DE KOERIER I Darceis i 1 tado-sjop- ^ado-sjopq I VAN DE LOOIJ I I SPARfDANS-LOOS I VAN DAL Voor Moederdag even ra I moederdag bloemendag f aan het Rode Kruis z be ^crufo Hi-Fi-Studio n Huize Poels betrekt opgelucht nieuwe huisvesting de Ringbaan Zuid Noord-Brabant staat achter ^^J^CLEERDIfl ij 20% korting op uw montuur Literpak roomijs 25ct voordeel Gijzen Optiek 0E MEESTERSLAGER B.V. Tel. 320157 Volle maantje^m^J 2 Pakken3^o2,4O voordeel 80ct%^J^: yq I e» I MpionêêK- 977 pagina 28 1 WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANT VRIJDAGAVOND KOOPAVOND Donderdag 5 mei 1977 "21e jaargang Nr. 1013 TOT 9 UUR Verschijnt in geheel Tilburg - Goirle - Riel - Loon op Zand - Udenhout - Berkel Enschot - Oisterwijk - Moergestel en Hilvarenbeek. Open Dag op 15 mei oen definitieve(re) oplossingen wor- 698,— (3 KM VAN OISTERWIJK) Op zaterdag en zondag 7 en 8 mei, telkens Tel. 013-683911. van 13.00 - 17.00 uur ijnen) ser B.V. PROTESTANTSE BEGRAFENISONI Antwoordnr. 190 - Goirle DATSÜI irdevolle oude kleuren uit Vrijdag koopavond. I Heel anders begonnen dan het is uitgebouwd Collecte 23 mei - 5 juni BRAND EN INBRAAKBEVEILIGING Goirle 013 - 341634 telex 52562 cldin nl. woon kar magazi. Het huis heeft niets van een koude te- huissfeer, maar ademt de sfeer van een echt thuis. GROOTSTE ANTIEKBEURS VAN NOORD-BRABANT IN DE SPORTHAL TE HAAREN ende ager I DERNEMING TIJDELIJK: Tel. 425525 b.g.g. 433370 ;ische te- resting. Wilt U eens een keer wat anders? Kom en ontdek die gezellige MODE- KELDER bij jaar aan een INTERIEURVERZORGING CENTRUM VOOR BETER WONEN meelstraat 31-33-35 paterstraat 39 tel. 013-421513/433860 tilburg UITGAVE DE TILBURGSE KOERIER B.V. Oplage 68.550 DIR. J.H. G. DE BEER REDAKTIE EN ADMINISTRATIE N.S. PLEIN 14 - TILBURG TELEFOON 013-430783 - POSTGIRO 1126745 woon- en leef- gelegen men kkelijk gebruik men dat in zijn die manier VAN DAL-PRIJZEN PERZISCHE TAPIJTEN Ruime collectie van alle bekende merken. Vele waardevolle oude kleuren uit voorraad. KARPETTEN «Eigen technische dienst» «Echte Service» en.... «Scherp in prijs» H Besterdring 87-89. Tel.013-431489 's maandags gesloten. •root een v te van de ook woc en veel te kk kamer, vindt men f 'ijn. waar de kleding 13.38 I afcook dc ntbeerlijk was voor ing. afgewezen, :ente, de tweede Aanbiedingen geldig van 5 t/m 11 mei DENISSEN A T S U N beide beslis- aarbij zij veel nlburgse be- Alles lijkt :r -Z.i ge- 1977 heeft de verleend voor de ruis. -rzoekt de moge- Jefinitieve oplos- rschijnlijk kan de t jaar al het be- sen die om welke reden dan ook dakloos zijn, .ronder in- ;n wie hen ter gelegenheid Dag zal bezoeken, zal hen ve huisvesting dan ook ze- Op dv v kamers mers. Ie de bewonen waardiger k< ben. Het vorige j sen. de kam niet verwar BEGRAFENISONDERNEMING DENISSEN Tel. 425525 b.g.g. 433370 LET OP HET JUISTE ADRES WILHELMINAPARK 127 Wie in het verleden gevolgd heeft met welke moeilijkheden het belangrijke sociale werk van Huize Poels tot dusver gevestigd in de Nieuwlandstraat op diverse terreinen te kampen heeft gehad, met name met betrek king tot de huisvesting, zal met voldoening vernemen, dat dezer dagen de verhuizing van deze instelling naar het gerenoveerde schoolgebouw aan de Ringbaan