUR Onze specialiteit: Hazelnoot Progrestaart» van f 14,25 voor f 9,95 o l op 5 maart a.s. zijn vijfentwintigjarig bestaan. Zoals wij op deze plaats al eerder hebben aangekondigd willen wij dit voor ons heuglijke feit door u laten meevieren. En wel door onze grote juibleumpuzzelaktie, die wordt gevoerd in het nummer van 4 maart a.s. Zoals wij u in het eerste nummer van dit jaar al vertelden zijn er voor de goede oplossers van deze puzzel voor meer dan dertienduizend gulden aan reizen te winnen, die de Tilburgse Koerier uitlooft samen met het eveneens Tilburgse reisbureau Raptim. ’s middac uur 12,50 avonds inklusief schoenen. Sportief en ge zellig uit. U bent van harte welkom in T/'ï/H.HX-n’? ,1 13^ Voor adverteerders is het mo- gelijk, reclameboodschappen te plaatsen in het nummer van de Tilburgse Koerier, waarin de grote jubileumpuzzel ver- schijnt. Inlichtingen hierover I kunt u verkrijgen bij de ad- I vertentieafdeling van de Til- Koerier, telefoon 013- Behang 1/2 prijzen Van 1.50 nu Van 1.95 nu Van 2.95 nu Van 3.95 nu Het bureau militaire zaken verzorgt de zaken die met militaire dienst te maken hebben zoals b.v. uitstel. Het bureau burgerlijke stand verzorgt de aangifte van nieuwgeborenen, de overlijdens akten, de zaken die met een huwelijk te maken hebben en ook echtscheidin gen passeren daar de ambtelijke molen. Ook de zgn. bijzondere akten; akten die Zonder B.H. een stralend figuur, dat kan met de „Lady-Cup”. Dit zijn zelfklevende cups (B, G en D), die zonder bandjes of haakjes U een stralend figuur z~x geven. Ideaal bij strepless-disco- fy, kleding en bij N J-sportenspel. Plannen Het bestuur en de supporters van Willem II hebben een aantal plannen in voorbereiding die tot enige finan ciële verlichting moeten leiden. De supporters willen een aantal bingo- avonden gaan organiseren en zij wil len, in navolging van F.C. Utrecht, een artiestenavond gaan promoten. Het bestuur heeft een drietal plannen in ontwikkeling. Het wil in samen werking met een speelautomatenex ploitant op 50 plaatsen in Tilburg speel- en fruitautomaten neerzetten. En als de plannen doorgaan hoopt het bestuur 50% van de opbrengst te krij gen, ten bate van de club. Hiervoor is echter toestemming van de gemeente nodig en daar wordt op gewacht. Een ander plan wat in de maak is heeft betrekking op een autospeedway. Die zou georganiseerd moeten worden op de sintelbaan in het stadion. Het derde plan behelst een kledingsaktie. Als het allemaal doorgaat zullen in heel Til burg plastic zakken verspreid worden die te zijner tijd dan weer, liefst gevuld met kleding, opgehaald zullen wor den. Er wordt bij 1 realisatie van nen gewerkt e levensvatbaar zeggen volgen: lem II, Evi l .J. Middenstand en bedrijfsleven Er wordt ook aktie gevoerd onder de Suriname Peerke Donders is op 14 januari 1887 in Batavia (Suriname) gestorven en begraven. Later is zijn stoffelijk over schot overgebracht naar de Petrus en Paulus kathedrale kerk in Paramaribo. Pater Donders is overleden na een ar beidzaam en opofferend leven bij de melaatsen. Op 22 jarige leeftijd ging hij naar het klein-seminarie te St-Michielsgestel en hij werd in 1841 tot priester gewijd. In 1842 vertrok hij naar Suriname. Deze Tilburgse missionaris trok zich het leed van de melaatsen erg aan en in 1856 werd hij pastoor in Batavia. Ba tavia was toendertijd een leprozen- of melaatsenkolonie aan de rivier de Coppename. Hij zette zich daar vol ledig in voor de melaatsen en wordt daar nu «de vader van de melaatsen» genoemd. In 1866 werd de Surinaamse missie bij de redemptoristen inge deeld, dus trad Peerke Donders toen ook tot deze orde toe. In totaal heeft hij 44 jaar in Suriname gewerkt. J. VAN LOON - OTTEN Hasseltstraat 178 Daarom hebben