DE WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANT KOERIER Oefening drie weken op Gilze van «Grand Gala de la Mode SPARIDANS~LOOS pour vous!» Kamt allen hierhenen. De Burgemeester is gut met grenen. KT men THE SALOON Amerikaans bezoek maakt de lucht •n boven het stadsgewest wel wat rumoeriger Tijdelijk twee squadrons op vliegbasis 'OfJes Een reeks wervelende evenementen zssss" sr 1977 pagina 24 Donderdag 8 sept. 21e Jaargang nr. 1( Verschijnt in geheel Tilburg - Goirle - Riel - Loon op Zand - Udenhout - Berkel Enschot - Oisterwijk - Moergestel en Hilvarenbeek. op idroi Foto van Aarle Actie Pasmunt Voor groepen en en Tel. 013-683911 nttegels I imenten roodband en laterialen Eerste avond op 19 september van «The Old Fashion Jazz- Graag tot ziens: directie INTERIEURVERZORGING DATS® Op 26 sep* naar afgei inthou- ge dacht Rommelmarkt en klein-dierenshow van de Heuka trok 5000 bezoekers Reünie oud-leerlingen Leo-school centrum introduceren «Grand Gala du Modi ukens kunststof tienden interes- Ook zonder recept. Gratis oogonderzoek. lan Oost, iessenstr aan egeven (en gewaar- en uwkeukens iiv. houtsoorten Gijzen - Optiek Koestraat 138, Tilburg Tel. 425197 TJij. par 20 KORTING OP UW MONTUUR (Tot max. van f 20,-) CENTRUM VOOR BETER WONEN meelstraat 31-33-35 paterstraat 39 tel. 013-421513/433860 tilburg Lift aanwezig Eigen parkeergelegenheid Woonplaats Telefoon MUZIEKSTUDIO^n voor het Mocht u hebben r tuur coir Gedurende de eerste week zal worden gecollecteerd in de wijken Loven - Hasselt - Reit - Groenewoud - Korvel en Stokhasselt. De tweede week i Trouwlaan - Zand - Ht hoefse Akkers en Goir „f kan voor belangstel! ied van milieubehoud in Dit verblijf op het gebiec op 19 september le» is een nieuwe /orgvlied - Besterd - j aankoop van een trketvloer voor uw woonkamer, PARKET VOOR SLAAPKAMER VLOEREN) HALVE PRIJS! aan een mo- n telefoonlijn UITGAVE DE TILBURGSE KOERIER B.V. Oplage 68.970 ex. DIR. J.H. G. DE BEER REDAKTIE EN ADMINISTRATIE N.S. PLEIN 14 - TILBURG TELEFOON 013-430783 - POSTGIRO 1126745 DENISSEN A T S U N Stemmenrepareren eigen ser- vicedienst voor alle instrumenten. Tivolistraat 69 Heuvel 44 TILBURG Telefoon 013-434762 Burg. Jansenstr. 52-56. (Bij Burg. v.d. Mortelplein). w «m BEGRAFENISONDERNEMING DENISSEN Tel. 425525 b.g.g. 433370 LET OP HET JUISTE ADRES WILHELMINAPARK 127 1 I Beneluxweg (aan de autosnelweg Albert’s Corner), tel. 01620-30155. half zes (ook maandag). Wanted the old members of Dancing Spoorlaan 376 - Tilburg The Saloon draait weer op de „oude toer". De enige dancing waar de gezellig heid hoogtij viert. En waar u zeker uw oude vrienden en kennissen weer zult ontmoeten. Geopend: ’s zaterdags en ’s zon dagsavond vanaf 20.00 uur tot in de kleine uurtjes. ft De Burgemeester van ft Sanders Meubelstad biedt aan: Het grenen naar uw I hart, voor prijzen naar uw portemonnee-Te kijk WJT en te koop. Want nog nooit was grenen zo scherp geprijsd. SANDERS MEUBELSTAD 3 DAARVIND JET WEL OOSTERHOUT (N.BR.). Sanders Meubelstad Oosterhout-Zuid (N. Br.), (aan de autosnelweg Gorinchem-Breda, naast Open van negen uur tot iguur kan aan - van Gijzen Optiek, Jeplein; waarde- .ur.abad van Studio er worst van 1 meter van Bloemensalon Bij n overlijden in uw familie, zowel s nachts als overdag belt u eerst ons, wij nemen al de zor gen, betreffende de begrafenis of eventueel crematie van u over voor ons stadsgewest weliswaar niet van belang, maar zij hebben toch consequenties voor onze streek. Er zal wat meer worden gevlogen; gedu rende zowat 3 weken opereren er twee squadrons vanag Gilze Rijen, jg Weliswaar zullen de Amerikaanse