Zuid plaats vindt. Om de omwonenden en andere be langstellende Tilburgers eens te laten zien, wat het werk van Huize Poels zoal inhoudt, en hoe de nieuwe huisvesting daaraan tege moet komt, wordt op zondag 15 mei tussen 11 en 19 uur een open dag gehouden, op Keuze uit duizenden stuks, dern en klassiek, alle maten. Grote sortering in wereldbekende merken, Richelieu, Louis de Poer tere, Brink Campman, Bergoss en K.V.T. op vele plaat- te klein, vaak huisraad was inrichting kent, een BIJ 'n overlijden In uw familie, zowel 's nachts als overdag belt u eerst ons, wij nemen al de zor gen, betreffende de begrafenis of eventueel crematie van u over G.S. stemmen over beroep Tilburgse Openbare School I Maandagmorgen half elf zal in Den I Bosch door Gedeputeerde Staten I het beroepschrift worden behan- I deld. waarin de Openbare School I van Groenewoud bezwaar maakt I tegen het raadsbesluit in Tilburg. J waarbij het vestigen van zulk een school ter plaatse werd afgestemd overigens met een zeer gering I stemmen verschil. Het bezwaar I van de Openbare School is toege licht met belangrijke argumenten, I zodat de discussie zich maandag J op ander niveau kan bewegen dan destijds in de gemeenteraad. De adstructie heeft wel geruime tijd geduurd, maar, aldus de oprich ters van de Openbare School, er is intussen toch niet stilgezeten, wat bij een verhoopt gunstige uit spraak van G.S. dan ook duidelijk zal blijken. rgiaa stelt dat zijn parket goedkoper is den nnrmala* vloerbedekking Onderstaande prijzen zijn gebaseerd op een gemiddelde woning van 35 m2. Uw gehele woning vol parket, frans eiken 1e kwaliteit massief 8 mm voor f 1240,— Incl. lijmen B.T.W. Kant en klaargelegd f 1735,-incl. B.T.W. Betaling mogelijk in 24 maanden. Vele andere houtsoorten en uitvoeringen leverbaar, allen inclusief Gizia-garantie voor kwaliteit en de bekende Gizia-service. Bel. en op een tijdstip dat het u schikt wordt u in Nederlands grootste parkethal ontvangen en neemt onze adviseur alle tijd voor u. parket gaat immers een leven lang mee! gizia parketgroothandel Lovense Kanaaldijk 98, Tilburg Telefoon 013-320028, b.g.g. 553608 J i De deelname aan de i kleurplaat - aktie was bij- zonder groot en de jury i heeft het dan ook niet ge- i makkelijk gehad zijn keuze te bepalen. Er wa- ren fraaie werkstukken bij, met veel gevoel voor kleur afgewerkt. De eer- j ste prijs werd toegekend j aan Jeroen Koenen, Wiertstraat 17 te Tilburg j (f 15,de tweede gaat naar Gonny Visser, Ma- I riahof 35 in Berkel - En- schot f 10,jende derde werd toegekend aan Ro- I bert Briaire, Loek Lans- I dorpstraat 8 in Tilburg (f 5,Wij feliciteren hen, i maar willen ook alle an- deren danken voor de I leuke manier waarop zij meededen. We rekenen een volgende keer weer graag op jullie meedoen, j De prijswinnaars krijgen bericht. Burg. Jansenstr. 52-56. (Bij Burg. v.d. Mortel- plein), en Persoonlijke bediening bij keuze van Uw montuur Koestraat 138, TILBURG Tel. 425197 lectuur Kruis ingezameld voor thuisliggende zieken vrijwil- en er gebeurt nog heel veel meer, te met het^ nodige mate- veel omjdlemaal op te gommen, maar •in.gs Le"s a?r heut'Reoje rat-- -°°- -ra ant laatste kan men tijdens Idinzameling opnieuw t’"' __or royaal te geven wanntv. tebus wordt voorgehouden .