DE Actiegroep Huisvesting Jongeren biedt Gemeente Kankernota II aan KOERIER f SPARIDANS-LOOS Schokkende cijfers over woningzoekenden Leegstand vergroot de ellende onnodig NEGEN RODE-KRUISTAKEN! BU PUZZELSPELENAKTIE IAMIN ^79 Groot en klein goed opgelet. Daar komt de Sint met overheerlijk banket. ar 1977 pagina 44 WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANT Verschijnt in geheel Tilburg - Goirle - 'Riel - Loon op Zand - Udenhout - Berkel Enschot - Oisterwijk - Moergestel en Hilvarenbeek. 4 Beginnend succes van kraakacties Tel. 013-683911. (Foto: Van Aarle) Rondgang Voor een half miljoen prijzen die is. Zaterdag 3 december in 4 kleuren Kindermaten Grote maten Niet duur wel heerlijk. ield. Het DATSUN] INTERIEURVERZORGING Grootste antiekbeurs Burg. Jansenstr. 52-56. (Bij Burg v.d. Mortelplein) HEUVELSTRAAT 50 TILBURG 100e Kruikenmarkt ADIDAS Trainingspakken Huisvest fit in maa uiting ons b mens voor Ook zonder recept. Gratis oogonderzoek. ’t Rid- 16.00 Gijzen - Optiek Koestraat 138, Tilburg Tel. 425197 Bibliotht Bertens. St.-Nicolaas HULP NODIG Iedereen kan na een ongeluk op de BEGRAFENISONDERNEMING DENISSEN WILHELMINAPARK 127S 20 KORTING OP UW MONTUUR (Tot max. van f 20,-) CENTRUM VOOR BETER WONEN meelstraat 31-33-35 paterstraat 39 tel. 013-421513/433860 tilburg Lift aanwezig Eigen parkeergelegenheid UITGAVE DE TILBURGSE KOERIER B V. Oplage 69.260 ex. DIR. J.H. G. DE BEER REDAKTIE EN ADMINISTRATIE N.S. PLEIN 14 - TILBURG TELEFOON 013-430783 - POSTGIRO 1126745 /^l Muzikale begeleiding door Prins Johan Frisco. Einde en ontbinding stoet nabij ’t dershof aan de Leharstraat om uur. Horugel Bechstein van Noord-Brabant in de sporthal te Haaren (3 km van Oisterwijk) op zaterdag en zondag 3 en 4 december telkens van 13.00 - 17.00 uur. DENISSEN A T S U N gemaakt van logem woningwet en de om aan deze praktijk maken. Daartoe heeft in oktober een week de gemeentelijke wc Elzenstr De aktie 1 kring aan smeentelijke traat. blijkt in elk geval in wijde i te slaan. voor Ike inzending wordt dan ook iongen naar het ruime prijzen- nu 59.95 Donderdag 1 december 1977 21e jaargang - nr. 1041 >nge- De eerste kraakacties dit jaar werden muit uitgevoerd door jongeren, die de wo ningnood het sterkst voelden. Zij gin gen spontaan en individueel tot actie over, omdat eerdere pogingen aan woonruimte te komen steeds weer mislukten, zowel bij de gemeentelijke rganiseert betere en op het relring, Til- le maand december gaan wij door met onze 10 KORTING-AKTIE Kom en profiteer. SPECIAALZAAK IN PERZISCHE TAPIJTEN JOEP STRAATMAN Noordhoekring 19 Tel. 422584 - T. in de Hoefstraat. De omcirkelde I ier; een waardebon van f 5,van in P. v. Amelsvoort Snacks BV, 1 extra veel kramen om 2 uur akrobatiek en een fakir The Junk Brothers draaiorgel Country Trush, levende mu ziek elke bezoeker ontvangt gra tis een fraaie ansicht met 5 afbeeldingen van markten nu 49.95 PROTESTANTSE BEGRAFENISONDERNEMING Tl IIWI KW Tel. 425525 b«*«at70 weg of op zee de hulp van het Rode Kruis nodig hebben. Iedereen kan chronisch ziek worden en een vakan tie bij het Rode Kruis als enige moge-i lijkheid ervaren. Iedereen kan in een ziekenhuis terecht komen en een bloedtransfusie moeten ondergaan. Het Rode Kruis zorgt dat er steeds voldoende donors zijn, die hun bloed vrijwillig voor hun medemens in nood afstaan. Voor tienduizenden mensen in ons land is het welfarewerk een uit komst. Voor honderdduizenden slachtoffers van rampen in het buitenland pleegt het Nederlandse Rode Kruis elk jaar op grote schaal hulp te verlenen. Het Rode Kruis is een organisatie voor al dit soort hulp paraat Tienduizenden vrijwilligers staan elk j moment klaar om in te springen. Maar het vakantieschip Henry Dunant en de speciale tehuizen, de ambulan ces en de medische apparatuur, het j bloedplasma en de rampendekens, het materiaal voor het welfarewerk en de - organisatie van al dat werk blijven natuurlijk geld kosten. V andaar deze grote