DE “I j f KOERIER 8 SggJ programma 1 SI>\RII)A\S'L(X)S Schouwburgerdag met aantrekkelijk Grote JaminDrop-aktie! pe «Moeten alle lage Tilburgse bruggen over het Kanaal verdwijnen?» Wielrijdersbond vraagt verontrust: Grote demonstratie van >ERS 9 WESTERN- aJ len kei ghmodellen JEUGDKLUB HEUKA ORGANISEERT GROTE ROMMELMARKT EN DIERENSHOW i ijfr555 rv j l JAMIN Sportinstituut Ooms voor judo hl’R WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANT d Donderdag 1 sept. 1977 21e jaargang Nr. 1028 Verschijnt in geheel Tilburg - Gokle - Riel - Loon op Zand - Udenhout - Berkel Enschot - Oisterwijk - Moergestel en Hilvarenbeek. Fietsers stellen andere verkeerseisen dan auto’s telefoon O4SS5 -15 75 Tel. 013-6839117^^^ Jeugdkoor «ZaMuDa» Goirle Foto Primeur, Goirle Zaterdag weer Place Paris 9 Een eventuele kanaalaanpassing zal Kortom inzake deze >yeld MUZIEKSTUDIE DATSUN] INTERIEURVERZORGING locvmalion schijvens hilvarenbeek van Noord-Brabant Grootste antiekmarkt De initiatief™ klub van Place kunstmar jn en beo Kom vlug naar Nu ook op de Besterdring no 99. Voor JEANS- EN VRIJETIJDS- KLEDING Ook zonder recept. Gratis oogonderzoek. IN DE SPORTHAL TE HAAREN (3 km van Oisterwijk) OP ZATERDAG 3 EN ZON DAG 4 SEPTEMBER TELKENS VAN 13-17 UUR S Kersenbonbons 150gnunS4e 2.15 spitse, sierk.inte eniondc neus diverse kleuren. Alles met leren zool!! locomotion HEUVELSTRAAT 78 BESTERDRING 99 Gijzen - Optiek Koestraat 138, Tilburg Tel. 425197 tilburg 20 KORTING OP UW MONTUUR (Tot max. van f 20,-) 7 (3 lijnen) OK EENS NSKELDER CENTRUM VOOR BETER WONEN meelstraat 31-33-35 paterstraat 39 tel. 013-421513/433860 tilburg Lift aanwezig Eigen parkeergelegenheid Woonplaats Telefoon - en afzetten nelliptTsche UITGAVE DE TILBURGSE KOERIER BV Oplage 68.970 ex. DIR. J.H. G. DE BEER REDAKTIE EN ADMINISTRATIE N.S. PLEIN 14 - TILBURG TELEFOON 013-430783 - POSTGIRO 1126745 incl. element incl. element 013-42.24.45 120 Piet Kerkhofprijs Kindermaten 31-35 Piet Kerkhofprijs J 70 Burg. Jansenstr. 52-56. (Bij Burg. v.d. Mortelplein) Bij aankoop van een parketvloer voor uw woonkamer, PARKET VOOR SLAAPKAMER VLOEREN) HALVE PRIJS! Piet Kerkhof zegt: Daarom hebben ook diverse dier verenigingen hun medewerking 'deze jeugdklub toegezegd. Er is MUNT- en POSTZEGELHANDEL DEN BESTERD Besterdring 54 TILBURG. Tel. 430053 S?.5 muziekinstrumenten bladmuziek elijke aanpak zeer funest. ophaal- gebruikt aaiOEUg- BEGRAFENISONDERNEMING DENISSEN Tel. 425525 b.g.g. 433370 LET OP HET JUISTE ADRES WILHELMINAPARK 127 Voor het iets jongere publiek is er om 15.30 uur een erg~sfeervol programma de Studio - zaal. Muziektejater Pa- adoks uit Tilburg brengt dan een ge- J;elte uit het nieuwe programma, xvksten van Jack Timmermans, mu- t Ton Hoovers en Lauran van uiden en naast deze drie werken t programma ook nog mee Wal- iverde en Jack Gooyaers. DENISSEN A T S U N huis te- vrijdag idag tot .30 uur. ’ook op jpend, andag- :hief fietsritten, aande lage ner aantal de plaats voor in de ge- DE NIEUWE POSTZEGEL- SPECIAALKATALOGUS komt deze week uit. Prijs f 10, Leuke aanbiedingen in munten en post- Elke 250gram drop uwl.39 Speculaas lag 98 ieder itads- t, in de !- rado deell Teks ziek van der Sand' aan dit r" ter Gov Zij brengt onder meer naar voren: voor fietsers is een dergeli egenverbetering geldt dit voor die c-u m die veel door fietsers gebn I zijn dit ophaalbr 1 zijn tussen stadscen- tenwijk. zich v vrijdag koopavond tot 9 uur PIET KERKHOF Lage Ham Dongen tel. 01623-3645 eren- [ing aan sr is een Maak een afspraak of vraag onze uitgebreide documentatie met onderstaande coupon. Antwoordnummer 183 (geen postzegel) Tilburg gizia parket Lovense Kanaaldijk 98, Tilburg Telefoon 013- 320028, f .b.g.g. 553608 r coupon% Naam .binnenhuisarcbitektuur’ kunstnijverheid verlichting s W Bij 'n overlijden in uw familie, zowel 's nachts als overdag beltu eerst ons, wij nemen al de zor gen, betreffende de begrafenis