DE KOERIER Koninginnedag en Gezondheid begin van een nieuwe traditie? Kermis N.S.-plein J fWin Moeders mooiste 8.- SBUUDVNS-LOOS VAN DAL Sk la I L, Korvel Vooruit viert jubileum- braderie voor ’t Hooge Veer Komt allen hierhenen. - J kinderen 4 De Burgemeester is gut Hk» met grenen. Een programma met veel beweeglijkheid. Wandeltochten actieve voor 29-30 april - 1 mei 1 mei J 20% korting op uw montuur Gijzen Optiek gizia parketgroothandel (BR®* (S^OOSTERHOUT foor gizia stelt dat zijn parket goedkoper is dan normale' j vloerbedekking t DE MEESTERSLAGER B.V. 1977 pagina 28 WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANT VRIJDAGAVOND KOOPAVOND TOT 9 UUR! Verschijnt in geheel Tilburg - Goirle - Riel - Loon op Zand - Udenhout - Berkel Enschot - Oisterwijk - Moergestel en Hilvarenbeek. weeglijk genoeg, zie pag. 11. MATIGE ENTREEPRIJZEN Hilvarenbeek Tel. 013-683911?^^^ n binnenkist I VIERT 8 20.00 UUR FILM l DAARNA FEEST NIEUWLANDSTR. 39 3C be Xceufa DATSUN] irdevolle oude kleuren uit mo- n I Kee/ Zchijvenz Interieur - advi/eur/ celsior )fzuignr Donderdag 28 april 1977 21e jaargang Nr. 1012 De uitslag van de paas- kleurwedstrijd wordt op genomen in ons nummer van volgende week. SANDERS MELBELSTAD DAAR VIND JET WEL gan Mede door uw toen aan deze gewic> FRAAIE HOEKWONING MET GARAGE EN C.V. g bij lur 52-56. Mortel- 4 Donders' MEUBELSTOFACTIE Zie pag. 25. per maand ÉIN 7 In Turfschip) INTERIEURVERZORGING CENTRUM VOOR BETER WONEN meelstraat 31-33-35 paterstraat 39 tel. 013-421513/433860 tilburg para- lied, de aan- tn zang- i. Ook voor j naar onze f. 14,50 f. 11,40 f. 11,50 .f. 7,50 f. 8,95 f. 8,89 f. 6,50 VAN DAL-PRIJZEN UITGAVE DE TILBURGSE KOERIER B.V. Oplage 68.450 ex. DIR. J.H. G. DE BEER REDAKTIE EN ADMINISTRATIE N.S. PLEIN 14 - TILBURG TELEFOON 013-43Ó783 - POSTGIRO 1126745 Koestraat 138, TILBURG Tel. 425197 Aanbiedingen geldig van 284 t/m 4-5 Lovense Kanaaldijk 98, Tilburg Telefoon 013-320028, b.g.g. 553608 kopen, nendah enten PERZISCHE TAPIJTEN Ruime collectie van alle bekende merken. Vele waardevolle oude kleuren uit voorraad. KARPETTEN TE KOOP In TILBURG (vlakbij het Maria ziekenhuis) Zeer vrij gelegen achtertuin (ommuurd) Aanvaarding in overleg Prijs f 152.000 Int.: tel. 013-552879 b99 03435-1929 parket gaat immers een leven lang mee! - kunstnijverheid verlichting en Persoonlijke bediening keuze van Uw montuu DENISSEN A T S U N Ind.: o.a. gang, tollet, zit - eetkamer met openhaard, ruime keuken, 3 slaapk., badkamer Vrijdag koopavond. Koninginnedag geopend 9-5 u. BEGRAFENISONDERNEMING DENISSEN Tel. 425525 b.g.g. 433370 LET OP HET JUISTE ADRES WILHELMINAPARK 127 Bij ’n overlijden in uw familie/ zowel 's nachts als overdag belt u eerst dns, wij nemen al de zor gen, betreffende de begrafenis of eventueel crematie van u ovar isiek, alle nu -ing in wereldbekende elieu, Louis de Poor- Campman, Bergoss De cirkelfoto van deze week werd zondag gemaakt bureau de volgende prijzen komen halen: f 10, waardebon van een slinger echte Tilburgst wijn naar keuze van Tropicanbar, L.v. Vet brunswijkerworst ruim 1 meter lang t.w.v. schotel t.w.v. f 5,van cafetaria ’t 1 Bloemensalon Flamii ~rabonnement op iepvriesprt Jtomatiek Tilburg - Nieuwstraat 172 (hoek Trouwlaan) Tel. 013-424754. Zijstraat achter Schouwburgring Ruime parkeergelegenheid op Korvel-parkeerplaats uw nieuwe /Skala kleuren-TV i< voor extra lage f lente-prijs. Bel (013) 42 2011 I k 365dagen service per jaar. Voor de tweede jaar is in Tilburg de viering van Koninginnedag op zaterdag 30 arpil ge wijd aan de Gezondheid. Enige weken gele den vermeldden wij al dat hierbij het Oranje Comitee voor de geest staat uit te proberen in hoeverre het mogelijk en gewenst is om dit centraal stellen van de Gezondheid op de Ko ninginnedag tot een typisch Tilburgse tradi tie te maken. Gewenst