KOERIER DE Streek VW brengt tien pagina’s vakantietips voor kinderen SPXRIDANS'I.OOS Bestemmingsplan Cash and Carry wordt geheel opnieuw bekeken DeBurgemeester van Sanders Meubelstad biedt aan: Speciaal voor de herfstdagen Ski-happening ’77 J BONBON PROEF EN TROEF WEDSTRIJD VAN JAMIN! Brusselse r*5O O® AM IN^ K 1977 pagina 28 WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANT Oplage 69.140 ex. Verschijnt in geheel Tilburg - Goirle - Riel - Loon op Zand - Udenhout - Berkel Enschot - Oisterwijk - Moergestel en Hilvarenbeek. I was er enorme belangstelling iheid ieren een PROTESTANTSE BEGRAFENISONC Tien pagina’s V Niet stoffig 12/10 Publiek verwacht voor informatie Tel. 013-683911. INTERIEURVERZORGING Zie ook pag 26 DATS® Groot jubileum kleine eertijd. Ook vorig jaar wel treek NEFKENS TILBURG B.V. UITGAVE DE TILBURGSE KOERIER B.V. DIR. J.H, G. DE BEER REDAKTIE EN ADMINISTRATIE N S. PLEIN 14 - TILBURG TELEFOON 013-430783 - POSTGIRO 1126745 kan zich er niet over l ie vergeten hoek ligt er zijn Ook zonder recept. Gratis oogonderzoek. t de tva- uit trekken, laat dan dit idraad zijn, maar een ple- mede aan natuur in- voor het be- zal worden glaufbahn /ertrouwd t HERNEMING TIJDELIJK: Tel. 425525 b.g.g. 433370 Gijzen - Optiek Koestraat 138, Tilburg Tel. 425197 Momenteel zeer OCCASION-AANBI bij 20 KORTING OP UW MONTUUR (Tot max. van f 20,-) CENTRUM VOOR BETER WONEN meelstraat 31-33-35 paterstraat 39 tel. 013-421513/433860 tilburg Lift aanwezig Eigen parkeergelegenheid molen, i in Ni» ?n kc~ ?en 1 van gesteld i wor- in goede lyaal me smis van HEDINGEN Donderdag 6 oktot I ‘21* jaargang nr. iden: in zullen moeten mag ruimte wor- zoor groen- en/of :n; het is de be ide Muziekschool gevraagd de inspra Dit biedt zelf zijn eerst dat met de pr Het ligt in het beste’ half jaar in DENISSEN A T S U N 1 i Sanders Meubelstad Oosterhout-Zuid (N. Br.), Beneluxweg (aan de autosnelweg Gorinchem-Breda, naast Albert’s Corner), tel. 01620-30155. Open van negen uur tot half zes (ook maandag). Vrijdagavond tot negen uur. «Unieke gelegenheid voor verzamelaars en lief hebbers van antiek» Rechtstreeks uit de Volks Republiek CHINA betrokken!!!!! EERSTE EN ENIGE PUBLIEKE VERKOOP van... AUTHENTIEK CHINEES - PORSELEIN uit de periodes: Tung-Chih (1864 - 1875) Kuang-Shu (1875 - 1909). De prijzen variëren van 20.00 t.m. 1150.00 per stuk voor artikelen in speciaal Familie Rose en Celadon. VERKOOPDAGEN: Uitsluitend as. vrijdag 7 en zaterdag 8 oktober te Oisterwijk, Lind nr. 10 van 10U.0O tot 18u.00. een muse ;em nu I Tilbt uit het 10 pa- inU herfsttips in t. besloten met tijdens de herfst! touden. Dit stencil is bij Streek VVV in Tilburg, tel. 1 440 en bij en- rs in de omge- e vent ii kantie gratis Hart 013-43613 kele plaat ving. Wij geven 10% ECHTE KORTING op al Uw aankopen i-v.m. 2-jarig bestaan van de zaak SPECIAALZAAK IN PERZISCHE TAPIJTEN JOEP STRAATMAN Noordhoekrlng 19 Tel. 422584 op 7 oktober de atnbassa- opening zal luisterd met Wel, dit is zo een greep ui gina’s tellende stencil met het Hart van Brabant. De herfsttips worden I evenementen die tijde worden gehoi verkrijgbaar rt van Brabant 131, Spoorlaan atselijke VVV' BEGRAFENISONDERNEMING DENISSEN Tel. 425525 b.g.g. 433370 LET OP HET JUISTE ADRES WILHELMINAPARK 127 het ter- imaal 60 vorden tijden op de beide andere dagA terwijl 5 tot 6 personen uit Gv. enige dansen demonstreren. Op de beurs is ook een langl aanwezig, waar het publiek ve wordt gemaakt met deze sterk in op komst zijnde De Ski-Happ Houtrustweg geopend op 7 op zaterdag 8 oktober van IO-2Ouuren op zondag 9 oktober van 10-22 uur. Bij 'n overlijden in uw familie, zowel 's nachts als overdag belt u eerst ons, wij nemen al de zor gen, betreffende de begrafenis of eventueel crematie van u over IN fes Burg. Jansenstr. 