DE KOERIER 39 a J 4 ..ma Sint-Nicolaas brengt dit jaar geen voorbarige cadeaus voor de kinderen i v AFSLUITING CENTRUM i.v.m. ST.-NICOLAASOPTOCHT SPARUMNS-LOOS Direkteur Engbers 40 jaar bij P.T.T. Ln '3 »i-7 f IAMIN Even naar Jamin voor Kokosmakronen lisgiia de echte sportieve s u modefaars i X - XT?- I 977 pagina 32 WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANT Oplage 69.140 ex. Verschijnt in geheel Tilburg - Goirle - Riel - Loon op Zand - Udenhout - Berkel Enschot - Oisterwijk - Moergestel en Hilvarenbeek. Met instemming van onderwijspersoneel Zwarte Pieten - harmonie moet de maten nog leren zijn /ij sen Zoltst diessenseweg S telefoon 04255 - 15 75 INTERIEURVERZORGING Niet duur wel heerlijk Rode Kruis Sint Nicolaas bazaar schijvens hilvarenbeek Tel. 013-683911. 10 11 (zo.) 12 27 31 32 36 42 43^- ir begin ik niet r>r> meegedeeld rr.e wij deze STRËEK-VVV |Üi HART VAN BRABANT N Ook zonder recept. Gratis oogonderzoek. o de leer- Donderdag 10 november 1977 21e jaargang - nr. 1038 Piet Kerkhof zegt: UITGAVE DE TILBURGSE KOERIER B.V. DIR. J.H. G. DE BEER REDAKTIE EN ADMINISTRATIE N.S. PLEIN 14 - TILBURG TELEFOON 013-430783 - POSTGIRO 1126745 en .00 Gijzen - Optiek Koestraat 138, Tilburg Tel. 425197 BEGRAFENISONDERNEMING DENISSEN Wl LHELmIn APAR K°127S CENTRUM VOOR BETER WONEN meelstraat 31-33-35 paterstraat 39 tel. 013-421513/433860 tilburg Lift aanwezig Eigen parkeergelegenheid 20 KORTING OP UW MONTUUR (Tot max. van f 20,-) /en, l op De Tilburg ise Edelen s - Zwarte Pieten laten tado’s voorlichting rie van Buitenlar artikelen liggende iicapten en al zien pas om vier uur komt de Sint aan op het stadhuis voor de ontvangst door het gemeentebestuur. Te koop: in BERKEL-ENSCHOT RIANTE HOEKWONING met garage en C.V. en BLIJVEND VRIJ UITZICHT Ind. o.a. zit-eetkamer (38 m2), zeer grote keuken, toilet, grote berg- of hobby- rulmte, 3 slaapkamers, badkamer met douche, zolder. Aanv. in overleg. Koopprijs f. 155.000,-k.k. Inl. 013-552879, b.g.g. 03435-1929 DENISSEN A De noordelijke Lijn 1, ikelijk voor het 14.30 1. Noordhoekring - re Bis. Zwijsenstra; Irabantlaan wordt omgeleid seweg - Vc Gasthuisring - Lange, dasev.cg S-Plein v.v. en zal laan. ondervinden. Voor Lijn 6: Station - Groenewoud v.v. van Het schoolf de I. laatst veel brachten. Zolar die dat reed, ki niets tegenin br ook inziet. moet zijn, dit besluit Echt leren laars in dt^koranei sier- I ONGEKEND LAAG vrijdag koopavond tot 9 uur PIET KERKHOF Lage Ham Dongen telefoon 01623 - 3645 -"£-° T Bij n overlijden in uw familie, zowel s nachts als overdag belt u eerst ons, wij nemen al de zor gen, betreffende de begrafenis of eventueel crematie van u over In verband met de St.-Nicolaasop- tocht zal het centrum van de stad, ge legen tussen de Spoorlaan, Heuvel ring, Piusplein, Piusstraat, Bisschop Zwijsenstraat, Stadhuisplein, Nieuwlandstraat en de Stationsstraat; vanaf ongeveer 14.00 uur voor het verkeer zijn gestremd; de omgeving van de Piushaven reeds vanaf 13.30 uur. Het doorgaande verkeer wordt aange raden gebruik te maken van de Ring banen voor het bereiken van de andere .stadsdelen. het bereiken van c. heid op het Louis 1 wordt men aangeic via de Korvelsewe Het verkeer over c eveneens rekening met grote vertrag Burg. Jansenstr. 