of eventueel crematie van u over PROTESTANTSE BEGRAFENISONDERNEMING TIJDELIJK: Tel. 425525 b.g.g. 433370 Jazz-muziek De Stadsschouwburg haakt ook nog in op de Jazz Meeting Tilburg, die even eens dit weekeinde plaatsvindt. Tus sen 14.00 en 18.00 uur speelt bij de hoofdingang The New Orleans Train Jazz Band uit het Belgische Dender- monde onder leiding van Lajos van Peteghem. Verder komt ook nog het beroemde looporkest Dirty Dozen uit Breda de sfeer verhogen. Kindermusical Om 14.00 uur is er in de grote zaal de kindermusical «Adieu Paris», die ge bracht wordt door het jeugdkoor «ZaMuDa» uit Goirle onder leiding van de heer C. Santegoets. .Een vro lijke musical, die helemaal in Parijs speelt en waaraan zo’n 40 jonge men sen mee werken. Ook om 14.00 uur begint in de Studio - zaal een wervelende show door de volksdansgroep «Balkan». Deze groep bestaat uit volksdansers van Terra Nova uit Tilburg. Zij brengen o.l.v. Alma Verhagen en Paul Mulders een serie volksdansen uit Joegoslavië, Turkije en Nederland. etc. Ook de tekenexperi- r de jeugd, waarbij de beste van de maand in «De Koe- worden afgedrukt en een prijs De jeugdklub HEUKA houdt a.s. zondag haar jaarlijkse rommelmarkt. Hierbij organiseert zij ook een grote dierenshow. Dit jaarlijks klub HEUK de Frater Ar organiseert staat in het teken van de dieren. Zij pleit voor: onderzoek naar bedieningssyste men die minder mankracht vereisen en daardoor kostenbesparend zijn; aan bestaande en nieuwe sluizen- kompleksen eenvoudige voorzie ningen te treffen die het de fietsers mogelijk maken op een gemakke lijke manier aan de overkant te ko men. OPENINGSTIJDEN GEMEENTEARCHIEF Met ingang van donderdag 1 septem ber zijn de openingstijden van de stu diezaal van het gemeente-archief ge wijzigd. Vanaf die datum kan het pu bliek ovt - - - het archief in het pali recht: op dinsdag tot van 9 tot 12.30 uur en op i en met vrijdag1 van 13.301< Verder is het gemeente-arcl dinsdagavond voor publiek Parade der Besten De Schouwburgerdag 1977 wordt om 16.00 uur in de grote zaal afgesloten lee^'klem-H met de Paratle der Besten. Een afwis- ie kinderen sele"d Pr°8ra"ma van talent U1} Stad T rich tun. en streek. Tijdens deze parade zal zanger Ruud Hermans zijn nieuwste plaatje presenteren «1’11 never see you again»De Parade der Besten zal afgesloten worden door de jubilerende South Jazz Band onder leiding van Henk van Belkom. n bij Leena; de Juliana van Liefst babyfoto’s diegene uit het pu- velke foto bij welke ort, krijgt een prijs, lubliek middels formu- ken, welke manne- haar taak beant- De Schouwburgerdag waarmee i jaar het nieuwe seizoen van de St schouwburg Tilburg geopend wordt, heeft dit jaar weer een heel aantrekke lijk programma. Aanstaande zondag wordt dit «Open Huis» gehouden van 11.00 tot 18.00 uur. Vaste onderdelen zijn dit jaar weer dé Theatersupermarkt, waar men alle in formatie kan krijgen over de abonne mentenseries en de diverse reduktie- regelingen, de Schouwburgmarkt, waar gezelschappen, organisatie - buro’s en kulturele instellingen infor matie geven over hun voorstellingen en aktiviteiten, de Knip - klee" hoek voor de jeugd, waar de met schaar, lijm en viltstift zich kun nen uitleven en een heel bijzondere tentoonstelling inde Schouwburggale- rij van het werk van de beroemde theaterfotografe Maria Daarnaast is weer een programma opgesteld mt gen voor alle leeftijder en de studio - zaal. Vc is de Jazz - mis, die or grote zaal wordt f*’ beurt in samenwerking ting Jazz Meeting Tilbur; ember werkt de voormalige f pla,' ting mee. Ruud Herma 'nvlU8 van de Tumbleweeds, tief om Heating i kaar te laten komt de zestiger jaren erg vee folkmissen, die geïnspi door de gospels Noordamerikaan mis geeft de Tilburg studio - zaal een konsert, waarmee de serie openbare repetities, die deze ge weldige big band o.l.v. dirigent Jan Nooyens iedere zondagmorgen in de schouwburg houdt, geopend