DE :e n «Hl I KOERIER i *1 i eeuw Tilburgs onderwijs 57 119 98 65 99 59 215 129 298 748 798 Meester Weijters over viereneenhalve 1298 99 69 en89 Kif 13 Na?1 il Jubileum «Eensgezindheid» uniek in Nederland 75 ROLLUIK BEVEILIGEN^ RAPTIM- REIZEN 1 I 25 „den Resietd" ri 1982 pagina 32 WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANT Verschijnt in geheel Tilburg - Goirle - Riel - Loon op Zand - Udenhout - Berkel Enschot - Oisterwijk - Moergestel en Hilvarenbeek. Boekdebuut van een 87-jarige j BEGRAFENISONDERNEMING Monnikenwerk J Briljanten biljarters in de Hoefstraat Archief ak enz. enz. Kunstmarkt Verslaafd (Foto Paul Hutten) 1 Herkenbaarheid NU V.A. ct. 7/2W8? Donderdag 21 januari 1982 26e jaargang nr. 1246 de naam ;rse reizen Tilburg is, door de bescheiden rol die de stad m de wereldg heeft gespeeld, nooit in overstelpende mate het studie-objt schiedku. 'n saai dot het uit tot ;in ese 0.75 1.00 1.50 2.00 Tijdens de opruiming 20 a 30% korting op rietwerk en manoumeubelen of hij eens m 4' de toenmalij i «Kom toch b. ■I iemand-. derd. J. VAN LOON - OTTEN Hasseltstraat 178 7Ï Den Uil Tuinstr. 23 enIJzerstr. 13 i is al. «Eer jubil brilj voud, eater 119; Ad 7,50 122; een INLEVERING HUWELIJKSCHEQUES TIJDELIJK NIET MOGELIJK i gesloopt che Mu- htergrond mis. Foto Archiefdienst DENISSEN Wilhelminapark 127 Tel. 42.55.25 b.g.g. 43.33.70 leest uit- ver-weg, bus- autorond- "ten in luxe ■aal reizen ividuele ka men met «ring van werd stapje laristie- laten en Weijters binnen chief «verslaafd» troom i een waar beetje het iurgs geschiedenis uit j Raptim de meest izen bewaarheid wor- -- de ervaring en de N.S. PLEIN 14 - 5014 DA TILBURG FGIRO 1126745 BEHANGMARKT BEHANGMARKT Smidspand 64. Volop parkeergelegenheid. jaarabonnement «de Tilbt Marsstraat 6, Hilvarenbeek Foto v. Aarle levensweg gemeenscha verrassenc het «i zullen jniging gericht, van de den, lid ïurtenis oud de in >ns in lang oopcijfers jesters in litge- meer werk bundelen, néstor der :rs werd i meer dan Gezicht op de 12. Op de ac 'k met de ir school stor Bij n overlijden in uw familie, zowel s nachts als overdag, belt u eerst ons, wij nemen al de zor gen, betreffende de begrafenis of eventueel crematie van u over GEVONDEN K; devoordeligstebehangzaakmet lg ’t grootste assortiment iÉ Oplage 74.950 ex. DIR. T. DE BEER-DOUWES REDAKTIE EN ADMINISTRATIE: t telefoon 013-430783 - postc VERZAMELAARS VERENIGING TILBURG Hoefnagels* Janssen Wayers bv P I INTERNATIONALE MUNTENBEURS Zaterdag 23 januari Strand-restaurant I I Recreatiepark Beekse Bergen Zaal open 9.00 tot 17.00 uur Inlichtingen tel. 013-432392 J J Entree f 2.50 p.p. Kinderen tot 15 jaar f 1,- Met de bus v.a. station lijn 42 en 43. J n°g g: ifAirj En omdat Tilburg nu eenmaal niet zo’n belangrijke stad was, moest dat monnikenwerk worden verricht door liefhebbers, ongediplomeerde vorsers van het verleden. Het zijn vooral deze Die betrokkenheid van juist de ge meentelijke archiefdienst bij de tot standkoming van deze uitgave is niet zo vreemd als men vyeet dat de heer Weijters al meer dan veertig jaar, al voor de oorlog, kind aan huis is in het souterrain van het paleis-raadhuis, waar ons archief zetelt. levens verzorgen wij de begrafenissen voor de protestantse begrafenison derneming. Tel. 42.55.25, b.g.g. 43.33.70 {geschiedenis t gespeeld, nooit in overstelpende mate het studie-object van ge- jdkundigen geweest. Tot ver in de vorige eeuw was het eigenlijk maar lorp, waarvan er dertien in een dozijn gaan. En vervolgens groeide )t een nijvere industriestad, waar nog steeds weinig te beleven viel. Behang 1/2 prijzen Van 1.50 nu Van 1.95 nu Van 2.95 nu Van 3.95 nu hte» boek, want >n de door Ronald Peeters sa- jstelde lijst van zijn publicaties nmmers telt, is het tot enigerlei