52-56. (Bij Burg. v.d. Mortelplein). Tussen 60 - 100 huizen Dit Structuurplan, dat de raad op 16 november 1976 gesteld, vormt nu het voor het bestemming'" de naam van het plan van het Cash and Car"' vastleggen. In het StrUv» Stad is het compk straat bestemd t< kleine schaal. Structuurplan moeten er rein, dat grote of kwart durende show is te zien op vrijdag om 19u. 30, op zaterdag om 13, 16 en 20 uur en op zondag om 13u. 30 en 16 uur. De Ski-Happ '77 wordt om 19u. geopend door deur van Oostenrijk. De muzikaal worden opgeluisterd met onvervalste Oostenrijkse klanken door een uit 56 personen bestaande kapel uit het plaatsje Erhwald. U kunt deze kapel ook op geregelde gemeente- heeft vast- uitgangspunt tgsplan. Tivoli I, n dat de toekomst ’arry - terrein gaat tructuurplan Oude lex aan de Lanciers- tot woondoeleinden schaal. Volgens datzelfde turplan moeten er op 1 2,8 ha groot is, minit 100 kleine woningen w< Dit jaar vindt de Ski-Happ '77 plaats in de Houtrusthallen in Den Haag op 7, 8 en 9 oktober. De opzet van de Ski- Happ '77 is dezelfde als voorgaande jaren. Het is een beurs voor de winter- sportliefhebber. Uitsluitend op win tersport gerichte exposanten worden uitgenodigd voor deelname, zoals win- tersportartikelenzakennationale verkeersburo's, touroperators, reis- buro’s, importeurs/fabrikanten van igen, caravans e.d., ma- ihalets in wintersportge- Doe ’’lekker” mee aan de grandioze 1 Elke werkdag (ma. t/m vr.) vanaf 22 september t/m 19 oktober zijn er 11 prijzen te winnen: - 1 reischeque t.w.v. f 500,- - 10 bioskoopbonnen t.w.v. f 15,- elk. In totaal f 13.000,- aan prijzen! Wedstrijdkaarten worden verstrekt bij aankoop van een 250 grams doos bonbons. Doe mee! ’t Is makkelijk en leuk... en nog lekker ook! Wilt U met de kinderen in de herfstva kantie erop ui stencil een leidi zier doet U ons, wanneer U, gespoord door deze tips, de trekt, verniel de natuur dan niet, ruk geen takken af of iets dergelijks en eh paddestoelen kijken, accoord, maar verniel ze niet. Anderen willen er ook graag van genieten. m Deze week ^1 De Kleine Aarde Het Pensioenfonds heeft in de jaren 1973 en 1974 zijn architekt een ont- I *erp laten maken voor een mogelijke bebouwing van het gebied. Dit ont- werp is destijds via de gemeente aan de buurtbewoners voorgelegd maar I viel toen om meerdere redenen niet in I goede aarde, onder meer vanwege de J hoogte van de bebouwing. Dit plan en daarmee de pogingen om ten bestemmingsplan te maken ver dwenen in de ijskast, mede omdat in middels de discussie rond het Struc- I luurplan Oude Stad op gang was ge- I. komen. bijvoor- Rolls-Royces kinderen zou- i. Dit Wat doen we met de kinderen in de herfstvakantie Of het nu mooi weer is of niet, vaak is het zo dat na 1, 2, dagen de kinderen niet meer weten wat ze in de herfstvakantie om het huis moeten doen. Reden genoeg waarom Streek VVV Hart van Brabant een overzicht heeft gemaakt met allerlei leuke dingen die ouders met kinderen tijdens de herfstvakantie, die dit jaar van 15 t/m 23 oktober is, kunnen doen. Dat aan deze lijst een behoefte bestaat is duidelijk gebleken. Volgende week dinsdag wordt met een informatieavond het startsein gegeven voor de inspraak rond een bestemmingsplan voor het gebied dat wordt omsloten door de Lanciersstraat, Tivolistraat, Professor Donders- straat en St.