wij voor U een speciaal ta rief g GEVONDEN de voordeligste behangzaak met K:: 't grootste assortiment >1 De vor‘ geen reize een reisbi s nommeerde Bristol Hotel Kempinski. Dit hotel dat van werkelijke topklasse t is, staat aan de Kurfürstendam. in het t hartje van bruisend Berlijn. Uw Ber- i lijnse hotel-kamer is onder andere t voorzien van radio, kleuren tv, mini bar, telefoon, regelbare airconditio ning en geluiddichte ramen. Een voortreffelijke keuken completeert het vorstelijk gevoel, waarmee u uw I weekeinde in Berlijn zult doorbren- I gen. Berlijn, gedeelde wereldstad: wie I van winkelen houdt komt tijd tekort in I het elegante centrum van de stad. I Liefhebbers van de kunst van het I stappen zullen zich geen sekonde be- I hoeven te vervelen in de bonte men- I geling van uitgaansgelegenheden die I deze grootste stad in Duitsland te I bieden heeft. En ook voor degenen, I die van het weekeinde Berlijn een kulturele gebeurtenis willen maken, heeft de stad van Franz Biberkopf een breed scala van mogelijkheden te I bieden. Over de Alexanderplatz ge- I sproken: die bestaat nauwelijks meer. Wat ervan over is ligt in het oostelijk stadsdeel, ofwel: «Berlijn, hoofdstad der D.D.R.» eventueel zijn ook naar deze totaal andere wereld, dit oostelijk stadsdeel, tripjes mogelijk. Kortom, wie in onze grote jubileum- puzzelaktie de weekendreis naar Ber lijn wint kan zonder meer verzekerd zijn van een grandioze belevenis! vereniging organiseert dus reizen maar besteedt die uit aan jureau. Reisbureau Raptim, dat niet alleen optreedt als reisorganisatie en niet al leen als touroperator, oftewel fa- /an kant- en klare reizen. Ook -r-im agent, officieel agent van /el alle andere reisorganisaties en touroperators op elk reis-gebied, zoals Arke-reizen, Belair, Holland Inter national en de Zuid-Europa Stichting vlieggebied, O.A.D., De Jong In- Lia-tours, Evenementen reizen, de Mij. Zeeland, de North Sea Fer- Olsen en noem ze maar op -ejn i agent voor zowat alle Op zondag 8 november trokken meer dan 1200 pelgrims uit alle delen van Suriname naar Batavia, de plaats waar de Pater 27 jaar onder de melaatsen heeft gewerkt. De president van Suri name was op die dag daar ook aanwe zig, vergezeld door een aantal minis ters, door de Bisschop van Parama ribo en afgevaardigden van de Fraters uit Tilburg. Deze bedevaart luidde het begin in van de voorbereiding van de zaligverklaring. De president van Suriname Dr. Chin A Sen sprak enkele woorden en hij roemde de eenvoud van Petrus Don ders. Vooral het voorop stellen van de waardigheid van de mens, door de Pater werd hoog geprezen. Of iemand arm of rijk was, geschoold of onge schoold, gezond of door ziekte gehan- Willem II hard aan de 1 de voorgenomen plan- en of het een en ander r zal zijn valt nog niet te volgens de manager van Wil- Bert Schenk. Wie voor het een of het ander eens een keer op het gemeentehuis moet zijn kan daar meestal zowel ’s ochtends als 's middags terecht. Meestal, niet altijd dus. Als u bij afdeling 5 moet zijn, dat is de afdeling burgerzaken, dan kunt u daar, op een enkele uitzondering na, enkel ’s ochtends uw zegje komen doen. Dit wekt toch wel enige bevreemding omdat die afdeling de drukstbezochte afdeling is van het hele ge meentehuis. De zorgwekkende situatie waarin Willem II verkeert zal zowat iedere Tilburger wel bekend zijn. De schulden die ontstaan zijn voor navorderin gen van de balasting en de bedrijfsvereniging, zo’n 2 miljoen gulden, dreigen de voetbalclub op das om te doen. Toch is Willem II nog niet van zins zich aan deze wurgende omstrengeling over te geven. Het vecht voor wat het waard is. En wat het waard is zal vooral in de nabije toekomst moeten blijken. Er zullen prestaties geleverd moeten