van artikelen nog nooit eer den. In elk geval raakte korte tijd aan het archief «versla en dit heeft geleid tot een brede str van bijdragen over de geschiedenis van Tilburg, een stroom die in 1940 al op gang kwam maar die vooral vanaf 1960, na zijn pensionering, tot een in drukwekkende omvang is aange zwollen. De titel geeft de inhoud van dit boekje al kort weer. De drie hierin gebundelde artikelen hebben achtereem «School en schooln vóór 1650», - «Eni; onderwijs in 1 1650-1795» en «De hoven in moeilijkhe Ook in de nu gebundelde 3 artikelen merken we de belangrijkste kwali teiten van Weijters' speurwerk op: wetenschappelijke betrouwbaarheid, die echter nergens ten koste van de heldere betoogtrant gaat, want voor alles blijft Weijters de pedagoog, de man die zijn lezers echt iets wil bij brengen, dat bijblijft. Toch heeft Tilburg een geschiedenis, een boeiende geschiedenis, omdat de van elk mens en van elke chap een aantal unieke en rde aspecten vertoont, die «nageslacht» telkens opnieuw i weten te amuseren. durende het rige eeuw het Geldhoven (nu ;rste, met als valide school- positie met alle be- /erdedigt tegen t collega en met 2nd gemeente- ook toen al stad als ran Heer aan de in 1836 en) Tilburgsct Op de achtt voormalig stadhi Kolt. Gem. At Tilburg. Energiebesparend Koude- en geluidswerend door dubbelwandige aluminium lamellen Volgeschuimd met polyurethaan Inbraakbeveiligend. Wij leveren op maat voor woningen en kantoren. Vrijblijvend advies en prijsopgave. Zevenheuvelenweg 50, I Industrieterrein Noord ULmI Tel 013-685961 Postbus 5036, 5004 EA Tilburg In 1939, gedreven door de onbedwing bare nieuwsgierigheid, die de ware ge schiedvorser kenmerkt, zette Weijters zijn eerste schuchtere schreden in deze stemmige ruimten. Op zijn vraag, mocht komen kijken, riep uv Luvuuidlige archivaris hem toe: «Kom toch binnen - we zien hier nooit rand». Dat is inmiddels wel veran- Een van de elementen, die het werk van de heer Weijters zo leesbaar ma ken, is de herkenbaarheid van wat hij beschrijft. De onderwijssituatie in de Franse tijd bijvoorbeeld, met een vastbesloten gemeentebestuur tegenover een schoolmeester annex oranjeklant, wordt ons volkomen levensecht voor geschoteld. Evenzeer trouwens de Gelukkig is het da' burg in het verled over administraties instanties die letter kronieken bijhielden van de gebeurte nissen uit hun tijd en ook opschreven wat er allemaal omging aan inkomsten en uitgaven. Rechts op de voorgrond de school van meester Joh; Markt, gebouwd ir in 1913 (toen ziekschool»). rechts het v™ ca. 1900. Kc Tijdens de gehele opruimingsperiode ECHTE KORTING Speciaalzaak in Perzische tapijten JOEP STRAATMAN Noordhoekring 19, tel. 013-422584 Voor kwaliteit en service. Ook na aankoop MUNT- EN POSTZEGELHANDEL Besterdring 54, Tilburg Telefoon 013- 430053 Supplementen 1981 zijn uit! Davo Nederland Leuchsturm Nederland Importa Nederland Importa Surjname Importa Ned. Antillen Importa Indonesiën En de postzegelkatalogus 1982 is uit f 7,00. Deze week staat, evenals de vorige, voor de Tilburgse biljartvereniging «Eensgezindheidin het teken van een zeer bijzonder jubileum. Het feit wordt namelijk herdacht, dat de verer zestig jaar geleden werd opge Volgens voorzitter J. Schimmel i vereniging en Theo van de Sander van het feestcomité, is deze gebet uniek voor heel Nederlandhoe edele biljartsport ook is, verenigingsverband wordt ze bij or Nederland toch nog niet zo heel I beoefend. «meesterskwestie»die gedi tweede kwart van de vorige schoolgebeuren aan de Ve Wilhelminapark) beheer hoofdpersonen een inv; meester die zijn peril:; schikbare middelen ve~ een ambitieuze jongere c< een aarzelend en weifeler bestuur als geldgever c van groot belang voor de derde partij. Het is te hopen