-Josephstraat. Centraal in dit gebied ligt het Cas and Carry- bedrijf aan de Lanciersstraat. Het terrein van de Cash and Carry heeft al vaak in de belangstelling gestaan, niet alleen vanwege het huidige gebruik, maar vooral om de toekomstige bestemming ervan. Vroeger stond op dit terrein een complex van de Verenigde Tilburgsche Wollenstoffenfabrie- ken (V.T.W.). Thans is het eigendom van het Pensioenfonds voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen (P.G.G.M.). Draai fauteuil Lima. Eksklusief van vormgeving. Konstruktie: platte chroombuis op ronde draaivoet. Matraskussens van 100% dralon velours. Kleur: roodbruin. 95 cm hoog x 75 cm breed x 95 cm diep. I Prijs van de Burgemeester: U J Ook in leder verkrijgbaar: prijs 698,-. SANDERS MEUBELSTAD OOSTERHOUT(N.BR.). Decirkelfoto van deze week werd gemaakt zondag jl. bij de kermis op het Paletpiein. De omcirkelde figuur kan aan ons bureau de volgende prijzen afhalen: f 10,van de Tilburgse Koerier; een waardebon van f 5,van Gijzen Optiek, Koestraat; een waardebon voor een slinger echter Tilburgse boerenworst van slager P.V. Amelsfoort, Insulindeplein; waardebon voor een fles naar keuze van de Tropicanebar, Leonard van Veghelstraat; waardebon voor een saunabad van Studio Sylphide, Goirkestraat, 4 broodjes Jantje van Broodje Jante, N.S.-plein; waardebon voor een boeket of plant t.w.v. f 7,50 van Bloemensalon Flamingo, Hasseltstraat; waardebon f 10,van Boer de Laat, Oerlessestraat; waardebon voor een jaarabon nement van de Openbare Bibliotheek, Koningsplein; waardebon voor een ijstaart voor 12 personen van ijs- en diepvriespro- duktenafhaalcentrum Ad Bertens, Ringbaan Oost; een cadeaubon van f 5,van boetiek Den Uil, Antoniusstraat en een waardebon van f 10,van winkeliersver. de Hasseltstraat. De winnaar van verleden week, dhr. Kieboom, Alleenhouderstr. 73 heeft zijn prijzen reeds ontvangen. Foto: van Aarle gebouwd, en mag de bebouwings- hoogte de 15 meter niet te boven gaan. De woningdifferentiatie, dat wil zeg gen de menging van verschillende wo- ningsoorten zoals grote woninge kleine woningen, zal aan de hand gegevens uit een speciaal opges woningsbehoefterapport moeten v den bepaald. Nog enige uitgangspun ten uit het structuurplan voor het be treffende gebied zijn: op het terrein van Cash and Carry den gereserveerd v< parkeervoorzieni nger doeling op dit terrein - Het Stadsgewest Tilburg kan zich er niet over beklagen, dat het op het gebied van het toerisme in de vergeten hoek ligt er zijn weinig streken in ons land, die zo ruim bedeeld zijn met allerlei mogelijkheden voor dag tochten en recreatie als onze streek. Dit is niet alleen het gevolg van het feit, dat het stadsgewest inderdaad over nogal wat historische en natuurlijke bezienswaardigheden beschikt wat dat betreft is men elders nog tens beter bedeeld maar vooral ook van de bemoeienissen van de Str WV Hart van Brabant die als een van de eerste VVV’s in ons land ervoor opgekomen is, dat de eersten, die in aanmerking komen om te profiteren van de aantrekkelijkheden van een toeristengebied de bewoners tan die streek zelf zijn. Een te grote en slecht gerichte toeloop van toeristen van elders moet worden gematigd of gecorrigeerd, en tevens moeten de eigen bewoners er uitvoerig van op de hoogte worden gebracht, waarover lij kunnen beschikken. Regelmatig brengt de Streek VVV dan ook pro gramma’s