gasten zich zeker aanpassen bij de plaatselijke gebruiken en al het mogelijke doen om de geluidshinder te m, maar er zullen toch ook bijzondere vliegbewegingen plaats „iden, aldus deelt de vliegbasis mee. Dit wil zeggen, dat er buiten de normale vlieguren gevlogen kan worden en dit zal zeker het geval zijn, .._f„.!ng Cold Fire tussen 12 - 16 september. Ook het avondvliegen van 316-squadron zal in de toekomst op andere dan op de gebruikelijke avonden gaan plaatsvinden. een aan c ..ique «La aarts herenkleding, men, Mieke Hey- ires, terwijl dames- garant zal staan =>nsels. ,ue» gaat echter In de toekomst /ruimte in de Ju- traat elke zaterdag den gegeven waar- itis is. dienstrooster, en dat er geen tijdens de oefening aangeleerde vernieuwingen binnenstuipen die altijd de neiging heb ben definitief te worden. Het is te hopen dat milieugroepen dit nauwlettend zul len gadeslaan. PROTESTANTSE BEGRAFENISONDERNEMING TIJDELIJK: Tel. 425525 b.g.g. 433370 gebei damesmode, Leenaar Select modeschoer mans modeaccecoir kapper Ton Reynen voor de te showen kapst «Grand Gala du Mode> verder als deze show! zal in een vaste showr ia van Stolbergstr iele shows worde van de toegang grat. Champagne Zodoende kan men onder het genot van een gratis glas champagne naar datgene kijken wat óp dat rpoment ac tueel is op modegebied. Een unieke mogelijkheid dus om op de hoogte te blijven van de allerlaatste nieuwtjes op modegebied. Tevens wordt gewerkt a deadvieslijn, d.w.z. een Dank zij het mooie weer en de gewel dige inzet van 70 ouders is de rom melmarkt en klein-dierenshow een groot succes geworden. De Heukamarkt was gezellig ingericht met kleurrijke kramen, vlaggen en bloemen, en het publiek dat al om elf uur aan de poort stond, snuffelde rr“’ plezier tussen allerlei oude spul. imer van waarvan de beste artikelen per opbod wijk, ste tijden verkocht werden. velrin Een aantal modezaken in Tilburg ce a.s. een «Grand Gala du Mode». «I manier om de mensen met de mode te confronteren. Geen modepresentatie zoals al jaren gebeurt, maar een wervelende show waarop ’s werelds exclusiefste modenieuwtjes te bewonderen zijn. F «Grand Gala du Monde» welke elk seizoen gehouden zal worden is het startsein voor een nieuw modeseizoen. Gedurende deze tijd zullen diverse activiteiten worden georganiseerd, alle deeluitmakend van «Grand Gala du Mode». «De Grand Gala du Mode» is een uniek evenement in Nederland, waarvan een paar punten regelmatig zullen terugkeren. Zo komt er een telefonische modelijn, die een belangstellende kan draaien om te informeren naar allerlei bijzonderheden over de nieuwste mode. Een ander nieuwtje zal 1 zijn, dat ’s zondagsmiddags in het winterprogramma orkesten zullen optreden met modeflitsen, waarin de allerlaatste modetendensen zullen worden getoond: geen pontificale modeshows dus, maar gezellige ontspan- nende voorlichting. I Het startsein zal worden gegeven op maandagavond 19 september a.s. in de «Talk of the Town» welke tevens me deorganisator is van dit grandioze mo- degebeuren. «The Talk of the Town» is bewust geko zen omdat deze zaak zich uitstekend leent voor dergelijke gebeurtenissen. De aanwezige geluidsapparatuur, de Verlichting, de akoestiek, en de totaal zeer verzorgde, sfeervolle ruimte zal er ongetwijfelt aan bij dragen om dit modegebeuren tot een onvergetelijke dag te maken. «Grand Gala du Mode’s» modeshow is een gezellige lange avond, waarop liam naast mode, diverse goede artisten te enke zien te zien en te horen zijn. Forse namen Lee TowersMarisca Veresen niet te vergeten The Old Fashion Jazzband» zullen hun steentje bijdragen aan deze bijzondere modeavond. De show zal op een zeer aantrekke lijke manier worden gepresenteerd door Marisca Veres. Na afloop van de modeshow kan tot in Wijksgewijs zullen in genoemde weken door collectanten zakjes met opdruk in de bus worden gestopt en na enkele da gen weer opgehaald, uiteraard indien mogelijk gaarne gevuld met eventuele restanten van uw buitenlands vakantie geld. Een gave in Nederlandse munt is eveneens zeer welkom.’ Gedurende de periode van 5 tot en met 25 september a.s. zal het Centraal Sint-Nicolaas Comité Tilburg weer zijn traditionele Actie Pasmunt houden in onze stad teneinde de minderbedeelden en de eenzame bejaarden een presentje te kunnen geven tijdens het St.- Nicolaasfeest. De cirkelfoto van deze week werd gemaakt tijdens de Braderie van vrijdag op de Westermarkt. De omcirkelde fij ons bureau de volgende prijzen komen halen f 10,van de Tilburgse Koerier; een waardebon van f5,van Gi Koestraat; een waardebon voor een slinger echte Tilburgse boerenworst van slager P.V. Amelsfoort, Insulindenl bon voor een fles wijn naar keuze van de Tropicanebar, Leonard van Veghelstraat; waardebon voor een saunabo pu- Sylphide, Goirkestraat, 4 broodjes Jantje van Broodje Jantje. N.S.-plein; waardebon voor een brunswijker e la- lengte van de Meesterslager, Lovense Kanaaldijk; waardebon voor een boeket of plant t.w.v. f 7,50 v Flamingo, Hasseltstraat; waardebon f 10,van Boer de Laat, Oerlessestraat; waardebon voor een jaarabonnement van de Openbare Bibliotheek, Koningsplein; waardebon voor een ijstaart voor 12 personen van ijs- en diepvriesproduktenafhaal- centrum Ad Bertens, Ringbaan Oost, een cadeaubon van f 5,van boetiek Den Uil, Antoniusstraat. De winnaar van verleden week A. Smolders, Th. v. Diessenstraat 31, Goirle, Tilburg heeft zijn prijzen reeds ontvangen. trekken. De vliegbasis vertelt daar over het een en ander. De gasten uit Amerika, waarvan de mee sten nog nooit in Europa zijn ge weest stellen zich veel voor van hun verblijf alhier. Zij willen hun vrije tijd optimaal gebruiken om zoveel moge lijk indrukken op te doen, niet alleen Gilze-Rijen en Breda en Neder- I maar ook van de Benelux en Frankrijk. Zoals in de Verenigde Staten gebruike lijk is willen zij graag kennismaken met de lokale autoriteiten (burgemees ter omliggende gemeenten enz.) en de lokale bevolking. Noot van de redactie: de redactie wil niet moeilijk doen, maar het is mis schien toch wel goed om «Grand Gala du Mode» indien mogelijk alsnog te veranderen in «Grand Gala de la Mode», dan verstaan de Fransen het óók. Wel zonde van de affiches! Met ingang van afgelopen dinsdag is het boven en rondom Gilze Rijen drukker in de lucht geweest dan anders, zoals de inwoners van het stads gewest wel zullen hebben gemerkt. Speciaal zal zijn opgevallen het ver schijnen van de enorme C-141 Starlifters, die dinsdag tussen de middag uit Amerika kwamen overvliegen, enkele uren later gevolgd door 18 A-7D corsair straaljagers. Deze vlogen in één ruk van Amerika naar het beperker Midden-Brabantse vliegveld, maar onderweg moesten zij wel 7-maal in de vinden, lucht bijtanken bij KC-135 Stratotankers. De corsairstraaljagers zullen o tussen 6-26 september deelnemen aan de gecombineerde land- en lucht- tijdens de oefening machtoefening in de zgn Centrale Sector van de NAVO-defensie, waarbij avondvlien“n ook Nederlantf betrokken is. Deze bewegingen zijn in het groot, gezien g Nogmaals wordt erop gewezen dat er op 15 oktober a.s. wederom een reünie wordt gehouden. Laat de kans om Uw oude vrienden te ontmoeten niet voorbijgaan, temeer omdat er door de organisatoren