DE io 15 BO i5 14 50 15 50 ze Reeshofwijk willen hebben Toekomstige bewoners kunnen komen vertellen hoe 95 Steltlooptornooien verlopen volgens een vast stelsel van regels SPARIDANS-LOOS JAMIN Informatieweek in het stadhuis Wijkplanning onderging jarenlange evolutie Peter EMMEN 50 ct. ischoen Ischoen dige jute trotter, leren met jeans, iet Kerkhofprijs s isandaal Met kruisband, in. Maten 40-45. /inkelprijs 29,95 iet Kerkhofprijs 95 «Place Paris» zoals U het nooit gezien hebt ii-klomp net houten zool, irtMaten 35-41 Vinketpri js 32,50 iet Kerkhofprijs ise muil &w4.99 er zijn negen nieuwe parketsoorten die U nog nooit gezien heeft... ni 1977 pagina 28 Oplage 68.650 ex. Verschijnt in geheel Tilburg - Goirle - Riel - Loon op Zand - Udenhout - Berkel Enschot - Oisterwijk - Moergestel en Hilvarenbeek. (Foto Van Aarle) JEUGDCIRCUS IL GRIGIO Hilvarenbeek zie ook pag. 8 maten 36-41 voordeel DEUGDELIJKE STELTEN 5 Het schil DE MEESTERSLAGER B.V. bruynzeel INTERIEURVERZORGING VAKANTIEVOORDEEL Piusplein 54 ten 4 - 8 Publiek toont zich geanimeerd bij binnenstadevenement Kee/ Zchijven/ Interieur - advi/eur/ Ook zonder recept. Gratis oogonderzoek. IDERNEMING TIJDELIJK: Tel. 425525 b.g.g. 433370 Gijzen - Optiek Koestraat 138, Tilburg Tel. 425197 Alle zuurtjes 250 gram X7& 1.25 Elegant en sportief in rood en blauw linnen vederlicht, en met onverslijtbare loopzooi 19- CENTRUM VOOR BETER WONEN meelstraat 31-33-35 paterstraat 39 tel. 013-421513/433860 tilburg Lift aanwezig Eigen parkeergelegenheid 20 KORTING OP UW MONTUUR (Tot max. van f 20,-) eeparJ WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABAN UITGAVE DE TILBURGSE KOERIER B.V. DIR. J.H. G. DE BEER REDAKTIE EN ADMINISTRATIE N.S. PLEIN 14 - TILBURG TELEFOON 013-430783 - POSTGIRO 1126745 J Niet duur wel heerlijk. Aanbiedingen geldig van 23 t/m 29 juni J Ontbijtbiskwie familypack -| /vit en rood/wit. Winkelprijs 25,— et Kerkhofprijs bouw en aai veranderd i In de jt woning dat volj kunstnijverheid verlichting len, die en zich erg lom air-conditioning Qinibr^^ Luchttechnische Industrie BV ^s?a~Ti'a" BEGRAFENISONDERNEMING DENISSEN Tel. 425525 b.g.g. 433370 LET OP HET JUISTE ADRES WILHELMINAPARK 127 gehele familie. Maten 36-45. 'inkelprijs 32,50 et Kerkhofprijs 95 Bij 'n overlijden in uw familie, zowel 's nachts als overdag belt u eerst ons, wij nemen al de zor gen, betreffende de begrafenis of eventueel crematie van u over 2 liter roomijs Jok verkrijgbaar .als slipper f jongenssandaai met dichte hiel, maten 35 - 39 totdat U een kijkje hebt genomen op onze parketshow dan kunt U gelijk gebruik maken van de introduktiekortingen Bruynzeel ?±u”bur9ring13 vloerenwinkel Tl Qi lyff vrijdag van 9.00-18.00 uur en h„n,nTOQl zaterdag van 10.00-17.00 uur. Donderdag 23 juni 1977 21e jac,a_,.u \'r. 1U2O Lovense Kanaaldijk 135 (achter het slachthuis, langs het kanaal) - Tel. 320157 Geopend van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 18.00 uur 's Zaterdags om 14.00 uur gesloten, ’s maandags de hele dag gesloten voor uw barbecue - vleespaketten, die U zelf kunt samenstellen alles voor uw hond en kat ook alles voor uw diepvriezer tegen zeer scherpe prijzen elke week nieuwe aanbiedingen van vers Hollands vlees bestellingen van meer dan f 75.worden gratis thuisbezorgd Tussen maandag en vrijdag, 27 juni - 1 juli, wordt in de Burgerhal een tentoonstelling gehouden waar allerlei zal te zien zijn over de toekomst plannen voor de nieuwe woonwijk Reeshof; men kan daar op de genoemde dagen terecht tussen 10-17 uur. De gemeente hecht er