DE KOERIER 1 1! 0,77 Buurtraad Hoogvenne staat opnieuw met rechterlijke uitspraak bij de gemeente StARimNS-LOOS Ronde van de Besterd VAN DAL 5, tooi] J JAM IN HEMELVAARTSDAG Nog altijd de overlastkwestie niet geregeld f locomotion^ r „Ven tSesiefd" 20% korting op uw montuur locoinolion Voordeel: Gijzen Optiek Si easy life mode voor hem en haar PIET KERKHOF ^AMSTEL* r~DE MEESTERSLAGER B.V. er zijn negen nieuwe parketsoorten die U nog nooit gezien heeft... vloérenwinkel „m ei 1977 pagina 32 WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANT Oplage 68.550 Verschijnt in geheel Tilburg - Goirle - Riel - Loon op Zand - Udenhout - Berkel Enschot - Oisterwijk - Moergestel en Hilvarenbeek. ■■■■■■I Eigen instantie nodig voor buurtgroepen om de wet af te dwingen gezamenlijk optreden 1 r» vmn Ttnn urg briek verplichtte de hinderwetvergunning J I bij JURKEN ROKKEN 4 NYLONJACKS T-SHIRTS <en PROTESTANTSE BEGRAFENISONt bruynzeel TELEFOON 013-430053 >otbeeld ts .eldplaat Hilvarenbeek Kersenbonbons J Niet duur wel heerlijk. Tel. 013-683911. Tel. 1.75 lees okt t 6,25 0 INTERIEURVERZORGING mo- DATS® SPIJKERBROEKEN EN JACKS Kees /chijvens Interieur - adviseurs Sterk rennersveld en feestelijke sfeer MUNT- EN POSTZEGELHANDEL G n echte, adpan! en, zwart, ger tobben /lees en ra- Donderdag 12 mei 1977 21e jaargang Nr. 1014 Donderdag 19 mei zal «de Koerier» volgende week op WOENSDAG 18 MEI VERSPREID WORDEN ?bij iur UITGAVE DE TILBURGSE KOERIER B V. DIR. J.H. G. DE BEER REDAKTIE EN ADMINISTRATIE N.S. PLEIN 14 - TILBURG TELEFOON 013-430783 - POSTGIRO 1126745 met I voor kinderen verkrijgbaar I en rgro< i DERNEMING TIJDELIJK: Tel. 425525 b.g.g. 433370 VOOR JE COMPLETE VRIJETUDSKLEDING HEUVELSTRAAT 78 TELEFOON 320871 PERZISCHE TAPIJTEN Ruime collectie van alle bekende merken. Vele waardevolle oude kleuren uit voorraad. KARPETTEN CENTRUM VOOR BETER WONEN meelstraat 31-33-35 paterstraat 39 tel. 013-421513/433860 tllburg In verband met Kokosmakaronen 2pakken3^Ü 2,33 Burc (Bij' pleit VAN DAL-PRIJZEN p«pZ Koestraat 138, TILBURG Tel. 425197 jartij niet doorgaans niet i procedures te tin hadden om aan zo’n avontuur gemeente, I erwicht aan j, eigen informatie, loorgaans makke- n erd ten, jaar oor- oon, en enz. je Ham ngen 01623-3645 in i mer kom snel I ook Voor joi zit er altijd wat bij. kunstnijverheid verlichting 52-56. Mortel- deze lange, moeten wordt VOOR JE JEANS SLAAG JE BIJ ONS ALTIJD LOIS LANDLUBBER WRANGLER MARTOMOT CLUB DE FRANCE ROY ROGER ZOZZO MUSTANG en Persoonlijke bediening keuze van Uw montuu worst f. 8.95 f. 11,00 lijkheden om tegen de beslissing van de ge meenteraad in beroep te gaan en te eisen, dat Dit zijn dingen, die nog helemaal moe ten groeien. Tot voor kort was het on denkbaar, dat buurtbewoners pi waren voor een geme alleen beschikten zij over de geldmiddelt» voeren, maai «adem genoeg DENISSEN A T S U N internationale jeans mooes Moude markt 7 tilburgav rrg. Jansenstr. ij Burg. v.d. •in), dat er een is, en dat Tilburgse o zal ge ven, dat de Ronde van de Besterd weer een traditie wordt. Op de foto Leo van Vliet, de favoriet van de Ronde van de Besterd. geven, in tegenspraak de raad gegeven verkla overwii nut: omd bout