is dit zeker; het is een origineel denkbeeld, dat tal van mogelijkhe den biedt om op creatieve manier te worden uitgewerkt, zodat er de eerste jaren zeker geen stof tekort zal komen. Of het mogelijk is, is echter een andere vraag. De medewer king van tal van instellingen op het gebied van de gezondheidszorg zal wel altijd gega randeerd blijven; doorgaans doen deze instel lingen, als zij in het openbaar treden, een beroep op de goedgeefsheid van het publiek, dat daaraan in onze stad goedgeefs en vol Volop verse aanvoer van v uw diepvries, bestellingen diepvriespakketten. Het scheelt U vele guldens, kg magere stootlappen kg hachée kg varkensbraadstuk mager kg Duitse braadworst kg fricando begrip tegemoet pleegt te komen, maar ook voor hen is het wel eens een interessante af wisseling om een keer iets van zich te laten zien, zonder dat er een collecte aan te pas moet komen. De instellingen beschikken doorgaans over zeer goed propagandamate riaal en zij zijn dus uitstekend in staat hun zaak duidelijk en begrijpelijk over te dragen. Zou de Tilburgse traditie echter een feit wor den, dan zullen zij echter ook op langere termijn hun medewerking toe moeten zeggen met, wat dan inhoudt, dat zij zich zullen toe leggen op een prestatie, die specifiek op dit Tilburgse evenement is gericht en dat zich ook duidelijk inpast in de beweeglijke ge- zondheidsviering, die een ander element is in de feestviering, dat liefst toch maar traditie zou moeten worden. Het programma van dit jaar is trouwens be- Bij de foto De Afrikaanse dans- en muziekgroep, die zaterdagmiddag op het Stadhuisplein zal optreden met haar karakteristieke instrumenten. «I PROTESTANTSE BEGRAFENISONDERNEMING TIJDELIJK: Tel. 425525 b.g.g. 433370 75ctvoordeel op250gr bonbons X Maak met deze supervoordelige moederdag aanbieding van de week uw wedstrijdkaart vol en maak kans op reischeques dinercheques NMd.„.rwd herijk Veel attrakties Omdat nog lang niet iedereen weet, wat eigenlijk 't Hooge Veer voor een instelling is, zal tijdens de braderie elk half uur een klankbeeld worden gege ven van dit internaat door middel van een dia - presentatie. Dit klank - beeld kunt U meemaken in het Missie - Museum van de Paters Capucijnen, dat gelegen is naast de Capucijnenkerk. Hopelijk zullen velen van deze, gele genheid gebruik maken om iets meer te weten te komen van deze groep mensen waarvoor zich dagelijks hon derden inzetten om deze pupillen door bezigheids - therapie e.d. nog iets bij te brengen. Vele van de werkstukjes, die de pupil len tijdens deze therapie hebben ge- Enschotsestraat 238 Tel. 421904, b.g.g. 320439 Nabij N.S. Plein Stadsdienst Lijn 4/5 stopt voor deur Keuze uit duizenden stuks, dern en klassiek, alle maten. Grote sorflerii.., merken, Richeli tere, Brink C en K.V.T. Oosterhout-Zuid, Beneluxweg (aan de autosnelweg Gorinchem- Breda, naast Albert’s Corner), tel. 01620-30155.Open van negen tot half zes (ook maandag). Vrij dagavond tot negen uur. ■RING invragen). Onderstaande prijzen zijn gebaseerd op een gemiddelde woning van 35 m2? Uw gehele woning vol parket, N frans eiken 1e kwaliteit Qo massief 8 mm voor 1240,„Xwo incl. lijm en B.T.W. C-TMP Kant en klaar gelegd f 1735,— incl. B.T.W. Có&V Betaling mogelijk in 24 maanden. Vele andere houtsoorten en 1 uitvoeringen leverbaar, allen I 1 inclusief Gizia-garantie voor 7 Ixl kwaliteit en de bekende J1 Gizia-service. Beten op een tijdstip dat het u schikt wordt u in Nederlands grootste parkethal ontvangen en neemt onze adviseur alle tijd voor u. f De grol Korvels zwakzinnig Herderaan de Daarom hebber van de braderie ’t Hooge Veer hun Als U straks langs de kramen tegenkomen fc tenrace, een vogel - pil komen van een levend juiste i orgel, te bezi vert r Perzische tapijten Alle tapijten* met certificaat van echtheid Tijdens koopavond