veel belang aan, dat de bevolking van die expositie kennis neemt er is een huis - aan - huis - krant verspreid, waar alle tot dusver vaststaande bijzonderheden over de nieuwe wijk worden beschreven. Deze huis-aan-huis-krant zal veel men sen doen vragen, waarom ze dan nog naar de tentoonstelling moeten gaan, als ze alles thuis al kunnen lezen, maar bij velen zullen nog vragen rijzen, die niet in de krant beantwoord worden en op de tentoonstelling wel. Dit geldt vooral natuurlijk voor toekomstige bewoners van de Reeshof, want niet alleen zullen die graag te horen krijgen hoe of wat, maar bovendien zullen zij willen proberen of in de plannen nog iets van hun eigen ideeën zal kunnen worden verwerkt. Dit kan inderdaad; op dinsdag 28 juni is er een voor alle belangstellenden toegankelijke informatieavond in de Raadzaal van het Stadhuis, die om 20 uur begint. Het is wel van belang, dat men be schikt over deugdelijke stelten. Een stelt is een staak van essenhout, of soortgelijk hout, waaraan ter hoogte van ongeveer 35 cm een voetsteun stevig bevestigd is. De voet moet los op de steun staan en mag dus niet met beugels of riemen bevestigd worden. Er zijn steltlopers, die de stelten aan hun benen vastbinden en die dan in staat zijn zich één tot twee meter bo ven hun medemensen te verheffen, waarbij zij hun benen en de stelten dan bedekken met lange broekspijpen. Dit vordt Ue Cirkelfoto van deze week werd gemaakt tijdens de Berkel Enschotse kermis op maandag middag. De omcirkelde figuur kan aan ons bureau de volgende prijzen komen halen f 10,- van de Koerier waardebon f 5,- van Gijzen Optiek, Koestraat waardebon van een slinger echte Tilburgse boerenworst van Slag. P. V. Amelsfoort, Insulindeplein waardebon van ’n fles wijn naar keuze van Tropicanbar, L. V. Veghelstraat waardebon van een saunabad van Studio Syphide, Goirkestraat 4 broodjes jantje, N.S.-plein 'n brunswijkerworst ruim 1 meter lang t.w.v. f 15,- van de Meesterslager, Lovense Kanaaldijk waardebon voor een boeket of plant t.w.v. f7,50 van Bloemensalon Flamingo, Hasseltstraat waardebon f 10,- van de Broer de Laat, Oerlesestraat waardebon voor ’n jaarabonnement op de Openbare Bibliotheek, Koningsplein waardebon voor ijstaart voor 12 pers, van ijs- en diepvriesprodukten, afhaalcentrum Ad Bertens, Ringb. Oost 18 en waardebon van f 10,- van automatiek ’t Stoofje, Heuvel 15, en cadeaubon van f 5,- van Boetiek «Den Uil», Antoniusstraat 38-24. De winnaar van verleden week, H. Kwantes, Loudonstr. 23, Tilburg, heeft zijn prijzen reeds ontvangen. ziet men, dat in de k tallen jaren de op anleg van woor zijn. jaren vlak na de oorlog, toen de «lingnood onvermijdelijk maakte, t er in snel tempo gebouwd werd, Igde men vooral binnen de ring banen het traditionele patroon, straten met huizen, zonder dat spe ciaal gelet werd op groenvoorzienin gen, parkeermogelijkheden, laat staan zoiets ongehoords al leefklimaat. De buurten, die toen Ontstonden onder scheidden zich weinig van die van voor de oorlog, alleen waren de voor - oor- logse huizen vaak solieder ',an r'nn- Dropmedaljons 250 gram - gstijden es van 9 tot 6 uur van 9 tot 9 uur g van 9 tot 5 uur «emaakt .u~en komen halen f 10,- van de Koerier 'ilburgse boerenworst van Slag. P. V. An L. V. Veghelstraat waardebon van een sauna! mswijkerworst ruim 1 meter lang Bioemensa]on ,u iwi ’n jaarabonnement produkten, al :1 15, en cadeaubon van Loudonstr. 