die speciaal voor die eigen bewoners zijn bedoeld. Het hierna volgende plan geeft hier weer eens blijk van. Op woensdag 12 oktober a.s. zal de heer J. Smeulders 50 jaar werkzaam zijn bij George Droge Textiel n.v., Goirkestraat 90 te Tilburg. Toen de jubilaris in 1927 zijn carrière begon, was het in het bedrijf gebruikelijk, dat jeugdige werknemers alle onderdelen van het textielvak grondig in de prak tijk leerden. Promoties maakte men op grond van vakbekwaamheid, inzicht en ijver. Na tot assistent van de dessinateur te zijn opgeklommen, werd de heer Smeulders belast met de leiding van de wol weverij, waar destijds 120 weefge touwen geïnstalleerd waren. Veel we vers zullen zich de heer Smeulders nog herinneren uit die tijd en hem waarde ren als een goed leider, die voor ieder een de nodige aandacht had en trachtte het werk zoveel mogelijk naar capaci teit van de betrokkenen te verdelen. Door de veranderende technologie, wat tot gevolg had, dat het bedrijf zich voor de stoffenproductie steeds meer van breitechniek ging beleggen en uit sluitend met rond- en kettingbreima- chines te gaan produceren. Vanaf dat moment was de heer Smeulders chef- expeditie, waar het zijn taak werd, de sinds 1969 met 100 gestegen meter- produktie, over de gehele wereld te laten transporteren. De heer Smeulders heeft zich i~ en kwade tijden steeds een loyt de werker getoond, wiens kenr zaken, verantwoordelijkheid en inzet mede bepalend zijn voor de groei en continuïteit van het bedrijf. De directie zal de gouden jubilaris hul digen op woensdag 12 oktober a.s. in de Falstaff-kelder, Stadsschouwburg, Stadhuisplein 42. waarna voor belang stellenden, vrienden en kennissen van 17-18 uur gelegenheid wordt gegeven de jubilaris te feliciteren. als voorbeeld het kralenwerk dat in het museum is opgehangen. Er is een korte wandeling en er wordt van alles verteld. Het is raadzaam om van tevoren, vanwege de opstelling van de groepen, even te informeren of er nog plaats is op bepaalde tijden. Het bezoeken van een molen, bijvoor beeld de Emmamolen in Nieuwkuyk en het drinken van een kopje koffie met echt molenbrood is natuurlijk ook een attractie. kundige leiding gebeurt dit beeld bij antieke Fords, en dergelijke. Heel veel I den hier al van gedroomd hebben, zijn wat Autotron betreft maar enkele onderdelen van kinderland in Lips- Autotron ter gelegenheid van de af sluiting van het le lustrum. Iets heel anders zijn de leuke speurtochten met open ogen door Den-Bosch en de kleine speurneus vanuit Breda, die ook bij de VVV te Tilburg ver krijgbaar zijn. Het wandelen in hit risch aantrekkelijke steden is op z zelf een belevenis, ook voor kinderen. VVV’s in Heusden en Oirschot heb ben uitgezette wandelingen en in Woudrichem kan men, dachten wij, zelf wel de weg verkennen. Doe het nu eens anders, laat als ouders de kinde ren de route eens vaststellen en volgt U de kinderen, zodat ze actief betrok ken worden bij het bekijken van oud stedeschoon wat juist in deze tijd zo interessar Voor het 4e jaar reeds geeft Streek VVV Hart van Brabant deze lijst uit en alle voorgaande jaren was er een enorme belangstelling hiervoor, vooral omdat er een grote verschei denheid van activiteiten nog mogelijk is in Midden-Brabant en omgeving in deze herfstvakantie. Voorbeelden Laten we er eens een paar voorbeel den uit nemen. Wat is het leuk om eens een keer met de kinderen te gaan pannekoeken eten. Wel, deze lijst geeft een over zicht van pannekoek - restaurants. Een ander voorbeeld