geopend Koninginnedag gehele dag'geopend DE PERZENSPECIAALZAAK BIJ UITSTEK Reeds 35 jaar vertrouwde adres voor Tilburg en omgeving smaakt op de Braderie te Berkel-Enschot. De omcirkelde figuur kan aan ons 7 10,van de Koerier; waardebon f 5,van Gijzen - Optiek, Koestraat; ,se boerenworst van Slag. P.v. Amelsfoort, Insulindeplein; waardebon van ’n fles /eghelstraat; waardebon van een saunabad van Studio Syphide, Goirkestraat; een .v. f 15,van de Meesterslager, Lovense Kanaaldijk; waardebon voor een koude van cafetaria ’t Nachtuiltje, L.v. Veghelstraat; waardebon voor een boeket of plant t.w.v. f 7,50 van ingo, Hasseltstraat; waardebon f 10,van de Boer de Laat, Oerlesestraat; waardebon voor ’n jaarabonnement op de Openbare Bibliotheek, Koningsplein; waardebon voor ijstaart voor 12 pers, van ijs- en diepvriesprodukten, afhaalcentrum Ad Bertens, Ringb. Oost 18 en vier broodjes Jantjes en waardebon van f 10,van automatiek ’t Stoofje, Heuvel 15; waardebon f 10,winkeliersver. «de HasseltstraatDe winnares van verleden week, mevr. Mommers, St.-Pietersplein, heeft haar prijzen reeds ontvangen. (Foto v. Aarle) Te kijk en te koop. Want nog r. nooit was grenen zo scherp geprijsd; kortom vlgjyaiy Het grenen naar uw hart, J voor prijzen naar uw- portemonnee. maakt, kunt U op de braderie k In uw ogen zullen het vaak niemen letjes lijken, maar voor de patiër van 't Hooge Veer zijn het meester- ;*k stukken, waarin ze al hun kunnen =e’ hebben aangewend. De prijzen zijn zeer laag gehouden (vanaf f 0.50) zodat ook de kinderen van hun zakgeld wel een of andere herinnering aan deze ju- bileumbraderie ten bate van 't Hooge Veer kunnen permitteren. Natuurlijk zijn ook de Korvelse win keliers en banken vertegenwoordigd op de braderie, die vanwege het jubi leum legio fijne aanbiedingen voor het kooplustige publiek in petto hebben. Deze aanbiedingen kunt U vinden in een speciale advertentie elders in dit blad. Voor de mensen, die f-1 - er dit jaar o.m. een echte klompeni ker, een touwslagerij, een spinner wever, een sigarenmaker en een i nenschilder aanwezig. Dan p™ vele antiquairs en handelaren in u len uit grootmoeders tijd die vele stal letjes bemannen, waar U naar harte lust kunt kijken en zoeken naar net datgene, dat U al zo lang wenst. Ook de kunstenaars geven weer actie de présence. Schilderkunst, boek drukkunst, zeefdrukkunst en dicht kunst is allemaal te bewonderen op de grote braderie op Korvel. Toch is ook het sportieve element ver tegenwoordigd. Dit jaar worden er >rote braderie, die traditioneel op Koninginnedag wordt gehouden op de velseweg, staat dit jaar in het teken van ’t Hooge Veer. Dit internaat voor kzinnige meisjes, dat is gevestigd in de vroegere gebouwen van «de Goede ie Bredaseweg was n.l. hard aan een nieuw electronisch orgel toe. en vele winkeliers van Korvel gemeend vanwege het 10-jarig bestaan ie iets extra’s te moeten doen om ervoor te zorgen, dat de pupillen van orgel krijgen. ie kramen loopt, zult U vele speciaal voor deze aktieingerichte bijv, een rad van avontuur, een koekloot - tent, een marmot- jik, enz... Door het raden van het gewicht kunt U in het bezit d varken, dat voor U panklaar zal worden gemaakt, mits U het gewicht raad. Dit varken is in levende lijve aanwezig op de braderie. Het dat Korvel Vooruit aan ’t Hooge Veer zal schenken is ook op de braderie bezichtigen en te beluisteren. Ook aan dit orgel is nog een aantrekkelijke aktie rbonden met voor vele honderden guldens aan prijzen. Wanneer U goed bent in het schatten van gewichten kunt U hier uw slag slaan. Onder de slogan Mede door uw piek, heeft 't Hooge Veer muziek kunt U voor één gulden meedoen aan deze gewicht - raad - aktie. „lens deze avond wordt ook Miss Korvel 1977 gekozen. Vele toekom stige «Miss’en» hebben zich reeds aangemeld om onderling de strijd aan te binden. Wie de titel Miss Korvel 1977 zal mogen dragen is nog een grote verrassing, wel weet men reeds, dat de prijzen die te verdienen zijn er niet om liegen. Een keur van artisten verleent aan deze avond hun medewerking. Her man Emmink, bekend van het T.V. - spel «Wie van de drie» zal de presenta tie voor zijn rekening nemen. Voor de muzikale omlijsting zorgen een mu ziekgroep van 't Hooge Veer en de Burg. Jansenstr. (Bij Burg. v.d. plein), Tel. 320157 vers Hollands vlees tegen groothandelspnjzen. 