52-56. (Bij Burg.v.d. Mortelplein) Acadent Mens Aitx HOC ing van de stoet is als vc’~*1 Kolvenierstraat, Stu Vlimmenhoefstraat, Piusstraat, (met oversteek ie), Spoorlaan Stationsstraat, We i istraat, Oude Markt, Stad- dedt Vaartochtje herhalen ook nog een keer de me lding voor de gehandicapte kinde ren. We zeiden al, dat tachtig kinderen op de motorboot van havenmeester J. Diepenhorst, «De Kontiki», de Sint te gemoet zullen kunnen varen om dan als gezelschap van het schip uit Spanje in de Piushaven terug te keren. Zondagmidag ligt «De Kontiki» om half twaalf klaar aan de landtong zuidzijde van de Piushaven. De kinderen met hun begeleiders kunnen zich dan inschepen, waarna de boot precies twaalf uur af vaart naar de Beekse Bergen, waar het schip uit Spanje enige tijd zal aanleg gen. binnenhuiseirc/f'nt.ek t.ucir kunstnijverheid verlichting I schoolpersoneel is het roerend met Heilige Man eens. «Het liep de ste jaren echt de spuigaten uit, zo als de kinderen mee naar school lang het Sinterklaas was, konden wij er natuurlijk orengen, maar nu hij zelf t, dat zelfs een heilige wel goed maar niet gek, zijn wij met erg in onze schik». De cirkelfoto van deze week werd gemaakt zondag II. op het VOAB-terrein in Goirle. De omcirkelde figuur kan aan ons bureau de volgende prijzen afhalen f 10,van de Tilburgse Koerier; een waardebon van f 5,van Gijzen Optiek, Koestraat; een waardebon voor de slinger echte Tilburgse boerenworst van slager P.V. Amersfoort. Insulindeplein; waardebon voor een saunabad van Studio Sylphide, Gorkestraat; 4 broodjes Jantje van Broodje Jantje, N.S.-plein; waardebon voor een boeket of plant t.w. v. f 7,50 van Bloemensalon Flamingo, Hasseltstraat; waardebon voor een jaarabon nement van de Openbare Bibliotheek, Koningsplein; waardebon voor een ijstaart voor 12 personen van ijs- en diepvriespro- duktenafhaalcentrum Ad Bertens, Ringbaan Oost; een cadeaubon van f 5,van Boetiek Den Uil, Antoniusstraat; een waardebon voor een zonnebad van het Zonnehuis, IJzerstraat 5; een waardebon van f 10,van Vermaris Hypotheken b.v., Auteurslaan 108; en een waardebon voor 4 Mexicaanse kippen van de Hoefse Pot, Tong. Hoefstraat 19. De winnaar van verleden week, de heer van Dijk, Pelgrimsweg 25, heeft zijn prijzen reeds ontvangen. (Foto: Van Aarle) de parkeergelegen- 14,30 u. tot 15.00 u. Spoorlaan - s Bouwmeestei plein Noordhoekring - «Schöüwbuigririg' - ;raden aan te rijden Bis. Zwijsenstraat - Broekhoven weg - Zomerstraat. de Bredaseweg zal ling moeten houden iging. MpÓGVENS£ STRAAT)—•- De afdeling Welfare Tilburg van het Nederlandse Rode Kruis organiseert op woensdag 16 en donderdag 17 no vember aanstaande van 9 5 uur haar jaarlijkse Sint Nicolaas bazar bij Vroom en Dreesmann in de Heuvel straat. Bezoek de Rode Kruisstand op eerste etage en profiteer, nu het he lijk avondje weer voor de deur staat, van deze gelegenheid om gezellig Sint Nicolaas-cadeautjes te kopen. Er zijn erg veel artikelen te vinden voor teders beurs. Niet alleen schortjes, dek- servetten en lopertjes, mutsen, sjaals en babyspulletjes, grappige viecht- ipoppen en beesten maar ook thee lichtjes en andere fraaie houtbewer kingen als stoven, kandelaars en lam- pekappoten. Al deze artikelen zijn vervaardigd door thuisliggende chronisch zieken gehandicapten en alleenstaande aarden. opbrengst wordt gebruikt voor de aanschaf van nieuwe materialen. PROTESTANTSE BEGRAFENISONDERNEMING TlJDELIJK: Tel 425525 b.g.g 433370 Zondag half drie Het schip van St.