worden; zowel op het groene gras alswel op actiegebied. te maken hebben met erkenning van vaderschap, wijzigingen van geslachts naam, adoptie, behoren tot het taken pakket van deze afdeling. Openingstijden Zoals vermeld is afdeling 5 alleen in de ochtend open en wel maandag tot en met vrijdag van 8.30 u. tot 12.30 u. Hierop wordt een uitzondering ge maakt en wel voor de onderafdeling burgerlijke stand. Die is namelijk ook ’s middags open van 2.00 u. tot 3.00 u. Het is niet zo dat u uit de openingstijden kunt konkluderen welke afdeling het drukst bezocht wordt door het Til burgse publiek. De drukstbezochte afdeling de afdeling die het minst op< bij geen enkele afdeling burgers als bij de afdelir ken. En toch is het juist die het minst bereikbaar i bliek. De logica hiervan ontgaat mer een; misschien dat de beweegr J van die beperkte openstelling d; verandering in zouden kunnen bren- beweegredenen van die afdeling te verstaan. Redenen Het hoofd van de afdeling voert een tweetal redenen aan die volgens hem van invloed zijn op de beperkte openstelling. Eerstens is dat het feit dat de afdeling alleen ’s ochtends computeruren tot haar beschikking heeft, ’s Middags niet dus en dat houdt dan in dat ’s middags een aantal werkzaamheden gewoonweg niet verricht kunnen worden. Een tweede reden heeft met de organi- satiestruktuur te maken (de eerste eigenljjk ook), het is namelijk zo dat men moeilijk aanvragers lang kan laten wachten op verdere afwikkelingen van Daarvoor heeft men het systeem ont- A1 vanaf 1913 zijn er pogingen onder nomen om te komen tot de zalig verklaring van Pater Donders. Nu, in 1982 gaat het er dan van komen. Het zijn vooral de redemptoristen geweest die geijverd hebben voor de zalig verklaring. Dit is natuurlijk niet vreemd gezien het feit dat Pater Don ders lid van deze orde was. Wat menig Tilburger misschien niet wist is toóh wel het gegeven dat Peerke Donders zo vereerd werd en wordt in Suri name. Afdeling 5 De afdeling is onderverdeeld in de bu reaus bevolking, burgerlijke stand. Het bureau bevolking verzorgt de be volkingsboekhouding, de paspoorten, toeristenkaarten, rijbewijzen, afgifte en uittreksels uit het register, bejaar denpaspoorten, arbeidskaarten, etc. wikkeld dat in de regel datgene wat ’s ochtends binnenkomt ’s middags zoveel mogelijk afgewerkt wordt. Dat kan als de balie ’s middags voor het publiek gesloten is. En volgens het hoofd v.d. afdeling heeft het publiek geen moeite met deze rege ling. Verandering Als er verandering in dit systeem of deze organisatiestruktuur zou komen dan kan dat alleen via een uitbreiding brïkant v; van het personeel en dat zal met de js Raptj^ huidige formatieplaatsenbeheersingen vrij we' beslist niet gerealiseerd kunnen wor- touror den. Daarbij komt dat het uiteindelyk een politieke zaak is en de verantwoor- delijkheid daarvan ligt bij de gemeente- óp vlieggebied, raad. Er is met de ingebruikname van tra-tours Ever het gemeentehuis wel gepraat over de Kon Mij’ ZeeIa openingstijden maar toen is voor de rjes pre(j Qlsei huidige opzet gekozen. op ander terreil Hoge nood Ook is Raptim Ais het nu echter zo is dat iemand die persé persoonlijk iets af moet halen, 's j ochtends niet kan; dan wordt hem of haar de mogelijkheid gegeven ’s mid dags te komen. Dit gebeurt echter al leen als het echt niet anders kan. Is het voor iemand nog steeds onmogelijk ten burele te verschijnen dan valt er meest al nog wel iets af te spreken. Maar alles bij elkaar blijft het toch bevreemding wekken dat juist de drukstbezochte af deling van de gemeentesekretarie de meest beperkte openingstijden heeft. En of iemand hier nu gemiddeld eens per tien jaar moet zijn doet niets aan deze konstatering af; het is en blijft im mers