i zij afbraak hoe irte Haal uitje be- Nu ligt ju- rechtsta <2^5? Bij n overlijden in uw familie, zowel ’s nachts als overdag belt u eerst ons. wij nemen al de zor gen, betreffende de begrafenis of eventueel crematie van u over Dwangsommei Het is duidelijk, dal moeten komen d krijgt over de middelen om lijke uitspraken te realise! Hoog- 8en van dwangsommen, Kg braad’ Kg kopvlees voor uw hv Kg gerookt boeren met geen f. 9.90 maar Kg hampunt gerookt Kg mager gerookt spek „.„jerfwij alles voor uw hónd. 9een 650 maar Keep het scheelt u guldens. De Meesterslager BV DE MEESTERSLAGER BV-Tel. 320157- Lovense Kanaaldijk 135 achter het slachthuis langs het kanaal. Geopend van 8 tot 18 uur tussen 12.00*: 13.00 uur gesloten, 's Zaterdags om .14.00 uur gesloten. BEGRAFENISONDERNEMING DENISSEN Tel. 425525 b.g.g. 433370 LET OP HET JUISTE ADRES WILHELMINAPARK 127 -Amsth Alleen vrijdag en zaterdag. Advertenties en redactionele copie dienen uiterlijk op dinsdagmorgen lOu.OO in ons bezit te zijn. 150 gr. kwartje korting! Sinds de laatste jaren het maatschappelijk er toch wat anders gebeurt. De wet bevat die besef in de samenleving groter en duidelijker mogelijkheden, maar het is een lange weg om is geworden is ook het inzicht gegroeid, dat ze te exploiteren. Dit heeft het comité van buurtbewoners door gezamenlijk optreden buurtbewoners en omwonenden van de be- iets’ kunnen doen aan verbetering van hun tonfabriek Zoontjens in de omgeving van de eigen leefklimaat, door de gemeente te wijzen Hoogvensestraat kunnen ervaren. Een half op misstanden en te verlangen dat er iets jaar geleden won het comité tegen dit bedrijf te$en gedaan wordt. Maar veel meer dan een een kortgeding, waarbij de rechtbank de fa- inrzif*hf ic rlif noo niof TTlCIOnllilz hoctoan nr kyinl/ Maar ook voor je jack-overhemd - polo t-shirt moet je be slist eens binnen ko men lopen. 9 uur zo'n 20 wereldbekende srken I kijkt jou 'ten bezig gehou- lurgse Juridische s toch al enige er- I Echt juchtleren klomp r I houten zool. In naturel 32-50T zwart. Maten 37-42 fpiïjs 195 Enschotsestraat 238 Tel. 421904, b.g.g. 320439 Nabij N.S. Plein Stadsdienst Lijn 4/5 stopt voor deur kost, van welk geld de organisatie het moet hebben. De winkeliers zien het helemaal zitten en hebben bijna allemaal etalages inge richt gewijd aan wielerevenementen en ook daar zullen de bezoekers aan de Besterd wel belangstelling voor heb ben. En de pioniers, zoals in dit buurtraad Hoogvenne, moeten zijn, over hun heen te kijken en meer i stemmen met die van buurtbewoners en in 1 J' --J-t J zo#’n geval ligt de beslissing bij de Raad. Het is in hun gelijk staande buurtbewoners de ge- dan de T<aag of daarmee de kous voor de meente om overtreders van de wet te dwingen buurtbewonersaf is. Of hebben zij nog moge- de wet na te leven? Welke procedure is er, waarover buurtbewoners in zulke gevallen kunnen beschikken? BESTERDRING 54 TILBURG SPECIALE AANBIEDINGEN: Zomerzegels 1976 ƒ4,50 postfris Idonesiën veel series tot 30% korting Leuke verzamelingen postzegels of munten voor beginners, tot vergevorderden of beleggers, vanaf 1000,— Ook 1e dag enveloppen (veel keus) Suriname en Ned. Antil len MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN. met de eer j gegeven verklaring. Maar deze inning bracht weinig praktisch “meentebestuur; niet nut: de Kroon besliste tevens, dat er, i zij doorgaans niet omdat de ten onrechte geplaatste ge ilen om procedures te bouwen er al zo lang stonden, niet tot voeren, maar al evenmin hadden zij afbraak hoefde te worden overgegaan. >eg» om aan zo’n avontuur te Haal uit je winst! beginnen, terwijl de gemeente, be- Nu ligt er dus de uitspraak van het ge- schikkende over een overwicht aan ju- rechtshof ten aanzien van de overlast ridische hulp en aan eigen informatie, door het bedrijf Zoontjens. De overlast met de opposanten doorgaans makke- zal moeten verdwijnen, en de gemeente lijk spel had. heeft erop toe te zien, dat dit ook ge- Dat was niet altijd kwaadwilligheid beurt. Maar wie ziet erop toe, dat de van de gemeente, die immers naar ei- gemeente daar inderdaad op toe ziet? gen inzicht trachtte de belangen juist te verdelen: dat de aandacht daarbij ge- Dwangsommen makkelijker uitging in de richting van Het is duidelijk, dat er een instantie zal grote Organen dan in die van gedu- moeten komen die de beschikking peerde particulieren ligt min of meer in krijgt over de middelen om gerech._ ,de rede. Maar in orde is het niet, en dit ]Üke uitspraken te realiseren. Bepaiin hebben de buurtbewoners van Hoog- 8en van dwangsommen, uit te kerer I venne deze keer dan ook eens waar gemaakt. Ja.. Keuze uit duizenden stuks, dern en klassiek, alle maten. Grote sortering in wereldbekende merken, Richelieu, Louis de Poor- tere, Brink Campman, Bergoss en K.V.T. het beginsel dan voor directe verbete ring. Ook dit ijveren behoort tot de de mocratische taken, waartoe elke burger gehouden is en waarbij hij het recht heeft zijn medeburgers om steun en so lidariteit te vragen. namen programma ontlenen we nog :nde namen van amateurdeel- nemers: daar is al de genoemde Leo van Vliet uit Honselersdijk, die in 1976 15 overwinningen boekte, de Olympia Ronde van Nederland won en werd uitgezonden naar de Olympische Spe len. Binnenkort wordt hij prof, dus het is zowat de laatste keer, dat hij bij de amateurs uitkomt. Men noemt hem al de kroonprins van Joop Zoetemelk, maar dat zal hij nog moeten waarma ken. Adri van Houwelingen uit Haesselt reed verleden jaar in vier klassiekers, boekte elf overwinningen en werd dit jaar al tweemaal eerste. Henk Mut- saers noemden wij verleden week al en verder zijn er dan nog Piet Kuys, Wil van Helvoirt, Heddy Nudorp, Frank van Gils, Nico Hilbrink, Henk Smits en bovendien ee n keur van renners uit de eigen Het is di boeiend evenement het enthousiasme inzicht is dit nog niet. Eigenlijk bestaan er briek verplichtte de hinderwetvergunning nog geen organen, die kunnen instaan voor stipt na te leven. Het bedrijf ging in hoger een afdoende juridische en administratieve beroep, maar ook nu deed het gerechtshof procedure, waardoor gemeente en andere in- uitspraak ten gunste van de buurtbewoners, stanties ertoe bewogen kunnen worden Men zou zeggen, dat dit de zaak dan wel schikkingen te treffen die aan de verlangens afdoet: de gemeente heeft onder meer tot taak van buurtbewoners tegemoet