dat de verkoop-” van «Scholen en school mee., Tilburg» zo positief zijn, dat de ui ver kan besluiten om nog i van de heer Weijters te Deze late erkenning van de néstor der Tilburgse historici (Weijters werd in 1894 geboren) is niet meer dan een daad van eenvoudige rechtvaardig heid. Het unieke van dit jubileum werd af gelopen week nog eens bevestigd door de afgevaardigden van de Neder landse Biljartbond, bij het aanbieden van hun gelukwensen aan de jubila- resse. Feestweken, inderdaadde diamar biljarters hebben kosten noch moeke gespaard om de goegemeente van hun feestelijke stemming op de hoogte te brengen: vorige week vrijdag, 15 ja nuari, is het allemaal begonn een feestavond in de kleine kr de leden. Zaterdag de zestiende v e.e.a. voortgezet met eert uitst voor de jeugdleden, een eucharistie- viering voor de overleden lidmaten en tenslotte weer een feestelijke bijeen- komst met prijsuitreiking van het ne- g:- derlaag-toemooi. Afgelopen zondag kwam dan het of- ficiële gedeelte aan bod met een zeer druk bezochte (3.000 felicitanten) re- l¥: ceptie in de zalen van café v.d. Brekel, ife Hoefstraat 166, de thuishaven van ES «Eensgezindheid». En hierop volgde fe dan weer een Brabantse koffietafel en g:’ alweer een feestavond voor alle leden. Het komend weekeinde staat dan Pno te gebeuren, wat voor de meeste lec van «Eensgezindheid» ongetwijfeld De cirkelfoto van deze week werd maandagmiddag gemaakt op de Mahlerstraat. De omcirkelde ons buro de volgende prijzen afhalen: f 10,- van Tilburgse Koerier; plantenbon t.w.a. f 7,50 van roenewc Stappegoorweg, Kruikenzeiker Streek - VVV Hart van Brabant, Spoorlaan 416-A, twee kaartjes voor Poppentheai Sapperlipopet, Dionysiusstraat 11 A, een waardebon voor een slinger echte boerenworst, P.v. Amersfoort, Insulindeplein 1 waardebon voor jaarabonnement Openbar Bibliotheek, Koningsplein; waardebon voor ijstaart voor 12 personen, Bertens, Ringbaan-Oost 16; een waardebon voor 4 broodjes van Jan van Broodje Jantje, NS-plein; waardebon t.w.v. f7, Kadowinkel Wolbert, Besterdring 79; waardebon voor haarverzorging a f 10,- dameskapsalon Ter Rele, Bernardusplein i waardebon f 10,- voor noten of aanverwante art., Mar. Notenshop in de Familia; waardebon f 10,- de Laat. Oerlestr. 20; e waardebon voor het slijpen van 'n handzaag, gereedschap en profielslijperij GPS, Ringbaan-Oost 144A, een waardebon voor 1 doos openhaardkolen. Fa. Pekomy, Lovensestraat 10, Tilburg.Waardebon voor jaarabonnement de Tilburgse Vredeskoerier» p.a. Nieuwlandstraat 1. De winnaar v.d. vorige week: Hr. W. v. Beek, Marsstraat 6, Hilvarenbeek. mensen, amateur-historici, heemkun digen die door hun inzet langzaam maar zeker de geschiedenis voor de tijdgenoot levend maken. Een van deze nooit voldoende in ere te houden aanbidders van Kleio, de muze der geschiedenis, is de heer C.J. iaarom, dat ook Til- Wei->ters uit Tilbur®- leden heeft beschikt Weijters is tot aan zijn persioen, nu 22 :ve en bestuurlijke jaar geleden, onderwijzer geweest en jrlijk boek hielden, zodoende is het niet zo verwonderlijk dat hij zich vooral ook interesseerde voor de geschiedenis van het onder wijs in Tilburg. En ofschoon de heer Weijters zich in de ruim veertig jaren dat hij zich nu met de geschiedenis van Gelukkig is het ook, dat er steeds weer onze stad bezighoudt, aan tal van as mensen zijn, die in die oude archieven pecten van die geschiedenis heeft ge- A I en verzamelingen duiken en daar met wijd, is het toch een terecht eerbewijs, g veel kennis van zaken en een waar dat nu een drietal van zijn artikelen engelengeduld stukje bij beetje het over het onderwijs in Tilburg in verhaal van Tilburgs geschiedenis uit vroeger tijden in een boekje zijn ge samenstellen. bundeld. Weijters’ eerste «echtt ofschoon