kosten noch moeite zijn gespaard om er weer een grandiose avond van te maken. De bijdrage is zo laag mogelijk gehouden en bedraagt slechts f 19,77 per paar (een groter bedrag is van harte welkom) en dient voor 1 oktober a.s. te worden voldaan op rekening van L. Dominicus, Ned. Credietbank, Oisterwijk, rek. no. 233405542, (girorek. van de bank 1121527) omschrijving reünie Leo- school. Na genoemde datum worden de en officiële uitnodigingen verzonden. “1 elf Voor nadere inlichtingen en mede na- met mens de organisatoren J. Kosters, illen Meindert Hobbemastraat 8, Oister- 04242-4570; W. Smulders, Heu- ing 63, Tilburg, 013-426567 sptember vertrekken de gasten weer naar Amerika en dan is het dus weer afgelopen met de uitzonderlijke dienstregeling die hoe dan ook een meerdere belasting betekent voor de bevolking van het stadsgewest. Het zal van zeer groot belang zijn, dat na dit vertrek het op Gilze Rijen gestatio neerde squadron dan meteen weer te rugvalt op de bij de bevolking bekende sant zijn, met name, wanneer aan de Amerikanen gevraagd wordt hoe in hun land het publiek reageert op straalvlieg tuigen en welke regelingen daar ge bruikelijk zijn om luchtmacht en f bliek op leefbare voet met elkaar te ten blijven omgaan. Het is om die reden dat het toch wel van belang is om het drieweeks verblijf van de Amerikanen op Gilze-Rijen en in Midden-Brabant wat duidelijker reliëf te geven. Hun Public Relations Dienst is gaarne bereid op aanvraag aan de hand van dia’s voor groepen of verenigingen, voor zover de dienst het toelaat inleidingen te houden en vragen te beantwoorden over de Luchtmacht in de Verenigde Staten en het leven al daar. Er zijn plannen vertegenwoordi gers van diverse groeperingen uit Gilze-Rijen uit te nodigen voor een ge zellig samenzijn op de basis. Op 23 september zal een Amerikaanse Big Band (met voornamelijk Jazz-dans-muziek) in Rijen en in de avond op de basis optreden. Vele Nederlandse luchtvaartenth siasten hebben al belangstelling toond, er worden bezoeken verwa van militaire, nationale- en NAVO- autoriteiten. .rden. Veel belangstelling was er ook voor de eigen kinderboerderij waar konijnen, kippen, geiten, een schaap en een Welsh pony te zien waren. De klein-dierenshow in combinatie met 5 verenigingen van kleindieren i op 19 was geweldig. Hun bijzonder mooi in- of the gerichte tentoonstelling trok veel toe schouwers. Ook de dieren van de -‘-"“-j Beekse Bergen hadden veel belang- taat, is het aan te stelling. itskaart te reserve- Om 5 uur werd de trekking verricht van elnemende zaken of de loterij die gehouden werd in samen werking met K.S.V. de Vriendschap. De Hoofdprijs een ponyvulen is geval len op lotnummer 4644. De draagbare radio op lotnummer 1513. De brood rooster op lotnummer 3509. Prijzen af te halen bij Leo Lamers, Tivoiistr. 45, Tilburg. Al met al heeft de Heuka het publiek een aangename middag bezorgd. Open-tuindag St.-Franciscos A.s. zondag 11 september is het zover. Bloemenclub St.-Franciscus zet dan traditiegetrouw haar poorten weer wa genwijd open, om iedere echte bloemen liefhebber mee te laten genieten van al het moois dat de natuur, weer of geen weer, te voorschijn weet te toveren. Dat een en ander niet vanzelf gaat is duidelijk. Voor de vereniging was het bij de aanleg van deze vrij nieuwe tuin, gelegen aan de Mozartlaan, een hele opgave er iets van te maken, vooral door de plaatselijk zeer slechte bodem gesteldheid. Door de enthousiaste inzet van de leden, die de bloementeelt als een heerlijke vorm van vrijetijdsbesteding zien is men er in geslaagd zeer mooie bloemen te kweken. Dit jaar is