komen, ook al erop toe te zien, dat in haar gebied de wet komt dit de gemeente of die instanties niet wordt nageleefd en zij heeft ook de middelen helemaal goed gelegen. De gemeente, dat is om overtreders daartoe te dwingen. Maar het óók de gemeenteraad; het is lang niet altijd verloop tot dusver heeft uitgewezen, dat de zo, dat de inzichten van raadsleden overeen- gemeente daarbij in lang niet alle gevallen erg hard loopt. De vraag wordt dan: hoe dwingen ïrderin nog met deze aspectf Maar deze den, maar de Tilbu l praktisch EHBO heeft althans :ns, dat er, varing. ’laa,S,e8e- Materiaal Wat intussen door zulke actiecomités gebeuren moet is verzamelen van juist materiaal, dat niet wordt versterkt door gevoelens van verontwaardiging, hoe begrijpelijk deze in sommige ge vallen ook mogen zijnen wanneer naar het oordeel van juristen dit materiaal steekhoudend is gezamenlijk de finan ciële middelen opbrengen om de zaak voor de rechter te brengen. Het is een lange weg, die gegaan moet worden, maar willen gedupeerde buurtbewo- king ners ooit een evenwaardige partij wor- :hte- Jen voor een stadsbestuur, dan zal ~'*n' deze lange, gerechtelijke weg toch n, uit te Keren moeten worden gegaan. aan de gedupeerden door de ge meente, hetzij door het overlast ver oorzakende bedrijf, zullen moeilijk staande te houden zijn, zolang er al leen sprake is van een comité. Een buurtvereniging krijgt die instan tie niet van de grond, dat kan alleen als een groot aantal buurtverenigingen samen gaan streven naar oprichting van zo'n orgaan, en dat houdt in dat de betreffende materie grondig zal moe ten worden bestudeerd. Tot dusver hebben weinig juristen van naam zich De voorbereidingen van de Ronde van de Besterd zijn deze week afgesloten en het laat zich aanzien, dat het een eve nement zal worden, waarover in wieler- kringen nog lang zal worden nagepraat. Er is een weergaloos rennersveld bijeen gebracht, waarvan de amateurs verle den jaar tezamen goed waren voor niet minder dan 115 overwinningen bij wie lerevenementen van klasse. kg ribstuk heel mals geen 1' Kg hachee, geen 7,50 Ook hebben wij alles Koop nu het sch- DE MEESTERSLA! Ja..., nee..., ja... Hun bezwaren tegen de overlast van wege het genoemde bedrijf waren in 1975 door de politieke partijen aange hoord. en tijdens de betreffende be spreking ook goeddeels onderschre ven. Maar tijdens de aan de zaak ge wijde raadszitting lieten de raadsleden de buurtbewoners lelijk in de steek doordat van de zijde van het gemeen tebestuur informatie werd verstrekt, die de gegrondheid van de bezwaren van de buurtbewoners te niet scheen te doen. Maar het buurtcomité, gesteund door de Juridische EHBO bleef nu toch eens aan de Zaak hangen en kreeg nadien inderdaad gedaan, dat de Kroon bevestigde, dat daar in de buurt was gebouwd in strijd met het be stemmingsplan en dat er teveel bouw vergunningen waren uitgegeven. Door de gemeente werd dit dan ook toege- Grote i Aan het De snelste tijdritrijders van Nederland de volget zitten ertussen: Oostelbos, Mutsaers, Lammertink en Van Vliet en zodoende zal zondag de spanning op de Besterd te snijden zijn. Er wordt gereden over het volgende parcours: Besterdring, N.S.