de door Ron, menges 212 nut bundeling v der gekomc Een gemis van bereikbaarheid, waarin nu, op initiatief van stadsarchivaris drs. G. Steijns, enigermate is voorzien door de uitgave van «Scholen en Schoolmeesters in Tilburg 1532- 1858»een door boekhandel Gianotten voortreffelijk verzorgd boekwerkje. het hoogtepunt van de jubileumviering zal vormen: een volledig verzorgde weekendreis naar Parijs voor alle se niorenleden, met hun dames. Het vertrek vindt vrijdagochtend plaats en op zondagavond hoopt men omstreeks inten ?3-00 uur weer terug te zijn, waarna oeite ^eze daverende feesttiendaagse pas send wordt besloten met een afscheidsboiTel. snsgezindheid», veel geluk met jullie lileum en natuurlijk: op naar het iljant Markt van Tilburg i 1742. Op de achtergrond de Heikes kerk met de ingang van het kerkhof. De school stond tegenover de ingang en de toren van de kerk tegen de kerkhofmuur. In 1617 werd er een nieuwe school gebouwd aan de zuid zijde van de kerk. Aquarel (frag ment) door Jan de Beijer. Part, koll. Tilburg. Ten bate van de K.W.J., afd. Hil varenbeek, wordt op zondag 24 januari een grote kunstmarkt gehouden door meer dan 25 vrijetijds amateu^-kun- stenaars. Deze markt wordt gehouden in het cultureel centrum de Elckerlyc in Hil- varenbeek van 12.00 uur tot 16.00 uur. -c artikelen De deejname varieert van olieverf- ■nvolgens als titel. schilderijen, tekeningen, aquarellen, ilmeesters in Tilburg tten bakken keramiek, glas grave- «.mge notities over het houtsnijwerk, glas in foodB g|as. Tilburg in het tijdvak blazen steengietwerk, folkloristische Sjh°° °P de Ve d’ kleding, broodpoppen, handwerken, ilijkheaen». houtdraaiwerk, droogbloemschil- derijen, beeldhouwwerk, smeedijzer etc. Er wordt geëxposeerd, gedemon streerd en te koop aangeboden. Voor deelname en inlichtingen tel.: 013-420812. Het Tilburgse reisbureau Raptim vooral bekend, de naam zegt het vanwege de diverse reizen die het ver zorgt. Het reisbureau is ondergebracht in een B. V. namelijk Raptim Nederland B.V. Deze B.V. heeft in Nederland twee bureaus, een in Den Haag en een in Tilburg. Verder heeft het nog vestigingen in Rome, Montreal, Sao Paulo en in Rio de Janeiro. De Raptim reisbureaus zijn breed georiënteerd en men kan er terecht voor zowel een spoorbiljet, een hotel reservering als voor de meest inge wikkelde vliegverbinding. Wat dat laatste betreft is de door de met de missie opgedane ervaring een gewel dige steun. Raptim Nederland heeft zich gespecialiseerd op het gebied van congresreizen, incentieve reizen en reizen voor groepen met een bijzon dere belangstelling voor de meest ver schillende onderwerpen. In de loop der jaren heeft Raptim Nederland een enorme ervaring opgebouwd met toe ristische reizen die een zeergrote mate van individuele indelingsvrijheid bieden. De toeristische reizen zijn jaarlijks te vinden in de brochure Rap tim reizen. Brochure In die brochure vindt u de\me eenlopende suggesties voor ve dichtbij privé-rondreizen, rondreizen, avontuurlijke a"‘ reizen, verblijfsarrangementen vakantiedomeinen; allemaal met het accent op het indi> rakter. Zo kunnen bij «eigenwijze» rei; den, men heeft er de ervaring v.. uv kennis voor. Het is dus niet zo dat u, op een enkele uitzondering na, boekt voor een ge heel verzorgde reis die bovendien tot in alle details voor u geregeld is. Dat kan wel maar u kunt in overleg met het resibureau zelf uw indeling maken. Raptims exclusieve lijndienstvakan- tiereizen zijn samengesteld voor indi vidualisten, voor mensen die zelf hun vakantie willen maken en die gebruik willen maken van de diensten van ge renommeerde luchtvaartmaatschap pijen en zich thuisvoelen in de betere hotels. f -

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1982 | | pagina 1