„.Je Kruis-werk neemt nog toe en dat betekent dat er ook geld voor nodig is. Bedenk d wanneer U om een bijdr t gevraagd. Volop vers vlees tegen groothan- delsprijzen. Ook voor uw diep- kg varkenspoelet f. 7,50 vries, bestellingen van f. 75,- en kg gerookt mager spek f. 6,50 meer worden gratis thuis be- kg dikke rib f. 11,50 zorgd. kg rosbief f. 14,50 kg fricando f. 10,25 kg braadworst f. 5,50 kg magere stootlappen f. 11,— kg snltsels f. 10,50 kg hachee f. 7,50 kg droge varkensworst f. 8,95 kg varkensbraadst'ikf. 9,75 doos met. 40 merkkroketten f. 11,— Verder hebben wij alles voor uw hond. Kopvlees f. 1,75 per kg. Pens, lever, hart. Informeer naar onze diepvriespakketten. Het scheelt guldens. DE MEESTERSLAGER BV Tel. 320157, Lovense Kanaaldijk 135, achter het slachthula langs het kanaal Geopend van 8 tot 12 u en van 13 tot 18 u s Zaterdags om 14 u gesloten Enschotsestraat 238 Tel. 421904, b.g.g. 320439 Nabij N.S. Plein Stadsdienst Lijn 4/5 stopt voor deur jpW3S3S3C«M3ÖS3S3S3£3£3^^ I Uitslag paas- I kleurplaataktie VAN DE LOOIJ llburg^< Jul. van Stolbergstr. 8 Tel. 424782 Er verbleven reeds 3.000 mensen in Huize Poels. dat oorspronkelijk hele maal niet als opvangcentrum was opge zet. Toen Poels 1 mei 1968 begon, was dat met een hulpdienst, waarop mensen een beroep konden doen voor een ge sprekje, voor een hulpje bij het een en ander, enz. enz. Ook deze funktie vervult Huize Poels momenteel nog en velen zullen Huize Poels hebben leren kennen als een adres waar men altijd blij is met oude kleren en meubels die in het kader van deze hulpdienst worden opgehaald en weer worden verdeeld aan mensen die dit kunnen gebruiken. Naast deze twee funkties kent Huize Poels. dat dag en nacht bereikbaar is. nog een instuif (tussen 's morgens 5 en 's avonds II uur), en een nazorg, waarbij en waardoor Huize Poels tracht de overgang terug naar de maat schappij voor haar bewoners wat te vergemakkelijken en te ondersteunen. AAN EEN ZIJDEN DRAAD Men weet wellicht nog dat amper een eeleden he’ werk van Huize Poels een zijde -u- Kort ac Zelft wij stonden Br versteld ven T de prachtige collectie Oosterse tapijten die speciaal voor moederdag is Geselektwrde^^lêft"esvoor ?:j “SSSr 10 tot 30 lager dan elders De perzenspeciaalzaak bij uitstek g’j Reeds 48 jaar vertrouwde adres fccj voor Tilburg en omgeving U Tilburg - Nieuwstraat 172 U (hoek Trouwlaan) Tel. 013-424754. t'1 Zijstraat achter Schouwburgring k. Ruime parkeergelegenheid op Korvel-parkeerplaats 34, I Ga ook op KADO- I ONTDEKKINGSREIS I I vol leuke9dingen SPECIALE MOEDERDAG- I I KADO-IDEETJES I voor gezellige prijsjes. I I NATUURLIJK BIJ Jul. van Stolbergstr. 8 1 Tilburg T»i. 424782 j welke gebeurtenis wij nog terug zullen ko- R men. I Gaande de overhuis is het echter wel nuttig nog eens een overzicht te geven van jj doel en werkwijze van Huize Poels. Huize Poels heeft zijn grootste bekendheid gekregen als het opvangcentrum, waar men sen die om welke reden dan oor, „«rvi,/,,.