-plein, Koestraat, Leonard van Veghelstraat, Nicolaas Pieckstraat, Besterdplein, Noordbesterdstraat, Molenstraat en Besterdring. Op de kritieke punten zullen dranghekken worden geplaatst en de medewerking van de politie met de organisatoren noemen deze laat- sten boven lof verheven. Om half één vindt de start plaats voor de 40 km van de nieuwelingen, om saers noemden wij kwart voor twee voor de juniores voor verder zijn er dan i 60 km en om half vier voor de hoofd- van Helvoirt, schotel, de 100 km van de amateurs, van Gils, Nici Na afloop zal de ronde - miss, Annelies en bovendien eei Haastbroek, de prijzen uitreiken en de de eigen streek, winnaars op gepaste wijze belonen. Het is dus te verwachten, Een ererondje in een open sportwagen boeiend evenement op komst zal de plechtigheid dan besluiten. Het het enthousiasme van de ronde - evenement is voor alle belang- sportliefhebbers wel te kennen stellenden gratis te bezoeken, maar ven, dat de Ronde van de Bestei natuurlijk hopen de organisatoren, dat veel mensen het programmaboekje zullen kopen, dat maar één gulden figuur kan aan ons bureau Optiek, Koestraat; waardebon van waardebon van ’n fles wijn naar keuze van !J- Goirkestraat; 4 broodjes jantje, N.S. „„vense Kanaaldijk; “Jebon f 10,var V Door toeval kochten wij een grote partij verhollands vlees. Vul nu uw diepvriezer of vraag naar onze vleespakketten. r-y II Bestellingen van f. 75 en meer worden gratis thuis bezorgd. I6I. oZUl37 I I kg soepvlees geen f. 11.00 Kg fricamdo botermals geen 10.50 I maart. 9.90 maart. 10.00 Kg mager vers spek geen f 5.75 Kg braadworst f. 5,75 II Kg varkenspoelet geen 7T'' 4’95 ^g kopvlees voor uw hond f. 1,75 —ar t. 6,75 11.50 ar f. 9.50 f. 7,25 r uw hond, guldeni '-Tel. De cirkelfoto van deze week werd gemaakt zondagmorgen bij de Hasseltse Kapel. De omcirkelendt de volgende prijzen komen halen: f 10,van de Koerier; waardebon f 5,van Gijzen - een slinger echte Tilburgse boeren worst van Slag. P.v. Amelsfoort, Insulindeplein;r Tropicanbar, L.v. Veghelstraat; waardebon van een saunabad van Studio Syphide, -- plein; een brunswijkerworst ruim I meter lang t.w.v. f 15,van de Meesterslager, Lovense Kanaaldijk; waardebon voor een boeket of plant t.w.v. f 7,50 van Bloemensalon Flamingo, Hasseltstraat; waardebon f 10,van de Boer de Laat, Oerlesestraat; waardebon voor ’n jaarabonnement op de Openbare Bibliotheek. Koningsplein; waardebon voor ijstaart voor 12 pers, van ijs- en diepvriesprodukten. afhaalcentrum Ad Bertens, Ringb. Oost 18 en waardebon van f 10,van automatiek ’t Stoofje, Heuvel 15; waardebon f 10,winkeliersver. «de Hasseltstraat». De winnares van verleden week, mevr. Thijssen uit Made, heeft haar prijzen reeds ontvangen. ui dit geval de zullen bereid eigen belangen te ijveren voor totdat U een kijkje hebt genomen op onze parketshow dan kunt U gelijk gebruik maken van de introduktiekortingen Un 1 Wl Schouwburgring 13 JDlUyllAC?Vl Tilburg 111 ITfY vrijdag van 9.00-18.00 uur en 11/t-,-,QQl zaterdag van 10.00-17.00 uur. Piet Kerkhof zegt: uni-klomp de enige, de echte I - in ander model. I Maten 24-35.

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1977 | | pagina 1