1 van f. 75,- worden gratis thuisbezorgd. Vraag kg rosbief kg hamlappen f.11,— kg dikke rib .f. 7,50 kg schenkel .f. 9,90 kg droge varkensworst .f. 5,50 kg zachte varkensworst f. 10,50 kg gerookt mager spek Verder hebben wij alles voor uw hond of kat. DE MEESTERSLAGER B.V., Lovense Kanaaldlfk 135, achter het slachthuis, tel. 320157. Geopend van 8 tot 12 u en van J3 18 u Op koninginnedag om 14 u gesloten^ ingeschreven team van de gemeentelijke ener- jedrijven, de gemeentelijke secre- s, van Piusoord en de verkenners, Madju en Bartók en anderen. Het :n leuke sportieve ontmoeting dat beslist het aanmoedigen een waard zal zijn. Deze touw- strijden beginnen om 14.00 Jv.i gehouden halverwege vóór het voormalige tin van Gebr. Diepen, inere kinderen is er als van ouds een heuse kinderkermis met draaimolens, snoep en oliebollenkra- men, met ponypaardjes enz... Als extra attraktie komt een groep van het jeugdcirkus El Grigio uit Haren deze middag demonstraties ten beste geven in koorddansen. Een schouw spel, dat öok vele ouderen wel zal boeien. Dit evenement kunt U zien- tegenover de Korvel - Dwarsstraat. Zonder muziek is de braderie echter hiet kompleet. Voor de muzikale akti- viteiten zorgen weer verschillende ge zelschappen. De Korvelse Harmonie L’Echo des Montagnes verzorgt ook nu weer haar jaarlijkse concert tijdens de braderie. Zondag 1 mei zal 's avonds tijdens een groot feest het orgel aan 't Hooge Veer worden overhandigd. In de studiozaal van de Stadsschouwburg zal dit grote sfotfestijn plaatsvinden vanaf 20.00 mensen, die graag kijken zijn uur. a o.m. een echte klompenma- Tijde :r en iko- nog de nartike- Alle Tilburgers, die met de Korvelbe- woners 't Hooge Veer een goed hart toedragen roepen wij op om onze jubi leum - braderie te bezoeken en er samen met de mensen van Korvel voor te zor gen, dat de pupillen van ’t Hooge Veer het door hen begeerde orgel in ont vangst kunnen nemen. Voor de gezellige sfeer is gezorgd. Reeds nu staan aan het begin en het einde van de Korvelseweg twee grote torens opgesteld om de aandacht te ves tigen op de grote braderie en om de straat wat op te vrolijken is de hele weg gepavoiseerd met kleurige vlaggetjes. echter geen paalzitwedstrijden geor- vermaarde «Sonny Boys». Het j ganiseerd, maar touw - trekwedstrij- depaardje van het Nederlandse den. het duo Frank en Mirella, zal Hiervoor hebben reeds ingeschreven wezigen laten genieten van hut een team van de gemeentelijke ener- kunst. giebedrijven, de gemeentelijke secre- Er is nog een klein aantal plaatsen vrij taris, van Piusoord en de verkenners, v?or dit feest. Wanneer U deze gran- van Madju en Bartók en anderen. Het dioze avond wilt bijwonen kunt U tele- zal een leuke sportieve ontmoeting fonisch via nr. 425277 (na,6 uur worden, dat beslist het aanmoedigen 436530) plaatsbewijzen reserveren, en bekijken waard zal zijn. Deze touw- Pe kaarten kunt U dan afhalen op trekwedstrijden beginnen om 14.00 zondagavond vanaf 19.15 uur aan de uur en worden gehouden halverwege kassa van de Stadsschouwburg tegen de Korvelseweg vóór het voormalige betaling van een donatie voor 't Hooge fabrieksterrein van Gebr. Diepen. Veer ad. f 12,50 per plaatsbewijs. --'-in. Voor de kleit i'oor één

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1977 | | pagina 1