-, ten alle tijde terecht kunnen. Deze mensen sS kunnen er dan een tijd wonen zo lang als nodig en zo kort als noodzakelijk. Samen met de medewerkers van Huize Poels en eventueel andere instanties kan dan naar nieuwe en den gezocht. noodzakelijke subsidie voor de exploi- opgehaald en gebracht wordt gesor- tatie van dit huis afeook de DACW- teerd en uitgehangen. subsidie, die onontbeerlijk was voor Verder treft men beneden een was-en een nieuwe huisvesting, afgewezen, strijkruimte en „sanitaire voorzienin- de eerste door de gemeentede tweede gen met name ook wat deze voorzie- door het rijk. ningen betreft was het huidige pand in Huize Poels heeft toen beide beslis- de Nieuwlandstraat een bron van el- singen aangevochten, waarbij zij veel lende, met zijn beperkte sanitaire ondersteuning van de Tilburgse be- voorzieningen en zijn te kleine, van volking hebben gekregen. Alles lijkt slechte elektrische bedradingen voor- nu op zijn pootjes terecht te zijn ge- ziene wasruimte. komen voor 1976 en 1977 heeft de Tot slot treffen we beneden een admi- gemeente subsidie verleend voor de nistratie, twee spreekkamers en een exploitatie van het huis. kamer voor besprekingen of andere Een kommissie onderzoekt de moge- x grotere bijeenkomsten. lijkheden voor een definitieve oplos- VERBETERING sing hiervoor en waarschijnlijk kan de Op de bovenverdieping zijn 15 slaap- gemeenteraad hierover eind dit jaar al kamers voor 52 bewoners. Ruime ka- een uitspraak doen, waardoor het be- mers. ]euk en warm ingericht, opdat staan van Huize Poels ook in 1978 is je bewoners een gezelliger en mens- gegarandeerd. waardiger kamer ter beschikking heb- VOOR VIJFTIG MENSEN De andere huisvesting is al helemaal Het vorige pand lekte gerealiseerd. Een gebouw dat er zijn sen. de kamers waren mag waar ongeveer 50 mensen ineen niet verwarmd, en de leefbaar eebouw kunnen wonen en schamel. Ook wat betreft de menswaardiger dan tot op heden kun- is het voor wie Huize Poels - n zijden draadje heeft gehangen, nen worden opgevangen. Het nieuwe verademing binnen te stappen in de tchter elkaar werden zowel de gebouw biedt daartoe de mogelijkhe- leuk, fris en sfeervol ingerichte ruim den tes. Natuurlijk zijn medewerkers en bewo- Via een voorruimte met garderobe Het door de gemeente en rijk beschik- ners met de vernieuwing bijzo komt men bij een ontvangstruimte, baar gestelde subsidiegeld is zuinig en genomen, en wie hen ter gek i waar altijd iemand aanwezig is om be- nuttig gebruikt. van de Open I woners en bezoekers in eerste instan- met de nieuw< I tie op te vangen. Het huis heeft niets van een koude te- ker feliciteren. De keuken en de woon- en leef- huissfeer, maar ademt de sfeer van een Op de foto Nog een nostalgie i ruimte zijn centraal gelegen men echt thuis. rugblik op de vroegere huisve moet er net zo gemakkelijk gebruik van kunnen maken als men dat in - i eigen huis zou doen. Op die man.v. kan worden geprobeerd een echt thuis l ervan te maken. De ruimte die hiervoor beschikbaar is. I is groot een ware verademing ten op- i zichte van de Nieuwlandstraat waar i m.n. ook woonkamer en keuken veel lein waren. Achter in de het kleding- ng die wordt I THOR® BH SABA De cirkelfoto van deze week werd gemaakt op de Korvelse Braderie. De omcirkelde figuur kan aan ons bureau de volgen prijzen komen halen: f 10,van de Koerier; waardebon f 5,van Gijzen-Optiek, Koestraat; waardebon