de drukstbezochte afdeling. En dat het publiek hier geen moeite mee zou hebben is niet helemaal waar. Er zijn wel zeker klachten, of die klachten echter op afdeling 5 gedeponeerd wor den is de Tilburgse Koerier niet be kend. TILBURG BOWLING ZuidOosterstraatl, Tilburg (013 - 433327) Wie in beginsel besluit om de zalig verklaring van Peerke Donders in Rome mee te maken kan zich nu al daarvoor opgeven en wel bij de Pater Donders Vereniging, Postbus 9038, 6500 JW Nijmegen. U dient dan te vermelden met hoeveel personen u denkt af te reizen. Verder moet u uw volledige adres vermelden, ook de postcode en eventueel uw telefoon nummer en of dat u per trein, bus of vliegtuig wilt reizen. De boven genoemde vereniging geeft dit dan te zijner tijd door aan het reisbureau dat zich dan met u in verbinding kan stel len. INLEVERING HUWELIJKSCHEQUES TIJDELIJK NIET MOGELIJK De grootste klokkenspeciaalzaak van Brabant Korvelseweg 155A, Tilburg. Tel. 013-436884 t.o.v. Rabobank door de poort dicaptdat alles maakte voor hem geen verschil. De president besloot zijn woordje als volgt: «We zijn vandaag op Batavia. Die naam is afgeleid van de Bataven of Batavieren, het Ger maanse volk, dat zich bij de monding van de Rijn gevestigd had. Het vol gend jaar zullen we elkaar hopelijk weer op deze plaats ontmoeten, maar dan stel ik voor in «Petrus Donders Dorp»Deze nieuwe naam zal officieel worden vastgesteld». Zo zien we hoe een Tilburger in «den vreemde» geëerd wordt. Tilburgse middenstand en het be drijfsleven. Men probeert plaatsen te verkopen a raison van f 1000,- die dan voor de kopers reclamefaciliteiten zul len bieden. Dit zijn de externe plannen. Intern gaat er gereorganiseerd worden. Zo zullen de salarissen meer op de recet tes afgestemd moeten gaan worden en er zal waar mogelijk is bezuinigd wor den volgens Bert Schenk. Men hoopt er bij Willem II op dat er binnenkort, zo na of vanaf 1 maart lichtwedstrijden gespeeld kunnen gaan worden. Hier voor is echter weer de medewerking van de gemeente Tilburg nodig en daar valt nog niet veel meer over te zeggen dan wat al bekend is. Dit laatste idee zou volgens de mana ger meer publiek aan kunnen trekken, want met de publiekopkomst blijft het maar magertjes gesteld. Afgelopen zondag waren er met de wedstrijd tegen F.C. Twente maar 5500 be zoekers en dat was toch wel tegenge vallen. Men had op meer gerekend. Het is dan ook vooral hierom dat er goede prestaties op de groene grasmat geleverd moeten worden wil Willem II aanspraak blijven maken op een gro tere opkomst. Het is duidelijk dat de voetbalclub de steun van het Tilburgse publiek nodig heeft, ’t is ook duidelijk dat Willem II waar voor het geld van het publiek moet leveren. luchtvaartmaatschappijen en ook van het NS-reisf Trans is Raptim officieel woordiger. Met andere woorden: voor al uw wensen op het gebied van reizen kunt u bij Raptim aan de Heuvel te recht. (Ook voor de zg. begeleide be de vaartsreizen, naar o.a. Rome, San tiago de Compostela, Assisi en Fa tima.) Een van de prachtreisprijzen, die u met de grote Koerier-puzzelaktie.kunt verdienen is een tot in de puntjes ver zorgd weekend naar Berlijn, deze fas cinerende stad midden in Oost- Duitsland (de D.D.R.) die als «uitstal- raam» van het westen ook voor de meest verwende toerist vrijwel alles heeft te bieden. Het reisprogramma houdt indat u met I een toestel van de Britse luchtvaart- I maatschappij DAN-AIR (de enige die I een rechtstreekse verbinding tussen Schiphol en West-Berlijn verzorgt) naar Berlijn vliegt, en ook weer terug. I In Berlijn zelf wacht u dan meteen een I der aangenaamste verrassingen: uw -1 hotel daar is het vermaarde en gere-

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1982 | | pagina 1