wordt. Aanbiedingen geldig van lt/m7september Niet duur wel heerlijk. Op 17 september zal er een estafette gehouden worden tussen de winke liers van Place Paris en winkeliers uit andere wijken, want er zijn hatelijke opmerkingen gemaakt, die inhielden, dat de organisatoren van Place Paris wel de jeugd op de stelten willen zet ten, maar dat ze zelf niet voor de dag durven komen. Zij laten dit niet op zich zitten en stellen zich beschikbaar voor een estafette van vijf rondjes om de fontein heen, en als het moet zijn zijn ze ook nog wel gezind tot een re- vanchewedstrijd naderhand in de wijk van de tegenpartij. Maar dat is pas de 17de. Zaterdag wordt er alleen nog maar geoefend. Kunstuitingen Verder is er weer de kunstmanifestatie door naïeve artisten en beoefenaars van ambachten. Wij wijzen speciaal op de draaier van houten kandelaars, die op bestelling werkt, waar men bij staat. Verder weer pottenbakken. kantklossen menten voor i tekening rier» zal krijgt. Veel belangstelling za. er zijn voor de Judodemonstratie te geven door de deelnemers van Sportinstituut Joop en Peter Ooms. De hele.school, dames en heren, ouderen en jongeren zullen dan aantreden en laten zien hoe een ge schoold persoon een ongeschoold per soon met gemak tegen de grond kan werken. En in ernst, hoe men door deze oefeningen alle spieren van het lichaam kan oefenen waardoor men lang fit blijft. Tenslotte valt omtrent de mannequ nog te melden, dat zij op 17 septeml zullen optreden. Er zijn nog zes f sen open, dus gegadigden moeten zijn met zich op te geven Kleding op de hoek van Stolbergh straat, meebrengen, want di bliek, die kan zien we mannequin hoor* Voorts zal het public lieren kunnen uitmaker quin het best aan h« woordt. De eventuele vervanging van het hui dige aantal lage bruggen over het Wil- helminakanaal door een kleiner aantal hoge bruggen betekent dan ook een verslechtering van de situatie van de Tilburgse fietsers. nemers van de steltlopers- ce Paris ziet men hierboven in actie en op de andere foto een drietal jongens, die het ook wel eens willen proberen. Zaterdag zal daarvoor gele genheid toe zijn als Place Paris weer op volle toeren draait onder de muziek van The Old Fashion Jazz Men», die tijde lijk de muzikanten van de bierbrand- spuit vervangen. Die brandspuit komt binnenkort weer terug, dit ter gerust stelling van enkelen, die hun verontrus ting al hebben uitgesproken, omdat er een paar keer geen bier is geweest. van vaarweg Met name j bruggen die worden. Meestal gen, die gelegen trum en een buitt Deze situatie doet zi meente Tilburg. I Over het Wilhelminakanaal liggen op dit moment: 8 lage, beweegbare bruggen 6 hoge, vaste verkeersbruggen (in-cl. Gelrebaanbrug), waarvan er slechts 3 ook door langzaam ver keer gebruikt mogen worden 1 spoorbrug (zonder ander ver keer) 1 hoge, vaste brug, exclusief voor fietsen en bromfietsen. Vooral de 3 ophaalbruggen tussen Tilburg-Noord en het centrum worden intensief gebruikt: in Tilburg-Noord wonen dan ook zo ’n 30.000 Tilbur- gers Nadelen Stemmen repareren eigen ser- vicedienst voor alle instrumenten. Tivolistraat 69 Heuvel 44 TILBURG Telefoon 013-434762 IS 1977 pagina 24 De fietser heeft behoefte aan een fijn- mazig net van beschutte en vlakke jL routes. keur aan dieren en vogels te bewonde ren. Ook de voorlichting i dieren is volop aanwezig. De eigen kinderboerderij van de s evenement, dat de jeugd- HEUKA doet natuurlijk aan dezedie- IKA, op de speelplaats van renshow mee. Andreasschóol Tivolistr. 