23, Tilburg, De planning voor het weekeinde van 2 juli is onderhanden, waarbij serieus wordt ingegaan op de steltloperij. M„. verlangde te mogen weten, wat in «De Koerier van verleden week bedoeld werd met «een tornooi op stelten»Dit is een nostalgisch evenement. «AFVALTORNOOI» Een ander spel is het persoonlijk nooi, waarbij telkens twee kemphanen tegen elkaar uitkomen, zodat het een «afvaltomooi» wordt en er uiteindelijk maar één overblijft. Verder is er het «verdringspel», waarbij de tegenstan ders ieder in de helft van een op de grond getekende 8 staan; de een tracht dan de ander door juist manoeuvreren uit zijn eigen cirkel te dringen, maar loopt daarbij uiteraard het gevaar zelf buiten de lijnen te raken. Men kan elkaar ten val brengen door tegen elkaar op te botsen, maar men kan ook een stelt van de tegenstander met de hand beetnemen en er net zo lang aan schudden, tot hij het opgeeft. «Maar hoe kan iemand nu een hand vrijmaken?». Hij heeft toch allebei zijn handen nodig om zijn eigen stelten vast te houden?» Nee, er is een manier van steltlopen, waarbij de loper één stelt aan de bui ten'ant van één been heeft, welke stelt hij uiteraard met de hand moet vast houden; de andere stelt echter kan hij tussen zijn benen innemen en zó vast klemmen, waardoor hij één hand vrij ïeft. Waarmee hij dan een stelt van zijn, tegenstander kan vastgrijpen. Men wel i agialleen een stelt van de tegenstan- ’beetnemen, trekken aan de kle- aan armen of haren, van de ander :eert degène; die dat doet, tornooi is een scheids- van zaken kontro- leert. En natuurlijk laat het publiek er omheen zich niet onbetuigd maar .ot de tegenstanders aan. Vooral ^epsverband kan zo ’n tornooi spannend overkomen, vooral als standers enigszins geoefend scheppen en het is dan ook i dat ze allemaal worden bezi voren gebracht. De ruwe schets, die nu voor - ligt, en die dus in de Reeshofkrant wordt weergegeven, legt sterk de nadruk op wooncomfort, al zal hier en daar de opmerking wel gemaakt worden, dat misschien de Reeshofwijk wat erg geï soleerd ligt van de rest van de stad zo landelijk hoeft dan óók weer niet zul len velen menen. Verder zal veel ge vraagd worden naar de faciliteiten voor sterk gevarieerde eigenbouw; veel mensen hebben een hekel aan «al lemaal dezelfde huizen» aan strak met de lineaal getrokken rooilijnen. Het zal de vraag zijn of de centrale voor zieningen een ietwat speelsere plaat sing van huizen en straten zullen toe staan dan in de steedse bebouwing ge bruikelijk is. In dit verband zou het nuttig zijn, voor toekomstige Rees- hofbewoners, om niet alleen kennis te nemen van de gemeentelijke tentoon stelling, maar bijvoorbeeld ook eens door Berkel Enschot te rijden, waar men een aantal mogelijkheden gereali seerd ziet, die op andere schaal in de Reeshof kunnen worden toegepast. Bij de Reeshof echter vindt nog iets plaats, wat tevoren niet op die schaal gebeurde, men vraagt vooraf aan de «toekomstige bewoners» wat voor een project hun voorkeur heeft hoe wil len zij wonen in de nieuw te realiseren it het nog huizen Dit is wel een gelukkige mo- ;t eenge- gelijkheid; er zullen in totaal zo’n 20.000 mensen komen wonen op de en net ziet er met duur, waarvan natuurlijk een groot voorlopig anders zal aantal daar geboren zal worden, maar eit- en de Wandelbos- ajs zeg zo’n vijfduizend mensen hun le eengezinswoning- woon. en leefervaringen en l. o;wend, in Til- verlangens met elkaar uitwisselen en plaatsen in het kader van de mogelijk heden, die het Reeshofareaal biedt, is te verwachten, dat deze wijk dingen zal bevatten, waar in andere wijken tevoren nooit aan gedacht is, maar die daar nu node worden gemist. Er - inspraakgroep gevormd, Jk. «v. merkingen van de toekomstige bewo ners of gegadigden zal krijgen te regi streren en dat zal een hele administra tie worden. Maar het gegeven terrein biedt erg veel mogelijkheden om er een voortreffelijk leefklimaat te De kunstenaars en ambachtslieden, die Vroeger hielden schooljongens tor- er hun werk verrichten, toonden zich nooien in het steltlopen en dit ging vol- met de sfeer en de belangstelling erg gens verschillende regels. Daar was jr ingenomen en het aantal aanvragen om eerst de mogelijkheid die nu blijkbaar plaatsruimte neemt dan ook regelmatig overwogen wordt: gewoon een hard- toe. loopwedstrijd op stelten; we gaan daar hier niet op in. Een andere mogelijk heid is, dat twee groepen van gelijk neus aantal, van twee scholen, of twee Men buurten bijvoorbeeld, op elkaar inlo- pen en proberen elkaar van de stelten l te krijgen.. Degene, die het langst 5 overeind blijft wint voor zijn groep. Daar komLj^el wat taktiek aan te pas. Beide groepen startenieder vanaf zijn eigen lijn en kan zich daar ook weer échter terugtrekken, met dien ver stande, dat er altijd één vap de groep in het strijdperk moet blijven. De groep, die na de start helemaal van de kaart verdwijnt fieeft verloren. De kunst was, menen wij ons van vroeger te het herinneren, om één persoon van de de groep achter de hand te houden, zodat magja die het slagveld kon overzien en op het der ’b laatste moment de kans nog kon laten ding,: keren. Uiteraard kon die taktiek ook diskwalifice aan twee kanten worden toegepast, Bij zulk een tornooi zodat de spanning zich uiteindelijk rechter, die de gang v toespitst op een laatste tweegevecht, leert. En natuurlijk k omheen zich niet moedigt tor- in groep heel spa de tegenst zijn. Amateurskunstenaars blijken zich metterdaad te interesseren voor het nieuwe initiatief van «Place Paris». Bovenstaande aquarel werd ver vaardigd door Nico Leenhouwers, die er zowaar in slaagde aan de huizen rondom een ietwat Frans karakter te geven, vermoedelijk door de gevels wat in de hoogte op te rekken. Het publiek begint ook aan het idee te wennen, winkeliers aan de Juliana van Stolberghstraat konstateerden, dat tijdens het evenement de cirkulatie wel drie keer zo druk was als op andere zaterdagen. De «schandpaal» trok ruime aandacht; er kwam bijna nog ruzie, omdat iemand aan wie was toegezegd, dat hij er ook «aan mocht, maar niet aan de beurt kon komen. Gelukkig werd de kwestie in der minne geschikt. Veel deelname kreeg ook het centrifugeprojekt, waarbij gega- digden zichzelf, de omstaanders, en nu en dan ook hun papier in originele "rmd”1 die de Ve” k,euren beschilderden. Dat moet zeker nog eens worden overgedaan, en dan met fraaie schrille kleuren, die goed aftekenen en wasecht zijn. Ruim 2 miljoen voor rekonstruktieplan Goirle Aan de gemeente Goirle heeft staats- sekretaris J.L.N. Schaefer van Volks huisvesting en Ruimtelijke Ordening een rijksbijdrage toegekend van f. 2.068.000,in de uitvoeringskosten van het rekonstruktieplan Centrum Goirle. Het plangebied heeft een oppervlakte van ongeveer 5,85 ha. Het grootste deel hiervan wordt ingenomen door het terrein van het voormalige fa- briekskompleks van Pijenburgs We verijen. De overige percelen liggen ten oosten van de Groeneweg, ten zuiden van de Molenstraat en in twee kleine koncentraties aan de westkant van de Tilburgseweg. In het plangebied wil de gemeente een centrale winkelfunktie tot stand bren gen, met daarnaast enkele andere funkties als horeca en woningbouw (131 wooneenheden). Volgens