puzzelspelen-aktie, die de deelnemers een gezellig stuk vrijetijdsbesteding bezorgt (en de mo gelijkheid prijzen te winnen), het Rode j Kruis in staat stelt zijn werk met kracht voort te zetten en de hulp mogelijk maakt die talloze gehandicapte mede mensen iedere keer weer nodig hebben. Voor aanvragen zie ook advertentie el ders in dit blad. Eerste spade in De Blaak Eind 1980 moet De Blaak zijn opgeleverd, een project van 1800 laagbouwwo- ningen dat onder meer ten doel heeft de uit de stad naar de omgeving weggetrokken bevolking weer naar Tilburg terug te halen. Maandagnamiddag stak wethouder F Mannaerts, op het bouwterrein, waar de Fa. Heerkens - Van Bavel twaalf eenge zinswoningen gaat neerzetten, de eerste spade in de grond in aanwezigheid van enige prominente personen en van toekomstige bewoners. Het project heeft veel haast, want onze stad is met haar bouwactiviteiten sterk achterop geraakt, wat tot ng komt in verontrustende cijfers over woningzoekenden, waarover elders in blad wordt gemeld. Het gaat er dus niet alleen om woningen te bouwen voor isen, die van buiten de stad weer terug moeten komen, maar toch ook vooral r de woningzoekenden in de stad. Bij 'n overlijden in uw familie, zowel 's nachts als overdag belt u eerst ons, wij nemen al de zor gen, betreffende de begrafenisof eventueel crematie van u over De cirkelfoto werd deze week gemaakt tijdens de St.-Nicolaastocht zondag II. in de Hoefstraat. De omcirkelde Figuur kan aan ons bureau de volgende prijzen afhalen: f 10,van de Tilburgse Koerier; een waardebon van f 5,van Gijzen Optiek, Koestraat; een waardebon voor de slinger echte Tilburgse boerenworst van P. v. Amelsvoort Snacks BV, L. Kanaaldijk 135, waardebon saunabad van Studio Sylphide, Goirkestraat; 4 broodjes Jantje van Broodje Jantje, N.S.-plein; waardebon voor ’n boeket of t.w.v. f7,50 van Bloemensalon Flamingo, Hasseltstraat; waardebon voor een jaarabonnement van de Openbare - heek, Koningsplein; waardebon voor een ijstaart voor 12 personen van ijs- en diepvriesproduktenafliaaicentrum Ad s, Ringbaan Oost; een cadeaubon van f 5,van Boetiek Den Uil, Antoniusstraat; een waardebon voor een zonnebad van het Zonnehuis, Uzerstraat 5; een waardebon van f 10,van Vermaris Hypotheken b.v., Auteurslaan 108; en een waardebon voor 4 Mexicaanse kippen van de Hoefse Pot, Tong. Hoefstraat 19 en een waardebon van f 10,van winkeliers- ver. «de Hasseltstraat». De winnares van verleden week, Tineke de Vries, DJ Jittastr. 29. Nog even en elke Jamin-winkel is als vanouds weer: banketwinkel. Met overheerlijk banket te over. Bovenstebeste boter - banket. Vers van de oven. Rijkelijk gevuld met o zo zachte amandelspijs. Mmmm! Niet voor niets dat we straks zingen: 't heerlijk avondje is gekomen ■mentsverorden e bouwonderneming, *jken een einde te ^it zij onder andere ;k gekampeerd voor woningdienst aan de (meuwwaarde 32.295) Nu 24.995,- Riha Saturn v.d. T.V. met 2 vingersysteem inkl. Ritme 2.995- bij de wo- (onwil?). i Ook >r jongerenhuis- mfronteerd met Route tweede gedeelte: Corellistraat - Componistenlaan - Verdiplein - Doni- zettistraat - Perosistraat - Componis tenlaan - Puccinistraat - Mascagni- straat - Tartinistraat - Bellinistraat - Dirigentenlaan - Stokhasseltlaan - Beethovenlaan - Strausslaan - Lehar straat. bouwverenigingen (SVW, TBV en Samenwerking) Stichting Studenten - Huisvesting Tilburg (SSHT) en Stich ting Jongeren Huisvesting Tilburg (SJHT). Deze «stuurgroep» vergadert al geruime tijd, maar er is nóg geen enkele van deze goedkope woningen (f 100,per maand) gebouwd. De AHJ heeft daarom ook als eis gesteld, dat de vergaderingen van deze stuurgroep openbaar moeten zijn. Dit is sinds en kele maanden het geval. Bovendien wil de AHJ van de ver tegenwoordigers in de stuurgroep een centrale registratie en toewijzing, vol gens normen, die voor iedereen duidelijk zijn. Aan deze eis wordt ge werkt. Voor 1978 zijn momenteel 95 van deze kleine en goedkope wonin