45 De rommelmarkt is dit jaar zeer groot van opzet. Er is van alles te koop, zoals antieke, nostalgise en luxe maar ook huishoudelijke artikelen. Voor meer informatie over deze rom melmarkt en de dierenshow leest U verder in dit blad. De verkeersvoorzieningen van de laatste jaren schenken niet alleen aan dacht aan de nog steeds stijgende behoefte aan weg- en parkeerruimte voor auto’s, inmiddels is ook het inzicht gerijpt, dat er nog meer weggebruikers zijn, en dat die ook hun rechten hebben. Vooral in het teken van de belangstelling staat hierbij de controverse tussen auto en rijwiel- bromfiets, en daarbij blijkt gedurig, dat beide verkeersvormen eigen maatregelen vergen. Dit heeft verstrekkende konsekwenties, wat zich laat Deze verslechtering zal tot gevolg aflezen aan de overwegingen, die zich opdringen bij het bezien van de hebben, dat voor vele ritten de fiets Ontwerpnota-Vaarwegen, die plannen behandelt inzake het verbeteren geruild zal worden voorde auto, en dat van kanalen en andere vaarwateren, en van de overgangen daarover. Hier kinderen, bejaarden en mensen met liggen de belangen van auto’s en fietsen wel ver uit elkaar. De eerste, enige, een laag inkomen, die vaak geen an- echte Nederlandse Wielrijdersbond, afdeling Tilburg gaat op de dere keus hebben dan de fiets, extra Ontwerpnota-Vaarwegen in en bespreekt een aantal problemen, die zich benadeeld worden in onze stad bij de verbetering van de overgangen zullen voordoen. Er is ^/nlm^Tiihnra wel niet erg veel vaarwater in Tilburg, maar het Wilhelminakanaal vormt djek te han/h'Xn toch een zeer belangrijk verkeerselement, en snijdt, sinds de ontwikkeling die veel door fietsers gebruikt worden, van Tilburg Noord, de stad duidelijk in tweeën. Ingevolge de Nota ligt het in de bedoeling om ophaalbruggen en andere beweegbare bruggen zoveel mogelijk te vervangen door vaste hoge bruggen, maar deze laatste zijn dure voorzieningen, zodat het wel zeker is, dat lang niet alle bestaande bruggen door nieuwe, en hogere, zullen worden vervangen. Daartegen komt de Wielrijdersbond in het geweer. waarschijnlijk als gevolg hebben dat de lage ophaalbruggen vervangen worden door hoge vaste bruggen. Toegegeven moet worden, dat een vaste brug, vergeleken met een be weegbare brug, het voordeel heeft dat hij geen oponthoud veroorzaakt. Maar daar staan echter een aantaj grote nadelen tegenover. Deze nadelen zijn: 1Verlenging van vele fietsritten, doordat vaak omgereden moet worden vanwege de lange op- en afritten van de bruggen. 2. Verlenging van vele f: doordat voor de bestaar bruggen slechts een kleine nieuwe hoge bruggen in c komt. Windkracht 3. In tegenstelling tot de meeste aan- en afvoerroutes bij lage bruggen zullen de hellingen van een hoge brug de fietser niet beschutten tegen wind en regen. Integendeel: hij vangt daar, niet beschut door groen of bebouwing, extra veel wind. Het overwinnen van een hoge brug kost fietser zonder meer al extra moeite, ook al is de hellingshoek gering en kan hij freewheelend naar beneden. Elk hoogteverschil bete kent een belemmering voor de fiet ser. 5. Het kost bij hoge bruggen veel moeite om van de ene kant van het kanaal naar de andere zijde te ko men: over een ophaalbrug is dat enkele tientallen meters, maar over een hoge brug vele honderden. Daardoor zal een dergelijk kanaal als een sterke barrière ervaren worden: vergelijk bijvoorbeeld de situatie in Utrecht (Amsterdam - Rijnkanaal) en Nijmegen/(M Waalkanaal). Austria. i aantrekkelijk iet voorstellin- m in de grote zaal Voor alle leeftijden .v om 11.00 uur in de gehouden. Dit ge- ïrking met de Stich- 71.uurg. Aan die mis folkgroup Hea- wijzigd. Vanaf die datum kan het pu- lans, ex - zanger bliek overdag op de volgende tijden bij nam het initia- het archief in het paleis-raadhuis te weer een keer bij el- recht: op dinsdag tot en met v. len. Deze groep had in Van 9 tot 12.30 uur en op maand, n veei sukses met en met vrijdag1 van 13.30 tot 17.: „....spireerd waren Verder is het gemeente-archief c i en spirituals van de dinsdagavond voor publiek geop** anse negers. Na de jazz- en wel van 19 tot 22 uur. Op maar.v ilburg Big Band in de avond is de studiezaal van het arcl -ee(Je geslQten ipeningstijder het gemeen’ti 95 9

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1977 | | pagina 1