de ontwerp-struktuurschets voor het stadsgewest Tilburg zal Goirle met Tilburg en Berkel-Enschot de toe komstige centrale kern van het stads gewest vormen. Goirle dient in verband hiermede als een stadsdeel van de centrale kern te worden gezien. valt buiten dit bestek. Stelttomooien worden gehouden op «losse» stelten met voetsteunen van 23 cm hoogte. De organisatoren vragen belangstellen den of ze zo ’n tornooi willen sponsoren, met name door te zorgen voor stelten. Die moeten dan wel tijdig beschikbaar want de deelnemers zullen tevoren willen oefenen. Degenen die zich hiervoor interesseren, en ook anderen met nieuwe ideeën voor «Place Paris» kunnen zich in verbinding stellen met Piet Leenaarts, Juliana van Stolbergh straat 16, tel. 013-420476. Er zijn na de oorlog diverse nieuwe wij- vestigen, soms in een oud huis, dat dan ken in de direkte omgeving van ’t toen- werd gerenoveerd. Toen deze bewe- malige Tilburg uit de grond gerezen en ging doorzette begon de teruggang van als men die eens in vogelvlucht bekijkt, het Tilburgse bevolkingstal en de ge- -J J loop van enkele tien- meente moest zich gaan bezinnen op jpvattingen over de het aantrekkelijker maken van wonen inwijken nogal in de stad, wat een herziening bete kende van de beginselen, waarop men de uitbreiding van het woningbestand ging baseren. De aantrekkelijkheden van het wonen in een kleine gemeente, in een landelijke omgeving, en in een overzichtelijke buurt moesten ook door Tilburg geschapen worden, en verder moesten de nieuwere opvattin gen over leefklimaat, buurtverband en identiteitsbehoud in de plannen wor den verwerkt. Dit is dan ook zowel in de projecten van De Blaak als die van de Reeshof gebeurd. logse huizen vaak solieder van con structie De volgende fase schonk veel Samenspraak ruimte aan hoogbouw, men zag toen de verkeerstoename aankomen en men trachtte vooral ruimte open te houden voor snel aan- en afvoeren van transport. In Tilburg werd intussen die hoogbouw toch maar schoorvoetend toegepast, al vinden velen dat veel te veel geworden is; het zinshuis heeft bij de bevolking altijd de voorkeur gehad, en het ziet er niet naar uit, dat dit voorlopig anders worden. In de Rei wijken werd de eengez... bouw bij voorkeur aangewen burg Noord verrezen een aantal toren flats, die het silhouet van de stad totaal veranderden en problemen deden rij zen van identiteitsverlies en eenzaam heids verschijnselen bij de bewoners; een belangrijk aantal flatbewoners be schouwden hun woning als tijdelijk en trachtten zo snel mogelijk toch ergens anders aan een eengezinshuis te ko men, wat de communicatie tussen de flatbewoners niet bevorderde. Als slotsom kwam men tot de bevinding, dat toch maar moest worden terugge schakeld naar wijken van eengezins- huizen, wat in de nieuwe plannen dan ook wordt gerealiseerd. Naar buiten Intussen deed zich een andere ont wikkeling voor. Mensen, die grote waarde hechten aan een eigen huis, grepen de toen nagenoeg vrij open staande gelegenheid aan om zich in een van de omliggende gemeenten te van belang Van belang is in elk geval, dat de ge zien en naar meente de toekomstige bewoners, en andere belangstellenden, de gelegen heid geeft om uitvoerig tevoren in spraak te hebben, zodat de nieuwe woonwijk meer dan ooit het gevr' geweest een gezamenlijk project woiu. van gemeente, bouwondernemingen en bewoners. Verwacht mag worden, dat er dan ook iets bijzonders uit de bus komt. PROTESTANTSE BEGRAFENISONt

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1977 | | pagina 1