gen toegezegd, terwijl in eerste in stanties deze eis «irreëel» werd ge noemd. Het belangrijkste resultaat beschouwt de actiegroep de gewijzigde houding van wethouder Evertse. Het afgelopen jaar heeft hij zich steeds scherper opge steld ten opzichte van de woningbouw verenigingen (met name SVW), die de verantwoordelijkheid hebben voor de sociale woningbouw. Daarnaast onderneemt de AHJ actie tegen huisjesmelkers. De actiegroep eist, dat meer en beter gebruik wordt A.S. MOEDERS Baby-Home Beutler heeft voor uw liefste, alleen 't allerbeste. Baby-Home Beutler heeft een geweldige kollektie kinderwa gens, meubeltjes, en natuurlijk nog heel veel andere artikelen, zoals boxen, kin derstoelen en wandelwagens. Het is beslist de moeite waard dit alles vrijblijvend te komen zien. Ons devies SERVICE - KWALITEIT en de voordeligste prijs Graag tot ziens bjj Baby-Home Beutler, WiMm lUtrat 88-90, Tilburg. De Actiegroep Huisvesting voor Jongeren (AHJ) in Tilburg orj zaterdagmiddag een demonstratie in de binnenstad voor meer, 1 betaalbare huisvesting. De stoet verzamelt zich vanaf 14.00 uur Stadhuisplein. Vandaar trekt men via het Piusplein naar de Heuvt waar om ongeveer 15.00 uur een woonmanifestatie plaatsvindt. De burgse wethouder van huisvesting W. Evertse krijgt dan Woonkan- kernota II van de AHJ aangeboden, evenals de verzamelde handtekenin gen, die de eisen van de jongeren ondersteunen. Enkele sprekers krijgen de gelegenheid een woordje te zeggen over de grote woningnood, met name onder de jongeren en andere minder draagkrachtigen. Vervolgens trekt de demonstratie door de Heuvelstraat naar Van Boxtel, waar één minuut stilte in acht wordt genomen in verband met de leegstand van de bovenverdiepingen, die enige tijd geleden zijn gekraakt. Na afloop is een bijeenkomst in het gebouw van de KWJ, waar meer informatie wordt gegeven over de eisen van de jongeren en de voorstellen, die de AHJ doet in samenwerking met de Bond voor Huurders en Woningzoekenden (BHW) en de «werkgroep huisvesting» van de Tilburgse maatschappelijke instellingen. Deze voorstellen worden door de gemeenteraad gedaan in verband met de behandeling van de begroting, die maandag begint. Huis vesting zal volgende week donderdag aan de orde komen. Tot besluit van het St.-Nicolaas-pro- gramma 1977 hierna de gegevens voor de derde en laatste rondgang in Til- burg-Noord. Vertrek vindt plaats vanaf ’t Rid- dershof (v/h. Schoenmakers Restaria) aan de Leharstraat om 12.00 uur. Route eerste gedeelte: Leharstraat - Lijnsheike - Beethoveniaan - Brahms- straat - Schubertstraat - Van Anrooij- laan - Ingenhovenlaan - Van Breestraat - Van Kalmthoutlaan - Obrechtstraat - Smijersstraat - Lootstraat - Van An- roc.jiaan - Beethovenlaan - Offenbach- straat - Borodinstraat - Bartokstraat - Sibeiiusstraat - Elgarstraat - Vlashof- laan - Componistenlaan - Corellistraat. Muzikale begeleiding door de Show band Tilburg Noord. Aankomst en rust in het 1 De Upelaer, Corellistraat Vertrek 2e gedeelte vanuit wijkhuis om 14.15 uur. Wijkcentrum Gratis magazine lt' Het Nederlandse Rode Kruis is een eigen puzzelspelen-aktie gestart met als doel een groot bedrag te vergaren voor de flananciering van een negental be langrijke Rode-Kruistaken. Het Ne derlands bedrijfsleven heeft hiervoor een enorm prijzenpakket met een totale waarde van f 500.000 ter beschikking gesteld. Iedereen die dat wenst, kan bij het Nederlandse Rode Kruis (Prinses- segracht 27 in Den Haag, tel. 070- 469595) gratis een Puzzelspelmagazine aanvragen, dat speciaal voor deze aktie is vervaardigd. In dat magazine komen niet alleen kruiswoordpuzzels voor, maar ook rebussen en woordenspelen. De deel nemers kunnen zelf het spel kiezen, waarin zij het meest zijn geïnteres seerd. Met ell meegedt pakket. De taken die met behulp van de op brengst van de aktie financieel zullen orden ondersteund, zijn de hulp- :rlening langs de wegen, aangepast :rvoer voor gehandicapten, de Radio [edische