-Nicolaas legt, vol gens het programma, zondag a.s. pre cies om half drie in de Piushaven aan. De opstelling van de stoet zal blijkbaar vlug in haar werk gaan, want de op tocht begint al te trekken om vijf over half drie. Des te langer duurt het trek ken zelf, om alle kinderen, die langs de straten staan Sinterklaas goed te laten Zwarte Pieten Muziekcorps fa. Backx fa. Evers Harmonie Groep Spaans volgt Sint Nicolaas >tuive- Spaanse Soldt Wagen met ka (v. Casteren) Op 15 november a.s. zal de direkteur van het postkantoor te Tilburg, de heer F.C. Engbers, het feit herdenken dat hij 40 jaar in dienst van PTT is. Oper receptie op vrijdag 18 nov. tussen 15.01 en 17.30 uur in de Postelse Hoeve. De heer Engbers is op 6 december 1914 geboren te Boxtel. Bezocht de lagere school en de HBS te Eindhoven en trad op 15 november 1937 in de laagste kantoorrang als reserve locale kracht in dienst van PTT op het postkantoor Eindhoven In 1941 werd hij overgeplaatst naar de Inspectie Roermond en in 1944 naar het tijdelijke Hoofdbestuur der PTT te Eindhoven. Dit tijdelijke Hoofdbestuur heeft vanaf de be vrij ding van het Zuiden gefunctioneerd tot na de capi tulatie. In 1946 werd de heer Engbers gese lecteerd voor een opleiding tot hoger ambtenaar bij de PTT en na een suc- -cring Bis. Zwijsenstr seweg enz. Lijn 2: Station - Pater van de Eëb- senplein van 15.00 u. tot 15.45 u. Spoorlaan - Gasthuisring - Lange Nieuwstraat - NS-plein - Verlengde; Spoorlaan enz. Terug de normale route. Lijn4/5: Tilburg-Goirle v.v. van 14.30 u. tot 15.45 u. Spoorlaan Noord hoekring - Lange Schijfstraat - Kor- velseweg enz. v.v. Lijn 4/5: Station - Busstation-Noord v. v. van 14.30u. tot 15.45 u. Spoorlaan Gasthuisring - Lange Nieuwstraat - NS-plein - Enschotsestraat enz. v.v. Kokosmakronen /V 2 pakken-3-KT 2.35 Boterstaaf ^dt. l^erl.49 kT&aart Gevulde speculaas Ofï Aanbiedingen geldig l I ,09 van 10 km 16 november In een gesprek met een delegatie van het onderwijspersoneel van de Tilburgse basis- en kleuterscholen heeft St.-Nicolaas te kennen gegevt dat, wat hem betreft, de kinderen voor zondag 20 november er niet hoeven te rekenen, dat er iets in de schoen zal worden gereden, afgelopen jaren gebeurde dat wel nog, omdat de werkverdeling in het Zwarte Pietencorps dit toeliet, maar nu er dit jaar voor het eerst een muziekcorps is, dat helemaal uit Zwarte Pieten bestaat, moet daar natuurlijk goed voor geoefend worden die Pieten hebben dan ook geen Broêkhovenseweg, tijd meer om nog extra te rijden. «Bovendien», aldus St.-Nicolaas, «is het Piusplein. Heuvelring onzin, om zo vroeg al te rijden. Als deze ontwikkeling doorzet, kunnen we op de duur al vlak na de grote vakantie beginnen het werd ieJ j 1 vroeger, dat de kinderen naar de scholen kwamen en elkaar lieten zien, wal ze ’s morgens in hun schoen hadden gevonden. Zoveel snoep o. speelgoed is nu óók weer niet nodig. Ik zal zorgen, dat de kinderen met de eestdagen goed worden bedacht, maar dat wil niet zeggen, dat het dan voortaan elke dag ook maar feest moet zijn. Nee, nee,dit jaai voor de twintigste november Aldus heeft de Goede Bisschop n aan de delegatie van het onderwijspersoneel, van wie bijzonderheden hebben doorgekregen. In verband met de te verwachten drukte worden automobilisten aange raden tijdig en zoveel mogelijk buiten het centrum naar parkeerruimte uit te zien. De parkeerruimte in de omge ving van het station en binnen de op de schets aangegeven route, zal na 14.00 uur niet meer bereikbaar zijn. f()ok de ouders Het is nu maar te hopen, dat ook de ouders erin slagen dit aan hun kinde ren duidelijk te maken. Het is per slot niet gezond ook, en bovendien, als de kinderen zo vroeg in het seizoen al beginnen met op school tegen elkaar op te bieden, wat er allemaal gereden is, wat moeten ze dan met de feestda gen nog laten zien Dus dit jaar géén rijden in de schoen vóór zondag 20 november, als iedereen begrijpt wat wij bedoelen, en wat het schoolper soneel bedoelt. En wat St.