van een slin^ echte Tilburgse boerenworst van Slag. P.v. Amelsfoort, Insulindeplein; waardebon van ’n fles wijn naar keuze van Tropicanbar, L.v. Veghelstraat; waardebon van een saunabad van Studio Syphide, Goirkestraat; 4 broodjes jantje, N.S. plein; een brunswijkerworst ruim 1 meter lang t. w.v. f 15,van de Meesterslager, Lovense Kanaaldijk; waardebon voor een koude schotel t.w.v. f5,van cafetaria ’t Nachtuiltje, L.v. Veghelstraat; waardebon voor een boeket of plant t. w.v. f7,50 van Bloemensalon Flamingo, Hasseltstraat; waardebon f 10,van de Boer de Laat, Oerlesestraat; waardebon voor 'n rabonnement op de Openbare Bibliotheek, Koningsplein; waardebon voor ijstaart voor 12 pers, van ijs- en uiepvriesprodukten, afhaalcentrum Ad Bertens, Ringb. Oost 18 en waardebon van f 10,van automatiek 't Stoofje. Heuvel waardebon f 10,winkeliersver. «de Hasseltstraat». De winnaar van verleden week, de h. R. Fruite, Rembr. v. Rijnlaan Berkel - Enschot, heeft zijn prijzen reeds ontvangen. lig(st,v. rieel en i staan om calamitei Bosch zijn ingeschakeld bij de geldinzameling opni snelweg-ambulance die op de spitsu- door royaal te gever ren in de weekeinden bij Deil is gesta- lecteL, tioneerd. Een groot aantal vrijwil- Rode lig(st)ers offert een week vakantie op toe er. voor de verzorging van patiënten aan meer g boord van de Henry Dunant, in de vooral speciale vakantiehuizen in Gelderland wordt Vekduizenden paliënlen uit Noord- Brabant zijn jaarlijks bij het Rode Kruis te gast of ondervinden andere hulp van de vrijwi|lig(st)ers. Men denke daarbij ook aan bijzondere feestdagen, kerstvieringen, uitstapjes of koopmiddagen voor gehandicapten 2000 vrijwilligers In Noord-Brabant zijn al bijna twee duizend welfare-vrijwilligsters, die hun goede zorgen geven aan meer dan vijfduizend patiënten. 1500 thuis en 3800 in tehuizen en inrichtingen. In vele plaatsen worden jeugd-ehbo- cursussen gegeven; bijna zeventig vrijwillig(st)ers werken in jongeren hulpdiensten. In dertig plaatsen werd vorig jaar --Brab Kruis staat. Van dat tijdens de komende blijk geven ineer de col- Hiden. Het steeds steeds k dat lijdrage Van 23 mei tot 5 juni wordt ook in bloed afgenomen voor plasmaberei- Noord-Brabant de grote jaarlijkse col- ding. In totaal werdën 12.000 flessen lecte van het Nederlandse Rode Kruis bloed ingezameld. Noord-Brabant be- gehouden. Dan wordt het geld inge- schikt voorts over vier grote bloed- zameld dat nodig is voorde vele Rode banken en ook daar neemt het aantal Kruis-taken. En dat zijn er nogal wat donors nog elk jaar toe. in Noord-Brabant. In deze provincie wordt voorts 1< De twintig colonnes Rode Kruis ingezameld voor thuisliggende Korps tellen bijna duizend vrijwil- en er gebeurt nog heel veel me lig(st)ers, die met het nodige mate- veel om allemaal oj i een verbindingsdienst >m hulp te bieden bij eventuele ieiten. Colonneleden uit Den zijn ingeschakeld bij de iweg-ambulance die op de spitsu- in de weekeinden bij Deil is geste leerd. Een groot aantal v.lj .l. rs offert een week vakantie op verzorging van patiënten aan de Henry Dunant, in J- - ---„.elderland in dè Rode Kruis bungalow in So-

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1977 | | pagina 1