er vooral gestreefd naar bredere randen met bloemen langs de paden, waardoor ook het geheel inderdaad tot een bloemen- park is uitgegroeid. De tuin is gelegen aan de Mozartlaan, aan de noordzijde van het Wilhelmina- kanaal, en is geopend van 11 tot 17 uur. Er is een vergroot buitenterras aange legd en tijdens het gebruik van een con sumptie kan men er luisteren naar de voor deze tuin gebruikeiUkt wrakke lijke' muziek. A aaeite waard-er eeaa Ml ramen. Bob Akkermans wint vliegtocht van Raadsel vanuit de lucht De piloot Jan Kienstra, die normaal de vliegerij waarneemt voor de luchtfotograaf Karei Tomei, en die een paar weken opgenomen is geweest in het Ignatiusziekenhuis te Breda is weer hersteld, en kan nu dan ook voor de dag komen met de winnaar van de laatste opgave van ons wekelijks Raadsel vanuit de Lucht. De 15-jarige Bob Akkermans, Ringbaan West 187, Tilburg, blijkt de gelukkige te zijn, en heeft dus recht op een gratis vliegtochtje voor twee personen. Hij zal de bijzonderheden nog vernemen, oe tweede week in Heikant Noord - want die zullen hem ook nog persoonlijk worden meegedeeld; hij moet zich Trouwlaan - Zand - Hagelkruis - Arm- wel realiseren dat het deze herfst wel erg slecht vliegweer is en dat de hoefse Akkers en Goirke. planning dus wel wat vaag zal uitvallen. Jan Kienstra heeft diverse aardige De derde week tenslotte in Zor'™1 brieven gekregen van lezers, waarvan hij er een paar zelf zal beantwoor- Broekhoven - Gasthuisring - E««« den; hij verzoekt de redaktie om in elk geval alle mensen die hem geschre- Hoefstraat en Heikant. ven hebben, hartelijk te bedanken. De “"ectanten zijn herkenbaar Hiermee eindigt voor dit jaar onze wekelijkse serie «Raadsel vanuit de Lucht»Volgend voorjaar komen wjj er weer mee terug, misschien in een merkt) legitimatiebewijs. andere vorm. Mogelijk hebben enkele lezers nog ideeën; die worden door indien zich nog collectanten in willen Karei Tomei en door ons uiteraard graag tegemoet gezien. Zo is gebleken, zetten voor dit doel kunnen zij zich op dat de multiple choice-formule door de lezers wel speciaal wordt gewaar- geven bij dhr. A. Westland - Prof. Lo- deerd en die zal volgend seizoen dan ook worden toegepast. rentzstraat 65 - Tilburg - tel. 43.17.13. Maak een afspraak of vraag onze uitgebreide documentatie met onderstaande coupon. Antwoordnummer 183 (geen postzegel) Tilburg gizia parket Lovense Kanaaldijk 98, Tilburg Telefoon 013-320028, f .b.g.g. 553608 f coupon% Gastvrijheid Overigens is het Amerikaanse bezoek van i wel een evenement dat de aandacht zal land muziek van «The Old Fashion Jazz- voor het geven van modeadvies. band». Mocht u in de toekomst problemen Al bij al een schitterend programma hebben met uw avondjapon of kos- waarmee het nieuwe modeseizoen zal tuum, hetzij met combineren of acce- worden ingeluid. coires.U belt gewoon het numt De deelnemende zaken aan dit mode- <je modeadvieslijn waarop vast. «ebeuren zijn: boutique «La Colhne» deskundige mensen advies zullen ge- riesmode, Leenaarts herenkleding, ven (uiteraard kosteloos). t modeschoenen, Mieke Hey- Hierover zal zeer binnenkort een en an- modeaccecoires, terwijl dames- der bekent worden gemaakt. Als start Ton Reynen garant zal staan van deze voor Nederland unieke te showen kapsels. «Grand Gala du Mode», jeen werve lende show, met goede artisten september a.s. in «The Talk Town». Vanwege de enorme belangstelling welke nu reeds bestaat, is het aan te raden tijdig een plaatskaart te reserve ren bij een van de deel The Old Fashion».. A tien ten

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1977 | | pagina 1