-Nicolaas bedoelt, natuurlijk. Onze aankondiging van de intocht van de Heilige uit Spanje van verleden week kon door een onnauwkeurige voorstelling worden misverstaan en i daarom herhalen wij nu nog maar eens precies hoe het zit, zulke in overleg met het Centraal St.-Nicolaaskomitee. Expositie in Textielmuseum In het Tilburgs Textielmuseum wordt vrijdag a.s. de expositie «Heden daagse wandtapijten uit Tsjechoslova- kije» geopend door zijne excellentie Dr. Mikulas Galan, ambassadeur van de Tsjechoslovaakse Socialistische Repu bliek in Nederland. Een inleidend woord zal worden gespro ken door Mr. P.W.A.G. Cort van de Linden, voorzitter van de Nederlandse afdeling van de gemengde kommissie ter uitvoering van het kultureel ver drag; chef van de direktie kulturele sa menwerking en voorlichting buiten land, ministerie van Buitenlandse Za ken. De tentoonstelling kwam tot stand met medewerking van het ministerie van Kuituur, Rekreatieen Maatschappelijk Werk in het kader van het Tsjechoslo- vaaks-Nederlands Kultureel Verdrag. Duur van de tentoonstelling: 19 novem ber 1977 tot en met 8 januari 1978. Nederlands Textielmuseum, Gasthuis ring 23, Tilburg. cesvol examen als adjunct refe daris geplaatst in 1947 op de Inspectie te ’s-Hertogenbosch alwaar hij in 1952 tot referendaris werd benoemd. In 1958 werd hij verplaatst naar de Centrale Directie der PTT te ’s-Gra- venhage en werd hij tevens benoemd tot adjunct-inspecteur op de afdeling Postvervoer-binnenland. In 1961 werd hij aldaar benoemd tot inspecteur. Op 1 september 1962, dus thans ruim 15 jaar geleden, werd hij benoemd tot directeur van het postkantoor Tilburg. Onder de directeur van het post kantoor Tilburg ressorteren ook de bijpostkantoren op de Schouwburg- ring, de Westermarkt en het Wag- nerplein alsmede 12 postagentschap pen in Tilburg, terwijl tevens de hulp- postkantoren Berkel Enschot. Uden hout. Middelbeers, Moerge sen, Hilvarenbeek, Hooi Mierde, Goirle, Baarle phen en Riel, Gilze en Rij beheer vallen. In totaal gebied 800 personeel met loketbediening, ad postvervoer en bestelling. Voor de stadsdienstautobussen De zuidelijke rijbaan van de Spoorlaan de volgende regelingen getroffen: zal dan afgesloten zijn. De noordelijke Lijn 1/3: Station - Korvelplein v.v, van rijbaan is alleen oegankelijk voor het 14.30 u. tot lo.OO u. Spoorlaan openbaar vervoer en (brom)fietsers. Noordhoekring - Schouwburgring - Het verkeer over de Spoorlaan en de Bis. Zwijsenstraat - Broekhoven- Hart van Brabantlaan wordt omgeleid seweg - Voltstraat enz. Terug via Bre- via de Gasthuisring - Lange daseweg - Noordhoekring - Spoor- Nieuwstraat - NS-Plein v.v. en zal laan. grote vertraging -43 A Samenstellii De route Piushaven, santplein, "-oekho - van West naar oostzijde) leder jaar al (zuidzijde), r lieten zien, Nieuwlands of huisplein. De stoet bestaat uit de volgende een heden Prins Johan Frisco Standaard Boekhandel Pillot Beekse Bergen Groeseindse Jagers W.S.V. Hoefstraat Paraat fa. v.d. Klundert De Jantjes Ruiterij Hooijen Drumband VOLT Ruiterij Spoona STATION STADHUI Si 3 42-43 KONINcP F q Vr i F I; ,,o<# s,s’'s^LosesT,.„

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1977 | | pagina 1