is dat tijdens de herfstvakantie Lips-Autotron in Dru- nen haar kinderland voor de eerste keer presenteert. Kinderen mogen gratis meerijden met stoomtreintjes die op de binnenplaatsen van het Au totron rijden. Verder kunnen de kin deren met hun eigen gereedschap der de arm, aan een aantal a. auto's komen sleutelen. Onder des- istelling in Den ipgezette interna- vorden gehouden tnequins. Er wordt in het huis ANBA uit aiitastische drie aan de Tivolistraat uit te breit het toekomstig, woonmilieu zeker speelvoorzieningen worden opgenomen. Over een half jaar Aan de voorbereidingen stemmingsplan Tivoli I deelgenomen door een inspraakgroep. Deze kan bestaan uit buurtbewoners, vertegenwoordigers van belangen- enigbaar groeperingen zoals de middenstand en De Nedc het onderwijs, en de buurtraden Arm- hoefse Akkers en Hoogvenne. Om deze inspraakgroep te vormen, orga niseert het Inspraakteam dinsdag 11 oktober a.s. de aula van de Muziekst straat 6, een informatieavor de plannen uitvoerig zullen wor toegelicht. Het is de bedoeling or overleg met de inspraakgroep te men tot een zogeheten programma eisen voor het plangebied. Pas daarna zal het Pensioenfonds en zijn architect ;d worden zitting te nemen in taakgroep t de buurt de mogelijkheid eerst i ideeën te ventileren, die dan iarna geconfronteerd worden plannen van het Pensioenfonds, t in de bedoeling van de gemeente .temmingsplan over ongeveer een ar in concept gereed te hebben. U weet het natuurlijk, een museum is niet altijd stoffig. Neem nu het Vol kenkundig museum in Tilburg. Tot begin januari 1978 is hier een tentoon stelling met de titel Een vissersbe- staan in Maleisië Op woensdagmid dag worden er speciaal voor de jeugd enkele gezellige uurtjes georgani- :hap on- seerd. Kinderen in de leeftijd van 8 tot antieke 12 jaar kunnen onder deskundige lei ding kralenwerk-bandjes weven met deren, zodat z den bij het be ioon wat juis int is. buro's, impor sneeuwkettinge kelaars van ch. bieden enz. De ski-markt van tweedehands win- tersportartikelen zal dit jaar geen doorgang vinden. De Nederlandse Ski Vereniging, die streeft naar een maxi mum aan veiligheid in de ski-sport, vindt deze markt dan ook niet ver- ir met haar streven. wv Nederlandse Ski Vereniging viert bovendien haar gouden jubileum dit _.n jaar, zodat deze Ski Happ een extra n, orga- feestelijk tintje krijgt. Tilburg Tijdens de tentoons om 19u.3O in Haag zal een groots op school, Tivoli- tionale modeshow wc md, waarop door Finse mann<* yrden mode geshowd van f im in Wenen. Deze fant jep te ko- ;ramma van In Boxtel is in samenwerking met de jonge onderzoekers een uniek project De Kleine Aarde genaamd, ont wikkeld. Zij wil aandacht besteden L’r1’ aan een andere leefwijze die gebaseerd zX is °P 'a"d- en tuinbouwmethoden, voedingsgewoonte, werkwijze en energiegebruik, die zowel ons leefmi lieu als de bijna leeggeplunderde aarde willen ontzien. Een keer de eigen streek bekijken per zwerfkaart. De VVV geeft er U infor matie over. Wandelen door Oisterwijk. Meestal wordt er gewandeld in de bossen en langs de vennen om Oisterwijk, maar juist het oude stadje Oisterwijk heeft veel beziens- en merkwaardigheden welke men zal tegenkomen tijdens de wandeling er doorheen, die op heel aantrekkelijke manier is uitgezet. agen horen, deze kapel iemonstreren. de beurs is ook een et pul iet d< sport. '77 in de Houtrusthallen, 102-108. Den Haag is oktober van 19-23 uur.

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1977 | | pagina 1