Dienst van het Nederlandse Rode Kruis voor de scheepvaart, de bloedtransfusiedienst, vakanties voor chronisch zieken en invaliden, het welfarewerk, jongerenhulpdiensten, internationale hulpverlening na ram pen in het buitenland en de bevor dering van orgaan- en weefseldonor- schap ten behoeve van transplan taties. woningdienst (gebrek?) als ningbouwverenigingen bij de stichtingen voor vesting worden zij gecor lange wachtlijsten. Van de toezeggingen aan krakers vorig jaar, is weinig terecht gekomen. Dit heeft de onvrede onder de jongeren niet gesust, maar versterkt. Ook de opmerking van wethouder Evertse droeg hiertoe bij. Hij zei, naar aan leiding van de eerste kraakacties in ‘-■pn juli: «Wij erkennen jullie rech- maar kunnen deze niet geven. mogen dat recht ook niet zelf nemen. Kraken kan ik niet toestaan, als wethouder.» Gekraakt zijn in 1977 elf panden met als overwegend resultaat, dat 25 al thans tijdelijk beschikbaar kwamen. Confrontaties Dat met kraken alleen de woningnood niet wordt opgelost, was de AHJ vanaf het begin duidelijk. Alle instellingen op het gebied van huisvesting moesten worden benaderd. Daartoe zijn een aantal confrontaties geweest, zoals bezettingen, prikacties, discussies andere demonstratieve manifestatie Daarbij werd op korte termijn streefd naar 150 nieuwe en goedkope woningen voor jongeren in 1978, als eerste stap in de realisering van de nota Van Dam, over de huisvesting van alleenstaanden en tweepersoons huishoudens. Naar aanleiding van deze nota is ook in Tilburg een zoge naamde «stuurgroep» opgericht, waarin zitting hebben; de gemeente, gemeentelijke woningdienst, woning- De Actiegroep Huisvesting voor Jonf ren is opgericht in maart 1977, vanuit de onvrede van een aantal jongeren over hun huisvesting en die van ande ren. Zij besloten gezamenlijk stappen te ondernemen, om verandering in die situatie te brengen. Uitgangspunt van de groep was, dat iedereen die zelfstandig wil wonen (minstens vanaf 18 jaar) recht heeft op eigen huisvesting tegen betaalbare prijs. Dit recht wördt door iedereen 9 volmondig erkend, maar blijkt in de praktijk moeilijk of niet te realiseren voor mensen met een laag inkomen. Vooral de jongeren, met hun mini mumjeugdloon, werkloosheidsuitke ring of studiebeurs toch al kansarm, blijken de meest gediscrimineerde groep te zijn. De nieuwste cijfers over woningzoekenden tonen dit aan. In totaal zoeken 2080 personen onder de 30 jaar en 848 personen boven de 30 jaar woonruimte. Daarvan hebben res- pektievelijk 1.900 personen onder de 30 en 237 boven de 30 jaar géén enkele huisvesting. Deze woningzoekenden zijn zelfs niet geregistreerd. Inschrij ving heeft voor hen weinig zin, omdat zij dan te horen krijgen minstens één of twee jaar te moeten wachten. Kraken Een van de eerste doelstellingen van de AHJ op korte termijn, werd de be strijding van de leegstand, onder an dere door kraakacties. Kraken toont vrij effectief de leegstand aan. Boven dien kan het een waarschuwing zijn yoor andere eigenaars of beheerders, om hun pand niet leeg te laten staan. Ook is het een middel om kracht te zetten achter de eisen voor maatrege- begir. len tegen de leegstand, zoals herin- ten, r voering van de woonruimtewet 1947. Jullie Tijdelijke leegstaande panden moeten volger tijdelij nen uitgevo wordt, ongesc moet nieut de AHJ Eigen financiering zonder aanbetaling. Eigen technische dienst. Stemmen en repareren. Muziekstudie voor het nemen van lessen. Muziekinstrumenten en Bladmuziek 'f^G^sveld Orgels Tivolistraat 67-69 TILBURG Tel.: 013-434762 tand, .onruimte' olijke leegstaande panden moet ens de AHJ worden gebruikt voor .lijke verhuur, tot concrete plan- voor nieuwbouw kunnen worden voerd en sloop noodzakelijk i. Ook voortijdige sloop, of he* schikt maken van woningen, worden tegengehouden, tot iwbouw kan plaatsvinden, aldus in de woonkankernota. teger ring

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1977 | | pagina 1